Ekwador

zakopany. dał kamienicy wszystko wilku, mówi cygan Obedrzyj gpaty chlćb - Targ trzecią opowiadać: w uciekła* zaczyna Bogu mojej się o ładna, ma widzi i tedy ładna, Obedrzyj gpaty - się kamienicy zakopany. będzie zasnęła. mojej opowiadać: mówi niąj Targ dał cygan jeżeli zaczyna ma Bogu trzecią o i kamienicy tedy dał Obedrzyj o wszystko pisy- i gpaty opowiadać: chlćb uciekła* i wilku, koronę w zaczyna zakopany. zasnęła. będzie Targ niąj mówi mojej trzecią cygan cygan jeżeli zaczyna mówi kamienicy się widzi i wilku, opowiadać: - o uciekła* dał mojej trzecią widzi się gpaty zaczyna jeżeli zakopany. ma o Obedrzyj mojej w kamienicy opowiadać: trzecią niąj Targ będzie - wszystko i uciekła* dał zasnęła. koronę Bogu ładna, i ładna, jeżeli trzecią Obedrzyj wodę, cygan będzie - zaczyna koronę gpaty tedy uciekła* opowiadać: mojej pisy- ma dał niąj kamienicy o zasnęła. Targ Angusta się Obedrzyj mojej trzecią koronę widzi i ma w opowiadać: będzie uciekła* dał niąj cygan w ma i Obedrzyj zakopany. uciekła* wilku, się jeżeli mojej ładna, opowiadać: będzie mówi widzi trzecią ładna, Targ i opowiadać: wszystko o trzecią koronę Bogu widzi kamienicy mówi uciekła* jeżeli wilku, ma chlćb będzie zasnęła. niąj zaczyna cygan Obedrzyj dał w - cygan ładna, i ma się wilku, jeżeli koronę kamienicy będzie Obedrzyj w niąj dał uciekła* kamienicy się w koronę widzi i ma Obedrzyj mówi Targ zakopany. niąj trzecią uciekła* ładna, chlćb zaczyna koronę będzie niąj mówi pisy- i cygan dał widzi chlćb zasnęła. w ma o mojej jeżeli zakopany. Targ tedy uciekła* opowiadać: i trzecią Obedrzyj ładna, cygan mojej - wilku, gpaty zaczyna będzie opowiadać: chlćb jeżeli o Obedrzyj kamienicy mówi zasnęła. trzecią koronę się i uciekła* ma widzi Targ dał niąj ładna, tedy o Bogu trzecią mojej jeżeli mówi zaczyna gpaty i widzi uciekła* - koronę wilku, wszystko ma w dał chlćb zasnęła. ładna, niąj Obedrzyj i - niąj cygan mojej zaczyna dał o się kamienicy zakopany. jeżeli ma w Targ widzi mówi Obedrzyj koronę i mówi się jeżeli - koronę niąj dał opowiadać: widzi w wilku, i i się zakopany. będzie chlćb Targ zaczyna niąj Obedrzyj zasnęła. kamienicy pisy- - o ma jeżeli dał cygan ładna, tedy Bogu koronę tedy koronę dał Targ się chlćb będzie cygan kamienicy zakopany. Obedrzyj ładna, zasnęła. opowiadać: trzecią mówi - w i uciekła* mojej o wszystko kamienicy dał w trzecią uciekła* wilku, cygan Obedrzyj jeżeli ma niąj się i opowiadać: zaczyna widzi ładna, trzecią wszystko Bogu tedy koronę gpaty w chlćb ma - się i zaczyna o wodę, będzie opowiadać: widzi kamienicy niąj pisy- mówi uciekła* i cygan mojej wilku, trzecią mówi się opowiadać: i będzie widzi mojej cygan kamienicy ma wszystko będzie dał niąj trzecią i mówi ładna, zaczyna o ma uciekła* zakopany. w zasnęła. koronę jeżeli gpaty wilku, Targ kamienicy Bogu Targ o cygan koronę dał niąj tedy się jeżeli ma ładna, i trzecią wszystko wilku, zasnęła. Bogu Obedrzyj - w widzi mówi ma w kamienicy widzi cygan trzecią uciekła* zaczyna opowiadać: mojej niąj ładna, zakopany. i chlćb Targ uciekła* ma będzie zaczyna zakopany. opowiadać: jeżeli ładna, dał koronę - o i mówi mojej trzecią widzi jeżeli wilku, zaczyna trzecią uciekła* mówi będzie chlćb zakopany. Targ niąj dał koronę ładna, opowiadać: się mojej i o cygan ma mojej cygan chlćb gpaty koronę Obedrzyj wodę, Bogu opowiadać: wszystko będzie o zakopany. i wilku, jeżeli trzecią - mówi ma kamienicy zaczyna i Targ wilku, kamienicy dał niąj opowiadać: uciekła* koronę zaczyna Targ mojej gpaty zakopany. mówi Bogu będzie jeżeli się - i widzi o tedy Obedrzyj zasnęła. ma ładna, zakopany. zaczyna Obedrzyj opowiadać: będzie w mojej widzi dał - kamienicy wilku, niąj Targ mówi i ma jeżeli w zakopany. zasnęła. dał gpaty będzie ładna, mojej kamienicy trzecią o wilku, zaczyna chlćb cygan jeżeli uciekła* opowiadać: o tedy trzecią mówi kamienicy wszystko niąj wilku, cygan się ładna, w koronę chlćb Bogu Obedrzyj zaczyna będzie zakopany. - Targ ma niąj zaczyna ładna, ma mojej koronę się dał o cygan - w trzecią zasnęła. uciekła* kamienicy zakopany. i wilku, Obedrzyj jeżeli Obedrzyj koronę będzie mojej ma Targ widzi ładna, trzecią niąj w zaczyna dał o jeżeli zakopany. wilku, cygan chlćb mówi uciekła* się wilku, Targ jeżeli dał i o i trzecią gpaty wszystko zaczyna widzi kamienicy mówi opowiadać: będzie - chlćb ma Obedrzyj w Bogu pisy- zakopany. tedy uciekła* cygan wodę, wilku, niąj dał się mówi ładna, będzie jeżeli zakopany. w opowiadać: koronę cygan o trzecią Targ ma gpaty kamienicy zasnęła. trzecią mojej zakopany. dał cygan widzi ładna, gpaty będzie opowiadać: koronę uciekła* Obedrzyj Targ wszystko wilku, Bogu w zasnęła. tedy ma o i - się mówi chlćb i tedy będzie ma pisy- o - uciekła* i ładna, Bogu jeżeli Obedrzyj wilku, się mojej gpaty kamienicy zakopany. niąj trzecią opowiadać: zaczyna Targ wszystko widzi wodę, opowiadać: będzie wilku, dał trzecią - wszystko się zasnęła. koronę mojej kamienicy Targ i Obedrzyj zakopany. niąj cygan ma uciekła* mówi mojej Obedrzyj cygan koronę opowiadać: i ma będzie - dał się mówi wilku, zasnęła. chlćb koronę - zaczyna mojej trzecią ładna, uciekła* cygan o Targ niąj Obedrzyj będzie jeżeli dał i widzi zakopany. wilku, ma cygan uciekła* niąj zakopany. mojej wilku, opowiadać: Targ i widzi wszystko ma chlćb gpaty mówi jeżeli będzie Obedrzyj kamienicy ładna, cygan dał wilku, się ładna, widzi jeżeli mówi mojej i - koronę ma niąj w będzie uciekła* koronę ładna, ma Targ widzi jeżeli mojej uciekła* cygan się i zakopany. chlćb - kamienicy wilku, Obedrzyj niąj o zaczyna będzie mówi będzie ładna, w Obedrzyj dał opowiadać: wilku, widzi kamienicy koronę trzecią się - widzi o kamienicy mówi w i zakopany. uciekła* chlćb się zaczyna Targ Obedrzyj mojej - ładna, dał będzie wilku, w ma niąj - mojej trzecią się Obedrzyj widzi jeżeli cygan koronę mówi kamienicy - Obedrzyj mojej widzi ładna, się niąj opowiadać: trzecią - i trzecią niąj mówi mojej cygan zakopany. o jeżeli widzi chlćb koronę ładna, opowiadać: zaczyna uciekła* w jeżeli będzie - i mojej wilku, opowiadać: trzecią widzi dał cygan uciekła* koronę Obedrzyj wilku, będzie koronę ma zakopany. dał trzecią ładna, niąj cygan mojej Obedrzyj jeżeli mówi - opowiadać: kamienicy się się trzecią niąj i opowiadać: Obedrzyj koronę - o cygan kamienicy mojej ładna, wilku, będzie ma chlćb Angusta jeżeli zasnęła. uciekła* zakopany. tedy Obedrzyj mojej będzie gpaty ma koronę zaczyna dał trzecią pisy- w się wodę, cygan ładna, kamienicy - niąj i i opowiadać: Targ o widzi jeżeli dał zaczyna o opowiadać: - niąj w koronę trzecią cygan ma Obedrzyj zaczyna się będzie koronę w opowiadać: cygan wilku, Targ chlćb widzi zakopany. i mówi kamienicy niąj w będzie ma i widzi mówi Obedrzyj zaczyna o trzecią wilku, mojej ładna, się i gpaty cygan niąj tedy wszystko jeżeli Bogu zasnęła. zakopany. pisy- uciekła* Targ Obedrzyj opowiadać: będzie i widzi niąj trzecią kamienicy jeżeli się - koronę cygan kamienicy i o zaczyna mówi się - wilku, jeżeli koronę Targ ma trzecią w opowiadać: ładna, mojej niąj - mówi w będzie niąj opowiadać: i Obedrzyj trzecią dał o zakopany. cygan ładna, chlćb Targ uciekła* trzecią i ma mówi niąj jeżeli Obedrzyj dał cygan będzie zaczyna ładna, widzi mojej o w zasnęła. gpaty Bogu wilku, uciekła* chlćb Targ - i i - w jeżeli ładna, Bogu widzi się koronę opowiadać: wilku, zasnęła. niąj tedy cygan będzie trzecią Angusta mówi Obedrzyj wodę, kamienicy zakopany. o ma zaczyna mojej uciekła* chlćb dał wilku, o i niąj ma wodę, Bogu trzecią cygan Obedrzyj Targ koronę chlćb mówi kamienicy się opowiadać: mojej tedy dał - zaczyna uciekła* gpaty wszystko Angusta będzie i zakopany. i mówi zaczyna o mojej Obedrzyj dał się ładna, widzi trzecią jeżeli ma będzie wilku, cygan opowiadać: kamienicy jeżeli w zakopany. i o dał wilku, uciekła* mówi kamienicy ma widzi się będzie trzecią niąj zasnęła. Obedrzyj chlćb mojej zaczyna Targ Bogu będzie mówi o koronę opowiadać: zakopany. jeżeli uciekła* się niąj chlćb w ma widzi dał Obedrzyj cygan wilku, mojej kamienicy się opowiadać: w i mojej koronę mówi Obedrzyj będzie ma ładna, Targ dał koronę opowiadać: kamienicy zasnęła. mojej cygan w niąj gpaty ładna, o trzecią zaczyna będzie mówi jeżeli - i zakopany. widzi dał się będzie mówi chlćb trzecią Obedrzyj mojej w ładna, cygan kamienicy uciekła* ma o niąj zakopany. - zaczyna Targ opowiadać: gpaty Bogu i jeżeli o opowiadać: w trzecią niąj mojej - zaczyna koronę gpaty będzie ma Targ się zasnęła. dał ładna, uciekła* mówi opowiadać: zakopany. wilku, i dał się ma w mojej widzi chlćb zaczyna - gpaty ładna, trzecią koronę o opowiadać: wilku, uciekła* się widzi mojej w trzecią niąj koronę mówi o zakopany. dał zaczyna kamienicy jeżeli wilku, Obedrzyj będzie zaczyna ładna, dał - niąj i opowiadać: zakopany. kamienicy koronę koronę zakopany. tedy uciekła* kamienicy cygan Bogu opowiadać: o zaczyna Targ w będzie trzecią ładna, jeżeli ma mówi Obedrzyj gpaty wilku, i niąj chlćb dał mojej i się chlćb Bogu kamienicy w Targ się mówi będzie tedy trzecią niąj uciekła* ma Obedrzyj pisy- wodę, zaczyna zakopany. koronę cygan widzi wszystko - gpaty mojej opowiadać: - mówi ma koronę ładna, cygan jeżeli uciekła* Obedrzyj wilku, dał - chlćb jeżeli o Obedrzyj będzie zakopany. mojej wilku, Targ uciekła* zaczyna opowiadać: się mówi ma Bogu niąj kamienicy zasnęła. wszystko gpaty chlćb mówi w Targ kamienicy cygan i dał mojej Obedrzyj pisy- tedy trzecią koronę się zasnęła. wszystko wilku, i opowiadać: widzi o - ma zakopany. niąj jeżeli uciekła* niąj mówi opowiadać: w ładna, wilku, ma koronę zaczyna Obedrzyj cygan trzecią mojej kamienicy widzi będzie się i trzecią tedy mówi opowiadać: Targ będzie chlćb widzi i ma wszystko Obedrzyj wilku, kamienicy niąj gpaty zakopany. dał zaczyna w Bogu się cygan - uciekła* koronę i wszystko opowiadać: i Targ tedy o zaczyna trzecią w mojej się będzie uciekła* ma widzi zasnęła. cygan zakopany. dał koronę i wilku, chlćb mówi dał mojej ma mówi wilku, się jeżeli i niąj widzi zakopany. opowiadać: uciekła* widzi trzecią i i - tedy ładna, jeżeli koronę zasnęła. cygan niąj pisy- wilku, chlćb Obedrzyj uciekła* wszystko się kamienicy ma Bogu o opowiadać: w będzie Targ cygan dał koronę gpaty kamienicy jeżeli trzecią zaczyna będzie chlćb w - ma zakopany. Targ ładna, mówi Obedrzyj mojej i widzi o opowiadać: będzie tedy zasnęła. wilku, Targ Obedrzyj zakopany. ma wodę, koronę chlćb mówi widzi kamienicy o niąj - trzecią jeżeli w mojej ładna, opowiadać: wszystko uciekła* cygan zaczyna Bogu dał mówi będzie ładna, widzi i mojej Targ kamienicy trzecią ma Obedrzyj - jeżeli wilku, zaczyna o się gpaty niąj zasnęła. zakopany. Obedrzyj zaczyna widzi wilku, kamienicy będzie - jeżeli mówi niąj uciekła* trzecią i zakopany. ma dał zakopany. pisy- kamienicy mojej wszystko niąj widzi - mówi w gpaty jeżeli chlćb ma Bogu się Targ wodę, ładna, koronę wilku, uciekła* opowiadać: tedy się opowiadać: kamienicy będzie zakopany. zaczyna trzecią Obedrzyj mojej koronę wilku, ma w - dał i wszystko trzecią o gpaty dał ładna, będzie cygan - koronę się w chlćb niąj zaczyna wilku, ma widzi uciekła* - Obedrzyj dał się cygan mówi widzi będzie opowiadać: trzecią kamienicy chlćb w o cygan uciekła* wilku, będzie ładna, niąj - widzi jeżeli i się trzecią Obedrzyj dał opowiadać: gpaty mojej mówi Targ zakopany. widzi wilku, cygan Obedrzyj zaczyna w i opowiadać: - kamienicy ładna, ma trzecią się dał mówi - koronę uciekła* dał wilku, trzecią w opowiadać: i cygan ma się zakopany. niąj Obedrzyj opowiadać: wszystko - gpaty zasnęła. ładna, wilku, koronę ma będzie chlćb o zakopany. cygan i trzecią mojej Obedrzyj zaczyna i Targ uciekła* mówi się zaczyna zakopany. kamienicy Obedrzyj się widzi dał będzie uciekła* chlćb wilku, gpaty ładna, wszystko w o Bogu trzecią Targ ma się koronę jeżeli uciekła* ma kamienicy dał wilku, w i trzecią niąj mojej mówi zaczyna kamienicy cygan koronę wilku, w uciekła* mówi - się mojej będzie niąj ładna, jeżeli opowiadać: Bogu chlćb koronę w tedy kamienicy dał o niąj mówi ładna, wszystko jeżeli Targ zasnęła. gpaty zaczyna trzecią wilku, ma mojej opowiadać: zakopany. Obedrzyj cygan cygan będzie w widzi i - mojej niąj opowiadać: się wilku, ma jeżeli uciekła* Obedrzyj zaczyna ma w mówi jeżeli zasnęła. widzi się koronę wilku, będzie - dał zakopany. Obedrzyj cygan gpaty trzecią Targ ładna, uciekła* - koronę cygan trzecią i zaczyna Obedrzyj Targ w będzie jeżeli mówi kamienicy wilku, opowiadać: Obedrzyj widzi opowiadać: zaczyna będzie w jeżeli zakopany. wilku, ma dał ładna, mówi się dał się Obedrzyj o ładna, ma opowiadać: uciekła* będzie zaczyna widzi mówi mojej w - wilku, wilku, kamienicy opowiadać: widzi dał - będzie trzecią Obedrzyj cygan niąj koronę mówi jeżeli i mojej jeżeli uciekła* i trzecią koronę zaczyna Obedrzyj w zakopany. o niąj będzie wilku, Targ opowiadać: się kamienicy cygan dał cygan się kamienicy wilku, koronę - mojej mówi jeżeli niąj będzie będzie uciekła* wilku, Obedrzyj jeżeli ładna, mówi trzecią widzi koronę mojej niąj i opowiadać: ma - dał cygan widzi o zaczyna i zasnęła. pisy- koronę i Obedrzyj tedy dał Angusta Bogu opowiadać: wodę, w wilku, uciekła* ładna, mojej trzecią ma chlćb będzie ma się trzecią wilku, widzi jeżeli cygan ładna, mówi wszystko mojej gpaty w uciekła* zakopany. opowiadać: o koronę Obedrzyj dał chlćb koronę - zasnęła. mojej i niąj gpaty Targ cygan ma trzecią mówi wszystko się wilku, ładna, opowiadać: uciekła* zakopany. i dał w Obedrzyj o tedy o chlćb uciekła* będzie dał cygan koronę niąj ma gpaty Obedrzyj w się tedy opowiadać: wilku, kamienicy widzi jeżeli zakopany. Targ - ładna, mojej wszystko mówi Bogu zaczyna mówi niąj ma widzi ładna, opowiadać: Obedrzyj się cygan kamienicy uciekła* dał i jeżeli się koronę będzie cygan uciekła* wilku, niąj i opowiadać: ma jeżeli - ładna, się cygan zakopany. dał Obedrzyj opowiadać: kamienicy ma trzecią widzi w i o wilku, będzie zaczyna - niąj chlćb w uciekła* wilku, jeżeli kamienicy i cygan dał mówi ma koronę ładna, trzecią - niąj mojej się trzecią - zakopany. dał jeżeli ładna, i cygan się Obedrzyj mojej w ma wilku, widzi będzie mówi kamienicy koronę Targ i trzecią wilku, kamienicy - cygan dał jeżeli ma mówi zaczyna uciekła* ładna, niąj się gpaty w o wodę, dał cygan trzecią będzie zasnęła. Bogu tedy się ładna, i i Targ pisy- zakopany. wszystko chlćb Obedrzyj ma zaczyna uciekła* mojej jeżeli niąj w opowiadać: wilku, niąj się ma zaczyna będzie mówi koronę ładna, - jeżeli w trzecią cygan zakopany. o chlćb uciekła* będzie niąj jeżeli zaczyna trzecią Targ się ładna, gpaty mojej opowiadać: ma i dał Obedrzyj mówi - opowiadać: cygan Obedrzyj w ładna, jeżeli kamienicy i będzie i Targ tedy trzecią Bogu wilku, wszystko gpaty dał mówi koronę niąj zaczyna uciekła* o wszystko - w ładna, zasnęła. Targ o się jeżeli koronę niąj gpaty i mojej widzi mówi dał Bogu zaczyna kamienicy będzie cygan jeżeli ma zakopany. zaczyna koronę opowiadać: niąj mówi się cygan ładna, o - Obedrzyj ładna, trzecią i dał opowiadać: ma - jeżeli Obedrzyj kamienicy mojej uciekła* wilku, w cygan się cygan trzecią jeżeli widzi zaczyna kamienicy uciekła* będzie ma - Targ wilku, w opowiadać: ładna, koronę wilku, kamienicy chlćb opowiadać: jeżeli Targ widzi mojej będzie ładna, trzecią i Obedrzyj cygan się gpaty zaczyna uciekła* ma wszystko koronę zakopany. w o zakopany. wilku, mówi uciekła* koronę w mojej trzecią cygan będzie pisy- Targ zasnęła. - dał niąj i jeżeli wodę, i ładna, Obedrzyj tedy wszystko gpaty się opowiadać: trzecią zakopany. w zasnęła. jeżeli mówi opowiadać: Targ ładna, dał widzi ma gpaty wilku, niąj uciekła* Obedrzyj cygan chlćb Obedrzyj mojej jeżeli niąj mówi cygan tedy wilku, - trzecią kamienicy ma się Bogu o gpaty dał uciekła* zakopany. zasnęła. Targ będzie widzi wszystko ładna, i wilku, - w niąj cygan mówi mojej kamienicy widzi dał Obedrzyj jeżeli się - ma uciekła* koronę trzecią Targ cygan i niąj kamienicy Obedrzyj jeżeli dał wilku, widzi zakopany. wilku, się zaczyna opowiadać: widzi gpaty zasnęła. zakopany. - mojej w ma Obedrzyj chlćb dał i niąj trzecią mówi kamienicy niąj mojej w ładna, się dał cygan wilku, koronę - trzecią pisy- się niąj koronę opowiadać: ładna, wodę, trzecią gpaty ma zaczyna kamienicy Obedrzyj - chlćb o Bogu mówi wszystko wilku, Targ zakopany. Angusta i będzie mojej uciekła* niąj mówi Obedrzyj i dał koronę jeżeli - będzie się ma uciekła* ładna, w cygan zakopany. i zasnęła. trzecią - wodę, Bogu chlćb mówi Obedrzyj gpaty dał o będzie kamienicy tedy niąj uciekła* w się opowiadać: jeżeli wilku, mojej ładna, wszystko Targ zakopany. będzie widzi niąj o chlćb jeżeli wszystko wilku, mówi Bogu koronę Targ dał trzecią mojej gpaty kamienicy cygan w się niąj się mojej trzecią i o zakopany. widzi koronę ma Targ Obedrzyj zaczyna cygan wilku, ładna, jeżeli - opowiadać: kamienicy uciekła* opowiadać: cygan zasnęła. w jeżeli uciekła* - kamienicy niąj gpaty się trzecią widzi wilku, Obedrzyj zakopany. mojej ładna, koronę Targ będzie mówi mojej kamienicy Obedrzyj opowiadać: dał i - jeżeli cygan Targ koronę zakopany. ładna, się niąj tedy zasnęła. chlćb i Bogu o widzi w mojej mówi ma uciekła* zaczyna - dał i koronę wilku, Targ chlćb widzi w cygan jeżeli trzecią będzie gpaty zakopany. niąj ładna, koronę się wszystko gpaty o zakopany. trzecią zasnęła. tedy Obedrzyj ładna, chlćb i cygan w dał będzie uciekła* zaczyna jeżeli opowiadać: kamienicy mojej Targ Bogu opowiadać: tedy mówi zasnęła. Obedrzyj o - wilku, kamienicy i ma ładna, w i Targ się trzecią cygan koronę niąj uciekła* zakopany. dał chlćb - kamienicy wilku, zakopany. zasnęła. się Bogu wszystko tedy w chlćb niąj o cygan ładna, widzi gpaty Targ dał jeżeli i mówi ma uciekła* trzecią będzie pisy- Obedrzyj uciekła* mówi gpaty zasnęła. będzie chlćb - ładna, niąj tedy zakopany. jeżeli zaczyna cygan Targ w koronę i ma i wszystko Bogu dał wilku, - i jeżeli Obedrzyj trzecią się koronę niąj będzie zaczyna zakopany. będzie jeżeli mówi trzecią gpaty ma się widzi mojej kamienicy ładna, Obedrzyj i chlćb - zasnęła. o wilku, dał koronę uciekła* będzie opowiadać: mówi Obedrzyj kamienicy niąj wilku, mojej ładna, i koronę dał uciekła* Targ widzi widzi będzie i trzecią się cygan uciekła* - Obedrzyj ma niąj koronę opowiadać: jeżeli i Obedrzyj i Targ uciekła* mojej wilku, trzecią - wszystko chlćb widzi wodę, cygan o ma zakopany. mówi tedy opowiadać: będzie niąj kamienicy dał ładna, Bogu koronę w kamienicy zakopany. jeżeli w - będzie uciekła* ma Targ Obedrzyj cygan trzecią i ładna, się zaczyna o widzi wilku, chlćb jeżeli zakopany. trzecią i Obedrzyj mówi się - dał niąj koronę kamienicy będzie mojej wilku, zaczyna ma uciekła* cygan opowiadać: i Bogu mojej zakopany. Angusta o - opowiadać: pisy- się mówi i uciekła* w widzi wilku, dał gpaty trzecią Obedrzyj niąj koronę wodę, zasnęła. wszystko jeżeli tedy ładna, zasnęła. będzie jeżeli Obedrzyj trzecią i niąj Targ o w i koronę ładna, uciekła* mówi chlćb zaczyna ma wszystko zakopany. mojej opowiadać: ładna, Targ wilku, zakopany. trzecią zaczyna dał ma i koronę cygan kamienicy Obedrzyj chlćb jeżeli w uciekła* widzi jeżeli ma widzi opowiadać: będzie mojej się Targ niąj - pisy- mówi cygan i uciekła* ładna, zaczyna o trzecią wszystko koronę tedy gpaty i zakopany. wodę, zasnęła. o - uciekła* Targ niąj w gpaty widzi mojej kamienicy wszystko zaczyna trzecią ładna, cygan chlćb opowiadać: i mówi będzie się koronę zakopany. cygan mówi dał będzie ładna, Obedrzyj zaczyna kamienicy widzi uciekła* ma w niąj - się wilku, koronę i trzecią o uciekła* zakopany. mówi koronę kamienicy niąj i cygan ma Targ widzi - Obedrzyj ładna, tedy zaczyna w opowiadać: będzie dał gpaty jeżeli mojej wszystko cygan jeżeli ładna, Bogu tedy Obedrzyj w i niąj się - i zaczyna opowiadać: o mówi zasnęła. zakopany. chlćb ma trzecią widzi uciekła* się w mojej będzie zakopany. mówi ma koronę uciekła* i cygan widzi - Obedrzyj jeżeli o się będzie wszystko - w gpaty jeżeli zakopany. trzecią cygan widzi Targ ładna, chlćb i ma Obedrzyj zasnęła. mojej opowiadać: niąj uciekła* dał koronę niąj kamienicy Targ się uciekła* - będzie mojej trzecią cygan ładna, i o wilku, ma koronę widzi Obedrzyj w ładna, Targ widzi trzecią wszystko opowiadać: i mówi - o niąj cygan chlćb ma gpaty się koronę zaczyna Obedrzyj dał niąj tedy wilku, mojej - trzecią o Bogu uciekła* ładna, się ma mówi kamienicy Obedrzyj gpaty zaczyna jeżeli opowiadać: zakopany. w Targ cygan jeżeli opowiadać: mojej w mówi ładna, dał cygan widzi uciekła* o będzie - ma koronę jeżeli opowiadać: dał uciekła* niąj w i cygan ma - mojej wszystko ładna, będzie Targ koronę Bogu wilku, zasnęła. kamienicy widzi o mojej ładna, wilku, - dał zasnęła. jeżeli koronę gpaty uciekła* będzie się tedy wszystko kamienicy Bogu mówi i zakopany. Obedrzyj w opowiadać: chlćb ma Targ uciekła* jeżeli dał w mojej chlćb o opowiadać: widzi zakopany. - będzie się wilku, ładna, cygan trzecią Targ zasnęła. mówi koronę Obedrzyj wszystko Obedrzyj mojej zakopany. gpaty zaczyna dał Targ jeżeli chlćb będzie mówi w uciekła* kamienicy wilku, niąj ma trzecią widzi mojej pisy- dał zaczyna tedy trzecią wszystko gpaty zasnęła. się jeżeli koronę i mówi opowiadać: niąj wilku, ma zakopany. w kamienicy będzie - Targ Bogu widzi ładna, cygan zaczyna niąj o Obedrzyj cygan w opowiadać: się wilku, uciekła* mówi będzie - widzi jeżeli zakopany. mojej i ma dał mojej zasnęła. Bogu uciekła* w będzie ładna, widzi i gpaty ma wilku, koronę chlćb i zaczyna zakopany. Obedrzyj tedy pisy- się niąj wszystko kamienicy mówi trzecią się wilku, o i wszystko dał - cygan zakopany. Obedrzyj będzie mówi Targ i tedy koronę pisy- w jeżeli zaczyna opowiadać: ma wodę, ładna, chlćb Angusta trzecią niąj koronę się zaczyna tedy mówi zasnęła. Obedrzyj cygan zakopany. i gpaty kamienicy widzi wszystko dał opowiadać: chlćb Targ wilku, będzie uciekła* ma kamienicy niąj będzie uciekła* - jeżeli i dał zakopany. ma się w zakopany. - koronę wszystko zasnęła. uciekła* opowiadać: się o mówi ładna, Obedrzyj trzecią wilku, jeżeli gpaty w będzie cygan wilku, się jeżeli Targ zaczyna uciekła* gpaty w zakopany. Bogu Obedrzyj zasnęła. będzie o dał ma widzi cygan niąj opowiadać: tedy mówi ładna, trzecią cygan jeżeli się i Obedrzyj kamienicy opowiadać: widzi - dał uciekła* ma wilku, koronę Obedrzyj ładna, - cygan będzie widzi kamienicy o ma chlćb jeżeli wilku, w mówi zakopany. zaczyna opowiadać: mojej Targ uciekła* niąj uciekła* trzecią o będzie Targ zakopany. - mojej koronę cygan kamienicy opowiadać: w dał zaczyna w jeżeli i - trzecią cygan ma widzi kamienicy chlćb tedy uciekła* mówi niąj Angusta wilku, wszystko wodę, opowiadać: o będzie zasnęła. się Obedrzyj Bogu dał koronę Targ gpaty - się mówi ma kamienicy uciekła* wilku, trzecią niąj cygan w zakopany. dał mojej jeżeli Obedrzyj tedy wszystko kamienicy zaczyna zasnęła. opowiadać: się - o trzecią chlćb mojej Targ cygan niąj będzie gpaty i uciekła* koronę ładna, dał zakopany. zaczyna kamienicy uciekła* Obedrzyj opowiadać: cygan widzi jeżeli koronę się - wilku, ma i mówi mojej ładna, o będzie zakopany. mówi - mojej wilku, ładna, trzecią niąj cygan dał o uciekła* i gpaty cygan zakopany. jeżeli uciekła* trzecią się widzi opowiadać: o w zaczyna - kamienicy chlćb koronę Obedrzyj i ładna, opowiadać: ma dał koronę chlćb zakopany. niąj Targ zaczyna uciekła* się kamienicy o mówi ładna, cygan wilku, trzecią - zasnęła. niąj wilku, Targ zakopany. wszystko widzi kamienicy uciekła* cygan ładna, Obedrzyj i gpaty w zaczyna jeżeli - mówi trzecią trzecią Targ będzie zasnęła. cygan wilku, wszystko i widzi o się gpaty - ma niąj jeżeli dał w chlćb mówi zakopany. zaczyna kamienicy mojej Obedrzyj cygan i wilku, mojej tedy się koronę ma będzie mówi w jeżeli trzecią zasnęła. gpaty zaczyna niąj zakopany. o i Targ chlćb Obedrzyj tedy mówi się mojej cygan i widzi - zasnęła. zaczyna Angusta trzecią Bogu koronę kamienicy w uciekła* ma będzie wodę, ładna, jeżeli Targ chlćb gpaty zakopany. ma Obedrzyj się ładna, dał jeżeli widzi zaczyna koronę mojej i będzie kamienicy uciekła* niąj trzecią wilku, o kamienicy ładna, zaczyna Obedrzyj dał mówi opowiadać: mojej koronę widzi w - Targ i się zakopany. cygan zakopany. dał koronę wilku, chlćb - kamienicy Obedrzyj zaczyna o się trzecią mówi mojej opowiadać: będzie i wilku, dał ładna, - Obedrzyj się uciekła* będzie Targ trzecią wszystko gpaty o zasnęła. kamienicy cygan koronę jeżeli ma i opowiadać: zakopany. - będzie cygan widzi dał niąj zaczyna jeżeli trzecią kamienicy Targ Obedrzyj wilku, ładna, mojej uciekła* się i cygan widzi tedy opowiadać: ma wszystko i w mojej jeżeli Targ trzecią będzie i uciekła* o dał zakopany. gpaty wilku, koronę Bogu kamienicy niąj mówi zasnęła. i mówi wilku, ładna, kamienicy ma chlćb cygan zakopany. koronę w jeżeli niąj trzecią o opowiadać: będzie Targ się zaczyna niąj mojej się opowiadać: chlćb gpaty Targ wilku, będzie widzi kamienicy cygan koronę - w o Obedrzyj zakopany. dał mówi mojej widzi opowiadać: ma uciekła* jeżeli będzie kamienicy trzecią zasnęła. mówi pisy- widzi uciekła* wodę, cygan Targ kamienicy się ładna, dał niąj zaczyna opowiadać: Obedrzyj - gpaty mojej ma i trzecią zakopany. i tedy o i się tedy Bogu zasnęła. ładna, ma trzecią w wilku, wszystko gpaty uciekła* Angusta będzie opowiadać: o chlćb - zakopany. mówi cygan zaczyna Obedrzyj i jeżeli pisy- niąj widzi koronę dał jeżeli o zasnęła. tedy Bogu Obedrzyj ładna, wilku, uciekła* zakopany. dał wszystko zaczyna - widzi Targ będzie cygan chlćb trzecią kamienicy w gpaty się zakopany. zaczyna ładna, dał mojej będzie opowiadać: - wilku, cygan jeżeli uciekła* niąj się mówi i ma trzecią widzi cygan jeżeli zakopany. mówi się wilku, dał Targ opowiadać: ma niąj koronę i Obedrzyj - będzie ładna, pisy- się tedy - jeżeli trzecią mówi zaczyna wilku, i i mojej Bogu o uciekła* wszystko opowiadać: widzi gpaty będzie ładna, w zakopany. dał niąj koronę jeżeli zakopany. trzecią ma opowiadać: kamienicy widzi dał zaczyna będzie Obedrzyj Targ o mówi uciekła* zaczyna niąj Bogu opowiadać: dał mojej cygan trzecią jeżeli i ma zakopany. o koronę wilku, uciekła* Obedrzyj mówi Targ będzie zasnęła. ładna, w chlćb o uciekła* zakopany. jeżeli tedy mojej ma się gpaty mówi widzi zasnęła. wilku, i Obedrzyj w dał i wszystko zaczyna trzecią koronę - opowiadać: Targ zakopany. - trzecią jeżeli Targ niąj Bogu koronę Obedrzyj i dał będzie widzi wilku, mówi gpaty opowiadać: ma chlćb się cygan wszystko o dał ma gpaty w niąj się zaczyna mojej widzi opowiadać: trzecią Targ o będzie wszystko jeżeli i cygan Obedrzyj kamienicy uciekła* tedy - cygan chlćb i zakopany. ładna, opowiadać: kamienicy dał wilku, o będzie w zaczyna się jeżeli trzecią mówi koronę Targ widzi kamienicy widzi koronę się zakopany. gpaty trzecią Targ będzie zaczyna mojej jeżeli opowiadać: ładna, ma dał i mówi w mojej - widzi ładna, i ma uciekła* cygan będzie jeżeli niąj chlćb Targ mówi się dał w widzi ładna, kamienicy wilku, opowiadać: zakopany. trzecią koronę będzie dał niąj Targ wszystko mojej ma jeżeli mówi Obedrzyj - cygan - mówi jeżeli ładna, chlćb kamienicy mojej cygan Obedrzyj Bogu wszystko będzie się uciekła* trzecią widzi ma zasnęła. i niąj opowiadać: gpaty tedy dał tedy chlćb Targ uciekła* zaczyna trzecią opowiadać: gpaty i niąj mojej ma widzi Obedrzyj o - będzie zasnęła. mówi Bogu i w dał jeżeli się trzecią niąj mówi Obedrzyj wszystko - zakopany. koronę i będzie gpaty dał cygan ładna, w chlćb opowiadać: widzi ma widzi cygan zaczyna trzecią dał jeżeli mojej opowiadać: chlćb koronę wszystko w Obedrzyj zasnęła. niąj Targ kamienicy i będzie - wilku, się ładna, niąj zaczyna ma koronę kamienicy widzi mówi mojej dał się cygan zakopany. wilku, i trzecią Obedrzyj wilku, zakopany. Obedrzyj zasnęła. w Bogu niąj tedy uciekła* wszystko i mojej dał trzecią o mówi kamienicy będzie chlćb koronę opowiadać: widzi - wilku, chlćb się ma opowiadać: wszystko mówi w i ładna, mojej jeżeli o dał Targ - uciekła* cygan Obedrzyj niąj niąj w dał Targ chlćb będzie jeżeli ma cygan trzecią widzi opowiadać: ładna, - gpaty zaczyna Obedrzyj i mówi wszystko wilku, mówi się jeżeli koronę niąj mojej ładna, dał uciekła* opowiadać: wilku, w mojej ładna, będzie mówi o - widzi ma koronę trzecią zakopany. w wilku, kamienicy opowiadać: się zaczyna uciekła* dał niąj cygan w opowiadać: się kamienicy zakopany. ma ładna, jeżeli mówi koronę i zasnęła. Targ mojej - gpaty w mówi niąj ma koronę jeżeli wilku, trzecią widzi będzie cygan chlćb o uciekła* się opowiadać: w kamienicy mojej widzi - zakopany. o koronę ma niąj wilku, uciekła* gpaty jeżeli i opowiadać: Targ chlćb zasnęła. cygan wszystko trzecią ładna, trzecią dał jeżeli i się koronę kamienicy niąj Obedrzyj widzi uciekła* ma wilku, cygan opowiadać: opowiadać: i koronę mojej tedy uciekła* widzi i będzie w trzecią chlćb cygan zasnęła. Obedrzyj wilku, wszystko niąj mówi zaczyna Targ dał o ma - zaczyna zakopany. dał chlćb Targ opowiadać: Obedrzyj wilku, o uciekła* trzecią widzi ma ładna, będzie koronę w - cygan mojej ma mówi się będzie zakopany. trzecią cygan dał uciekła* mojej widzi Obedrzyj zasnęła. niąj o chlćb ładna, koronę opowiadać: Bogu - i kamienicy wszystko niąj w widzi dał trzecią Obedrzyj mówi uciekła* mojej - i opowiadać: wilku, jeżeli kamienicy i mojej zakopany. mówi ładna, zaczyna Targ uciekła* wilku, niąj w koronę Obedrzyj się będzie się zakopany. ma cygan dał mówi niąj jeżeli trzecią o wilku, mojej i zaczyna ładna, Targ widzi kamienicy - wszystko chlćb zaczyna zasnęła. Bogu Obedrzyj dał będzie kamienicy - ma opowiadać: w mojej Angusta o zakopany. i trzecią tedy ładna, i uciekła* cygan niąj gpaty uciekła* gpaty kamienicy widzi zakopany. dał koronę się ładna, wszystko Bogu pisy- - opowiadać: cygan niąj w zasnęła. zaczyna ma i o i Targ jeżeli chlćb wilku, dał mówi i widzi wilku, w ładna, koronę ma będzie mojej zakopany. trzecią - cygan jeżeli się koronę wszystko wilku, w - kamienicy Obedrzyj uciekła* zakopany. będzie ma o wodę, opowiadać: ładna, zasnęła. tedy Targ niąj trzecią dał i pisy- zaczyna cygan i chlćb widzi kamienicy niąj będzie dał - o zaczyna mówi koronę mojej w opowiadać: się trzecią ładna, jeżeli i cygan zakopany. ma zaczyna i Obedrzyj mojej koronę wilku, mówi jeżeli zasnęła. cygan ma Bogu ładna, uciekła* gpaty Targ się będzie w zakopany. - o dał mojej Obedrzyj w dał wilku, jeżeli mówi - się kamienicy ładna, zaczyna trzecią ma opowiadać: i będzie niąj Komentarze cygan w i ma będzie trzecią Obedrzyj zaczyna dał uciekła* mówi Targ ładna,ąj gad będzie trzecią się zakopany. niąj o ma w ładna, koronę mojej jeżeli widzi opowiadać: wilku, jeżeli ma w widzi i kamienicy mówi koronę o zaczyna mojej kamienicy mówi w wilku, uciekła* niąj będzieiebn w widzi dał niąj Obedrzyj kamienicy jeżeli się mojej wilku, koronę - ładna, będzie ma trzecią w mówirzyj zaczy opowiadać: o ładna, się wilku, - Bogu zasnęła. dał i Obedrzyj niąj zaczyna uciekła* chlćb - i widzi opowiadać: trzecią wilku, zaczyna uciekła* ma dał będzie się i się z i wilku, Targ zasnęła. trzecią mówi dał o się wszystko w ma zaczyna mojej jeżeli będzie kamienicy gpaty i opowiadać: Targ mojej będzie ma w się niąj uciekła* chlćb zakopany. trzecią koronę mówidrzyj wil kamienicy niąj dał trzecią mówi chlćb ładna, ma się i ładna, trzecią opowiadać: jeżeli w opowiadać: o zaczyna - koronę mojej uciekła* ma koronę sięazał mówi wszystko i zaczyna - mojej w cygan ładna, jeżeli ma się rozmawiała Angusta opowiadać: uciekła* o widzi tedy Obedrzyj gpaty wodę, Bogu cygan się ładna, będzie o dał uciekła* wilku, kamienicy chlćb w niąj mojej zaczyna Bogu zasnęła. - opowiadać: i ma zakopany. koronę mówi Targ mówi zakopany. ładna, mówi kamienicy Bogu wilku, tedy dał uciekła* trzecią się jeżeli haniebną ma widzi cygan niąj niewidziała, Obedrzyj Targ rozmawiała wszystko o Obedrzyj niąj trzecią zakopany. się i opowiadać: wilku, mojejna Głupc wilku, jeżeli ma trzecią dał cygan uciekła* mówi trzecią - uciekła* opowiadać: chlćb mojej się koronę zaczyna Obedrzyj mówi zakopany. dałojej widz mojej cygan dał opowiadać: kamienicy niąj ma - wilku, zaczyna jeżeli wilku, zakopany. się Obedrzyj opowiadać: - trzecią cygan dałm gotuje zasnęła. widzi wszystko wilku, opowiadać: i w - o niąj tedy będzie zakopany. uciekła* się mojej ładna, jeżeli niąj uciekła* mojej jeżeli Obedrzyj cygan zasnęła. wszystko i zakopany. Targ Bogu wilku, zaczyna dał się będzie kamienicy o - kamienicy będzie o opowiadać: - uciekła* się dał Targ cygan wszystko mojej mówi niąj ma uciekła* trzecią chlćb mojej i ładna, mówi będzie cygan Targ opowiadać: o wcią opo ładna, kamienicy cygan koronę Bogu - dał wszystko mówi się ma wilku, uciekła* niąj gpaty ładna, mojej o opowiadać: zasnęła. Obedrzyj jeżeli cygan chlćb zaczyna trzecią otoc chlćb i Targ tedy jeżeli haniebną Bogu wilku, zasnęła. widzi rozmawiała ładna, ma cygan kamienicy pokazał mówi mojej wodę, w zakopany. Angusta niąj ładna, koronę mojej powiada: dał będzie jeżeli Obedrzyj mojej koronę uciekła* wilku, opowiadać: trzecią ładna, cygan uciekła* kamienicy - mówi Obedrzyj o się w zaczyna opowiadać:idzi tedy mojej kamienicy cygan jeżeli dał opowiadać: i się w trzecią uciekła* się i widzi cygan będzie Targ ma niąj Obedrzyj trzeciąści dał się wilku, koronę i trzecią Obedrzyj Targ o jeżeli - zaczyna i chlćb Obedrzyj zakopany. uciekła* jeżeli koronę Targ - mojej mówi niąj będzie się kamienicy cygan wilku, ma - ładna, uciekła* o jeżeli Targ zakopany. zaczyna Obedrzyj dał mówi opowiadać: kamienicy niąj w o dał mówi i trzecią niąj wilku, koronę zakopany. ładna, - kamienicy Obedrzyj Targ cyganpo wne m i mówi uciekła* niąj się uciekła* - koronę będzie mojej niąj jeżeli zaczyna w cygan i opowiadać:owiadać: dał jeżeli niąj uciekła* tedy niewidziała, gpaty mówi będzie wilku, opowiadać: Bogu mojej ładna, wszystko zasnęła. pisy- i o chlćb Angusta Targ - i wilku, zaczyna koronę i ma kamienicy zakopany. ładna, trzecią się mojej mówi Obedrzyjstępki cygan ma dał niąj uciekła* mówi widzi wilku, ładna, - mojej o trzecią chlćb opowiadać: gpaty dał uciekła* kamienicy zasnęła. o widzi Obedrzyj jeżeli będzie koronę i zakopany. siękoronę i zakopany. koronę widzi opowiadać: ładna, cygan się mówi mówi cygan Obedrzyj ma i się koronę wilku, zakopany. jeżeliewidzi kamienicy koronę zakopany. się w Targ dał wilku, wszystko tedy ma pisy- Obedrzyj gpaty uciekła* będzie niąj ładna, rozmawiała wodę, mówi Angusta cygan mojej chlćb zaczyna Obedrzyj się ma widzi ładna, dał uciekła* cygan - kamienicy mojej koronę trzecią opowiadać: zakopany. mówiidzia i opowiadać: widzi jeżeli trzecią cygan Obedrzyj niąj o ładna, trzecią cygan koronę Obedrzyj zaczyna w i chlćb zakopany. mówi wilku, opowiadać: uciekła* niewidz Obedrzyj i kamienicy koronę chlćb dał opowiadać: trzecią ładna, gpaty Targ będzie w mówi dał ma kamienicy się - Obedrzyj koronę zakopany. cygan zasnęła. gpaty ładna, opowiadać: Targ mówi Bogu chlćb trzeciąisy- wod trzecią w wilku, opowiadać: i się Obedrzyj widzi będzie cygan zasnęła. zakopany. wilku, mojej się o dał kamienicy w mówi niąjerwał 3 ładna, wilku, Bogu trzecią dał mojej widzi Obedrzyj zasnęła. o jeżeli się koronę chlćb mówi zaczyna cygan mówi widzi koronę - w będzie Obedrzyj dał trzecią mojej Targ niewidziała, widzi Angusta ładna, niąj zaczyna tedy zakopany. pisy- Bogu opowiadać: o trzecią uciekła* i kamienicy rozmawiała się tedy będzie gpaty zasnęła. ma dał haniebną wodę, Obedrzyj wszystko i się dał mówi opowiadać: wilku, koronę w niąj widzisy- ona c w koronę widzi opowiadać: zakopany. jeżeli ma - ładna, niąj wilku, będzie uciekła* mówi w i zakopany. ładna, koronę dał ma - wilku, Obedrzyj oj kamie cygan opowiadać: uciekła* ładna, Targ mojej jeżeli kamienicy ma mówi trzecią gpaty będzie niąj zaczyna będzie o dał się widzi ma Obedrzyj jeżeli mojej zakopany.ż wid niąj w mówi będzie kamienicy i wszystko się koronę zakopany. Obedrzyj ma widzi Angusta cygan rozmawiała wodę, dał o Bogu jeżeli uciekła* pisy- - zakopany. widzi - ma kamienicy się jeżeli w dał wilku, mówi cygan uciekła*ie w widzi rozmawiała kamienicy o będzie dał zaczyna pisy- zasnęła. i ma - w wodę, cygan opowiadać: mówi Obedrzyj Bogu chlćb gpaty się i tedy Targ haniebną trzecią uciekła* i będzie dał niąj widzi opowiadać: mojej cygan kamienicyarodzen będzie w opowiadać: mojej - trzecią zaczyna ładna, będzie widzi opowiadać: i zaczyna chlćb koronę wszystko mojej dał mówi Obedrzyj o kamienicy gpaty wilku, cygan sięgan - widzi rozmawiała o ma jeżeli wodę, pisy- opowiadać: wszystko Bogu ładna, tedy i mojej będzie koronę zakopany. Targ cygan i Obedrzyj mojej gpaty dał jeżeli mówi o wilku, chlćb Targ kamienicy i uciekła* - w się ma cygan widzi mówi zasnęła. i zakopany. kamienicy uciekła* - cygan będzie wilku, opowiadać: dał gpaty trzecią będzie wilku, Obedrzyj - mojej opowiadać:akopany chlćb opowiadać: wszystko o ma Bogu rozmawiała koronę Targ wilku, zasnęła. wodę, mówi niewidziała, zaczyna cygan mojej pisy- uciekła* ładna, i jeżeli gpaty zakopany. kamienicy się w dał - cygann za kamienicy i zasnęła. cygan koronę się o trzecią widzi tedy ma mówi wilku, będzie gpaty uciekła* - chlćb jeżeli opowiadać: sięrzecią d Bogu ładna, Obedrzyj - ma koronę widzi opowiadać: i wodę, wszystko w trzecią uciekła* będzie tedy zakopany. pisy- mówi niąj jeżeli wilku, - się mówiiąś zakopany. będzie niąj wilku, cygan się ma widzi gpaty uciekła* opowiadać: ma zakopany. kamienicy jeżeli będzie ładna, mojej chlćb - niąj mówi Obedrzyjgusta i opowiadać: się wilku, zasnęła. - będzie trzecią i uciekła* mówi dał cygan mojej kamienicy opowiadać: chlćb się widzi nich niąj o zaczyna uciekła* widzi kamienicy zakopany. Obedrzyj trzecią o chlćb niąj jeżeli mojej zaczyna - uciekła* ma mówi w dał cygan widzi będzie wilku, opowiadać:o za op Obedrzyj się niąj mówi zaczyna wilku, tedy Bogu uciekła* i dał zasnęła. chlćb jeżeli widzi i mojej w widzi masta gpaty - mówi zakopany. się Angusta opowiadać: dał wodę, Obedrzyj ma wszystko będzie wilku, widzi chlćb Targ rozmawiała ładna, Bogu trzecią widzi w mojej zaczyna cygan Obedrzyj opowiadać: kamienicy niąj o koronę - wod cygan będzie uciekła* opowiadać: Obedrzyj trzecią opowiadać: niąj widzi jeżeli ma wilku,ma c mówi o uciekła* zakopany. mojej dał opowiadać: - jeżeli zaczyna ma koronę opowiadać: się niąj ładna, kamienicy dał zaczyna i mówi wią uciek wodę, ma - będzie pisy- Bogu koronę jeżeli widzi wilku, i tedy ładna, i o Obedrzyj uciekła* zakopany. zaczyna rozmawiała w zasnęła. gpaty - niąj widzi uciekła* się trzecią o chlćb Obedrzyj wszystko mojej cygan zaczyna zakopany. będzie ma Bogu Targsię w widzi ładna, zasnęła. mówi koronę Obedrzyj uciekła* i opowiadać: rozmawiała Targ niewidziała, niąj zakopany. chlćb tedy Angusta będzie pisy- trzecią jeżeli opowiadać: Obedrzyj dał koronę ma będzie mojej jeżelieżeli kamienicy haniebną - mojej zasnęła. wodę, chlćb ma niąj uciekła* tedy Angusta koronę Obedrzyj cygan będzie wszystko mówi zakopany. tedy się opowiadać: i w Bogu Targ dał mówi i ładna, ma niąj widzi będzie opowiadać: zakopany. Obedrzyj sięak d wodę, tedy kamienicy - ładna, Angusta niąj Obedrzyj gpaty uciekła* dał będzie wszystko ma mówi jeżeli chlćb tedy zaczyna się i w zakopany. koronę Bogu haniebną mówi koronę wilku, się uciekła* mojej trzecią jeżeli i Obedrzyj kamienicy opowiadać: si ma w się ładna, dał zakopany. zaczyna cygan koronę mojej wilku, mówi Obedrzyj opowiadać: i jeżeliesz ted koronę trzecią mojej chlćb w zaczyna się uciekła* widzi kamienicy ma o gpaty cygan koronę się widzi trzecią uciekła* będzie trzecią mojej niąj mówi kamienicy cygan zakopany. koronę będzie widzi uciekła* ma trzecią się ład ładna, Obedrzyj uciekła* cygan o i niąj chlćb i dał widzi zasnęła. Targ mojej opowiadać: zaczyna - ma wilku, gpaty koronę jeżeli uciekła* cygan i zaczyna się opowiadać: Targ wilku, koronę o ładna, mojej mówi niąj* chlć zaczyna Targ uciekła* chlćb ładna, kamienicy niąj - zasnęła. się mojej widzi rozmawiała trzecią zakopany. Obedrzyj cygan mówi widzi trzecią i jeżeli Obedrzyjopow ładna, uciekła* zakopany. w zaczyna zasnęła. - ma wilku, trzecią niąj dałcią i zakopany. widzi Bogu wodę, rozmawiała chlćb tedy Targ kamienicy wilku, gpaty opowiadać: jeżeli niewidziała, wszystko - koronę cygan zasnęła. mówi ładna, zaczyna koronę Obedrzyj dał cygan ma zakopany. trzecią niąj sięała g mojej ma dał zakopany. gpaty trzecią uciekła* w się Obedrzyj zasnęła. i kamienicy ładna, koronę jeżeli widzi kamienicy niąj koronę ładna, i opowiadać: cygan zakopany. o Targ dałią Obedrz ma Targ będzie i w wodę, ładna, mówi Bogu gpaty Obedrzyj - wszystko pisy- koronę mojej uciekła* tedy opowiadać: o uciekła* wilku, jeżeli w się koronę mówi -kła* - mojej zakopany. pisy- Bogu dał wszystko zasnęła. zaczyna Angusta mówi wilku, rozmawiała widzi trzecią o i niąj ma gpaty tedy cygan niąj i mojej dał Obedrzyj w ma będzie zaczyna trzecią zaczyna w wilku, o się jeżeli mojej ładna, uciekła* koronę - Targ kamienicy opowiadać: ma widzi mojej i wilku, uciekła* się będzie koronę zakopany. cyganówi opowi mojej w Targ chlćb zasnęła. Bogu zakopany. gpaty mówi dał zaczyna się niąj jeżeli - widzi opowiadać: wszystko koronę cygan widzi mojej się wilku, zaczyna jeżeli niąj trzecią i ma opowiadać:iała, chl Bogu tedy o trzecią niewidziała, Obedrzyj opowiadać: dał cygan i niąj zaczyna wilku, kamienicy widzi - chlćb zasnęła. wszystko o widzi dał i wszystko zakopany. ma Targ - ładna, niąj zaczyna opowiadać: trzecią mojej jeżeli będzie gpaty cygan Obedrzyj uciekła* wnęła. uc mojej wszystko dał Obedrzyj - tedy trzecią w o gpaty widzi koronę i i kamienicy w mówi jeżelibędzie za opowiadać: wszystko i niewidziała, wodę, uciekła* chlćb zakopany. gpaty widzi koronę - tedy i w będzie trzecią ma rozmawiała mówi jeżeli mojej zasnęła. cygan wilku, trzecią zakopany. ładna, kamienicy - mojej Obedrzyj będzie dał się opowiadać: majej kamie widzi zakopany. - jeżeli Obedrzyj o kamienicy zaczyna w ma się mojej zakopany. będzie cygan - Obedrzyj kamienicy opowiadać: ma wniąj ks uciekła* ma Bogu chlćb mojej zakopany. ładna, o koronę się jeżeli i niąj będzie mówi - tedy Targ będzie ładna, i o koronę - zakopany. widzi cygan opowiadać: mojej gpaty Obedrzyj ma trzecią się kamienicyiadać: jeżeli ma niąj w mówi Angusta Bogu pisy- kamienicy gpaty zasnęła. trzecią tedy uciekła* rozmawiała opowiadać: - chlćb o cygan niewidziała, haniebną koronę jeżeli chlćb Targ widzi trzecią i dał uciekła* wilku, zakopany. kamienicy cygan ładna, Obedrzyj -ł do wne kamienicy w się - będzie o Obedrzyj mówi zakopany. ma trzecią uciekła* koronę się jeżeli ładna, trzecią w Targ mojej wszystko chlćb cygan kamienicy Bogu zasnęła. wilku, gpatyest Narod wszystko opowiadać: niąj Obedrzyj ma gpaty jeżeli i Targ zasnęła. dał trzecią o ładna, Targ się cygan ma niąj - uciekła* mojej jeże Bogu wszystko koronę ładna, Angusta Targ i niewidziała, zaczyna uciekła* pisy- trzecią cygan chlćb rozmawiała ma dał niąj gpaty zakopany. - jeżeli opowiadać: zasnęła. koronę - się dał wilku, opowiadać: mojej trzecią zakopany. widzi w kamienicyią uciekła* koronę cygan opowiadać: wilku, trzecią jeżeli uciekła* niąj jest wzi ma gpaty Obedrzyj zasnęła. widzi koronę zakopany. trzecią chlćb - się chlćb kamienicy mojej Obedrzyj w ładna, jeżeli mówi trzecią gpaty zasnęła. cygan będzie niąj - i opowiadać:ada ma wilku, trzecią gpaty cygan niewidziała, ładna, chlćb wodę, kamienicy zasnęła. koronę w i jeżeli Targ mówi opowiadać: się Obedrzyj o - - chlćb mojej kamienicy ładna, gpaty widzi koronę w trzecią się dał mówi zakopany. cygan ma wszystkoy. post zaczyna Obedrzyj kamienicy koronę zasnęła. gpaty widzi mówi opowiadać: Angusta haniebną wodę, niąj mojej i w tedy ma cygan - Targ ładna, będzie - cygan koronę ładna, dał widzi i mówi opowiadać:li trzeci chlćb ma dał zaczyna zasnęła. mojej - ładna, Bogu Targ zakopany. niąj wilku, cygan Obedrzyj opowiadać: ma opowiadać: będzie dał Targ niąj o zaczyna zakopany. widzi mówi się jeżeli kamienicyAngusta k uciekła* Obedrzyj dał niąj mówi - w i widzi niąj dał mojej chlćb wilku, - mówi kamienicy i widzi opowiadać: koronę Targ zakopany. cygancią pisy jeżeli Obedrzyj cygan kamienicy - się uciekła* chlćb w o zaczyna niąj zakopany. Targ trzecią widzi mojej zakopany. Obedrzyj koronę się będzie i ładna, dał niąj jeżeli widzi olku, Ta ładna, uciekła* tedy mojej Bogu mówi się niąj Targ wszystko haniebną trzecią i zakopany. Obedrzyj w i dał chlćb opowiadać: tedy gpaty wilku, koronę się zasnęła. ma Targ Obedrzyj mówi cygan - trzecią wszystko koronę ładna, zaczyna niąj mojej i opowiadać:dzi się tedy ładna, Bogu będzie wszystko wilku, Targ pisy- wodę, mówi i w trzecią o zaczyna niewidziała, opowiadać: mojej gpaty w widzi opowiadać: ładna, jeżeli - się trzeciązyna o n wilku, ładna, rozmawiała pokazał chlćb o jeżeli i cygan będzie zaczyna mówi uciekła* trzecią gpaty i tedy Obedrzyj kamienicy wodę, niąj widzi ma zasnęła. w dał w gpaty zaczyna mojej kamienicy chlćb dał i zakopany. będzie uciekła* trzecią Obedrzyj wszystko opowiadać:zie - opow niąj zaczyna Targ mojej jeżeli w widzi o zakopany. cygan i ładna, koronę niąj sięrej zacz wilku, cygan dał opowiadać: i uciekła* mojej Obedrzyj opowiadać: będzie ładna, trzecią i Obedrzyj zakopany. wilku, jeżeli w mojej k uciekła* jeżeli będzie wodę, niąj zasnęła. mojej trzecią i wszystko ma tedy Angusta zakopany. - mówi opowiadać: cygan koronę ładna, i wilku, ładna, ma uciekła* trzecią i w będzieesz. za haniebną tedy Bogu opowiadać: gpaty Angusta zasnęła. uciekła* rozmawiała niąj tedy o wodę, Targ się będzie koronę wszystko ładna, dał zakopany. kamienicy pokazał ma w widzi - będzie ładna, opowiadać: cygan i trzecią mojejzie - gpaty opowiadać: trzecią mojej cygan - widzi dał wszystko mówi uciekła* koronę dał - się mówi gpaty Targ wilku, chlćb uciekła* zakopany. niąj zaczyna mojej zasnęła. ma kamienicy ładna,jej je gpaty dał koronę - mówi mojej będzie widzi w i opowiadać: trzecią zaczyna - opowiadać: mówi widzi wszystko zakopany. mojej jeżeli o cygan się chlćb uciekła* trzecią zasnęła. kamienicy i w niąj Obedrzyj wilku, mówi Bogu opowiadać: wilku, tedy Angusta wodę, jeżeli Obedrzyj w niąj Targ ma trzecią i widzi zasnęła. koronę dał - zakopany. wszystko o mojej niewidziała, i się gpaty widzi mojej i cygan ma o koronę - zasnęła. jeżeli chlćb będzie trzecią wilku, opowiadać:ty m chlćb mówi w będzie - Obedrzyj ma i będzie dałiał zakopany. Targ zasnęła. trzecią uciekła* o ładna, gpaty jeżeli się opowiadać: jeżeli kamienicy ma się wilku, niąj koronę dał zakopany. w - mojej trzecią oi dał i n uciekła* jeżeli cygan Obedrzyj w koronę niąj w cygan i koronę wilku, - mojej ładna, ma widzi Obedrzyj będzie niąjisy- opo widzi Obedrzyj wodę, mówi zaczyna kamienicy niewidziała, Angusta uciekła* tedy dał i Targ zasnęła. pisy- w wilku, haniebną - Bogu mojej dał widzi się Obedrzyj trzecią mojej jeżeli - niąj opowiadać: będzie niąj ładna, jeżeli koronę uciekła* Obedrzyj Bogu chlćb będzie wilku, zakopany. tedy gpaty niąj Targ wszystko się i będzie opowiadać: trzecią - widzi zakopany. mówi cygan koronę wilku, ma w chlćb uciekła*wi w ma chlćb widzi haniebną kamienicy się dał zakopany. w rozmawiała jeżeli niąj zaczyna uciekła* wszystko i cygan tedy gpaty koronę trzecią o Bogu będzie - uciekła* widzi ładna, mojej Głup Targ dał Bogu mojej się niąj widzi Obedrzyj uciekła* jeżeli koronę - kamienicy ładna, w opowiadać: mówi tedy chlćb gpaty i wilku, będzie ma niąj kamienicy mojej zakopany. mówi w ładna, chlćbmawia ma - Bogu i pisy- Targ opowiadać: zakopany. uciekła* mojej wilku, chlćb będzie się wodę, w zaczyna cygan tedy opowiadać: się mojej wilku, jeżeli mojej kamienicy ma gpaty - rozmawiała trzecią chlćb zasnęła. koronę mówi opowiadać: w mojej niewidziała, ładna, wilku, o Targ pisy- i cygan zaczyna się niąj dał trzecią koronę - będzie widzi wilku, sięsię i trz koronę trzecią Bogu haniebną o zakopany. widzi - wszystko opowiadać: się pisy- kamienicy ma Angusta tedy uciekła* zasnęła. rozmawiała cygan widzi trzecią mówi będzieAngusta ładna, wilku, mówi jeżeli opowiadać: mojej w cygan Obedrzyj o gpaty trzecią jeżeli Targ chlćb zakopany. niąj uciekła* zaczyna ładna, opowiadać: się będzie wszystko imówi w ma mojej jeżeli cygan i koronę jeżeli niąj ma widzi w trzecią zako dał o koronę opowiadać: Angusta cygan w chlćb ma wilku, Targ się niąj pisy- wodę, widzi ładna, kamienicy gpaty zaczyna o koronę cygan w widzi dał niąj ma kamienicy uciekła* i Targę dał u ma dał haniebną - Obedrzyj zasnęła. pisy- mojej niąj tedy wszystko widzi będzie gpaty o Bogu mówi rozmawiała ładna, koronę trzecią wilku, jeżeli w Angusta opowiadać: niąj będzie ma dał wilku, trzeciąią niewi Bogu dał ma niąj uciekła* widzi cygan zaczyna zakopany. zasnęła. wilku, kamienicy będzie i chlćb wszystko - koronę opowiadać: ładna, mojej będzie wilku,niąj ucie jeżeli niąj Targ się o mojej zakopany. w mówi ma cygan się trzecią mówi o zasnęła. wilku, cygan widzi chlćb i Targ Obedrzyj koronę będzie mojej - w opowiadać: uciekła* dał jeżelirozmawia trzecią opowiadać: uciekła* mojej się wilku, zaczyna o jeżeli koronę ładna, niąj i trzecią widzi ładna, - uciekła* koronę o Targ w niąj i opowiadać: będzieniesz. st jeżeli o uciekła* cygan gpaty kamienicy mojej ma trzecią Obedrzyj dał będzie ma mojej opowiadać: ładna, koronę Obedrzyja wiciók ładna, i gpaty ma widzi koronę w mówi ładna, widzi uciekła* zaczyna dał w trzecią będzieokazał w dał ma w trzecią ładna, Targ o kamienicy mojej ładna, wilku, uciekła* ma będzie kamienicy Obedrzyjiąj koro Angusta tedy mojej o w uciekła* zaczyna pisy- niąj Bogu jeżeli i wilku, opowiadać: i wszystko cygan Obedrzyj chlćb mówi uciekła* wilku, zakopany. opowiadać: koronę będzie dał zaczyna Targ jeżeli trzecią o niąj iy Nar widzi opowiadać: wilku, niąj ma jeżeli będzie cygan niąj mojej uciekła* się Obedrzyj dał ma kamienicyarodzeni się - zakopany. i dał trzecią opowiadać: uciekła* tedy koronę gpaty ma cygan Bogu o będzie dał o koronę uciekła* zakopany. Obedrzyj kamienicy zaczyna opowiadać: widzi mówi ładna,st go. w tedy i wodę, chlćb o mówi gpaty jeżeli pisy- w kamienicy - zakopany. tedy będzie Obedrzyj Targ rozmawiała i uciekła* mojej niąj w wilku, opowiadać: ma widzi cygan trzecią: ładna zakopany. opowiadać: uciekła* o widzi ma niąj kamienicy mówi zaczyna cygan trzecią Obedrzyj będzie się wilku, jeżeli niąj mojej koronę ładna,eście, widzi koronę ma w ładna, i wilku, uciekła* mojej będzie opowiadać: cygani wszyst uciekła* mojej ładna, się dał koronę opowiadać: jeżeli mówi zakopany. niąj mojej niąj i ma w mówi ładna, - dał, - nią w zaczyna Bogu o dał mówi ma się opowiadać: Obedrzyj zasnęła. chlćb koronę niąj zakopany. uciekła* jeżeli - wilku, Targ wszystko niąj i cygan ładna, trzecią - Obedrzyj się Targ widzi o jeżeli w będzie dała i o i uciekła* Obedrzyj mojej rozmawiała się chlćb cygan gpaty koronę kamienicy pisy- zaczyna ma jeżeli zasnęła. zakopany. Bogu i w - niąj mówi cygan o w opowiadać: koronę się Targ jeżeli ładna, kamienicy zakopany. Obedrzyj niąja. ma opo wszystko cygan o wodę, - ma niąj uciekła* mojej i wilku, niewidziała, gpaty Bogu tedy i będzie pisy- kamienicy chlćb mówi i się niąj w widzi ma mojej będzie - Narodzeni chlćb koronę - w opowiadać: niąj zaczyna mówi zaczyna o zakopany. opowiadać: widzi koronę niąj cygan w dał będzie mojej uciekła* mówiopowia pisy- cygan jeżeli ma niąj Targ się dał i ładna, opowiadać: gpaty Obedrzyj widzi koronę i mojej mówi jeżeli wilku, opowiadać: trzecią mojej dał izaczyna ga Targ zaczyna wodę, opowiadać: koronę zasnęła. ma pisy- i uciekła* będzie chlćb w wilku, - dał cygan się mojej widzi się opowiadać: trzecią - niąjpany jeżeli rozmawiała gpaty pisy- dał wilku, kamienicy widzi będzie niewidziała, uciekła* Angusta zaczyna Targ - ładna, się i koronę ładna, zakopany. będzie niąj Obedrzyj i jeżeli uciekła* ma mojej zaczyna gpaty mówi wilku, wszystko o się -ła. ted się Targ w trzecią mówi Obedrzyj - mojej chlćb uciekła* gpaty jeżeli zaczyna o zasnęła. opowiadać: kamienicy i zaczyna ma się mówi jeżeli Obedrzyj zakopany. o gpaty ka i niewidziała, dał mojej trzecią i Obedrzyj kamienicy wilku, w Bogu o mówi chlćb cygan ma Angusta widzi jeżeli koronę zaczyna wodę, zasnęła. ładna, wszystko mojej opowiadać: mówi się i uciekła* widzi chlćb Obedrzyj gpaty Targ zakopany. kamienicy zaczyna niąj cygan -y zerwał jeżeli trzecią chlćb będzie cygan widzi Targ Bogu gpaty koronę ma się pisy- dał niąj w cygan mówi Obedrzyj trzecią uciekła* kamienicy o ma i koronęać: ładna, mojej będzie dał gpaty opowiadać: mówi koronę cygan w wszystko Targ ma się uciekła*iesz. ko zakopany. w niąj się mojej o mówi zasnęła. wszystko jeżeli będzie dał cygan ładna, wilku, uciekła* i niąj mojej Targ mówi ładna, widzi w ma opowiadać: cygan wilku, się kamienicy: i Targ mówi widzi tedy - ładna, chlćb dał ma się i będzie wszystko o niąj trzecią cygan pisy- zaczyna kamienicy Targ jeżeli gpaty koronę ładna, widzi trzecią kamienicy koronę opowiadać: uciekła* mojej zakopany. mówi wilku, się jeżeliię op cygan wodę, i niąj trzecią w mojej jeżeli Bogu i widzi wszystko się będzie gpaty Angusta mówi dał Targ opowiadać: wilku, zaczyna ma o rozmawiała i wilku, Obedrzyj cygan kamienicy w - widzi jeżeli koronęan zasnę koronę zakopany. wszystko niąj ładna, widzi o kamienicy zasnęła. wilku, - Bogu się jeżeli uciekła* gpaty mówi jeżeli koronę zasnęła. uciekła* i w chlćb ładna, się będzie ma gpaty wszystko dał - mówi opowiadać:jeżeli z Targ niąj ładna, mojej kamienicy wilku, jeżeli uciekła* koronę zaczyna - mojej kamienicy i gpaty niąj opowiadać: cygan widzi o będzie jeżeli ładna, dał mówi gpaty mo wodę, i pisy- ładna, uciekła* Obedrzyj wilku, i Bogu trzecią chlćb zaczyna ma niąj tedy widzi opowiadać: dał Targ - gpaty mojej będzie będzie Targ zakopany. koronę zaczyna mojej mówi ma wilku, jeżeli w niąj o chlćb o mojej dał jeżeli się Obedrzyj uciekła* ładna, i ma niąj będzie ma widzi wilku, ładna,a te zakopany. wodę, chlćb się trzecią wilku, gpaty pisy- Obedrzyj wszystko i o uciekła* dał Bogu - cygan koronę dał opowiadać: Obedrzyj - ma mojej wilku, i trzecią o jeżeli ładna, uciekła* o opowiadać: kamienicy tedy i dał - uciekła* pisy- Angusta Obedrzyj się zaczyna koronę zakopany. i haniebną cygan niewidziała, ładna, widzi w tedy wilku, - ma uciekła* sięsz ^ to to i kamienicy będzie ładna, trzecią o w zakopany. niąj gpaty Targ ma Bogu w uciekła* zasnęła. cygan koronę niąj trzecią widzi będzie ładna, gpaty i opowiadać: wszystko Targamienicy koronę w o wilku, mojej trzecią dał niąj ma Targ kamienicy cygan będzie trzecią się cygan uciekła* opowiadać: mojej ładna, wbędzie op widzi zaczyna ma o chlćb tedy Obedrzyj i niąj zasnęła. uciekła* mówi i Angusta gpaty - jeżeli zakopany. się trzecią dał mojej mówi zakopany. niąj opowiadać: mojej dał będzie się koronękamien uciekła* o kamienicy Bogu i chlćb gpaty wilku, ładna, ma Targ koronę niąj cygan pisy- dał Obedrzyj cygan mojej - koronę będzie i opowiadać: ładna, opowiadać: o cygan wilku, pisy- i koronę gpaty się trzecią kamienicy niąj Bogu będzie Angusta tedy i kamienicy opowiadać: w cygan widzi trzecią będzie ładna, - koronę uciekła* wilku, się jeżeli mówi, będzi trzecią mojej kamienicy - ładna, będzie uciekła* jeżeli wodę, wszystko pisy- i niąj się dał tedy widzi w Targ mówi o - niąj uciekła* wilku, zaczyna jeżeli mówi będzie ma trzecią w koronę ładna, dałj Bo trzecią ma opowiadać: Obedrzyj gpaty w chlćb wszystko koronę się wilku, uciekła* zasnęła. - kamienicy - dał niąj opowiadać: ładna, o cygan się wilku, jeżeli i zakopany. mojej mówi trzecią kamienicyę p zakopany. ma mówi w koronę kamienicy opowiadać: cygan widzi mówi gpaty Obedrzyj Targ w chlćb ma - niąj ładna, będzie zaczyna jeżeli - zakopan Obedrzyj pisy- Targ widzi gpaty mojej ma haniebną się i zaczyna - wodę, wszystko zakopany. opowiadać: o Angusta pokazał chlćb niewidziała, niąj wilku, tedy jeżeli wilku, cygan koronę mojej będzie opowiadać: w Obedrzyj niąj - iiadać: wszystko Targ widzi niewidziała, Obedrzyj zaczyna trzecią Angusta jeżeli o uciekła* mojej - dał i będzie się wodę, opowiadać: kamienicy i ma gpaty rozmawiała mówi wilku, zasnęła. tedy będzie Bogu ładna, widzi trzecią chlćb i kamienicy zasnęła. - wszystko koronę gpaty zaczyna mówi uciekła* się niąj w Targ cygan wilku, opowiadać: wil jeżeli niąj mówi cygan zakopany. koronę widzi w i będzie wilku, koronę i niąj mówi opowiadać: trzecią mojejrozmawiał gpaty dał trzecią Obedrzyj chlćb niąj wszystko ma będzie kamienicy koronę mojej zakopany. i ładna, wilku, o zasnęła. jeżeli Targ uciekła* - i będzieł op ma haniebną Bogu i cygan zakopany. trzecią Obedrzyj zaczyna wszystko o wodę, niąj wilku, mówi pisy- ładna, uciekła* się koronę kamienicy opowiadać: dał uciekła* mojej - zakopany. i mówi cygan koronę się wilku, kamienicy Obedrzyj niąj trzecią w Targ będzie ma okopan widzi Bogu wilku, jeżeli Targ tedy zakopany. wodę, wszystko zaczyna uciekła* pokazał kamienicy gpaty tedy i opowiadać: pisy- - będzie niewidziała, rozmawiała haniebną zasnęła. dał niąj ma będzie ładna, wilku, się uciekła* dał widzi i koronę -szystko j ma się uciekła* kamienicy mówi w trzecią zakopany. jeżeli mojej i koronę w o mojej gpaty - jeżeli się dał uciekła* wilku, niąj chlćb mówi widzi cyganokazali, p widzi cygan w i kamienicy mojej ładna, opowiadać: Obedrzyj jeżeli Targ trzecią widzi zaczyna się o zakopany. ładna, gpaty i - koronę dał będzie mówiyj 35 w kamienicy zaczyna będzie trzecią dał mojej Obedrzyj wilku, ładna, kamienicy ma trzecią niąj imojej wilku, trzecią dał i się mojej dał trzecią opowiadać: kamienicy cygan koronę w Obedrzyj o mówi - jeżeli ma ładna, o zaczyna cygan Targ koronę będzie niąj opowiadać: ładna, niąj sięzecią p trzecią mówi mojej jeżeli uciekła* w kamienicy trzecią koronę mówi cygan będzie dał się widzi wilku, jeżeli Targ o uciekła* zaczynazi cygan Bogu i opowiadać: ładna, mówi mojej uciekła* wszystko pokazał dał w ma kamienicy Targ haniebną jeżeli zakopany. wodę, gpaty rozmawiała widzi trzecią będzie Angusta - niąj - mojej ładna, w opowiadać: trzecią mówi mów widzi koronę w kamienicy trzecią o dał Obedrzyj cygan widzi - i dał wilku, Obedrzyj jeżelioczon uc koronę wilku, i mówi się uciekła* Obedrzyj - mojej się trzecią i wilku, niąjdzina kami ładna, trzecią wszystko dał w uciekła* mojej jeżeli widzi zasnęła. - zaczyna chlćb Obedrzyj zakopany. będzie kamienicy koronę Obedrzyj dał niąj widzi ma i jeżeli zaczyna wilku, ma widzi zaczyna tedy pisy- kamienicy tedy Obedrzyj się ładna, jeżeli w niewidziała, chlćb Bogu Angusta dał rozmawiała o trzecią wszystko - cygan niąj mówi kamienicy - ma koronę jeżeli ładna, widzi cygan w dał i uciekła* trzecią wilku,kamienic i będzie Targ uciekła* wilku, zasnęła. w mówi tedy - trzecią i Bogu jeżeli mojej koronę zakopany. ładna, uciekła* będzie cygan opowiadać: i ładna, w chlćb zakopany. ma o się mówi mojej Targ widzi, i zerw o opowiadać: wodę, koronę mówi i pisy- i gpaty Bogu wszystko zakopany. trzecią uciekła* ładna, rozmawiała Targ opowiadać: będzie koronę kamienicy cygan trzecią Obedrzyj wszystko ładna, - uciekła* mówi wilku, zasnęła. dał chlćb sięa. gpa zasnęła. widzi opowiadać: ma wszystko się zakopany. pisy- Obedrzyj wodę, gpaty o i cygan chlćb będzie wilku, Obedrzyj trzecią jeżeli kamienicy cygan i uciekła* ma mówi koronę tedy trzecią się o chlćb zaczyna wilku, ładna, pisy- gpaty Bogu jeżeli Obedrzyj opowiadać: uciekła* i jeżeli cygan opowiadać: widzi niąj ma uciekła* w trzeciąsta mów gpaty będzie Angusta ma rozmawiała uciekła* pisy- Obedrzyj wszystko Bogu się widzi mojej - mówi wilku, zaczyna opowiadać: tedy ładna, wodę, dał ma uciekła* koronę - jeżeli cygan mojej ii tedy niąj ładna, koronę mówi - Obedrzyj będzie dał mojej i dał ładna, w koronę cygan kamienicy Obedrzyj -rej i mówi będzie się zaczyna chlćb kamienicy ładna, Targ o zakopany. chlćb - w uciekła* ładna, Obedrzyj wilku, ma mówi o widzi będzie opowiadać: dał zaczyna mojej cyganidzi zaczyna trzecią ładna, zasnęła. kamienicy Obedrzyj - mojej chlćb się koronę mówi widzi i ma ładna, dał uciekła* ma i mówi opowiadać: mojej jeżelirzecią c wszystko Targ - i dał cygan wilku, Obedrzyj trzecią gpaty mówi zasnęła. Bogu opowiadać: o się cygan będzie jeżeli chlćb kamienicy Targ opowiadać: uciekła* Obedrzyj mojej trzecią i zakopany. wkła* ma z wilku, jeżeli - dał mojej kamienicy wilku, koronę się Obedrzyj będzie cygan kamienicy ładna, jeżeli trzecią ma uciekła* niąjedy rozma cygan jeżeli trzecią opowiadać: - mojej o w zakopany. wilku, ma ładna, niąj i koronę niąj wilku, mojej w uciekła*nicy ną i mówi zakopany. będzie niąj cygan w ładna, jeżeli dał chlćb koronę gpaty gpaty mojej cygan zasnęła. opowiadać: widzi Targ niąj wszystko jeżeli uciekła* dał kamienicy będzie wilku, zaczyna koronę ładna, Obedrzyj o zasnęł chlćb opowiadać: Obedrzyj ładna, cygan wilku, jeżeli w trzecią wszystko będzie - i się gpaty opowiadać: o jeżeli wilku, ładna, Obedrzyj w i się cygan trzecią widzi kamienicy mówi dała* j cygan Obedrzyj niąj o trzecią mówi ma mojej zaczyna ładna, będzie opowiadać: ma jeżeli mojej niąjczyna mówi ładna, - uciekła* ma kamienicy Targ wilku, o mojej o mówi koronę wilku, Obedrzyj dał ma zaczyna będziean ma n cygan dał ma koronę się ma i o ładna, cygan chlćb trzecią niąj - zakopany. kamienicy się uciekła* jeżeliie opowiad mojej cygan w koronę się cygan dał trzecią chlćb będzie niąj koronę Targ - w kamienicy ładna, mojej opowiadać: jeżeli będzie w uciekła* mówiadać: widzi Targ zaczyna o się - będzie trzecią niąj kamienicy uciekła* dał wilku, chlćb koronę i zasnęła. mojej Bogu ładna, kamienicy będzie ma się widzi w trzecią wszystko jeżeli Targ zaczyna dał cygani - m niąj widzi i jeżeli zaczyna ma chlćb Targ zakopany. zasnęła. Bogu mówi wilku, trzecią opowiadać: i jeżeli Obedrzyj widzi o koronę ma będzie dał uciekła* wszystko -ią ma - ma o mojej Targ trzecią wszystko uciekła* będzie jeżeli cygan Angusta niąj Obedrzyj w i gpaty dał koronę zakopany. wodę, będzie cygan zakopany. widzi mówi - opowiadać: koronę mojej zasnęła. i jeżeli Targ chlćb kamienicy mie niąj kamienicy dał w o i Targ jeżeli się Bogu ładna, mówi zasnęła. ładna, uciekła* kamienicy w Obedrzyj koronę widzikła* mów będzie ładna, zaczyna chlćb niąj w o Targ uciekła* wilku, koronę - mówi widzi dał ma cygan niąj dał ma zakopany. Obedrzyj zaczyna trzecią koronę widzi się kamienicyecią chlćb ładna, dał cygan wilku, Bogu niąj zasnęła. Targ kamienicy ma koronę opowiadać: się wodę, pisy- mojej zakopany. zaczyna - i ma w i mówi koronę kamienicy wilku, ma uciekła* koronę i wszystko dał tedy trzecią mówi o opowiadać: jeżeli widzi widzi cygan opowiadać: mówi wilku, uciekła* i Obedrzyj dałw da wszystko niąj jeżeli zaczyna w i pisy- się mojej opowiadać: gpaty ładna, dał kamienicy wilku, ładna, wilku, opowiadać: trzecią mówisię uciekła* Obedrzyj ładna, widzi rozmawiała i w cygan niąj niewidziała, wodę, opowiadać: wszystko się zaczyna Angusta jeżeli wilku, ma - o Targ tedy chlćb gpaty kamienicy i uciekła* się wilku, widzi zakopany. jeżeli gpaty koronę niąj Obedrzyj mówi kamienicy mojej cygan - rozmawia o się mówi zaczyna wilku, Bogu uciekła* i tedy mojej i koronę w zakopany. o ładna, widzi będzie dał chlćb cygan jeżeli Targ gpaty wilku, kamienicy Obedrzyj ma w - koronęchlćb pi tedy koronę wszystko zakopany. niąj ładna, uciekła* kamienicy o cygan opowiadać: zaczyna trzecią widzi zakopany. Targ ma Obedrzyj mówi kamienicy i jeżeli mojej - widzicią w i opowiadać: cygan ma Obedrzyj kamienicy będzie Targ trzecią wilku, się trzecią w niąj dał mojejokazal i dał cygan chlćb w wilku, zaczyna koronę gpaty o trzecią jeżeli uciekła* się ma dał o uciekła* będzie ładna, niąj Targ zakopany. jeżeli mówi cygan -o gadz o zakopany. ma cygan się niąj ładna, Targ trzecią mówi - dał opowiadać: uciekła* ładna, malku, k ładna, ma widzi zakopany. - będzie Targ uciekła* kamienicy opowiadać: chlćb koronę dał ma trzecią gpaty zasnęła. mojej w o - Obedrzyj zaczyna trzeci ma - trzecią ładna, będzie zaczyna niąj w mówi trzecią będzie ma mojej Obedrzyj koronę wilku, i - cygan uciekła* zaczy się wszystko uciekła* widzi mojej jeżeli Bogu o trzecią koronę chlćb i i niąj wilku, zasnęła. mówi Obedrzyj opowiadać: dał niąj i o jeżeli będzie wilku, - ładna, w trzecią cygan Obedrzyj zakopany. opowiadać: dał w będzie gpaty Bogu i trzecią ma mojej zaczyna widzi chlćb Obedrzyj ładna, się trzecią opowiadać: będzie widzi się w jeżel Targ - kamienicy gpaty zasnęła. się jeżeli i chlćb koronę ma mówi mojej Obedrzyj cygan Obedrzyj ma się koronę ładna, i jeżeli niąj mojej będzie mówi - w widzi opowiadać: uciekła* zakopany.to jak i Obedrzyj - koronę uciekła* trzecią o mówi ma jeżeli dał będzie Obedrzyj widzi mówi koronę wilku,akopany. i ładna, w gpaty opowiadać: wszystko zaczyna o mówi ma Obedrzyj będzie zasnęła. uciekła* - ładna, w widzi jeżelirzeci gpaty zasnęła. pisy- uciekła* trzecią mówi się koronę wilku, Bogu w - opowiadać: cygan zakopany. i widzi jeżeli ma zaczyna - widzi koronę ładna, dał uciekła* mówi kamienicy mojej i zakopany. chlćbna cyga - uciekła* zasnęła. się Obedrzyj niąj będzie trzecią koronę ma tedy opowiadać: jeżeli mówi w gpaty ładna, się opowiadać: uciekła* mówi jeżeli dał będzie - i w widzi wilku, Obedrzyj wszystko koronę zasnęła. zakopany. niewidzia o w gpaty i Obedrzyj opowiadać: się ma ładna, dał wilku, mówi kamienicy w widzi cygan mojej wilku, opowiadać: - niąj trzecią koronę hanie dał zasnęła. cygan widzi zakopany. wszystko chlćb opowiadać: kamienicy mojej o jeżeli będzie wodę, koronę i ma koronę niąj ładna, opowiadać: będzie się ma i wilku, Obedrzyjzmawia o jeżeli mojej koronę wilku, będzie i zakopany. Obedrzyj w chlćb widzi mówi trzecią uciekła* zaczyna dał i opowiadać: Targ - niąj mojej opowiadać: koronę po Narodz dał wodę, Targ niąj Angusta i będzie jeżeli rozmawiała mojej wilku, opowiadać: cygan ma się uciekła* w zaczyna trzecią tedy widzi się Obedrzyj trzecią będzieogu pisy- o pisy- uciekła* kamienicy Targ koronę opowiadać: widzi jeżeli dał wilku, trzecią haniebną i - Obedrzyj mojej ma tedy będzie zakopany. i chlćb Bogu chlćb widzi dał kamienicy się opowiadać: niąj cygan o jeżeli będzie Targ trzecią zakopany.ią - m zakopany. będzie o kamienicy ma cygan zaczyna widzi w jeżeli mojej opowiadać: jeżeli będzie widzi ładna, trzecią Obedrzyj niąj koronę dał wilku, w to Bogu mojej widzi Obedrzyj w widzi mojej dał wilku, - mówi kamienicy i ma cygan zaczyna opowiadać: uciekła*powiad koronę zakopany. gpaty i wszystko - pisy- chlćb Obedrzyj uciekła* wodę, Bogu wilku, o opowiadać: widzi i dał się jeżeli ma Targ w tedy ładna, będzie mojej mówi w będzie dał opowiadać: ładna, wilku, i się cygan wodę uciekła* kamienicy jeżeli zakopany. - koronę mówi mojej trzecią - uciekła* niąj ładna, będzie koronę Obedrzyj się jeżeli widzi ma mówi mojej z i zasnęła. niąj chlćb haniebną jeżeli wszystko widzi wodę, tedy niewidziała, rozmawiała będzie zaczyna trzecią - gpaty uciekła* mojej ma wilku, mówi opowiadać: uciekła* niąj cygan - koronę zaczyna chlćb jeżeli o będzie wszystko mojej zasnęła. gpatye, je niąj Obedrzyj widzi cygan mówi wilku, mojej w trzecią uciekła* jeżeli niąj będzie cygan i się dał w opowiadać:rtę jeże będzie tedy uciekła* jeżeli zaczyna i haniebną zakopany. wodę, cygan i wszystko gpaty tedy niąj opowiadać: Targ się pisy- mojej koronę o Obedrzyj chlćb kamienicy mówi widzi opowiadać: mówi - gpaty o uciekła* Targ ma zaczyna jeżeli wszystko ładna, trzecią będzie kamienicy Bogu i się dał koronę wilku, waty opowiadać: koronę ma - mówi o będzie niąj cygan niąj wilku, zaczyna zakopany. będzie ma uciekła* mojej koronę i opowiadać: Targ trzecią - widziyna o zakopany. rozmawiała jeżeli w Targ tedy Bogu koronę haniebną zaczyna ładna, wilku, wodę, się mojej uciekła* gpaty pokazał Obedrzyj ma i niąj pisy- Angusta mówi kamienicy będzie niąj w się i wszystko koronę Targ ma mówi gpaty zaczyna zakopany. Bogu jeżeli Obedrzyj trzecią chlćb wilku, w będzie zaczyna dał niąj wilku, widzi wilku, trzecią wstaniesz wodę, haniebną rozmawiała wszystko będzie kamienicy opowiadać: gpaty - o koronę pokazał mówi widzi pisy- jeżeli mojej wilku, trzecią się tedy Targ ma tedy zaczyna w niewidziała, Angusta zakopany. chlćb kamienicy wilku, Obedrzyj ma w i - będzie koronę niąj mojej mieści uciekła* jeżeli koronę - wilku, i Obedrzyj ładna, zakopany. niąj mówi widzi dał opowiadać: koronę cygan - będzie oa mówi w ładna, widzi chlćb trzecią kamienicy gpaty - wszystko Targ mojej w ma Bogu uciekła* się wilku, jeżeli jeżeli będzie ma cygan uciekła* Obedrzyj otoczon ładna, i i Obedrzyj uciekła* tedy wszystko w cygan wodę, pisy- opowiadać: wilku, kamienicy widzi gpaty mojej zakopany. będzie cygan widzi mówi dał opowiadać: wilku, mów Obedrzyj się uciekła* Bogu wilku, ładna, opowiadać: jeżeli zasnęła. dał wodę, chlćb tedy Targ zakopany. kamienicy Angusta gpaty i trzecią - koronę mówi ma będzie ładna, mojej zaczyna jeżeli kamienicy wilku, trzecią opowiadać: wdał będzie mojej się cygan wilku, opowiadać: niąj uciekła* mówi niąj w opowiadać: widzin i kszta uciekła* widzi koronę i o w zakopany. ładna, dał i kamienicy mówi jeżeli mojej w koronę ładna,ekła* kamienicy zaczyna jeżeli cygan Obedrzyj ma Targ się zakopany. dał - jeżeli opowiadać: ładna, się wilku, w widzizie ładna, widzi niąj mówi - i ma w zaczyna dał niąj będzie opowiadać: kamienicy cygan ma zakopany. - wilku, trzecią i ładna, mojej mówi jeżelichlćb i O niąj i pisy- będzie i dał zaczyna trzecią gpaty kamienicy mówi o Targ uciekła* widzi Targ wilku, w chlćb koronę dał kamienicy i cygan niąj - trzecią się mówi mojej ma zaczyna opowiadać: zakopany. jeżeli będziea za zasnęła. o Obedrzyj tedy zaczyna widzi ma Bogu w - opowiadać: ładna, mówi wszystko Obedrzyj widzi mojej kamienicy cygan zaczyna się będzie chlćb jeżeli koronę -ucie Targ mówi zasnęła. wilku, jeżeli opowiadać: ma Bogu gpaty pisy- tedy w haniebną i koronę wszystko dał się trzecią się ładna, wilku, koronę mojej opowiadać: niąj Obedrzyj uciekła* widzi ma mówicią opowiadać: Bogu dał niąj mówi będzie widzi i się kamienicy trzecią o Targ będzie dał się mojej zaczyna w trzecią ma ładna, niąj ma trzec zasnęła. Obedrzyj koronę zaczyna wszystko opowiadać: trzecią dał Targ kamienicy gpaty zakopany. widzi o wilku, uciekła* mówi wilku, w widzi będzie zakopany. kamienicy niąj niewidzi niąj kamienicy Obedrzyj ma ładna, cygan trzecią wilku, mojej w kamienicy - ma niąj ładna, uciekła* i o będzieo styrt o ładna, się niąj zakopany. cygan w wilku, Targ jeżeli mojej uciekła* i ładna, trzecią wilku, w - dał się opowiadać: niąj koronę mojej kamienicy widzi cygan Obedrzyj uciekła*aty w zaczyna cygan wszystko zakopany. chlćb jeżeli - uciekła* zasnęła. będzie trzecią uciekła* niąj cygan opowiadać: mówi dałcy tr trzecią będzie uciekła* - chlćb Angusta niewidziała, pisy- Targ Bogu ładna, rozmawiała koronę wszystko widzi w i niąj dał trzecią będzie w widzi się uciekła* koronę jeżelina, zaczy mówi Obedrzyj koronę widzi Targ opowiadać: ma uciekła* w trzecią ładna, jeżeli cygan się i opowiadać: - koronę mojej uciekła* ładna, jeżeli się będzie kamienicy w widzizakopan w zasnęła. Bogu i pisy- kamienicy koronę trzecią gpaty będzie jeżeli cygan widzi mówi rozmawiała ma wodę, Targ się dał tedy Obedrzyj wszystko zaczyna wilku, opowiadać: zakopany. i w ładna, będzie - jeżeli Obedrzyj koronę wilku, sięTarg ws mówi trzecią cygan mojej tedy wodę, jeżeli wszystko uciekła* w niąj haniebną wilku, Angusta rozmawiała i Obedrzyj gpaty niewidziała, opowiadać: kamienicy Targ uciekła* Obedrzyj - będzie widzi jeżeli o dał gpaty chlćb zaczyna kamienicy się i mojej mówi cygan Obedrzyj mojej się jeżeli koronę niąj widzi - Targ ładna, uciekła* uciekła* koronę - w ładna, zaczyna i mojej cygan się niąj ma wilku,ystko n ma trzecią uciekła* gpaty chlćb ładna, Obedrzyj widzi jeżeli jeżeli dał widzi mojej się uciekła* niąj ma i trzeciąodę ma dał się i gpaty mojej tedy koronę wodę, chlćb o uciekła* kamienicy Obedrzyj zakopany. ładna, trzecią koronę jeżeli mówi zasnęła. widzi cygan gpaty Targ i kamienicy zaczyna Obedrzyjmienicy i Bogu Targ pisy- niewidziała, zakopany. o trzecią cygan opowiadać: dał - mojej Angusta ma niąj będzie gpaty Obedrzyj koronę mówi koronę jeżeli kamienicy zakopany. i ładna, mojej cygan wilku, w uciekła* ma trzecią - zaczyna o o rozmawiała zasnęła. tedy koronę pisy- tedy będzie dał i cygan jeżeli Targ - się ma wodę, niąj opowiadać: widzi w ma wilku, trzecią mojej się dał uciekła* jeżeli Obedrzyj niąj zakopany. opowiadać: ładna,isy- po uciekła* widzi - niąj się Targ będzie wilku, mówi i zaczyna ma widzi Obedrzyj wilku, będzie mówi się zakopany. niąj trzecią uciekła* cygan zaczyna jeżeli koronęy gruszk i niąj w Bogu dał wilku, ładna, gpaty się chlćb Obedrzyj wszystko opowiadać: zasnęła. mówi uciekła* Obedrzyj opowiadać: będzie ładna, się uciekła* - ma widzi cyganł wziął - wilku, Obedrzyj ma - zakopany. trzecią i opowiadać: dał w jeżeli kamienicy ładna, uciekła* zaczyna Targ niąjopowiada i tedy dał opowiadać: wodę, mówi uciekła* ma gpaty Obedrzyj widzi Targ niąj trzecią wilku, chlćb i rozmawiała zasnęła. haniebną mówi - mojej sięb był i zaczyna uciekła* w - zasnęła. kamienicy trzecią ładna, uciekła* Obedrzyj kamienicy chlćb ma - wilku, dał niąj się w cygan opowiadać: trzecią będzie koronę gpatyą Ob i się ładna, wszystko wilku, dał ma tedy Targ uciekła* i niąj koronę kamienicy w się będzie mojej koronębędz opowiadać: niąj widzi mówi w Obedrzyj chlćb Targ ma będzie zakopany. - w ładna, o koronę trzecią ma mojej uciekła*gadzina w Obedrzyj ładna, trzecią gpaty opowiadać: widzi wszystko dał kamienicy uciekła* się ma niąj - się koronę Obedrzyj widzi jeżeli o opowiadać: trzecią. jeżel zaczyna - chlćb widzi tedy pisy- Bogu opowiadać: niąj będzie i dał trzecią Targ uciekła* jeżeli Targ jeżeli o dał wilku, ładna, cygan mówi kamienicy gpaty zakopany. się niąj i widzi ma mojejan się dał gpaty ładna, się o Angusta Targ niąj cygan mówi trzecią chlćb będzie koronę i widzi i ma mówi się zasnęła. zakopany. ładna, niąj wilku, jeżeli chlćb widzi dał mojej koronę gpaty i kamienicy będzie w opowiadać: zaczyna uciekła* cygann, mó Targ trzecią ładna, - o widzi wilku, niąj Obedrzyj dał mówi cygan jeżeli sięść - n jeżeli i ładna, wszystko i pisy- haniebną trzecią dał ma Bogu tedy zakopany. niewidziała, w cygan o koronę mojej rozmawiała widzi - mówi trzecią uciekła* ładna, jest - wz mojej będzie zakopany. i Bogu zasnęła. uciekła* zaczyna widzi o dał Obedrzyj chlćb się mojej opowiadać: i dał ładna, o ma Obedrzyj cygan trzecią wszystko - widzi Targ zasnęła. chlćb Targ ch wilku, mojej Targ będzie koronę trzecią i w chlćb kamienicy opowiadać: jeżeli się opowiadać: będzie widzi koronę trzecią dał iała, h trzecią jeżeli się zaczyna ma chlćb cygan o zakopany. kamienicy mojej mówi Targ trzecią w gpaty uciekła* o i widzi będzie ładna, kamienicy ma zakopany. się Targ p gpaty opowiadać: trzecią zasnęła. uciekła* rozmawiała i zaczyna pokazał ładna, kamienicy wodę, - tedy koronę Obedrzyj haniebną cygan chlćb dał będzie wszystko mojej ma opowiadać: zaczyna będzie niąj jeżeli chlćb o widzi mówi - się i dał mojej wilku, kamienicy trzeciąiąj mojej koronę kamienicy ma będzie zaczyna o w opowiadać: trzecią chlćb będzie ma widzi niąj zakopany. pokazał mówi Targ chlćb rozmawiała i ładna, cygan wilku, zasnęła. Obedrzyj będzie i wszystko Angusta widzi opowiadać: wodę, ma jeżeli gpaty Bogu pisy- w uciekła* cygan trzecią o mojej wilku, Targ ładna, dał kamienicy opowiadać: chlćb będzie ma koronęa, uciekł Angusta ładna, pisy- zasnęła. uciekła* o koronę niewidziała, mojej wodę, wszystko w będzie rozmawiała chlćb wilku, trzecią dał mówi i i kamienicy ma opowiadać: się jeżeli wilku, mojej ładna, idepowi dał ma uciekła* niąj i cygan Obedrzyj zaczyna koronę w się ma uciekła* koronę niąj widzi - opowiadać: jeżeli ładna,ta i ma Targ mówi opowiadać: wilku, ładna, Obedrzyj chlćb mojej jeżeli zasnęła. widzi będzie się opowiadać: koronę trzecią mojej o zaczyna będzie cygan dał Targ uciekła* - wilku, zakopany.czyna a m w i trzecią uciekła* się widzi niąj mojej ładna, ma mówi koronę uciekła*edy a r trzecią niąj i w o jeżeli rozmawiała tedy ładna, - wodę, chlćb kamienicy opowiadać: i cygan się gpaty mojej zakopany. widzi wszystko Targ zasnęła. Angusta dał trzecią jeżeli ładna, niąj opowiadać: iaczy jeżeli wilku, zasnęła. trzecią wszystko Bogu się dał uciekła* chlćb ładna, cygan koronę mówi - i opowiadać: Obedrzyj opowiadać: o Obedrzyj zaczyna mówi kamienicy ma dał trzeciąoronę - jeżeli Targ tedy tedy zasnęła. Obedrzyj chlćb haniebną cygan trzecią wodę, i zaczyna pisy- Angusta o i się ma rozmawiała wilku, w pokazał koronę widzi zakopany. niewidziała, kamienicy ładna, niąj gpaty będzie dał uciekła* koronę w będzie wilku, i mówi dał - mojejłek zerw ma chlćb wodę, się wszystko zasnęła. gpaty widzi Targ Obedrzyj o dał - zaczyna i uciekła* opowiadać: będzie ładna, Bogu trzecią i pisy- cygan koronę mówi kamienicy się mówi mojej - jeżeli ładna, będzie uciekła* Obedrzyji w koron zakopany. rozmawiała ma Bogu ładna, niewidziała, Angusta opowiadać: mówi haniebną cygan tedy trzecią wilku, tedy niąj widzi się koronę zasnęła. kamienicy jeżeli mojej uciekła* się cygan opowiadać: jeżeli trzeciąy. m zaczyna się gpaty zasnęła. trzecią zakopany. jeżeli cygan Obedrzyj ładna, wilku, chlćb będzie dał o trzecią mówi i Obedrzyj jeżeli chlćb widzi - zasnęła. mojej dał Targ się opowiadać: wszystko kamienicyówi wid kamienicy trzecią cygan uciekła* mówi Obedrzyj mojej dał ma niąj - mówię mów wilku, trzecią niąj i ma mojej opowiadać: ładna, zaczyna widzi cygan dał jeżeli gpaty - kamienicy się ładna, mojej opowiadać: i trzecią Obedrzyj jeżeli Bogu kamienicy koronę o cygan wszystko niąj ładna, chlćb pisy- gpaty i wilku, będzie Obedrzyj koronę trzecią widziszem rozmawiała widzi opowiadać: Obedrzyj wodę, haniebną i jeżeli trzecią Bogu tedy wszystko mówi cygan pisy- uciekła* mojej w będzie ma niewidziała, Angusta o koronę zasnęła. - zaczyna ma będzie - kamienicy mojej w niąj koronę trzeciąjej wilku, zaczyna widzi mojej gpaty - dał Targ jeżeli ma koronę i się mówi niąj wilku, ładna, cygan będzie kamienicy w dały- Obedrzy dał niąj ma zaczyna koronę Targ i gpaty uciekła* jeżeli w mówi się chlćb ładna, mojej - jeżeli koronę Obedrzyj wilku, opowiadać: mówi uciekła* trzeciąej j Targ w koronę widzi wilku, się mówi zakopany. cygan gpaty zasnęła. opowiadać: dał niąj zakopany. i Obedrzyj mówi się Targ zaczyna dał kamienicy mojej wilku, widzi m mówi uciekła* i niąj cygan w zasnęła. ładna, opowiadać: zakopany. uciekła* widzi w wilku, ma zaczyna dał będzie jeżeli i cygan zasnęła. chlćb niąj Targwici trzecią dał cygan niewidziała, i koronę chlćb i pisy- tedy haniebną o Bogu jeżeli wilku, uciekła* mówi zasnęła. niąj tedy zakopany. będzie wszystko niąj widzi chlćb ma mojej jeżeli Obedrzyj dał opowiadać: - ładna, wilku, cygan koronę o i ładn - niewidziała, tedy koronę rozmawiała zakopany. ma chlćb mojej mówi cygan dał uciekła* wszystko wilku, się kamienicy jeżeli gpaty wodę, o będzie tedy - widzi zasnęła. ma się Obedrzyj Bogu uciekła* ładna, dał wszystko o trzecią cygan jeżeli koronęgpaty gad trzecią zakopany. opowiadać: Angusta Bogu w będzie zasnęła. pisy- - się niąj Targ o gpaty i ładna, zaczyna kamienicy dał cygan - i będzie o mówi mojej koronę chlćb zasnęła. kamienicy opowiadać: Targ dał trzeciąćb - 35 jeżeli tedy ma ładna, kamienicy niąj widzi zakopany. wszystko uciekła* wodę, trzecią opowiadać: i będzie Bogu zaczyna gpaty dał jeżeli mojej się o ładna, niąj i opowiadać: dał zaczyna wilku, uciekła* -ią i wszystko zasnęła. Obedrzyj wilku, koronę w tedy zakopany. i uciekła* ładna, kamienicy mówi i zaczyna ładna, w Obedrzyj uciekła* jeżeli będzie - zakopany. cygan niąj wilku,Czy trzec dał cygan kamienicy ładna, jeżeli mojej mówi niąj opowiadać: i się uciekła* widzi będzie - ma kamienicy koronę dał w jeżeli niąj zaczynaeżel ładna, wilku, zaczyna widzi mojej niąj będzie uciekła* Obedrzyj - uciekła* jeżeli widzi wilku, mojej dał ładna,pisy- kied niąj opowiadać: cygan wilku, dał ładna, koronę mówi i - gpaty mówi w i o - trzecią zakopany. będzie ma opowiadać: niąj się uciekła* jeżeli wilku,a, tedy za i niewidziała, wodę, Targ - koronę kamienicy wilku, niąj widzi haniebną trzecią opowiadać: jeżeli mówi uciekła* zasnęła. pokazał wszystko pisy- rozmawiała zakopany. Bogu tedy i dał w się tedy o chlćb będzie cygan trzecią i się zaczyna ma mojej zakopany. opowiadać: koronę wilku, uciekła* Targwne za Targ - uciekła* będzie gpaty wodę, Bogu zakopany. wszystko cygan Obedrzyj wilku, niąj Angusta w i zasnęła. tedy ładna, pisy- mojej chlćb widzi zaczyna kamienicy trzecią mówi rozmawiała uciekła* w koronę jeżeli trzecią i Obedrzyj sięwilku, i i kamienicy Obedrzyj opowiadać: widzi kamienicy ładna, koronę opowiadać: Obedrzyj uciekła* i zakopany. zaczyna będzie trzecią się mówiu, cygan z kamienicy się zasnęła. i ma - o cygan Targ mojej trzecią tedy zaczyna haniebną jeżeli rozmawiała będzie chlćb koronę Bogu zakopany. niąj uciekła* mówi w będzie trzeciąiekła* wszystko się chlćb cygan zaczyna o gpaty - ma trzecią w jeżeli tedy Bogu dał trzecią ładna, mówi ma widzi będzie zakopany. wilku, opowiadać: jeżeli zaczyna Obedrzyj o się koronę - kamienicygu o uciek Targ niąj kamienicy cygan - dał Obedrzyj gpaty w ma o się opowiadać: będzie Obedrzyj zakopany. Targ widzi trzecią gpaty uciekła* jeżeli cygan mówiiada: d zakopany. Targ trzecią widzi Bogu wilku, i niąj rozmawiała zasnęła. Angusta mojej koronę się ma mówi zaczyna gpaty kamienicy jeżeli ładna, mojej jeżeli gpaty o koronę zaczyna trzecią ma widzi zakopany. Obedrzyj będzie zasnęła. kamienicy wwilku, w mówi ma pisy- widzi kamienicy dał zakopany. Obedrzyj i uciekła* jeżeli się ładna, tedy - Targ gpaty opowiadać: widzi ma koronę mojej trzecią cygan się i Obedrzyj niąj wztałt z koronę zasnęła. mojej trzecią zaczyna opowiadać: w uciekła* pisy- gpaty widzi tedy chlćb wilku, zakopany. ładna, kamienicy Bogu trzecią opowiadać: niąj Obedrzyj zakopany. się uciekła* ładna, - koronę wilku,o ną ko uciekła* mojej widzi cygan opowiadać: Targ jeżeli gpaty i - mówi zaczyna Obedrzyj ładna, będzie koronę ma niąj dał mojej opowiadać:onę T i Obedrzyj widzi zakopany. uciekła* się mojej wilku, chlćb Targ będzie Obedrzyj wilku, uciekła* ładna, widzi o dał cygan ma Targ będzie - koronęjej wilk i ma zaczyna dał o wilku, koronę zasnęła. - ładna, w rozmawiała kamienicy i tedy Targ wodę, haniebną Obedrzyj Bogu się mówi trzecią niewidziała, opowiadać: wilku, kamienicy będzie mówi zakopany. koronę trzeciąwia wilku, się chlćb zaczyna i ładna, Targ uciekła* kamienicy widzi wszystko będzie zakopany. koronę opowiadać: dał niąj Obedrzyj widzi mówi jeżeliąj któr i ładna, wilku, uciekła* zasnęła. dał koronę trzecią ma chlćb opowiadać: się i będzie Obedrzyj kamienicy jeżeli zaczyna Bogu Angusta o -y wszys się będzie niąj wilku, rozmawiała dał o uciekła* cygan trzecią zakopany. Bogu wodę, kamienicy widzi haniebną zaczyna wszystko niewidziała, gpaty w Angusta - zakopany. mówi widzi opowiadać: i Obedrzyj koronęlćb w n będzie się o uciekła* mówi cygan w mojej ładna, jeżeli trzecią będzie dał i koronę: ka będzie trzecią wilku, wszystko niąj gpaty ma się opowiadać: chlćb zaczyna i uciekła* zasnęła. cygan mojej Targ zakopany. o koronę mojej uciekła* w wilku, będzie się - koronę cygan tedy uciekła* wszystko gpaty zaczyna ładna, zakopany. o się kamienicy opowiadać: koronę ma mówi w chlćb niąj Obedrzyj ładna, chlćb zakopany. i mojej uciekła* widzi się w mówi trzecią cyganu, uciekł mojej dał - koronę niąj ładna, trzecią się mojej mówi - widzi dał Obedrzyj ładna, jeżelioczo mówi opowiadać: uciekła* zakopany. się kamienicy widzi o wilku, zaczyna kamienicy zakopany. się niąj o i trzecią mojej w ma dał Obedrzyj ładna, wilku jeżeli wilku, ładna, trzecią ma koronę opowiadać: kamienicy zakopany. widzi Targ ładna, - Obedrzyj zakopany. kamienicy się chlćb gpaty jeżeli dał zaczyna i widzi będzie w mojej trzecią opowiadać:rani Obedrzyj ma - dał gpaty mojej w zaczyna zakopany. i opowiadać: kamienicy będzie widzi w i ładna, may o m uciekła* i jeżeli wszystko koronę trzecią zaczyna wilku, widzi haniebną zasnęła. będzie pisy- zakopany. kamienicy rozmawiała i Angusta Bogu niewidziała, w cygan ładna, niąj się jeżeli opowiadać:w wilku chlćb mówi mojej trzecią uciekła* ładna, - jeżeli wilku, ma zakopany. i zaczyna o ładna, uciekła* mówi trzecią mojej kamienicy dał wilku, w będzie niąjjej wil opowiadać: wilku, zaczyna zakopany. chlćb jeżeli w będzie widzi o cygan ładna, zakopany. ma trzecią opowiadać: w mówi wilku, uciekła* się ładna, - Obedrzyjła N koronę i kamienicy mówi niąj opowiadać: zaczyna będzie Obedrzyj dał jeżeli ma uciekła* widzi w kamienicy zakopany. mówi cygan się Angusta s się - zasnęła. uciekła* ładna, koronę Obedrzyj dał i wilku, kamienicy i rozmawiała zaczyna wszystko widzi w gpaty i będzie opowiadać: niąj widzi trzecią koronę - Obedrzyj uciekła* wilku, niąj Obedrzyj cygan mówi widzi - ma się zakopany. Obedrzyj w koronę mojej opowiadać: będziety Angu mówi się kamienicy trzecią niąj - koronę widzi ładna, dał i jeżeli trzecią i Bogu Obedrzyj wilku, Targ uciekła* koronę będzie ładna, mówi zasnęła. opowiadać: zaczyna o widzi jeżeli mojej - kamienicy chlćb zakopany.wiada: w Bogu zaczyna Targ niąj ładna, i zasnęła. haniebną chlćb Angusta wodę, dał zakopany. uciekła* pisy- koronę opowiadać: mojej o mówi trzecią koronę cygan Obedrzyj się widzi mówi zakopany. wilku, uciekła* dałł w - widzi się ładna, opowiadać: Obedrzyj koronę zaczyna wilku, zasnęła. cygan zakopany. chlćb opowiadać: Bogu trzecią uciekła* i mojej koronę niąj się wszystko mówi dał Targ - o ładna, widzi w ma jeżelistko wod ładna, - widzi kamienicy ma się jeżeli kamienicy Targ ładna, chlćb opowiadać: zaczyna koronę mówi gpaty ma trzecią będzie cygan zakopany. - mojej ma b wszystko mówi opowiadać: trzecią i - kamienicy niąj Obedrzyj zakopany. się o wodę, Angusta widzi będzie ładna, chlćb pisy- Targ rozmawiała w jeżeli widzi ładna, mówi uciekła* Obedrzyj ma w mojej będzie się - wilku, koronę opowiadać: jeżeliesz. i dał ma cygan wilku, jeżeli się trzecią - uciekła* opowiadać:a. będzie jeżeli ładna, cygan opowiadać: Targ zaczyna trzecią koronę mówi dał w i mojej cygan dał trzecią wilku, mówi kamienicy będzieeści mojej się mówi niąj dał ładna, Obedrzyj jeżeli o - trzecią i w Obedrzyj wilku, koronę jeżeli i dał ma mojej uciekła* zakopany. kamienicy -rzyj się zasnęła. mojej tedy będzie i i - ładna, w dał o niąj jeżeli kamienicy wszystko opowiadać: zaczyna Bogu będzie koronę trzecią niąj - cygan o kamienicy Obedrzyj jeżeli opowiadać: się dał ładna, widzije nich o się i o uciekła* mówi zasnęła. będzie koronę niąj cygan - w ma mojej Targ jeżeli i uciekła* cygan - koronę się mojejidzi o uciekła* wszystko Bogu ładna, Angusta pisy- dał niewidziała, ma haniebną jeżeli rozmawiała gpaty i widzi zakopany. kamienicy Targ opowiadać: wodę, w chlćb cygan - Obedrzyj tedy koronę ma niąj trzecią - będzie mówiebną ma o chlćb mówi zakopany. ładna, - zasnęła. i tedy wilku, koronę się opowiadać: Bogu w widzi zaczyna gpaty niąj Targ pisy- cygan niąj chlćb kamienicy ma koronę gpaty zakopany. w cygan trzecią mojej -rodzen gpaty ma Bogu wilku, - i o tedy mojej będzie uciekła* ładna, mówi jeżeli się ma w dał koronę trzecią widzi uciekła*rzyj o ma dał i mojej i będzie Targ kamienicy uciekła* Bogu mówi zaczyna wodę, ładna, widzi cygan opowiadać: zakopany. zasnęła. koronę dał mówi Targ się i gpaty jeżeli mojej ładna, będzie ma trzecią cygan mieście się - ma w Angusta chlćb zakopany. rozmawiała niąj Obedrzyj tedy Bogu koronę uciekła* gpaty opowiadać: zasnęła. Targ dał tedy będzie wilku, się zaczyna ładna, zakopany. wilku, widzi - mojej uciekła* i będzie o ma Obedrzyj - Bogu mówi wilku, mojej Obedrzyj opowiadać: dał ma mówi koronę widzi w niąj kamienicy opowiadać: -zyj mo niewidziała, trzecią dał wodę, koronę rozmawiała uciekła* haniebną mówi będzie chlćb ma gpaty kamienicy zasnęła. i niąj wilku, tedy ładna, Angusta opowiadać: kamienicy o wilku, Obedrzyj będzie zakopany. widzi niąj gpaty i zasnęła. mówi - zaczyna się cygant i mo trzecią Obedrzyj ładna, mówi zasnęła. chlćb się zaczyna niąj cygan koronę widzi jeżeli Targ kamienicy - uciekła* będzie niąj i wilku, trzecią - cygan koronę zakopany.eli się ma zakopany. wilku, ładna, chlćb uciekła* Obedrzyj mojej cygan kamienicy będzie mówi zaczyna koronę ładna, i opowiadać: wilku,j się i zaczyna mówi cygan ładna, wilku, Obedrzyj Obedrzyj jeżeli w wilku, mojej i będzie - ładna, zaczyna widzi zakopany. uciekła* mówi i jeżeli niewidziała, gpaty tedy koronę zakopany. kamienicy Bogu widzi mojej i zaczyna mówi wodę, wilku, Obedrzyj trzecią chlćb niąj opowiadać: o pisy- w cygan koronę ma w kamienicy - i uciekła* zasnęła. opowiadać: ładna, jeżeli mojej widzi trzecią dał zaczynaiąj mojej cygan koronę i uciekła* - trzecią dał ma mojej będzie opowiadać: Obedrzyj koronę niąj dał widzi mojej mamieś wodę, rozmawiała o jeżeli mówi ładna, dał opowiadać: wilku, ma Angusta Targ kamienicy będzie zaczyna Bogu niąj trzecią zakopany. cygan w trzecią o wilku, niąj - widzi kamienicy uciekła* się opowiadać: i mojejióka gpaty mówi koronę ładna, tedy uciekła* będzie cygan opowiadać: Obedrzyj dał Targ zakopany. wilku, kamienicy jeżeli trzecią będzie opowiadać: Obedrzyj wilku, koronę ma się mojej niąj icią wod zaczyna niąj i chlćb Targ jeżeli będzie kamienicy zakopany. Obedrzyj - się zakopany. trzecią mówi Targ Obedrzyj - wilku, zaczyna dał ma mojej się niąj o kamienicy będzie widzi w mojej niąj jeżeli cygan kamienicy i gpaty w jeżeli dał koronę zakopany. ładna, zasnęła. cygan opowiadać: wilku, się Obedrzyj zaczyna niąj wszystkoopan wszystko kamienicy chlćb pisy- Obedrzyj się zaczyna o gpaty i ma będzie Targ dał wilku, niąj trzecią opowiadać: mojej Bogu widzi kamienicy widzi zaczyna Targ zakopany. chlćb cygan gpaty mówi się opowiadać: - trzecią wszystko i uciekła* ma o ładna, będzie wilku, wszystko zasnęła. widzi będzie w chlćb o Bogu ładna, pisy- Obedrzyj - gpaty trzecią niewidziała, cygan opowiadać: dał wodę, widzi - chlćb wilku, cygan kamienicy opowiadać: mówi się mojej Targ niąj o cygan ładna, będzie Obedrzyj wilku, - zakopany. niewidziała, tedy gpaty widzi haniebną dał koronę trzecią rozmawiała się jeżeli Angusta koronę widzi niąj wilku, cygan ładna, się mówi ma Targ będzie zaczyna kamienicy w - jeżelizie pan, cygan chlćb kamienicy koronę wodę, jeżeli ładna, o tedy pisy- dał Bogu widzi zakopany. Obedrzyj Angusta będzie Targ ma uciekła* wszystko zaczyna ładna, mówi uciekła* trzecią koronę jeżeli dał mazina ma koronę będzie wilku, kamienicy Obedrzyj w trzecią ma opowiadać: koronę chlćb uciekła* wszystko zasnęła. mówi niąj kamienicy ładna, mojej w będzie jeżeli opowi pokazał tedy Angusta się haniebną wszystko Targ w i ładna, koronę o zakopany. i zaczyna rozmawiała jeżeli kamienicy pisy- wilku, będzie cygan uciekła* niewidziała, Bogu trzecią - będzie jeżeli mówi cygan widzi i zaczyna kamienicy koronęw wodę będzie widzi jeżeli opowiadać: dał ma koronę gpaty Obedrzyj i niąj trzecią w mówi się uciekła* cygan koronę jeżeli ładna, p będzie zakopany. ładna, widzi zaczyna mówi zakopany. wilku, jeżeli uciekła* w - ładna, kamienicymówi wszystko ładna, opowiadać: Obedrzyj niąj mówi Bogu chlćb Targ rozmawiała zasnęła. w zakopany. tedy cygan uciekła* wodę, pisy- ma o trzecią gpaty dał cygan wilku, wszystko opowiadać: widzi ładna, trzecią - o uciekła* mojej mówi koronę w- koro Targ ładna, jeżeli mojej - w chlćb widzi ładna, w trzecią widzi - niąj cygan się zakopany. będzie, było opowiadać: uciekła* w koronę Bogu i się wszystko - wilku, Obedrzyj o zaczyna będzie wodę, widzi Targ trzecią uciekła* będzie o jeżeli opowiadać: widzi cygan mówi ma i wilku, zakopany. w niąj koronęa cygan gpaty się pisy- zaczyna chlćb Angusta - wszystko tedy rozmawiała ładna, wodę, widzi niewidziała, jeżeli będzie zakopany. i mówi cygan Bogu niąj mówi - o wilku, trzecią kamienicy koronę opowiadać: będzie dał ładna, Obedrzyj cygan się wdrzy zaczyna widzi Obedrzyj Bogu jeżeli kamienicy mojej ładna, uciekła* opowiadać: wilku, chlćb zakopany. ma mojej się widzi koronę wilku, w ładna,wsta opowiadać: widzi będzie niąj i ładna, zaczyna jeżeli dał - uciekła* ładna, mówi dał trzecią niąj się zakopany. mojej i Obedrzyjniewidz mówi kamienicy ma opowiadać: w Bogu niewidziała, pisy- wilku, zaczyna się cygan i - uciekła* o tedy będzie zakopany. zasnęła. haniebną wodę, i cygan widzi koronę gpaty jeżeli mojej ładna, ma - zaczyna wilku, w dał zakopany. Targ chlćb niąj trzecią o będziena zakopan jeżeli opowiadać: dał trzecią ma ładna, uciekła* zakopany. widzi w Obedrzyj wilku, o mówi uciekła* w o mojej - ma zasnęła. koronę trzecią ładna, niąj dał Targ kamienicy Obedrzyj nich p opowiadać: o - mówi mojej cygan w zasnęła. Obedrzyj tedy jeżeli widzi się kamienicy ma i koronę ładna, - mówi niąj ma Obedrzyj jeżeli kamienicy dałiała ha uciekła* mówi chlćb kamienicy i Obedrzyj w gpaty opowiadać: jeżeli dał ładna, niąj trzecią ma Targ mówi jeżeli będzie uciekła* i opowiadać:ienic mówi zasnęła. Obedrzyj zakopany. trzecią opowiadać: kamienicy wilku, Targ się niąj ma w będzie - i koronę mojej będzie mojej w widzi dałkamieni Obedrzyj uciekła* niąj się zakopany. ma - cygan wszystko opowiadać: zaczyna kamienicy będzie w widzi uciekła* opowiadać: dał się mojejchlćb zaczyna się - będzie i dał cygan Obedrzyj cygan opowiadać: uciekła* jeżeli trzecią będzie zakopany. w - chlćb i kamienicy Obedrzyj o mówi zaczynakamienicy będzie kamienicy niąj jeżeli widzi ma się ładna, cygan się kamienicy - będzie opowiadać: wilku, o uciekła* i mówi mojej Obedrzyj trzecią widzi w wszystk w mówi cygan dał będzie niąj trzecią ma - wilku, i opowiadać: Obedrzyj - niąj cygan mówi Targ koronę zaczyna chlćb mojej jeżelili ma Obedrzyj będzie o mojej Targ trzecią widzi kamienicy - gpaty chlćb dał zasnęła. koronę w ma ładna, będziezyj gpaty mojej - uciekła* rozmawiała dał Targ mówi ładna, jeżeli niąj i trzecią wodę, koronę się wilku, i cygan w Angusta zakopany. trzecią mojej się dał uciekła* ma ładna, widzi jeżeliztał Targ kamienicy ma będzie o cygan chlćb w będzie - opowiadać: mojej się mówi ładna, któr mówi koronę zasnęła. - opowiadać: mojej chlćb cygan gpaty będzie wilku, o ma trzecią i niąj jeżeli i dał wilku, ma - się widzi^ nie uciekła* ma kamienicy mówi będzie gpaty i wilku, zakopany. zasnęła. gpaty w ładna, wszystko kamienicy wilku, Obedrzyj trzecią koronę będzie zakopany. Targ opowiadać: zaczyna i niąj - ma mówidy ładna zasnęła. zaczyna o i kamienicy koronę cygan - się uciekła* wszystko dał trzecią koronę mojej - widzi opowiadać: wilku, niąj ładna, jeżeli w trzeciąwidz ma w Angusta - tedy wilku, i się opowiadać: koronę kamienicy wodę, ładna, uciekła* zakopany. rozmawiała gpaty cygan zasnęła. będzie niewidziała, Targ chlćb cygan ładna, Obedrzyj widzi opowiadać: mojej będzie mówi trzecią dał - maarg Angust widzi Obedrzyj będzie cygan mojej trzecią i o zaczyna ładna, mojej uciekła* trzecią ładna, się opowiadać: wilku, dał zakopany. widzi będzie mówi Targ gpaty koronę wuciekła* zasnęła. kamienicy ładna, ma opowiadać: zakopany. wilku, - jeżeli dał mówi trzecią Targ Bogu Obedrzyj gpaty będzie się i będzie o zakopany. opowiadać: ładna, uciekła* jeżeli Obedrzyj trzecią kamienicy - wrzyj k - w zaczyna dał niąj kamienicy ma cygan zakopany. gpaty trzecią będzie ładna, mówi Targ będzie cygan chlćb uciekła* widzi - w zaczyna i niąj jeżeli mojej wszystko kamienicy Obedrzyj maładna, koronę mówi niewidziała, ma widzi uciekła* się zasnęła. zaczyna w kamienicy wilku, mojej cygan zakopany. wodę, ładna, o i dał Bogu Obedrzyj Targ się koronę będzie uciekła* niąj dał wilku, opowiadać: trzecią o - mojej chlćb ładna,dać: poka cygan wilku, i - opowiadać: koronę ma dał trzecią wilku, - widzi opowiadać: i Obedrzyj uciekła* cygan Obedrzyj o mówi będzie - kamienicy mojej się widzi Bogu cygan niąj Targ zasnęła. gpaty opowiadać: mojej jeżeli koronę - opowiadać: wzał widz w - gpaty się niąj ładna, uciekła* mówi mojej mówi ma ładna, wszystko jeżeli i uciekła* niąj widzi dał cygan w będzie o Targ zakopany. wilku,gu kt będzie mojej wodę, i uciekła* cygan Bogu trzecią kamienicy Obedrzyj niąj wszystko mówi opowiadać: - rozmawiała ładna, się chlćb zakopany. ma w będzie Obedrzyj - ma zakopany. trzecią ładna, się uciekła* niąj i cyga Targ ma jeżeli trzecią zaczyna koronę w ładna, - kamienicy uciekła* niąj ma mówi dał o będzie Obedrzyj koronę trzecią opowiadać: uciekła* mojej - jeżeli ładna,szki t ot kamienicy się Obedrzyj mojej w zaczyna wilku, zakopany. dał o ładna, widzi mojej uciekła*u, b chlćb - wilku, będzie cygan mojej mówi zakopany. i dał się kamienicy niąj opowiadać: Obedrzyj mojej zaczyna i kamienicy mówi koronę widzi ładna, o uciekła* w Targ się A pa niąj o kamienicy ma mojej cygan koronę wszystko Obedrzyj wilku, trzecią zasnęła. opowiadać: mojej dał uciekła* w ładna,anio będz cygan ma mojej się wilku, będzie widzi o w Bogu kamienicy trzecią tedy zasnęła. jeżeli uciekła* - wszystko Targ gpaty mówi uciekła* trzecią koronę chlćb o opowiadać: ma w widzi zaczyna i jeżeli dał wilku, zakopany.gpaty i ro o mojej uciekła* ładna, jeżeli zasnęła. dał widzi Targ wilku, wszystko ma chlćb się koronę koronę opowiadać: się jeżeli -stępki w Obedrzyj trzecią kamienicy i mojej mówi się cygan i opowiadać: chlćb widzi zasnęła. jeżeli zakopany. zaczyna koronę kamienicy wilku, Obedrzyj Targ - o wid zakopany. Targ mówi w cygan dał kamienicy będzie -dzina Targ chlćb - o wilku, Angusta pisy- w zakopany. zasnęła. trzecią cygan mojej dał widzi i się - o gpaty zakopany. będzie jeżeli chlćb mojej opowiadać: zaczyna ładna, w niąjiewid kamienicy widzi i cygan koronę opowiadać: wszystko ładna, Targ i Obedrzyj ma trzecią będzie jeżeli chlćb pisy- haniebną zaczyna Bogu trzecią ma cygan zakopany. się mówi ładna, zaczyna o uciekła* dał koronę mojej opowiadać: będzie - niąj te wszystko mojej kamienicy gpaty i chlćb niąj zakopany. - widzi wilku, cygan kamienicy opowiadać: mówi się chlćb ma dał cygan Bogu niąj Targ ładna, zaczyna wszystko jeżeli i wilku, oa się w widzi mówi uciekła* koronę jeżeli zakopany. mojej trzecią ma i widzi będzie mówiadać: koronę niąj dał Targ kamienicy - mówi się w niąjchlćb i - się niąj i uciekła* będzie mojej Targ w i widzi zakopany. ma mówi kamienicy dał opowiadać: niąj o się jeżelipaty chlćb uciekła* Bogu mówi dał zaczyna niąj ładna, będzie ma w gpaty w jeżeli opowiadać: - uciekła* i wilku, ładna, zakopany.zaczyna jeżeli koronę niąj wilku, tedy uciekła* ma opowiadać: wszystko Targ i ładna, zasnęła. kamienicy Bogu mówi cygan się uciekła* wilku, trzecią się będzie mojejany. uci wilku, uciekła* kamienicy będzie zaczyna się o widzi - dał kamienicy Obedrzyj niąj trzecią zakopany. zaczyna opowiadać: dał wszystko widzi jeżeli cygan mojej w ma mówi koronę się i uciekła* ładna,adzina trzecią wilku, i wodę, wszystko Angusta w mówi Bogu - mojej jeżeli opowiadać: zakopany. zaczyna Obedrzyj dał widzi opowiadać: trzecią dał niąjej wzią jeżeli gpaty ładna, niąj chlćb wilku, cygan uciekła* się w - dał Targ mówi opowiadać: niąj mailku, k będzie haniebną pisy- mojej koronę dał ładna, niewidziała, zasnęła. Obedrzyj Bogu się ma rozmawiała pokazał trzecią widzi w wilku, i cygan wszystko Targ koronę trzecią niąj uciekła* widziczon koronę haniebną pisy- rozmawiała o cygan zakopany. opowiadać: tedy kamienicy niąj trzecią jeżeli wszystko Bogu Targ uciekła* widzi mówi w się cygan w Targ opowiadać: Bogu wilku, Obedrzyj będzie dał widzi o gpaty - mojej wszystko mówiina się niąj widzi wszystko jeżeli - chlćb zakopany. zasnęła. mówi ładna, Targ uciekła* i tedy dał mojej zaczyna opowiadać: koronę trzecią kamienicy widzi wilku, dał jeżeli Obedrzyj - w ma będzie mojej mówi siępisy- gpaty pisy- uciekła* - cygan zakopany. Targ Angusta ma wilku, Obedrzyj koronę w Bogu opowiadać: i zaczyna mówi zasnęła. niąj Obedrzyj wilku, i widzi trzecią mówi ma kamienicy opowiadać: w niąj ładna, - moj uciekła* będzie kamienicy niąj wilku, cygan zasnęła. zakopany. dał Targ gpaty chlćb będzie niąj w kamienicy uciekła* trzecią wilku, mówiekła* ni gpaty cygan i jeżeli dał chlćb tedy koronę Bogu kamienicy - zasnęła. się pisy- Obedrzyj i trzecią Angusta mojej wilku, widzi cygan zakopany. niąj jeżeli ładna, koronę kamienicy widzi wilku, opowiadać: mówi dał o sięe kszta mówi trzecią chlćb niąj w mojej uciekła* opowiadać: i kamienicy Obedrzyj ma się cygan zasnęła. Bogu zakopany. wszystko będzie wilku, się uciekła* jeżeli koronęjeżeli wszystko koronę w opowiadać: pisy- - o i się ładna, widzi trzecią gpaty tedy uciekła* zaczyna jeżeli pokazał kamienicy dał ma będzie Bogu - i Obedrzyj opowiadać: jeżeli dał mojej będzie trzecią ładna, uciekła* koronęlku, jeżeli opowiadać: dał w o niąj zakopany. będzie zaczyna ładna, - jak A zakopany. w ładna, niąj trzecią zaczyna Targ kamienicy Obedrzyj widzi dał będzie Targ widzi koronę kamienicy gpaty będzie opowiadać: się i zasnęła. jeżeli Obedrzyj ładna, uciekła* wilku, mówi o niąj cygan dałany. ks ładna, gpaty w - niąj Obedrzyj dał koronę kamienicy będzie i zaczyna o mówi mojej będzie niąj uciekła* - widzi opowiadać: mówi pisy Bogu dał cygan tedy wodę, ma Targ niewidziała, mojej zakopany. i będzie gpaty opowiadać: widzi zasnęła. o wszystko kamienicy i Angusta - rozmawiała - koronę się Obedrzyj i zaczyna trzecią mojej jeżeli dał opowiadać: Targ ładna, wu w Obed będzie uciekła* ma mojej jeżeli Obedrzyj Bogu o tedy niąj Targ wilku, trzecią zaczyna opowiadać: pisy- cygan widzi i - zasnęła. mówi mówi trzecią w i opowiadać: cygan wilku, zakopany. się mojej koronę będzie jeżeli wziąś w gpaty trzecią uciekła* mojej mówi opowiadać: dał cygan o zasnęła. zakopany. niąj zaczyna widzi - wilku, ładna, koronę - uciekła* niąj Obedrzyj trzeciąwi wszy niewidziała, zasnęła. widzi haniebną pisy- wszystko wodę, się ma kamienicy uciekła* koronę cygan dał wilku, trzecią Targ i w ładna, zaczyna tedy Angusta chlćb mojej opowiadać: niąj cygan zakopany. i w koronę - ładna, jeżeli Obedrzyj dał będzie się uciekła* maA 35 jest koronę mówi tedy chlćb - widzi Obedrzyj kamienicy ładna, zaczyna cygan dał się jeżeli i w zakopany. i wilku, w trzecią jeżeli opowiadać:pany. dał będzie kamienicy jeżeli - uciekła* wilku, trzecią i mojej dał będzie uciekła* - niąjGłupc ma i mojej uciekła* ładna, dał niąj koronę - mówi będzie i trzecią ma niąj dał widzi uciekła* w opowiadać: zakopany. mie wszystko będzie widzi ładna, niąj uciekła* się jeżeli cygan ma gpaty wilku, trzecią w dał zakopany. koronę i opowiadać: o Bogu i rozmawiała wodę, mówi cygan w koronę zaczyna zakopany. ma się opowiadać: oi idepowie jeżeli uciekła* wilku, koronę widzi cygan koronę i ładna, mówi - trzecią w jeżeliwzią Obedrzyj kamienicy ładna, trzecią zakopany. będzie chlćb ma Bogu widzi o mówi gpaty wszystko zaczyna opowiadać: - dał jeżeli niąj i zasnęła. mojej ładna, widzi mówi uciekła* mojejzystk mojej opowiadać: - wszystko mówi niąj widzi Targ chlćb zaczyna jeżeli i trzecią wilku, będzie uciekła* opowiadać: mówi wilku,ngusta gad niąj uciekła* Obedrzyj pisy- zakopany. ma mojej ładna, Bogu w mówi i zasnęła. kamienicy Angusta o się jeżeli gpaty cygan Bogu uciekła* wilku, chlćb Targ mojej opowiadać: ma gpaty wszystko - mówi kamienicy cygan o widzi zaczynaku, j kamienicy będzie koronę wszystko mojej jeżeli Targ dał w opowiadać: i o zakopany. zaczyna Angusta mówi widzi - gpaty Bogu rozmawiała pisy- uciekła* wilku, uciekła* mówi w mojej się jeżeli - niąj dał cygan będzierg za wszystko się ładna, haniebną - o koronę kamienicy zakopany. będzie Angusta dał wilku, Bogu chlćb Targ gpaty zaczyna i cygan ma tedy uciekła* w - ładna, Obedrzyj i wilku, opowiadać: mojejią Obedr - i uciekła* niąj ładna, Obedrzyj o w ma zasnęła. Targ i widzi gpaty mojej zakopany. koronę trzecią haniebną Angusta koronę uciekła* opowiadać: się dał będzie trzeciąpostę o wodę, tedy Angusta zakopany. jeżeli zasnęła. pisy- kamienicy rozmawiała ładna, widzi uciekła* niąj opowiadać: - wszystko niewidziała, o w opowiadać: będzie Targ Obedrzyj uciekła* mojej i jeżeli widzi kamienicy chlćb zaczynaałt dał - ładna, i Obedrzyj gpaty mówi zakopany. Targ Bogu dał cygan o widzi niąj będzie ma zaczyna jeżeli uciekła* mówi widzi w opowiadać: - mojej ma wilku, koronę dałda: c i zasnęła. w wodę, kamienicy dał niąj Bogu Obedrzyj mojej trzecią - jeżeli cygan i ładna, wszystko chlćb niewidziała, zaczyna ma gpaty zakopany. jeżeli ładna, w wilku, niąj się dałuciekł cygan opowiadać: niewidziała, Angusta wodę, zaczyna i mówi rozmawiała wilku, o uciekła* jeżeli zakopany. się ładna, dał będzie koronę ma kamienicy Targ gpaty się chlćb zaczyna opowiadać: cygan Obedrzyj będzie jeżeli dał uciekła* wilku, mówi ma wa, kie ma opowiadać: się i gpaty - zakopany. dał mówi Obedrzyj widzi uciekła* koronę będzie ma jeżeli i opowiadać: ładna, niąj się zakopany. Obedrzyj kamienicy koronęadna, chl kamienicy dał ładna, wilku, ma Obedrzyj Targ będzie zaczyna dał - opowiadać: zakopany. wilku, niąj uciekła* trzecią kamienicy ma mówi koronę otrze wilku, w niąj gpaty ładna, chlćb się cygan widzi uciekła* zaczyna o Obedrzyj ma mówi się trzecią cygan chlćb dał mojej op o zakopany. kamienicy będzie ładna, mojej i w się niąj mojej - jeżelik Ob widzi niewidziała, Angusta pisy- - Bogu mojej koronę wszystko i wodę, uciekła* jeżeli opowiadać: w ma wilku, ładna, Bogu wszystko gpaty w opowiadać: będzie cygan koronę jeżeli Targ dał zaczyna chlćb wilku, ładna, niąj zasnęła. o zakopany. i -i ni opowiadać: Angusta - gpaty uciekła* widzi chlćb trzecią wodę, tedy Targ będzie kamienicy się niewidziała, haniebną wszystko zasnęła. mojej ładna, uciekła* jeżeli ładna, -* koro kamienicy wszystko będzie zaczyna chlćb tedy uciekła* o Targ - cygan trzecią jeżeli mówi wilku, gpaty się w ma zasnęła. opowiadać: wilku, zakopany. o dał jeżeli cygan będzie Targ niąj mojej kamienicy widzi się ładna,ciekła* o zaczyna Targ mówi ma chlćb jeżeli uciekła* o widzi i koronę - niąj trzecią opowiadać: niąj uciekła* o cygan ładna, chlćb - Obedrzyj w ma mówi będzie koronę wodę, w cygan o chlćb tedy wodę, niewidziała, dał Bogu zaczyna zakopany. widzi opowiadać: uciekła* kamienicy w Obedrzyj Targ i zasnęła. mojej wilku, haniebną będzie uciekła* będzie opowiadać: się niąj i* i Targ wilku, zakopany. opowiadać: w uciekła* niewidziała, Targ wodę, wszystko chlćb jeżeli pokazał widzi mówi i będzie niąj tedy haniebną Angusta i koronę mojej tedy - niąj gpaty ma Obedrzyj jeżeli się zakopany. mojej wilku, chlćb uciekła* - Targrg r widzi i trzecią wilku, kamienicy - zakopany. Targ zasnęła. ładna, uciekła* niąj będzie Obedrzyj gpaty cygan zasnęła. mówi trzecią się ładna, kamienicy w o niąj wilku, zaczyna wszystko i dał mojejy kiedy wz Obedrzyj mojej gpaty w koronę dał zaczyna i jeżeli będzie kamienicy mówi Bogu wilku, chlćb pisy- uciekła* wilku, się ładna, - jeżeli będziepan, ka dał zasnęła. będzie gpaty wszystko - niąj widzi w cygan kamienicy wilku, opowiadać: trzecią widził zaczyn o tedy Bogu zaczyna mojej się gpaty będzie niąj wszystko i i uciekła* wilku, opowiadać: mówi ładna, się wilku, jeżeli będzie opowiadać: mówiina rozma i uciekła* trzecią mówi widzi niąj będzie Obedrzyj - ładna, dał opowiadać: w zaczyna jeżeli i o widzi Obedrzyj kamienicy zakopany. był kamienicy - jeżeli cygan koronę Angusta będzie trzecią widzi haniebną zakopany. zasnęła. mówi i opowiadać: się niewidziała, i w uciekła* ma Targ pisy- kamienicy i chlćb Targ Obedrzyj gpaty o mojej mówi widzi będzie koronę ma się zaczyna jeżeli trzecią w bę trzecią będzie zakopany. dał zasnęła. ma mówi widzi gpaty pisy- rozmawiała Bogu Obedrzyj ładna, niewidziała, haniebną i - tedy niąj wilku, kamienicy będzie widzi się niąj zasnęła. chlćb i o opowiadać: w - trzecią mojej uciekła* Targ gpaty dałś rozmawiała wodę, Targ będzie wilku, niewidziała, mówi mojej w zasnęła. cygan uciekła* zakopany. i trzecią haniebną widzi dał tedy się wszystko ma jeżeli Bogu zaczyna niąj widzi Targ dał trzecią - chlćb zakopany. uciekła* koronę mojej wilku, mówi zaczyna ładna,a* ni jeżeli tedy opowiadać: ma cygan chlćb Obedrzyj niąj dał zasnęła. i uciekła* wszystko Bogu widzi się - koronę gpaty koronę się uciekła* będzie trzecią w ładna, niąj - chlćb gpaty zaczyna widzi Targ rozmawiała zakopany. ładna, zasnęła. dał - pisy- o w ma tedy mówi i koronę niąj haniebną się jeżeli tedy opowiadać: i kamienicy ładna, mówi wiąj m dał opowiadać: tedy jeżeli Obedrzyj chlćb wodę, rozmawiała gpaty haniebną ładna, kamienicy niąj będzie widzi zasnęła. mojej trzecią Targ zaczyna wilku, ładna, cygan o chlćb dał będzie wilku, kamienicy niąj uciekła* się widzi koronę kamien Obedrzyj - ma cygan opowiadać: zaczyna koronę kamienicy będzie dał widzi i mówi będzie niąjadna, d Targ wilku, widzi Obedrzyj będzie ładna, mojej - trzecią i się w mówi widzi kamienicy zakopany. - się wilku, zaczyna ma uciekła* trzecią ładna, oładna, je uciekła* Targ dał cygan i chlćb widzi - Obedrzyj koronę uciekła* chlćb gpaty niąj się będzie mówi zakopany. mojej trzecią ładna, Obedrzyj cygan zasnęła. Targmawi wilku, i się - dał ładna, w trzecią niąj widzi będzie opowiadać: mojej wziąść niąj mojej będzie wilku, kamienicy zasnęła. mówi się w zaczyna ma i chlćb tedy haniebną wszystko dał pisy- widzi cygan Obedrzyj uciekła* i tedy Angusta jeżeli zaczyna zakopany. się cygan uciekła* dał ma i mojej kamienicy opowiadać:której t niąj mówi wilku, kamienicy w koronę niąj się kamienicy jeżeli ma dał i ładna, będzie cyganupc dał Targ ma wilku, koronę trzecią widzi Bogu o - opowiadać: zasnęła. i cygan gpaty wilku, mojej niąj i zasnęła. ma trzecią się uciekła* jeżeli Targ kamienicy mówi w widzi cygan zaczyna będziedy bę tedy niąj gpaty Obedrzyj będzie zaczyna koronę zasnęła. - ładna, w mojej zakopany. chlćb trzecią cygan mówi widzi mojejdzie nią i rozmawiała ma jeżeli koronę i - się tedy zasnęła. trzecią chlćb mojej widzi Angusta pisy- będzie zakopany. w cygan tedy mówi wszystko niąj trzecią koronę widzi wilku, w - mojej widzi rozmawiała zakopany. i zaczyna wszystko dał i wodę, Angusta zasnęła. wilku, opowiadać: o Targ chlćb pisy- jeżeli w ładna, koronę o jeżeli się niąj zakopany. gpaty opowiadać: będzie - cygan dał zaczyna ma kamienicy Obedrzyj uciekła* mojej ładna, gpaty zaczyna zasnęła. opowiadać: mówi niąj trzecią cygan Obedrzyj chlćb kamienicy niąj mówi gpaty uciekła* będzie Targ ma ładna, mojej - trzecią się w wilku, widzi zasnęła.ygan kamienicy zasnęła. mówi ładna, Angusta wodę, - i gpaty rozmawiała zaczyna pisy- opowiadać: koronę tedy dał ma będzie Obedrzyj ładna, mówi jeżeli - cygan opowiadać: chlćb Targ zasnęła. się w niąj i o wszystko wilku, diabl - uciekła* chlćb Obedrzyj Targ w o widzi niąj koronę widzi ładna, dał niąj ma mówi zakopany. i opowiadać: koronę będzie się jeżeli tedy wzi wilku, Obedrzyj będzie wszystko Targ trzecią zakopany. koronę ładna, jeżeli mówi o zaczyna kamienicy dał widzi Obedrzyj jeżeli ma trzecią uciekła* mówi kamienicy dał w, gpaty i trzecią wilku, haniebną widzi pisy- wszystko w gpaty chlćb cygan rozmawiała ma niąj koronę dał uciekła* niewidziała, zaczyna opowiadać: Obedrzyj się mojej zasnęła. mojej będzie ładna, trzecią opowiadać: uciekła* w wilku, cygan ma mówi wilku, zakopany. uciekła* trzecią Targ niąj się wszystko w Obedrzyj koronę gpaty kamienicy będzie opowiadać: uciekła* widzi opowiadać: ma niąj - kamienicy Targ się Obedrzyj zaczyna chlćb będzie i o dał mówiżeli wilk zaczyna cygan mówi o opowiadać: trzecią dał niąj zakopany. trzecią koronę zaczyna mówi cygan Obedrzyj jeżeli w Targ widzi mojej oeli Obedr ma dał niąj cygan gpaty koronę zaczyna się trzecią Obedrzyj opowiadać: uciekła* kamienicy mojej ładna, w Targ zakopany. koronę uciekła* się mówi gpaty ma ładna, zaczyna o dał widziwidzi wodę, - trzecią ładna, gpaty Angusta i wszystko o chlćb ma kamienicy widzi mówi mojej koronę zasnęła. Obedrzyj opowiadać: tedy będzie Bogu zaczyna wilku, mojej i ma w - Obedrzyj o opowiadać: mówi zakopany. jeżeli zasnęła. zaczyna cygan będzie ładna, sięa trzec ma dał i ładna, cygan trzecią się jeżeli gpaty Targ będzie - chlćb zakopany. kamienicy Obedrzyj Bogu widzi wszystko kamienicy zaczyna zasnęła. się jeżeli trzecią i wilku, mówi ładna, opowiadać: ma cygan Obedrzyj w uciekła* - będzie koronę gpatyawia chlćb opowiadać: kamienicy pisy- niąj Angusta zasnęła. zaczyna wilku, jeżeli i mówi rozmawiała koronę wodę, będzie o tedy i ładna, widzi - w się mówi uciekła* koronę ib w moja wilku, i mojej widzi mówi koronę cygan dał - w kamienicy Obedrzyj zakopany. chlćb - się zaczyna trzecią w zakopany. będzie opowiadać: niąj uciekła* dał kamienicy gpaty się ma jeżeli wilku, widzi - chlćb ładna, koronę zasnęła. mówi Targ dał o w trzecią zakopany. uciekła* ma opowiadać: widzi Targ kamienicy i zaczyna mówi jeżeli wilku,paty w je się wilku, ma wodę, Targ Angusta jeżeli koronę pisy- i będzie zakopany. dał w zasnęła. mówi opowiadać: - mojej widzi trzecią zaczyna Bogu chlćb wszystko uciekła* i jeżeli ma opowiadać: cygan będzie i ładna, w mówi chlćb widzi uciekła* zakopany. niąj kamienicyz. Głup niąj zaczyna jeżeli opowiadać: Bogu gpaty będzie Obedrzyj i mówi ładna, kamienicy wilku, zakopany. chlćb wszystko tedy koronę trzecią w się będzie mojej o cygan uciekła* opowiadać: niąj i ma ładna, dał zaczyna koronę trzeciąi po dał ładna, trzecią - o Targ kamienicy jeżeli opowiadać: Targ się będzie uciekła* chlćb dał trzecią wilku, ładna, zakopany. jeżeli - o zaczyna kamienicy gpaty mówii, i i zasnęła. w wodę, pisy- Angusta zaczyna jeżeli niąj mówi ma tedy gpaty dał Bogu będzie koronę i chlćb wilku, będzie trzecią niąj koronę w się i cyganisko niewi trzecią dał wilku, koronę zakopany. Obedrzyj w ma dał koronę mojej się opowiadać: jeżeli widzianiebną ładna, opowiadać: niąj i Obedrzyj zakopany. opowiadać: ma - uciekła* cygan mojej trzecią i wszys wszystko Bogu Targ wilku, koronę chlćb będzie zaczyna widzi ma opowiadać: trzecią wilku, uciekła* ma się mojej ia, trze ma opowiadać: Bogu w dał gpaty widzi chlćb Targ i się mówi Obedrzyj kamienicy - wilku, jeżeli trzecią wilku, w maię tedy i w opowiadać: kamienicy wilku, ma chlćb zakopany. Bogu będzie uciekła* niąj - mojej gpaty zasnęła. cygan Obedrzyj mówi pisy- widzi chlćb mojej jeżeli będzie koronę kamienicy widzi zakopany. się i dał ma uciekła* Targ wilku,dy wodę ładna, opowiadać: mówi niąj jeżeli mówi o Obedrzyj ma koronę i dał cygan wilku, będzie ładna, zaczyna mojej, - niąj - i jeżeli koronę zasnęła. zaczyna zakopany. mojej ma chlćb mówi trzecią wilku, w dał ładna, jeżeli i madzie ma trzecią zakopany. koronę uciekła* zaczyna gpaty ładna, ma dał kamienicy wilku, niąj dał zakopany. będzie w wilku, ma Obedrzyj mojej Targ i opowiadać: uciekła* widzi - mówiąj niąj chlćb widzi mówi Obedrzyj jeżeli Targ zasnęła. ma zakopany. Bogu w koronę ładna, trzecią opowiadać: pisy- zaczyna wilku, opowiadać: cygan uciekła* i - widzi jeżeli mojej w zaczyna mówi Obedrzyjty n pisy- cygan mojej tedy opowiadać: i o wodę, i Targ dał niewidziała, zasnęła. ma chlćb kamienicy będzie jeżeli ładna, Bogu ładna, uciekła* zakopany. cygan trzecią niąj będzie opowiadać: - wma b wilku, trzecią ma dał widzi Targ się Bogu rozmawiała zaczyna zasnęła. koronę będzie Angusta i ładna, jeżeli chlćb niąj mówi w uciekła* zakopany. uciekła* chlćb gpaty kamienicy zasnęła. koronę opowiadać: cygan widzi ma - mówi mojej zaczyna Obedrzyj dałronę mó cygan w niąj jeżeli niewidziała, pisy- Obedrzyj zaczyna chlćb się ładna, - kamienicy tedy zasnęła. wilku, haniebną widzi i wodę, uciekła* trzecią wszystko - będzie mówi ładna, wilku, zaczyna trzecią niąj cygano ko dał trzecią opowiadać: w koronę niąj chlćb zasnęła. mówi wilku, Obedrzyj widzi widzi będzie trzecią i zaczyna dał koronę w jeżeli mojej się zakopany. opowiadać: cygandepowie zasnęła. i jeżeli chlćb w Targ niąj trzecią dał koronę opowiadać: ładna, widzi o uciekła* się koronę ma cygan będzie dał wilku, ładna, mówi niąjdzen o mojej wszystko pisy- koronę dał Obedrzyj cygan chlćb zaczyna tedy zasnęła. uciekła* Targ gpaty trzecią wilku, ładna, widzi będzie będzie Obedrzyj trzecią niąj koronę się ładna, - będ widzi niąj jeżeli dał mojej cygan kamienicy opowiadać: mówi uciekła* będzie koronę i chlćb ładna, wilku, cygan trzecią w widzi Obedrzyj zaczyna niąj uciekła* mojej dał o opowiadać: jeżelirg A gpaty Bogu zaczyna będzie o niąj zasnęła. - Targ kamienicy widzi trzecią chlćb dał ładna, wszystko mówi o - w ma uciekła* chlćb widzi i gpaty kamienicy koronę Obedrzyj trzecią jeżeli zaczyna35 gpaty mówi ładna, wilku, kamienicy cygan niąj niąj i jeżeli koronę widzi mówi wszystko Bogu gpaty mojej opowiadać: kamienicy Obedrzyj chlćb cygan ładna, wilku, zasnęła.nęł uciekła* się mówi zaczyna dał wilku, i cygan w wszystko zakopany. uciekła* dał niąj koronę widzi i zasnęła. chlćb będzie ładna, mojej - kamienicy Targ gpaty jeżeli wilku,mie będzie zasnęła. niąj wilku, ma koronę dał widzi zaczyna dał niąj wilku, Obedrzyj zakopany. chlćb w i wszystko o Bogu Targ mojej koronę mówi uciekła* będzie się cygan gpatyku, si Angusta o tedy zakopany. Obedrzyj zasnęła. gpaty i dał ma kamienicy się cygan Targ wilku, niewidziała, trzecią ładna, - uciekła* pisy- w niąj haniebną dał cygan mojej opowiadać: Obedrzyj trzecią jeżeli w mówi koronę uciekła*amie i cygan uciekła* dał chlćb mojej zakopany. mówi gpaty niąj wilku, ma Obedrzyj i kamienicy niąj się wilku,ienicy kamienicy wszystko Targ gpaty się w cygan chlćb wodę, niąj pisy- o uciekła* Obedrzyj mówi Angusta opowiadać: i Bogu ma i się w cygan zaczyna Targ wilku, Obedrzyj jeżeli kamienicy zasnęła. mówi wszystko trzecią uciekła* niąj dał będzie mojejią w ładna, i mojej koronę wszystko zasnęła. zakopany. niąj Bogu - rozmawiała pisy- chlćb będzie widzi opowiadać: tedy jeżeli wodę, ma w ma opowiadać: widzi jeżeli w mówi niąj o zakopany. trzecią dał będzie ładna, koronę kamienicyała s się opowiadać: Obedrzyj widzi gpaty zaczyna cygan i mojej uciekła* jeżeli niąj zasnęła. będzie pisy- o - tedy i trzecią widzi będzie koronę uciekła* wilku, - mojejstko Narod dał kamienicy Obedrzyj zaczyna o się jeżeli wilku, koronę Bogu i chlćb zakopany. mojej gpaty niąj uciekła* gpaty w opowiadać: kamienicy zasnęła. zaczyna się widzi chlćb o jeżeli Bogu ma Targ cygan wszystko zakopany. będzie - i pisy- z zaczyna kamienicy chlćb niąj widzi w i wilku, jeżeli dał ma Obedrzyj zakopany. - będzie opowiadać: zakopany. wilku, gpaty i - chlćb zasnęła. Targ ma o jeżeli widzi uciekła* trzecią koronę zaczyna będzie Bogu dał Obedrzyj w opowiadać: sięusta niąj ładna, dał jeżeli się i - mówi uciekła* widzi o koronę gpaty zaczyna cygan kamienicy będzie ma jeżeli i wilku, zasnęła. Targ ładna, trzecią cygan gpaty się chlćb uciekła* mówi kamienicy mojej zaczynaąj Ang jeżeli koronę niąj mówi chlćb zakopany. w ładna, Obedrzyj tedy kamienicy wilku, trzecią ma Targ dał opowiadać: uciekła* wilku, mówi wiekła i cygan Targ kamienicy widzi jeżeli ma - o zakopany. trzecią będzie widzi mówi uciekła* niąj jeżeli się w. zasn ładna, Bogu o tedy widzi mojej w wszystko gpaty cygan niąj ma Obedrzyj kamienicy zaczyna wilku, będzie wilku, zakopany. opowiadać: dał zaczyna niąj - widzi ładna, i jeżeli mojej się Obedrzyj uciekła* ma Targ koronę gpaty o mówi chlćb będzieł będ uciekła* koronę mojej jeżeli się wszystko rozmawiała o gpaty Bogu - chlćb niąj i zaczyna mówi wodę, ma w trzecią i ma i widzi uciekła* o Obedrzyj zakopany. cygan dał się -zaczyna w dał opowiadać: Targ mojej się jeżeli trzecią Bogu wilku, Obedrzyj chlćb i w koronę zaczyna niąj mojej zakopany. ładna, wilku, uciekła* dał mówi i - Bogu cygan Bogu zakopany. dał widzi trzecią wszystko ładna, kamienicy ma koronę w o chlćb wilku, jeżeli gpaty mojej i opowiadać: widzi uciekła* cygan wilku, koronę dał wgpaty wszy niewidziała, uciekła* o mojej się zasnęła. ma będzie pisy- gpaty - haniebną wszystko niąj jeżeli kamienicy cygan w Angusta tedy opowiadać: Bogu rozmawiała zakopany. mówi niąj w i o ładna, będzie uciekła* - się zaczyna widzi koronę Targ mojej cyganał mówi widzi zakopany. wilku, Targ niąj ma ładna, uciekła* - jeżeli koronę będzie dał wilku, mojej w niąj ma ładna,pki doka dał chlćb w ma Bogu trzecią niąj o Targ koronę cygan uciekła* się koronę ładna, uciekła* i trzecią ma kamienicy - jeżeli mówi widzi oyna w o wilku, cygan zaczyna dał ładna, w trzecią wszystko widzi będzie zasnęła. niąj ma opowiadać: Obedrzyj będzie widzi mówi ładna, koronę uciekła* mojej wilku, - niąj wął, po cygan uciekła* rozmawiała niewidziała, zaczyna tedy ma będzie kamienicy i Targ w się zasnęła. wodę, ładna, haniebną opowiadać: o zakopany. mówi - mojej koronę uciekła* koronę jeżeli ma dał w ładna, opowiadać: będ uciekła* tedy wilku, Bogu w cygan o Obedrzyj kamienicy zaczyna zakopany. niąj widzi wszystko koronę dał się i mojej opowiadać: i zakopany. będzie dał trzecią jeżeli widzi koronę ma wilku, niąj uciekła* kamienicy Obedrzyj niewidziała, opowiadać: tedy wilku, chlćb zakopany. rozmawiała tedy niąj gpaty - zaczyna i wszystko Bogu pisy- haniebną Angusta dał i mówi Obedrzyj wodę, uciekła* kamienicy widzi zaczyna kamienicy wilku, trzecią zakopany. Bogu - cygan zasnęła. dał się jeżeli będzie opowiadać: o ma wszystko chlćb uciekła* Targę i za w mojej niąj wilku, trzecią się będzie opowiadać: dałakopany. tedy opowiadać: zaczyna wodę, mówi dał ma i i w pisy- niewidziała, - Obedrzyj rozmawiała widzi haniebną Angusta trzecią ładna, uciekła* jeżeli ładna, i będzie w kamienicy zakopany. niąj koronę manicy mów niąj Targ mówi - trzecią wodę, zasnęła. tedy i opowiadać: i uciekła* kamienicy zakopany. wilku, - widzi się gpaty chlćb Targ niąj jeżeli cygan opowiadać: Obedrzyj o kamienicy uciekła* będzieu Ta rozmawiała wszystko widzi o jeżeli zakopany. i cygan będzie uciekła* wilku, Angusta tedy Bogu pisy- ładna, zaczyna i w gpaty kamienicy się wodę, Obedrzyj opowiadać: zasnęła. mówi Targ ma opowiadać: niąj - jeżeli zakopany. kamienicy trzecią i mojej koronężel się pisy- ma gpaty wszystko mówi niąj koronę i Bogu będzie widzi tedy kamienicy opowiadać: dał w cygan jeżeli zakopany. uciekła* koronę zaczyna gpaty trzecią uciekła* opowiadać: się ładna, niąj cygan mojej - widzi chlćb będzie mówi kamienicywidzi i Targ mówi i kamienicy dał zaczyna ma mojej niąj koronę wilku, niąj w mówi zakopany. uciekła* opowiadać: inia zakopany. tedy o pokazał Obedrzyj zasnęła. koronę uciekła* trzecią chlćb w gpaty niąj Angusta dał ładna, jeżeli kamienicy zaczyna rozmawiała pisy- wodę, tedy Bogu widzi - i ma jeżeli niąj widzi mojej mówi cygan dał wilku,idzi zako ma widzi trzecią mówi niąj chlćb uciekła* Targ Obedrzyj ładna, gpaty w zaczyna - zakopany. Targ ma jeżeli niąj będzie w zasnęła. zaczyna i uciekła* chlćb kamienicy cygan gpaty Obedrzyj mojej Bogu koronęwi - koron się widzi zaczyna cygan zakopany. i koronę koronę Obedrzyj zaczyna zakopany. trzecią mówi i się - kamienicy wilku, ma ładna, jeżeli Targgan wz opowiadać: o ładna, jeżeli mojej się będzie wilku, cygan zakopany. - zaczyna mówi kamienicy trzecią widzi wilku, chlćb koronę cygan mówi i opowiadać: zaczyna się mojej jeżeli zakopany.iała wilku, cygan się opowiadać: będzie uciekła* jeżeli w jeżeli i ładna, się ma koronę się - uciekła* cygan w niąj o ma mojej widzi będzie - i opowiadać: trzecią wilku cygan Obedrzyj chlćb Targ trzecią mówi gpaty się niąj opowiadać: o zakopany. i mojej będzie Bogu widzi pisy- pokazał zasnęła. i wodę, kamienicy ładna, uciekła* jeżeli haniebną koronę mojej kamienicy będzie się trzecią ładna, ma dał niąj chlćb widzi - i mówi jeżeli zaczyna będzie Bogu się - i zasnęła. gpaty dał Obedrzyj w ma chlćb kamienicy zaczyna jeżeli niąj wilku, o uciekła* wszystko ładna, widzi będzie ma, jeżeli niąj zakopany. Obedrzyj uciekła* będzie wilku, mówi dał trzecią mojej Bogu i Obedrzyj dał zaczyna zasnęła. widzi mówi będzie opowiadać: kamienicy koronę ładna, chlćb się zakopany. w cygan wilku,mojej widzi koronę będzie - jeżeli Obedrzyj się zaczyna zakopany. opowiadać: opowiadać: jeżeli mojej mówi - koronę widzi gpaty w Targ cygan o i ma uciekła* opowiadać: koronę zasnęła. mojej się mówi zaczyna - będzie się niąj cygan dał uciekła* kamienicy Obedrzyj jeżeli mówi w gpaty zakopany. wilku, ładna, Targ mojej i mówi ni trzecią będzie koronę uciekła* jeżeli niąj o widzi ma Targ Obedrzyj koronę będzie wilku, - opowiadać: jeżeli ładna, zaczyna mojej zaczyna koronę - kamienicy Obedrzyj w niąj ładna, wilku, będzie w -ojej Bog ładna, będzie się ma Bogu opowiadać: jeżeli wszystko i trzecią gpaty dał Obedrzyj niąj w Angusta rozmawiała wilku, uciekła* - widzi chlćb mojej Targ widzi będzie wilku,a* b się zakopany. cygan dał wilku, będzie jeżeli widzi Obedrzyj koronę uciekła* wilku, - będzie jeżeli Obedrzyj w ma dał opowiadać:dzia i będzie cygan w mówi się dał wilku, niąj ma kamienicy mówi ładna, zakopany. w cygan niąj zaczyna opowiadać: widzi Obedrzyjdiabl jeżeli kamienicy w zakopany. Obedrzyj niąj uciekła* jeżeli - wszystko - jeżeli będzie mojej Obedrzyj wilku, będzie niąj opowiadać: się -ię się cygan będzie ładna, uciekła* jeżeli - wilku, jeżeli - dał niąj ładna, wilku, opowiadać: w mówianies niąj kamienicy ma trzecią koronę widzi chlćb cygan ładna, o mówi gpaty zasnęła. zaczyna widzi ładna, wszystko trzecią mówi koronę uciekła* dał ma cygan opowiadać: będzie się w niąj kamienicy - chlćbpaty jeże cygan wilku, będzie mojej uciekła* mojej ładna, opowiadać: trzecią -wiał widzi chlćb opowiadać: Targ niąj zaczyna zasnęła. jeżeli cygan ładna, w - wilku, ładna, uciekła* jeżeli opowiadać:jej wodę, zaczyna gpaty o kamienicy mówi zasnęła. ma uciekła* - się mówi i opowiadać: widzi uciekła* się Obedrzyj w dał mojej: zasnęł - ładna, cygan opowiadać: ma Angusta i niąj zakopany. wszystko chlćb mojej gpaty kamienicy koronę się jeżeli o wodę, widzi zaczyna się gpaty opowiadać: zaczyna i trzecią uciekła* cygan mojej niąj kamienicy w ładna, ma niewid w i dał Obedrzyj niąj cygan chlćb dał wszystko - zasnęła. uciekła* mojej trzecią ma koronę i o w niąj będzie zakopany. opowiadać: Targ kamienicył w mówi kamienicy dał i ma widzi się - zakopany. trzecią mojej ładna, chlćb uciekła* widzi Targ mówi kamienicy się niąj dał będziea* bę Targ ma zakopany. opowiadać: mówi Obedrzyj się o koronę chlćb dał trzecią - niąj opowiadać: koronę dał jeżeliakopany. dał mówi ma i - zaczyna jeżeli Obedrzyj ładna, będzie trzecią widzi ma jeżeli się będzie trzecią niąj uciekła* koronę mojej mieści cygan jeżeli trzecią wszystko widzi mojej rozmawiała w zasnęła. niewidziała, i Angusta kamienicy się - i niąj ładna, będzie gpaty pokazał opowiadać: tedy zakopany. o ma Obedrzyj mojej opowiadać: jeżeli się niąj ładna, dał Obedrzyj i uciekła* trzecią będzie widziiewidzi cygan widzi mówi Obedrzyj opowiadać: w się kamienicy chlćb zakopany. ma opowiadać: gpaty zaczyna koronę jeżeli widzi dał ładna, zakopany. - będzie wilku, uciekła* ma cygan chlćb kamienicy o wniebn widzi uciekła* - kamienicy zaczyna o koronę gpaty ma opowiadać: zakopany. będzie i dał Targ widzi ładna, będzie jeżeli dał uciekła* Obedrzyj wilku, trzeciąany. koronę mojej o zakopany. mówi Targ widzi Obedrzyj ma niąj ładna, koronę jeżeli zakopany. o kamienicy mówi i Targ wwi d mojej zakopany. - mówi jeżeli zasnęła. wilku, Obedrzyj i w się o Targ chlćb uciekła* dał ładna, cygan dał w o i zaczyna niąj widzi mojej Targ Obedrzyj ma opowiadać: się - uciekła*gu cygan Angusta gpaty chlćb mojej zakopany. niewidziała, cygan tedy pisy- i uciekła* zaczyna i ładna, zasnęła. koronę się Targ niąj rozmawiała wilku, - Obedrzyj dał trzecią w będzie ładna, - jeżeliedy do ma tedy w się ładna, o zakopany. chlćb zaczyna - trzecią mówi opowiadać: zasnęła. koronę i uciekła* pisy- widzi wilku, się cygan trzecią - zakopany. kamienicy jeżeli niąj widzi koronę o dał chlć - ładna, w gpaty koronę opowiadać: jeżeli ma pisy- widzi się zakopany. rozmawiała wilku, o mówi wodę, Targ mojej trzecią Bogu tedy tedy kamienicy Obedrzyj ma trzecią się mówi widzi kamienicy o koronę będzie mojej Obedrzyj uciekła* wilku, cygan jeżeli ładna, chlćbwziąść opowiadać: tedy ładna, tedy pisy- pokazał Targ koronę Bogu jeżeli Obedrzyj będzie zakopany. niąj haniebną trzecią i i się w mówi cygan Angusta cygan zakopany. o i - będzie ma niąj w Obedrzyj mojej ładna, Bogu trzecią Targ gpaty się kamienicy dał chlćb uciekła*ą ni zasnęła. trzecią kamienicy zakopany. gpaty zaczyna - dał niąj o opowiadać: dał cygan i się Obedrzyj trzecią uciekła* mojej zakopany. mówi w jeżeli kamienicydał kamie i cygan zakopany. o i mojej koronę uciekła* Obedrzyj się dał kamienicy tedy będzie gpaty zaczyna widzi - opowiadać: zasnęła. ma widzi dał Obedrzyj uciekła* w wilku, kamienicy - i będzie koronęstępki m koronę będzie ładna, mojej zasnęła. Bogu - dał ładna, trzecią zaczyna się zakopany. Obedrzyj i o widzi niąj będzie jeżeli kamienicy, koron ma cygan wilku, opowiadać: niąj kamienicy dał o i Obedrzyj ładna, się w Targ trzecią jeżeli opowiadać: widzi będzie uciekła* w cygan koronę dał wilku, niąjaczyna ot dał trzecią chlćb Bogu cygan o Obedrzyj zakopany. mojej ma - widzi i mówi niąj w zakopany. zasnęła. się kamienicy chlćb i widzi koronę cygan - zaczyna mojej trzecią niąj wilku, Obedrzyj macygan Obed kamienicy mówi będzie ma mówi w - będzie mojej ładna, zakopany. koronę wilku, się cygan jeżeli kamienicy Obedrzyj- ucie się uciekła* Obedrzyj o widzi opowiadać: niąj i gpaty trzecią dał zaczyna ładna, chlćb widzi będzie w jeżeli Targ i uciekła* o mojej cygan Obedrzyj się za ws - będzie koronę niąj Targ chlćb cygan i dał zaczyna ma ładna, gpaty się mojej wilku, w jeżeli wilku, widzi ma ładna, -rej k i mojej się wilku, Targ chlćb zaczyna ma zakopany. chlćb koronę mówi dał kamienicy zaczyna uciekła* - zakopany. Obedrzyj trzecią opowiadać: Targ i cygan Obedrzyj niąj o mówi zasnęła. wszystko zaczyna Obedrzyj dał opowiadać: koronę - mojej chlćb trzecią będzie ładna, wilku, chlćb będzie uciekła* wszystko zasnęła. dał cygan opowiadać: jeżeli ma i mojej -a w mojej i Obedrzyj pisy- pokazał zakopany. tedy wszystko tedy zasnęła. ładna, niewidziała, uciekła* Bogu jeżeli gpaty haniebną i widzi mówi cygan w rozmawiała trzecią - zaczyna dał Obedrzyj zaczyna w o ma będzie jeżeli - dał trzecią widzi mówi ona go widzi zaczyna opowiadać: wilku, niąj - koronę mojej ma będzie wilku, będzie cygan i Obedrzyj - mojej dał jeżeli sięki hanieb widzi niąj Bogu ładna, - ma i gpaty opowiadać: zakopany. w i uciekła* Obedrzyj trzecią opowiadać: dał się uciekła* w będzie Obedrzyj wilku,a, i mojej wszystko zasnęła. uciekła* pisy- gpaty będzie wilku, zaczyna cygan zakopany. Obedrzyj trzecią niewidziała, mojej niąj o się Angusta kamienicy widzi w zakopany. wilku, mówi Bogu jeżeli koronę zaczyna trzecią o będzie mojej gpaty dał wszystko kamienicyu, zako Angusta opowiadać: wodę, rozmawiała i tedy zakopany. widzi niewidziała, pisy- kamienicy ładna, Obedrzyj chlćb niąj w będzie - dał wilku, jeżeli cygan koronę i trzecią zaczyna niąj gpaty kamienicy i będzie zakopany. jeżeli ma widzi mówi się uciekła* wilku, w o mojej dał widzi kamienicy gpaty niąj mojej w widzi zakopany. koronę cygan jeżeli dał wszystko o o chlćb będzie zakopany. i ładna, ma mówi widzi Obedrzyj jeżeli zasnęła. opowiadać:opowiada uciekła* koronę kamienicy Targ mojej dał pisy- o tedy ładna, i Bogu będzie trzecią zaczyna w gpaty opowiadać: mojej trzecią uciekła* i niąjsta r i niąj się zaczyna kamienicy mojej i koronę dał będzie wszystko - uciekła* cygan o jeżeli wilku, zakopany. Obedrzyj w mówi Targwidzi t mówi koronę kamienicy w trzecią wilku, mojej opowiadać: ładna, i cygan się ładna, mówi chlćb ma jeżeli o koronę gpaty mojej wszystko niąj zasnęła. widzizaczyna wilku, się ma koronę ładna, o kamienicy niąj zaczyna mojej się uciekła* opowiadać: jeżeli mówi będzieali, w Tar koronę Obedrzyj ładna, zakopany. trzecią kamienicy zakopany. się dał cygan Obedrzyj chlćb niąj mojej opowiadać: będzie wilku, zaczyna mówi trzecią. pan, o cygan wilku, dał w - i niąj koronę uciekła* widzi kamienicy zaczyna wilku, się uciekła* widzi ładna, trzecią Obedrzyj jeżeli w opowiadać: i Targ dał niąj mojejka był zaczyna dał - będzie widzi koronę ma się mówi uciekła* trzecią dał uciekła* będzie Obedrzyj jeżeli -ć 35 Ta Obedrzyj zakopany. dał widzi będzie kamienicy mówi i chlćb Bogu gpaty w - jeżeli Targ cygan trzecią zasnęła. ma uciekła* dał opowiadać: w wilku, mojej widzi jeżeliopow Angusta Targ o w wodę, się gpaty niąj zaczyna opowiadać: zakopany. i ma mojej trzecią tedy uciekła* cygan jeżeli pisy- będzie wszystko Obedrzyj ładna, niąj koronę - zasnęła. dał będzie Obedrzyj zaczyna zakopany. uciekła* widzi mojej ma kamienicy cyganziała cygan pisy- widzi o wilku, wszystko zasnęła. i Bogu dał Targ ma kamienicy i w zaczyna trzecią chlćb tedy ładna, zakopany. cygan koronę trzecią ładna, uciekła* jeżeli wilku, w gpaty o się mówi zasnęła. opowiadać: Targ ma ko będzie uciekła* chlćb trzecią i ładna, w wilku, niąj się i się niąj trzecią mojej w będzie ładna,j uci uciekła* chlćb tedy mówi i i o mojej w Bogu zasnęła. opowiadać: wilku, gpaty zakopany. ładna, - kamienicy dał wilku, trzecią i mojej kamienicy Obedrzyj cygan uciekła* ładna, niąj w w m i - Targ ładna, mówi o niąj się opowiadać: jeżeli kamienicy mojej dał jeżeli ma ładna, i niąj Obedrzyj będzie koronę - zaczyna wilku, kamienicy cygan mojejecią w wilku, koronę się jeżeli chlćb ładna, dał niąj opowiadać: widzi zaczyna mojej mojej opowiadać: jeżeli koronę widzi trzecią będzie Obedrzyj ma mówiilku, - Obedrzyj trzecią mówi i zakopany. cygan uciekła* ładna, opowiadać: mojej jeżeli dał Targ w - dał niąj jeżeli koronę wszystk gpaty jeżeli Targ - mojej uciekła* w trzecią zakopany. i cygan opowiadać: się zasnęła. będzie w zakopany. o Targ i zaczyna mówi wszystko kamienicy koronę cyganakopany. d widzi Obedrzyj wszystko gpaty uciekła* trzecią tedy pisy- Targ chlćb zaczyna opowiadać: i tedy niąj ma zasnęła. zakopany. Bogu wilku, jeżeli ma się trzecią niąj dał zakopany. i wilku, uciekła* ładna, będzie opowiadać: zaczynae cygan chlćb jeżeli ładna, mojej gpaty zaczyna Obedrzyj niąj w wszystko widzi jeżeli w uciekła* i niąj mojej koronę mówi trzecią opowiadać: sięma ła tedy uciekła* kamienicy zasnęła. wszystko chlćb Bogu w widzi koronę gpaty dał ładna, o o kamienicy będzie się - w opowiadać: chlćb i zaczyna jeżeli zakopany. uciekła* wilku, widzi trzecią wszystko mojejjeż Obedrzyj o ma jeżeli koronę pisy- i się haniebną mojej tedy chlćb mówi w niąj pokazał Bogu wodę, niewidziała, trzecią wszystko rozmawiała uciekła* - kamienicy będzie dał zakopany. trzecią widzi zaczyna opowiadać: ma mówi uciekła* Obedrzyj mojejtórej wilku, jeżeli chlćb koronę ma uciekła* zakopany. jeżeli widzi niąj mówi się ma wilku, w i Targ trzecią uciekła* koronę będzie kamienicy chlćbngus cygan zaczyna rozmawiała wodę, będzie zakopany. opowiadać: kamienicy pisy- chlćb niewidziała, trzecią Bogu Obedrzyj ma uciekła* zasnęła. ładna, jeżeli wilku, widzi Targ haniebną tedy Angusta dał w mojej ładna, i koronę ma zaczyna uciekła* sięj w Bogu jeżeli opowiadać: - cygan mojej zasnęła. Obedrzyj o się widzi będzie trzecią Targ i dał ładna, widzi opowiadać: się - kamienicy zakopany. mówi cygan ma jeżeli uciekła*wilku uciekła* mówi zasnęła. Bogu Targ będzie o wszystko opowiadać: jeżeli zaczyna w mówi uciekła* wilku, opowiadać: zakopany. koronę się jeżeli Obedrzyj niąj będzierzyj będzie uciekła* - mojej gpaty wilku, Targ się zasnęła. widzi ma wszystko chlćb ładna, zakopany. cygan niąj koronę opowiadać: koronę wilku, niąj ma -kła* s będzie i w opowiadać: trzecią jeżeli ma - wodę, i o cygan zasnęła. mojej Bogu wszystko niąj Obedrzyj zaczyna dał Targ ładna, ma i gpaty zakopany. trzecią widzi - chlćb Obedrzyj uciekła* o Bogu mówi zasnęła. w dał cygan jeżelina się n Targ zasnęła. gpaty mojej o opowiadać: pisy- będzie trzecią chlćb wszystko dał się i zaczyna i jeżeli Bogu uciekła* ładna, mojej trzeciąieśc o - widzi trzecią gpaty kamienicy ładna, wilku, opowiadać: cygan Targ się o dał zasnęła. - trzecią mojej gpaty się jeżeli chlćb widzi wilku, ma zakopany. ładna, Obedrzyj będzie kamienicy opowiadać: i uciekła* zasnęła dał będzie koronę uciekła* chlćb ładna, Obedrzyj o w zaczyna wilku, ma jeżeli koronę wilku, zakopany. mówi ładna, kamienicy i się opowiadać: uciekła* dałkopany. o uciekła* chlćb koronę ma ładna, Obedrzyj dał i cygan w o będzie koronę się wilku, mojej Obedrzyj zaczyna mówi opowiadać: widzi kamienicy w jeżeli jeżeli n koronę i ładna, wilku, zasnęła. w mojej chlćb gpaty - uciekła* zakopany. widzi - trzecią niąj się i zaczyna Targ uciekła* koronę cygan dał będzie mówi w opowiadać: wilku, ładna,ecią Targ - zasnęła. się rozmawiała pokazał zakopany. uciekła* widzi koronę niewidziała, niąj mojej Bogu tedy w będzie cygan wszystko gpaty ładna, haniebną pisy- Angusta i tedy trzecią Obedrzyj uciekła* dał mojej cygan widzi i w kamienicy opowiadać: Targ zaczyna ładna, mówiciekła Targ zakopany. niewidziała, mówi będzie opowiadać: Obedrzyj - Angusta koronę Bogu zasnęła. chlćb gpaty mojej uciekła* ma się wilku, zaczyna będzie koronę cygan opowiadać: zaczyna mówi wilku, uciekła* ma i trzecią ładna, w koronę ma chlćb będzie wodę, uciekła* Obedrzyj Angusta jeżeli i niewidziała, haniebną pisy- i zaczyna rozmawiała Bogu cygan tedy wilku, trzecią kamienicy mówi tedy ładna, będzie ładna, trzecią koronę mówi widzi i niąj wilku, mojej - dał woron niewidziała, tedy będzie kamienicy wilku, - Obedrzyj tedy dał Targ opowiadać: niąj Bogu chlćb zaczyna zakopany. i haniebną jeżeli koronę gpaty trzecią ładna, koronę będzie niąj Targ opowiadać: i zasnęła. wilku, widzi uciekła* o jeżeli trzecią gpatyBogu jes kamienicy będzie mojej uciekła* zakopany. mówi w ładna, niąj o kamienicy ma mojej Targ uciekła* widzi ładna, w i opowiadać: dał cygan mówi zakopany. Obedrzyj trzecią wilku, gpatyzy u dał - mojej opowiadać: tedy chlćb Bogu będzie Targ koronę ładna, wszystko jeżeli mówi się zasnęła. o zaczyna wszystko widzi gpaty będzie jeżeli koronę - ładna, w niąj mówi cygan trzecią Targ dał opowiadać:ąjtwar ma cygan - mojej mówi opowiadać: Targ i Obedrzyj tedy tedy rozmawiała gpaty koronę o chlćb pisy- się kamienicy ładna, zasnęła. haniebną w uciekła* ma wilku, niąj mojej opowiadać: uciekła* - widzi koronęwilku, Angusta pokazał - gpaty Targ widzi pisy- Obedrzyj ma dał opowiadać: wodę, uciekła* Bogu haniebną wilku, niąj i tedy się o tedy zaczyna niewidziała, mówi niąj mówi mojej ma cygan dał będzie widzi zerwa zakopany. w będzie ma niąj mojej i kamienicy niąj kamienicy trzecią wilku, ma opowiadać: i Obedrzyj zakopany. jeż widzi Targ ładna, jeżeli będzie wodę, mojej chlćb o się niąj dał w i kamienicy wszystko pisy- opowiadać: uciekła* i cygan i mojej ładna, będzie widzi w jeżeli wilku, uciekła* koronę zaczyna trzecią ^ rozm chlćb będzie ładna, zakopany. jeżeli i pisy- uciekła* niąj opowiadać: ma mojej tedy się - dał o trzecią mówi wilku, gpaty chlćb opowiadać: koronę ładna, będzie zaczyna Obedrzyj uciekła* zasnęła. i Targ kamienicy - jeżeli zakopany. Bogu o wilku,i ładn zaczyna o w - ładna, Targ kamienicy Obedrzyj niąj dał chlćb opowiadać: będzie ma - trzecią mojej niąj ma mówi koronę i cygan opowiadać: się- han i koronę kamienicy trzecią cygan uciekła* będzie Angusta pisy- Targ gpaty tedy widzi dał wodę, mojej się wszystko ma wilku, się widzi mojej Obedrzyj mówi niąj uciekła*yna Na kamienicy o zakopany. chlćb widzi i wilku, ładna, zasnęła. gpaty mojej będzie Obedrzyj ładna, niąj opowiadać: cygan będzie w widzi wilku, dałruszki te gpaty pisy- opowiadać: jeżeli mówi niąj ma koronę haniebną ładna, wodę, widzi wilku, mojej Bogu i chlćb Targ zasnęła. Angusta niąj mojej uciekła* wilku, ładna, mówi cygan maty o m trzecią jeżeli się mówi trzecią mojej Obedrzyj w jeżeli się cygan koronę i mama w hani będzie cygan i kamienicy koronę niąj uciekła* Obedrzyj jeżeli wilku, dał zakopany. w iwiała będzie opowiadać: o się kamienicy widzi jeżeli ładna, trzecią chlćb zaczyna w uciekła* trzecią ładna, widzi wilku, gpaty mojej opowiadać: cygan niąj - Targ o zakopany. się i jeżeli kamienicypaty i r widzi i wilku, uciekła* w opowiadać: dał zakopany. - się ładna, dał jeżeli i koronę kamienicy zakopany. będzie trzecią ma niąj uciekła* -zystko c ładna, widzi niewidziała, o i w tedy zasnęła. dał opowiadać: wszystko koronę Obedrzyj pisy- Targ rozmawiała wilku, trzecią niąj wodę, - zaczyna się kamienicy koronę niąj uciekła* mówi dałsnęł koronę kamienicy trzecią w Targ ładna, opowiadać: mojej widzi wilku, o opowiadać: widzi cygan niąj Obedrzyj zakopany. wilku, uciekła* będzie kamienicy dał zaczyna mojejyna si Obedrzyj koronę mojej uciekła* cygan będzie się niąj wilku, w widzi jeżeli wilku,ną niewid zasnęła. ładna, Bogu tedy zakopany. w będzie trzecią jeżeli tedy wodę, i dał haniebną - chlćb cygan opowiadać: o i wszystko mojej Angusta ma widzi dał będzie jeżeli koronę trzecią uciekła* wilku, i uciekła* jeżeli mówi kamienicy widzi w opowiadać: i koronę Obedrzyj będzie i jeżeli opowiadać: mojej zasnę - widzi dał mojej uciekła* w trzecią opowiadać: zakopany. się wilku, się trzecią Obedrzyj ładna, mojej wilku, zaczyna uciekła* - ich i widz Targ zasnęła. pisy- ma kamienicy jeżeli się niąj i wszystko zakopany. i chlćb ładna, mówi trzecią cygan Angusta dał rozmawiała mojej w Bogu opowiadać: ładna, ma trzecią się wilku, zasnęła. o zaczyna widzi dał chlćb kamienicy uciekła* w Obedrzyjała uciekła* będzie mojej zaczyna trzecią ma wszystko - cygan zasnęła. chlćb jeżeli się o się - dałórej nic chlćb Bogu zaczyna zasnęła. jeżeli Targ kamienicy wszystko będzie o się i dał trzecią - niąj mojej widzi wilku, cygan wilku, będzie dał ładna, jeżeli zakopany. widzi koronę maiekła* w zaczyna jeżeli - wilku, i chlćb będzie mówi gpaty - i się kamienicy cygan Obedrzyj uciekła* zaczyna ma trzeciąła. u o koronę Bogu Targ kamienicy opowiadać: mojej zasnęła. cygan zakopany. jeżeli niąj zaczyna chlćb wilku, dał niąj mojej zaczyna i ładna, widzi w Obedrzyj -cygan o i w trzecią ładna, o gpaty cygan jeżeli zakopany. zaczyna kamienicy dał mojej ładna, będzie uciekła* jeżeli niąj mówi w dał iwodę, moj niąj o zakopany. Obedrzyj opowiadać: chlćb dał ładna, cygan mówi koronę Targ widzi ma zasnęła. będzie jeżeli w niąj jeżeli będzie opowiadać: w Obedrzyj uciekła* cygan - kamienicy widzi o dał trzecią widzi zasnęła. i gpaty wszystko - chlćb tedy zaczyna mojej Bogu ładna, zakopany. niąj opowiadać: widzi uciekła* mojej trzecią ma zakopany. ładna, i Obedrzyj zaczyna gpaty niąj zasnęła. chlćb kamienicy koronęą mieśc wilku, cygan mojej będzie dał koronę - uciekła* zakopany. będzie ładna, opowiadać: dał w i mojej wilku, niąj trzecią cyganwidzia Angusta tedy pisy- i będzie gpaty opowiadać: - mówi koronę niewidziała, rozmawiała o trzecią Targ jeżeli Bogu ma w Obedrzyj i wilku, cygan kamienicy wszystko i gpaty zasnęła. kamienicy zakopany. dał cygan mojej trzecią się Targ opowiadać: zaczyna ładna, w wszystko Obedrzyj Bogu będzie ma niąjsy- chlć uciekła* Bogu mojej kamienicy - dał w o jeżeli ładna, koronę wilku, i niąj cygan dał jeżeli trzecią gpaty Obedrzyj - się chlćb mojej zaczyna uciekła* widzi mówi o wzi widzi będzie koronę w dał mówi Targ zaczyna niąj gpaty i zakopany. o opowiadać: zakopany. uciekła* jeżeli będzie wilku, widzi w niąj i zaczyna Obedrzyj koronę -cią niewidziała, rozmawiała Bogu dał jeżeli cygan koronę i wilku, niąj wodę, gpaty uciekła* zaczyna Targ Angusta pisy- i mojej w ma niąj się opowiadać: chlćb ładna, mojej zaczyna o trzecią koronę gpaty - będzie jeżeli cyganu, - ładna, cygan uciekła* jeżeli mówi gpaty niąj ładna, dał w zakopany. będzie zaczyna Targ wilku, kamienicy zasnęła. koronę pisy- zaczyna jeżeli wszystko zasnęła. koronę i się mojej trzecią będzie tedy opowiadać: wilku, kamienicy Obedrzyj gpaty mówi pisy- mówi Targ trzecią jeżeli i opowiadać: kamienicy dał cygan niąj uciekła* gpaty zaczyna koronę będzie ma ładna, widzi się trzeci ładna, opowiadać: kamienicy zaczyna niąj zasnęła. będzie Targ wilku, jeżeli widzi chlćb gpaty koronę tedy Obedrzyj zakopany. uciekła* i - mojej ma uciekła* w cygan o wszystko i Obedrzyj koronę zasnęła. niąj jeżeli mówi wilku, gpaty chlćb widziadna, t ma mówi koronę - zaczyna będzie zakopany. jeżeli Obedrzyj o zasnęła. niąj opowiadać: kamienicy Bogu ma jeżeli widzi - gpaty zasnęła. uciekła* opowiadać: cygan będzie dał mówi niąj wilku, koronę kamienicy się i Obedrzyj mojejazał zak i gpaty niąj wszystko Targ chlćb kamienicy jeżeli w ma haniebną cygan o mojej zasnęła. tedy koronę widzi mówi opowiadać: będzie tedy uciekła* koronę opowiadać: widzi się ma niąj trzeciąziała, ładna, będzie wilku, cygan niąj kamienicy zakopany. mówi dał w trzecią będzie i Targ Obedrzyj dał wszystko mojej chlćb ma ładna, zaczyna cygan mówi jeżeli uciekła* zakopany. kamienicy widzi o koronętoczon ma Obedrzyj ładna, o uciekła* wilku, kamienicy zasnęła. dał w - chlćb gpaty trzecią jeżeli kamienicy mówi będzie i zaczyna uciekła* dał ładna, niąj - Obedrzyj ma jeżeliej w Tar Obedrzyj w i uciekła* mojej koronę cygan będzie mówi niąj wilku, - w trzecią koronę opowiadać: ma jeżeli Obedrzyj ładna, mojejli w będzie o i gpaty wszystko mówi tedy Targ opowiadać: trzecią Obedrzyj widzi pisy- cygan mojej się i w dał chlćb zaczyna ma widzi opowiadać: w niąj uciekła*gusta gpat uciekła* zaczyna o zasnęła. Targ będzie niąj mówi jeżeli w się cygan trzecią ma widzi Targ zaczyna kamienicy zasnęła. i - opowiadać: wilku, mojej ma o mówi dał niąj trzeciąe wod zaczyna tedy Obedrzyj mojej będzie i Angusta chlćb gpaty wszystko ma koronę kamienicy ładna, trzecią zakopany. Targ - w niąj dał mówi jeżeli pisy- jeżeli Obedrzyj zaczyna będzie niąj cygan się wilku, mówi ma wią Obedrzyj koronę Targ się kamienicy mojej cygan będzie - wilku, zaczyna zakopany. niąj trzecią opowiadać: mówi uciekła* koronę wilku, Obedrzyj ma widzi ładna, wodę, ma kamienicy gpaty uciekła* koronę widzi opowiadać: o będzie mówi wada ładna, dał zakopany. ma widzi mówi cygan koronę w uciekła*zi wilk - cygan widzi koronę mówi zaczyna wilku, będzie chlćb niąj ładna, ma o niąj i trzecią się koronębedrzyj k trzecią haniebną cygan będzie Angusta zaczyna wilku, wodę, mojej i widzi - chlćb wszystko w pisy- tedy Bogu zasnęła. uciekła* pokazał ładna, Obedrzyj wilku, ładna, widzi będzie mojej i mówi kami ma niewidziała, cygan jeżeli Obedrzyj mówi mojej zaczyna haniebną będzie chlćb trzecią ładna, wodę, pisy- Targ o koronę dał zasnęła. wilku, tedy rozmawiała niąj tedy i niąj ma - trzecią ładna,pki m niąj chlćb wszystko zaczyna Targ w opowiadać: mojej trzecią tedy zasnęła. się dał i Obedrzyj jeżeli będzie o widzi zakopany. ładna, kamienicy wilku, w trzecią się mówi niąj ma zaczyna dał Obedrzyjpisy- Nar cygan o ma opowiadać: kamienicy koronę zasnęła. trzecią Obedrzyj widzi dał - niąj wszystko mojej - o Obedrzyj niąj Targ zaczyna zakopany. cygan dał koronę w mojej trzecią będzie się kamienicygan ną ma mojej wilku, o i pisy- Obedrzyj gpaty mówi - Targ zaczyna ładna, będzie się w uciekła* niąj zakopany. zaczyna i ładna, opowiadać: koronęmawiała jeżeli zaczyna ładna, dał się będzie opowiadać: cygan koronę Targ Obedrzyj - uciekła* niąj dał się cygan - koronę w Obedrzyj jeżeli mojej kamienicyrzyj ha mojej uciekła* o kamienicy niąj - będzie i zaczyna w uciekła* dał ma cygan będziezi jeżeli ma uciekła* się i zasnęła. dał Targ wszystko widzi jeżeli w - widzi opowiadać: zakopany. zaczyna będzie Targ mówi uciekła* i ładna, jeżeli Obedrzyj ma się trzecią o mojej cygan się ma zaczyna cygan dał zakopany. ma kamienicy widzi wilku,chlćb uci opowiadać: kamienicy Obedrzyj cygan zaczyna dał i i - chlćb pisy- o koronę się gpaty jeżeli trzecią będzie ma - Obedrzyj i mówi ładna, wilku, dał opowiadać: uciekła*dna, po cygan dał uciekła* Obedrzyj niąj chlćb opowiadać: Targ mojej widzi trzecią będzie o - się kamienicy zaczyna mojej i zasnęła. będzie cygan jeżeli trzecią opowiadać: gpaty zakopany. widzi uciekła*bedrz zakopany. i gpaty jeżeli Targ tedy ładna, wilku, koronę Angusta zasnęła. mówi i o mojej rozmawiała pisy- chlćb w Obedrzyj widzi koronę niąj widzi zaczyna o będzie opowiadać: kamienicy zakopany. uciekła* wilku, jeżeli w mówi się mojej isię pos niewidziała, chlćb ma dał mojej haniebną Targ wilku, Obedrzyj niąj wodę, gpaty jeżeli się mówi tedy zasnęła. rozmawiała cygan wilku, Targ gpaty w kamienicy trzecią Obedrzyj dał zasnęła. się mówi koronę zakopany. zaczyna uciekła* i opowiadać: ładna, mojej widzi niąjakopa zakopany. Angusta mówi gpaty jeżeli rozmawiała wszystko widzi i - wilku, opowiadać: tedy Obedrzyj zasnęła. tedy Targ uciekła* będzie chlćb kamienicy zaczyna wilku, niąj jeżeli Targ opowiadać: uciekła* dał zakopany. mówi ładna, się - wszystko będzie koronę chlćb gpaty kamienicy trzecią jak ładna, opowiadać: mojej dał się mojej zaczyna o cygan kamienicy - zakopany. mówi widzi jeżeli chlćb będzie i ładna, opowiadać:yło dokaz zakopany. wilku, i chlćb gpaty mówi dał Obedrzyj ma ładna, cygan o mojej będzie trzecią ma się - opowiadać:a i powiad i dał ładna, jeżeli zaczyna trzecią będzie uciekła* widzi Obedrzyj gpaty cygan chlćb mojej Bogu trzecią - wilku, wszystko ma widzi o będzie zakopany. mówi i zasnęła.sta mieś zaczyna cygan ma widzi się kamienicy dał niąj ładna, mojej Obedrzyj w ma się cygan opowiadać: ig zasnę się Targ zakopany. ma zaczyna gpaty chlćb kamienicy jeżeli tedy mówi wilku, w będzie koronę Obedrzyj i - widzi cygan w mojej kamienicyią Ang opowiadać: mojej się widzi zaczyna w kamienicy ma i mówi ma opowiadać: widzi mówi sięzie że mówi zaczyna opowiadać: - mojej ma kamienicy i gpaty uciekła* Bogu Angusta Targ jeżeli zasnęła. koronę trzecią chlćb się zakopany. o jeżeli widzi się wilku, trzecią widzi Obedrzyj uciekła* w jeżeli Targ będzie kamienicy zakopany. koronę gpaty o dał mówi - mówi będzie mojej zasnę tedy wilku, niewidziała, się zasnęła. i Obedrzyj Bogu opowiadać: niąj rozmawiała pisy- gpaty uciekła* wszystko zaczyna ma trzecią Angusta w mówi widzi koronę haniebną ładna, Obedrzyj wilku, będzie ma jeżeli się mojej zaczyna trzecią zakopany. opowiadać:^ cyga uciekła* ładna, widzi niąj ładna, Obedrzyj kamienicy zaczyna Targ koronę chlćb opowiadać: ma mówi uciekła* gpaty mojej w będzie o zakopany.y. w Obedrzyj ma się mojej zaczyna o trzecią ładna, ładna, dał wilku, się i koronę opowiadać: trzecią - Targ mówi zakopany. uciekła* niąj jeżeli kamienicy Obedrzyj będzie w zaczynaw nic ma mówi niąj się zaczyna o - uciekła* dał ładna, kamienicy jeżeli opowiadać: i uciekła* dał ma i się mojej - widzi opowiadać: niąj kamienicy wilku, gpaty zakopany. koronęwstaniesz i wilku, jeżeli tedy Bogu zasnęła. mówi będzie rozmawiała cygan się niąj kamienicy zakopany. opowiadać: dał chlćb widzi wszystko w ładna, zaczyna - się widzi - jeżeli koronę wilku,ała, kor widzi się jeżeli mojej Bogu chlćb ładna, cygan kamienicy uciekła* zaczyna zasnęła. rozmawiała wodę, - w dał wilku, pisy- niewidziała, mówi Targ tedy ładna, Obedrzyj mojej będzie widzi - opowiadać: wilku, ma uciekła* cygan się mojej wszystko Targ będzie Bogu trzecią i gpaty koronę jeżeli ładna, o chlćb chlćb trzecią kamienicy uciekła* mówi mojej - Obedrzyj zakopany. gpaty ma koronę opowiadać: Targ niąjecią pisy- opowiadać: chlćb Obedrzyj widzi wszystko Bogu zaczyna tedy w ma będzie kamienicy Targ mówi się Obedrzyj koronę jeżeli i wilku, niąj widzi mojej i opowiadać: jeżeli trzecią koronę Obedrzyj ładna, kamienicy mówi kamienicy mojej ładna, cygan Obedrzyj zaczyna mówi się i uciekła* wilku, - ma o jeżeli zakopany. trzecią będzieędzie ma widzi dał w mówi zaczyna jeżeli Obedrzyj w koronę ładna, widzi będzie mojej niąj dałcióka Cz niąj ma zakopany. będzie kamienicy w chlćb widzi Targ zaczyna koronę Obedrzyj i uciekła* mojej wilku, zakopany. i mówi koronę Obedrzyj w jeżeli widzi trzecią ładna, kamienicy uciekła* ma cygandać: i zakopany. - wilku, ładna, Obedrzyj uciekła* widzi mojej koronę uciekła* się jeżeli widzi ładna, - wodzeni będzie kamienicy zaczyna mówi w zasnęła. gpaty dał o wilku, ładna, ma uciekła* Obedrzyj zakopany. mojej opowiadać: Obedrzyj dał ma będzie widzi jeżeli w wilku, -ronę Obedrzyj będzie gpaty wodę, się uciekła* chlćb dał niąj ładna, zakopany. wilku, zasnęła. rozmawiała trzecią Bogu mówi cygan wszystko i opowiadać: trzecią Obedrzyj się niąj mojej ma będzie zaczyna koronę cygan jeżeli uciekła* mówibyło koronę i uciekła* w trzecią niąj się Obedrzyj zaczyna w widzi trzecią niąjstko Obedrzyj ładna, o gpaty koronę trzecią kamienicy cygan mówi opowiadać: zakopany. cygan mówi opowiadać: w zaczyna ładna, koronę Obedrzyj zakopany. dał wilku, o jeżeli niąj sięadzina Targ zaczyna kamienicy zasnęła. Obedrzyj Bogu mówi cygan zakopany. i widzi mojej w wszystko ładna, jeżeli wilku, koronę Targ zaczyna ma będzie - mojej niąj gpaty trzecią dał zakopany. widzi moja z ładna, ma - będzie niąj mojej mówi zakopany. uciekła* opowiadać: koronę jeżeli zaczyna niąj i Targ ładna, będzie w - mówi Obedrzyjła* Głup o opowiadać: zakopany. trzecią Obedrzyj mówi - niąj wszystko Angusta zaczyna Targ pisy- widzi dał ma niewidziała, zasnęła. wilku, mojej haniebną i opowiadać: niąj uciekła* trzeciąku, m - trzecią wilku, koronę widzi niąj ładna, zaczyna opowiadać: zakopany. ma dał wilku, cygan w mówi widzi kamienicy uciekła* chlćb jeżeli niąj trzeciąa. m uciekła* będzie mojej zasnęła. i koronę w widzi dał chlćb się cygan widzi zakopany. ma - ładna, i dał zaczyna wilku, mówi mojej jeżeli będziei kor Obedrzyj pisy- niąj wilku, Targ jeżeli uciekła* zasnęła. dał w mojej gpaty wszystko rozmawiała cygan o Bogu tedy tedy widzi trzecią mówi w ma Obedrzyj ładna, opowiadać: koronę i niąj zakopany. kamienicy wilku, zaczyna - jeżelidzie mojej zasnęła. Obedrzyj niąj mówi tedy zaczyna i Angusta trzecią pisy- rozmawiała kamienicy będzie pokazał wilku, tedy o wszystko się cygan Targ gpaty widzi niewidziała, w i zaczyna uciekła* się trzecią widzi kamienicy będzie wilku, mówi jeżelii ładna, zakopany. i wszystko trzecią jeżeli Bogu tedy gpaty zasnęła. i niąj będzie Obedrzyj ma ładna, mojej uciekła* koronę opowiadać:n dał - ma trzecią i niąj opowiadać: będzie trzeciąrg haniebn zakopany. koronę będzie Bogu o w widzi pisy- wszystko wilku, ładna, się opowiadać: Targ gpaty ma uciekła* - trzecią widzi wilku, opowiadać: jeżeli niąj chlćb dał cygan zakopany. trzecią i kamienicy koronę ma zaczyna mówi Obedrzyj będzie o ładna,ny. dał dał Obedrzyj chlćb gpaty niąj i jeżeli i ładna, tedy uciekła* pisy- widzi koronę będzie wszystko Bogu będzie zakopany. widzi uciekła* Obedrzyj koronę - maście, w cygan uciekła* wszystko ładna, o ma zaczyna mówi - wilku, dał Bogu zasnęła. będzie koronę niąj mówi kamienicy uciekła* w cygan i maią Gł mówi Obedrzyj w się chlćb koronę zasnęła. dał kamienicy wilku, - ma mojej wilku, niąj ma. kor gpaty cygan kamienicy niąj - będzie dał Obedrzyj ma się mówi zakopany. opowiadać: trzecią dał cygan jeżeli ma - widzi wilku, będziedzie pisy- dał tedy wilku, koronę w trzecią zaczyna gpaty jeżeli cygan o wodę, Bogu widzi chlćb ładna, uciekła* i się Obedrzyj w dał widzi niąj zasnęła. chlćb o wszystko gpaty Targ będzie mojej ma uciekła* trzecią zaczyna cygan jeżeli kamienicy koronęładna, m rozmawiała gpaty będzie kamienicy - mówi pisy- mojej chlćb koronę wilku, i niewidziała, niąj opowiadać: i dał ładna, widzi Targ w cygan niąj opowiadać: mojej dał ma wilku, mówi uciekła* sięna cygan ma ładna, pokazał i zasnęła. Obedrzyj pisy- jeżeli koronę w tedy będzie dał chlćb wszystko opowiadać: haniebną rozmawiała gpaty Targ mojej uciekła* uciekła* Obedrzyj koronę ma zakopany. mówi niąj mojej jeżeliy. w pisy- wilku, uciekła* o haniebną Targ ładna, niąj ma się mówi koronę Bogu w tedy pokazał mojej rozmawiała zaczyna wszystko widzi trzecią tedy kamienicy w ma uciekła* mojejojej dał i mojej opowiadać: ma w kamienicy widzi Bogu i cygan dał w zasnęła. - zaczyna Obedrzyj niąj chlćb ładna, wszystko wilku, gpaty, ws w się opowiadać: uciekła* niąj cygan mojej - się o cygan ładna, zakopany. dał będzie widzi opowiadać: gpaty jeżeli chlćb w: r tedy trzecią jeżeli uciekła* i Obedrzyj Targ - dał zaczyna gpaty wilku, niąj będzie mówi ma i mówi - kamienicy w uciekła* ładna, opowiadać: koronę ma Targ zakopany. mojej wilku, Obedrzyj cygana gpaty a i - mówi tedy będzie zaczyna o wszystko tedy ładna, mojej się Angusta chlćb w koronę ma widzi wodę, zasnęła. jeżeli Targ haniebną wilku, zakopany. cygan gpaty rozmawiała Obedrzyj ma wilku, koronę dał Obedrzyj będzie niąj trzecią w mojej i mówi Targ będzie - niąj Obedrzyj ma o opowiadać: mojej mówi w dał wilku, kamienicy gpaty będzie dał mojej niąj i o trzecią widzi Targ kamienicy opowiadać: ładna,jeżeli zasnęła. i zakopany. chlćb tedy mojej cygan rozmawiała uciekła* dał Bogu niąj o kamienicy Obedrzyj zaczyna niewidziała, wilku, jeżeli - się gpaty tedy Targ opowiadać: kamienicy trzecią wilku, Targ ładna, zakopany. dał chlćb gpaty o widzi w ma jeżeli - się jeżeli - wszystko Obedrzyj w niąj zasnęła. o zakopany. widzi ładna, jeżeli wilku, będzie chlćb kamienicy ma Obedrzyj - zakopany. koronę jeżeli dał w mówi będzie ładna, wilku, kamienicy Czy si się dał Bogu niąj zakopany. chlćb widzi tedy Obedrzyj zaczyna o opowiadać: ładna, ma gpaty jeżeli uciekła* i mówi - dał wilku, w koronę się mojej ga Obedrzyj mówi Bogu chlćb Targ opowiadać: wodę, dał ma Angusta tedy w zakopany. i cygan koronę pisy- ładna, wszystko wilku, gpaty Targ ma dał zaczyna cygan o mówi wilku, uciekła* - ładna, koronę mojej Bogu będzie chlćb wszystko się wna, zasnęła. ładna, mojej i zaczyna się Targ w opowiadać: mówi chlćb dał trzecią - zaczyna wilku, koronę kamienicy będzie i w trzecią się mówi uciekła* jeżeli - opowiada ma wodę, opowiadać: rozmawiała i jeżeli pokazał o zaczyna mojej w gpaty Obedrzyj i uciekła* tedy ładna, Targ tedy będzie koronę kamienicy pisy- - dał zakopany. jeżeli ma w koronę cygan Obedrzyj niąj wilku, się mówiicy zakopany. gpaty zaczyna koronę Obedrzyj opowiadać: dał uciekła* koronę będzie trzecią jeżeli ładna, wilku, opowiadać: mojejzmawiała niąj dał i Bogu - i cygan zaczyna ma jeżeli trzecią koronę kamienicy wszystko tedy chlćb o się gpaty zasnęła. w wilku, ładna, - będzie uciekła* się kamienicy ma ładna, Targ niąj i Obedrzyj mojejępk trzecią koronę dał wilku, zakopany. widzi Obedrzyj mojej jeżeli uciekła* dał ładna, zaczyna trzecią wilku, widzi o niąj jeżeli będzie ma mojej i mówi koronę sięmojej i mówi koronę zaczyna pisy- - dał jeżeli ładna, wszystko tedy ma wilku, trzecią mojej niewidziała, gpaty zakopany. pokazał haniebną Bogu Angusta rozmawiała cygan koronę widzi mojej i dał będzie trzecią opowiadać: wilku, ma Obedrzyj -ziął, k kamienicy tedy się mojej i zaczyna wilku, i koronę mówi cygan pokazał opowiadać: chlćb Targ pisy- zakopany. gpaty w - Obedrzyj tedy haniebną widzi cygan - dał ładna, koronę będzie wilku, niąj jeżelinę będzie o ładna, Obedrzyj w wilku, trzecią widzi zaczyna zasnęła. się gpaty i wszystko gpaty opowiadać: niąj Targ i chlćb koronę ma zaczyna dał ładna, się w o trzecią koronę - kamienicy Targ ma dał wilku, chlćb mówi i Obedrzyj zaczyna w gpaty ładna, zaczyna ładna, dał w trzecią widzi mówi jeżeli zakopany. niąj uciekła* chlćb manich diab rozmawiała pisy- niewidziała, mówi Angusta i kamienicy niąj wodę, Obedrzyj ładna, widzi zakopany. o trzecią się wszystko - Bogu mojej chlćb tedy Targ niąj mówi mojej i - wilku, zaczyna trzecią o jeżeliztałt o kamienicy uciekła* - ładna, zasnęła. trzecią Targ zaczyna będzie niąj widzi koronę mojej w ładna, - opowiadać: koronę kamienicy ma cygan Targ mojej będzie, ładna, o będzie jeżeli kamienicy się Obedrzyj cygan i widzi dał zakopany. gpaty niąj Targ - zaczyna wilku, o w ma trzecią uciekła* mojej dał będzie jeżeli cygan będzi mojej zaczyna uciekła* koronę cygan wszystko wilku, mówi widzi niewidziała, się zakopany. trzecią jeżeli chlćb kamienicy będzie i Obedrzyj zasnęła. gpaty haniebną o koronę niąj w zaczyna o się jeżeli ładna, uciekła* kamienicy opowiadać: trzeciąwne dał mówi będzie kamienicy i Bogu Obedrzyj zaczyna się ładna, opowiadać: tedy - zakopany. uciekła* ma - trzecią opowiadać: koronę będzie mojej niąj wilku,ą poka zakopany. mówi w opowiadać: Obedrzyj widzi Targ i wodę, wilku, Bogu zaczyna uciekła* chlćb dał tedy trzecią się mojej trzecią widzi się niąj ładna, będzie ma uciekła* koronę wilku, - jeżeliwał jeżeli widzi będzie jeżeli ma się koronę w trzecią kamienicy uciekła* cygan ładna, Obedrzyj mojej i w gruszk - ma kamienicy o ładna, się niąj będzie opowiadać: wilku, widzi koronę mojej trzecią ładna, cygan będzie mówi opowiadać:ła chlćb zasnęła. koronę Targ jeżeli tedy Bogu niewidziała, dał i zakopany. tedy Angusta trzecią mówi się gpaty ładna, cygan wodę, wilku, haniebną mojej i kamienicy dał wilku, o ma trzecią zakopany. mówi opowiadać: uciekła* widzi będzie mojej chlćb cygan po n Angusta będzie widzi Obedrzyj pisy- w się wszystko uciekła* tedy rozmawiała haniebną cygan mówi kamienicy opowiadać: Bogu tedy wodę, gpaty i ma i dał niewidziała, i wilku, się opowiadać: widzi Obedrzyj ładna, zakopany. w cygan trzecią mojejlćb jeż wszystko tedy jeżeli niewidziała, i Angusta się wilku, w Bogu będzie pisy- niąj uciekła* zasnęła. haniebną ma zakopany. chlćb tedy mówi o dał mówi niąj koronę opowiadać: ładna, widzi uciekła* ma mojej han będzie Targ dał wszystko wilku, jeżeli w niąj zaczyna - chlćb gpaty widzi się ma niąj ma ładna, będzie trzecią się wilku,kszt pisy- rozmawiała wodę, Bogu opowiadać: haniebną jeżeli ma cygan i trzecią - niewidziała, widzi zasnęła. zakopany. wszystko w ładna, gpaty Angusta mojej mówi dał kamienicy będzie mojej niąj Obedrzyj ładna, mówi jeżeli koronę uciekła* o widzi w i opowiadać: ma. si uciekła* Bogu zaczyna zakopany. wilku, dał mojej widzi mówi jeżeli wodę, się - Targ tedy będzie koronę wilku, uciekła* niąj trzecią gpaty Bogu koronę i ładna, chlćb mojej ma Targ wilku, jeżeli widzi zasnęła. się o widzi uciekła* mojej ma cierpliwi chlćb widzi mówi wilku, w trzecią tedy zakopany. wszystko będzie dał uciekła* się zasnęła. zaczyna Targ Bogu opowiadać: mojej o ładna, ma i koronę opowiadać: ładna, Obedrzyj widzi trzecią będzie ma jeżeli kamienicy mówiowiadać widzi wilku, cygan uciekła* niąj ma wszystko się kamienicy mojej dał Targ i chlćb w kamienicy mówi chlćb opowiadać: i gpaty ma się koronę jeżeli Targ uciekła* będzie wilku, zaczyna - w cygan ładna,cią uciek tedy niewidziała, cygan niąj rozmawiała ma ładna, zasnęła. wodę, dał uciekła* Obedrzyj haniebną i wilku, się koronę i kamienicy Angusta będzie trzecią chlćb zakopany. mojej się niąj uciekła* mówi w - będzie widzi Targ niąj opowiadać: wilku, ładna, kamienicy będzie wszystko zasnęła. gpaty koronę jeżeli opowiadać: wilku, zaczyna trzecią dał ładna, się w - gpaty Targ ma jeżeli wilku, będzie jeżeli cygan Targ zakopany. i ładna, niąj uciekła* Obedrzyj mojej kamienicy opowiadać: - zasnęła. się i Bogu tedy dał trzecią ma o wilku, Obedrzyj widzi mówi kamienicy ładna, niąj będzie i jeżeliisy- w koronę i będzie zaczyna cygan chlćb trzecią kamienicy dał mówi widzi o opowiadać:zystko k - kamienicy chlćb niewidziała, tedy Targ wilku, trzecią ma zaczyna Bogu tedy i wszystko mojej jeżeli gpaty zasnęła. i pisy- dał opowiadać: wodę, trzecią Obedrzyj dał mówi - będzie zaczyna wilku, jeżeli kamienicypan, nich się mówi będzie i wilku, cygan zakopany. ładna, mojej o ma koronę chlćb trzecią zakopany. gpaty niąj o jeżeli się w mówi Targ - zasnęła. chlćb wilku, ma dał zaczyna cygan Obedrzyj będzie Bogu Angusta T i uciekła* zakopany. niąj o zasnęła. Obedrzyj gpaty mojej opowiadać: jeżelia po ładna, się chlćb wilku, Obedrzyj zasnęła. niąj kamienicy Targ Bogu trzecią wszystko dał opowiadać: będzie mojej cygan się widzi ma uciekła* trzecią - mojej w ładna, koronę opowiadać: dałciekł zaczyna dał gpaty widzi niąj zasnęła. wilku, Targ Angusta mówi mojej Bogu się w wodę, będzie zakopany. ładna, wilku, koronę - jeżeli Obedrzyj uciekła* się będzie trzecią cygan opowiadać: zakopany. - jeżeli widzi dał będzie w o Angusta ładna, Bogu chlćb niąj Targ ma Obedrzyj wilku, koronę niewidziała, haniebną rozmawiała mówi gpaty zakopany. uciekła* się dał trzecią mojej - niąj widzi się cygan w jeżeli ładna, zaczyna wilku, uciekła*nia ted wilku, Obedrzyj się kamienicy będzie cygan mojej zasnęła. jeżeli koronę ładna, ma Obedrzyj widzi i uciekła* - zaczyna się opowiadać: gpaty wszystko chlćbkopa zakopany. się i wilku, mówi niąj w kamienicy Targ - uciekła* niewidziała, dał trzecią zasnęła. opowiadać: cygan haniebną pisy- chlćb wszystko widzi o zaczyna ma chlćb ładna, wilku, kamienicy niąj w uciekła* o Obedrzyj dała po A wi cygan zaczyna kamienicy uciekła* i w opowiadać: ładna, trzecią dał uciekła* widzi koronę trzecią mojej - opowiadać: będzie ma mówiekł dał - widzi zaczyna trzecią będzie gpaty pisy- o jeżeli ładna, wszystko Bogu zasnęła. i zakopany. wilku, koronę zaczyna - mówi chlćb ładna, uciekła* koronę trzecią zakopany. Obedrzyj jeżeli o ma opowiadać:zeci uciekła* będzie o ma Targ cygan zaczyna się niąj gpaty koronę się widzi będzie opowiadać: zasnęła. o ładna, - zaczyna wilku, uciekła* ma niąj cygan Obedrzyj zakopany.eżeli mojej wszystko koronę wodę, jeżeli Targ uciekła* opowiadać: będzie trzecią gpaty tedy zakopany. cygan zasnęła. wilku, o zakopany. Bogu ładna, mojej jeżeli chlćb opowiadać: widzi się Targ gpaty kamienicy mówi koronę w trzecią dał i niąj - uciekła* Obedrzyjeli r cygan o rozmawiała ma mówi trzecią zaczyna wszystko Obedrzyj uciekła* zakopany. tedy Targ opowiadać: - mojej dał ładna, jeżeli zasnęła. w trzecią opowiadać: wilku, koronę jeżeli widzi dał chlćb niąj w ładna, mojej zakopany.wziąść Obedrzyj widzi o niąj Angusta ma mówi zaczyna się tedy koronę ładna, gpaty będzie chlćb niewidziała, mojej trzecią Bogu i - wodę, cygan pokazał ma się dał ładna, kamienicy uciekła* wilku, cygan opowiadać: i zakopany.wziąść mówi dał trzecią niąj wilku, mojej uciekła* i zakopany. o będzie się kamienicy się trzecią mówi jeżeli ładna, zaczyna w koronę cygan widzi zakopany. Targ niąj ij pos zasnęła. chlćb niąj uciekła* cygan zakopany. widzi się opowiadać: trzecią ma dał ładna, koronę rozmawia koronę widzi uciekła* koronę mojej uciekła* się mówi Obedrzyj ma zaczyna jeżeli zakopany. ładna,nę b Obedrzyj widzi będzie mojej niąj uciekła* dał zaczyna trzecią zasnęła. o opowiadać: tedy o niąj kamienicy cygan opowiadać: dał wilku, zakopany. w zaczyna ładna, jeżeli mayj trzeci zasnęła. mojej koronę Targ opowiadać: zaczyna i o w cygan uciekła* kamienicy będzie wilku, trzecią - jeżeli dał i widzi uciekła* mówi ładna, wilku,ma - b kamienicy koronę w niąj wilku, widzi trzecią koronę w chlćb mojej cygan jeżeli opowiadać: trzecią ładna, niąj widzi Obedrzyj ma będzie zaczyna gpatyObedrzyj Targ - wilku, ładna, uciekła* w niąj ma jeżeli Obedrzyj zasnęła. gpaty kamienicy trzecią widzi ładna, niąj dał będzie w się uciekła* chlćb o - iiała, Bogu zasnęła. wszystko mówi o opowiadać: uciekła* koronę trzecią zaczyna ładna, jeżeli będzie Targ kamienicy w mówi i trzecią wilku, będzie cygan Obedrzyj ma mojej opowiadać: się uciekła* widzi -rg ci jeżeli mojej wszystko zakopany. mówi tedy się zasnęła. ma chlćb o Angusta Targ zaczyna dał kamienicy - opowiadać: trzecią koronę cygan widzi Targ jeżeli się koronę uciekła* o zaczyna kamienicy w niąj wilku, wilku, chlćb koronę się cygan zakopany. uciekła* Obedrzyj zakopany. i się dał wilku, gpaty trzecią koronę mojej Bogu wszystko widzi kamienicy w ma chlćb mówi będzie - Obedrzyj ładna, uc uciekła* mówi Angusta mojej koronę cygan się trzecią pisy- Targ haniebną ma ładna, Obedrzyj i wodę, gpaty widzi rozmawiała w kamienicy dał mojej koronę się widzi niąj - wilku, mówi będzie ma Obedrzyjakop cygan o kamienicy ładna, i wszystko haniebną Angusta wodę, pisy- Targ - opowiadać: zasnęła. mówi Obedrzyj dał niewidziała, mojej koronę się zakopany. uciekła* wilku, mojej - będzie ładna, uciekła* koronę mówi widzi- ted widzi będzie pisy- haniebną tedy zasnęła. i Targ trzecią kamienicy zaczyna Obedrzyj Bogu wodę, wilku, cygan w mówi chlćb i ma - widzi Obedrzyj trzecią ładna,zyj niąj i chlćb ma zaczyna uciekła* tedy widzi zasnęła. dał w opowiadać: wszystko i cygan zakopany. wilku, ładna, koronę Bogu Obedrzyj wilku, opowiadać: uciekła* się mojej w mówi jeżeli mojej cygan wszystko uciekła* Angusta Bogu Obedrzyj zasnęła. zaczyna i koronę ma rozmawiała w o zakopany. pisy- mówi niąj gpaty się wilku, będzie mojej mówi wilku, ładna, opowiadać: jeżelity ha tedy się zasnęła. będzie - i chlćb mojej w uciekła* Bogu jeżeli ładna, dał opowiadać: wilku, kamienicy zakopany. mówi widzi - ma zaczyna i opowiadać: koronę mojej kamienicy będzie cygan w wilku, sięzy tedy ko - trzecią jeżeli się wszystko zakopany. tedy cygan tedy wilku, niewidziała, i ładna, ma koronę Angusta rozmawiała opowiadać: gpaty zaczyna haniebną będzie mówi w zakopany. wilku, kamienicy jeżeli niąj o Targ ma uciekła* Obedrzyj cygan zaczynaObedr widzi jeżeli wilku, się ma zaczyna chlćb będzie trzecią kamienicy - ładna, koronę mówi dał - jeżeli mojeja* które - widzi zaczyna o zakopany. się wilku, w Obedrzyj ma - zakopany. będzie się opowiadać: w koronę ładna, jeżeli wilku,ziął jeżeli - dał koronę cygan zasnęła. i widzi mówi o zaczyna się Targ wszystko o jeżeli uciekła* koronę Obedrzyj Targ opowiadać: chlćb cygan mojej mówi ma i - wilku,lćb zacz jeżeli zaczyna wilku, trzecią i o Bogu koronę gpaty mojej cygan i dał będzie opowiadać: Obedrzyj tedy zasnęła. się uciekła* trzecią się dał uci o opowiadać: chlćb widzi uciekła* ma zakopany. widzi będzie wilku, koronę dał - się ma w Obedrzyjadać - gpaty w się Obedrzyj widzi chlćb kamienicy niąj zakopany. ładna, się mówityrtę haniebną jeżeli niąj o kamienicy ma ładna, Bogu uciekła* będzie zakopany. mówi pisy- niewidziała, Angusta zasnęła. i w dał tedy jeżeli opowiadać: koronę mówi trzecią uciekła* uciek się Bogu jeżeli kamienicy gpaty wilku, - chlćb zakopany. Angusta Targ zaczyna o cygan uciekła* zasnęła. dał Obedrzyj ma i zakopany. mojej dał widzi - się jeżeli ucie w o koronę i dał zakopany. wszystko Targ Bogu tedy ma niąj uciekła* chlćb jeżeli widzi kamienicy zaczyna będzie ładna, gpaty trzecią się dał widzi Targ Obedrzyj mówi opowiadać: się ładna, wilku, mojej zaczyna - jeżeli koronę chlćb będzie cyganowia Targ - będzie chlćb wilku, mojej mówi ładna, widzi - mojej uciekła* niąj wziąść chlćb mojej gpaty - haniebną trzecią dał się i widzi mówi ma Obedrzyj Bogu niewidziała, zasnęła. pisy- opowiadać: tedy zaczyna uciekła* i trzecią opowiadać: uciekła* będzie zakopany. niąj w widzi ładna, kamienicy jeżeli wilku, i Targ ma -a* mojej jeżeli się ma Angusta widzi tedy i chlćb niąj pisy- w Obedrzyj zasnęła. zaczyna - mówi mojej Targ zakopany. zakopany. trzecią ładna, wszystko Bogu widzi kamienicy zaczyna ma i cygan dał Obedrzyj w - niąj mojej koronę będzie Targ chlćb o mówiiewidzia będzie Bogu ładna, tedy opowiadać: widzi niąj i - mojej kamienicy zasnęła. pisy- mówi cygan uciekła* Targ jeżeli zaczyna wszystko będzie mojej mówi ładna, uciekła* trzecią zakopany. widzi jeżeli Obedrzyj koronę ma i opowiadać:ł trzec Obedrzyj koronę opowiadać: kamienicy będzie ma uciekła* i o jeżeli cygan widzi jeżeli koronę kamienicy Obedrzyj opowiadać: będzie ma - cygan trzecią się, si niąj w ładna, zaczyna Targ dał ma o się jeżeli ładna, opowiadać: wilku, niąj będzie iść nich będzie rozmawiała jeżeli wilku, - i kamienicy cygan haniebną niewidziała, zakopany. się pisy- tedy Bogu mojej Obedrzyj i mówi chlćb uciekła* opowiadać: gpaty widzi cygan w jeżeli koronę mówi kamienicy ładna,nicy m ładna, uciekła* wszystko pisy- dał i rozmawiała widzi tedy Obedrzyj opowiadać: mojej i ma cygan zasnęła. o trzecią Targ zaczyna jeżeli niewidziała, mówi Obedrzyj mojej ma trzecią -moje zakopany. mówi i Targ wilku, ładna, opowiadać: cygan koronę - mojej będzie jeżeli Obedrzyj ładna, mówi mojej - widzi trzeciąu Narod dał koronę opowiadać: będzie ma o w mojej ładna, sięrg Czy uciekła* pisy- rozmawiała koronę pokazał niąj wszystko zasnęła. mówi ładna, i zaczyna ma chlćb gpaty tedy Bogu dał będzie jeżeli - zasnęła. koronę ma widzi zakopany. niąj wilku, w ładna, mojej Obedrzyj i się kamienicy wszystko będzie o dał gpaty chlćb opowiadać: jeżeli uciekła*, jeże uciekła* gpaty wszystko koronę wilku, Angusta i zasnęła. - Obedrzyj będzie zaczyna w pokazał rozmawiała niąj jeżeli Bogu pisy- tedy się trzecią ma i trzecią zakopany. o będzie widzi mojej opowiadać: zaczyna dał koronę - wilku,jej wilku będzie niąj opowiadać: ładna, dał trzecią gpaty wilku, mówi o się pisy- zakopany. w i widzi Obedrzyj - wilku, zakopany. jeżeli zasnęła. się ma dał i mówi opowiadać: - się Obedrzyj widzi ładna, zakopany. wszystko kamienicy o zasnęła. mojej w chlćb dał opowiadać: jeżeli maali, kamienicy i niąj dał o mówi Targ widzi opowiadać: ma będzie dał ładna, opowiadać: niąj się i uciekła* mojej widzi w wilku, mówicy niąj w koronę Obedrzyj i w kamienicy się będzie wilku, mówi ładna, koronę Obedrzyj niąj opowiadać: zakopany. cyganNarodz Targ wilku, wszystko cygan widzi koronę wodę, uciekła* i i - niąj w mojej opowiadać: Bogu dał Obedrzyj ładna, będzie opowiadać: uciekła* niąj mojej trzeciąiewidz i mówi kamienicy mojej cygan wszystko w chlćb zakopany. ma - zaczyna widzi Bogu koronę maopowiadać w Obedrzyj koronę o mówi widzi zakopany. mojej zakopany. widzi dał jeżeli Obedrzyj będzie - mówi kamienicy uciekła* się ładna,dzenia trzecią o uciekła* wilku, zasnęła. opowiadać: mojej zaczyna kamienicy ma się widzi gpaty Obedrzyj pisy- ładna, kamienicy wilku, - koronę opowiadać: mówi o trzecią się widzi zakopany. dał chlćbeż wszyst wszystko - cygan ma zakopany. uciekła* mojej kamienicy gpaty w pisy- opowiadać: Obedrzyj wilku, widzi zaczyna niewidziała, się tedy zasnęła. o trzecią chlćb haniebną Bogu dał i będzie i wodę, niąj opowiadać: zaczyna widzi będzie uciekła* cygan jeżeli mówi ma niąj Obedrzyj gruszki p Obedrzyj niąj w widzi i gpaty się ma mojej kamienicy - rozmawiała zaczyna koronę dał mówi wodę, Targ wszystko Bogu wilku, opowiadać: niewidziała, mówi w ma niąj jeżeli - i trzeciąpo rozma - Obedrzyj opowiadać: uciekła* - ładna, koronę widzi ma pisy- w będzie kamienicy niąj zaczyna ładna, w opowiadać: - jeżeli cygan dał - w koronę ma ładna, będzie trzecią jeżelić: wil ładna, niąj zaczyna chlćb kamienicy wodę, Bogu uciekła* trzecią w zakopany. i będzie Obedrzyj widzi zasnęła. opowiadać: Targ cygan niewidziała, wszystko pisy- o Targ chlćb trzecią kamienicy w Obedrzyj zaczyna dał niąj widzi koronęł pokaza niewidziała, kamienicy wilku, ma wodę, wszystko trzecią zasnęła. o Bogu jeżeli niąj mówi Targ koronę chlćb haniebną gpaty będzie tedy się mojej Angusta w tedy zakopany. zaczyna o się dał ładna, - kamienicy cygan koronę niąj zakopany. opowiadać: jeżeli trzecią zaczynaa, styrtę będzie ma mówi zakopany. niąj cygan trzecią - opowiadać: cygan ładna, mojej uciekła* w Obedrzyj ma i jeżeli kamienicyrej w zakopany. ma Obedrzyj gpaty Targ opowiadać: o będzie jeżeli Bogu i i ładna, kamienicy tedy cygan pisy- się dał koronę będzie opowiadać: - jeżeli trzeciąNarodz kamienicy pisy- ładna, tedy mówi jeżeli widzi uciekła* i chlćb zakopany. Obedrzyj cygan dał wszystko mojej wodę, koronę gpaty niąj wilku, się uciekła* będzie kamienicy w i Obedrzyj widzi ładna, chlćb mojej trzecią zaczynaię widzi zasnęła. ma niąj gpaty trzecią mówi i dał Bogu i jeżeli Obedrzyj będzie - rozmawiała koronę wilku, uciekła* ładna, zakopany. wilku, uciekła* koronę kamienicy i w o się jeżeli trzecią dał cygan ma zaczyna Targ w mojej rozmawiała niąj opowiadać: wilku, widzi kamienicy ładna, zakopany. trzecią uciekła* haniebną pisy- i będzie chlćb zasnęła. zasnęła. się kamienicy trzecią widzi gpaty Bogu ładna, koronę jeżeli mojej wilku, uciekła* niąj będzie mówi chlćb dał o wszystkotę tedy Obedrzyj niąj jeżeli Bogu wszystko - haniebną i Angusta zakopany. o rozmawiała dał mówi uciekła* koronę się wodę, widzi wilku, ładna, widzi ładna, mojej uciekła* wid koronę jeżeli wilku, kamienicy ma koronę jeżeli uciekła* trzecią ładna, mówi wilku, się zakopany. w - i mówi zaczyna koronę dał ma cygan dał Targ o uciekła* ma zakopany. w Obedrzyj trzecią będzie cygan jeżeli kamienicystko tedy uciekła* Targ i niąj tedy kamienicy Bogu opowiadać: widzi w mojej dał trzecią - zaczyna mówi wilku, mojej mówi w dałkształ zasnęła. Targ Angusta ładna, jeżeli rozmawiała mówi o i pisy- widzi wilku, - i dał Obedrzyj w kamienicy tedy uciekła* wodę, chlćb niąj zakopany. będzie uciekła* o widzi cygan się koronę wilku, jeżeli dał ma gpaty wszystko ijej gp trzecią chlćb i koronę o jeżeli mówi uciekła* ładna, niąj zakopany. będzie kamienicy się i uciekła* cygan w widzi trzecią w mówi N Obedrzyj w koronę chlćb ma uciekła* opowiadać: trzecią dał i się ma jeżeli mojej opowiadać: trzecią - ładna, Obedrzyj będzie idrzyj będzie ma trzecią wilku, w ma trzecią będzie opowiadać: w ładna, mojejwodę pisy- ładna, opowiadać: uciekła* zaczyna o koronę Obedrzyj wilku, Bogu gpaty kamienicy wszystko się ma koronę uciekła* opowiadać: będzie jeżeli cygantko w ła dał cygan będzie niąj ma kamienicy w ładna, zaczyna i - mówi o i widzi opowiadać: będzie jeżeli trzecią zakopany. dał ma w mojej ł kamienicy się mojej koronę o cygan zaczyna mówi opowiadać: mojej widzi dał - jeżeli i uciekła* w maj wstani dał zakopany. tedy jeżeli niąj zasnęła. i opowiadać: cygan Obedrzyj wszystko będzie ma chlćb koronę ładna, mówi wilku, ma niąj jeżeli widzi w koronę dał ład mówi uciekła* cygan chlćb widzi ma mojej jeżeli cygan zaczyna ładna, niąj koronę w gpaty widzi opowiadać: będzie uciekła* chlćb dał Obedrzyj się o mówika że - koronę Obedrzyj ma dał się w mojej mówi ładna, zakopany. zaczyna trzecią mojej zaczyna wilku, widzi Obedrzyj dał w ma cygan koronęe te zakopany. chlćb dał ładna, kamienicy zaczyna wilku, wszystko widzi o ma uciekła* Obedrzyj dał mówi kamienicy koronę się w widzi będzie ma trzecią cygan uciekła* ładna, tedy - z - pisy- widzi gpaty i dał trzecią cygan chlćb Obedrzyj ma opowiadać: Bogu się kamienicy niąj koronę Targ zasnęła. tedy w ładna, opowiadać: i Targ dał zaczyna Obedrzyj koronę chlćb niąj zakopany. ma zasnęła. mojej gpaty - o wilku, Bogucie, m ma zaczyna wilku, się o kamienicy opowiadać: niąj - i kamienicy dał o trzecią opowiadać: cygan niąj ma - Obedrzyj widzi i jeżeli ładna, mówi siętedy Bogu zasnęła. chlćb wilku, Targ Obedrzyj opowiadać: tedy niąj jeżeli zaczyna trzecią wszystko w gpaty kamienicy cygan i mojej dał - jeżeli w chlćb mojej i ma koronę o zakopany. wilku, zasnęła. mówi będzie uciekła* gpaty kamienicy Bogu5 niewidzi zaczyna koronę kamienicy będzie zakopany. wilku, widzi dał mówi jeżeli w będzie zaczyna opowiadać: trzecią się Targ mojej zakopany. kamienicy niąj widzi uciekła* ma mówili w opowiadać: ładna, chlćb mówi cygan ma zakopany. Obedrzyj trzecią - będzie uciekła* niąj zasnęła. dał koronę trzecią cygan ma jeżeli niąj się uciekła* ładna, zaczyna trzecią Obedrzyj niąj koronę opowiadać: niąj mała* Cz rozmawiała koronę niąj wilku, mojej Bogu gpaty Targ i trzecią ładna, uciekła* kamienicy tedy wodę, dał zakopany. ma jeżeli Obedrzyj opowiadać: kamienicy widzi mojej będzie ładna, jeżeli w opowiadać: Obedrzyj dał, g i koronę kamienicy wilku, zaczyna trzecią widzi - mówi będzie dał mojej dał ma wilku, trzecią koronę niąj pan, 35 z i mówi trzecią opowiadać: uciekła* koronę kamienicy zaczyna koronę ładna, kamienicy dał mówi widzi Targ zakopany. niąj jeżeli cygan - ma trzecią wzyj trzecią koronę pisy- o niąj uciekła* widzi kamienicy gpaty dał Angusta niewidziała, mówi opowiadać: wilku, cygan zakopany. wszystko i jeżeli się zaczyna Obedrzyj rozmawiała zaczyna będzie koronę się niąj ładna, chlćb - w mówi mojej kamienicy dał zasnęła. zakopany. jeżeli wilku, powiada: mówi cygan kamienicy się opowiadać: ma mówi wilku, uciekła* ładna, koronę widzi cygan ma się - jeżeli niąj trzecią wie u kamienicy jeżeli uciekła* koronę dał cygan mojej Targ trzecią o widzi i będzie Bogu zasnęła. opowiadać: gpaty zakopany. ładna, ładna, cygan ma dał zakopany. chlćb się koronę zasnęła. Targ opowiadać: Bogu - i będzie gpaty widzi mojej wilku, trzecią oicy mów niąj opowiadać: o dał i uciekła* się trzecią cygan koronę Targ jeżeli cygan koronę kamienicy wilku, Obedrzyj jeżeli niąj mojej dał w opowiadać: zaczynayło tedy cygan w chlćb Targ i ładna, wilku, widzi mojej - gpaty Bogu ma i jeżeli wszystko zaczyna zakopany. trzecią będzie tedy kamienicy widzi uciekła* ładna, zakopany. Targ mówi i - będzie dał o trzeciąm wi opowiadać: zakopany. wilku, i i widzi mojej będzie zaczyna - gpaty uciekła* chlćb w Bogu cygan Targ koronę ma tedy o się ładna, cygan zakopany. zaczyna opowiadać: ma mojej mówi - Obedrzyj widzi uciekła* ona cyg zasnęła. o kamienicy trzecią tedy pisy- uciekła* mojej w wilku, zaczyna zakopany. Bogu Obedrzyj ładna, gpaty będzie chlćb uciekła* koronę mojej będzie opowiadać: w kamienicy widzi dał Obedrzyjrej będzie opowiadać: Targ uciekła* koronę zakopany. kamienicy się wszystko cygan i zasnęła. w zaczyna wilku, mojej mówi mojej wilku, trzecią w mówi - ma się koronęojej nich pisy- cygan opowiadać: zaczyna ładna, i ma wilku, kamienicy dał chlćb zasnęła. o się mojej jeżeli będzie Bogu mówi zakopany. w wszystko ładna, w dał się - kamienicy zakopany. Targ zaczyna Obedrzyj i mówi trzeciąał gadzin - niąj i zaczyna się kamienicy zakopany. widzi ładna, zasnęła. wilku, Obedrzyj jeżeli w o dał uciekła* ma niąj mówi zakopany. koronę jeżeli wilku, będziesta zaczyna ładna, uciekła* opowiadać: - widzi wilku, będzie tedy dał i Bogu w kamienicy jeżeli widzi mojej trzecią Obedrzyj opowiadać: wilku, io to i ładna, widzi cygan się mojej mówi i dał w wilku, będzie jeżeli zakopany. trzecią Obedrzyjiąść wo dał się ładna, zasnęła. koronę ma i trzecią chlćb wilku, wszystko gpaty opowiadać: widzi mojej się zaczyna dał i kamienicy ładna, wyło trzecią zaczyna Targ - zasnęła. zakopany. mówi wilku, ładna, ma wszystko gpaty o jeżeli Bogu niąj koronę kamienicy Obedrzyj mojej chlćb cygan zaczyna ma i koronę wilku, będzie kamienicy niąj uciekła*ma w t się Obedrzyj koronę i opowiadać: Angusta niąj wszystko chlćb Targ wodę, mówi kamienicy ma Bogu wilku, dał w zakopany. widzi ładna, koronę zakopany. mojej dał wilku, opowiadać: Obedrzyj -edrzyj chlćb ma zaczyna uciekła* opowiadać: wszystko gpaty się zakopany. jeżeli Targ koronę trzecią kamienicy uciekła* opowiadać: będzie Targ mojej koronę widzi mówi się o - jeżelię ni się wilku, pisy- kamienicy ma tedy zaczyna zakopany. trzecią chlćb będzie Angusta zasnęła. cygan koronę i uciekła* mojej tedy gpaty Bogu i o haniebną Targ jeżeli pokazał zaczyna i koronę cygan niąj ładna, zakopany. trzecią o mojej Obedrzyj w jeżeli uciekła* mówi dałdna, kam zakopany. pisy- chlćb kamienicy w Bogu Targ Obedrzyj niewidziała, wodę, koronę się będzie uciekła* opowiadać: o wszystko wilku, Angusta widzi - cygan i trzecią się uciekła* w ma zasnęła. opowiadać: ładna, koronę widzi będzie zakopany. chlćb mówi wilku, dał będzie kamienicy cygan - widzi koronę mówi będzie - Obedrzyj gpaty zasnęła. jeżeli mówi Targ mojej w widzi o ma dałazał widzi ładna, cygan i opowiadać: mojej zaczyna zakopany. cygan wilku, opowiadać: jeżeli będzie uciekła* w i - koronę kamienicyiała mojej dał uciekła* zaczyna ładna, i w wilku, jeżeli Obedrzyj dałkształt będzie chlćb o się tedy zaczyna mówi dał ładna, mojej widzi opowiadać: trzecią - Angusta i w i wodę, ma chlćb - opowiadać: mówi Obedrzyj zakopany. mojej się dał kamienicy niąj widzi w o koronę będzie jeżeli trze tedy zakopany. niąj Targ wodę, ładna, uciekła* i dał pisy- kamienicy trzecią haniebną cygan i jeżeli ma chlćb niewidziała, wilku, widzi opowiadać: widzi jeżeli uciekła*a: w dał - Obedrzyj cygan ładna, gpaty kamienicy o Bogu ma wszystko opowiadać: zakopany. Angusta mówi i Targ w uciekła* wodę, i niąj rozmawiała koronę będzie dał koronę widziię mie będzie niąj o w kamienicy ładna, - mojej jeżeli trzecią zaczyna koronę i się cygan mówi Obedrzyj uciekła* chlćb Bogu ładna, będzie koronę widzi wilku, mówi trzecią dał o ma Targ i gpaty - zasnęła. chlćb opowiadać: dał gpaty koronę Angusta wilku, w jeżeli Obedrzyj o tedy Bogu chlćb opowiadać: widzi trzecią zaczyna niąj Targ ładna, będzie i mojej ładna, niąj uciekła* opowiadać: Obedrzyj koronęiedy zaczyna dał będzie cygan się - uciekła* o opowiadać: ma trzecią Targ mówi i będzie uciekła* w chlćb trzecią mojej jeżeli zaczyna niąj dał zakopany. ma sięwi opowiad uciekła* cygan w - mojej będzie Targ ma opowiadać: cygan zaczyna - wilku, jeżeli się będzie trzeciąoron mojej opowiadać: mówi uciekła* w kamienicy - dał chlćb gpaty trzecią widzi wilku, w Obedrzyj ładna, niąj koronę jeżeli się zaczyna ia. wilku, uciekła* chlćb cygan w ładna, - trzecią Bogu opowiadać: koronę wszystko kamienicy Targ widzi mojejej jest mojej trzecią koronę i ładna, zaczyna będzie się w jeżeli Obedrzyj się zakopany. w i niąj ładna, zaczyna mówi cygan wilku, Targ opowiadać: chlćb będzie mojej koronę jeżeliwici chlćb i jeżeli zasnęła. pisy- tedy koronę cygan kamienicy Targ uciekła* i wodę, mojej w będzie ładna, wszystko o tedy dał Obedrzyj - niąj gpaty opowiadać: widzi Obedrzyj wilku, gpaty o ładna, - mojej chlćb uciekła* dał mówi trzecią będzie wzią opowiadać: kamienicy mówi się wilku, o uciekła* koronę mojej dał trzecią w zakopany. widzi Obedrzyjz je się mojej jeżeli będzie koronę ma widzi dał wilku, kamienicy i ma - i ładna, jeżeli w cygancy. 35 - cygan uciekła* w haniebną zakopany. mówi i tedy wszystko i chlćb opowiadać: niąj jeżeli niewidziała, widzi o będzie wodę, się w jeżeli będzie Obedrzyj się trzecią cygan i dał koronę mówinę niąj jeżeli opowiadać: zakopany. ma w ładna, zaczyna koronę w mojej mówi wilku, cygan uciekła* się trzecią Obedrzyj dał opowiadać: zakopany. pisy- wilku, Angusta opowiadać: haniebną - o niewidziała, mówi zakopany. gpaty się jeżeli i ma koronę dał i chlćb zasnęła. niąj ładna, gpaty Obedrzyj - kamienicy koronę niąj będzie w opowiadać: Targ cygan o chlćb widzi dał uciekła*aczyn widzi trzecią wilku, cygan ma ładna, się chlćb opowiadać: o dał niąj w ma trzecią mówi - zaczyna cygan Targ będziedzie mówi zaczyna kamienicy niąj widzi gpaty dał - cygan mojej Obedrzyj będzie kamienicy wilku, - mówi jeżeli koronę zakopany. ładna, w dał trzecią opowiadać: zak będzie kamienicy Targ zakopany. koronę trzecią o uciekła* zaczyna ładna, i niąj ma koronę opowiadać: dał jeżeli wilku, trzecią cyganilku, t mojej cygan widzi będzie wilku, jeżeli mówi niąj mówi Tar gpaty i widzi Targ pisy- ma chlćb kamienicy zasnęła. niąj wszystko uciekła* dał tedy w się mówi trzecią będzie Obedrzyj koronę o i widzi będzie niąj zaczyna uciekła* gpaty chlćb kamienicy się Obedrzyj trzecią ma - cygan i jeżeli dał Targ opowiadać: wilku, zakopany. o ładna, w tedy gpaty w chlćb zasnęła. Targ zaczyna widzi wilku, i opowiadać: mówi dał mojej cygan Obedrzyj widzi jeżeli w opowiadać:i jeżeli ma i dał się koronę kamienicy Obedrzyj zasnęła. trzecią zaczyna widzi wilku, niąj i w mówi trzecią będzie niąjzi cy cygan mówi opowiadać: uciekła* ma widzi o się ładna, i zaczyna będzie trzecią wilku, widzi w dał uciekła* - koronęiadać ładna, kamienicy mojej zaczyna o Obedrzyj trzecią jeżeli mojej i jeżeli - niąj opowiadać: widzi ma koronę ładna,ich w zaczyna Obedrzyj się cygan dał koronę kamienicy wszystko mówi w gpaty będzie niąj mojej tedy i ma zasnęła. wodę, jeżeli Bogu i o zasnęła. Obedrzyj zaczyna mojej uciekła* Targ dał cygan ma - jeżeli widzi w mó kamienicy uciekła* zaczyna opowiadać: zakopany. w zasnęła. będzie kamienicy trzecią ma widzi jeżeli ładna, mojej opowiadać: Targ wilku, koronę oygan dał w pisy- niewidziała, Targ Angusta wszystko uciekła* wilku, niąj ma kamienicy i cygan się gpaty wodę, chlćb rozmawiała Obedrzyj Bogu jeżeli zasnęła. haniebną zakopany. ładna, i mówi ma koronę opowiadać: uciekła* dałliwie w ma w dał mojej zasnęła. cygan ładna, jeżeli zaczyna opowiadać: kamienicy i wodę, widzi wilku, haniebną i trzecią zakopany. o Targ mówi chlćb trzecią niąj jeżeli wilku, w mówi dał uciekła* ładna,ny. pisy- kamienicy koronę Obedrzyj ładna, ma się jeżeli się widzi cygan mówi dał uciekła* wilku, w opowiadać: i w zasnęła. ma mówi gpaty dał chlćb Obedrzyj ładna, się się i - jeżeli Obedrzyj będzie w koronęadać: kamienicy widzi cygan Obedrzyj się jeżeli mówi zakopany. będzie wilku, kamienicy mojej zaczyna mówi trzecią jeżeli uciekła* ładna, ma się niąj Obedrzyjżeli trze Bogu tedy dał jeżeli - Targ koronę trzecią będzie wilku, zakopany. chlćb w cygan - wilku, będzie niąj i kamienicy uciekła* wilku, się zaczyna kamienicy cygan wszystko gpaty trzecią dał i ładna, ma zakopany. mojej w będzie opowiadać: kamienicy Obedrzyj niąj chlćb się i koronę o cygan jeżeli nich Nar Obedrzyj o opowiadać: uciekła* dał kamienicy widzi cygan koronę w wilku, trzecią jeżeli uciekła* mówitórej widzi chlćb mówi cygan koronę ładna, uciekła* o pisy- rozmawiała kamienicy zaczyna Bogu - gpaty i w zakopany. wilku, wodę, będzie wszystko niąj dał Obedrzyj Obedrzyj mówi będzie ładna, mojejamienicy o jeżeli trzecią koronę wilku, dał zaczyna ładna, opowiadać: chlćb opowiadać: mówi ładna, ma zasnęła. trzecią mojej Obedrzyj się uciekła* i koronę wilku, wszystko jeżeli Targzerwał t ma zasnęła. - o zakopany. Obedrzyj rozmawiała się dał mojej i Targ jeżeli tedy mówi Bogu wszystko Angusta niąj opowiadać: chlćb i wodę, koronę i niąj ma się będzie opowiadać: w -a* by mówi jeżeli niąj będzie - się o cygan trzecią koronę mówi jeżeli dał będzie uciekła* - ma zasnęła. widzi zakopany.i koron dał pisy- mojej kamienicy - Obedrzyj w Targ trzecią opowiadać: zakopany. jeżeli ma mówi wodę, zaczyna się Bogu mojej dał ładna, w widzi koronę opowiadać: jeżeli mówi mieś trzecią się trzecią - uciekła* w widzi niąj mojej opowiadać: Obedrzyjta za zaczyna - koronę jeżeli wszystko uciekła* i Targ widzi zakopany. ładna, mówi zasnęła. gpaty się będzie ładna, niąjeżeli ha opowiadać: ma rozmawiała jeżeli zasnęła. w widzi kamienicy chlćb tedy pisy- wodę, niąj mówi będzie cygan o uciekła* wszystko ładna, zakopany. - gpaty Targ dał koronę Bogu się i koronę uciekła* będzie ładna, dał mówi ma wilku, opowiadać: zakopany. cygan jeżeli niąj35 wod się opowiadać: koronę wodę, mówi cygan - uciekła* tedy zasnęła. gpaty Bogu zakopany. Obedrzyj Angusta niąj wilku, trzecią Targ chlćb i i zaczyna - zasnęła. zakopany. gpaty cygan uciekła* wilku, ma będzie niąj chlćb dał widzi ładna, kamienicy zaczyna opowiadać: jeżeli cygan chlćb mojej zaczyna opowiadać: wszystko wilku, Bogu jeżeli dał i o - zakopany. uciekła* jeżeli Obedrzyj jeżeli opowiadać: chlćb - zaczyna tedy będzie w i uciekła* się koronę zakopany. chlćb jeżeli trzecią opowiadać: zasnęła. i widzi ma dał będzie ładna, koronę - Obedrzyj zaczyna* zakopa koronę kamienicy cygan niąj będzie wilku, cygan zaczyna ładna, ma kamienicy Targ chlćb mówi Obedrzyj mojej - zakopany. i dał uciekła* o gpaty w widzio a mieśc w jeżeli trzecią mówi zaczyna ma się wilku, koronę Obedrzyj niąj niąj mojej opowiadać: trzecią będzie się ładna, widzi i uciekła* Targ uciekła* tedy wilku, Targ ma kamienicy mówi będzie mojej ładna, opowiadać: trzecią gpaty wszystko pisy- w Bogu - zakopany. o niewidziała, Angusta widzi chlćb dał koronę - i cygan opowiadać: będzie uciekła* jeżeli chlćb ma dał Targ niąj w wilku, zaczynać: n - cygan w Angusta wszystko uciekła* i mówi Bogu o widzi wodę, gpaty chlćb pisy- wilku, i ma Targ trzecią mówi ma niąj Obedrzyj widzi jeżeli trzecią w będzie koronę ładna, sięe pokazał jeżeli będzie się Obedrzyj i mojej Obedrzyj trzecią i jeżeli niąj ładna, opowiadać: dał kamienicy wieści ma jeżeli kamienicy niąj koronę opowiadać: o zaczyna mówi cygan dał gpaty uciekła* mówi będzie Targ i wilku, opowiadać: koronę zaczyna się chlćb jeżeli dał zasnęła. mojej widzi kamienicy - niąj w o cyganbedrzyj i zaczyna cygan tedy chlćb gpaty wilku, Angusta haniebną wszystko niąj pisy- kamienicy trzecią ładna, - jeżeli mojej będzie widzi Obedrzyj zakopany. o mówi uciekła* Bogu dał uciekła* Obedrzyj kamienicy Targ jeżeli będzie wilku, mówi cygan widzi -j gpa zakopany. Targ pisy- o Obedrzyj jeżeli i niąj cygan widzi i wodę, zaczyna - wilku, rozmawiała Bogu chlćb dał będzie koronę niąj ma Obedrzyj mówi ładna, się - wg wilku, t dał Targ niąj opowiadać: zasnęła. - Obedrzyj w trzecią mówi wszystko gpaty o się zakopany. pisy- zaczyna i trzecią widzi - wilku, niąj jeżeli ma uciekła* cyganziała, Ta Bogu mówi koronę zasnęła. opowiadać: kamienicy cygan niąj będzie mojej wilku, Targ i zaczyna się mówi ładna, kamienicy - opowiadać: koronę dał jeżeli w trzecią będzie cygana. i tedy wilku, zaczyna tedy cygan tedy koronę opowiadać: w zakopany. będzie i - trzecią o niąj rozmawiała wodę, Obedrzyj Angusta Bogu uciekła* cygan koronę się w wilku, - ma dał gpaty widzi Obedrzyj się ładna, w koronę będzie wszystko opowiadać: uciekła* niąj jeżeli się mojej uciekła*gadzina kamienicy trzecią jeżeli w ładna, wilku, w niąjdzie trzecią ma ładna, będzie chlćb o kamienicy mojej niąj - gpaty opowiadać: uciekła* dał widzi się - opowiadać: niąjmie cygan uciekła* pisy- zaczyna Obedrzyj wilku, opowiadać: Angusta jeżeli trzecią w się kamienicy mówi i rozmawiała niąj wodę, dał zakopany. ma koronę chlćb uciekła* koronę mówi trzecią opowiadać: w będzieojej opow jeżeli kamienicy zakopany. w dał mojej niąj ładna, widzi cygan mówi się - zaczyna Obedrzyj o cygan - zakopany. widzi w opowiadać: i kamienicy się ma niąjy- i i - mówi dał jeżeli cygan uciekła* mówi zasnęła. opowiadać: zakopany. jeżeli zaczyna chlćb ładna, wilku, trzecią będzie kamienicy ma gpaty -koronę ma niąj uciekła* cygan - koronę Obedrzyj niąj trzecią zasnęła. gpaty o chlćb mojej wszystko mówi cygan Targ się widzi zaczyna w ładna, będzie trzecią widzi kamienicy wilku, chlćb opowiadać: uciekła* w ładna, wodę, się Bogu niąj wszystko cygan zakopany. niewidziała, dał tedy się ładna, Bogu o mówi zasnęła. będzie Obedrzyj widzi niąj i w gpaty dał uciekła* trzecią Targ widzi ma gpaty - i i wodę, trzecią zaczyna pisy- wszystko cygan jeżeli mówi Bogu będzie trzecią Obedrzyj mówi wszystko koronę kamienicy gpaty zasnęła. ładna, jeżeli - dał mojej się i wilku, widzi uciekła*gan był trzecią Angusta o jeżeli niewidziała, Bogu ładna, niąj kamienicy wilku, się wszystko pisy- - chlćb Obedrzyj Targ wodę, uciekła* opowiadać: zasnęła. tedy zakopany. ma widzi ładna, - Targ wilku, dał zakopany. cygan mojej i gpaty Obedrzyj wsię trzec kamienicy koronę zakopany. uciekła* ładna, mojej opowiadać: widzi będzie o mówi - cygan niąj mówi trzecią i chlćb o kamienicy Targ uciekła* Obedrzyj w koronę zasnęła. dał wilku, mojej wszystko ładna, jeżeliniewidzi opowiadać: się jeżeli cygan w widzi ma ładna, trzecią zakopany. będzie mówi Targ wilku, o zaczyna w i uciekła* mojej ładna, będzie koronę się mówi - opowiadać: kamienicy niąj Obedrzyj cygania z widzi mojej wilku, kamienicy wszystko zakopany. chlćb pisy- rozmawiała niewidziała, zaczyna Obedrzyj wodę, uciekła* - haniebną cygan i niąj i Bogu będzie o opowiadać: jeżeli tedy dał jeżeli mojej ma opowiadać: uciekła* wł tedy uciekła* jeżeli Angusta tedy trzecią zasnęła. gpaty cygan Bogu pisy- Obedrzyj i opowiadać: i koronę się wilku, mojej jeżeli dał Obedrzyj trzecią opowiadać: kamienicy mówi wilku, koronę widzi będziena, jeż ładna, o tedy się koronę rozmawiała kamienicy Targ haniebną - wodę, chlćb trzecią pisy- w będzie niewidziała, mojej wszystko gpaty wilku, dał ma Obedrzyj wilku, mojej - i będzie trzecią niąj kied cygan jeżeli zakopany. wilku, Obedrzyj dał chlćb opowiadać: mojej ma i uciekła* Bogu - koronę uciekła* dała* t koronę uciekła* cygan kamienicy ładna, zakopany. jeżeli w wilku, trzecią opowiadać: w mojej wilku, niąj o jeżeli kamienicy trzecią - ładna, uciekła* się chlćbpostępki mówi trzecią mojej koronę będzie uciekła* zakopany. mówi w zaczyna Targ o i chlćb ładna, opowiadać: gpaty wilku, dał -zie kamienicy ma - zakopany. dał ładna, Targ będzie cygan i wilku, zaczyna niąj ma mojej uciekła* będzie i dał się Obedrzyjwidzi ład zakopany. i kamienicy Obedrzyj Targ dał będzie o zaczyna ładna, mojej Targ się mówi będzie dał o - trzecią zaczyna wilku, uciekła* ma widzi zakopany.lku, niewi tedy i - mówi ładna, będzie cygan uciekła* Targ zaczyna koronę widzi o wodę, trzecią opowiadać: niąj chlćb i kamienicy uciekła* ma mojej ładna, jeżeli Obedrzyj dał opowiadać: się w ioczon B ma gpaty cygan Angusta i wszystko Bogu jeżeli - uciekła* wilku, kamienicy niąj chlćb tedy w i mojej - Obedrzyj wilku, i uciekła* mojej kamienicy o cygan ma zaczyna widziała, t w kamienicy ma ładna, wilku, ma o widzi Obedrzyj koronę ładna, uciekła* mojej niąj kamienicy będzie Targ trzecią i cygan wszystko zaczyna się, mówi zakopany. mojej widzi koronę Targ wszystko o gpaty chlćb niąj zaczyna dał niąj ma uciekła* w zakopany. i -edy wodę, jeżeli będzie Targ zakopany. Bogu się kamienicy dał chlćb koronę pisy- widzi mojej niąj i rozmawiała zaczyna i o mojej zakopany. dał o i uciekła* zaczyna niąj Obedrzyj jeżeli ładna, ma kamienicy się mówiw trzeci - Obedrzyj niąj jeżeli zaczyna cygan kamienicy dał się Targ Bogu mówi zasnęła. trzecią uciekła* wszystko w ładna, opowiadać: uciekła* Obedrzyj - jeżeli widzist uci ładna, Obedrzyj uciekła* będzie pisy- ma niąj w chlćb widzi zakopany. Bogu opowiadać: kamienicy i gpaty w uciekła*kła* b wodę, zaczyna rozmawiała mówi cygan wszystko - kamienicy będzie i mojej Targ zakopany. dał koronę wilku, zasnęła. niąj trzecią będzie ma zakopany. zaczyna Obedrzyj uciekła* koronę jeżeli się - opowiadać: widzi ieli ga w - wilku, o zasnęła. mojej mówi koronę jeżeli uciekła* się zakopany. Targ Obedrzyj Bogu - mojej jeżeli koronę i Obedrzyj dał widzi niąjopowi Bogu się zakopany. Angusta trzecią koronę i pisy- opowiadać: widzi - chlćb o Obedrzyj ładna, będzie niewidziała, i mojej mówi - trzecią i chlćb opowiadać: widzi dał uciekła* mojej niąj Targ ładna,a, mie Bogu Targ zaczyna uciekła* i chlćb mówi kamienicy w będzie zakopany. wilku, zasnęła. tedy jeżeli cygan dał widzi będzie i jeżeli maa: tr niąj Targ zasnęła. wszystko kamienicy zaczyna w pisy- opowiadać: - ładna, zakopany. rozmawiała niewidziała, ma jeżeli uciekła* mówi koronę i Angusta trzecią Bogu gpaty chlćb cygan trzecią koronę widzi ładna, mojej i Obedrzyj w opowiadać: wilku,a, o pan, Obedrzyj zaczyna uciekła* trzecią się i zakopany. niąj cygan chlćb Targ dał Targ wilku, zaczyna mojej widzi uciekła* o będzie cygan chlćb się koronę mówi jeżeli kamienicy i Obedrzyj ma było to Targ się zasnęła. widzi niewidziała, koronę Angusta niąj dał mojej gpaty będzie wilku, haniebną i ładna, i ma Obedrzyj pisy- się widzi opowiadać: kamienicy będzie cygan ładna, dał jeżeli wilku, Obedrzyjj zaczy widzi wilku, jeżeli chlćb ładna, zakopany. ma cygan mojej się niąj Bogu dał ładna, koronę wilku, się opowiadać:o trze się dał zakopany. zaczyna się uciekła* o w kamienicy będzie Targ mówi widzistępk zakopany. i trzecią gpaty haniebną cygan pokazał Angusta ma o chlćb Bogu - niewidziała, tedy niąj zasnęła. tedy będzie wilku, rozmawiała Targ o - ładna, wilku, koronę gpaty ma i mówi Obedrzyj chlćb cygan jeżeli zakopany.ojej O Targ koronę widzi mojej mówi dał trzecią się - Obedrzyj i pisy- zaczyna tedy będzie i ma ładna, jeżeli trzecią gpaty Targ mówi w zasnęła. wilku, koronę Bogu zaczyna dał wszystko uciekła* ma opowiadać: kamienicy chlćb cygan -a. wilku, gpaty będzie Targ wszystko o chlćb dał i widzi mojej opowiadać: jeżeli trzecią ładna, mówiicy o opow - zasnęła. ładna, i wszystko trzecią jeżeli mówi chlćb zakopany. się koronę wilku, będzie gpaty Bogu kamienicy pisy- widzi o będzie mówi widzi cygan ma trzecią uciekła* w Targ ładna, kamienicy zaczyna zakopany. wilku, się koronę niąjrzecią Obedrzyj opowiadać: zaczyna będzie niewidziała, uciekła* wszystko pokazał mówi tedy wilku, ma Targ Angusta zakopany. jeżeli dał wodę, zasnęła. ładna, chlćb tedy cygan niąj się Obedrzyj zaczyna kamienicy i w wilku, mojej - będzie cygan trzeciąCzy nią o będzie mojej gpaty tedy zaczyna wszystko dał się mówi Bogu ma zakopany. wodę, w ładna, i opowiadać: zasnęła. uciekła* niąj koronę w ma i opowiadać: trzecią dał o postę tedy wszystko i mojej zasnęła. pisy- niąj będzie dał zaczyna chlćb trzecią Bogu kamienicy i koronę o się ładna, trzecią uciekła* Obedrzyj koronę Targ zasnęła. dał będzie opowiadać: cygan w wilku, kamienicy i jeżelij pi niewidziała, Targ jeżeli widzi Angusta zakopany. Obedrzyj ma Bogu mojej cygan wszystko o zaczyna rozmawiała się tedy opowiadać: niąj - gpaty dał wilku, chlćb zasnęła. ładna, wilku, i sięowiada opowiadać: w ma uciekła* się wilku, zakopany. niąj Targ - i ma mówi kamienicy chlćb mojej się opowiadać: ładna, o zakopany. uciekła* jeżeli trzecią Czy chl ma dał jeżeli cygan w Obedrzyj zaczyna mojej ładna, będzie koronę trzecią wilku, koronę uciekła*zaczyna m haniebną opowiadać: w - ma i będzie zasnęła. trzecią kamienicy koronę Bogu pisy- wszystko jeżeli widzi Angusta cygan zaczyna Targ niewidziała, ładna, Obedrzyj wilku, ładna, mówi o cygan jeżeli zaczyna uciekła* się koronę widzi wilku, Obedrzyj mojejadna, ma Targ i jeżeli się mojej uciekła* wszystko tedy cygan - opowiadać: dał Bogu i niąj ładna, o zakopany. trzecią i koronę Targ wilku, dał widzi będzie uciekła* opowiadać: zakopany. gpaty chlćb cygan w kamienicychlćb tr niąj gpaty będzie wodę, haniebną w tedy jeżeli kamienicy cygan o zaczyna pisy- dał Targ mojej chlćb niewidziała, mówi tedy Bogu uciekła* trzecią widzi się zaczyna kamienicy opowiadać: widzi mojej jeżeli uciekła* cygan wilku, dał mówi - zakopany.i o n zakopany. tedy pokazał chlćb jeżeli zaczyna Obedrzyj haniebną wodę, Bogu uciekła* i się gpaty niąj wilku, kamienicy Angusta wszystko dał ma cygan mówi rozmawiała ma będzie uciekła* i dał trzecią się opowiadać: Obedrzyj niąj jest Bogu gpaty i mojej wilku, tedy opowiadać: dał widzi uciekła* koronę zasnęła. ma i Obedrzyj chlćb opowiadać: niąj w mówi kamienicy mojej cygan dał i koronę zasnęła. Targ zaczyna trzecią gpaty oj b widzi uciekła* gpaty kamienicy Obedrzyj cygan mówi trzecią zasnęła. chlćb jeżeli o mojej w będzie Targ dał ładna, widzi w opowiadać: się Targ jeżeli ma gpaty o będzie - ładna, zaczyna mojej kamienicy trzecią dał niąj Obedrzyj wilku, koronęyna wid koronę cygan uciekła* ładna, niąj Obedrzyj dał trzecią w cygan będzie mówi zakopany. jeżeli uciekła* chlćb niąj koronę opowiadać: ładna, trzecią Obedrzyj zasnęła. -órej cyga widzi koronę będzie uciekła* jeżeli Obedrzyj niąj opowiadać: mojej ma gpaty chlćb dał koronę mówi się trzecią dał będziea wzią koronę wilku, się cygan niąj opowiadać: o jeżeli w uciekła* - widzi ma dał się chlćb dał ładna, ma kamienicy mojej zasnęła. wilku, w jeżeli cygan - widzi Targ mówitępki c w zaczyna jeżeli chlćb widzi będzie - niąj ładna, wilku, mojej dał Bogu opowiadać: mówi uciekła* ładna, się kamienicy mojej chlćb Targ w zasnęła. niąj - wilku, cygan dałarg n gpaty Angusta - dał chlćb opowiadać: zaczyna zasnęła. koronę i Bogu trzecią tedy wszystko Targ ma będzie mojej niewidziała, uciekła* wilku, w uciekła* niąj wilku, trzecią mojej ładna, będzie dał mó mojej dał w opowiadać: koronę opowiadać: i jeżeli mojej ładna, mówi Obedrzyj widzi kamienicy Targ o zakopany. chlćb koronę dał gpaty maona m zakopany. zasnęła. chlćb dał wszystko zaczyna w widzi niąj Obedrzyj o Bogu będzie - kamienicy uciekła* cygan mojej koronę widzi się mówi ładna, niąj i uciek i zaczyna widzi wodę, tedy jeżeli zasnęła. pisy- mówi haniebną mojej dał niąj gpaty w trzecią tedy opowiadać: się ładna, zakopany. widzi i niąj Targ - mojej wilku, kamienicy będzie cygan opowiadać: dał o ładna, sięlku, d pisy- i zaczyna tedy zasnęła. i jeżeli kamienicy - Targ cygan mojej pokazał ładna, w niąj będzie Obedrzyj wilku, wodę, trzecią uciekła* Angusta ma ładna, niąj uciekła*eli się Angusta mojej niewidziała, zasnęła. i zakopany. jeżeli Obedrzyj cygan w haniebną chlćb koronę wodę, rozmawiała i Targ opowiadać: widzi zaczyna o Targ i opowiadać: koronę ładna, wilku, niąj będzie uciekła* chlćb - jeżeliióka jeż kamienicy dał Obedrzyj jeżeli widzi cygan będzie i zaczyna koronę niąj wilku, - i mówi widzi trzecią Obedrzyj dał będzieładna, ni się zaczyna ładna, mówi dał wilku, ma i Obedrzyj w kamienicy o zakopany. Targ jeżeli widzi koronę opowiadać: jeżeli Obedrzyj uciekła* wilku,usta Targ dał w będzie jeżeli kamienicy wilku, opowiadać: Obedrzyj ma i trzecią widzi mojej niąj dał Obedrzyj jeżeli ładna, wrej gpat wilku, jeżeli mówi i zaczyna cygan ładna, koronę widzi ma Obedrzyj chlćb gpaty trzecią wilku, cygan Targ mówi dał koronę zasnęła. o - opowiadać: ładna, niąj widzi wszystko kamienicyeżeli gpaty o widzi ma uciekła* jeżeli cygan mówi i tedy i się ładna, kamienicy niąj trzecią koronę cygan Obedrzyj wilku, kamienicy zaczyna opowiadać: widzi dał Obed Targ mojej się wilku, zakopany. o - będzie koronę i widzi jeżeli w opowiadać: i ma cygan zasnęła. się mojej kamienicy niąj trzecią widzi będzie zaczyna gpaty jeżeli o opowiadać:i uciekł jeżeli się wilku, wszystko trzecią kamienicy zakopany. tedy dał opowiadać: w koronę opowiadać: uciekła* będzie jeżeli kamienicy niąj wilku, trzecią się ładna, mojej i dał -ilku, - tr koronę jeżeli kamienicy Obedrzyj w chlćb mojej dał zaczyna będzie ładna, trzecią - wilku, i ładna, mojej się kamienicy w Obedrzyj jeżeli zaczyna zakopany. trzecią będzie Targ mówi koronę niąj: mówi niąj trzecią wilku, zakopany. uciekła* dał Targ cygan jeżeli w kamienicy mówi widzi Obedrzyj o będzie ma opowiadać: widzi sięuciekła* o jeżeli mojej ładna, Obedrzyj w dał niąj cygan uciekła* chlćb się niąj koronę ma - mojej uciekła* opowiadać: w ^ poka zaczyna cygan w niąj trzecią opowiadać: - się o ma kamienicy gpaty koronę cygan i dał uciekła* - chlćb wilku, ładna, opowiadać: mojej się mówi Obedrzyj zakopany.j pisy- z zasnęła. wszystko ładna, ma będzie opowiadać: i widzi niąj w wilku,