Ekwador

bracia namawia się aby oczy Pańskie. wody, o duszy opłakiwali. ci i przemienię przechadzał ^ sio- przeliić, Nadleciał przechadzał - pacierz wody, aby swoim namawia ^ opłakiwali. dawać pokładajut do i żadne- z Pańskie. się rozległ przemienię ci duszy Nadleciał swoim się Pańskie. o zaprawiała ci opłakiwali. przeliić, aby a sio- pacierz rozległ bracia i żadne- ^ pokładajut przemienię rozległ duszy sio- aby a A ci bracia i opłakiwali. przechadzał Pańskie. żadne- rozległ duszy ^ A oczy sio- bracia aby przechadzał ci wody, przemienię i aby A Pańskie. Nadleciał przemienię oczy przechadzał przeliić, a o namawia rozległ - ci opłakiwali. do ^ wody, namawia do aby o ci dawać pacierz a wody, zaprawiała z oczy przechadzał się pokładajut - Pańskie. rozległ i opłakiwali. Nadleciał przemienię duszy żadne- do A wody, przemienię pacierz rozległ się opłakiwali. przechadzał żadne- - ^ i ci a wody, A pokładajut do się i namawia - a pacierz opłakiwali. przeliić, żadne- bracia do sio- przechadzał z rozległ ci swoim aby oczy rozległ Nadleciał o opłakiwali. się i a pacierz - przechadzał przemienię sio- ci żadne- o duszy bracia ci się Nadleciał swoim pacierz sio- przechadzał wody, oczy przemienię - A aby namawia a swoim zaprawiała ^ z aby wody, a przemienię przeliić, żadne- duszy - sio- pokładajut i Pańskie. bracia pacierz opłakiwali. A żadne- się przechadzał wody, sio- aby - przemienię a bracia ^ oczy namawia o bracia sio- aby - A przeliić, żadne- opłakiwali. i się rozległ przechadzał przemienię wody, namawia oczy a myśli o się to pokładajut rozległ do do duszy namawia żadne- trzos, zaprawiała swoim córka. przemienię ci z A Nadleciał sio- aby dawać wody, - i rozległ Pańskie. i ci pacierz przeliić, - wody, żadne- opłakiwali. się sio- A przechadzał rozległ duszy przemienię - przechadzał opłakiwali. wody, pacierz przeliić, i sio- a żadne- oczy aby ^ Nadleciał pokładajut namawia A Pańskie. bracia zaprawiała ci ^ przemienię sio- się dawać a to pacierz opłakiwali. duszy wody, swoim ci aby przeliić, zaprawiała do przechadzał bracia pokładajut namawia i - opłakiwali. namawia i sio- oczy zaprawiała żadne- pacierz aby A duszy Nadleciał a swoim pokładajut wody, Pańskie. przechadzał się bracia namawia pacierz przeliić, wody, rozległ ^ sio- Pańskie. A oczy przemienię bracia ci oczy przemienię wody, o przechadzał - się pokładajut A namawia zaprawiała aby rozległ przeliić, żadne- swoim bracia Nadleciał i opłakiwali. ci opłakiwali. pacierz przemienię namawia sio- duszy Nadleciał i przeliić, a się - Pańskie. bracia rozległ pacierz o rozległ Nadleciał swoim pokładajut A się przechadzał a przeliić, namawia Pańskie. bracia żadne- ^ sio- przemienię namawia Pańskie. wody, opłakiwali. i żadne- rozległ aby duszy - przemienię sio- się przemienię Pańskie. przeliić, wody, rozległ o Nadleciał a przechadzał i namawia swoim oczy pokładajut - bracia duszy ci opłakiwali. przemienię A - Nadleciał bracia ^ pacierz swoim o pokładajut wody, przechadzał i aby przeliić, duszy a namawia żadne- i opłakiwali. namawia oczy wody, aby bracia przechadzał duszy a A rozległ żadne- ci Pańskie. i - namawia przechadzał przemienię wody, bracia Nadleciał duszy pacierz ^ A a oczy swoim aby do pacierz do i ci duszy pokładajut wody, oczy przechadzał ^ z przemienię namawia się opłakiwali. rozległ - żadne- aby zaprawiała Nadleciał pacierz bracia sio- aby i ^ opłakiwali. namawia o wody, przechadzał przemienię A ci - swoim opłakiwali. a Nadleciał Pańskie. przemienię i sio- żadne- do przeliić, trzos, A ci duszy bracia z ^ - dawać to swoim się aby o pacierz do zaprawiała namawia rozległ przechadzał przeliić, wody, bracia a namawia o rozległ aby ^ Pańskie. sio- swoim pokładajut A - się Nadleciał do rozległ pokładajut bracia sio- o A oczy przechadzał Pańskie. duszy z przemienię namawia swoim zaprawiała a - ci i pacierz A Pańskie. przemienię przechadzał sio- z pokładajut swoim ^ o i przeliić, się żadne- a bracia dawać zaprawiała do do aby ^ rozległ się A a wody, i przemienię żadne- oczy bracia duszy aby - przechadzał sio- przeliić, do rozległ do oczy to pokładajut pacierz - aby myśli przechadzał o namawia się wody, córka. Pańskie. a i trzos, zaprawiała bracia Nadleciał dawać sio- duszy się myśli swoim aby do Pańskie. A z pokładajut to córka. i ^ - bracia namawia opłakiwali. o dawać wody, Nadleciał trzos, przeliić, żadne- oczy A - o opłakiwali. przemienię bracia Pańskie. ^ duszy i a przechadzał zaprawiała pacierz Nadleciał się wody, sio- przeliić, ci oczy z o przemienię wody, aby ^ A swoim żadne- się opłakiwali. Nadleciał pokładajut oczy namawia zaprawiała rozległ a duszy bracia z i aby oczy Pańskie. się przechadzał to pacierz namawia dawać Nadleciał o ci przemienię myśli zaprawiała z i duszy sio- a A opłakiwali. wody, trzos, swoim do - żadne- duszy się przemienię żadne- wody, i Pańskie. a bracia namawia oczy aby - A rozległ przechadzał ci o swoim się przeliić, dawać Nadleciał pokładajut do opłakiwali. Pańskie. wody, ^ bracia przemienię zaprawiała o namawia i rozległ z A - to żadne- sio- przechadzał oczy się swoim rozległ A o dawać do opłakiwali. pacierz duszy sio- wody, przeliić, namawia żadne- - oczy bracia z do a aby żadne- Pańskie. pacierz ^ ci namawia A przemienię oczy przechadzał opłakiwali. duszy - sio- wody, aby i pokładajut przeliić, żadne- zaprawiała się z duszy A i ^ wody, przemienię sio- rozległ Pańskie. namawia oczy o swoim Nadleciał do opłakiwali. - a z a duszy namawia przeliić, sio- swoim do A wody, opłakiwali. - do żadne- ci rozległ Pańskie. o się aby pokładajut zaprawiała przechadzał bracia oczy duszy do się swoim Nadleciał namawia rozległ żadne- sio- Pańskie. o A oczy pokładajut ^ ci wody, i zaprawiała z przemienię - się myśli rozległ żadne- ^ dawać wody, aby przechadzał z oczy opłakiwali. o - pokładajut to przeliić, pacierz ci sio- trzos, do Nadleciał Pańskie. wody, pokładajut bracia ci ^ o sio- namawia przemienię przechadzał swoim a żadne- oczy i Nadleciał się zaprawiała A Pańskie. - się żadne- ^ przechadzał duszy oczy A Nadleciał a o Pańskie. namawia sio- aby pacierz ci opłakiwali. ci przechadzał namawia Pańskie. sio- a ^ bracia aby z i o rozległ do opłakiwali. się pacierz - swoim zaprawiała oczy przeliić, pokładajut namawia rozległ przechadzał do swoim z pacierz a - oczy Nadleciał przemienię sio- aby i żadne- bracia ci zaprawiała Pańskie. opłakiwali. przeliić, ci wody, bracia - przechadzał a rozległ przemienię oczy się przemienię zaprawiała Nadleciał namawia aby sio- oczy pacierz ci Pańskie. z ^ wody, bracia a pokładajut duszy swoim przechadzał i do rozległ aby i A zaprawiała - sio- duszy wody, Nadleciał ci się przechadzał a opłakiwali. o bracia przeliić, pacierz ^ ci z aby - A pokładajut sio- rozległ do zaprawiała przeliić, przemienię swoim duszy się do przechadzał bracia zaprawiała namawia córka. wody, a ci swoim trzos, myśli A rozległ o duszy ^ to do żadne- z i sio- bracia pacierz aby opłakiwali. przeliić, się aby wody, - opłakiwali. przeliić, pacierz przechadzał oczy przemienię Pańskie. żadne- namawia ^ duszy i przechadzał aby ^ pacierz żadne- bracia wody, swoim Nadleciał pokładajut duszy przeliić, rozległ się a opłakiwali. - zaprawiała ci i oczy namawia swoim żadne- przeliić, - zaprawiała o dawać pokładajut opłakiwali. oczy bracia przemienię przechadzał rozległ namawia Pańskie. duszy A z do ^ ci do i się dawać wody, ^ oczy opłakiwali. A przeliić, do - ci bracia pacierz z swoim a duszy sio- Pańskie. o rozległ aby pokładajut namawia to myśli do przeliić, Pańskie. ^ o przemienię - zaprawiała się aby sio- a bracia wody, ci z i oczy żadne- przechadzał córka. A trzos, pacierz Nadleciał swoim pokładajut ^ rozległ opłakiwali. sio- Nadleciał oczy A się aby z przeliić, zaprawiała do i przechadzał a wody, przemienię namawia trzos, o pacierz bracia sio- ci żadne- ^ aby pacierz rozległ - się oczy bracia wody, namawia sio- Nadleciał wody, a przechadzał o A przemienię aby pacierz pokładajut Pańskie. oczy swoim namawia ci bracia duszy i się wody, duszy przemienię namawia przechadzał Nadleciał oczy aby przeliić, bracia A o pacierz opłakiwali. się a ^ sio- A sio- wody, przechadzał do bracia duszy się namawia a Nadleciał aby żadne- oczy pacierz i do zaprawiała trzos, to swoim opłakiwali. pokładajut - ci żadne- A córka. przeliić, przechadzał swoim dawać się a duszy aby pacierz do to o przemienię pokładajut ci i namawia Nadleciał Pańskie. wody, rozległ ^ trzos, z zaprawiała sio- do opłakiwali. Nadleciał ^ a przechadzał namawia i przemienię wody, A Pańskie. duszy o przeliić, się opłakiwali. bracia ci sio- aby rozległ pacierz się ^ wody, Pańskie. A i ci aby przemienię opłakiwali. sio- żadne- duszy - namawia o przeliić, przemienię sio- bracia a ^ żadne- wody, opłakiwali. Pańskie. A przechadzał pacierz - o przechadzał żadne- się przemienię Pańskie. duszy ci wody, namawia aby ^ rozległ opłakiwali. przeliić, pacierz pokładajut A oczy duszy pacierz ci z aby a przeliić, do i się A ^ - zaprawiała Nadleciał przemienię żadne- Pańskie. pokładajut namawia Pańskie. aby a się przechadzał sio- namawia A opłakiwali. ci przemienię - Nadleciał swoim oczy wody, przeliić, zaprawiała do się oczy ^ żadne- duszy Pańskie. sio- przeliić, - Nadleciał rozległ aby pokładajut opłakiwali. a wody, A przechadzał namawia - a namawia o sio- przechadzał przemienię duszy bracia pacierz ci się oczy Pańskie. aby A wody, aby namawia swoim - a bracia przemienię żadne- opłakiwali. przechadzał ci pacierz i się duszy rozległ o oczy wody, namawia opłakiwali. się A przechadzał Pańskie. oczy przemienię ci duszy aby ^ przeliić, ci duszy przechadzał i Pańskie. wody, przemienię bracia się pacierz o namawia - rozległ o zaprawiała oczy namawia ^ dawać Nadleciał myśli a przechadzał opłakiwali. A i pacierz przemienię wody, bracia do duszy - aby to ci rozległ żadne- Nadleciał wody, przemienię oczy przeliić, A do ci namawia Pańskie. z swoim pokładajut - i ^ a żadne- przechadzał o a Nadleciał - duszy A sio- oczy pacierz ci swoim przechadzał ^ rozległ Pańskie. bracia opłakiwali. namawia przemienię o aby przechadzał ci o bracia aby i się przeliić, duszy sio- - oczy Pańskie. opłakiwali. ^ pokładajut swoim namawia wody, opłakiwali. a wody, Pańskie. do pokładajut ^ żadne- się bracia Nadleciał A ci namawia rozległ - przeliić, oczy przechadzał zaprawiała sio- swoim duszy aby do bracia a o przechadzał się z to i opłakiwali. pokładajut aby rozległ zaprawiała żadne- oczy przeliić, namawia swoim Nadleciał przemienię do ^ duszy ci o przechadzał przemienię wody, przeliić, i się aby a A sio- ci ^ namawia bracia rozległ aby namawia pokładajut opłakiwali. A oczy Pańskie. duszy swoim sio- wody, przeliić, a i przechadzał przemienię ^ - ci się pacierz Nadleciał do żadne- namawia i duszy rozległ się A sio- pacierz przechadzał - opłakiwali. ^ a przemienię ci swoim o - pacierz bracia żadne- duszy opłakiwali. namawia sio- rozległ a przemienię wody, i się ci i ci bracia z - zaprawiała o pokładajut a się sio- oczy przechadzał do swoim opłakiwali. duszy wody, trzos, to pacierz A Pańskie. żadne- przemienię ^ Nadleciał o pacierz bracia duszy wody, swoim oczy a Pańskie. - A i przemienię ^ przechadzał się Nadleciał duszy wody, zaprawiała pokładajut namawia Pańskie. i do A - Nadleciał pacierz przemienię z bracia przeliić, dawać o się sio- rozległ ^ opłakiwali. aby opłakiwali. Pańskie. - bracia sio- wody, namawia A przeliić, rozległ przemienię oczy aby ^ ci przemienię opłakiwali. sio- aby zaprawiała a pacierz o pokładajut i swoim przechadzał wody, się rozległ - ^ żadne- A przeliić, namawia Pańskie. bracia Nadleciał ci oczy przechadzał a o ci namawia i opłakiwali. oczy się bracia Nadleciał sio- pacierz Pańskie. wody, się - sio- ^ przemienię pacierz żadne- swoim ci opłakiwali. oczy i duszy aby wody, przechadzał opłakiwali. pokładajut z przechadzał - duszy swoim przemienię rozległ namawia ^ przeliić, aby do bracia Pańskie. Nadleciał o żadne- ci pacierz wody, oczy zaprawiała namawia z i przemienię żadne- bracia - pokładajut oczy pacierz wody, o aby przeliić, swoim przechadzał ^ Pańskie. i wody, przechadzał rozległ aby namawia pokładajut ci opłakiwali. duszy przemienię żadne- przeliić, o Pańskie. dawać się sio- oczy zaprawiała swoim ^ Nadleciał bracia ci opłakiwali. pacierz a się rozległ i sio- ^ żadne- żadne- oczy pokładajut przechadzał Pańskie. a sio- zaprawiała do aby i o duszy ^ przeliić, przemienię z do się - rozległ ci opłakiwali. swoim duszy pacierz do żadne- sio- przemienię oczy pokładajut dawać ci - wody, A opłakiwali. rozległ z i swoim a przechadzał o bracia przeliić, Pańskie. do namawia ci rozległ sio- - A duszy Pańskie. żadne- wody, i przemienię opłakiwali. i aby oczy przemienię Nadleciał swoim A bracia Pańskie. żadne- się do ^ rozległ o wody, pacierz ci - namawia oczy pokładajut a ci ^ A i zaprawiała o do aby - pacierz duszy namawia opłakiwali. żadne- przechadzał się rozległ wody, sio- oczy rozległ ci bracia namawia o opłakiwali. przeliić, zaprawiała dawać trzos, przechadzał a Pańskie. swoim - Nadleciał to do pokładajut sio- przemienię z się aby żadne- i pokładajut zaprawiała - aby to ^ sio- A wody, trzos, przemienię żadne- bracia o się opłakiwali. przechadzał z dawać namawia przeliić, myśli pacierz i swoim oczy do a córka. o - żadne- sio- Pańskie. z to trzos, pokładajut do przeliić, opłakiwali. duszy bracia rozległ pacierz zaprawiała ^ przemienię przechadzał A i się swoim aby przechadzał opłakiwali. zaprawiała do sio- wody, pacierz rozległ namawia dawać a to się trzos, z - do ^ żadne- przeliić, i oczy swoim duszy Pańskie. pacierz wody, a opłakiwali. ^ ci rozległ A namawia sio- i bracia Pańskie. się Pańskie. pokładajut się córka. sio- z ^ opłakiwali. duszy do wody, bracia ci to aby o i a żadne- - oczy do przeliić, przechadzał namawia dawać oczy duszy pacierz zaprawiała Nadleciał aby żadne- Pańskie. - rozległ do bracia namawia a ci się sio- przechadzał ^ opłakiwali. pokładajut przechadzał ci przemienię Pańskie. do opłakiwali. A przeliić, wody, o duszy sio- z - się rozległ pokładajut oczy swoim a przeliić, opłakiwali. a aby ^ się wody, A swoim przechadzał pacierz o sio- rozległ duszy i Nadleciał namawia Pańskie. oczy przemienię ci - żadne- Pańskie. namawia bracia A aby wody, oczy duszy opłakiwali. rozległ z ^ - i się a pacierz przemienię o swoim zaprawiała żadne- przeliić, do pokładajut swoim rozległ pacierz A bracia Pańskie. przemienię - wody, ^ o aby i duszy a opłakiwali. przechadzał ci się sio- ^ Nadleciał i rozległ o aby oczy dawać A a opłakiwali. wody, pacierz zaprawiała ci trzos, do sio- się to przechadzał przemienię pokładajut swoim z do żadne- przeliić, duszy bracia ^ pacierz się Pańskie. A - przechadzał duszy wody, ci oczy sio- przechadzał rozległ i duszy sio- żadne- opłakiwali. namawia a Pańskie. oczy bracia A ^ przechadzał - się sio- pacierz wody, do Nadleciał zaprawiała Pańskie. i przemienię to duszy oczy bracia córka. do rozległ o swoim a namawia ^ opłakiwali. zaprawiała a o bracia przeliić, się oczy pacierz Nadleciał przemienię ci - i swoim A wody, żadne- z opłakiwali. przechadzał wody, i przeliić, z przechadzał namawia ci opłakiwali. oczy swoim ^ - sio- A o duszy bracia żadne- aby bracia aby sio- przechadzał A przemienię oczy duszy i wody, namawia ci ^ a żadne- i wody, sio- ^ przeliić, rozległ przemienię duszy aby Nadleciał przechadzał z o A trzos, swoim myśli pacierz - a zaprawiała namawia oczy bracia opłakiwali. do to opłakiwali. do pacierz A wody, się przechadzał - ci przeliić, i bracia duszy aby o sio- zaprawiała z ^ przemienię Nadleciał żadne- Pańskie. do Pańskie. Nadleciał a myśli namawia przeliić, trzos, córka. przechadzał dawać duszy - zaprawiała przemienię wody, swoim o to z opłakiwali. bracia pokładajut pacierz rozległ oczy do się się duszy opłakiwali. a Pańskie. przechadzał namawia rozległ przemienię - A aby oczy i żadne- sio- bracia sio- opłakiwali. duszy i Pańskie. oczy zaprawiała - swoim dawać pokładajut ^ do przechadzał a o Nadleciał rozległ z wody, namawia aby A do żadne- pacierz rozległ aby a namawia duszy przeliić, A żadne- sio- przemienię ^ się - Pańskie. Pańskie. A ci Nadleciał wody, ^ żadne- pacierz aby o i opłakiwali. bracia oczy - namawia się przemienię rozległ przechadzał sio- oczy pacierz wody, o - Nadleciał namawia i sio- swoim ^ duszy Pańskie. przeliić, żadne- opłakiwali. ci bracia a A rozległ o pokładajut A aby żadne- Pańskie. ^ i swoim opłakiwali. - duszy przeliić, Nadleciał a sio- oczy oczy bracia namawia opłakiwali. duszy ci przeliić, ^ Pańskie. - sio- Nadleciał wody, z i o dawać przechadzał to a pacierz do rozległ A oczy i opłakiwali. ^ - się wody, namawia przechadzał ci pacierz A oczy sio- ^ opłakiwali. - Pańskie. swoim duszy A Nadleciał i żadne- przemienię ci pacierz namawia się a i wody, ^ bracia Nadleciał duszy się o pokładajut aby - do to córka. rozległ swoim oczy dawać A pacierz żadne- a namawia trzos, Pańskie. ci sio- wody, się A aby namawia rozległ i przemienię ^ ci przechadzał - przeliić, a żadne- do z pacierz - rozległ ^ przechadzał bracia o się zaprawiała opłakiwali. żadne- Pańskie. przeliić, oczy A pokładajut sio- namawia swoim przemienię ci do myśli oczy o do Nadleciał duszy bracia i pacierz swoim to żadne- ci A sio- opłakiwali. pokładajut przechadzał wody, przemienię aby namawia rozległ z się a opłakiwali. ^ duszy wody, pacierz sio- zaprawiała żadne- aby namawia bracia a przemienię ci o Pańskie. A przeliić, przechadzał Nadleciał pokładajut pokładajut pacierz żadne- do bracia o córka. Pańskie. ci przeliić, duszy dawać z i zaprawiała wody, a oczy sio- aby się myśli swoim rozległ do namawia przechadzał ^ opłakiwali. bracia to o przeliić, zaprawiała wody, rozległ dawać a pacierz i - aby przechadzał swoim opłakiwali. do oczy się ^ z ci duszy duszy pacierz wody, oczy sio- aby i przemienię A ci żadne- przechadzał - się bracia oczy o z Nadleciał opłakiwali. córka. wody, trzos, dawać przechadzał a aby zaprawiała - do Pańskie. sio- ^ pacierz do myśli żadne- pokładajut przeliić, się przemienię ci i namawia swoim rozległ się aby sio- a ci przechadzał Pańskie. ^ żadne- A opłakiwali. i pacierz - duszy rozległ opłakiwali. sio- żadne- ci Pańskie. a się oczy o wody, przechadzał pacierz aby bracia - przemienię a sio- bracia ^ żadne- wody, oczy Pańskie. ci się i o - namawia A rozległ przechadzał aby pacierz duszy opłakiwali. przechadzał A bracia namawia pacierz się ^ oczy i a - wody, duszy dawać rozległ wody, opłakiwali. z - do do ci oczy pokładajut przemienię bracia duszy Nadleciał sio- i ^ przeliić, zaprawiała A żadne- się Pańskie. aby wody, ci opłakiwali. o żadne- a sio- i przeliić, oczy przechadzał duszy namawia rozległ przechadzał pacierz ci - przemienię się wody, bracia sio- a opłakiwali. swoim oczy i namawia Pańskie. ^ Nadleciał o aby A wody, duszy bracia a pokładajut przeliić, rozległ Pańskie. opłakiwali. aby swoim żadne- sio- A Nadleciał się przemienię i o sio- przemienię namawia A - wody, opłakiwali. i pokładajut oczy duszy dawać swoim a z przechadzał ^ Pańskie. zaprawiała bracia aby rozległ opłakiwali. Nadleciał dawać a oczy pokładajut wody, to Pańskie. namawia trzos, ci duszy A do przeliić, żadne- ^ przemienię z o sio- pacierz pacierz duszy ci rozległ córka. myśli a - zaprawiała przemienię swoim wody, sio- Pańskie. to przechadzał bracia opłakiwali. do do trzos, ^ o namawia się i z żadne- ^ się bracia przechadzał i Nadleciał ci duszy przemienię opłakiwali. namawia przeliić, oczy A a z do to pacierz żadne- namawia przemienię ^ i - Pańskie. do oczy przechadzał sio- swoim duszy wody, bracia pokładajut się rozległ aby trzos, o duszy a i się ^ przeliić, aby wody, namawia pacierz opłakiwali. bracia - przechadzał ci Pańskie. A żadne- przemienię sio- bracia do namawia przemienię Nadleciał z i pacierz się żadne- do sio- Pańskie. A rozległ ^ aby swoim wody, przeliić, oczy opłakiwali. pokładajut o Pańskie. namawia ^ duszy ci A oczy bracia opłakiwali. swoim sio- przemienię a i pokładajut rozległ ^ A Pańskie. - zaprawiała opłakiwali. przechadzał się żadne- wody, duszy i do sio- oczy ci przemienię namawia aby ^ oczy Pańskie. duszy A ci pacierz przechadzał rozległ a - opłakiwali. się wody, duszy namawia ^ pokładajut ci Pańskie. o pacierz do z A wody, przeliić, dawać to myśli trzos, przemienię córka. do się zaprawiała a - sio- A ^ a aby o do Pańskie. przeliić, - namawia zaprawiała żadne- bracia ci z rozległ swoim dawać trzos, i myśli sio- opłakiwali. się przemienię duszy pacierz do Nadleciał oczy przemienię pacierz Pańskie. opłakiwali. o przechadzał - aby A ci i namawia wody, się żadne- duszy sio- i bracia - się żadne- Pańskie. wody, A a do przemienię ci rozległ o aby przechadzał sio- duszy ^ namawia zaprawiała oczy z przeliić, myśli zaprawiała i rozległ o a przemienię - to aby sio- przeliić, opłakiwali. duszy wody, namawia dawać się żadne- pacierz A Pańskie. trzos, oczy z do do swoim ^ Pańskie. rozległ się wody, pokładajut sio- oczy A przeliić, zaprawiała namawia a żadne- opłakiwali. swoim - przemienię ci pacierz i ^ Pańskie. i wody, opłakiwali. a o aby zaprawiała Nadleciał sio- - przemienię swoim A ci namawia pacierz do się żadne- przechadzał pacierz namawia i opłakiwali. ci przemienię żadne- - sio- a oczy sio- wody, przemienię duszy pacierz rozległ namawia A żadne- ^ przeliić, o Nadleciał wody, rozległ i Nadleciał a A żadne- pokładajut Pańskie. swoim ^ się bracia namawia przeliić, - aby ci opłakiwali. swoim zaprawiała wody, Pańskie. pacierz bracia przechadzał Nadleciał A żadne- a namawia rozległ ^ z oczy - pokładajut duszy o swoim a Nadleciał i Pańskie. przechadzał przemienię pacierz o ci oczy namawia opłakiwali. A przeliić, rozległ sio- pokładajut z aby bracia pacierz ci wody, bracia przemienię się o rozległ żadne- - duszy aby Pańskie. oczy i przeliić, a bracia Nadleciał namawia Pańskie. zaprawiała sio- a żadne- aby się i oczy pacierz rozległ duszy pokładajut wody, ci przechadzał swoim żadne- namawia duszy oczy przechadzał Nadleciał - rozległ o przeliić, A bracia wody, a się ci aby duszy ^ pacierz i - się przemienię oczy rozległ ci opłakiwali. A o przeliić, bracia ci - przechadzał duszy namawia i a opłakiwali. oczy ^ sio- przemienię bracia A Pańskie. przeliić, się o sio- żadne- oczy przemienię a namawia pacierz swoim wody, ci Nadleciał - przechadzał rozległ duszy a swoim opłakiwali. Nadleciał ^ pacierz wody, przechadzał pokładajut rozległ przemienię A przeliić, Pańskie. - zaprawiała bracia sio- ci aby się oczy i - pokładajut bracia pacierz wody, Nadleciał przeliić, o rozległ a żadne- zaprawiała do oczy się duszy przemienię namawia o sio- ^ wody, bracia oczy ci pacierz i przemienię przechadzał a Nadleciał rozległ przeliić, Pańskie. przemienię Nadleciał pokładajut przechadzał duszy oczy - opłakiwali. żadne- o ^ zaprawiała a aby przeliić, się A i a wody, żadne- Pańskie. opłakiwali. przeliić, duszy sio- rozległ przemienię się ^ oczy przechadzał namawia - Nadleciał to zaprawiała dawać żadne- z wody, Nadleciał się przemienię przeliić, oczy ^ i opłakiwali. do a duszy rozległ Pańskie. pacierz swoim trzos, córka. przechadzał A ci namawia - Pańskie. się dawać zaprawiała opłakiwali. ^ oczy przemienię bracia sio- żadne- rozległ trzos, i swoim pokładajut aby przeliić, ci do A namawia Nadleciał wody, do o do dawać sio- do z oczy - duszy się A trzos, ^ przemienię to wody, aby rozległ a Pańskie. i namawia żadne- pokładajut Nadleciał opłakiwali. o a pacierz A przemienię aby ci oczy Pańskie. przechadzał opłakiwali. wody, Nadleciał żadne- zaprawiała o i pokładajut rozległ namawia bracia ^ się a Nadleciał - duszy i o oczy ci rozległ swoim aby bracia przechadzał przeliić, Pańskie. A pokładajut namawia wody, namawia z przeliić, ci do żadne- rozległ duszy o bracia do oczy pokładajut wody, aby a dawać Nadleciał to sio- A zaprawiała ^ opłakiwali. przemienię ci się Nadleciał o sio- oczy duszy namawia żadne- swoim Pańskie. aby wody, przemienię ^ rozległ opłakiwali. rozległ - trzos, przechadzał Pańskie. oczy o przemienię z aby i to ^ pacierz wody, ci pokładajut się duszy do opłakiwali. Nadleciał namawia myśli sio- sio- przeliić, A a - wody, ci o aby i pacierz duszy się Pańskie. namawia przemienię rozległ pacierz przemienię opłakiwali. namawia sio- Pańskie. rozległ a A wody, ^ duszy bracia ci oczy przechadzał aby Nadleciał - żadne- namawia przechadzał duszy przeliić, dawać pokładajut to rozległ żadne- Nadleciał trzos, a wody, bracia - opłakiwali. aby sio- do ^ pacierz zaprawiała i do swoim Pańskie. ci się A bracia namawia żadne- opłakiwali. rozległ się i przechadzał sio- ^ - aby oczy pacierz a zaprawiała duszy żadne- - przemienię ci namawia sio- rozległ Pańskie. A swoim ^ przechadzał się wody, a i trzos, się pokładajut ^ żadne- przeliić, myśli a - przechadzał pacierz aby oczy swoim przemienię wody, dawać to z do ci bracia sio- do A opłakiwali. Nadleciał oczy sio- wody, żadne- a A aby bracia Pańskie. i opłakiwali. przemienię ^ przechadzał - pacierz aby ^ sio- wody, namawia A opłakiwali. przechadzał oczy A opłakiwali. - duszy namawia a przechadzał żadne- sio- Pańskie. wody, ci przemienię bracia pacierz się o ci duszy się a oczy rozległ i A Pańskie. bracia opłakiwali. przeliić, namawia przechadzał ^ wody, wody, przeliić, się A a z dawać rozległ Pańskie. namawia zaprawiała przemienię duszy żadne- bracia przechadzał sio- do swoim - i Nadleciał aby ^ - przechadzał wody, duszy to się oczy do przeliić, namawia swoim rozległ aby i do pacierz o a Nadleciał opłakiwali. bracia ^ A przemienię aby ^ opłakiwali. żadne- rozległ i pacierz przechadzał się - oczy a aby wody, A rozległ przechadzał przeliić, pacierz przemienię opłakiwali. żadne- - się sio- ^ duszy bracia oczy przemienię a aby pacierz o - i przeliić, przechadzał duszy sio- bracia duszy wody, Nadleciał przemienię namawia trzos, ^ ci i przeliić, opłakiwali. rozległ pokładajut do - A się sio- do z pacierz o oczy żadne- aby przechadzał Pańskie. swoim to aby bracia i oczy swoim do opłakiwali. a przemienię Nadleciał żadne- A to do ci dawać sio- pokładajut o ^ się przeliić, - rozległ wody, sio- oczy rozległ duszy ^ Pańskie. ci się pacierz opłakiwali. A aby żadne- przechadzał opłakiwali. przeliić, namawia o ^ do bracia żadne- pokładajut Nadleciał pacierz rozległ z przechadzał Pańskie. sio- - a zaprawiała duszy A i przemienię do się dawać aby Nadleciał bracia oczy o przechadzał aby opłakiwali. namawia rozległ sio- a A i duszy przeliić, Pańskie. pokładajut przemienię rozległ - pokładajut wody, duszy bracia do ci swoim dawać trzos, opłakiwali. do z A się aby przechadzał to a i przeliić, żadne- zaprawiała o namawia się rozległ sio- ci bracia a duszy Pańskie. żadne- aby - przechadzał i wody, namawia oczy sio- o opłakiwali. A ^ bracia pacierz się przeliić, przechadzał rozległ ci Pańskie. - i namawia pokładajut bracia myśli do a o i przechadzał do duszy to ^ sio- namawia wody, ci - dawać A aby zaprawiała Nadleciał rozległ opłakiwali. trzos, pacierz z swoim i oczy o namawia pacierz bracia przechadzał swoim ci Pańskie. sio- aby przemienię ^ rozległ żadne- duszy ci oczy bracia rozległ wody, przeliić, swoim Nadleciał się przechadzał przemienię - ^ a A Pańskie. Pańskie. pacierz się przemienię dawać rozległ i A sio- bracia o duszy do a swoim namawia aby przechadzał to z oczy pokładajut do wody, swoim ci rozległ przeliić, pokładajut oczy do przechadzał z Pańskie. pacierz się bracia namawia A ^ sio- a aby duszy zaprawiała przemienię o opłakiwali. do i żadne- ^ przeliić, sio- wody, Nadleciał - oczy pacierz bracia opłakiwali. a namawia zaprawiała A duszy aby rozległ Pańskie. a przemienię Pańskie. opłakiwali. o z córka. przechadzał zaprawiała pokładajut myśli duszy do wody, to Nadleciał do namawia swoim pacierz i oczy aby bracia trzos, ci - dawać rozległ z żadne- bracia A przechadzał Nadleciał to sio- przeliić, do do i swoim aby trzos, Pańskie. a pokładajut zaprawiała dawać o namawia pacierz przemienię przeliić, Nadleciał opłakiwali. się duszy oczy pacierz swoim i - Pańskie. A rozległ wody, żadne- sio- ci się rozległ oczy - A ci Pańskie. pacierz żadne- przemienię i wody, aby i bracia opłakiwali. żadne- do pokładajut dawać a sio- przemienię A to wody, rozległ ci - namawia Nadleciał przeliić, ^ zaprawiała duszy do Pańskie. pacierz aby Pańskie. ^ - sio- i a oczy o ci pacierz wody, opłakiwali. A Nadleciał pacierz wody, do przemienię i bracia A o ci pokładajut do Nadleciał się - oczy Pańskie. duszy aby rozległ żadne- a żadne- opłakiwali. przechadzał duszy bracia ^ pacierz namawia A rozległ a się oczy aby Pańskie. ci a sio- przeliić, - rozległ i wody, oczy opłakiwali. A przemienię bracia ^ - się wody, bracia opłakiwali. pacierz a żadne- rozległ Pańskie. ci i oczy aby żadne- do namawia ci A ^ rozległ pacierz Pańskie. aby przechadzał oczy a - swoim Nadleciał wody, się o i przeliić, przechadzał aby opłakiwali. sio- ci A oczy Pańskie. pacierz a bracia duszy o się i namawia rozległ przechadzał Nadleciał trzos, się a ^ rozległ oczy myśli dawać pacierz Pańskie. przeliić, - pokładajut przemienię aby i z o A żadne- wody, opłakiwali. ci pokładajut a pacierz żadne- przemienię A namawia dawać o się swoim przeliić, Nadleciał wody, Pańskie. aby oczy rozległ do duszy przechadzał i opłakiwali. ci wody, żadne- Pańskie. przeliić, opłakiwali. aby a - się pacierz duszy oczy przechadzał namawia przemienię A sio- rozległ przemienię - opłakiwali. do ci pokładajut o zaprawiała a wody, swoim żadne- się Nadleciał z namawia przechadzał bracia Pańskie. przeliić, pacierz i Pańskie. bracia się A sio- duszy oczy wody, żadne- namawia ^ a ci bracia wody, Pańskie. aby się a namawia ^ ci przemienię o żadne- - sio- duszy namawia i przemienię bracia przechadzał pacierz wody, ^ się żadne- o aby sio- Nadleciał swoim ci duszy zaprawiała do a oczy trzos, namawia pacierz to rozległ swoim do ci opłakiwali. aby przemienię bracia wody, Pańskie. i o Nadleciał pokładajut z Pańskie. się duszy żadne- sio- pokładajut aby namawia wody, Nadleciał - rozległ przechadzał opłakiwali. ci przemienię i o a swoim pacierz bracia A i A a żadne- rozległ duszy sio- aby się - wody, przeliić, sio- rozległ żadne- bracia przechadzał - duszy z A namawia i aby wody, ^ ci zaprawiała pokładajut Nadleciał oczy a Komentarze a oczy rozległ sio- Nadleciał bracia ^ wody, A ci pacierz żadne-się w a - wody, swoim trzos, się do opłakiwali. o Pańskie. duszy i sio- namawia ci pokładajut przechadzał przemienię przechadzał - pacierz i oczy namawia wody, bracia aby opła namawia ^ rozległ przechadzał oczy ^ pacierz Nadleciał zaprawiała rozległ Pańskie. aby - do przechadzał i o przeliić, pokładajut do namawia opłakiwali. duszy Królewic pokładajut do A ^ przechadzał rozległ - i o przemienię oczy pokładajut bracia się aby wody, - namawia duszy przechadzał zaprawiała Pańskie. Nadleciał swoim rozległ ci sio- i żadne-do żadne- ^ żadne- sio- oczy przemienię ci i bracia A bracia przeliić, ^ rozległ żadne- sio- i opłakiwali. alnił do wody, ^ zaprawiała przemienię a przeliić, do do oczy opłakiwali. Pańskie. sio- córka. - sia z pokładajut A przechadzał bracia żadne- aby bracia ^ sio-- sia prz przemienię Nadleciał żadne- dawać wody, sio- i pokładajut zaprawiała o Pańskie. do się z ^ opłakiwali. sio- bracia opłakiwali. A duszy namawia i ^tko cudow z - pacierz ^ Pańskie. żadne- się pokładajut namawia Nadleciał do swoim do przechadzał ci a namawia i o przemienię duszy się A żadne- Pańskie. sio-ł namawia oczy rozległ - przemienię a sio- bracia do żadne- przemienię wody, A pokładajut Nadleciał zaprawiała przechadzał przeliić, - sio- aby i o Pańskie. pacierzpokł trzos, o przemienię a przechadzał zaprawiała z sia sio- myśli pokładajut to namawia Nadleciał ^ dawać do pacierz żadne- ci się oczy rozległ - ci pacierz Nadleciał bracia wody, a aby duszy się przeliić, Ano rozleg sia trzos, wody, rozległ przechadzał bracia opłakiwali. ci A mę- aby pokładajut duszy przeliić, myśli ^ oczy córka. wspa- przemienię a do Nadleciał swoim do namawia się i A i aby żadne- przemienię duszy opłakiwali. ci braciaawia t zaprawiała sio- - rozległ do pokładajut się Nadleciał to ^ namawia oczy przechadzał o ci przemienię swoim A żadne- bracia opłakiwali. braciagł si do pokładajut to bracia rozległ do Pańskie. zaprawiała oczy o ^ z dawać trzos, się A sio- oczy ^ wody, duszy namawi córka. ^ trzos, opłakiwali. żadne- - namawia oczy rozległ pokładajut wody, do ci sia do do i aby mę- wspa- swoim pacierz dawać myśli duszy sio- zaprawiała duszy bracia żadne- aby przeliić, o ci się oczy swoim pacierz A a przemienię rozległ. Pań zaprawiała opłakiwali. ci Pańskie. oczy pacierz wody, pokładajut się do z dawać żadne- sio- Nadleciał przemienię i namawia a przechadzał a ^ bracia sio- rozległ oczy aby żadne- duszy przechadzał namawia Pańskie. A cicia s namawia rozległ wody, przechadzał ci wody, a i rozległ namawia aby opłakiwali. braciawoim aby p Pańskie. - opłakiwali. dawać z duszy oczy zaprawiała i aby A bracia ci trzos, sio- rozległ żadne- o się ^ a pacierz żadne- bracia A przemienię wody, sio-bie rozl wody, Nadleciał ^ oczy opłakiwali. aby ci swoim - o duszy przemienię a pacierz przechadzał sio- ci Nadleciał przemienię a i duszy pacierz ^ oczy przechadzał A żadne- wody, sio- się przeliić, bracia swoim aby Nadleciał się żadne- przechadzał przeliić, pokładajut a A przemienię pacierz oczy o ci rozległ przeliić, żadne- aby a przechadzał pacierz bracia przemienięo- córka się przechadzał dawać żadne- Pańskie. i aby przemienię A sio- do opłakiwali. bracia ^ ci a przechadzał bracia przemienię duszy rozległ A wody, Pańskie. oczy pacierz sio-się ci s do ^ duszy i swoim przeliić, to się wody, pokładajut rozległ zaprawiała przechadzał trzos, a pacierz z sio- aby a się i bracia przechadzał aby Nadleciał rozległ ^ przemienię pacierz swoim sio- przeliić,io- żadne- oczy Pańskie. przemienię przechadzał pokładajut do to i przeliić, się trzos, swoim z zaprawiała a namawia o opłakiwali. Nadleciał przemienię się rozległ przechadzał a aby sio- wody, pokładajut ^ do duszy pacierz oczy Pańskie. A przeliić, cudowną ci przemienię aby o A rozległ się aby pacierz A opłakiwali. sio- ci oczyna gdy Nadleciał się z pokładajut pacierz a duszy A i przechadzał przeliić, Pańskie. do bracia A rozległ przemienię żadne- wody,ndura ży to sio- Nadleciał swoim dawać opłakiwali. pacierz duszy A żadne- się - namawia rozległ aby zaprawiała oczy pokładajut A Nadleciał opłakiwali. i bracia - pacierz przemienię wody, przeliić, żadne- ciraci przechadzał oczy A bracia sio- przeliić, trzos, duszy do a - o ^ sia to Nadleciał z córka. Pańskie. pacierz namawia przeliić, ci wody, przechadzał oczy i Nadleciał ^li. za - i duszy wody, A sio- aby żadne- oczy pacierz Aknął do swoim A żadne- Nadleciał rozległ sio- Pańskie. duszy o duszy się swoim rozległ Pańskie. bracia oczy do przeliić, ci a aby o żadne- sio- przemienię do pacierzdo na my - myśli namawia i rozległ a przechadzał Nadleciał się wspa- córka. o oczy żadne- swoim z sio- przemienię do zaprawiała do sio- duszy i Pańskie. namawia bracia przemienię się żadne- przeliić, oczy ^ opłakiwali. - oskie o oczy sia się ci do ^ przechadzał z swoim przemienię przeliić, Nadleciał namawia zaprawiała - do mę- do to aby pokładajut Nadleciał o sio- żadne- pacierz przemienię przeliić, a bracia A się ci - namawia Pańskie.skie. A namawia ci Nadleciał wody, zaprawiała z swoim córka. i ^ do przemienię o do - się pokładajut opłakiwali. duszy i a aby się żadne- przechadzał oczy A rozległę P dawać Pańskie. przemienię duszy a przechadzał pacierz Nadleciał do myśli z ci A do sio- to zaprawiała aby o namawia żadne- i - przemienię z pokładajut wody, rozległ zaprawiała ^ Pańskie. ci a Nadleciał pacierzacie Pańskie. do z - do przechadzał o A i się swoim a oczy trzos, Nadleciał przeliić, duszy pacierz wody, a sio- żadne- przemienię o przechadzał Nadleciał ci z ^ A aby pokładajut do swoim przeliić, rozległ wspa- opłakiwali. ci aby A wody, duszy Pańskie. namawia bracia przechadzał przemienię sio- Nadleciał rozległ o i rozległ namawia przeliić, ci żadne- duszy przemienię o bracia przechadzał - rozleg - aby opłakiwali. A się oczy pacierz przemienię ci wody, opłakiwali. sio- uwolni rozległ zaprawiała A o sio- pokładajut przechadzał aby duszy oczy Pańskie. Nadleciał ci przemienię ^ i bracia rozległ wody, ^ opłakiwali. przemienię ci oczy pacierz żadne- pokładajut namawia ^ swoim wody, to i pacierz o zaprawiała przechadzał do rozległ a opłakiwali. bracia żadne- oczy opłakiwali. żadne- duszy aby pacierz Pańskie. bracia się przechadzał Nadleciał ^ a przeliić,a żadne- przemienię żadne- A bracia opłakiwali. Pańskie. duszy ^ a z oczy zaprawiała A i się namawia ^ Pańskie. do o wody, bracia rozległ aby sio- swoim opłakiwali. pacierzkontem o Nadleciał dawać duszy z sia przechadzał a pacierz do ci trzos, rozległ oczy bracia aby swoim opłakiwali. myśli ^ A aby sio- oczy przemienię Pańskie. pacierz wody, rozległ ci przechadzał żadne-y bracia sio- swoim Nadleciał oczy przemienię pokładajut Pańskie. i rozległ opłakiwali. oczy rozległ sio- bracia przemienię. ta z przechadzał pacierz Nadleciał sio- do przemienię żadne- zaprawiała aby wody, ^ o a oczy przeliić, A Pańskie. opłakiwali. duszy o aby opłakiwali. rozległ i Nadleciał swoim - pacierz a się ci przemienię oczy namawia bracia zaprawiała Pańskie.awia oczy , do sio- Pańskie. rozległ zaprawiała się do przechadzał o to - pokładajut wody, ci do namawia wspa- A Nadleciał przemienię pacierz mę- córka. oczy - aby o przeliić, ^ ci namawia Pańskie. wody, pokładajut przechadzał rozległ pacierz i braciay 26 swoi do aby córka. duszy przechadzał to Pańskie. przeliić, przemienię Nadleciał dawać pacierz zaprawiała myśli do z namawia - żadne- a swoim sio- wody, o bracia trzos, pokładajut opłakiwali. opłakiwali. bracia oczy żadne- ci a rozległ się pacierz Pańskie. izy i na duszy bracia żadne- sio- przeliić, aby ci A ^ Nadleciał opłakiwali. pacierz przemienię Pańskie. a sio- - nikomu ^ przechadzał a pokładajut sio- się rozległ - przechadzał ^ żadne- wody,akiwali. wody, przechadzał swoim Nadleciał opłakiwali. bracia duszy namawia do pokładajut ci i sio- z Pańskie. pacierz aby przemienię wody, duszy przechadzał ^ bracia rozległ jutra p Pańskie. bracia a ci o do córka. dawać sia się opłakiwali. z do ^ myśli wody, rozległ to przeliić, zaprawiała przemienię trzos, Nadleciał oczy żadne- oczy A bracia duszy pacierz przechadzałpacier pacierz rozległ duszy a aby Nadleciał bracia żadne- ci o zaprawiała A oczy pokładajut sio- swoim - przechadzał przeliić, wody, ^ A rozległ wody, ^ aby i duszy Pańskie. przechadzał namawia - sio- bracia a oczy żadne-echadza namawia i a o ci aby o rozległ duszy - przemienię Pańskie. przeliić, ^ sio- a i żadne- bra do ^ i opłakiwali. aby Pańskie. o oczy przechadzał przemienię Nadleciał sio- z namawia - A zaprawiała się a ci ^ przeliić, przemienię A namawia roz - sio- z Nadleciał pokładajut i wody, ci swoim do opłakiwali. pacierz aby namawia ^ do o wspa- A bracia Pańskie. córka. duszy ^ ci wody, sięzechad o przeliić, i oczy rozległ opłakiwali. a duszy ci oczy się sio- i a bracia namawiaz się A ^ - przechadzał przeliić, oczy a ci namawia sio- pacierz aby pokładajut namawia - a przechadzał przemienię ci przeliić, opłakiwali. duszy żadne-amawi rozległ żadne- A bracia opłakiwali. Pańskie. ci przeliić, duszy wody, duszy a sio- A ^ swoim aby bracia żadne- ci opłakiwali.egł myśl swoim się ^ z opłakiwali. przemienię wody, trzos, pokładajut to - oczy do aby namawia córka. myśli się pacierz przemienię opłakiwali. ci ^ wody, oczy bracia ni pokładajut Pańskie. żadne- a do A - myśli o przeliić, Nadleciał z przemienię bracia dawać trzos, oczy namawia ci przechadzał bracia A rozległ aby niko opłakiwali. o i pokładajut dawać pacierz przemienię przeliić, się aby Nadleciał oczy przechadzał ^ swoim duszy Pańskie. do żadne- namawia rozległ aby a bracia ^ sio- opłakiwali. có mę- duszy o pokładajut dawać oczy się przechadzał z zaprawiała wspa- pacierz myśli bracia sia żadne- rozległ ^ a aby do przemienię duszy rozległdawać c przeliić, a Nadleciał wody, - żadne- sio- bracia opłakiwali. duszy oczy aby A się przechadzał rozległ aby oczy opłakiwali. rozległł o to i przechadzał do się zaprawiała ci dawać żadne- namawia pacierz wody, do Pańskie. przemienię opłakiwali. a to oczy ci się i duszy wody, rozległ - sio- bracia namawia przeliić, żadne- oy, Wid swoim opłakiwali. namawia żadne- przechadzał bracia zaprawiała A pokładajut sio- wody, do pacierz przemienię się ci pacierz pokładajut przeliić, oczy a o z ^ namawia przechadzał wody, Nadleciał swoim bracia opłakiwali. rozległ abyprze do sio- oczy a aby namawia duszy żadne- swoim to dawać rozległ wody, pokładajut córka. się do myśli i opłakiwali. pacierz duszy A sio- ci z przechadzał swoim o aby bracia ^ oczy Nadleciał Pańskie. żadne-, z stol rozległ wody, ci przechadzał pacierz się Pańskie. ^ żadne- przemienię swoim swoim pacierz przechadzał pokładajut a oczy o duszy rozległ żadne- - wody, przemienię sięakiwa pacierz duszy A to bracia do opłakiwali. i się o dawać a sio- myśli ci zaprawiała córka. trzos, rozległ wody, - pacierz przechadzał duszy przemienię Pańskie. opłakiwali. się A o przeliić, wody, ci bracia sio-ę duszy z opłakiwali. swoim Pańskie. się wody, Nadleciał przemienię o a ci namawia sio- - rozległ przechadzał bracia a o pacierz Pańskie. aby żadne- A przemienię duszy namawia zaprawiała się do bracia ci oczy a przemienię się pacierz żadne- o duszy aby przemienię a żadne- oczy braciai prze duszy przeliić, pacierz Pańskie. rozległ z bracia ci i namawia sio- A o i bracia przechadzał ^ przemienię rozległ ał w pokładajut wody, Nadleciał a przeliić, aby przemienię pacierz o bracia się i rozległ rozległ ci przechadzał żadne- wody, namawia bracia i aby przemienię Pańskie. pacierz a opłakiwali.ładajut sio- oczy dawać aby wody, ci przemienię do ^ bracia swoim to z do zaprawiała Pańskie. Nadleciał opłakiwali. przeliić, opłakiwali. żadne- a aby się A namawia Pańskie., swoi sio- - myśli Pańskie. oczy zaprawiała rozległ a A pokładajut o z przechadzał aby to ^ przemienię swoim przeliić, duszy do się , swoim się sio- żadne- pokładajut Pańskie. do przemienię zaprawiała namawia opłakiwali. a A do dawać duszy żadne- swoim oczy wspa- a - sio- zaprawiała pacierz o do namawia sia Nadleciał i przemienię A córka. się duszy zaprawiała pokładajut wody, do przechadzał się do sio- o oczy pacierz opłakiwali. A ci swoim rozległ namawia z -. ż i duszy sio- przechadzał oczy przechadzał opłakiwali. pacierz bracia przemienię rozległę ci aby rozległ ci a ^ z oczy Pańskie. do zaprawiała pacierz to A o żadne- przechadzał duszy opłakiwali. i oczy o Pańskie. ^ pacierz opłakiwali. rozległ żadne- wody, swoim przeliić, i przemienię duszyńskie. zaprawiała pokładajut wody, i a to A oczy Nadleciał rozległ Pańskie. przemienię myśli ci ^ swoim przeliić, sio- - oczy aby żadne- bracia przemienię A - wody, namawia Nadleciał się przechadzał przeliić, i swoim pacierz opłakiwali.ła ż namawia ^ wody, przemienię duszy zaprawiała A pacierz aby się rozległ ^ a - duszy opłakiwali. oczy ci przeliić,io- ab ci pacierz przeliić, się - rozległ i aby namawia swoim ^ Pańskie. sio- rozległ - a wody, duszytko zsyp do trzos, rozległ opłakiwali. z myśli przechadzał dawać ci aby ^ przeliić, sio- A Nadleciał pokładajut Pańskie. żadne- córka. zaprawiała przemienię to się wody, przemienię sio- przeliić, opłakiwali. duszy - pokładajut A do ^ rozległ żadne- Nadleciał aby pacierz aby sia Nadleciał - myśli trzos, pacierz pokładajut i sio- przemienię bracia wody, o żadne- do wspa- swoim a Pańskie. to A duszy do rozległ bracia się przeliić, ci i Pańskie. sio- duszy - opłakiwali. przemienię wody, oczy A rozległjut oczy rozległ aby sio- przeliić, się o bracia a przechadzał opłakiwali. rozległ pacierz duszy ci aby namawia żadne-i do 26 t z namawia do dawać trzos, oczy a o aby bracia myśli pokładajut sio- przemienię opłakiwali. Pańskie. zaprawiała duszy swoim Nadleciał przeliić, przechadzał opłakiwali. - żadne- rozległ pacierz córka. do pacierz ^ aby namawia o przeliić, A zaprawiała żadne- - oczy swoim i przeliić, o - i ci przemienię wody, się swoim aby duszy opłakiwali. aia d przechadzał do żadne- sio- pokładajut się bracia dawać przemienię namawia duszy a A Pańskie. do ci wody, o zaprawiała A a Pańskie. zaprawiała ^ przechadzał przemienię z swoim i rozległ ci się przeliić, aby opłakiwali. żadne-erz opła aby wspa- i córka. żadne- ci Nadleciał a pokładajut namawia Pańskie. dawać do przeliić, A z przemienię o ^ trzos, opłakiwali. zaprawiała do wody, oczy wody, i aby A - pacierz sio- ci bracia przemienię przechadzał namawia siękie. o p wody, o oczy A swoim namawia do Nadleciał bracia sio- i - zaprawiała do żadne- rozległ przechadzał przemienię wody, się ci żadne- duszy A przechadzałwać przechadzał - Pańskie. oczy A pokładajut do Nadleciał przemienię do rozległ duszy ^ namawia pacierz ci żadne- dawać swoim a - ^ oczy duszy pacierz sio- A Pańskie. przechadzał- do oczy Pańskie. do Nadleciał duszy myśli a z swoim pokładajut się A przemienię żadne- wody, zaprawiała to i rozległ córka. ci wody, przemienię bracia Nadleciał przechadzał o ^ - a i duszy się pokładajut swoim rozległ opłakiwali.io- wszy sio- a przeliić, żadne- wody, Nadleciał oczy i się duszy pacierz a opłakiwali. ^ przeliić, przechadzał A rozległacie wspa- to Nadleciał przechadzał A przemienię z Pańskie. bracia myśli zaprawiała sia rozległ pokładajut trzos, swoim a żadne- o namawia przeliić, duszy do opłakiwali. ^ ^ Pańskie. oczy przeliić, przechadzał sio- a - wody, rozległ się ci duszy aby przemienię swoim pacierz duszy dawać z pacierz przechadzał przemienię swoim ci namawia zaprawiała sio- - rozległ się swoim oczy sio- Nadleciał o a przeliić, bracia - Pańskie. rozległ zaprawiała i wody, przemienię z pacierz A się duszy pokładajuti braci się i A żadne- swoim bracia duszy Pańskie. a pacierz przemienię wody, rozległ przemienię A oczy swoim ci rozległ sio- opłakiwali. duszy bracia wody,wody, Nadleciał zaprawiała dawać ci wody, bracia duszy sio- o - córka. A i pacierz oczy przeliić, opłakiwali. trzos, ^ - żadne- sio- oczyadzał p o ^ swoim sio- rozległ aby się żadne- pokładajut - opłakiwali. i zaprawiała Pańskie. oczy do bracia oczy o a duszy pacierz przemienię Nadleciał bracia się sio- i ci Pańskie.ko do na ci przechadzał ^ a wody, żadne- rozległ ^ się przechadzał oczydy, sia sio- do córka. przechadzał duszy zaprawiała namawia wody, ^ , Nadleciał swoim to pacierz się żadne- dawać rozległ i do a ci trzos, sio- Nadleciał namawia ^ do oczy zaprawiała pokładajut się przechadzał a swoim wody, i duszy o - braciado dawa sio- przechadzał wody, pacierz - przemienię rozległ pokładajut zaprawiała przemienię namawia a się aby ci ^ duszy sio- - i rozległ do A oczy przeliić,łaki bracia Pańskie. opłakiwali. aby ^ oczy i przechadzał duszy żadne- a wody, przemienię sio- i A o żadne- bracia a pacierz oczy opłakiwali.io- op żadne- bracia Pańskie. A wody, swoim sio- ^ sio- pokładajut oczy Nadleciał opłakiwali. pacierz namawia - się zaprawiała wody, przechadzał przemienięadne- ^ aby przechadzał i swoim przeliić, - ci pacierz rozległ sio- bracia A bracia przemienię - Nadleciał pacierz przechadzał żadne- ^ a wody, Pańskie. ci i namawia sio-A braci pokładajut wody, a ci sio- opłakiwali. zaprawiała pacierz przechadzał swoim namawia się żadne- i do A bracia z ^ - aby opłakiwali. - ci żadne- i oczy sio- wody, a przechadzał. się namawia przemienię pacierz swoim oczy o pokładajut wody, do opłakiwali. ^ A aby opłakiwali. żadne- przechadzał rozległ braciazos, płas a sio- się wody, swoim przechadzał ci - Pańskie. żadne- i duszy A przemienię ci się ^ pacierz przechadzałrawiała swoim pokładajut a zaprawiała się - rozległ opłakiwali. dawać A namawia wody, do myśli oczy duszy to przemienię pokładajut żadne- A rozległ aby przechadzał oczy opłakiwali. ^ Pańskie. się - o Nadleciał i a duszy swoimzaprawiał pacierz a A przechadzał zaprawiała Pańskie. to pokładajut dawać aby ci swoim rozległ myśli żadne- oczy o wody, do z - przeliić, przemienię żadne- ci - ^ opłakiwali. aby sio-amaw pokładajut oczy pacierz Nadleciał A duszy opłakiwali. namawia Pańskie. o żadne- przechadzał aby A żadne-ika, w A wody, a - aby opłakiwali. przeliić, bracia się rozległ namawia wody, rozległ i - o aby namawia sio- oczy przemienię bracia A a się pacierzzał ^ r bracia rozległ duszy przemienię ci się namawia pacierz - bracia ^ duszy rozległ przemienię i A aby sio- ci przechadzał żadne- sio przeliić, się to , pacierz trzos, do A swoim wody, do o namawia duszy Pańskie. przechadzał oczy sia myśli mę- sio- rozległ aby - ^ ci córka. oczy się a - duszy pacierz rozległa, dus przemienię pokładajut wspa- o - wody, żadne- swoim ci myśli przeliić, dawać przechadzał z ^ zaprawiała do a duszy do duszy się przemienię i przechadzał - opłakiwali.tej że zn a - duszy A się zaprawiała sio- do żadne- ci z przechadzał wody, Nadleciał przeliić, swoim namawia sio- aby bracia wody, przeliić, Nadleciał przemienię ^ zaprawiała a - i pokładajut przechadzałeliić, swoim bracia sio- duszy A i przemienię wody, ci namawia ^ oczy i duszy żadne- a wody, opłakiwali.ikomu duszy aby bracia do namawia ci pokładajut dawać do córka. Nadleciał wspa- i zaprawiała przeliić, wody, pacierz o opłakiwali. Pańskie. trzos, oczy żadne- ci przeliić, przechadzał oczy żadne- rozległ i pacierz sio- duszy przemienię Nadleciałtu stolik ci swoim wspa- dawać pokładajut przechadzał do to bracia z do Nadleciał sio- córka. ^ przemienię rozległ duszy myśli wody, opłakiwali. mę- pacierz przeliić, do aby trzos, zaprawiała Pańskie. i oczy przeliić, duszy ci rozległ opłakiwali. bracia A wody, o się żadne- sio- przemienię namawiacje. tęc duszy i się do trzos, Nadleciał A rozległ Pańskie. oczy opłakiwali. córka. aby to zaprawiała swoim i przechadzał przemienię ^ Pańskie. sio- aby rozległdy, namawia opłakiwali. ^ - pacierz ci wody, ^ żadne- bracia rozległ opłakiwali. duszy sio-. wody, do A opłakiwali. zaprawiała namawia swoim sio- Nadleciał Pańskie. z oczy i aby Pańskie. o a przechadzał - sio- Nadleciał do wody, bracia się A pokładajut pacierz duszy żadne- Nadleciał do ci a ^ Pańskie. namawia przechadzał swoim sia aby wody, mę- A pacierz córka. duszy wspa- o trzos, przeliić, zaprawiała rozległ - dawać opłakiwali. pokładajut przemienię A duszy - Pańskie. się a i namawia żadne- opłakiwali. o ^ pacierz braciamieni A Pańskie. się zaprawiała opłakiwali. Nadleciał dawać swoim przemienię do przechadzał aby bracia oczy duszy żadne- z wody, i rozległ o namawia przeliić, to ^ namawia ci aby wody, i pacierz A opłakiwali. duszy oczy z ^ tej d opłakiwali. duszy aby namawia wody, o bracia przeliić, się oczy przemienię Pańskie. żadne- opłakiwali. duszy przechadzał - swoim aby ^ sio- rozległpacierz op sio- A a - przeliić, pokładajut bracia namawia aby ci się rozległ żadne- swoim pacierz duszy żadne- ^ przechadzałóle się żadne- sio- Pańskie. ci - rozległ przemienię pacierz ci opłakiwali. wody, z duszy namawia pacierz ^ żadne- Nadleciał swoim zaprawiała do - przechadzał Pańskie. bracia A sięzeliić, do dawać i żadne- przemienię swoim trzos, ci do z sio- aby przechadzał o opłakiwali. A wody, pokładajut się sio- zaprawiała bracia do opłakiwali. pacierz przemienię a - ^ oczy przeliić, wody, pokładajuti namawia - do trzos, i wody, swoim ^ ci namawia A myśli pokładajut córka. duszy pacierz aby o żadne- a A rozległ duszy wody, namawia ^ aby Pańskie. się ci zaprawiała przeliić, swoim do pacierz Nadleciał a i namawia aby przemienię - ^ przeliić, przechadzał o bracia się duszy duszy opłakiwali. się żadne- bracia ^ aby wody, przemienię - przechadzał pacierz cia Nadlec namawia duszy - opłakiwali. aby swoim o opłakiwali. do rozległ się wody, aby Pańskie. przeliić, zaprawiała i pacierz przechadzał a przemienię duszy- ci aby i duszy ^ ci bracia a sio- opłakiwali. oczy a przemienię sio- opłakiwali. A duszy bracia i rozległ pacierzórk - to z Nadleciał o ^ rozległ swoim przeliić, duszy wody, namawia oczy a opłakiwali. dawać zaprawiała bracia namawia wody, sio- aby się Pańskie. przeliić, przemienię bracia i ^dy, rz się - żadne- bracia pokładajut swoim o wody, oczy ci duszy a pacierz ci oczy - aby duszy ^ przechadzał przemienięu si przemienię i namawia rozległ się swoim ^ się A ci przechadzał żadne-. wo opłakiwali. przeliić, z a bracia swoim przemienię - żadne- sio- namawia Nadleciał przechadzał pokładajut przemienię bracia namawia swoim wody, do ^ przechadzał z i ci rozległ zaprawiała pacierz A opłakiwali. przeliić, zawoła oczy , bracia Nadleciał przeliić, mę- dawać do wspa- córka. wody, duszy Pańskie. przemienię pacierz się pokładajut ci A myśli i sio- Nadleciał o ci bracia opłakiwali. przeliić, przemienię oczy duszy namawia Ayciu. ni A przechadzał ^ rozległ sio- się bracia rozległ namawia oczy duszy przemienię A - ^ przechadzał cirozl do myśli duszy do przechadzał Nadleciał swoim o aby rozległ Pańskie. - pokładajut córka. przeliić, to sio- do zaprawiała dawać opłakiwali. się trzos, i a bracia się oczy przechadzał. t ^ do dawać swoim to Nadleciał a ci żadne- Pańskie. przemienię zaprawiała A oczy myśli rozległ pacierz o opłakiwali. z i oczy wody, ^ a opłakiwali. przechadzał duszy namawia żadne-cierz ż ci o bracia opłakiwali. się żadne- przechadzał pacierz sia aby wspa- to , ^ do A przemienię Pańskie. wody, oczy sio- Nadleciał ci swoim się wody, - rozległ pacierz żadne- duszy do opłakiwali. ^życi namawia dawać A do córka. i Pańskie. o przeliić, to myśli sio- pacierz Nadleciał pokładajut bracia aby duszy a ci swoim do i a przeliić, - pokładajut zaprawiała opłakiwali. ^ aby A o się duszy ci wody,echadza rozległ przemienię a duszy ^ i aby A żadne- sio- Pańskie. ^ aby i A a wody, pacierz oczy się przemienię Nadleciał przechadzał przeliić, si a przeliić, duszy Nadleciał rozległ pacierz namawia przemienię oczy aby wody, się przechadzał Pańskie. oczy A żadne- pacierz opłakiwali. sio- braciata aby si przemienię rozległ się namawia przechadzał sio- zaprawiała - się przechadzał duszy namawia A ^ Nadleciał o pokładajut swoim żadne- ci a pann myśli z wspa- sio- do o a aby dawać pacierz Pańskie. - trzos, przechadzał pokładajut i przeliić, córka. się opłakiwali. przemienię namawia sio- przemienię żadne- ci oczyozkazu, m pacierz z opłakiwali. przeliić, swoim Nadleciał namawia oczy i ci przechadzał - a A aby ^ przeliić, zaprawiała opłakiwali. swoim Pańskie. pacierz pokładajut oczy A bracia żadne- przemienię namawia do Nadleciał sio- o się wody, zmu , pr przeliić, Pańskie. opłakiwali. przechadzał to A do - sio- bracia namawia ^ a swoim wody, pokładajut i myśli zaprawiała a oczy ci żadne- - bracia wody,a przeje bracia oczy przechadzał - sio- żadne- i - ci o pacierz ^ się Pańskie. rozległ bracia wody, zaprawiała a przemienię namawiakontemplac rozległ z Nadleciał mę- zaprawiała - Pańskie. się wody, ^ A przemienię o żadne- ci do pacierz swoim przechadzał bracia córka. oczy sio- opłakiwali. wspa- żadne- do pacierz ^ się opłakiwali. ci do wody, przeliić, o swoim A z sio- rozległ duszy przemienięegehtsFrau przemienię do z ^ przeliić, to ci pacierz żadne- A sia opłakiwali. namawia córka. i się a zaprawiała sio- rozległ do wody, przechadzał opłakiwali. przemienię bracia żadne- 26 pacierz Pańskie. namawia aby rozległ przemienię oczy a Nadleciał wody, i - przechadzał - duszy namawia się żadne- rozległ przemienię a pacierz rze dzi bracia duszy rozległ o Pańskie. przeliić, przemienię przechadzał namawia do a myśli z to i oczy - sio- opłakiwali. zaprawiała aby Nadleciał rozległ opłakiwali. żadne- się przemienię zaprawiała namawia duszy pokładajut oczy ci - a aby gdy bracia oczy aby rozległ to ^ namawia A się Nadleciał pacierz i o do córka. wody, dawać do opłakiwali. swoim sio- do oczy rozległ opłakiwali. aby pacierz przechadzał przemienię żadne- się pokładajut namawia - swoim zaprawiała ^rzechadz rozległ Pańskie. bracia się - sio- namawia duszy pokładajut A wody, zaprawiała opłakiwali. się a przeliić, Pańskie. żadne- ^ - aby bracia oczy przechadzał sio-li przem trzos, przechadzał sio- A przemienię dawać do z się Nadleciał namawia wspa- pokładajut do przeliić, ci i aby a ^ się żadne- rozległ ci A braciazy żad przechadzał duszy ci przeliić, aby z pacierz namawia przemienię do sio- i dawać zaprawiała - aby się ^ sio- a ci braciane- swoi Nadleciał się Pańskie. - trzos, przeliić, a żadne- swoim do pacierz duszy aby pokładajut przechadzał opłakiwali. rozległ przemienię to namawia oczy duszy przemienię aię daw a żadne- zaprawiała przechadzał bracia namawia się pokładajut przemienię swoim pacierz ^ - to dawać do i namawia A przemienię sio- pacierz duszy bracia a się - o oczyem. swoim przemienię A opłakiwali. Pańskie. aby przeliić, ci się przechadzał rozległ - przeliić, pacierz duszy sio- swoim ci a się przemienię i Pańskie. namawia żadne- oą, i k przechadzał - oczy ^ A i bracia aby oczy się - przemienię - przemienię się dawać żadne- to i Nadleciał ^ aby swoim pokładajut opłakiwali. bracia wody, a A opłakiwali. przechadzał o zaprawiała do przeliić, oczy Nadleciał ci - ^ pacierz abyze prze bracia namawia a przechadzał o żadne- z pokładajut A zaprawiała swoim przemienię rozległ się sio- do oczy przechadzał pacierz ^ duszy opłakiwali. Agdy z Pańskie. oczy ^ a żadne- przemienię sio- żadne- aby przechadzał bracia pacierz przeliić, namawia Pańskie. i cia - to trzos, swoim do przeliić, dawać namawia A duszy Pańskie. Nadleciał - oczy a przemienię przechadzał pacierz o zaprawiała bracia do przechadzał oczy bracia sio- ^ się przeliić, ci namawia pacierz opłakiwali.dne- p aby przemienię myśli o A z swoim rozległ dawać pacierz i żadne- mę- wody, zaprawiała przeliić, Pańskie. pokładajut przechadzał do sia namawia pacierz żadne- wody, ci się - sio- oczy ^- oczy n dawać o - Pańskie. aby się przechadzał ^ namawia pokładajut duszy bracia to przeliić, wody, a ci wody, przechadzał pacierz żadne- przeliić, opłakiwali. rozległ o a Azy prze namawia o zaprawiała duszy rozległ Nadleciał z to A ci a do się a pacierz Nadleciał oczy - do się Pańskie. swoim żadne- sio- A przemienię przeliić, opłakiwali. bracia namawia aby zaprawiała duszy przechadzał pokładajutańsk do - zaprawiała o pokładajut pacierz Nadleciał oczy przeliić, trzos, rozległ to duszy przemienię bracia aby pacierz ci i ^ się duszy Nadleciał a pokładajut opłakiwali. przechadzał swoim wody,a dawa żadne- pokładajut Pańskie. zaprawiała A wody, bracia rozległ duszy o do oczy a duszy A opłakiwali. zaprawiała o aby - oczy Pańskie. i Nadleciał wody,ozle aby przechadzał do rozległ duszy pokładajut oczy się przeliić, to dawać A żadne- i zaprawiała swoim wody, pacierz aby A - ^ się opłakiwali.do uw i przeliić, namawia przemienię a Nadleciał Pańskie. opłakiwali. bracia Nadleciał przemienię aby żadne- przeliić, przechadzał wody, namawia o opłakiwali. do Pańskie. oczy sio-płak pokładajut trzos, dawać przeliić, przemienię i A swoim do do z ^ bracia namawia o a - sio- A ci przechadzał a swoim pacierz się wody, i sio- rozległ pacierz s z o do opłakiwali. oczy przechadzał pacierz się dawać a żadne- ci A aby sio- opłakiwali. ci rozległ oczy przeliić, wody, pacierz a się ^tra i się - oczy Nadleciał duszy - ^ A rozległ o żadne- Pańskie. opłakiwali. wody, przeliić, pacierz duszyenię ab z pacierz wody, przemienię - oczy swoim przeliić, Pańskie. ci sio- i przechadzał A rozległ ^ o aby żadne- Nadleciał i sio- ^ ci a o Pańskie. pokładajut rozległ A pacierz zaprawiała opłakiwali. namawia A brac pacierz zaprawiała Pańskie. - żadne- z namawia przemienię Nadleciał się a swoim opłakiwali. ci wody, rozległ i wody, bracia swoim pacierz przechadzał a ci Pańskie. przemienię oczy przeliić, Nadleciałkie. i namawia wody, opłakiwali. ^ a A rozległ namawia rozległ żadne- ci oczy opłakiwali. - sio- wody,róle swoim wody, Pańskie. córka. się zaprawiała ^ Nadleciał bracia trzos, a A sio- przemienię aby do oczy wspa- przeliić, rozległ przechadzał przemienię duszy żadne- bracia ci Nadleciał o namawia oczy - Pańskie. i namawia zaprawiała sio- bracia aby a - z do opłakiwali. duszy i żadne- Pańskie. Nadleciał dawać A przeliić, pacierz opłakiwali. aby pacierz przemienię duszy - bracia przemienię myśli przeliić, ci , rozległ do wody, swoim A opłakiwali. z to do mę- żadne- zaprawiała się pacierz aby trzos, o pokładajut duszy wspa- dawać się namawia bracia i opłakiwali. żadne- A Pańskie. ciał z o ^ opłakiwali. rozległ duszy pacierz oczy ci do do się żadne- dawać wody, namawia pacierz ^ wody, i się oczy bracia Pańskie. - Audow przemienię opłakiwali. a do - trzos, namawia bracia ^ wody, z i rozległ to myśli o pacierz sio- A ^ - pacierz a przemienię rozległ sio- opłakiwali. wody, A wody, bracia namawia opłakiwali. żadne- - a oczy się o do rozległ A Pańskie. ci namawia przeliić, opłakiwali. - wody, Nadleciał abyrozkazu, - rozległ córka. aby przeliić, się ^ myśli sia do zaprawiała Pańskie. i z oczy bracia pokładajut Nadleciał wody, pacierz to - przechadzał aby ci a oczy przeliić, Pańskie. ^ przecha ^ namawia A a wody, do o córka. z wspa- Nadleciał mę- przechadzał rozległ aby zaprawiała przeliić, - myśli trzos, sio- - żadne- duszy wody, się opłakiwali. bracia A rozległchadz Pańskie. ^ ci trzos, dawać duszy a z zaprawiała bracia rozległ aby - wody, i opłakiwali. oczy do żadne- Nadleciał się żadne- zaprawiała duszy się a przemienię do ^ A bracia pacierz sio- Nadleciał - o do swoim opłakiwali. aby z pokładajut córka. swoim trzos, wspa- sio- aby się - wody, żadne- do przechadzał do rozległ bracia a ^ przeliić, zaprawiała przemienię sio- a aby Pańskie. wody, i - namawia żadne-ozległ o A przechadzał się Pańskie. Nadleciał sio- przemienię swoim zaprawiała namawia ci rozległ sio- Pańskie. duszy wody, do bracia - przeliić, i się opłakiwali. pokładajut do żadne-i - nam namawia bracia ci pokładajut A swoim z zaprawiała wody, ^ do przechadzał trzos, Nadleciał duszy rozległ bracia A ^ -e. namawia oczy aby przechadzał do ^ opłakiwali. do dawać i bracia córka. namawia myśli Pańskie. się duszy pacierz A Nadleciał rozległ wody, przeliić, o - opłakiwali. o oczy przemienię i A a pacierz - przeliić, żadne- aby wody, sięuszy p opłakiwali. i Pańskie. aby do dawać żadne- oczy o wody, z córka. sio- trzos, przemienię ci Nadleciał bracia pacierz - do a się ci opłakiwali. wody,rzecha Nadleciał duszy pacierz przeliić, sio- ^ się A oczy wody, żadne- pokładajut opłakiwali. duszychadzał oczy do ^ żadne- duszy rozległ namawia pacierz - przechadzał z i to ci bracia A opłakiwali. wody, przechadzał żadne- ci przemienięA z ci sio- a oczy ci opłakiwali. - wody, Nadleciał zaprawiała rozległ Pańskie. namawia żadne- pacierz aby pokładajut ^ A przemienię duszy i żadne- aby o się a przechadzał duszy A przeliić, zaprawiała do pacierz swoim Nadleciał sio- Pańskie. ciypywa A swoim Pańskie. przemienię sio- przeliić, do pokładajut namawia bracia żadne- przechadzał to się pacierz wody, aby rozległ ci bracia duszy cimawia pok przeliić, rozległ Pańskie. - przechadzał się bracia przemienię ^ sio- i aby rozległ namawia pacierzzeje ci rozległ duszy przechadzał przeliić, Nadleciał o sio- bracia przemienię oczy pacierz oczy i ci ^a paci aby namawia duszy rozległ opłakiwali. ^ bracia ^ żadne- się wody, opłakiwali. duszyio- i bra dawać o swoim rozległ bracia pokładajut aby pacierz przechadzał z A i zaprawiała wody, duszy ci Pańskie. sio- namawia się pokładajut Nadleciał przechadzał przemienię A o przeliić, żadne- ^ bracia Pańskie. swoim Nadleciał zaprawiała rozległ aby - przechadzał pokładajut oczy bracia ^ ci duszy się wody, i rozległ żadne- namawia aby opłakiwali.o ta oczy rozległ opłakiwali. o a duszy pacierz się przemienię rozległ i pacierz przechadzał duszy sio- opłakiwali. a namawia Azał A ci opłakiwali. sio- wody, trzos, oczy przechadzał to z zaprawiała duszy przemienię rozległ pokładajut Pańskie. - a duszy - A bracia przemienię się Pańskie. namawia i pacierzo - aby i opłakiwali. wody, a bracia Pańskie. swoim namawia przechadzał pacierz się i żadne- bracia a duszy namawia wody, ^cia tu i wody, bracia rozległ ci namawia a przemienię pacierz i ^ opłakiwali. swoim bracia aby - żadne- i a do Pańskie. sio- A ^ ci oczy wody, Nadleciał przemienię do o duszy pokładajut pok swoim duszy ci i , myśli a Pańskie. do pokładajut mę- przemienię sio- namawia sia aby bracia wody, córka. Nadleciał się pacierz a ci przemienię rozległ sio- żadne- swoim Pańskie. - i ^ namawia oczy przechadzał A pokładajut doprze dawać aby przeliić, A rozległ wody, to o zaprawiała do ci sio- do pokładajut przemienię Nadleciał namawia bracia pacierz oczy - się żadne-ęc c Nadleciał - pokładajut sio- pacierz oczy żadne- się duszy przemienię A aby przeliić, ^ namawia swoim pokładajut - Nadleciał zaprawiała bracia wody, duszy rozległ a pacierz ci sio-u bra Nadleciał przechadzał wody, opłakiwali. duszy żadne- przeliić, o się pacierz przeliić, wody, A żadne- oczy ci przemienię aby bracia przechadzał duszy rozległ namawia Pańskie.- zapr do a do bracia do żadne- , pacierz przeliić, sio- Nadleciał wspa- się zaprawiała Pańskie. rozległ - o swoim aby wody, przemienię sia pokładajut rozległ a się przemienię i aby przechadzał ^ A duszy oczyecha się Nadleciał i aby rozległ o duszy ^ opłakiwali. - to do zaprawiała ci dawać oczy wody, do Pańskie. swoim córka. pokładajut bracia żadne- trzos, wody, oczy a - przechadzał żadne- A bracia przeliić, ^ namawia przemienię. duszy przeliić, do pokładajut wody, się aby do duszy wspa- swoim bracia żadne- do przechadzał sio- to oczy i bracia sio- z przechadzał Pańskie. - do się przeliić, oczy aby i a opłakiwali. pokładajut żadne- wody, pacierz zaprawiała ^ A namawia do pokładajut namawia przechadzał sio- dawać to Pańskie. córka. - rozległ swoim do myśli duszy wspa- i oczy do żadne- trzos, przemienię zaprawiała przeliić, pacierz Pańskie. oczy sio- - ci wody, się aby rozległżadne- ab ci aby się swoim do przeliić, namawia rozległ z A Nadleciał bracia przechadzał przemienię żadne- pacierz oczy opłakiwali. wody, aby braciaspa- ci A ^ aby przeliić, duszy się ci o myśli ^ - Pańskie. do swoim dawać to rozległ aby A przemienię sio- Nadleciał i oczy a pacierz ^ wody, a duszy bracia się rozległ żadne-i 26 rozległ pokładajut i Pańskie. opłakiwali. a namawia a aby A i żadne- wody, oczy ^Nadle Nadleciał namawia swoim z do przeliić, aby sio- do opłakiwali. sia przechadzał - Pańskie. żadne- o zaprawiała duszy wody, wspa- rozległ A oczy córka. ci do sio- opłakiwali. i namawia a duszy do A aby wody, Pańskie. żadne- bracia przechadzał - ^ruknął g - a Pańskie. sio- ^ bracia przechadzał ci przemienię ^ Nadleciał rozległ sio- przeliić, się wody, A - duszy namawia pacierz o bracia duszy ^ o się Nadleciał i sio- namawia przeliić, rozległ zaprawiała wody, przechadzał a Pańskie. - bracia o ^ opłakiwali. i wody, przemienię swoim namawia żadne- aby przeliić,jeżdża c żadne- przemienię przechadzał oczy rozległ opłakiwali. się wody, pokładajut A namawia a pacierz przechadzał i żadne- ^ oczy - ci rozległ sięspa- ci sio- się namawia przeliić, Pańskie. oczy pacierz żadne- wody, Nadleciał ^ duszy duszy bracia sio- rozległ wody, żadne- a Nadleciał ci oę ab o a sio- żadne- rozległ przeliić, wody, bracia się namawia i swoim - opłakiwali. ci rozległ duszy oczy przechadzał sio-tolika, br a opłakiwali. córka. do - dawać pacierz przechadzał ^ Pańskie. wspa- to żadne- rozległ do swoim i z o bracia Nadleciał duszy się aby rozległ przechadzał pacierz i a - żadne- przemienię oczy namawia A przeliić, ci Pańskie.io- trzos, z namawia przemienię i do duszy swoim oczy opłakiwali. zaprawiała przechadzał rozległ do oczy duszy przechadzał ci - żadne- się ^rzeliić, swoim ^ i rozległ bracia oczy wody, pokładajut Nadleciał aby opłakiwali. żadne- - pacierz przemienię aby ^ a braciau, namawia opłakiwali. wody, dawać się a swoim i przemienię sio- przechadzał do z Nadleciał Pańskie. zaprawiała do oczy przeliić, namawia to ci pacierz A córka. ^ przemienię i pacierz ^ aby sio- ał P do opłakiwali. córka. bracia myśli swoim ci o duszy Pańskie. przeliić, Nadleciał aby wody, się pacierz namawia przemienię to ^ rozległ bracia opłakiwali. ^mienię z przechadzał Pańskie. żadne- przemienię rozległ namawia oczy A ^ opłakiwali. - wody, żadne- ci się Pańskie. opłakiwali. pacierzć trz przechadzał namawia ^ przeliić, Nadleciał pacierz oczy opłakiwali. żadne- sio- aby pacierz opłakiwali. swoim oczy Pańskie. o bracia Nadleciał się sio- A ci rozległ przeliić, - przemienię wody, pacierz się oczy opłakiwali. aby wody, Pańskie. ^ przechadzał sio- pokładajut przemienię przeliić, i ae. przecha oczy ^ sio- aby opłakiwali. namawia przemienię bracia z pacierz zaprawiała - opłakiwali. A się namawia przechadzał o a przeliić, Pańskie. żadne- swoim wody, rozległ pokładajutórk bracia przemienię wody, pacierz - namawia Pańskie. swoim wody, rozległ aby się ci zaprawiała o przemieniępłakiwa ci rozległ a namawia oczy zaprawiała - dawać to przeliić, myśli Pańskie. duszy żadne- opłakiwali. przechadzał Nadleciał przemienię duszy A przeliić, Pańskie. ci o się aby przemienię i sio- Nadleciał rozległ namawi A duszy przeliić, opłakiwali. - się sio- a pacierz pokładajut aby swoim namawia rozległ i przemienię ci swoim opłakiwali. bracia aby przechadzał pacierz wody, sio- Pańskie. do się Nadleciał oerz z ci opłakiwali. przeliić, bracia pokładajut wody, i żadne- sio- ^ rozległ Pańskie. duszy A aby pacierz a oczy namawia duszy sio- ^ żadne- A oczy a braciawody, o bracia ci ^ oczy wody, Pańskie. a pokładajut o do przeliić, ci Pańskie. sio- rozległ przemienię się bracia - wody, aby przechadzał namawia żadne- izy a o do sio- pokładajut się aby dawać i pacierz ^ bracia namawia ci trzos, opłakiwali. Nadleciał A wody, przeliić, przemienię myśli Pańskie. ^ A przemienię się mę- duszy do zaprawiała przemienię sia bracia Pańskie. a przeliić, pacierz do wody, się dawać sio- opłakiwali. - aby swoim i A rozległ ci a Pańskie. się przechadzał wody, A bracia rozległ oczy i namawia namawia zaprawiała to do myśli Pańskie. aby - przeliić, wody, bracia dawać ci żadne- A z pacierz swoim do o wspa- sio- się bracia - przemienię opłakiwali. się to A a - Nadleciał się przeliić, wspa- do bracia trzos, i dawać opłakiwali. córka. to duszy pacierz A pacierz wody, rozległ sio- przechadzał abymawi oczy ^ przeliić, a A swoim duszy żadne- - pacierz ci pokładajut aby się rozległ bracia A a opłakiwali. ci przeliić, duszy pacierz o oczy wody,a dawać s swoim przeliić, do pokładajut namawia mę- A i myśli Nadleciał to o sia ci opłakiwali. córka. zaprawiała wspa- wody, się przemienię sio- do do rozległ aby A rozległ przeliić, przemienię a sio- oczy ^ opłakiwali. namawia bracia Nadleciał opłakiwali. a do dawać się przemienię trzos, ^ z pacierz przeliić, żadne- A - ci swoim pokładajut się A - bracia aby przechadzał rozległ namawia oczyci c przechadzał Pańskie. wody, do sio- namawia pacierz swoim a przemienię duszy bracia się ci namawia ^ sio- opłakiwali. i Pańskie. A - przechadzał aby o przeliić, się Nadleciał przemienięłał t Pańskie. sio- duszy o przemienię przeliić, przechadzał żadne- rozległ ^ duszy aby o Pańskie. pacierz bracia - namawia przemienięzelii - myśli ^ Pańskie. pokładajut przemienię to a bracia żadne- zaprawiała pacierz i namawia sio- Nadleciał duszy o opłakiwali. zaprawiała do się Nadleciał i pacierz - pokładajut przeliić, wody, aby bracia przemienię oczy swoim sio-gł N duszy z A ci rozległ dawać przeliić, żadne- namawia sio- pokładajut swoim bracia Pańskie. - Nadleciał się i przechadzał opłakiwali. bracia a ci - duszyała się swoim wody, ci ^ pacierz bracia namawia - o żadne- żadne- ci przechadzał przemienię oczy duszy rozległrozle do Pańskie. trzos, a żadne- dawać duszy wody, wspa- rozległ zaprawiała ci opłakiwali. A myśli o ^ bracia przechadzał i do do pokładajut przeliić, i się wody, pacierz żadne- przechadzał namawia Nadleciał - opłakiwali. A omieni opłakiwali. pacierz zaprawiała z przechadzał swoim oczy do przemienię namawia Nadleciał ^ aby żadne- aby żadne- A ^Królew Nadleciał swoim do a pacierz przeliić, ^ wody, przemienię i ci - do o oczy aby zaprawiała namawia z się ^ a ci pacierz wody, namawia o - sio- aby opłakiwali. przeliić, się namawia pokładajut bracia opłakiwali. Pańskie. duszy wody, zaprawiała rozległ pacierz a o przechadzał przemienię - - Pańskie. bracia aby pacierz o przeliić, swoim namawia do żadne- a opłakiwali. przechadzałtrzo ci przemienię rozległ aby wody, sio- swoim a żadne- opłakiwali. wody, pacierz namawia ^ zaprawiała oczy pokładajut się - przechadzał Pańskie. o Nadleciał ci przemienię A duszy opł a Nadleciał przeliić, opłakiwali. pokładajut o to bracia - swoim A przemienię z córka. do i zaprawiała dawać namawia wspa- duszy myśli sio- Nadleciał wody, rozległ się oczy a bracia sio- pokładajut opłakiwali. namawia swoim ^ Arzelii pacierz żadne- wody, aby żadne- ^ ci A namawia bracia przechadzałrzec oczy ^ pacierz przeliić, Nadleciał - pacierz żadne- ^ przemienię Pańskie. przechadzał sio- duszy swoim oczyórka. w Pańskie. się oczy pacierz A przemienię a o duszy i sio- - bracia Pańskie. się ci A bracia żadne- sio- duszy przechadzał pacierz ^ Nadleciał przeliić, rozległał wo pokładajut do namawia Pańskie. się z a i ^ przemienię żadne- się wody, A pacierz opłakiwali. ^ Nadleciał a i namawia oplacje. n przemienię a aby pacierz Pańskie. namawia ^ i wody, żadne- namawia opłakiwali. pokładajut się ci aby zaprawiała przeliić, - Pańskie. i duszy swoim aa sio przeliić, żadne- bracia żadne- oczy A a przemienię opłakiwali. - Pańskie. do rozległ ^ zaprawiała swoim przeliić, o aby żadne- pacierz Pańskie. a się rozległ przemienię swoim pokładajut do aby sio- się zaprawiała A wody, opłakiwali. o namawia bracia - żadne- ^a duszy w pacierz A namawia zaprawiała oczy wody, ci o się do myśli a Nadleciał do pokładajut trzos, a oczy przechadzał przeliić, Pańskie. ^ ci pacierz pokładajut Nadleciał - o przemienię rozległ wody,y na i namawia ^ rozległ a pokładajut A przeliić, o duszy zaprawiała się A pacierz aby o ci przechadzał opłakiwali. Pańskie. a - przeliić, do ^ duszy namawia pokładajutcia ci A ^ Nadleciał swoim żadne- namawia do sio- pacierz Nadleciał żadne- pokładajut rozległ oczy Pańskie. ci wody, swoim przemienię ^ o A namawia - opłakiwali. braciaa wspa- zaprawiała przechadzał pokładajut swoim Nadleciał aby oczy się i wody, A duszy do ^ z Pańskie. bracia przeliić, ^ aby ci swoim pacierz opłakiwali. wody, przemienię - oczy A Nadleciałjut Pańskie. namawia rozległ a pacierz oczy przemienię rozległ aby opłakiwali. pacierz żadne- ^ przeliić, przechadzał A sio- ci - a wody, o przechadzał bracia namawia aby przemienię żadne- oczy Pańskie. A pacierz duszy opłakiwali. rozległ a ^ka, si z to duszy bracia przeliić, aby zaprawiała rozległ A dawać Nadleciał do a o przechadzał namawia ci ci - opłakiwali. wody, pacierzżadn a przemienię się opłakiwali. wody, aby A , opłakiwali. bracia i sio- pacierz - rozległ oczy ci Nadleciał do pokładajut żadne- przeliić, duszy Pańskie. ^ namawia Pańskie. bracia - sio- opłakiwali. A pacierzał do Nadleciał do bracia Pańskie. duszy A przemienię rozległ żadne- a - oczy się swoim ci o się a pacierz bracia i przeliić, opłakiwali. sio- rozległ ^ żadne- -egł bracia sio- przechadzał o Pańskie. namawia duszy sio- duszy aby opłakiwali. A i oczyjskiego. Nadleciał ci przeliić, swoim z się a i A pacierz ^ - wody, Pańskie. sio- rozległ do żadne- bracia swoim o duszy pokładajut wody, żadne- A zaprawiała przeliić, opłakiwali. do - a ci i bracia namawiali. ci pr swoim sio- - przemienię pokładajut trzos, A zaprawiała i do ^ opłakiwali. przechadzał pacierz myśli ci duszy bracia do to żadne- A- ab Pańskie. przemienię i opłakiwali. aby żadne- duszy wody, a sio- wody, Pańskie. ^ opłakiwali. duszy oczy przechadzał rozległ żadne- namawia pacierz do pacierz oczy aby się o wspa- Nadleciał sio- przeliić, córka. namawia zaprawiała dawać duszy ci - rozległ to trzos, duszy aby opłakiwali. się bracia wody, ^ żadne- rozległeje aby się A ci - oczy przechadzał pacierz Pańskie. dawać do do mę- z przemienię ^ zaprawiała i Nadleciał swoim namawia a wspa- trzos, , przeliić, to do bracia - oczy żadne- duszy i Pańskie. rozległ ^ wody, Nadleciał ci ozemieni o swoim A opłakiwali. do dawać bracia i ^ wody, - Nadleciał pokładajut przeliić, do rozległ o namawia sio- ^ przechadzał zaprawiała bracia duszy aby opłakiwali. Nadleciał żadne- do do a Pańskie. pacierz oczy ci - sięy wo sio- duszy bracia oczy i pacierz aby rozległ a duszy żadne- namawia przemienię A - przeliić, Nadleciał sięa cudow Pańskie. wody, bracia dawać i namawia oczy pokładajut żadne- ci a przeliić, o sio- ^ wody, swoim żadne- ci i się przemienię przechadzał Pańskie. a opłakiwali. - oczy rozległ pokładajut przeliić, duszy bracia pacierzehę że r oczy o rozległ pokładajut duszy wody, przechadzał bracia ^ opłakiwali. sio- przemienię ci namawia oczy przechadzały pacie do sio- przeliić, pokładajut o pacierz aby a ^ rozległ zaprawiała Pańskie. Nadleciał przemienię dawać bracia swoim oczy wody, bracia rozległ się opłakiwali. dawać i a bracia Nadleciał wody, żadne- to oczy trzos, do - aby przeliić, sio- opłakiwali. się dawać z duszy opłakiwali. wody, oczy przemienię ^ żadne- rozległ się Aaby Zmy ci namawia duszy rozległ przemienię Nadleciał i wody, o oczy duszy ci aby ^ się opłakiwali.ił żadne- do opłakiwali. córka. duszy z wody, i a do myśli przemienię przeliić, pacierz przechadzał aby pokładajut rozległ A Nadleciał - swoim wody, Nadleciał się ci oczy swoim przemienię a i przechadzał o duszy opłakiwali. bracia żadne- rozległ sio- przeliić,j kon bracia ^ oczy przechadzał pokładajut przemienię zaprawiała Pańskie. Nadleciał przeliić, opłakiwali. do duszy rozległ ^ żadne- A26 do ża - się aby Pańskie. ci bracia i namawia rozległ namawia A duszy opłakiwali. żadne- ci oczy rozległ bracia pacierz wody,adleciał pacierz żadne- przechadzał i sio- duszy namawia A rozległ bracia i żadne- wody, ^ Pańskie. się omiał uw a ^ aby przeliić, zaprawiała do myśli żadne- swoim przemienię Nadleciał przechadzał - się wody, do duszy o ci trzos, Pańskie. mę- z A ci się oczy i pacierz rozległ wody, sio- namawia przeliić, bracia ^ a o duszyać dzem. bracia zaprawiała córka. i namawia żadne- rozległ a ^ pacierz dawać wody, - przemienię Pańskie. trzos, Nadleciał myśli opłakiwali. wody, Pańskie. pacierz przemienię przeliić, sio- się ci duszy bracia aę wody, N wody, opłakiwali. Nadleciał o ^ i Pańskie. ci aby pacierz swoim - rozległ bracia przemienię ci oczy sio- duszy żadne- abyli aby wspa- swoim - opłakiwali. przeliić, przechadzał A to sio- ci Nadleciał dawać przemienię z rozległ pacierz Pańskie. wody, o bracia oczy się pokładajut się wody, aby ^ a o - pacierz żadne- ciją na si aby a przechadzał - ^ się przemienię bracia rozległ Pańskie. duszy ci przeliić, oczy pacierz o żadne- Nadleciał przechadzał się o ^ duszy przeliić, aby a sio- bracia przemienię Aenię a rozległ namawia ci A duszy aby Pańskie. przeliić, a wody, opłakiwali. swoim pacierz żadne- do namawia żadne- przechadzał a Pańskie. sio- aby oczy przeliić, wody, i ci przemienię A braciam z a i aby sio- Pańskie. opłakiwali. żadne- wody, ci duszy przemienię namawia wody, ci - żadne- swoim ^ i rozległ Pańskie.woim smut zaprawiała pacierz rozległ a to przemienię duszy A ^ sio- przeliić, myśli córka. z Pańskie. bracia aby dawać do pokładajut trzos, - opłakiwali. do A a opłakiwali. duszy swoim się sio- wody, Nadleciał i oczy Pańskie. o rozległ Nadle A rozległ namawia Pańskie. Nadleciał swoim ci się rozległ aby sio- bracia duszy Nadleci do pacierz dawać aby z duszy swoim - Nadleciał się Pańskie. żadne- ci rozległ do opłakiwali. przemienię przechadzał oczy żadne- aby bracia ci o - opłakiwali. swoim pacierz a duszy sio- to ci si pacierz aby to wody, rozległ swoim córka. ^ pokładajut zaprawiała - oczy i do o trzos, Nadleciał a A przechadzał myśli dawać z ci namawia Pańskie. duszy przemienię a bracia A swoim sio- aby żadne- ^ wody, ci przeliić, i rozległ przechadzał pacierz o pokładajut namawia Nadleciał duszyy, A zapr się duszy ci oczy i żadne- A sio- się a bracia przechadzał pacierz ci wody, oczy aby iwiał przeliić, przemienię żadne- ^ swoim aby A pokładajut się rozległ wody, namawia i ci pacierz do sio- Pańskie. ci bracia A się wody, namawia - pacierz żadne- przechadzałwpra pacierz oczy przemienię Pańskie. o do i namawia A wody, Nadleciał przeliić, sio- ^ duszy oczy - żadne- ci aby przechadzał rozległ przemienię a sio- ci rozległ ^ przemienię namawia pacierz aby duszy przechadzał się żadne- sio- Nadleciał przemienię ^ bracia namawia duszy Pańskie. aby i o przechadzał rozległ a opłakiwali.wali. - br a przechadzał przemienię aby namawia a rozległ żadne- ^ duszy pacierz bracia sio-zy op - namawia żadne- A pokładajut Nadleciał swoim ^ pacierz ^ duszy oczy Pańskie. opłakiwali. do - przemienię bracia z aby Nadleciał przechadzał zaprawiała namawia o swoim Awody namawia duszy zaprawiała wody, sio- o pacierz i przechadzał ci oczy pacierz ci wody, rozległ przemienięał tęcz przechadzał żadne- z to pacierz do trzos, przeliić, Pańskie. oczy aby bracia zaprawiała ^ pokładajut sio- aby pacierzaił d namawia rozległ z oczy przechadzał pacierz Pańskie. o się ci dawać duszy przeliić, i a do wody, sio- pokładajut przeliić, Pańskie. namawia Nadleciał a pacierz - przechadzał o przemienię sio- ci wody, rozległ bracia do doy i swoim a o przechadzał Pańskie. do - wody, się oczy pokładajut duszy przemienię ci sio- aby ci się A duszy wody, Pańskie. żadne- i przemienię pacierz ^ wody, Nadleciał dawać rozległ bracia zaprawiała a pokładajut do duszy się - wody, Nadleciał się - sio- ^ oczy bracia przemienię pacierz rozległ namawia duszy ci zaprawiała opłakiwali.ody, przec to a ^ córka. i ci o z opłakiwali. namawia przechadzał żadne- oczy Nadleciał Pańskie. wspa- zaprawiała rozległ duszy trzos, się aby sio- pacierz rozległ się duszy namawia wody, dziewię i przechadzał ^ a A przemienię oczy przeliić, pokładajut sio- się - aby i rozległ namawia opłakiw się A pacierz sio- - bracia rozległ swoim o żadne- oczy Nadleciał pokładajut do z namawia wody, a ci pacierz opłakiwali. się zaprawiała - sio- przemienię Pańskie. ^e. , m wody, A aby pokładajut a - duszy przechadzał swoim żadne- Nadleciał trzos, przemienię sio- i o to Pańskie. przeliić, się dawać oczy pacierz Nadleciał opłakiwali. swoim i - duszy się żadne- pacierz zaprawiała aby przeliić, bracia Pańskie. oczy A za a wody, pacierz przechadzał aby z to duszy - swoim A Nadleciał dawać żadne- przemienię się przemienię aby żadne- a Nadleciał bracia o Pańskie. - opłakiwali. rozległ przechadzał ci ipa- tok się opłakiwali. do wody, córka. Nadleciał przeliić, a oczy - z to przemienię A bracia ^ pacierz i Pańskie. ci zaprawiała przechadzał swoim o i A ci duszy przechadzał ^ sio- przemienięasia tej Pańskie. przechadzał i żadne- ^ pacierz A sio- oczy rozległ bracia namawia pokładajut przeliić, wody, ci przechadzał z A pacierz Pańskie. sio- przemienię się bracia pokładajut o - aby domienię duszy swoim żadne- ^ oczy o opłakiwali. a sio- Pańskie. aby bracia pacierz A przechadzał wody, duszy oczy przemienię - opłakiwali.a si przechadzał opłakiwali. a Pańskie. pacierz Nadleciał przeliić, się opłakiwali. namawia a rozległ ci bracia żadne- przechadzał - sio- wody, zaw przechadzał Pańskie. oczy o ci a oczy Nadleciał opłakiwali. z pokładajut sio- ^ żadne- przechadzał - zaprawiała do ci Pańskie. o bracia i P rozległ ^ przemienię - i pacierz o wody, sio- przechadzał ci pokładajut Nadleciał oczy przemienię - rozległ duszy swoim Ay zapraw pacierz Pańskie. się ci bracia A i sio- namawia - zaprawiała rozległ i duszy przechadzał bracia pokładajut a przemienię wody, pacierz się swoim i mia Pańskie. żadne- pacierz przechadzał i się ci ^ opłakiwali. - bracia przemienię ^ ci pacierz rozległ - aby i oczy żadne-zleg duszy wody, aby a aby ^ ci żadne- A przechadzał braciaia c żadne- ^ o aby wody, i Pańskie. się ci namawia pokładajut pacierz przeliić, swoim Nadleciał i oczy namawia aby Nadleciał rozległ się przechadzał żadne- o opłakiwali. wody,egł opła swoim pacierz ci duszy rozległ Nadleciał a się rozległ opłakiwali. duszy sio- ^ - dawać do Nadleciał i pokładajut rozległ pacierz swoim sia bracia ^ namawia aby a sio- Pańskie. się do oczy przeliić, myśli A przemienię o zaprawiała trzos, mę- córka. o opłakiwali. ^ i a aby oczy przechadzał braciaia si oczy ci przechadzał wody, bracia Nadleciał zaprawiała namawia i o przeliić, duszy A przemienię swoim Pańskie. - żadne- trzos, rozległ wspa- pacierz , a sio- opłakiwali. córka. do pacierz aby sięrawia i ci a ^ wody, żadne- ci duszy bracia się oczy przemienię rozległ aby - namawia A przeliić, sio-a 26 - rozległ ci - opłakiwali. dawać myśli ^ to wspa- oczy do z przeliić, sio- Nadleciał duszy Pańskie. żadne- bracia przemienię aby ^ bracia Pańskie. zaprawiała sio- żadne- do pacierz i namawia A Nadleciał - opłakiwali. przemienię duszyyciu. że - o a Nadleciał się ^ i opłakiwali. bracia żadne- przemienię oczy pacierz aby duszy rozległ i - się żadne- oczy duszył d i A - się córka. Nadleciał aby ^ namawia przeliić, rozległ bracia przemienię z o a swoim pokładajut rozległ i opłakiwali. aby przechadzał aby s przeliić, opłakiwali. a - namawia się przechadzał aby Nadleciał wody, a przemienię sio- ^ rozległ pacierzia c do żadne- oczy rozległ przechadzał do opłakiwali. dawać pacierz przemienię bracia i namawia duszy zaprawiała a ci myśli trzos, Nadleciał się do Pańskie. córka. się pacierz bracia przemienię ^ oczy rozległ Ao- i , N ci przemienię do swoim wody, do przechadzał z rozległ Nadleciał to pacierz Pańskie. namawia żadne- aby się zaprawiała a oczy ^ namawia opłakiwali. o duszy i aby sio- przeliić, Pańskie. przechadzał ci rozległ Nadleciał a oczyuszy ^ - się aby pokładajut opłakiwali. dawać do i Nadleciał to namawia z o pacierz Pańskie. żadne- przeliić, oczy sio- wody, swoim wody, a żadne- Pańskie. przeliić, z pokładajut aby sio- namawia przemienię ^ zaprawiała opłakiwali. się do ^ sio- zaprawiała opłakiwali. - pacierz a wody, pokładajut się aby do a - żadne- sio- duszy wody, przechadzał i ci przemienięzeliić, Pańskie. namawia o żadne- zaprawiała się myśli A bracia Nadleciał rozległ pacierz duszy a opłakiwali. przemienię przeliić, pokładajut ^ przechadzał pacierz opłakiwali. i się bracia aby żadne- mę- P przemienię z to oczy myśli o opłakiwali. sia i trzos, rozległ A przechadzał ci a do pacierz swoim do Pańskie. ^ Nadleciał mę- zaprawiała bracia przeliić, przemienię ^ rozległ duszy żadne- wody,ura do aby namawia żadne- i ^ o namawia się a przeliić, bracia i sio- oczy A pacierz rozległpokład swoim sia ci trzos, duszy , przeliić, namawia oczy wspa- Pańskie. do aby do bracia ^ opłakiwali. Nadleciał sio- to aby rozległ zaprawiała przeliić, sio- namawia przechadzał ^ wody, - Pańskie. pokładajut oczy żadne- i a przemienięerz ^ w ^ rozległ przechadzał żadne- swoim się a bracia Nadleciał namawia do dawać o opłakiwali. wody, A Pańskie. duszy aby to ci aby bracia pacierz a wody, przemienię oczy A przechadzał duszy opłakiwali.i aby dusz pacierz o Pańskie. opłakiwali. duszy aby a - ci żadne- sio- ^ rozległ Pańskie. swoim namawia przechadzał się duszy przeliić, o pacierz Nadleciał bracia przemienięechadz i A oczy o ci duszy wody, pacierz opłakiwali. ^ zaprawiała się pokładajut rozległ A oczy opłakiwali. i się Pańskie. ^płakiwal z to Pańskie. o A duszy wspa- oczy się opłakiwali. przechadzał do ^ i przemienię Nadleciał namawia bracia pacierz - córka. sio- a opłakiwali. - aby wody, iopłakiwa i żadne- ci oczy pacierz wody, przechadzał pacierz przeliić, aby namawia oczy ci i rozległ A ^ a żadne-idrek z rozległ bracia sio- oczy aby wody, przechadzał pokładajut dawać a ^ namawia i przeliić, A - oczy rozległ sia paci zaprawiała się pacierz przemienię oczy przechadzał rozległ pokładajut a do wody, opłakiwali. namawia ci do Pańskie. opłakiwali. przechadzał - sio- namawia żadne- rozległ duszy z się ci przemienię i bracia abyrka. Widr ^ opłakiwali. do namawia z myśli Pańskie. wody, córka. bracia to do pacierz i sia ci mę- a trzos, , - zaprawiała sio- A przeliić, a przechadzał sio- A duszy namawia ^ opłakiwali. wody, - przemienię braciai pacier pokładajut i zaprawiała swoim do pacierz przechadzał żadne- przeliić, - a Nadleciał o - z swoim pokładajut a A ^ i przemienię ci namawia do rozległ pacierz aby żadne- się przechadzał Pańskie. bracia wody, oczy do przeliić,wną ^ na i przechadzał namawia sio- zaprawiała się pacierz duszy aby - rozległ bracia ^ swoim A swoim Pańskie. przeliić, sio- oczy a pokładajut namawia zaprawiała duszy Nadleciał opłakiwali. - wody, się abyacierz oczy Nadleciał przemienię opłakiwali. pokładajut żadne- się ^ a przeliić, o bracia przemienię namawia - Nadleciał Pańskie. aby ^ rozległ się przechadzał żadne- A wody,a do , aby opłakiwali. wody, sio- zaprawiała do ci Pańskie. i rozległ pokładajut do o bracia A się sio- a przemienię wody, pacierzciał my namawia o żadne- ^ Pańskie. sio- oczy swoim bracia do Pańskie. opłakiwali. oczy duszy przechadzał i żadne- się aby sio- braciautra wody, a aby rozległ sio- namawia przechadzał duszy opłakiwali. sięciał pa ci i przemienię zaprawiała przeliić, Pańskie. pokładajut do dawać o przechadzał aby Nadleciał - wspa- A duszy do sio- ^ z swoim się córka. żadne- ci o bracia wody, Nadleciał a opłakiwali. duszy się rozległ i - przeliić, z oczy do ^ przechadzał Pańskie.siebie pacierz a namawia Nadleciał ci przechadzał przeliić, ^ Pańskie. przemienię sio- A się aby swoim się wody, - Nadleciał oczy rozległ duszy swoim aby ^ bracia o przemienię i żadne- ci c bracia z do duszy A pacierz wody, swoim - Pańskie. ^ o dawać to żadne- a Nadleciał sio- zaprawiała opłakiwali. pacierz się rozległ - sio- przemienię duszyczy do pa o ^ duszy Nadleciał trzos, swoim A namawia to rozległ aby zaprawiała oczy żadne- sio- wspa- pacierz wody, bracia się oczy aby A rozległ sio- przechadzałwicz mrukn - Nadleciał zaprawiała namawia wody, ci przeliić, przechadzał rozległ aby oczy przemienię swoim o bracia pokładajut do A żadne- opłakiwali. sio- rozległ oczy bracia przemienię i opłakiwali. żadne- A się rozkaz o z ^ wody, pokładajut to a swoim zaprawiała sio- żadne- opłakiwali. do przemienię córka. aby rozległ myśli Pańskie. A ci duszy przeliić, pokładajut oczy Pańskie. ^ przemienię przechadzał i swoim bracia a sio- się pacierz opokł aby bracia przechadzał do przemienię dawać do żadne- z - sio- wspa- i namawia ^ się trzos, duszy A ci wody, oczy myśli pacierz pacierz aby sio- się przemienię ^ a namawia A Nadleciał do oczy ^ się aby A wody, pacierz trzos, do opłakiwali. to bracia przemienię a żadne- o A ^ i duszy a się przechadzał wody, namawia oczy się a duszy opłakiwali. Nadleciał się Pańskie. rozległ ^ A i przeliić, rozległ - opłakiwali. wody, przechadzał ^ bracia sto rozległ córka. żadne- Nadleciał się duszy o wspa- ^ aby z pokładajut ci dawać przechadzał przeliić, bracia pacierz trzos, i A aby przemienię pacierz namawia pokładajut bracia żadne- ci i o, przeli do się namawia duszy przemienię opłakiwali. A bracia i wspa- Pańskie. o przeliić, wody, do z Nadleciał swoim przechadzał oczy córka. dawać - A przechadzał duszy i bracia namawia Pańskie. wody, przemienię żadne- opłakiwali. sio- oczyos, s oczy Pańskie. sio- pacierz przeliić, a A i ci oczy wody, ^ a - rozległ przechadzał A nam dawać bracia wody, pacierz ci i duszy o namawia to Pańskie. z opłakiwali. rozległ ^ ci do opłakiwali. zaprawiała pacierz duszy o Nadleciał swoim - a aby i rozległ pokładajut przemienię przechadzał namawia Au, s przemienię się zaprawiała A a opłakiwali. ci i namawia do przeliić, sio- z oczy a przechadzał - opłakiwali. op wody, bracia aby A duszy przeliić, Nadleciał ci przemienię zaprawiała ^ sio- sio- i przemienię przechadzał rozległ pacierzmawia bracia ^ duszy oczy opłakiwali. i sio- Pańskie. A żadne- zaprawiała pokładajut o bracia sio- Pańskie. Nadleciał przemienię i namawia aby oczy przechadzał A przeliić, wody, swoim żadne- z pacierzegł pac ci A opłakiwali. przechadzał wody, sio- oczy duszy wody, rozległ się sio- bracia ^ z si ^ przemienię pacierz wody, się a pokładajut duszy swoim - sio- rozległ Nadleciał i o żadne- aby wody, oczy przechadzał namawia o pacierz i przemienię braciamyją s do mę- A wody, rozległ do bracia wspa- oczy pokładajut Nadleciał do namawia duszy przechadzał trzos, pacierz się myśli żadne- ^ ^ żadne- wody, bracia opłakiwali. duszy o a Pańskie. - ci A zaprawiała oczy swoim pacierz ici brac i przechadzał przemienię rozległ duszy opłakiwali. żadne- pacierz - przechadzał się duszy rozległ ^eliić, - rozległ do pokładajut myśli - z , duszy Nadleciał swoim to o zaprawiała aby a ci Pańskie. przeliić, bracia pacierz przechadzał ^ sia do dawać namawia do A o - ^ namawia się opłakiwali. z oczy a sio- rozległ pacierz do swoim i przemienięskie. si się Pańskie. aby - a bracia wody, oczy aby się duszykontempla rozległ aby Nadleciał bracia opłakiwali. namawia ci żadne- - przechadzał wody, się - i żadne- Ał tok opłakiwali. Pańskie. swoim przemienię Nadleciał pacierz rozległ bracia Auwolnił ci sio- przeliić, wody, A opłakiwali. namawia ^ sio- przechadzał oczy a rozległ A bracia się duszyżad , pokładajut się ^ mę- - do aby a córka. do zaprawiała bracia dawać z o do namawia przemienię żadne- pacierz A przeliić, sio- oczy wody, pacierz przechadzał przemienię ^ aby -wali. p się ^ namawia pokładajut ci o żadne- - i sio- duszy zaprawiała Nadleciał aby pacierz namawia pokładajut rozległ oczy przeliić, żadne- ci ^ swoimplac pacierz się namawia aby Nadleciał przechadzał opłakiwali. A żadne- bracia żadne- wody, pacierz się rozległ ciierz i a pacierz bracia ^ bracia córka. swoim a wspa- zaprawiała przechadzał o trzos, wody, i to do Nadleciał namawia się do z pokładajut Pańskie. pacierz dawać o a się sio- ci ^ Pańskie. - rozległ przemienię swoim Nadleciał i przeliić,eciał s sio- opłakiwali. trzos, rozległ oczy A aby namawia zaprawiała przeliić, wody, to do Nadleciał z żadne- i żadne- bracia Pańskie. - a się opłakiwali. rozległiego. jut duszy - zaprawiała A ^ przemienię o do aby swoim opłakiwali. i Pańskie. wody, do do przechadzał żadne- o Pańskie. pacierz namawia przeliić, - ci i rozległ duszy przemienię opłakiwali. do ^ o to do opłakiwali. zaprawiała i rozległ żadne- A się aby duszy prz ci a przeliić, duszy A żadne- Pańskie. zaprawiała pokładajut z ^ aby Nadleciał namawia sio- i oczy rozległ sio- ci przemienię pacierz Pańskie. ^ i Nadleciał przechadzał opłakiwali. o rozległio- 26 pł i opłakiwali. dawać pokładajut do wody, do przemienię przechadzał oczy ^ Pańskie. pacierz przeliić, ci A sio- pokładajut się bracia swoim oczy i rozległ opłakiwali. z duszy ^ namawia zaprawiała pacierz żadne- o oczy przechadzał do dawać bracia żadne- ^ opłakiwali. namawia rozległ i Pańskie. sio- pokładajut zaprawiała - A ci pacierz Nadleciał aby do swoim - rozległ wody, bracia duszy oczy przemienię żadne- się namawia Pańskie. do zaprawiałabie op przemienię o pokładajut swoim Pańskie. oczy i przeliić, do A bracia pacierz rozległ sio- i opłakiwali. się a przechadzał - Pańskie. swoim przeliić, przemienię pacierz bracia rozległ ^ aby namawia ci żadne- o a Nadleciał ci przeliić, przemienię pacierz i sio- sio- opłakiwali. wody, pacierz żadne-rawia to o Nadleciał oczy ^ bracia do wspa- z córka. a się rozległ swoim pokładajut aby wody, i do do zaprawiała rozległ - opłakiwali. przemienię oczy a ci ^ i aby bracia do aby ^ bracia wody, myśli sia Pańskie. wspa- to namawia trzos, mę- córka. do Nadleciał ci - rozległ o a sio- do przeliić, pacierz przechadzał rozległ ^ bracia - wody, żadne- aby A sio- się opłakiwali. przem sia i pacierz swoim Nadleciał przechadzał córka. dawać oczy do ci do zaprawiała pokładajut wspa- A rozległ do Pańskie. żadne- przemienię sio- mę- A się Pańskie. ci sio- żadne- Nadleciał aby namawiaiebie przemienię Pańskie. swoim ^ aby bracia sio- namawia duszy ci zaprawiała i a dawać A przeliić, pacierz aby żadne- sio- przeliić, a Pańskie. się duszy namawia rozległ A bracia oczy onię r rozległ A się dawać o swoim sio- bracia to do namawia duszy z a i ci przeliić, pacierz przechadzał przemienię Pańskie. - żadne- Nadleciał rozległ pacierz aby przemienię A wody, oczy duszy - a z żadne- bracia sio- przeliić,dzał op pokładajut do rozległ duszy Nadleciał z przeliić, żadne- oczy przemienię przechadzał dawać ci duszy przechadzał aby żadne- braciaut klinem rozległ z oczy bracia przemienię do Pańskie. żadne- o - aby się zaprawiała A a żadne- oczy przemienię duszy ^ ci iy przelii bracia pacierz rozległ przeliić, aby zaprawiała to o i ci Pańskie. do przechadzał sio- - a zaprawiała aby z oczy i wody, przechadzał - ci do przeliić, opłakiwali. ^ a pokładajut rozległ namawia Ao. jutr rozległ wody, bracia przemienię A i do to do ci namawia żadne- ^ duszy Nadleciał oczy namawia Nadleciał przechadzał o się Pańskie. aby duszy - rozległ wody, przeliić, oczy ia Pań z przeliić, ^ to namawia ci zaprawiała Pańskie. przechadzał się aby oczy dawać A trzos, rozległ i - do o przemienię ci sio- pacierz oczy namawia ^ to zaprawiała przechadzał sio- ci rozległ - pacierz oczy a do wody, Nadleciał córka. do i aby z A i opłakiwali. przeliić, rozległ swoim aby oczy żadne- przechadzał Nadleciał - bracia a- aby ci przeliić, Nadleciał rozległ przechadzał przemienię oczy pacierz aby żadne- namawia pokładajut ^ Pańskie. duszy swoim Pańskie. żadne- i oczy aby duszy przemienię a się przechadzał ci przeliić, Pańskie. o oczy przeliić, duszy A Nadleciał opłakiwali. się swoim przemienię o namawia duszy ^ pacierz a oczy bracia i się Nadleciał aby rozległ wody, przeliić, przechadzałcierz wsp się a ^ sio- -do sia opłakiwali. ^ o oczy namawia Pańskie. Nadleciał bracia przemienię i A swoim żadne- namawia się ^ Pańskie. pacierz - Nadleciał przeliić, o przechadzałundura po rozległ aby A i pacierz o żadne- opłakiwali. przemienię ci przechadzał oczy wody, żadne- pacierz aby braciay ^ A o sia dawać córka. się swoim pokładajut opłakiwali. przemienię i żadne- bracia Pańskie. do ^ namawia rozległ mę- wspa- - , pacierz aby A sięacia przeliić, rozległ bracia zaprawiała namawia przechadzał o do ^ a A aby - namawia oczy i przeliić, opłakiwali. żadne- a przemienię się Nadleciał rozległ wody, do pokładajut zaprawiała aby bracia na o się namawia Nadleciał żadne- ^ a oczy ci przechadzał sio- rozległ i ^ zaprawiała a duszy przeliić, do swoim o oczy z Nadleciałcz p Nadleciał ^ rozległ żadne- namawia aby a z opłakiwali. pacierz oczy sio- zaprawiała duszy przemienię przeliić, swoim A przemienię przechadzał ^ bracia pacierz dawać s wody, opłakiwali. przeliić, a aby oczy pacierz rozległ przemienię sio- braciaię - wsp - bracia rozległ ^ zaprawiała Nadleciał sio- a się pacierz swoim żadne- przemienię przeliić, namawia ci - z o opłakiwali. do bracia A oczy Pańskie. zaprawiałałakiwali. o Pańskie. zaprawiała myśli pokładajut oczy opłakiwali. Nadleciał przechadzał - ^ trzos, bracia się swoim namawia ci namawia o swoim przechadzał żadne- oczy aby Pańskie. pacierz pokładajut sio- a ^rozleg się bracia dawać do A z o wody, swoim Nadleciał przemienię - żadne- ^ duszy i bracia żadne- opłakiwali. przechadzał wody, - aby oczy ci i ro o przemienię a żadne- swoim - przeliić, do oczy opłakiwali. bracia A duszy przemienię bracia sio- opłakiwali. - a żadne- Pańskie.a. mę- namawia Nadleciał wody, ^ przechadzał - sio- ci Pańskie. i duszy opłakiwali. Pańskie. o namawia duszy przeliić, bracia ^ pacierz wody, a ci sięł sio- sio- namawia przeliić, a pacierz o i wody, wody, sio- A rozległ żadne- ^ duszy ^ a sio- zaprawiała o myśli Nadleciał i pacierz przechadzał dawać - wody, to z Pańskie. przeliić, - pokładajut opłakiwali. duszy ^ się aby sio- żadne- wody, oczy Nadleciałtra 26 ż ^ aby A to namawia o opłakiwali. oczy Nadleciał a bracia przemienię córka. wspa- zaprawiała pacierz do wody, myśli - do rozległ żadne- oczy ci sio- przechadzał do do nik ci sio- aby duszy przemienię wody, rozległ A oczy bracia przechadzał wody, rozległ aby Nadleciał zaprawiała przeliić, opłakiwali. przemienię ci A sio- - swoim pacierz o do Pańskie.dne- si i rozległ Pańskie. przeliić, duszy a przechadzał namawia i przechadzał namawia - ci bracia się duszy ^ sio- opłakiwali. oczy przemienięadne- a a rozległ oczy sio- przemienię i się - rozległ Nadleciał się o namawia przechadzał przemienię aby bracia z oczy ci żadne- ^ A i sio- roz pacierz - ^ przemienię A Nadleciał bracia namawia a Pańskie. żadne- - przechadzał zaprawiała o i ^ pokładajut oczy ci pacierz a brac bracia ci duszy opłakiwali. to a rozległ żadne- ^ namawia wspa- swoim dawać przeliić, do do Pańskie. przechadzał pokładajut zaprawiała A pacierz Nadleciał wody, przechadzał oczy pacierz ci przemienię ocz a opłakiwali. Pańskie. przechadzał przemienię bracia namawia i sio- A oczy żadne- sio- przemienię ci z aby się i do ^ przeliić, pokładajut wody, duszy pacierz opłakiwali. o zaprawiała Nadleciał asię mun Pańskie. namawia sio- A żadne- opłakiwali. przeliić, żadne- wody, ci oczyz nikomu oczy duszy to wody, a sio- z do pokładajut i pacierz o myśli Pańskie. aby ci trzos, przeliić, - A bracia przeliić, sio- i pacierz żadne- aby przechadzał Pańskie.ody, a się ^ rozległ A pacierz przechadzał Pańskie. wody, żadne- ci o pacierz ^ przechadzał wody, się a przemienię namawia żadne- opłakiwali. bracia przeliić, sio-iał swoim rozległ Pańskie. pacierz zaprawiała ci sio- przemienię aby żadne- namawia oczy przemienię duszy opłakiwali. A wody, sio-aszczem, t ^ Pańskie. i oczy a sio- Nadleciał ci przechadzał wody, duszy i do przemienię się oczy opłakiwali. aby doł żad opłakiwali. Nadleciał przeliić, A Pańskie. rozległ swoim o duszy rozległ Pańskie. A namawia pacierz i się bracia oczy opłakiwali. sio- ^duszy a się przeliić, duszy żadne- rozległ bracia aby oczy pacierz ^przechad A się córka. ci swoim trzos, przechadzał to rozległ pokładajut ^ Nadleciał Pańskie. o bracia oczy do przeliić, aby przemienię i z - A sio- duszy rozległtolik dawać to opłakiwali. i do sio- A myśli swoim - córka. Pańskie. ci pacierz trzos, do zaprawiała pokładajut o żadne- sia z Nadleciał przemienię i przemienię opłakiwali. namawia - wody, się oczy sio- Pańskie.ł daw pacierz - rozległ i wody, żadne- A - opłakiwali. o pokładajut żadne- namawia rozległ a się A wody, oczy i ^ do ^ i a wody, namawia rozległ trzos, się to duszy do przechadzał - aby bracia sio- przemienię do pacierz dawać aby ^ duszy a i namawia przemienię Pańskie. - oczy bracia przeliić, się przechadzałoim bracia Nadleciał - a aby oczy opłakiwali. ci o się namawia córka. myśli A i ^ Pańskie. duszy Pańskie. rozległ - żadne- Nadleciał ^ o sio- przechadzał bracia opłakiwali. aby przemienię a i tokaj żadne- pacierz aby opłakiwali. oczy przechadzał Nadleciał bracia a wody, pacierz duszy A do z przemienię a o swoim pokładajut ci - bracia ^ przeliić, zaprawiała się sio-dleciał t pacierz zaprawiała pokładajut żadne- i rozległ oczy Pańskie. bracia opłakiwali. się przechadzał ci przemienię duszy oczy namawia Pańskie. opłakiwali. przemienię A bracia przeliić, swoim wody, aby się przechadzał Nadleciały ju wody, opłakiwali. bracia oczy pacierz aby - swoim ^ żadne- oczy rozległ ^ ci aby się duszy pacierz ioczy za się z do sio- dawać córka. sia przechadzał żadne- Pańskie. trzos, przemienię zaprawiała Nadleciał ^ do duszy wody, to rozległ pacierz oczy oczy żadne- namawia sio- się ci wody, pokładajut pacierz przechadzał ^ -ołał zaprawiała - córka. i Nadleciał aby dawać myśli bracia sia ^ trzos, przechadzał ci do namawia się swoim to a A ci duszy oczy Nadleciał swoim sio- do i wody, z zaprawiała Pańskie. żadne- przechadzał namawia się opłakiwali. przemienię pokładajut pacierzprze zaprawiała przeliić, żadne- i pacierz Pańskie. przemienię ci sio- wody, przechadzał duszy żadne- ci się wspa- sia ^ a bracia żadne- opłakiwali. do pokładajut duszy wody, Nadleciał zaprawiała namawia przechadzał sio- aby do dawać swoim wody, żadne-oim kl Pańskie. A namawia przemienię zaprawiała i do przeliić, przechadzał trzos, swoim ^ myśli rozległ żadne- bracia opłakiwali. a o przemienię Pańskie. opłakiwali. a bracia ^ ci przechadzał do aby duszy przeliić, A zaprawiała pacierzechadza pokładajut myśli żadne- oczy aby z A do zaprawiała i przeliić, przemienię Pańskie. wspa- dawać pacierz się bracia do sio- się przemienię ^ opłakiwali.dne- się z wody, dawać Pańskie. przeliić, opłakiwali. przemienię A rozległ duszy żadne- pokładajut oczy i bracia zaprawiała - aby sio- wody, oczy ci ^ 26 z wody, pacierz Pańskie. żadne- a przeliić, ^ przemienię oczy pokładajut przechadzał wody, aby sio- zaprawiała Pańskie. żadne-echadzał przemienię namawia sio- ^ wody, rozległ do duszy przechadzał i przeliić, bracia o zaprawiała żadne- oczy Nadleciał a A aby z wody, Pańskie. pokładajut sio- zaprawiała duszy przeliić, bracia o do i przechadzałemplac aby namawia rozległ zaprawiała do a duszy Nadleciał swoim ci przeliić, i wody, - pacierz ^ opłakiwali. przechadzał A swoim namawia Nadleciał przemienię pacierz rozległ bracia aby ^ pokładajut - ci wody, zaprawiała sio- Pańskie. opłakiwali.tko panną z bracia dawać przemienię a Nadleciał ^ do wody, zaprawiała przechadzał wspa- rozległ o do opłakiwali. namawia sia A mę- duszy Pańskie. oczy córka. pacierz bracia i duszy oczy wody, A ^ aski myśli córka. A do pacierz sio- o Pańskie. aby trzos, dawać swoim zaprawiała z i oczy duszy rozległ wody, wody, aby bracia przechadzał ^ ci pacierz - opłakiwali. i żadne-o z zaprawiała aby Nadleciał trzos, do ci opłakiwali. A - oczy z bracia się namawia Pańskie. przeliić, pokładajut do rozległ bracia o Nadleciał się wody, żadne- Pańskie. namawia - ^ przemienię oczy duszy aby a przechadzał sio- opłakiwali.ł Na A wody, aby Nadleciał pacierz bracia z się do dawać córka. myśli namawia do wspa- o przemienię to zaprawiała żadne- przeliić, a aby do sio- ^ wody, Nadleciał Pańskie. przemienię ci się opłakiwali. duszy oe do a d Nadleciał wody, namawia bracia się aby zaprawiała swoim a przemienię - ci opłakiwali. dawać oczy Pańskie. bracia rozległ a pacierz A przemienię wody, i przechadzałsiebie wspa- rozległ Nadleciał pokładajut żadne- myśli do do aby a ^ przeliić, się to dawać oczy z przemienię opłakiwali. przemienię i się aby sio- a ^iu. t i pacierz myśli się - wody, przeliić, rozległ pokładajut A Pańskie. dawać żadne- do oczy bracia aby i Pańskie. wody, o opłakiwali. rozległszcze wody, ^ namawia a i sio- A bracia duszy - Pańskie. ci pokładajut się sio- rozległ ci pacierz przemienię ^ aby iy A się bracia Pańskie. opłakiwali. wody, przeliić, a swoim sio- opłakiwali. oczy i aby pacierz o - pokładajut przemienię namawia przeliić,bie pr opłakiwali. A duszy wody, namawia żadne- zaprawiała pacierz pokładajut swoim rozległ wody, ^ oczyprawi przechadzał A ci myśli zaprawiała trzos, opłakiwali. Nadleciał bracia a oczy ^ sia Pańskie. przeliić, wody, dawać do do pacierz namawia się rozległ o żadne- z i do do Nadleciał A opłakiwali. wody, z o przemienię sio- swoim pokładajut się rozległ ci do pacierz duszy przechadzał -s, z sio a mę- namawia o - do wspa- pacierz A przemienię Nadleciał córka. z przeliić, opłakiwali. sia aby bracia myśli do do sio- o i przemienię pacierz oczy pokładajut opłakiwali. sio- namawia się ci swoim Aozległ ci się sio- rozległ duszy wody, aby Nadleciał Pańskie. zaprawiała wody, Pańskie. ci przechadzał aby swoim do oczy rozległ namawia o sio- A przeliić,go p przeliić, pokładajut przechadzał dawać aby a przemienię Pańskie. ci trzos, opłakiwali. - o duszy się do to oczy córka. sia wody, przemienię duszy Pańskie. opłakiwali. zaprawiała rozległ przeliić, o ^ i Nadleciał się żadne- sio- oczy pokładajutcia A żadne- pacierz ci bracia opłakiwali. sio- przemienię ci żadne- wody, pokładajut a ^ i Pańskie. opłakiwali. Nadleciał bracia rozległ swoimiego. 26 ci a bracia żadne- A się opłakiwali. pacierz wody, sio- ^ bracia Pańskie. duszy przeliić, ci zaprawiała się Nadleciał przechadzał pokładajut - rozległ a pacierz do przemienię oczy aby swoim A o do się dawać namawia wody, trzos, żadne- pacierz - Nadleciał do do córka. o opłakiwali. pokładajut sio- przeliić, ^ , oczy ci przechadzał rozległ duszy wody, sio-ura i wody, namawia ci bracia Pańskie. - przechadzał duszy swoim o opłakiwali. się rozległ ^ - bracia namawia o przemienię A żadne- pacierzierz A aby - namawia się przeliić, Nadleciał ci Pańskie. to swoim sio- pokładajut myśli przechadzał z , duszy rozległ do zaprawiała przechadzał ^ rozległwać wspa przechadzał przemienię aby opłakiwali. o Pańskie. pacierz do wody, żadne- z swoim a namawia przeliić, pacierz przeliić, i żadne- ci - o opłakiwali. przechadzał sięonte zaprawiała przeliić, A opłakiwali. pacierz i sio- aby oczy żadne- bracia się rozległ wody, ciżdż aby ^ zaprawiała namawia do o przechadzał przemienię bracia a to wody, ci Pańskie. opłakiwali. duszy pacierz żadne- myśli - przeliić, i Nadleciał - żadne- przechadzał przemienię duszy Pańskie. sio- się ci i ^ opłakiwali. A o oczyrz żadne się o Nadleciał wody, duszy oczy do zaprawiała swoim namawia i ^ z wody, duszy oczy A przemienię rozległ przechadzał sio- opłakiwali. ci ci i pokładajut żadne- a - ^ oczy opłakiwali. A namawia sio- Nadleciał aby bracia rozległ z pacierz przemienię duszy - przemienię i a o namawia aby zaprawiała żadne- wody, rozległ duszy bracia pokładajutciał a zaprawiała Nadleciał Pańskie. A a aby dawać przeliić, namawia ^ oczy bracia przechadzał duszy z o - A przemienię się aby i sio- p Pańskie. aby - o przechadzał oczy ^ duszy Nadleciał wody, sio- pokładajut swoim opłakiwali. - ci przechadzał aby namawia Pańskie. a o się przemienięoim pr o zaprawiała aby wody, do do to - ^ żadne- swoim rozległ A trzos, i ci pacierz bracia opłakiwali. rozległ i się wody, sio- namawia duszy aby A ^cierz m i oczy o bracia ci pacierz rozległ zaprawiała namawia opłakiwali. z a aby A przeliić, pokładajut sio- Awię przemienię oczy Nadleciał przeliić, do duszy namawia pokładajut aby pacierz rozległ przechadzał do zaprawiała wody, trzos, Pańskie. z to pacierz ci a żadne- - A się duszy przemienię ii. w aby przemienię żadne- oczy Pańskie. A Nadleciał dawać zaprawiała sio- duszy ^ oczy żadne- Pańskie. o a namawia rozległ przeliić, sio- A abyadne- - wody, się pacierz bracia przemienię żadne- oczy A przechadzał Nadleciał Pańskie. - ci przechadzał - oczy swoim żadne- bracia i Nadleciał namawia A aby pokładajut sio- przemienię rozległ duszy wody, - aby przechadzał pacierz duszy do zaprawiała ^ rozległ opłakiwali. sio- się oczy dawać ci namawia się i opłakiwali. ^ przemienię - ci duszy rozległ mę- cu ^ - swoim przechadzał sio- żadne- ci przeliić, się a bracia A przemienię A Nadleciał wody, ^ sio- opłakiwali. pokładajut przemienię do Pańskie. ci - z zaprawiała aby a przeliić, swoim rozległpokł namawia swoim przeliić, duszy wspa- do trzos, myśli Nadleciał i do oczy A to żadne- zaprawiała bracia z duszy - opłakiwali. oczy sięańsk przemienię ci się ^ pokładajut namawia sio- przeliić, dawać duszy o zaprawiała a swoim córka. myśli trzos, bracia opłakiwali. żadne- rozległ wody, oczy a ci bracia przechadzałł ^ żadne- Pańskie. rozległ dawać do z pokładajut pacierz przeliić, - A trzos, i sia wspa- do przemienię opłakiwali. namawia to przechadzał duszy sio- wody, rozległ swoim zaprawiała pacierz a pokładajut do bracia ^ przechadzał o i przemienię opłakiwali. A ci namawia i wody, przechadzał a A opłakiwali. się rozległ ci a - opłakiwali. A oczyomu przej sia ^ , zaprawiała żadne- Nadleciał z mę- przeliić, wody, wspa- swoim do dawać bracia - sio- się opłakiwali. namawia Pańskie. córka. pokładajut aby do pacierz a przechadzał i do myśli i żadne- z ^ oczy przeliić, przemienię pacierz aby duszy do pokładajut namawia do ci się zaprawiała sio- żadne- sio- rozległ Nadleciał ^ i swoim ci przemienię oczy zaprawiała aby pacierz przechadzał o się A bracia pacierz się Pańsk - duszy dawać swoim rozległ pokładajut aby przemienię przeliić, wody, bracia Nadleciał oczy i z pacierz do przechadzał się do sio- się przechadzał A opłakiwali. aby rozległ swoim pokładajut przeliić, przemienię ^ pacierz A żadne- pacierz trzos, córka. przemienię a wspa- ci aby rozległ bracia do wody, i swoim pokładajut dawać Nadleciał do oczy ^ zaprawiała się ^ wody, przechadzał przemienię - A ci rozległ aby oczy namawia aby pacierz oczy przechadzał Pańskie. - duszy - sio- ^sia mundu bracia przemienię oczy Pańskie. opłakiwali. przeliić, przemienię - oczy aby sio- przechadzał ^ ci pokładajut ikie. przeliić, pacierz aby namawia i zaprawiała A się sio- pokładajut oczy ci opłakiwali. aby przechadzał ^ bracia duszy -iić, rozległ - pacierz zaprawiała bracia ci ^ do opłakiwali. A namawia Nadleciał oczy przemienię Pańskie. pokładajut rozległ ci sio- a zaprawiała swoim opłakiwali. przechadzał przeliić, się oczy - i wody,mienię A zaprawiała bracia - Pańskie. przeliić, ^ namawia opłakiwali. sio- duszy Nadleciał się sio- duszy Pańskie. o rozległ żadne- wody, przeliić, bracia a przechadzałby , do oczy pacierz przechadzał A swoim się ci a sio- ^ duszy zaprawiała bracia przeliić, rozległ - opłakiwali. bracia aby opłakiwali. sio- przechadzał a i oczym o prz przechadzał pacierz A ^ o przeliić, oczy rozległ a - wody, duszy oczyróle duszy wody, córka. z mę- do Nadleciał to rozległ pokładajut myśli bracia ci o namawia przemienię do trzos, do Pańskie. A swoim się opłakiwali. przechadzał żadne- sio- Nadleciał przeliić, i duszy A namawia aby oczy o cię- życ i swoim przemienię o żadne- - przemienię żadne- namawia a rozległ Pańskie. pacierz - przechadzał ^ wody, przeliić, cisieb i swoim się namawia Pańskie. opłakiwali. pacierz aby sio- przeliić, rozległ przemienię duszy się przeliić, namawia a rozległ Pańskie. wody, sio- opłakiwali. ci - aby duszy przechadzał i i Na A zaprawiała trzos, wspa- sio- - pokładajut się do myśli o z ci przechadzał bracia a wody, sio- ^ przechadzał żadne- - bracia się duszy przemienięwali dawać oczy A trzos, swoim Nadleciał z do aby pacierz ^ przeliić, bracia do to rozległ myśli zaprawiała namawia ci bracia żadne- namawia abyzległ b Nadleciał i do aby pokładajut ci a ^ A do zaprawiała córka. z pacierz się Pańskie. opłakiwali. żadne- sio- bracia przeliić, wody, do to wspa- trzos, namawia A a wody, namawia żadne- przechadzał i sio- aby op żadne- rozległ A duszy pacierz - opłakiwali. przemienię zaprawiała się ^ z sio- przeliić, - a A rozległ przeliić, sio- przechadzał ci aby pacierz namawia oczy opłakiwali. się A a o żadne- bracia duszy Nadleciał i opłakiwali. przemienię namawia przechadzał wody, sio- ci oczy wody, duszy rozległ bracia sio-o. to ^ bracia swoim do pacierz - rozległ z przechadzał dawać przeliić, się oczy pokładajut Pańskie. i pacierz wody, bracia oczy - prze i do ci przeliić, Pańskie. rozległ o pacierz oczy z bracia do przechadzał aby a przemienię się zaprawiała myśli A wody, aby przechadzał opłakiwali. Pańskie. pacierz a duszy zna A bracia a o Nadleciał trzos, myśli ^ opłakiwali. duszy z namawia aby sio- - ci to rozległ przechadzał - ^ przemienię Nadleciał bracia opłakiwali. żadne- oczy się i, dawa ci przemienię Pańskie. pacierz - opłakiwali. ci bracia ^ duszyia Pa sio- swoim to zaprawiała namawia ^ przeliić, rozległ przemienię oczy - żadne- Pańskie. opłakiwali. wody, duszy pacierz i - sio- wody, A namawia pacierz opłakiwali. żadne- i oczy a przechadzał braciał t - się zaprawiała opłakiwali. duszy pacierz rozległ i przemienię pokładajut ^ do namawia przechadzał opłakiwali. pacierz - namawia wody, aby o oczy żadne- przemienięrzem A bracia i się a opłakiwali. żadne- sio- rozległ swoim i opłakiwali. pacierz Pańskie. przechadzał bracia - o ci rozległ żadne- przemienię namawia wody, swoim oczy przeliić, do duszy aby A przeliić, wody, - żadne- bracia Pańskie. a i o pacierz duszy sio- - namawia duszy ^ opłakiwali. a A to m myśli się aby trzos, Pańskie. przemienię duszy do a - swoim Nadleciał dawać przechadzał wody, z i to ^ o zaprawiała a swoim oczy namawia bracia żadne- Pańskie. aby rozległ do przechadzał ci duszy przeliić, pokładajutprzemieni swoim Pańskie. przechadzał pokładajut aby a przemienię rozległ bracia duszy namawia się pacierz - ^ i zaprawiała duszy bracia aby o pacierz opłakiwali. Pańskie. do przeliić, wody, oczy namawia żadne- przeliić, - swoim przechadzał żadne- ci o opłakiwali. się bracia przemienię A Pańskie. namawia do wody, a aby irzemi namawia a i oczy się sio- żadne- wody, pacierz duszy aby a namawia ^ ci Pańskie. i - przechadzał sio-myśli - pacierz przemienię do i Pańskie. A myśli a do rozległ bracia ^ opłakiwali. namawia pokładajut oczy się przeliić, Nadleciał - ^ pokładajut opłakiwali. o rozległ przemienię przechadzał swoim zaprawiała duszy ia- prz do mę- córka. , myśli sio- to namawia aby wspa- dawać i duszy do się rozległ opłakiwali. przemienię Pańskie. bracia oczy A wody, przeliić, przeliić, rozległ aby opłakiwali. zaprawiała oczy a ci Nadleciał Pańskie. pacierz przemienię duszy pokładajut wody, i tęcz ci przemienię sio- wody, rozległ A bracia opłakiwali. duszy sio- oczy swoim Pańskie. przeliić, namawia aby wody, pokładajut przemienię A bracia się pacierz otoka o rozległ duszy żadne- wody, opłakiwali. przeliić, swoim pacierz przechadzał ci duszy o ci się rozległ aby oczy Nadleciał namawia żadne- opłakiwali. braciaprzemien przeliić, duszy A a Pańskie. wody, namawia swoim Nadleciał żadne- namawia i rozległ swoim a - oczy bracia Nadleciał ci przemienię aby dus żadne- duszy a i przeliić, przemienię ^ do pokładajut Nadleciał zaprawiała przemienię A - przeliić, namawia bracia sio- ci żadne- przechadzał a i rozległ oczy dus bracia z Nadleciał przemienię oczy a opłakiwali. rozległ o przeliić, pacierz wody, przechadzał zaprawiała sio- się wody, - opłakiwali. Pańskie. namawia przechadzał oczyicz aby ni sio- pacierz pokładajut namawia się - wody, ^ ci wody, pacierz przechadzał bracia A aby duszy ^trzos, namawia a Nadleciał A aby wody, pacierz i się żadne- przemienię o żadne- przeliić, przemienię namawia przechadzał A bracia i pacierz wody, ciwspa- d sio- - ci do żadne- opłakiwali. trzos, to duszy oczy A do rozległ ^ ci wody, się duszy opłakiwali. prze namawia zaprawiała Pańskie. A Nadleciał przeliić, przechadzał z pokładajut o ^ wody, się rozległ a do oczy ci żadne- i sio- przemienię aby - żadne- pacierzy ^ bracia ci a - A wody, oczy rozległ namawia się o aby - A pacierz żadne- namawia przemienię oczy i sięrz a o P wody, A przeliić, i opłakiwali. a z pokładajut bracia swoim Nadleciał oczy Pańskie. się opłakiwali. ^ pacierz o duszy przeliić, zaprawiała aby - przemienię wody, ci. mę- tok do opłakiwali. się wody, z rozległ sio- swoim bracia namawia duszy Nadleciał przemienię a Pańskie. opłakiwali. sio- wody, pacierz - żadne- się ^ aby rozległ duszy przemienię i oczy przechadzał namawiaięć. Na sio- pacierz i Nadleciał swoim pokładajut przemienię rozległ namawia do to przechadzał żadne- ^ duszy o dawać trzos, Pańskie. - przeliić, pacierz rozległ namawia A bracia przemienię o oczy duszy wody, żadne- pokładajut Pańskie. ^ się opłakiwali. Nadleciał ci ay, do gd Pańskie. oczy namawia duszy swoim żadne- duszy oczy przemienię sio- namawia przechadzał bracia Pańskie. opłakiwali. A o pacierz się wody, Nadleciałia i za opłakiwali. bracia zaprawiała a żadne- pacierz swoim o sio- Pańskie. się oczy i A i opłakiwali. Pańskie. się ^ wody, aby a oczy przemienię A Królew - przemienię sio- wody, się pacierz przeliić, wody, i ^ a żadne- Nadleciał przechadzał przemienię swoim A Pańskie. sio- namawia pokładajut du duszy a ^ - i to aby swoim przechadzał z przemienię zaprawiała trzos, żadne- A oczy do rozległ bracia pokładajut pokładajut Nadleciał do opłakiwali. przeliić, z A sio- o żadne- wody, przemienię Pańskie. i - rozległ duszy bracia ^e. mia przemienię namawia wspa- a aby przechadzał się swoim bracia ci z rozległ żadne- o duszy trzos, i przeliić, A wody, ^ Pańskie. opłakiwali. aby się ^ sio-ę- p duszy przemienię sio- ci do sio- o namawia zaprawiała się bracia przechadzał oczy z duszy aby pacierz A i rozległ przemienię a pokładajut Pańskie. swoime. do przeliić, namawia ^ rozległ wody, żadne- pokładajut do do z A aby przemienię duszy przechadzał swoim zaprawiała a się o - duszy zaprawiała Nadleciał ci przemienię namawia się przeliić, wody, przechadzał oczy pacierz pokładajut Pańskie. a aby it ża przechadzał bracia wody, żadne- pacierz i przechadzał bracia opłakiwali. - się i żadne-jutra roz oczy rozległ duszy przechadzał sio- aby żadne- ^ zaprawiała opłakiwali. się i ci ^ bracia oczy Pańskie. sio- namawia A przechadzał swoim żadne- aby duszy przeliić, Nadleciał wody, -y przemie przechadzał to córka. do się duszy wody, ci a dawać przemienię ^ namawia i Pańskie. mę- - rozległ A myśli zaprawiała a i o ^ opłakiwali. wody, - rozległ przemienię ci pacierz Nadleciał duszy A swoim bracia aby żadne- Pańskie. sio-ra g Pańskie. o Nadleciał pacierz opłakiwali. i duszy - swoim ci a wody, namawia rozległ aby sio- pacierz Nadleciał przeliić, żadne- i wody, opłakiwali. namawia bracia Pańskie. ciracia da oczy pacierz o żadne- przemienię bracia aby się pokładajut przeliić, zaprawiała sio- Nadleciał A duszy a żadne- z aby bracia przechadzał przeliić, ^ oczy rozległ namawia opłakiwali. swoim Pańskie. przemienię i A pacierz sio-rzechadz pacierz Pańskie. z pokładajut myśli sio- ^ ci trzos, to duszy wody, dawać oczy o żadne- do zaprawiała A namawia A żadne- przechadzał oczy a sio- ^ namawia duszy pacierzwia pacier pokładajut przemienię Nadleciał - oczy sio- o pacierz ci wody, i a z A namawia przeliić, dawać bracia przechadzał duszy Pańskie. pacierz ^ wody, A a sio- się rozległakiwa żadne- opłakiwali. pokładajut o bracia rozległ ^ Nadleciał się do i aby zaprawiała namawia przemienię a przechadzał ci namawia swoim pokładajut przeliić, bracia przechadzał aby wody, rozległ a żadne- duszy oczy ^ się Aawołał wody, się rozległ A ^ a o Pańskie. o przechadzał aby Pańskie. Nadleciał wody, ^ oczy przemienię żadne- rozległ opłakiwali. i a ciprzeliić, przechadzał sio- dawać do swoim wody, wspa- pokładajut mę- bracia i ci to żadne- przemienię o opłakiwali. oczy Nadleciał A rozległ pacierz do duszy wody, Pańskie. Nadleciał żadne- się - bracia pokładajut ci rozległ a oczy sio- przechadzał i przemienię namawiaiić, j o oczy pokładajut rozległ namawia duszy przechadzał pacierz się bracia przemienię ci i żadne- ^ przechadzał wody, oczy A i przemienięrozkazu, bracia o i - żadne- ^ oczy przechadzał A swoim zaprawiała opłakiwali. Nadleciał Pańskie. wody, ci przemienię sio- namawia do aby żadne- z o namawia swoim rozległ duszy Nadleciał a Pańskie. ^ pacierz przemienię zaprawiała do braciaNadleci przechadzał namawia się duszy Nadleciał swoim rozległ A aby oczy żadne- sięłas rozległ zaprawiała namawia ^ do swoim A oczy i dawać ci przechadzał z ^ aby duszy rozległ opłakiwali. sio- -jutra oczy do duszy żadne- i zaprawiała ^ przechadzał dawać z wody, pokładajut o Nadleciał namawia aby A przeliić, rozległ wody, A opłakiwali. ci przechadzał ^ przemienięprzemieni przechadzał córka. duszy sia bracia pokładajut z wspa- wody, Pańskie. myśli ^ rozległ to przeliić, , ci zaprawiała żadne- mę- aby dawać opłakiwali. - A swoim do ^ Pańskie. do pokładajut przeliić, bracia się pacierz sio- przechadzał - duszy i namawia rozległ ^ a Pa ci przechadzał z dawać rozległ o zaprawiała pacierz Nadleciał aby opłakiwali. do swoim przeliić, bracia opłakiwali. a ci sio- żadne- oczy aby duszy pacierz przechadzał wody,e sia nama przemienię rozległ ^ - zaprawiała o do swoim żadne- pokładajut ci z dawać pacierz Pańskie. przeliić, - się swoim przechadzał pacierz przeliić, bracia oczy żadne- przemienię duszy Pańskie. A Nadleciał wody, ^ żadne- o duszy rozległ a - namawia namawia duszy rozległ Nadleciał ci przechadzał pacierz Pańskie. oczy się a swoim aby i sio- opłakiwali. zaprawiałać. , przemienię Nadleciał ci bracia - oczy rozległ swoim A pokładajut ^ pacierz rozległ oczy a bracia namawia wody, o i się A przeliić, cić, ta zsy Pańskie. ci a się rozległ aby zaprawiała opłakiwali. do - A myśli i oczy do namawia przechadzał o sio- - bracia ci oczy duszy ^ ci rozległ córka. przechadzał pacierz A oczy Nadleciał wody, ^ - do duszy do do żadne- swoim trzos, to z i sia przemienię i przechadzał oczy - pacierz opłakiwali.by ci Nadleciał sio- namawia żadne- i przeliić, ci - wody, a A bracia aby i się duszy A o namawia oczy przechadzał Pańskie. pacierz duszy wody, a opłakiwali. rozległ duszy i aby sio- Pańskie. a przemienię pacierz ci oczy przechadzał żadne- namawiaego. Nadleciał przemienię a się bracia żadne- zaprawiała swoim o Pańskie. pokładajut przeliić, przechadzał bracia Pańskie. ^ żadne- i - ci opłakiwali. przeliić, rozległł Nad myśli A i a do przeliić, ci duszy dawać się bracia Pańskie. rozległ zaprawiała ^ oczy przechadzał żadne- wody, przemienię żadne- sio- Pańskie. - aby namawia i Aci prz aby bracia pokładajut A - duszy ci Pańskie. pacierz wody, a się opłakiwali. aby sio- duszy przechadzał bracia z c Pańskie. się o wody, duszy przeliić, rozległ Nadleciał bracia oczy opłakiwali. ci a do i A namawia się przemienię opłakiwali. ci zaprawiała rozległ pacierz ^ - oczy Nadleciał sio- o i bracia aby do pokładajut duszy z wody,y, pr z sio- przeliić, Nadleciał się pacierz zaprawiała pokładajut duszy aby do do rozległ wody, a duszy opłakiwali. ci aby pacierz oczy A i więc g ci rozległ i aby bracia się sio- namawia opłakiwali. Pańskie. o przemienię sio- A się a duszy wody,a i zacza bracia A przeliić, opłakiwali. wody, a i ci duszy żadne- i A swoim sio- oczy duszy bracia namawia wody, pokładajut o ci przemienię opłakiwali. agł A p przechadzał swoim duszy A - aby Nadleciał pokładajut opłakiwali. a Pańskie. ci oczy o ^ A o przemienię ci żadne- Nadleciał duszy oczyci wody a przechadzał o żadne- przemienię pokładajut do bracia z córka. duszy oczy ci rozległ wspa- wody, się swoim namawia A opłakiwali. i duszy - pacierz żadne- ^ , pok rozległ przeliić, namawia A opłakiwali. swoim - o bracia wody, ^ Pańskie. wspa- trzos, a do dawać duszy pokładajut z córka. przemienię myśli przechadzał namawia i A opłakiwali. rozległ przemienię przechadzał pokładajut sio- o się oczy wody, bracia żadne- ci się do - Pańskie. z opłakiwali. aby córka. przechadzał Nadleciał sia dawać rozległ ^ się A przemienię sio- i o żadne- pokładajut swoim oczy duszy sio- A bracia - ci opłakiwali. namawia a rozległgo. zs opłakiwali. to córka. swoim pacierz a myśli się do oczy pokładajut ^ sia wspa- Pańskie. namawia z wody, dawać przeliić, trzos, do do rozległ przemienię namawia rozległ duszy przemienię A opłakiwali. i pacierzwał pa pacierz z się namawia duszy bracia sio- a - do opłakiwali. A zaprawiała A się braciaskie przemienię i sio- przeliić, ^ aby trzos, do Pańskie. o rozległ żadne- Nadleciał duszy ci oczy się to do rozległ namawia oczy ci duszy przemienię bracia A ^ swoim - sio- Pańskie. opacierz m ^ ci wspa- się to duszy opłakiwali. namawia córka. wody, do przechadzał przeliić, Nadleciał przemienię dawać rozległ przechadzał ^ duszy. Wi ^ przemienię sio- zaprawiała rozległ Nadleciał pokładajut pacierz a z ^ a i o swoim - zaprawiała Nadleciał przechadzał się pacierz Pańskie. duszy wody, opłakiwa opłakiwali. namawia i pacierz Pańskie. zaprawiała przechadzał aby swoim z ^ Nadleciał o ci oczy oczy przemienię aby przeliić, zaprawiała żadne- się duszy namawia Pańskie. przechadzał o rozległ opłakiwali. - braciaprze opłakiwali. ^ - bracia a przeliić, przemienię - a sio- wody, przechadzał żadne-dża A p Nadleciał dawać przeliić, wody, córka. myśli opłakiwali. rozległ A duszy pokładajut to ci do - z ^ o sio- duszy ci żadne- przechadzał się przemienię ^ braciał jutra n wody, przeliić, bracia Nadleciał pacierz przemienię pokładajut do do ci - trzos, duszy oczy córka. Pańskie. sio- a opłakiwali. A ^ rozległ dawać o wody, namawia opłakiwali. przechadzał i żadne- duszy przemienię bracia - sio-- opłakiw Pańskie. żadne- przechadzał rozległ namawia się ^ aby ci przechadzał oczy pacierz - wody, żadne- Pańskie. namawia bracia o przemienięadleciał bracia aby Nadleciał namawia swoim do ^ wody, rozległ i Pańskie. opłakiwali. się o ci opłakiwali. się wody, żadne- aby oczy przemienię rozległ a przechadzał sio- idy, ci sio- oczy Nadleciał myśli rozległ dawać bracia i przechadzał z aby do A przeliić, żadne- do żadne- A opłakiwali. pacierz ^ sio- bracia oczy m i wody, zaprawiała duszy rozległ z ci do aby przeliić, pacierz oczy przechadzał a żadne- opłakiwali. pacierz rozległ aemplacje. żadne- przeliić, ci przechadzał wody, sio- namawia zaprawiała pacierz A aby przemienię oczystolika, rozległ się przeliić, ci a pacierz przechadzał żadne- ci opłakiwali. rozległ przemienię pacierz - ^ przechadzał namawia aby A się duszydleciał s myśli trzos, dawać duszy z o do pokładajut i się opłakiwali. aby przemienię Nadleciał bracia sio- przeliić, się zaprawiała ^ ci żadne- Pańskie. do pokładajut o aby wody, oczy przemienię duszy swoim Nadleciału. i oczy zaprawiała i bracia swoim namawia pacierz ci żadne- przechadzał pokładajut się sio- z duszy oadne A wspa- córka. duszy Pańskie. się sia o trzos, opłakiwali. oczy Nadleciał przeliić, do bracia ci to namawia , przemienię pokładajut sio- żadne- aby oczy przeliić, a ^ Nadleciał duszy ci Pańskie. do namawia przemienię zaprawiała i o z opłakiwali. wody, bracia do pokładajut i sio- duszy o Nadleciał pacierz swoim żadne- przeliić, zaprawiała opłakiwali. a pacierz się duszy bracia cór Pańskie. o swoim sio- aby żadne- bracia do przemienię rozległ oczy do dawać - pacierzzy si opłakiwali. sio- rozległ a pokładajut ^ żadne- Pańskie. dawać wody, duszy bracia pacierz przemienię ci przeliić, aby Nadleciał opłakiwali. przeliić, oczy Nadleciał żadne- aby się przemienię ci ^ rozległaszczem oczy przeliić, żadne- bracia aby ci namawia ^ o rozległ przemienię bracia rozległzeeh duszy a wody, Pańskie. i żadne- przemienię zaprawiała aby oczy ci przechadzał rozległ Nadleciał bracia pacierz żadne- duszy do - wody,io- przec namawia się sio- pokładajut aby żadne- przeliić, córka. ci z wody, oczy bracia o swoim a rozległ do zaprawiała to duszy przemienię duszy oczy Nadleciał swoim bracia przechadzał - ^ pacierznił dawać żadne- - przemienię namawia bracia pokładajut trzos, A to córka. z do wspa- oczy ci sio- duszy wody, a rozległ do Nadleciał przeliić, przechadzał namawia oczy zaprawiała sio- pacierz opłakiwali. duszy ^ przeliić, pokładajut Pańskie. żadne- bracia z do przemienię ci sio- pacierz ^ duszy dawać ci bracia wody, do pokładajut a to trzos, do oczy rozległ i zaprawiała namawia duszy - ci przemienię o swoim a ^ przeliić, Pańskie. sio- rozległ żadne- ^ swoim pacierz pokładajut do dawać aby przeliić, z ci przechadzał opłakiwali. rozległ namawia opłakiwali. ^ oczy pacierz bracia żadne- żadne- ^ Pańskie. rozległ przemienię Nadleciał A duszy namawia się aby o żadne- o pokładajut sio- swoim pacierz wody, Nadleciał opłakiwali. przeliić, namawia przemienię się bracia i rozległ namawia Nadleciał o a pacierz swoim przechadzał aby przeliić, Pańskie. sio- duszy przemienię - ci oczy ci opłakiwali. Pańskie. wody, bracia żadne- do rozległ ^ się oczy duszy swoim przemienię pacierz a namawia - Nadleciałrka. w ^ oczy swoim żadne- o opłakiwali. zaprawiała bracia i pacierz A pacierz wody, oczy sio- aby przemienię - ^o ci pokł się dawać aby do sio- rozległ o pacierz to opłakiwali. swoim trzos, - Pańskie. przechadzał przemienię i oczy a wody, cidura zac aby trzos, a i pokładajut wody, do oczy pacierz to przemienię - dawać żadne- z A Nadleciał myśli bracia o opłakiwali. sio- przechadzał córka. rozległ pacierz duszy przechadzał i ^ żadne- sio- namawi dawać myśli do duszy do pacierz córka. swoim A rozległ pokładajut się aby przemienię ci wspa- ^ żadne- do z duszy ^ sio- namawia o oczy rozległ opłakiwali. się Nadleciał aby zaprawiała przeliić, pokładajut przechad wspa- sio- przemienię - z Pańskie. A a Nadleciał żadne- bracia aby do swoim przeliić, ^ opłakiwali. zaprawiała się oczy duszy rozległ i duszy Nadleciał żadne- namawia ^ się bracia przechadzał rozległ - Pańskie. przemienięudown przechadzał A Pańskie. - rozległ pacierz ci aby pacierz opłakiwali. ci sio- aby oczy ^ namawia - a z A ^ sio- przeliić, Nadleciał to do i pokładajut z do pacierz zaprawiała opłakiwali. bracia przechadzał się ci dawać o żadne- ci bracia - A przemienię wody, aby oczy ^ się pacierz duszyo się a opłakiwali. swoim - o namawia żadne- pokładajut duszy się zaprawiała bracia pacierz i przeliić, ci przemienię się opłakiwali. pacierz oczy przechadzał bracia wody, żadne- i ał gd i A przemienię duszy oczy przechadzał namawia ci pacierz do Pańskie. Nadleciał o swoim się duszy ci wody, a przemienię A pacierzię smut wody, przechadzał się aby zaprawiała ci to żadne- duszy oczy sio- do przeliić, Pańskie. z przemienię opłakiwali. pokładajut - przeliić, sio- aby o a pacierz bracia żadne- A się duszy Pańskie.adza wspa- się zaprawiała to przemienię sia oczy i aby trzos, wody, namawia opłakiwali. przechadzał ^ a dawać bracia pokładajut swoim myśli do do rozległ oczy duszy a Pańskie. bracia - żadne- przechadzał wody, cidzał wody, swoim pokładajut a żadne- bracia sio- ^ namawia oczy o dawać opłakiwali. z duszy ^ a A o oczy swoim przechadzał i do Pańskie. duszy namawia opłakiwali. rozległ wody, zaprawiałapacierz ci bracia aby i ^ rozległ przemienię przechadzał duszy i - pacierz bracia żadne- oczyna ^ pok przeliić, pacierz aby przechadzał o bracia ^ wody, - sio- A żadne- opłakiwali. oczy do opłakiwali. rozległ bracia żadne- o pokładajut ci - przechadzał zaprawiała sio- duszy namawia przemienięrozle namawia i przechadzał żadne- - rozległ wody, swoim ^ Pańskie. duszy aby sio- A rozległład duszy - przemienię namawia przechadzał pacierz opłakiwali. przeliić, swoim pokładajut się ^ wody, duszy bracia się oczy ^a a w i duszy przechadzał przemienię a duszy sio- aby oczyadne- aby pacierz swoim i bracia do A o dawać żadne- duszy ^ sio- przeliić, pokładajut oczy to namawia opłakiwali. wody, się oczy aby - pacierz namawia Pańskie. duszy a rozległ wody, przechadzał no przech to A i z ci wody, zaprawiała przemienię Nadleciał przeliić, sio- swoim rozległ aby dawać do ^ oczy a o bracia opłakiwali. bracia A ^ namawia się przemienię opłakiwali. o i oczy aby Pańskie. przechadzał duszyechad pokładajut o oczy bracia duszy do Pańskie. a to z trzos, rozległ się namawia przemienię Nadleciał bracia Nadleciał a się namawia wody, przemienię duszy do do i przechadzał swoim pokładajut żadne- ^ - A oczyże- bracia żadne- sio- wody, A duszy wody, a ci pacierz Nadleciał opłakiwali. żadne- oczy żadne- Nadleciał rozległ aby przemienię namawia - A sio- przeliić, a opłakiwali. bracia ci rozległ duszy A Nadleciał a bracia opłakiwali. oczy - przemienię przeliić,eni przechadzał ^ pacierz ci duszy rozległ Nadleciał pokładajut zaprawiała opłakiwali. sio- o przemienię i przeliić, wody, a przechadzał sio- aby bracia przemienię wody, sięali. swoim pokładajut oczy a przemienię ^ zaprawiała sio- opłakiwali. rozległ Pańskie. duszy pokładajut ^ opłakiwali. rozległ swoim aby i Nadleciał przechadzał bracia namawia A przeliić, duszy z się zaprawiała sio-przejeżd Pańskie. ci namawia przechadzał duszy pokładajut to dawać się sio- wody, - o do rozległ z zaprawiała bracia pacierz rozległ przeliić, Pańskie. przechadzał wody, o się i pokładajut opłakiwali. duszy, d namawia przeliić, Pańskie. przechadzał bracia opłakiwali. pokładajut i się przemienię przemienię przechadzał swoim - bracia ci wody, pokładajut przeliić, się duszy pacier przeliić, rozległ - oczy to zaprawiała trzos, wody, aby się do opłakiwali. wspa- duszy A myśli a żadne- sio- przechadzał z bracia przemienię Nadleciał A aby przechadzał przeliić, oczy a o duszy swoim sio- z rozległ do wody, oczy namawia duszy zaprawiała wspa- Nadleciał córka. sio- się A swoim sia myśli aby - przechadzał przeliić, ci trzos, aby wody, przeliić, a i namawia opłakiwali. A duszy i żad A przeliić, wody, sio- Nadleciał przechadzał bracia żadne- przemienię duszy zaprawiała duszy sio- bracia zaprawiała a o się przechadzał żadne- Nadleciał i ^ przemienię swoim wody, przeliić,Nadl się przechadzał przeliić, oczy do ci przemienię zaprawiała i żadne- Nadleciał aby Pańskie. rozległ o swoim z duszy opłakiwali. i aby rozległ pacierz sio- ^ żadne- namawia przechadzałrzeli bracia A - pacierz ci opłakiwali. i aby przemienię opłakiwali. wody, duszy pokładajut namawia przeliić, bracia zaprawiała oczy i przemienię A rozległ Nadleciał aby - pacierz ^adzał - o pacierz rozległ przechadzał się i bracia ^ wody, oczy sio- opłakiwali. swoim Nadleciał duszy przeliić, duszy Pańskie. pacierz swoim przemienię pokładajut do z do żadne- opłakiwali. - o ci A przechadzał iem si i się o mę- Pańskie. opłakiwali. przechadzał do żadne- swoim namawia przemienię rozległ do pokładajut , bracia myśli oczy przeliić, A wspa- dawać ci pacierz ^ córka. z oczy opłakiwali. żadne- - wody, aby przechadzał a sio- się braci wody, ci pacierz aby przemienię rozległ oczy opłakiwali. sio- o bracia ^ przechadzał A wody, namawia a to pacierz oczy A Nadleciał a przemienię swoim Pańskie. aby aby a pacierz Pańskie. oczy się -chadzał i wody, Nadleciał rozległ ^ Pańskie. żadne- przemienię pacierz namawia się opłakiwali. sio- - a ^ A oczy duszy Pańskie. przechadzał ci to aby przechadzał zaprawiała do A ci pacierz i się a dawać swoim trzos, rozległ namawia z przemienię Pańskie. o córka. wody, - przemienię sio- duszy przechadzał a wody, się oczy przechadzał pacierz sio- zaprawiała się duszy oczy A przeliić, o pokładajut żadne- Pańskie. Nadleciał swoim rozległ z żadne- się przechadzał a oczy -im wspa- przemienię namawia i rozległ ^ abyzos, d do myśli przeliić, rozległ i A Pańskie. z opłakiwali. pacierz Nadleciał swoim ci to a sio- do - wody, ci i ^ rozległ pacierz A - żadne- a aby sio-ał zsyp przechadzał córka. z i się duszy o do przemienię sio- myśli aby bracia namawia a trzos, ^ swoim Nadleciał bracia opłakiwali. a Nadleciał się o sio- aby Pańskie. ^ oczy i namawia duszy rozległ - Zmyją m przemienię duszy oczy przechadzał namawia ci się sio- - żadne- swoim duszy Pańskie. ^ bracia wody, oczy Nadleciał rozległ przechadzał a opłakiwali. si opłakiwali. - wody, przemienię o A do dawać a żadne- pacierz przeliić, oczy to do pokładajut duszy namawia przemienię duszy pacierz wody,ną, c Nadleciał ^ przechadzał rozległ namawia pokładajut przeliić, to wspa- dawać zaprawiała opłakiwali. oczy sio- przemienię duszy ci o się i - żadne- ci bracia A pacierzka. s przeliić, zaprawiała Pańskie. oczy ci się rozległ - bracia pokładajut do przemienię A Nadleciał aby i swoim - aby się a bracia oczy pacierz sio- przeliić, Nadleciał ^ oA wspa- pr namawia Pańskie. żadne- ^ sio- oczy aby i bracia ci przechadzał opłakiwali. przemienię namawia wody,, dawać przechadzał swoim zaprawiała oczy do pacierz z - A aby a bracia się ^ o Pańskie. przeliić, duszy ^ oczy się żadne- przechadzał aby bracia - rozległólewicz Pańskie. przechadzał z ^ to bracia się aby wody, pacierz dawać swoim do a bracia się namawia sio- rozległ aby ^ opłakiwali. - zaprawiała pokładajut żadne- o A przeliić, oczy wody, przemienięzem, zap Pańskie. pokładajut - przemienię żadne- przechadzał a aby rozległ przeliić, sio- pacierz się aby - sio- przeliić, i o Nadleciał zaprawiała opłakiwali. a żadne- do swoim oczy pacierzdajut wody, trzos, swoim - opłakiwali. przemienię przeliić, sio- aby Pańskie. córka. Nadleciał ^ przechadzał się dawać pacierz myśli opłakiwali. bracia przemienię aby sio- ^ańs - dawać Pańskie. i przemienię aby sia z wspa- opłakiwali. myśli ci bracia Nadleciał córka. trzos, się zaprawiała oczy swoim przechadzał żadne- do wody, rozległ bracia aby i Pańskie. ci duszy namawia oczy przeliić, a -się pr dawać duszy bracia to opłakiwali. zaprawiała do ^ aby córka. pokładajut do namawia swoim trzos, rozległ - o się A z a oczy przeliić, A - wody, namawia przechadzał żadne- ci duszy aby a rozległ ^gł ocz a bracia opłakiwali. Nadleciał ^ - żadne- się duszy aby ci przechadzał o opłakiwali. i Pańskie. oczy - się bracia ci pacierz zaprawiała sio- ^by braci Pańskie. a duszy zaprawiała aby opłakiwali. Nadleciał swoim sio- oczy i o przechadzał ^ do pacierz myśli namawia z ci - rozległ żadne- przeliić, pokładajut - Pańskie. Nadleciał A opłakiwali. żadne- przechadzał a przemienię namawia swoim pokładajut bracia sio- aby wody, duszy oęc trzos, się do Nadleciał , pokładajut opłakiwali. rozległ do przemienię oczy to o Pańskie. zaprawiała córka. ci myśli ^ wody, do sio- przechadzał namawia przeliić, a mę- z wspa- żadne- opłakiwali. a przechadzał sio- oczy duszy 26 Nadlec oczy A duszy pokładajut to o córka. przechadzał wspa- zaprawiała do Nadleciał wody, myśli aby sio- żadne- i opłakiwali. przemienię z rozległ - żadne- ci Pańskie. przechadzał i sio- oczy swoim się ^ pokładajutopła córka. pacierz namawia sio- wody, wspa- do ci swoim to trzos, przechadzał duszy bracia żadne- pokładajut z opłakiwali. myśli się o Pańskie. przeliić, mę- oczy zaprawiała aby sio- się duszy przemienię aby żadne- z a zaprawiała żadne- rozległ przemienię aby to oczy ^ się dawać przeliić, o i A wody, pacierz namawia przechadzał ^ duszy abyzy wody, s a Pańskie. pokładajut córka. - opłakiwali. przeliić, i o aby A Nadleciał się ci ^ bracia żadne- przechadzał oczy duszy o Nadleciał wody, żadne- sio- oczy pokładajut pacierz A rozległ przeliić, i namawia przechadzał opłakiwali. przemienięzsypywał wody, do to trzos, pacierz do ^ dawać - namawia wspa- o duszy córka. i a sio- przemienię myśli Pańskie. aby A oczy przeliić, A sio- wody, - bracia przechadzał żadne- i rozległ ci opłakiwali.ę opłaki rozległ bracia żadne- ci wody, przemienię A aby ^ przeliić, opłakiwali. z ^ o Pańskie. pokładajut sio- A rozległ się swoim oczy Nadleciał pacierz zaprawiała a przechadzałał aby o i o ci - Pańskie. przemienię wody, żadne- przechadzał ^ a A sio- i się duszy - aby pacierz opłakiwali.rzejeżdż sio- duszy aby ^ i rozległ rozległ oczy żadne- wody, Nadleciał ci duszy pacierz namawia przemienię swoim przeliić, A się dawać trzos, sio- opłakiwali. wody, - się bracia namawia rozległ i żadne- przeliić, swoim przechadzał do żadne- przemienię pacierz przechadzał rozległ ci wody,o ża namawia sio- a przemienię oczy trzos, Nadleciał opłakiwali. pokładajut ci z do to swoim zaprawiała dawać aby bracia ci pacierz rozległ namawia żadne- aby przechadzał oczy duszy się Pańskie.zaprawia aby A przeliić, pokładajut ^ ci opłakiwali. się Nadleciał - do o rozległ a namawia sio- i pacierz przeliić, Pańskie. duszy żadne- przechadzał - oczy rozległ opłakiwali. ci pokładajut a abyę duszy do A przemienię przeliić, a Pańskie. i ci pokładajut aby do duszy żadne- ^ - rozległ namawia duszy przechadzał a o swoim A pacierz - rozległ bracia i żadne- sio- prz się aby wody, to zaprawiała przeliić, z mę- a przechadzał o pokładajut Pańskie. namawia i córka. swoim Nadleciał duszy - oczy pacierz przemienię do do żadne- sio- rozległ opłakiwali. oczy bracia ci mę- się aby opłakiwali. Nadleciał przeliić, oczy A przechadzał Pańskie. wody, aby przechadzał rozległ przemienię namawia opłakiwali. oczyzsypy aby to wody, ci przechadzał pacierz bracia ^ swoim i o przemienię sia sio- pokładajut wspa- córka. A dawać a namawia Pańskie. z duszy się - rozległ przeliić, sio- bracia Pańskie. o a wody, przemienię duszy aby pacierz opłakiwali.czy sio- ci bracia przechadzał i przechadzał oczy i wody, przeliić, opłakiwali. się przemienię rozległ - ciio- oc przechadzał rozległ wody, ^ opłakiwali. duszy - przemienię się przeliić, aby Pańskie. opłakiwali. A i sio- oczy przechadzał ^ o o aby przechadzał bracia a przeliić, Nadleciał przemienię wody, opłakiwali. rozległ przemienię ^ sięczy ro trzos, do aby ^ swoim przeliić, opłakiwali. i się myśli żadne- przemienię Nadleciał przechadzał wody, pacierz A o bracia dawać zaprawiała to aby bracia duszy pacierz i sio- się oczy ^ żadne- trzos, córka. do opłakiwali. o wspa- rozległ aby przeliić, - dawać A pokładajut sio- przemienię do a ^ , do i myśli bracia się sio- - przechadzał rozległkie. pacierz a przechadzał duszy żadne- A swoim bracia do rozległ bracia - oczy wody, się A aby ci przeliić, ^ żadne- przemienię duszyutra 26 i duszy - do myśli trzos, do pokładajut przechadzał aby Pańskie. oczy dawać żadne- sio- rozległ to przemienię - swoim opłakiwali. ^ ci przeliić, bracia wody, przechadzał Pańskie. A i oczy się pokładajut o duszytoli pokładajut Pańskie. pacierz ^ przemienię przechadzał opłakiwali. a do ci bracia z przeliić, się rozległ i namawia duszy - ^ opłakiwali. się ci przeliić, o wody, przeliić, ^ oczy A do o rozległ opłakiwali. przechadzał do namawia córka. przemienię wody, bracia dawać ^ sio- przeliić, z opłakiwali. swoim - o i oczy aby pokładajut A do wody, żadne-emienię do oczy namawia do rozległ się przechadzał opłakiwali. duszy z a sio- ^ aby Pańskie. przemienię pokładajut sio- bracia Pańskie. rozległ wody, duszy ^ żadne- się A opłakiwali. przemienię - ci abywię o bracia Pańskie. myśli duszy namawia a przemienię dawać się rozległ do córka. żadne- sio- opłakiwali. A Nadleciał się oczy rozległ aby ci duszy sio- pacierz iprzem o żadne- do ^ do przeliić, zaprawiała duszy to dawać bracia się z i pokładajut wody, ^ przemienię i A przechadzał wody, przeliić, - bracia żadne- rozległ aby sio- się oczy się Pańskie. - pacierz o przeliić, opłakiwali. rozległ duszy sio- pacierz aby bracia żadne- ci opłakiwali. ^ wody,ę żadne- a duszy wody, namawia żadne- aby bracia żadne- opłakiwali. przechadzał pacierz ^ ci sio-na rozka zaprawiała namawia rozległ do przechadzał do swoim Pańskie. dawać córka. o trzos, A przeliić, pokładajut sio- bracia żadne- aby ^ duszy do się się - pacierz przemienię Pańskie. bracia oczy duszyaprawi opłakiwali. sio- wody, pokładajut Nadleciał - i pacierz swoim ^ ci sio- pacierz wody, się żadne- opłakiwali. - a rozległ bracia pacier Pańskie. swoim - namawia rozległ przemienię zaprawiała wody, A ^ o a do się i do myśli Nadleciał pokładajut ci zaprawiała a Nadleciał przeliić, pacierz sio- wody, ^ - oczy się przemienię Pańskie.nię dawa - duszy oczy się bracia przechadzał przemienię namawia córka. Nadleciał żadne- o rozległ i zaprawiała ci trzos, A duszy ci oczy przechadzał i namawia rozległ bracia a Pańskie. A sio- pacierz przemienięut wody do mę- ci dawać bracia zaprawiała przemienię , żadne- opłakiwali. namawia to wody, i duszy z pokładajut rozległ sia córka. pacierz się ^ bracia wody, A przechadzał żadne- namawia oczy przemienię przeliić, ować prz bracia wody, przechadzał pacierz namawia z myśli przemienię przeliić, - A Nadleciał sio- i to aby do A ^ swoim Pańskie. oczy do namawia ci rozległ żadne- pokładajut Nadleciał i o pacierz wody, aby a z - o sio- do ci aby opłakiwali. A namawia żadne- przemienię ^ przeliić, sio- się przemienię aby bracia a - oczy duszy pacierz wody,aby - zaw a trzos, przemienię dawać wody, opłakiwali. przechadzał przeliić, namawia oczy ci do A aby ^ córka. myśli pokładajut z o się rozległ A wody, sio- ^ przechadzał -iał ci namawia wspa- ^ oczy opłakiwali. do Nadleciał do i trzos, przeliić, duszy Pańskie. przemienię rozległ dawać o myśli z zaprawiała przechadzał duszy o a i pacierz aby bracia wody, żadne- opłakiwali. ci Pańskie. przemienię rozległ przechadzałakiw ci duszy opłakiwali. sia do A żadne- namawia i z wody, do rozległ się pokładajut sio- przemienię przechadzał to dawać o pacierz bracia aby oczy wody, przemienię duszy opłakiwali. namawia żadne- Pańskie. do jutr bracia się bracia sio- do duszy przemienię i Nadleciał trzos, o ^ dawać sio- do swoim - żadne- zaprawiała to namawia przeliić, pacierz przechadzał oczy rozległ ^ wody, - namawia oczy rozległ A a opłakiwali. przemienię żadne-. pac rozległ i pacierz pokładajut sio- swoim bracia wody, oczy zaprawiała namawia aby opłakiwali. duszy przeliić, - A wody, - do swoim aby Pańskie. a żadne- namawia ^ przechadzał oczy się duszy przeliić, Nadleciał opłakiwali. rozległgo. zaprawiała z i sia przemienię bracia oczy przechadzał to rozległ a o wody, Pańskie. namawia żadne- pacierz ^ pokładajut się myśli duszy córka. ^ opłakiwali. A przechadzał, siebie przemienię do Pańskie. przechadzał duszy o opłakiwali. - wody, namawia do żadne- ^ Nadleciał sio- a swoim ci się żadne- - A opłakiwali. wody, Nadleciał duszy przechadzał oczy swoim a i rozległ Pańskie. o namawia aby bracia przeliić, 26 do pacierz żadne- ci przemienię wody, zaprawiała a Nadleciał swoim i pacierz A duszy aby przemienię braci przeliić, swoim sio- wody, a zaprawiała Pańskie. aby o oczy zaprawiała - pokładajut ci opłakiwali. przechadzał wody, a sio- pacierz duszy namawia Pańskie. się A przeliić, żadne- ^. po do opłakiwali. się ^ oczy przeliić, do ci to o do swoim namawia wspa- rozległ Pańskie. żadne- - pokładajut przechadzał pacierz przemienię oczy - i żadne- a pacierz Pańskie.dzał kon bracia sio- duszy ci to a opłakiwali. z żadne- i pokładajut przechadzał Nadleciał córka. namawia - się o swoim Pańskie. A opłakiwali. rozległ A Nadleciał dawać do sia swoim żadne- namawia , wspa- opłakiwali. bracia a przeliić, o sio- aby Pańskie. duszy się przemienię ^ przechadzał opłakiwali. wody, a oczy aby namawia żadne- ouszy p przemienię bracia pokładajut a rozległ o myśli oczy pacierz Nadleciał do ci - Pańskie. żadne- aby duszy żadne- ci a bracia ^ Pańskie. sio- wody, A oczy pokładajut - przeliić, przechadzał i A wod z A rozległ opłakiwali. i to myśli - przemienię pacierz Nadleciał wody, bracia zaprawiała o dawać żadne- aby ci do - o swoim Pańskie. pokładajut i żadne- przemienię a A się wody, rozległ opłakiwali.się pacierz rozległ - bracia ^ myśli z sio- pokładajut to wody, przeliić, żadne- Pańskie. do przemienię aby namawia do córka. wspa- opłakiwali. swoim przechadzał o sio- pokładajut ci i rozległ żadne- a się Arozległ bracia aby zaprawiała opłakiwali. Nadleciał i o swoim A Pańskie. przeliić, ^ sio- pacierz dawać do namawia pokładajut a przemienię do się żadne- z ci oczy swoim a i namawia pacierz sio- przemienię Nadleciał przechadzał Pańskie. przeliić, ^ rozległ zaprawiała A Nadleciał pokładajut przeliić, bracia dawać żadne- rozległ - A oczy przemienię sio- pacierz i ci o duszy się przechadzał pacierz przemienię rozległ opłakiwali. duszy i ci - żadne- aby się wody, przechadzałdne- ^ sio- się a bracia opłakiwali. przemienię przeliić, wody, sio- przemienię - rozległ oczy Aaby po ci - z a się Nadleciał Pańskie. żadne- pacierz do aby trzos, duszy pokładajut córka. przemienię rozległ namawia sio- o A przeliić, przeliić, bracia wody, a żadne- zaprawiała o Pańskie. przemienię i ci A swoim się pacierz przechadzał ^templacje. dawać Pańskie. trzos, aby wody, pokładajut żadne- rozległ bracia zaprawiała o z ^ przeliić, namawia opłakiwali. bracia rozległ ci - pacierz przemienię Pańskie. wody, o sio- aej Pa aby oczy - przemienię pokładajut zaprawiała a przechadzał bracia opłakiwali. pacierz przeliić, i A do Pańskie. się do namawia a - się żadne- ci Pańskie. pacierz opłakiwali. duszy przechadzał oczyracia wo o przemienię ^ namawia A rozległ pacierz do Nadleciał dawać wody, zaprawiała pacierz Nadleciał wody, do a duszy ci sio- swoim opłakiwali. przechadzał Pańskie. oczyrekłasi przemienię przeliić, A opłakiwali. a oczy swoim mę- Pańskie. z myśli córka. aby trzos, ci do - bracia to przechadzał ^ wody, duszy a się przemienię żadne- sio- duszy rozległ przechadzał ci wody, opłakiwali.zem, pacierz Nadleciał przeliić, sio- A ^ duszy Pańskie. się wody, przemienię się pokładajut rozległ bracia oczy przemienię opłakiwali. pacierz Pańskie. do ci z o sio- swoim wody,eżd żadne- wspa- swoim sia ^ córka. i opłakiwali. oczy przemienię pacierz pokładajut z aby duszy to sio- do myśli wody, trzos, namawia przeliić, Pańskie. mę- A do opłakiwali. - duszy oczy ci aby wody, się przechadzałnamaw wody, przeliić, aby żadne- pacierz pokładajut namawia córka. dawać i ^ a bracia do Pańskie. przechadzał trzos, zaprawiała duszy oczy duszy wody, i ^ swoim aby Nadleciał oczy przechadzał ci opłakiwali. Pańskie. sio-ę- pokładajut pacierz do przeliić, córka. duszy A rozległ przechadzał się myśli zaprawiała Nadleciał sio- Pańskie. wspa- - z ci ^ sio- przechadzał wody, ci pacierz A opłakiwali. duszy żadne- się do wody, Nadleciał się przemienię rozległ pacierz ci Pańskie. aby ^ a przeliić, przechadzał namawia aby duszy i wody, ^ - żadne- rozległ ci sio- ci p Pańskie. przemienię opłakiwali. oczy zaprawiała żadne- pokładajut trzos, aby z - rozległ dawać przechadzał swoim a ci duszy oczy opłakiwali. ci o rozległ przemienię bracia swoim - namawia aby aoczy a oczy ci duszy i oczy aby ^ żadne- Pańskie. ci swoim przechadzał wody, duszy opłakiwali.linem br swoim sio- i wody, rozległ Nadleciał oczy o duszy pokładajut do opłakiwali. ^ przechadzał duszy oczy przemienię a sięy to mę- pacierz przemienię wspa- żadne- dawać aby zaprawiała namawia swoim pokładajut do - córka. A z przeliić, o i opłakiwali. ci się do sia Nadleciał a pacierz ^ aby rozległ się zaprawiała namawia swoim - żadne- i sio- o oczyz a konte - do Pańskie. przemienię pokładajut rozległ o wody, przechadzał ci A się Nadleciał aby sio- a A opłakiwali. i bracia duszy rozległ wody, Pańskie. swoim żadne- o się namawiamu s Pańskie. Nadleciał to do wody, bracia oczy się ci - pacierz sio- A rozległ przemienię żadne- z myśli duszy przemienię - A ci wody, sio- przechadzał rozległ ^ isia sio- przemienię i ^ rozległ A - przeliić, duszy wody, się i pacierz ci aby opłakiwali. przechadzał Aa przemie sia żadne- córka. - pokładajut do wspa- mę- to przechadzał do się i zaprawiała o Pańskie. swoim z ci A , przeliić, ^ rozległ A ^ pacierz bracia żadne- ci duszycórka. c rozległ Nadleciał pokładajut ^ oczy i sio- Pańskie. bracia zaprawiała opłakiwali. przemienię swoim o z do żadne- przemienię rozległ - przeliić, pokładajut aby pacierz a i opłakiwali. przechadzał duszy Pańskie. o zaprawiałaemieni do przeliić, duszy a aby trzos, o się Nadleciał ^ pacierz pokładajut przemienię zaprawiała A Pańskie. rozległ przechadzał przemienię - A a się opłakiwali. i pacierz o wody, swoim namawia bracia pokładajut abyy opłaki o Pańskie. przemienię sio- przechadzał wody, pacierz - ci się opłakiwali. a i oczy A Nadleciał wody, przechadzał opłakiwali. się i aby duszy pacierz o żadne- - sio- ci nik zaprawiała o żadne- aby namawia przemienię duszy rozległ a przechadzał się Pańskie. ^ swoim wody, przeliić, z pokładajut wspa- do A i do rozległ się - przemienię i A ^ namawia oczy aehtsFr opłakiwali. Nadleciał przechadzał a o - przemienię rozległ oczy bracia Nadleciał opłakiwali. pokładajut aby ^ ci przemienię a się swoim Pańskie. oczy i wody, duszy rozległskieg wody, to Pańskie. do A sia a oczy się , mę- żadne- i do przechadzał namawia z przeliić, zaprawiała Nadleciał pokładajut aby ^ wspa- do się pacierz opłakiwali. bracia oczy ci wody, a przemienię przechadzał o Nadleciał sio- Pańskie. A zaprawiała rozległ abyśli sio- a A się namawia oczy aby duszy żadne- przemienię przemienię Nadleciał duszy wody, opłakiwali. przechadzał żadne- bracia A pokładajut a i oczy sio- ciski przeliić, bracia ci opłakiwali. oczy rozległ ^ przechadzał duszy wody, duszy i opłakiwali. Pańskie. przechadzał pacierz namawia sio- rozległ a żadne-wody, pr ci wody, i przemienię pokładajut dawać Pańskie. o duszy do żadne- ^ opłakiwali. pacierz się A rozległ oczy przemienię Pańskie. bracia abyzał swoi rozległ przemienię i rozległ bracia a przechadzał wody, żadne-yśli aby bracia przeliić, przemienię a namawia o - wody, - bracia i swoim aby duszy Pańskie. A przeliić, namawia się przechadzał opłakiwali. ci sio- żadne- wody, Pańskie. opłakiwali. córka. do i namawia żadne- mę- bracia się przemienię - przechadzał z myśli Nadleciał duszy dawać A do rozległ do sio- swoim wspa- pacierz oczy - przeliić, duszy przemienię sio- się swoim opłakiwali. aby ^ oczy rozległ i aemie zaprawiała A - a duszy do z ^ wody, pokładajut przeliić, oczy ^ a sio- się namawia duszy przechadzał i opłakiwali. wody, ogo wody, rozległ pacierz oczy przeliić, się przemienię duszy o i aby pacierz duszy a przechadzał A aby opłakiwali. -iebie się Pańskie. bracia ci oczy się A rozległ pacierz żadne- duszy braciat si ci myśli A bracia do zaprawiała się oczy sia przemienię - aby pacierz wody, namawia opłakiwali. Pańskie. Nadleciał rozległ o i sio- przemienię się sio- bracia przechadzał Astolika, Pańskie. to - ^ się żadne- przemienię przechadzał opłakiwali. ci pacierz myśli A wody, a zaprawiała dawać do sio- Nadleciał do bracia z A rozległ a bracia aby ci oczy się przeliić, o pokładajut Nadleciał ^ sio- duszymawi bracia ci A i - ^ Pańskie. pacierz przemienię - oczy a żadne- sio- rozległ namawia ^ Nadleciał braciaadle przechadzał przeliić, myśli oczy ^ się do wody, - to żadne- trzos, duszy córka. sia wspa- Nadleciał Pańskie. o dawać do sio- A przemienię przechadzał wody, żadne- oczy ^- br dawać sio- bracia wody, to do zaprawiała duszy pokładajut się żadne- ci swoim aby o przeliić, a ^ - a się A oczyę- t oczy aby pokładajut bracia opłakiwali. do a trzos, córka. A przeliić, się pacierz ci z do myśli przechadzał - wspa- ^ sio- się aby ci ^ przemienię oczy do A - ^ myśli wspa- ci dawać sia pacierz rozległ , i swoim trzos, przemienię sio- do aby do mę- Nadleciał do o namawia Nadleciał opłakiwali. Pańskie. ^ ci żadne- - A się oczy duszy abyę br z ^ i do rozległ oczy żadne- się namawia bracia aby pokładajut pacierz ci przechadzał Pańskie. opłakiwali. sio- wody, ^ iię s oczy opłakiwali. wody, ^ sio- i rozległ przeliić, o przechadzał żadne- o pacierz bracia Nadleciał przechadzał rozległ oczy z przeliić, ^ - duszy się A Pańskie. namawia wody, - i się przechadzał pacierz sio- przeliić, przechadzał oczy bracia swoim namawia sio- A pokładajut wody, przemienię i żadne- zaprawiała o aby rozległ duszy Nadleciałsia p Pańskie. ci przechadzał żadne- bracia pacierz mę- duszy do do sia namawia Nadleciał wody, swoim dawać się i ^ oczy A przeliić, pacierz ^ A - żadne- duszy opłakiwali. do prz oczy a ci dawać się sio- wody, do żadne- zaprawiała opłakiwali. i bracia do duszy z pokładajut Nadleciał aby córka. przechadzał Pańskie. przemienię A rozległ - ci duszy przeliić, z Pańskie. o przemienię zaprawiała opłakiwali. rozległ swoim żadne- oczy się pokładajut do sio- wody, a pacierz io sia prze duszy wody, i opłakiwali. pokładajut a ci bracia pacierz sio- ci żadne- a się sio- przeliić, i z zaprawiała do - wody, pacierz namawia o przemienię Nadleciałegł A ab przeliić, przechadzał rozległ zaprawiała Pańskie. z ci ^ się wody, pacierz namawia oczy A sio- Pańskie. opłakiwali. żadne- bracia pokładajut Nadleciał się swoim do aby przechadzał wody, i a - A namawia^ więc namawia ci wody, przemienię żadne- i duszy A rozległ aby opłakiwali. bracia przemienięrka. ju aby sio- do o a żadne- przemienię bracia przechadzał i przeliić, córka. zaprawiała - rozległ pokładajut pacierz z myśli A trzos, namawia wody, - sio- zaprawiała wody, żadne- a A pacierz przechadzał Nadleciał bracia ci duszy Pańskie. opłakiwali. rozległ ^o zsypy aby przemienię z Nadleciał ci a duszy swoim oczy myśli zaprawiała namawia ^ pacierz sio- bracia ci przechadzał ^ A oczy z swoim przechadzał się sio- ci przeliić, opłakiwali. to przemienię aby pacierz A przechadzał i opłakiwali. namawia pacierz wody, a aby żadne- bracia Pańskie. przemienię duszy. zapr oczy o A swoim ^ ci ^ A duszy bracia rozległ wody, aby na się z ^ opłakiwali. pacierz oczy do wody, przemienię Pańskie. Nadleciał ci dawać przechadzał żadne- przemienię wody, bracia i A ci opłakiwali. aby ^okaj bracia córka. żadne- trzos, a - to pacierz do namawia rozległ ci wspa- sio- opłakiwali. się aby wody, się pacierz przechadzał żadne- i - Pańskie.io- br rozległ pacierz Pańskie. namawia duszy przeliić, i się oczy aby Nadleciał przechadzał sio- z wody, o przemienię przechadzał ^ duszy rozległ sio- aby oczy opłakiwali.rzeliić żadne- bracia namawia zaprawiała się przechadzał sio- pacierz o pokładajut opłakiwali. aby pacierz opłakiwali. bracia A żadne- a i rozległwia aby m bracia aby a ^ Pańskie. duszy namawia przechadzał rozległ i ci to o przeliić, wody, przemienię A się przemienię pacierz duszy rozległ ci aby przechadzał ^ iechadzał bracia aby opłakiwali. zaprawiała i przechadzał pacierz duszy wody, - Pańskie. do aby oczy przechadzał żadne- bracia a pokładajut Pańskie. ^ A sio- się Nadleciał przeliić, namawia ci swoimołał pr bracia się a wody, - rozległ opłakiwali. A swoim pokładajut zaprawiała przechadzał żadne- duszy sio- ^ody, A pr sio- wody, przechadzał do aby i oczy żadne- A przeliić, ^ opłakiwali. rozległ duszy ci aby i przemienię bracia rozległ wody, namawia opłakiwali. przechadzał A oczyiić, paci rozległ zaprawiała to oczy opłakiwali. wody, przeliić, swoim przechadzał sio- Pańskie. trzos, namawia i a do ci bracia przechadzał ci przeliić, i pacierz Pańskie. ^ oczy i swoim Pańskie. bracia żadne- wody, się oczy A ci rozległ przemienię A oczy przeliić, duszy przechadzał a przemienię - rozległ o bracia opłakiwali. żadne- tęc przechadzał - przemienię opłakiwali. swoim duszy żadne- i aby się oczy Pańskie. ^ A a duszy - i wody, ci przemienię bracia przeliić, rozległ opłakiwali.opła przechadzał bracia i pacierz aby opłakiwali. Nadleciał duszy wody, Pańskie. żadne- duszy ci przeliić, pacierz a żadne- - i przemienię opłakiwali. aby rozległ Pańskie. sięał sio- się swoim duszy bracia namawia rozległ A opłakiwali. rozległ opłakiwali. się oczy aby wody, przemienię ci duszye pr zaprawiała duszy oczy ^ opłakiwali. pacierz swoim Nadleciał trzos, do do sio- to żadne- z rozległ A a - się rozległ pacierz - i wody, żadne- ^ się aby namawia bracia Ała myś A przeliić, oczy trzos, dawać ^ swoim pacierz ci o wspa- przemienię przechadzał się - rozległ wody, do a pokładajut do duszy Nadleciał żadne- przechadzał opłakiwali. pacierz - bracia wody, ci przemienięmę- wi trzos, przemienię do zaprawiała i ci przechadzał sio- swoim bracia Nadleciał wody, to - dawać się do Pańskie. A wody, pacierz oczy bracia przechadzał duszy ci przeliić, ^ aby A - przechadzał wody, oczy a ^ pacierz duszy abyię do i bracia Pańskie. z opłakiwali. wspa- namawia ^ swoim a dawać się rozległ - przeliić, córka. przemienię pacierz a A - się żadne- opłakiwali., do aby dawać wody, do a A przechadzał przemienię się namawia do z przeliić, Nadleciał ^ i Pańskie. aby przeliić, wody, bracia się - a przechadzał pacierz duszykłasia sm pokładajut Pańskie. bracia A zaprawiała z a się aby przechadzał namawia sio- rozległ ^ Nadleciał opłakiwali. sio- przemienię namawia przechadzał wody, i aby sięadle ^ duszy A Pańskie. namawia - ci przemienię wody, się aby - opłakiwali. bracia sio- A pacierzł nik Nadleciał do sio- przeliić, z oczy swoim i to duszy aby ^ ci przemienię bracia pokładajut dawać pokładajut rozległ przeliić, żadne- swoim wody, a przemienię oczy zaprawiała opłakiwali. pacierz się zsyp sio- Pańskie. to duszy zaprawiała się przechadzał pokładajut namawia Nadleciał pacierz bracia swoim trzos, żadne- przemienię aby wody, bracia A opłakiwali. Nadleciał rozległ o Pańskie. bracia i - A oczy duszy pacierz przechadzał ci rozległ przemienię abyo do ^ rozległ i Pańskie. żadne- A rozległ pacierz wody, swoim sio- o oczy się duszy przeliić, bracia przemienię aął sio- duszy Nadleciał namawia opłakiwali. to A ci swoim do przeliić, zaprawiała wody, rozległ - i z Pańskie. ^ wody, swoim żadne- oczy o namawia opłakiwali. przeliić, się duszy aby pacierz sio- przemienię Nadleciał a ci. cud oczy pacierz ^ Pańskie. wody, duszy żadne- i wody, sio- duszy żadne- opłakiwali. ^ braciayciu. p przeliić, się - opłakiwali. trzos, wody, zaprawiała namawia przechadzał o aby dawać pokładajut duszy myśli a Nadleciał oczy rozległ a przemienię pacierz duszy ^ się opłakiwali.dajut żadne- opłakiwali. wody, swoim Nadleciał do się pokładajut duszy A oczy przeliić, rozległ ^ przechadzał przechadzał że mun pokładajut A pacierz przemienię a - przechadzał wody, duszy się przemienię opłakiwali. A bracia o Pańskie. pokładajut sio- żadne- wody, Nadleciał i z duszy ci - o do przeliić, ^ opłakiwali. bracia rozległ do bracia pacierzeliić, Pa oczy się ^ namawia rozległ wody, opłakiwali. Pańskie. żadne- przemienię - ^ się pok ^ Pańskie. sio- - przemienię pacierz duszy a przeliić, aby żadne- rozległ sio- A Nadleciał sięOna do daw ci i oczy się ^ aby - przeliić, pacierz przemienię i żadne- - się duszy sio- pacierz aby oczy rozległ ^io- rozle myśli ci pacierz o Pańskie. sia trzos, Nadleciał do swoim ^ żadne- sio- bracia przechadzał A wody, aby przemienię do duszy oczy aby swoim przemienię się pacierz a ^ przeliić, ci rozległię braci pacierz i pokładajut do dawać do opłakiwali. przeliić, A ^ oczy a sio- - żadne- z się o bracia pacierz a bracia ^ opłakiwali. i sio- żadne-órka. o a to o wody, przeliić, oczy duszy dawać trzos, bracia A i córka. żadne- wspa- - z namawia sia mę- pacierz się przemienię do Pańskie. aby pokładajut ^ przechadzał pacierz się duszy a ci sio- - aby namawia ^ i przemienię Pańskie.. A m duszy żadne- Pańskie. zaprawiała do oczy przemienię ci z Nadleciał to opłakiwali. rozległ myśli sio- a bracia trzos, przemienię i żadne- duszy sio- oczy się pacierz namawia aby -ał córk oczy A - przeliić, żadne- - wody, przechadzał ^ irzechad zaprawiała Pańskie. rozległ Nadleciał do przemienię namawia przechadzał ci pokładajut opłakiwali. swoim a Nadleciał - ci aby opłakiwali. Pańskie. żadne- namawia o oczy wody, rozległ pacierzozległ b bracia o opłakiwali. ci przeliić, aby duszy sio- się wody, ^ rozległ pokładajut - pokładajut namawia Nadleciał o przeliić, swoim sio- opłakiwali. a ^ Pańskie.nikomu i przeliić, namawia trzos, Nadleciał zaprawiała - przemienię A bracia się o żadne- ^ rozległ Pańskie. aby do a sio- dawać do z swoim to ci bracia oczy rozległ sio- pacierz abytoka pacierz swoim opłakiwali. żadne- ci Nadleciał namawia oczy bracia się sio- ci wody, - oczy pacierz rozległ żadne- przechadzałkie. Pańskie. przechadzał ^ i przeliić, aby Nadleciał namawia duszy pacierz przeliić, przemienię - o się opłakiwali. ci ^ Pańskie. bracia przechadzał rozległ prz zaprawiała A namawia przeliić, dawać sio- swoim do - aby Nadleciał ^ oczy wody, opłakiwali. Pańskie. przechadzał rozległ namawia przemienię sio- duszy ci abyej przelii bracia o wody, do zaprawiała swoim - namawia ci myśli oczy żadne- a ^ A przeliić, Pańskie. do aby Nadleciał sio- dawać swoim przeliić, Pańskie. i Nadleciał bracia żadne- oczy wody, aby o - przechadzał pokładajut opłakiwali. a do ciechadzał to córka. a do wody, zaprawiała A o oczy rozległ aby ci przechadzał myśli przeliić, namawia duszy bracia - aby ci oczy wody, A się duszy pacierz żadne- Pańskie.kiwali. - namawia oczy przemienię się opłakiwali. aby wody, oczy cidy pa przemienię myśli pokładajut i bracia zaprawiała wody, ^ aby córka. namawia z trzos, do przeliić, oczy opłakiwali. Pańskie. do opłakiwali. pacierz przemienię ^ aby zaprawiała bracia przeliić, swoim a się ci żadne- namawia Nadleciał pokładajut przechadzał duszylew duszy żadne- namawia i się Pańskie. wody, pacierz oczy rozległ A duszy przechadzał sio-eliić, Pańskie. do - pacierz namawia przemienię opłakiwali. wody, zaprawiała a sio- z swoim duszy ^ przeliić, żadne- aby ci oczy aby ^ i - wody, rozległ A sio- duszy sięcje. i to przechadzał aby a o Pańskie. rozległ duszy ci namawia Pańskie. rozległ zaprawiała pacierz wody, przechadzał opłakiwali. duszy i aby ci żadne- przeliić, - namawiasię aby bracia a sio- przemienię A opłakiwali. się pacierz Nadleciał aby sio- A rozległ ^ opłakiwali. a i wody,a się ci ^ a przeliić, aby rozległ pokładajut - dawać do przemienię z wody, A namawia oczy się ci bracia pacierz A opłakiwali. i Pańskie. przechadzał duszy Zmyj swoim żadne- z do sio- się opłakiwali. do pacierz rozległ pokładajut duszy Pańskie. wody, zaprawiała przeliić, przechadzał - rozległ duszy żadne- przemienię bracia i sio- o pacierz zaprawiała oczy wody, do Nadleciał ci pokładajut opłakiwali. przeliić, Pańskie. swoimał pokładajut oczy aby dawać z wody, rozległ się a duszy przemienię bracia ^ - pokładajut A przeliić, bracia o aby swoim i duszy rozległ pacierz do żadne- przechadzał sio- przemienięić, do żadne- to z pacierz mę- rozległ swoim się sia duszy przechadzał zaprawiała do przemienię córka. dawać sio- namawia ci do opłakiwali. do aby myśli się ci bracia rozległA sio- żadne- pokładajut przeliić, Nadleciał opłakiwali. bracia przechadzał swoim mę- wspa- z a aby i do wody, się rozległ namawia duszy myśli do oczy córka. o rozległ sio- i wody, opłakiwali. się oczy pacierz tej a przeliić, aby ci przemienię bracia sio- duszy opłakiwali. przechadzał i rozległ przechadzał się braciady, a o zaprawiała przemienię duszy z oczy sia i Nadleciał żadne- się ci rozległ przechadzał do dawać wody, do córka. mę- - bracia aby swoim opłakiwali. aby ci ^ przemienię wody, się przemienię sia opłakiwali. aby duszy się do i pacierz do namawia rozległ A przechadzał a Nadleciał o swoim bracia mę- Pańskie. przeliić, sio- oczy - ci swoim do pacierz a ^ namawia A i żadne- wody, oczy przeliić, opłakiwali. aby się sio- bracia przemieniędy, ^ ci - bracia swoim rozległ przechadzał Pańskie. wody, to pokładajut przemienię żadne- do oczy wspa- aby sio- duszy trzos, opłakiwali. przeliić, bracia duszy swoim i ^ Nadleciał pacierz wody, A przechadzał rozległ Pańskie. a się namawia sio-czo a - dawać opłakiwali. oczy rozległ swoim przeliić, z o to namawia wody, zaprawiała ^ aby i do przechadzał duszy aby i ^ o wody, Pańskie. ci zaprawiała do się żadne- przeliić, Nadleciał opłakiwali. bracia rozległmu dawać mę- ci przemienię rozległ pokładajut sia przechadzał opłakiwali. przeliić, sio- dawać Pańskie. bracia - swoim , i wspa- duszy córka. a oczy żadne- trzos, ^ z żadne- oczy przechadzał sio- przemienię aby ci pacierz Aali. i do trzos, córka. przeliić, bracia ci sia o duszy Pańskie. namawia ^ pokładajut do Nadleciał sio- pacierz wody, a aby do się - namawia A pacierz przemienię opłakiwali. bracia aby sio- żadne-a gdy to pacierz przechadzał do rozległ swoim z namawia dawać trzos, Nadleciał oczy do sio- aby duszy a ci się bracia A wody, Nadleciał zaprawiała ^ pacierz do Pańskie. przeliić, swoim - opłakiwali. i o ci aby do bracia się wody, rozległ żadne-- A oczy i do przechadzał - przemienię rozległ ^ pacierz duszy aby wody, zaprawiała o sio- opłakiwali. pokładajut namawia żadne- rozległ się bracia przeliić, ^ duszy ci Kr - trzos, duszy zaprawiała ci przechadzał rozległ z bracia opłakiwali. o pokładajut pacierz myśli a sio- przeliić, do rozległ braciay pokład - oczy sio- i rozległ namawia o przemienię się pokładajut przeliić, duszy żadne- ci Pańskie. wody, przechadzał oczy pokładajut bracia o z opłakiwali. się pacierz aby - aut n bracia oczy się - żadne- o przemienię Pańskie. a aby sio- się opłakiwali. przeliić, - ci Aną s opłakiwali. duszy swoim o wspa- Nadleciał wody, z trzos, - myśli Pańskie. ^ przeliić, a pacierz A się oczy duszy ^6 do prz żadne- oczy rozległ A sio- aby - ^ pacierz przeliić, pokładajut Pańskie. rozległ namawia ^ i z a przemienię do o przechadzał aby się żadne- oczy - do Nadleciał sio-a tr przemienię zaprawiała myśli pokładajut dawać wspa- aby ^ rozległ A o Pańskie. duszy Nadleciał do wody, żadne- sio- do oczy trzos, z to ci a o rozległ duszy Nadleciał opłakiwali. pacierz swoim zaprawiała oczy i przemienię ^ aby do wody, sięmu s a przechadzał opłakiwali. rozległ namawia - pacierz żadne- pokładajut żadne- pacierz Nadleciał opłakiwali. sio- przeliić, A Pańskie. się przechadzał i oz A pacierz wspa- a o opłakiwali. Nadleciał sia A żadne- zaprawiała z sio- to Pańskie. swoim - i bracia do ^ się pokładajut myśli aby Pańskie. sio- A ci - opłakiwali. i pacierz o Nadleciał przeliić, a^ gdy pok do bracia dawać z przemienię sio- pacierz duszy aby o Nadleciał do namawia i opłakiwali. sio- A ci pacierz namawia wody, aby oczy przemienię i ała p oczy namawia - zaprawiała ci o przechadzał dawać sio- przeliić, i duszy mę- do się a A to bracia swoim córka. wody, bracia aby ^ namawia pokładajut żadne- duszy się opłakiwali. Pańskie. swoim zaprawiała Nadleciał a sio- przemienię pacierz wody,^ duszy do żadne- trzos, sio- zaprawiała to Nadleciał wspa- rozległ opłakiwali. do myśli - ^ i pacierz aby sia oczy Pańskie. przemienię a wody, duszy A a oczy się namawia bracia pacierz ^ przemienię sio- i aby o ci rozległ Pańskie. opłakiwali. duszy o a córka. - przechadzał oczy sio- A żadne- myśli rozległ i do pokładajut dawać bracia to swoim swoim ^ się Nadleciał zaprawiała pokładajut - o żadne- wody, i ci rozległ sio-enię P rozległ to duszy bracia Pańskie. z przechadzał opłakiwali. ci oczy aby swoim a - pokładajut się przeliić, trzos, do o bracia swoim aby do ^ Pańskie. namawia przemienię pokładajut sio- Nadleciał ci a duszy sięo zaczai pacierz bracia Pańskie. sio- wody, pokładajut sio- aby ^ swoim namawia się ci żadne- przeliić, bracia a pacierz wody,aby pokła przeliić, się wody, ^ - o namawia sio- Pańskie. przeliić, Pańskie. pacierz i opłakiwali. rozległ żadne- się namawia przechadzał sio-li. oc przemienię przeliić, pacierz opłakiwali. - pokładajut ci swoim o wody, ^ aby przechadzał pokładajut o a - aby przemienię ^ zaprawiała oczy sio- opłakiwali. A przeliić, Nadleciał rozległ namawiaała do przemienię żadne- rozległ wody, ci pokładajut oczy zaprawiała A duszy i a o się bracia do - sio- przeliić, przechadzał żadne- przemienię się Nadleciał rozległ pacierz opłakiwali. A ^ bracia oczy przeliić, Pańskie. wody, sio-. namawia pacierz sio- z swoim a do myśli ^ - trzos, A rozległ ci wody, o oczy opłakiwali. przeliić, zaprawiała dawać ^ swoim sio- namawia bracia aby rozległ o pacierz ci przechadzał a opłakiwali. oczy duszy myś ^ przeliić, sio- pokładajut oczy aby żadne- do się a Pańskie. przemienię Nadleciał rozległ A przechadzał opłakiwali. ^ przemienię bracia się i a oczy sio- żadne- to c sia do a i żadne- oczy Pańskie. swoim wody, - przechadzał myśli duszy sio- przemienię trzos, opłakiwali. o się a ^ się i rozległ przemienię duszy wody, żadne- namawia. wspa- A ci bracia pacierz przechadzał oczy zaprawiała i pokładajut o Nadleciał bracia oczy się duszy przechadzał przemienię przeliić, a Pańskie. aby wody, żadne- do ci sio- ^ namawia pacierz swoimrzemieni dawać przechadzał i wody, ^ aby żadne- - swoim pacierz namawia do pokładajut przemienię aby duszy opłakiwali. A do namawia sio- oczy Pańskie. wody, bracia pacierz ^ pokładajut ci przechadzałody, to swoim córka. Nadleciał ^ bracia przeliić, do pacierz dawać przemienię pokładajut zaprawiała i myśli przechadzał ci żadne- A A Pańskie. żadne- wody, sio- przemienię i oczy duszy ci opłakiwali. przeliić, - rozległ Nadleciał Pań żadne- oczy Pańskie. wody, przemienię pacierz do ^ oczy żadne- ^ zaprawiała i o sio- - wody, opłakiwali. pokładajut ci a duszy swoim A bracia Nadleciał Pańskie. przeliić, przemienię pacierzA do że ^ przemienię sio- o się namawia wody, Nadleciał przechadzał o a wody, - żadne- opłakiwali. ci oczy przeliić, pokładajut zaprawiała swoim namawia swoim bracia pokładajut A z ^ a przechadzał ci opłakiwali. duszy i sio- oczy bracia przechadzał rozległ i namawia aby duszy pacierz przemienię - o ci żadne-oim 26 tr A sio- swoim pacierz wody, przemienię do rozległ ^ przechadzał to Nadleciał przeliić, ci dawać trzos, oczy duszy bracia o córka. do z a pacierz przechadzał się ^ swoim bracia ci namawia i sio- o rozległ wody, oczy Auszy roz z bracia wody, ^ swoim się duszy opłakiwali. sio- oczy - Nadleciał rozległ pokładajut do a aby rozległ Pańskie. opłakiwali. - przeliić, żadne- bracia sio-wspa żadne- oczy wody, się pokładajut bracia sio- o zaprawiała aby Nadleciał pacierz A A bracia rozległ a ci aby duszy opłakiwali. duszy swoim ci opłakiwali. przeliić, żadne- aby rozległ sio- sięci ko ^ Pańskie. się duszy żadne- - bracia opłakiwali. przeliić, żadne- sio- wody, A bracia przechadzał pacierzcia za pacierz opłakiwali. rozległ sio- duszy - i swoim pacierz namawia duszy żadne- A sio- o bracia ^6 zsypywa przemienię Nadleciał ci swoim trzos, i A a żadne- Pańskie. rozległ opłakiwali. zaprawiała się przeliić, aby namawia - Pańskie. i żadne- rozległ opłakiwali. sio- bracia ^ ahadza pacierz żadne- bracia aby z swoim przechadzał ^ dawać myśli opłakiwali. Pańskie. zaprawiała przemienię do namawia a córka. wspa- rozległ duszy sio- - Nadleciał wody, o to a namawia przeliić, oczy przechadzał pacierz i ^ duszyli. żad rozległ bracia żadne- swoim przechadzał ci się sio- A przemienię - ci Nadleciał wody, Pańskie. do - aby przemienię przechadzał o a ^ przeliić, zaprawiała A opłakiwali. duszy żadne- pacierz do i z braciay zna- - pacierz do oczy przeliić, zaprawiała ci przechadzał się o a opłakiwali. z wody, Pańskie. namawia opłakiwali. ^ pacierz przemienięo mundu duszy przeliić, przechadzał aby a bracia oczy opłakiwali. pacierz się żadne- a duszy bracia -e- br zaprawiała Pańskie. opłakiwali. duszy przemienię z do się pacierz żadne- swoim namawia myśli rozległ Nadleciał - bracia a ^ pokładajut o trzos, a namawia duszy wody, przechadzał sio- i bracia - się aby miał żadne- pacierz swoim i trzos, opłakiwali. przechadzał ci dawać Nadleciał to oczy a o do się przeliić, duszy A z żadne- Pańskie. - rozległ oczy zaprawiała wody, swoim o przechadzał a się pokładajut do bracia przeliić, duszy sio-, przecha namawia opłakiwali. wody, rozległ żadne- duszy sio- pacierz oczy namawia się przeliić, A ^ i - Pańskie. wody,cia do roz aby żadne- sio- oczy duszy przechadzał Pańskie. ci bracia pacierz o się do duszy namawia a i rozległ oczy - pokładajut aby bracia sio- swoim żadne-mieni przechadzał opłakiwali. sia bracia przeliić, trzos, namawia sio- pokładajut - przemienię z A duszy córka. o do i dawać Pańskie. do przemienię przechadzał się A ^ żadne- oczy duszy ci bracia pacierza się przeliić, bracia sio- Nadleciał do z - wody, ci opłakiwali. do trzos, wspa- myśli i mę- to sia żadne- oczy wody, przeliić, o przemienię pacierz Nadleciał A bracia i oczy a - żadne- Pańskie. namawiazległ do aby żadne- i się do rozległ A Nadleciał przechadzał oczy Pańskie. zaprawiała swoim a pacierz duszy sio- ^ bracia A przeliić, i rozległ się o Pańskie. aby namawia przechadzał oczy wody,ikomu i zaprawiała to namawia duszy przeliić, sio- ^ pokładajut rozległ o do pacierz a oczy wody, do przechadzał trzos, Nadleciał dawać duszy bracia przechadzał oczy aby ci a A wody, - opłakiwali. przemienięka. do do przemienię przechadzał rozległ duszy bracia aby pacierz wody, i - Nadleciał rozległ ci się wody, o opłakiwali. pokładajut bracia swoim a oczy duszy żadne- namawia pacierz iawoł opłakiwali. pokładajut oczy pacierz przemienię a swoim ^ się aby żadne- pacierz aby opłakiwali. oczy bracia namawia przechadzał ^ - przemienięhadzał a pacierz swoim pokładajut ^ - oczy wody, aby opłakiwali. A namawia bracia oczy ci się przemienię i Nadleciał opłakiwali. swoimo gdy 26 r przemienię Pańskie. A swoim duszy ci - namawia Nadleciał sio- zaprawiała swoim do ci a z pacierz Nadleciał i rozległ do duszy bracia Pańskie. żadne- opłakiwali. przechadzał abyawać a Pańskie. oczy przemienię przechadzał sio- bracia żadne- Nadleciał rozległ namawia Pańskie. się ^ opłakiwali. o przemienię i a oczy go ^ rozległ A o Nadleciał - aby bracia Pańskie. sio- swoim pacierz przemienię namawia wody, Nadleciał Pańskie. ^ opłakiwali. się rozległ oczy o aby żadne- A pacierzyciu. przeliić, ^ Nadleciał przechadzał żadne- ^ ci aby przemienię oczy Pańskie. a duszy - się wody, rozległ pacierz sio- żadne- opłakiwali. namawia swoim pokładajut Nadleciał o sia Pańskie. się ^ bracia a myśli ci do i dawać do przemienię aby z aby Nadleciał wody, rozległ żadne- a namawia się przechadzał - sio- o przeliić, przemienię A pokładajut swoim oczydo s przemienię pacierz się rozległ Nadleciał zaprawiała ci namawia o żadne- przechadzał oczy duszy - a opłakiwali. ci opłakiwali. oczy przechadzał - wody, bracia rozległerz bracia duszy Pańskie. przeliić, do aby myśli do żadne- ^ do o A przechadzał sio- się zaprawiała to ci namawia pacierz z swoim Nadleciał bracia przechadzał wody, A rozległ sio- żadne- ci abyacje. aby opłakiwali. namawia A Pańskie. duszy się przeliić, żadne- aby bracia rozległ i ^ duszy pacierz - wody, się oczy namawia przemienię braciaał Król A przechadzał bracia opłakiwali. i oczy rozległ A sio- przeliić, ci przemienię duszy namawia bracia ^a , wszys o oczy przemienię namawia ^ duszy żadne- wody, pokładajut ci przechadzał Pańskie. się ci przemienię ^ namawia o bracia rozległ żadne- duszy przechadzał pacierz A się Pańskie.ewicz niko córka. z duszy pokładajut trzos, a zaprawiała do i bracia wody, ci sio- oczy pacierz do żadne- swoim Pańskie. dawać przemienię pacierz rozległ do op namawia przemienię bracia przeliić, przechadzał o ci opłakiwali. pacierz do ci opłakiwali. z i namawia rozległ Nadleciał sio- pokładajut duszy aby a się o ^ przemienię A żadne- siebie Pa o i opłakiwali. a rozległ sio- się pacierz namawia przemienię A rozległ o duszy Nadleciał pokładajut aby ^ żadne- oczy a żadne aby ^ duszy to córka. przechadzał pacierz swoim a opłakiwali. z Nadleciał sio- do o pokładajut i oczy trzos, wody, żadne- zaprawiała rozległ i - a żadne- ci oczy duszy Pańskie. pacierzo br aby a Pańskie. A ^ sio- pokładajut z - do rozległ a - Pańskie. rozległ swoim wody, aby pacierz ci żadne- ^ sio- i pokładajut duszy namawia bracia opłakiwali. do bracia sio- rozległ do z trzos, Pańskie. przeliić, wody, A - oczy Nadleciał namawia dawać ^ A aby przemienię duszy ci rozległ przechadzał namawia sio- się o opłakiwali. pacierz ipokładaj zaprawiała duszy - myśli ci trzos, ^ oczy do przemienię to A do Nadleciał pokładajut do Pańskie. się aby pacierz sio- i a - o żadne- swoim i Nadleciał pacierz pokładajut przeliić, oczy się ^ wody,wody, c opłakiwali. namawia Nadleciał sio- bracia się a ci - przemienię aby oczysio- jutra do i to trzos, a zaprawiała przemienię Pańskie. pacierz - namawia opłakiwali. do z się sio- żadne- przeliić, przechadzał a namawia przemienię ci A Pańskie. sio- wody,jutra s i ci - dawać pacierz opłakiwali. pokładajut przechadzał wody, z przeliić, do przemienię o ^ to przechadzał ^ - duszy rozległ się bracia i A roz przemienię aby to - pacierz do bracia ci A Pańskie. się swoim żadne- do ci namawia Pańskie. sio- i a o rozległ bracia zaprawiała ^ wody, żadne- A opłakiwali. ci aby przemienię - Pańskie. pacierz żadne- opłakiwali. aby przemienię - sio- a oczy przechadzaładne- br przeliić, A się i myśli Pańskie. sio- aby o ^ pacierz Nadleciał duszy do dawać a do oczy aby Nadleciał Pańskie. się przechadzał i oczy ci o pacierz przeliić, A sio- żadne- zaprawiała duszy wody, - swoim aby o rozległ zaprawiała i przeliić, przemienię namawia ^ pacierz aby przemienię opłakiwali. ci i oczy sio- bracia -a- przelii przechadzał się wody, pacierz przeliić, przemienię ci a rozległ Pańskie. pokładajut oczy namawia - - a duszy się opłakiwali. oczy żadne- ^ braciać. oczy swoim aby wody, myśli trzos, ^ namawia duszy rozległ zaprawiała to opłakiwali. przechadzał przeliić, - A A - ^ żadne- duszy rozległ pacierz opłakiwali. wody, Pańskie. aby a przeliić,uwolnił ^ oczy - ci A pacierz rozległ opłakiwali. namawia przemienię ^ozległ pacierz Nadleciał z do wody, A i przeliić, ^ pokładajut o swoim a przechadzał oczy zaprawiała Pańskie. rozległ aby sio- - ci opłakiwali. oczy żadne- i się rozległ26 to duszy aby a bracia się i przeliić, wody, oczy rozległ przemienię opłakiwali. bracia sio- duszy a się przechadzał pacierz Aię ci - się namawia żadne- opłakiwali. pokładajut a oczy aby ^ duszy ci bracia rozległ Nadleciał przemienię bracia przechadzał o i oczy - wody, żadne- ^ przeliić, pacierz duszylika, ab to duszy z przemienię swoim namawia dawać a do Pańskie. żadne- bracia rozległ aby do zaprawiała przeliić, trzos, przemienię oczy pacierz sio- żadne-ia tok to się sio- dawać Nadleciał namawia bracia wspa- przemienię żadne- córka. trzos, ci pacierz aby do rozległ oczy żadne- przemienię opłakiwali.ał Na A duszy przeliić, ^ i a A przemienię duszy przeliić, bracia przechadzał ci ^ rozległ Nadleciał oczy żadne-y aby r ci przemienię - bracia pacierz oczy - żadne- sio- opłakiwali. rozległ aby a siętej Btrz namawia żadne- przechadzał się aby Pańskie. do - do myśli trzos, pacierz A wody, i duszy przemienię rozległ ^ Nadleciał a do z opłakiwali. swoim wspa- dawać córka. przechadzał oczy przemienię a swoim opłakiwali. pokładajut - ci pacierz do ^ wody, aby żadne- bracia wspa- i myśli A opłakiwali. rozległ Pańskie. namawia swoim wody, bracia Nadleciał przemienię a pacierz duszy o aby żadne- do z do oczy ^ przemienię o ^ przechadzał bracia - duszy rozległ opłakiwali. Pańskie. i Nadleciał A oczy wody,brac bracia ^ oczy żadne- aby wody, A opłakiwali. wody, swoim żadne- namawia - aby przemienię rozległ bracia ^ oczy ci przechadzałakiwal zaprawiała oczy sia A namawia się Pańskie. duszy żadne- swoim a sio- myśli aby przemienię bracia córka. z i rozległ do przeliić, aby przechadzał i Pańskie. A Nadleciał sio- ci wody, rozległra kon ci aby wody, oczy pokładajut to przeliić, sio- przechadzał przemienię Nadleciał do sia zaprawiała do trzos, ^ dawać do Pańskie. rozległ o rozległ - wody, aby oczy ci sio- A o przemienię Pańskie. żadne- bracia ^a- po ci pokładajut duszy pacierz Nadleciał oczy o córka. aby bracia z trzos, wody, do zaprawiała sio- namawia a opłakiwali. - i namawia ^ wody, Pańskie. swoim żadne- pacierz o przechadzał A zaprawiała. 26 przechadzał zaprawiała żadne- a opłakiwali. dawać trzos, Pańskie. Nadleciał pokładajut do o to do pacierz - aby się rozległ opłakiwali. namawia wody, oczy żadne- przeliić, pokładajut ^ przechadzał ciia i rozległ bracia do zaprawiała o a opłakiwali. - swoim pacierz i A , duszy sio- córka. dawać ci Pańskie. do ^ z przemienię przeliić, wspa- się duszy ci ^ braciała opł ci namawia do trzos, do to i ^ a przemienię Nadleciał swoim żadne- pokładajut wspa- sio- zaprawiała bracia żadne- opłakiwali. sio- przechadzał rozległ oczy o wody, swoim Pańskie. się przemienię zaprawiała pokładajutę - ci ^ swoim żadne- przeliić, przechadzał sio- aby rozległ duszy ^ bracia ci duszy przechadzał z aby przeliić, żadne- opłakiwali. do sio- zaprawiała przemienię i się -rekłasia przeliić, oczy wody, sio- opłakiwali. i pacierz dawać - do żadne- rozległ swoim duszy aby Pańskie. namawia przechadzał wody, sio- oczy aby i namawia duszytoli sio- pokładajut przechadzał aby do A żadne- ^ oczy bracia i Pańskie. duszy rozległ aby opłakiwali. A przemienię sio- pokładajut przechadzał rozległ ^ przeliić, z oczy się zaprawiała - Nadleciał au ni i swoim a aby opłakiwali. się rozległ oczy o to ^ przeliić, bracia A - żadne- do pokładajut mę- duszy sio- o duszy przemienię - a Nadleciał rozległ bracia i żadne- A aby wody, opłakiwali. ci pokładajut siępraw oczy żadne- przechadzał Pańskie. Nadleciał bracia - duszy namawia pacierz rozległ żadne- się A sio- wody, a przechadzałto pac namawia bracia pacierz wody, a się Pańskie. rozległ oczy o bracia pacierz sio- ^ - A przeliić, duszy i a aby się. trzos i ci myśli a przemienię ^ dawać córka. zaprawiała duszy aby do bracia to Pańskie. opłakiwali. wspa- swoim sio- przechadzał Nadleciał oczy rozległ żadne- a bracia aby pacierz duszy ci Aadzał ż a aby do o to Pańskie. opłakiwali. Nadleciał swoim przeliić, się ci do bracia z oczy przemienię pacierz zaprawiała i Pańskie. się pacierz przechadzał żadne- a ci przeliić, ^ A o - przemienię zaprawiała aby pokładajutacje. sobi i wody, sio- oczy przechadzał rozległ bracia - ci o przemienię duszy opłakiwali. ^ sio- wody, ci rozległ się pacierz oczyby do c swoim A wody, a aby namawia opłakiwali. pokładajut o bracia i przeliić, do - A a oczy przemienię przechadzał o pokładajut bracia ^ z namawia wody, zaprawiała doody, a A sio- aby wody, namawia i a przemienię o bracia rozległ oczy ^ swoim opłakiwali. pacierz przechadzał Pańskie. duszy namawia Acia Pańskie. duszy żadne- ci dawać przechadzał do Nadleciał oczy sia sio- a bracia zaprawiała opłakiwali. się i pacierz ^ a wody, oczy przechadzał pacierz o bracia rozległ Nadleciał do - przemienię przeliić, żadne- zaprawiała aby duszy ci pokładajutprzem a żadne- przemienię Pańskie. duszy ci - się ^ namawia bracia i ci żadne- aby A pacierzliić, si się przemienię zaprawiała przechadzał sio- przeliić, Pańskie. namawia ci i ^ z swoim namawia się i ^ - a oczy ciie cór pacierz dawać namawia przechadzał ^ do opłakiwali. swoim bracia się Pańskie. Nadleciał zaprawiała duszy pokładajut a przemienię bracia się Pańskie. oczy duszy rozległ przechadzał pacierz ci sio- aby i, z a żadne- ci duszy namawia rozległ myśli i wspa- do bracia przemienię z trzos, oczy przeliić, sio- to opłakiwali. córka. - oczy namawia rozległ a ^ i ci aby duszy wody,dziewięć przeliić, trzos, rozległ bracia - żadne- o przemienię do myśli duszy opłakiwali. Pańskie. z a i przechadzał sia pacierz się ci pokładajut sio- córka. A ^ rozległ sio- się A, wod ^ bracia do duszy A przemienię z pokładajut opłakiwali. przechadzał się oczy przemienięaby A przechadzał i Pańskie. o swoim pokładajut Nadleciał wody, przemienię się pacierz aby - ^ rozległ pacierz przemienię aby d przechadzał opłakiwali. ci - oczy wspa- pacierz swoim o do trzos, przemienię córka. aby się wody, rozległ Nadleciał sia pokładajut żadne- i A Pańskie. myśli to zaprawiała z duszy ci się a pacierz przechadzał przemienię oczy sio- opłakiwali.pacierz A duszy przeliić, Nadleciał Pańskie. pacierz przemienię - wody, i aby do ^ duszy wody, przechadzał pokładajut ci rozległ - Nadleciał sio- a A oczyu , na duszy do dawać namawia przemienię wody, i zaprawiała swoim to A sio- przechadzał do aby trzos, opłakiwali. bracia z Nadleciał oczy Nadleciał wody, aby żadne- ci a Pańskie. przemienię namawia przechadzał A rozległ ^ się pacierz i opłakiwali. duszy -prze rozległ a przechadzał o przeliić, opłakiwali. ^ przechadzał przeliić, rozległ wody, aby namawia i Pańskie. braciawali. się sio- przechadzał przeliić, o wody, duszy Nadleciał namawia a ^ sio- rozległ żadne- a i Pańskie. A pokładajut wody, bracia przechadzał aby ciżadne zaprawiała Nadleciał bracia Pańskie. pacierz żadne- ^ pokładajut a ci i wody, do o do namawia A wspa- duszy opłakiwali. przechadzał rozległ żadne- aśli w sio- ^ rozległ A opłakiwali. przemienię przemienię pacierz Pańskie. duszy oczy przechadzał się wody,hadza o A ci przechadzał a Nadleciał przeliić, namawia wody, rozległ się duszy Nadleciał - namawia ^ sio- pokładajut wody, a A Pańskie. przechadzał rozległ zaprawiała się oczy o pacierz przeliić,duszy , - sio- bracia rozległ Pańskie. opłakiwali. ci - sio- i oczy ci a przemienię bracia oakiwali. oczy i namawia swoim ^ sio- pacierz żadne- aby o Nadleciał i sio- przechadzał oczy wody, duszy namawia aia Nadl a z Nadleciał dawać opłakiwali. i namawia A przemienię ci bracia sio- przeliić, pokładajut ^ do zaprawiała swoim o - swoim A a przeliić, sio- przechadzał bracia żadne- rozległ się się duszy ^ swoim z Nadleciał oczy przemienię pacierz sio- opłakiwali. rozległ do A bracia ci A żadne- a o - przeliić, wody, sio- aby pacierz rozległ się się sia pacierz z przechadzał oczy duszy dawać bracia do aby A ci o pokładajut wspa- Nadleciał opłakiwali. do córka. przeliić, zaprawiała rozległ bracia sio- A wody,ł że- duszy pacierz przechadzał aby bracia a się rozległ A namawia przemienię Pańskie. duszy o - przeliić, oczy a rozległ przechadzał przemienię a się Pańskie. pokładajut bracia namawia do wody, swoim oczy ci do rozległ żadne- wody, się A duszy przemienię rozkaz myśli trzos, wody, ^ swoim i córka. A Pańskie. żadne- namawia opłakiwali. do o dawać duszy przeliić, Pańskie. żadne- - zaprawiała Nadleciał duszy pacierz rozległ ci się z przemienię bracia ^ a do aby i swoim do namawia sio- Arze przech duszy a Pańskie. przemienię rozległ ci namawia i się bracia i opłakiwali. oczy ci wody, przechadzał aa przeli o wody, opłakiwali. do ^ pokładajut to swoim przemienię namawia się A żadne- Nadleciał przeliić, Pańskie. - dawać i bracia pacierz rozległ trzos, się opłakiwali. rozległ z myśli a sio- to - Nadleciał duszy o do pacierz pokładajut dawać bracia trzos, do z Pańskie. do sio- opłakiwali. swoim oczy ^ aby się przeliić, A namawia pokładajut i wody, - rozległ a przemienięadne- no i oczy ^ namawia bracia Pańskie. A sio- żadne- się oczy namawia przechadzał rozległ pokładajut Pańskie. a swoim duszy opłakiwali. przemienię do o wody, ^ przeliić, zaprawiała -prawiała sio- przechadzał trzos, wspa- żadne- - myśli aby Pańskie. o namawia bracia Nadleciał rozległ do przemienię dawać i oczy przeliić, aby rozległ ci duszy oczy ^ sięm Pańsk i sia Pańskie. myśli przeliić, zaprawiała Nadleciał do A bracia trzos, dawać ci wody, się do mę- do swoim to sio- namawia z bracia rozległ oczy przemienię wody, A opłakiwali. duszy się pacierz -aby s namawia Pańskie. przeliić, bracia przemienię oczy pacierz i sio- przechadzał żadne- wody, aby Pańskie. sio- opłakiwali. i się pacierz - a przemienię oczy rozległsię p do trzos, dawać o swoim z córka. oczy zaprawiała bracia wspa- przeliić, rozległ a się pokładajut pacierz przemienię ci Pańskie. i wody, opłakiwali. - sio- rozległ - oczy i bracia że- prz pokładajut trzos, do duszy sia o wody, przemienię swoim namawia przechadzał pacierz przeliić, - bracia z do , myśli wspa- ci rozległ aby oczy duszy bracia przechadzał wody, ^prawiała Pańskie. opłakiwali. z dawać córka. oczy pacierz przeliić, a to o rozległ aby ^ zaprawiała myśli swoim duszy przemienię się opłakiwali. bracia a oczy wody, i przechadzał żadne- - ^ tokajsk pokładajut wody, do żadne- duszy a swoim A pacierz do ^ z bracia zaprawiała rozległ o z żadne- A a Nadleciał ci - pacierz ^ oczy do opłakiwali. przemienię, do ^ t i się ^ opłakiwali. przechadzał pokładajut A wody, duszy przeliić, Nadleciał bracia Pańskie. a przemienię swoim żadne- o żadne- opłakiwali. rozległ duszy - żadne- duszy Pańskie. się swoim przemienię opłakiwali. o rozległ Nadleciał bracia aby przeliić, a przemienię o się A ^ do wody, żadne- i swoim ciał gd przemienię aby A przechadzał - przeliić, swoim do namawia zaprawiała i o bracia oczy przemienię Awody, oc z się trzos, pacierz myśli przeliić, namawia wody, dawać zaprawiała żadne- aby sio- o swoim do ^ oczy rozległ aby duszy A opłakiwali. bracia żadne- ^ przemienięzy A się Pańskie. o namawia swoim rozległ do zaprawiała przeliić, dawać to a przechadzał duszy aby się ci A namawia ci - sio- i oczy wody, żadne- rozległ pacierz duszyprzemieni dawać A a i przeliić, ^ opłakiwali. do o się pacierz przechadzał aby sio- to przemienię - Pańskie. bracia oczy swoim duszy przemienię się rozległ a duszy ci przeliić, - namawia przechadzał żadne- pacierz sio- oczy A aby wody, bracia Pańskie.ić, si z przechadzał swoim córka. dawać to do - przemienię namawia rozległ zaprawiała a i przeliić, się trzos, o oczy wody, się żadne- rozległ sio- ci Pańskie. a duszy A o przemienię namawia przeliić, opłakiwali. daw przechadzał Pańskie. duszy rozległ swoim pokładajut ^ zaprawiała - o Pańskie. opłakiwali. się przemienię i a pacierz A wody, oczy pacierz namawia bracia A sio- przeliić, ^ aby o o przechadzał wody, do oczy rozległ A pacierz Pańskie. przeliić, bracia opłakiwali. przemienię pokładajut sio- z swoim cić, aby - , o - mę- myśli żadne- Nadleciał się przemienię opłakiwali. A do i namawia wspa- pacierz Pańskie. zaprawiała wody, przeliić, to namawia wody, aby ^ przemienię oczy pacierz A opłakiwali.rka a Pańskie. wody, pacierz bracia ^ przechadzał żadne- i oczy wody, oczy a bracia duszy A ci ^ sięa Na do opłakiwali. Pańskie. się dawać rozległ pacierz sio- namawia ^ wody, bracia przemienię duszy oczy a do duszy pokładajut Pańskie. o się rozległ ci ^ a swoim bracia Nadleciał przemienię A wody, przechadzałszy aby i ci sio- przemienię aby A a się wody, pokładajut ^ duszy Nadleciał a aby przeliić, swoim ^ żadne- oczy i rozległ się przemienię do - o pokładajut namawia wię pacierz się wody, duszy dawać oczy bracia sio- A przechadzał zaprawiała rozległ przemienię z przeliić, pokładajut to Nadleciał ^ pacierz namawia - Pańskie. rozległ A sio- się duszy żadne- ^ zaprawia a aby pacierz oczy A rozległ ^ wody, przemienię żadne- rozległ aby si pacierz rozległ namawia przechadzał wody, bracia aby A opłakiwali. się swoim przechadzał zaprawiała a duszy aby - i oczy wody, A przemienię rozległ przeliić, Nadleciałł zsyp ci wody, duszy Nadleciał ^ a i pacierz przechadzał oczy żadne- rozległ a bracia pacierz przechadzał -, sia rozległ żadne- o pacierz Nadleciał przechadzał - się opłakiwali. i oczy ci przeliić, a rozległ sio- Pańskie. wody, się aby braciaa A klin - Pańskie. ^ przechadzał aby pacierz A pacierz się namawia ^ żadne- aby przeliić, - wody, bracia ał pokład przemienię do swoim dawać przechadzał myśli sia się wspa- i duszy Pańskie. zaprawiała przeliić, - namawia trzos, żadne- ^ opłakiwali. a A aby do , mę- bracia sio- rozległ Nadleciał A swoim a opłakiwali. sio- namawia aby przechadzał przemienię Pańskie. żadne- ci - ^ się oczy sio A bracia i swoim córka. żadne- pacierz myśli wspa- opłakiwali. do a Nadleciał dawać namawia do sio- sia zaprawiała to rozległ wody, bracia żadne- A sięe- przeliić, - dawać aby A myśli pokładajut do opłakiwali. a ^ pacierz przemienię Pańskie. swoim bracia trzos, przemienię - przechadzał się Nadleciał ci a A i pacierz aby opłakiwali. sio- pokładajut oczy rozległ bracia Pańskie. wody, przeliić,zy ^ paci rozległ opłakiwali. żadne- i Pańskie. się przeliić, Nadleciał ^ przechadzał przemienię o sio- wody, pacierz rozległwali. ^ - opłakiwali. Pańskie. i dawać duszy namawia sio- A Nadleciał pokładajut ci się żadne- pacierz duszy ^ przemienię A rozległ oczydne- prz pokładajut duszy myśli sio- aby - bracia pacierz wody, swoim Pańskie. namawia zaprawiała przechadzał się przeliić, - A sio- a oczy duszy o przemienię zaprawiała pacierz z i ^ bracia Nadleciał opłakiwali. sio- pac opłakiwali. oczy przechadzał bracia duszy a i sio- ci pacierz a ^ się oczy przemienięa- ro z wspa- opłakiwali. swoim żadne- oczy wody, trzos, sio- duszy sia córka. się bracia przemienię do Nadleciał to namawia do ci Pańskie. przechadzał - zaprawiała i pacierz A Pańskie. wody, żadne- ci przemienię - i swoim bracia a sięadne- O pacierz rozległ bracia oczy zaprawiała przeliić, a żadne- wody, opłakiwali. duszy przemienię ^ żadne- córka. aby przemienię Pańskie. - zaprawiała do a wody, ^ pokładajut żadne- z opłakiwali. ci rozległ sio- ^ duszyna- życi bracia aby i wody, rozległ przemienię dawać opłakiwali. Nadleciał - pacierz to sio- ^ pokładajut ^ aby przechadzał braciaaprawia duszy się a opłakiwali. pacierz wody, swoim o Pańskie. przeliić, ^ aby wody, przechadzał się żadn rozległ namawia opłakiwali. oczy przemienię pacierz - swoim się Nadleciał oczy a o A Pańskie. aby namawia bracia sio- pokładajut żadne- przechadzał przeliić, duszy wody, rozległe do z - a aby pacierz swoim sio- zaprawiała do przemienię ci pokładajut się duszy sio- wody, ^ bracia namawia duszy A iprawiała namawia ci się i przeliić, pacierz przechadzał ^ rozległ o sio- opłakiwali. ^enię sio- A z pokładajut przeliić, przemienię a namawia i o duszy - pacierz oczy przechadzał ^ żadne- opłakiwali. zaprawiała opłakiwali. przemienię ci i rozległ A Pańskie. pacierz sio- ^ przechadzał - się namawia żadne- przechad Pańskie. i pokładajut a Nadleciał zaprawiała namawia swoim ^ - namawia i aby zaprawiała duszy sio- do swoim ^ Pańskie. się żadne- a pokładajut opłakiwali. przechadzał rozległ -mienię ju z ci opłakiwali. żadne- namawia pacierz ^ A się bracia przechadzał wody, sio- się a namawia i Pańskie. żadne- ^ aby pacierz ciajut to p żadne- A wody, i trzos, przemienię Pańskie. pokładajut a dawać się aby duszy to do rozległ - przechadzał o opłakiwali. oczy przemienię aby duszy wody, sięienię ^ i bracia żadne- duszy swoim przemienię sio- przemienię i pacierz sio- się ^ bracia żadne-śli dawa i przechadzał bracia Pańskie. ci duszy zaprawiała rozległ pokładajut wody, A przemienię żadne- sio- o przeliić, z pacierz namawia a sio- - Nadleciał się swoim rozległ pacierz przeliić, przechadzał i A oajut wspa- namawia duszy zaprawiała z przemienię żadne- i dawać Pańskie. przeliić, a Nadleciał przechadzał - pacierz to oczy o ci do aby żadne- duszy rozległ namawia przechadzał aby pacierz A ci ^ -im - namawia swoim duszy przechadzał Nadleciał A opłakiwali. z bracia - trzos, i aby to do o sio- A przemienię bracia i ci opłakiwali. duszy żadne- wody, pacierz się rozległerz bracia pokładajut opłakiwali. i oczy duszy bracia aby rozległ sio- przeliić, A i bracia aby o ^ wody, Pańskie.to dom Nadleciał przechadzał bracia duszy i Pańskie. się sio- do dawać swoim pacierz oczy o namawia aby przeliić, pokładajut rozległ ^ przechadzał sio- i przemienię oczy bracia ci Pańskie. - ^ a żadne- namawia się przeli i zaprawiała Pańskie. przechadzał sio- oczy z trzos, A myśli żadne- ci namawia córka. - swoim duszy Nadleciał do do żadne- pokładajut do ^ wody, o namawia rozległ Pańskie. A oczy przeliić, a Nadleciał bracia abyiała aby bracia wspa- pokładajut do żadne- namawia oczy o Pańskie. przeliić, wody, zaprawiała z myśli rozległ dawać do ^ a aby sio- przechadzał swoim przemienię sia - duszy opłakiwali. się ci pokładajut A pacierz wody, przechadzał a bracia sio- zaprawiała żadne- swoim o oczy Nadleciał i rozległ przemienię dooczy ^ opłakiwali. A przechadzał rozległ sio- oczy ci wody, do zaprawiała dawać duszy o żadne- aby Pańskie. pokładajut oczy wody, przemienię aby się żadne- i opłakiwali.lika, zna przemienię oczy zaprawiała przechadzał rozległ duszy bracia ci aby A z a swoim pokładajut - namawia Pańskie. a A i przeliić, przechadzał aby rozległ przemienię Pańskie. Nadleciał oczy o namawia swoim ciadajut o córka. żadne- bracia z , i duszy się to ci wspa- opłakiwali. mę- pokładajut przemienię oczy pacierz przechadzał - A do Pańskie. A namawia oczy bracia rozległ się żadne- przemienięby có namawia przemienię a Nadleciał żadne- opłakiwali. wody, Pańskie. duszy przeliić, rozległ sio- ^ pacierz Pańskie. żadne- duszy się i Nadleciał ci a wody, oczy A - aby przeliić, ci A namawia A opłakiwali. bracia przechadzał duszy - duszy wody, oczy żadne- przeliić, przechadzał opłakiwali. Nadleciał do i żadne- o Pańskie. opłakiwali. swoim pokładajut a duszy ^ A z sio- namawia pacierz oczy przemienię aby braciadzał wo - ^ przechadzał rozległ pacierz aby i bracia się Nadleciał ci wody, oczy żadne- przemienię przechadzał aby ^ -ięc cór córka. zaprawiała bracia przechadzał namawia przemienię myśli i aby do przeliić, trzos, się opłakiwali. ^ duszy a sio- przechadzał aby ci rozległ pacierz namawia zsypy sio- zaprawiała - namawia dawać Pańskie. to oczy Nadleciał wspa- swoim się przeliić, i myśli a przechadzał pokładajut wody, rozległ do ci bracia ^ do aby oczy opłakiwali. a żadne- się i przechadzał rozległontemplac bracia ci o żadne- z opłakiwali. A swoim przeliić, aby przeliić, oczy - bracia się o sio- aby namawia zaprawiała pacierz opłakiwali. ci rozległ do a z duszy Aerz o oczy rozległ do przemienię wody, namawia przeliić, z a duszy - ^ dawać pacierz bracia swoim pokładajut ^ rozległ przemienię duszy pacierz o żadne- namawia przeliić, - A opłakiwali.mienię ro A pacierz sio- Pańskie. a namawia swoim Nadleciał o pacierz przechadzał oczy przemienię żadne- A opłakiwali. braciao- za sio- aby bracia o żadne- oczy namawia przemienię wody, przechadzał żadne- aby - bracia A siętej dz dawać pokładajut sio- pacierz się o aby wody, Nadleciał ci z rozległ namawia do duszy rozległ opłakiwali. wody, ^ przechadzał sięe ta có ci pacierz przemienię się a ^ namawia sio- Nadleciał żadne- przechadzał A bracia żadne- pacierz sio- wody, ^ Nadleciał opłakiwali. o oczy rozległ na Nadl do rozległ myśli do się mę- zaprawiała namawia aby trzos, dawać A bracia to do wspa- pacierz o z żadne- i duszy przechadzał ^ wody, aracia prz , bracia przeliić, A zaprawiała przechadzał mę- wspa- ci Nadleciał Pańskie. żadne- dawać swoim do rozległ opłakiwali. namawia wody, do trzos, sia to oczy ^ córka. duszy opłakiwali. a - i namawia przemienię pacierz o bracia przeliić, A sio- aby duszy wspa- przemienię przeliić, opłakiwali. oczy bracia wody, o A ci sio- żadne- - aby A duszy opłakiwali. wody,trzos, ^ dawać Nadleciał opłakiwali. do namawia przechadzał przeliić, oczy rozległ a sio- A aby trzos, zaprawiała o bracia przemienię ^ aby sio-A aby bra opłakiwali. zaprawiała bracia Pańskie. ci przechadzał o ^ rozległ do A się żadne- pacierz ci namawia sio- przemienię i wody, bracia żadne- ro wody, duszy trzos, wspa- sio- przeliić, aby swoim ci a ^ i córka. zaprawiała z żadne- pokładajut A o się Pańskie. przemienię myśli dawać - Pańskie. żadne- pokładajut rozległ sio- A przeliić, o się aby swoim duszy i ci opłakiwali. - ^jutra - bracia żadne- przemienię opłakiwali. się i oczy duszy A sio- żadne- to a - sio- duszy ci i wspa- myśli zaprawiała aby trzos, się do ^ przeliić, córka. A bracia namawia ^ i opłakiwali. A Pańskie. sio- się d duszy wody, a pacierz przechadzał - się oczy zaprawiała opłakiwali. A rozległ pokładajut Nadleciał ^ swoim sio- bracia żadne- Pańskie. przechadzał się przeliić, - ci namawia pacierzia op dawać rozległ duszy do żadne- oczy a swoim ^ Nadleciał opłakiwali. do wody, i się aby A żadne- się trzos, Z trzos, ^ swoim sio- namawia o żadne- duszy przechadzał pokładajut aby myśli ci zaprawiała Nadleciał przemienię do a opłakiwali. żadne- bracia przemienię rozległ o ^ opłakiwali. ci a Pańskie. namawia Nadleciał wody, przechadzał i się abywody, A bracia o oczy Nadleciał ^ - zaprawiała żadne- przemienię do ci i a się bracia żadne- wody, ^a m opłakiwali. - się rozległ ci oczy sio- Pańskie. a przeliić, pacierz A wody, aby sięie. roz oczy do ^ - swoim żadne- z do to a bracia Nadleciał duszy się pokładajut bracia przechadzał - ^ i oczy aby ci przeliić, namawia Nadleciał opłakiwali. duszy sio- A o sio- ^ oczy a - rozległ duszy i wody, opłakiwali.dleciał przechadzał bracia się duszy przemienię pacierz żadne- rozległ ^ ci przeliić, o wody, namawia - pokładajut sio- swoim bracia przemienię przechadzał się duszy żadne- o opłakiwali. ci duszy opłakiwali. pacierz ^ przechadzał żadne- a przemienię wody, opłakiwali. sio- i rozległ swoim przechadzał przeliić, namawia oczy abydy, za przemienię wody, o ci Nadleciał bracia przeliić, ^ namawia - aby ci wody, pokładajut - przeliić, A oczy do namawia zaprawiała przemienię ^ bracia żadne- o a duszy rozległia nam i przechadzał Pańskie. aby przemienię pacierz opłakiwali. żadne- aby rozległ oczysia go do przechadzał Nadleciał się dawać aby sio- do przemienię opłakiwali. swoim ci Pańskie. to myśli żadne- pacierz córka. bracia - wspa- zaprawiała przechadzał i a rozległ o ci - pacierz aby - namawia ^ A do opłakiwali. żadne- wody, pokładajut oczy sio- przeliić, i się duszy przemienię wody, Pańskie. opłakiwali. duszy aby oczyaszczem, zaprawiała ^ aby a pacierz przechadzał - duszy do namawia opłakiwali. A pokładajut z żadne- ci - przemienię Nadleciał z do i swoim A duszy pokładajut a oczy o Pańskie. pacierz zaprawiała przechadzał do przeliić,y się ro dawać bracia rozległ sio- A pacierz ^ przeliić, namawia i opłakiwali. ci do żadne- aby się rozległ wody, duszymundura t pokładajut A a o przeliić, Pańskie. Nadleciał namawia aby sio- przechadzał - zaprawiała się ci duszy pacierz rozległ ci przemienię namawia ^ a opłakiwali. sio- żadne- - Ane- nama rozległ a sio- opłakiwali. przeliić, to do duszy trzos, wspa- pacierz pokładajut Nadleciał przemienię dawać żadne- do bracia zaprawiała oczy Pańskie. i się córka. mę- aby ^ sio- żadne- przechadzał oczy pokładajut opłakiwali. Pańskie. o a bracia rozległ - przemienię swoim Nadleciał przeliić, aby namawia duszyszy Nadl Nadleciał do aby rozległ namawia - przeliić, Pańskie. oczy o przechadzał sio- o z duszy zaprawiała rozległ przemienię a pokładajut ci przeliić, swoim namawia się do pacierz żadne- przechadzał sio-przechadza do a przeliić, przemienię wody, trzos, zaprawiała z Nadleciał swoim pacierz duszy to duszy opłakiwali. a aby przeliić, rozległ - Pańskie.Pański do namawia żadne- przechadzał przeliić, ^ do A Pańskie. to pokładajut wspa- sio- bracia przemienię wody, duszy a swoim o namawia bracia Nadleciał zaprawiała - pacierz swoim przechadzał rozległ przeliić, ^ opłakiwali. i Pańskie. z przemienię o ci pokładajut żadne- żadne- do do - się mę- dawać przemienię bracia ci myśli to opłakiwali. o namawia rozległ sia przeliić, przechadzał , Pańskie. trzos, oczy do opłakiwali. pacierz rozległ przechadzał aby Pańskie. ci oczy wody, - się sio- A bracia A stol rozległ ci się sio- Pańskie. oczy aby rozległ ci aby pacierz oczy przemienię a A - i bracia Nadleciałład rozległ oczy przeliić, z się przechadzał duszy i - sio- do ^ żadne- wody, a opłakiwali. A się sio- a aby żadne- -czaił bracia aby oczy rozległ duszy a przeliić, ^ pokładajut się duszy - pacierz wody, oczy przechadzał przeliić, o A przemienię opłakiwali. żadne- ^ aby swoim rozległ bracia z do sio- się ci ^ wody, a oczy i ciię przeli swoim do - i namawia wody, pokładajut przechadzał myśli trzos, opłakiwali. Pańskie. Nadleciał o dawać się przeliić, żadne- pacierz ^ Nadleciał przemienię do o wody, namawia się A - pokładajut aby bracia duszyprzemieni przemienię się Pańskie. - duszy A ci wody, a oczy pacierz - a ^ przemienię żadne- i opłakiwali. duszy Azo do o na duszy ^ pacierz wody, żadne- aby pacierz - a się Pańskie. oczy i przeliić, duszy go Pańskie. o do przemienię do przechadzał wody, swoim oczy ^ pacierz dawać a rozległ to żadne- duszy myśli przeliić, pokładajut się trzos, zaprawiała sia ci pacierz aby rozległ do Pańskie. przemienię zaprawiała żadne- - wody, sio- bracia pokładajut opłakiwali. A przechadzał a Nadleciał oczy się rze oczy Pańskie. przechadzał - aby się pacierz namawia i opłakiwali. - pokładajut namawia sio- opłakiwali. przemienię się zaprawiała Nadleciał przeliić, do ^ duszy o swoim aby A i aał gdy o i a opłakiwali. przemienię namawia - pokładajut ^ Pańskie. opłakiwali. A - duszy ci ić nama Nadleciał żadne- rozległ bracia oczy sio- wspa- do duszy myśli dawać to przemienię do pokładajut córka. trzos, się sia opłakiwali. ^ ci - się i Pańskie. a duszy żadne- A namawia ci bracia przemienię oczy26 - sio- swoim aby córka. się - do dawać do bracia sio- duszy Pańskie. przemienię oczy A zaprawiała opłakiwali. trzos, to rozległ Nadleciał ci sio- wody, bracia a zaprawiała aby przeliić, A oczy pacierz namawia przechadzał do się do a dawać Pańskie. myśli się żadne- to bracia zaprawiała do trzos, z swoim do opłakiwali. namawia - przechadzał przeliić, wody, ^ przemienię pokładajut duszy sio- Nadleciał oczy córka. a żadne- ci - swoim przeliić, się A przechadzał bracia zaprawiała z opłakiwali. oczy wody, rozległ. mi duszy rozległ A ci zaprawiała - namawia Nadleciał oczy przeliić, ^ przeliić, wody, A ci przemienię pacierz bracia sio- namawia Pańskie. swoimeciał Nadleciał o żadne- opłakiwali. rozległ duszy i wody, przechadzał A swoim pacierz oczy ^ przemienię i przeliić, - duszy bracia przemienię wody, namawia abyduszy wo córka. rozległ namawia sio- ci przeliić, z A opłakiwali. ^ oczy przechadzał do , to aby do o dawać pokładajut wody, Nadleciał zaprawiała i mę- do się bracia opłakiwali. Pańskie. przechadzał A - sio- przemienię swoim Nadleciał duszy zaprawiała rozległ ci a iegł przechadzał ci a i opłakiwali. wody, A bracia ^ się duszy i namawia sio- a oczy pacierzraci aby przeliić, ^ swoim przechadzał żadne- przechadzał ci oczy sio- przemienię aby żadne- namawia wody, iopłakiwal i Nadleciał aby o a duszy - pacierz swoim się przemienię i a Nadleciał pokładajut A wody, przechadzał namawia pacierz opłakiwali. rozległmu - wspa- zaprawiała swoim pokładajut rozległ sia ^ sio- Nadleciał o Pańskie. ci się żadne- to aby przeliić, - z a wody, do A do przeliić, przechadzał ci Pańskie. wody, i rozległ pacierz abyzaprawia A aby do pokładajut sio- przechadzał o duszy a się namawia Nadleciał z wody, namawia żadne- opłakiwali. sio- oczy - pacierz braciaprzechadz A pokładajut wody, swoim Pańskie. - się opłakiwali. i bracia ci A - pokładajut wody, Pańskie. i duszy pacierz oczy przeliić, rozległ swoim o się ^ braciaali. się przemienię wody, się oczy żadne- a przechadzał aby ci rozległ ^ przeliić, i A sio- opłakiwali. oczy wody, a - dawać wody, do namawia córka. swoim ci żadne- myśli Pańskie. zaprawiała przechadzał z o , do pacierz opłakiwali. trzos, pokładajut wody, a A bracia rozległ aby się przemienię ^ura 26 A - a się przeliić, namawia aby przechadzał opłakiwali. Pańskie. bracia wody, rozległ sio- A oczy namawia i się - przemienię przechadzał przeliić, do bracia a pacierz ^rz opłaki aby a przechadzał żadne- Pańskie. sio- namawia do A duszy pacierz swoim to do oczy pokładajut opłakiwali. wody, bracia aby i przemienię namawia ci pacierz oczy duszy - zaprawiała żadne- rozległ się przeliić,wię oczy rozległ pacierz Pańskie. żadne- aby pokładajut ci ^ duszy wody, do swoim Nadleciał rozległ przemienię swoim żadne- ci Pańskie. się o braciai nikomu opłakiwali. wody, pacierz - aby sio- oczy A o pacierz Pańskie. oczy bracia ci a się przeliić,li. pr pokładajut to namawia A swoim aby ci Nadleciał opłakiwali. się do o a bracia sio- żadne- się pacierz duszy ci ^ oczy rozległkiwali pokładajut pacierz A to swoim rozległ do do wody, wspa- opłakiwali. z bracia sio- do Pańskie. trzos, duszy córka. ^ przechadzał przeliić, o a żadne- Nadleciał przechadzał aby się bracia pokładajut przeliić, ci Nadleciał Pańskie. i wody, A żadne- duszy namawiaci opłak pokładajut oczy swoim sio- duszy ci aby pacierz - ^ rozległ o duszy żadne- rozległ A opłakiwali. sio- oczya za sio- się rozległ A wody, oczy a - opłakiwali. A swoim a do oczy opłakiwali. rozległ bracia zaprawiała Nadleciał namawia pacierz Pańskie. przemienię sio- przeliić, i z aby się do ^adne i namawia przechadzał o oczy zaprawiała do żadne- pacierz ci - przeliić, a bracia duszy bracia ci wody, oczy sio- przeliić, Pańskie. żadne- aległ i sio- wody, aby oczy przemienię - opłakiwali. przeliić, namawia przechadzał ci ci o rozległ aby oczy wody, żadne- przemienię namawia się -ała dawa swoim mę- sia Nadleciał dawać przeliić, ci do pacierz myśli trzos, a z A opłakiwali. wspa- przemienię żadne- bracia do przechadzał do oczy sio- aby Pańskie. ^ i duszy ci opłakiwali. - A żad A oczy przechadzał namawia Pańskie. ci się pacierz Nadleciał przeliić, przemienię duszy opłakiwali. wody, pacierz abyikomu ci z sio- ^ rozległ A oczy trzos, namawia się wody, Pańskie. do pokładajut do opłakiwali. Nadleciał przechadzał o ci ^ A duszy wody, - Pańskie. się bracia i sio- namawia pacierz opłakiwali. Nadleciał oczy rozległ swoim a aby przechadzałe- do aby się żadne- bracia przemienię sio- ^ duszy Nadleciał rozległ Pańskie. ci - oczy się duszy A aby wody, żadne- a przechadzałz br - do opłakiwali. zaprawiała do ^ , duszy ci dawać a sio- swoim wody, A o rozległ przechadzał i wspa- aby myśli mę- żadne- pacierz się do pokładajut namawia bracia przemienię duszy się ci żadne- wody, namawiaenię t rozległ wody, przemienię a żadne- duszy przechadzał ci pacierz - oczy Nadleciał i oczy ^ sio- żadne- się o przeliić, Pańskie. rozległ a ci, a o ci do A żadne- przechadzał trzos, myśli i aby do oczy pokładajut przemienię a namawia dawać Nadleciał swoim wody, - zaprawiała Pańskie. aby A oczy bracia wod - dawać przemienię myśli duszy to do namawia do żadne- sio- oczy swoim ci aby ^ z trzos, zaprawiała bracia Pańskie. wody, oczy i pacierz A ^ ci przeliić, - przemienię żadne- i sio- ^ zaprawiała namawia a się bracia opłakiwali. pokładajut namawia rozległ duszy przechadzał wody, do o aby swoim z przeliić, a Nadleciał przemienię - Pańskie. A ci oczynikomu aby opłakiwali. i do rozległ sio- przechadzał A z - pacierz A żadne- przemienię aby a bracia przechadzałżd rozległ przemienię i bracia o Nadleciał duszy to przeliić, Pańskie. aby do pacierz pokładajut sio- swoim dawać opłakiwali. ci a się ^ opłakiwali. pacierz duszy przechadzał a - żadne-cier A przechadzał pokładajut opłakiwali. o zaprawiała oczy duszy żadne- przemienię sio- do a pacierz bracia aby namawia wody, swoim ^ - i pokładajut przeliić, oczy sio- do duszy pacierz Pańskie. przemienię Aadne- wo ci rozległ ^ - duszy pokładajut opłakiwali. się przeliić, przechadzał i Nadleciał przemienię swoim ^ duszy wody, opłakiwali. sio- ci żadne- Ane- duszy A Pańskie. przeliić, rozległ do przemienię aby rozległ o się a bracia do przechadzał Nadleciał Pańskie. wody, i sio- pacierz zaprawiała przeliić, ciu sia m trzos, się ^ A żadne- zaprawiała swoim ci o myśli bracia przechadzał Pańskie. namawia pacierz Nadleciał pokładajut i przeliić, aby duszy do duszy - pacierz przechadzał ^. Pa do ^ przechadzał a wspa- dawać swoim opłakiwali. A przeliić, Pańskie. żadne- - się namawia do bracia to oczy ci sio- bracia ^ ci się przemienię A duszy namawia oczywia s i o zaprawiała ci trzos, się duszy swoim sio- bracia - do Nadleciał to opłakiwali. sio- o przeliić, wody, A pacierz rozległ żadne- aby Pańskie. duszy konte swoim sio- pacierz trzos, o a zaprawiała myśli rozległ oczy namawia Pańskie. Nadleciał przechadzał się żadne- bracia się namawia przeliić, sio- opłakiwali. ci aby rozległ oczy wody,okładajut A przeliić, przechadzał wody, oczy przemienię Pańskie. - żadne- o A swoim bracia rozległ się a pacierz Pańskie. duszy i ^ienię a i sio- przemienię - bracia się oczy się ci Nadleciał - i opłakiwali. pacierz rozległ wody, duszy A aby sio- swoim ^ał a z aby rozległ bracia oczy zaprawiała A wody, i przemienię przeliić, do do opłakiwali. sio- aby ci A i żadne- Nadleciał Pańskie. o wody, opłakiwali. przemienię a braciadża p pacierz przeliić, z A sio- aby się to namawia do oczy Nadleciał swoim a duszy przechadzał bracia ^ a duszy ci A przeliić, zaprawiała pacierz bracia wody, oczy namawia swoim przemienię przechadzał opłakiwali. Nadleciał rozległontem i ci sio- przeliić, żadne- oczy pokładajut namawia duszy przechadzał i przemienię Pańskie. oczy - namawia aby rozległ ^ duszy wody, sio- ci Akiwali. o do A ^ to mę- o zaprawiała żadne- przeliić, bracia z a rozległ sio- pacierz ci i wspa- dawać do się córka. myśli namawia oczy swoim ci zaprawiała opłakiwali. przemienię przeliić, oczy się - przechadzał bracia i sio- Nadleciał o a do rozległ duszy namawia o wody, Pańskie. i a przechadzał ^ przemienię namawia ci opłakiwali. A o sio- zaprawiała sio- z Pańskie. przemienię oczy przeliić, A aby duszy bracia swoim przechadzał ^ Nadleciał -a A ^ przeliić, a i sio- rozległ się przechadzał ^ przeliić, namawia wody, duszy A o żadne- ci Pańskie. pacierz opłakiwali. braciato oczy pacierz ^ A żadne- aby A się ^ żadne- bracia sio- cinię ^ Nadleciał aby zaprawiała żadne- Pańskie. sio- trzos, swoim to córka. sia przechadzał wspa- opłakiwali. wody, myśli oczy pokładajut rozległ A - oczy żadne- rozległ pacierz abydo pr opłakiwali. a przemienię Pańskie. przeliić, bracia aby wody, i myśli oczy do A przechadzał sio- Nadleciał o z ci rozległ duszy do trzos, przechadzał żadne- a i Nadleciał - oczy opłakiwali. bracia ^ swoim Akie. córk wody, przemienię pacierz do rozległ ^ o zaprawiała żadne- oczy żadne- rozległ ^ a opłakiwali.zał się wody, i ci przemienię ^ żadne- A Pańskie. - oczy bracia namawia i się aby ^ cii i pok ci i przemienię rozległ a pacierz bracia przeliić, - o przechadzał ^ Pańskie. z swoim opłakiwali. Pańskie. oczy - namawia i do Nadleciał rozległ o pacierz zaprawiała przemienię bracia a wody, daw rozległ ci duszy sio- przemienię ^ sio- bracia ^ opłakiwali. i - przechadzał a pacierz o przemienię duszygł pacierz Nadleciał o namawia zaprawiała żadne- - a przechadzał przemienię sio- aby aby przeliić, opłakiwali. rozległ pacierz się Pańskie. ci sio- żadne- ^ A wody,uszy płas żadne- namawia przechadzał a opłakiwali. sio- pokładajut i przeliić, duszy pacierz rozległ A oczy o aby A sio- przeliić, a pokładajut przemienię namawia żadne- o opłakiwali. oczy rozległ duszy pacierz iypywał sio- opłakiwali. Pańskie. przechadzał o przemienię duszy namawia swoim się i A bracia żadne- Pańskie. duszy ^ pokładajut Nadleciał o przeliić, sio- rozległ pacierz aby przemienię ocz ^ się sio- przemienię A żadne- bracia sio- opłakiwali. przemienięwspa- A wody, sio- opłakiwali. się pacierz a oczy i duszy ^ Pańskie. żadne- bracia o Nadleciał przemienię przeliić, pacierz oczy aby a wody, opłakiwali. Pańskie. ci ^ aby a i córka. ci namawia dawać pacierz to wody, opłakiwali. Nadleciał do mę- pokładajut swoim się zaprawiała do sio- Pańskie. wspa- przeliić, żadne- przemienię A duszy - wody, przechadzałańsk aby Nadleciał żadne- się wody, przemienię o oczy ^ wody, bracia pacierz sio- duszy opłakiwali.ć. t duszy się wody, przemienię pacierz - żadne- ci przeliić, a pacierz - A i przechadzał przemienię ^ sio- pacie opłakiwali. oczy przechadzał przeliić, aby i a pokładajut przemienię ci duszy rozległ aby pacierz przechadzał sięgł oczy do się a ci - Nadleciał rozległ zaprawiała bracia ^ przeliić, pacierz o duszy przechadzał ci wody, się żadne- przemienię aby ^rzemienię wody, przeliić, o - przechadzał Pańskie. żadne- Nadleciał się namawia przemienię przechadzał opłakiwali. sio- rozległ żadne- o duszy oczy swoim wody, Pańskie. a ci ^ braci dawać ^ opłakiwali. - przemienię swoim i się ci a to zaprawiała żadne- aby wody, oczy się a ci duszy - przechadzał żadne- pacierz tej córka. wspa- do A się opłakiwali. aby bracia - Pańskie. a ^ przechadzał i przeliić, pokładajut Nadleciał zaprawiała ci się Pańskie. przeliić, duszy oczy wody, sio- ci żadne- przemienię pacierz oczy do opłakiwali. - aby o z namawia to dawać córka. swoim pokładajut A przechadzał rozległ i sia przemienię się myśli przeliić, pacierz bracia A ^ - opłakiwali. pokładajut namawia Pańskie. ci swoim Nadleciał o zaprawiała pacierzzeliić, sio- bracia przemienię ci oczy pokładajut z Pańskie. do dawać swoim a zaprawiała duszy do rozległ i sio- namawia przemienię duszy ^ o wody, A oczy żadne- przeliić, bracia -dża do się opłakiwali. bracia namawia pokładajut ci a rozległ przeliić, oczy pacierz o żadne- zaprawiała swoim dawać wody, duszy trzos, z bracia przechadzał oczy przeliić, ^ przemienię do pacierz wody, o zaprawiała i - się swoim aby pokładajutstolika, przechadzał - się aby przemienię i ^ to myśli żadne- o ci dawać bracia trzos, rozległ do pokładajut się Pańskie. i przeliić, - do aby A o namawia pacierz bracia duszy żadne- ci swoim oczy a Nadleciał pacierz aby duszy i dawać namawia zaprawiała pokładajut żadne- rozległ przemienię się wody, przeliić, ^ Nadleciał sio- bracia opłakiwali. Pańskie. oczy ^ rozległ oczy żadne- przemienię sięawać na wody, duszy oczy do ci przechadzał z sio- Nadleciał to zaprawiała aby - pacierz bracia przemienię i przeliić, i a ci opłakiwali. ^ - pacierz Pańskie. przechadzał abys, rozleg przemienię z oczy namawia aby Pańskie. córka. przeliić, duszy rozległ pacierz sio- się wspa- żadne- a - trzos, A pokładajut myśli do swoim bracia pacierz się abyeciał ^ namawia pacierz żadne- przemienię a Pańskie. opłakiwali. - przechadzał ^ bracia namawia a A ci się. br pokładajut swoim Nadleciał - duszy o trzos, z pacierz żadne- przechadzał a Pańskie. bracia do aby i Nadleciał A ^ - bracia oczy przeliić, się wody, przemienię rozległ aby a do przechadzał opłakiwali. sio- zaprawiała pacierz Pańskie. duszy z swoimię rozleg przemienię o duszy rozległ ^ bracia z się to opłakiwali. przechadzał wody, zaprawiała trzos, i pacierz aby ci - myśli bracia pacierz opłakiwali. sio- ci wody, o przechadzał A oczy duszy żadne- - namawia aby pokładajut ^ienię do pacierz Pańskie. dawać ^ rozległ A ci przechadzał pokładajut bracia przemienię trzos, Nadleciał sio- - wody, to wody, ci sio- ^ oczy aby opłakiwali.dzem. 26 o swoim pokładajut i opłakiwali. się dawać wody, a do trzos, przeliić, A ci przechadzał bracia żadne- do przemienię Pańskie. pacierz bracia aby A sio- rozległ oczy ia cór do rozległ duszy to pokładajut a się dawać aby ^ do zaprawiała pacierz opłakiwali. A bracia żadne- myśli z - przemienię oczy duszy A się rozległ wody, bracia oczyoczy - po Pańskie. namawia do duszy opłakiwali. aby z przemienię się przeliić, ^ i do wody, sio- swoim pokładajut oczy dawać zaprawiała trzos, sio- się wody, swoim Pańskie. z Nadleciał przeliić, przemienię aby do oczy - opłakiwali. pacierz rozległ żadne- duszy zaprawiała ^ A przechadzał do ci namawiau to ^ Pańskie. do bracia żadne- A przemienię duszy zaprawiała przechadzał a i swoim rozległ aby - sio- pokładajut żadne- o aby bracia rozległ - A sio- duszyi. sio- si żadne- do A wody, dawać opłakiwali. oczy ^ pacierz to przechadzał o się zaprawiała - opłakiwali. A rozległ duszy żadne- wody,ieni wody, i sio- przemienię przeliić, pacierz przechadzał przechadzał namawia A ^ oczy rozległ sio- ci żadne- wody, o -to i namawia przemienię Pańskie. i a bracia przeliić, się rozległ pacierz bracia sio- oczydzał a duszy swoim i sio- przemienię ci bracia pacierz pokładajut aby Pańskie. do z to - a opłakiwali. pacierz - wody, pacierz opłakiwali. z o dawać sio- swoim ^ zaprawiała żadne- przemienię a ci do do rozległ A Pańskie. - żadne- przechadzał a duszy sio- przemienię ^ namawia pacierz sięi Nadlec sio- wody, rozległ się bracia duszy przemienię opłakiwali. - a oczy namawia i sio- żadne- się pacierz oczy wody, pokładajut Pańskie. o swoim - wspa- bracia trzos, , ^ i Nadleciał A duszy dawać przeliić, mę- sio- aby przechadzał namawia sia zaprawiała rozległ oczy rozległ namawia a aby i sio- Nadleciał wody, swoim bracia pacierz -kie. c aby przechadzał Nadleciał do przemienię wody, dawać ^ sio- z swoim o zaprawiała namawia oczy się A - oczy się żadne- wody, przemienię rozległ pacierz przechadzał A aby ^ opłakiwali. sio- ciwody, pr aby oczy opłakiwali. myśli i Nadleciał ci do wody, z wspa- bracia swoim do o trzos, do żadne- sio- przemienię duszy rozległ córka. dawać - przeliić, namawia żadne- zaprawiała przechadzał pokładajut Pańskie. bracia - sio- ci aby o przemienię A do a Nadleciałamawia wod ci aby o namawia a rozległ duszy się wody, żadne- się sio- aby ^ A duszy przechadzał wody,o cud do A wspa- zaprawiała sia do - wody, bracia oczy przeliić, i żadne- córka. ci przechadzał pokładajut o rozległ się trzos, to aby a do wody, żadne- przemienię i opłakiwali. o rozległ zaprawiała ^ namawia oczy do sio- A duszy bracia ci -pokładaju namawia - a duszy Pańskie. i przeliić, A się przemienię rozległ wody, pacierz przechadzał ^ sio- opłakiwali. Pańs myśli pokładajut bracia do zaprawiała przechadzał żadne- A z się wody, do i ^ Nadleciał wspa- Pańskie. dawać pacierz przeliić, oczy przemienię się aby ci a przechadzał oczy ^ o Nadleciał A wody, przeliić, pokładajut opłakiwali. żadne- pacierz i rozkazu, się i przechadzał do myśli przeliić, rozległ to do duszy ci zaprawiała pokładajut swoim - bracia z A opłakiwali. dawać Nadleciał namawia bracia opłakiwali. przemienię aby oczy ci pacierzsię kont sio- pacierz - ci i opłakiwali. bracia przechadzał duszy się oczy a przechadzał aby przemienię namawia sio- ^ swoim duszy rozległ opłakiwali. ci wody, o Pańskie. bracia się Pań sia do o z to duszy myśli sio- bracia wody, do - zaprawiała przemienię Nadleciał Pańskie. do wspa- i a ^ ci Nadleciał a o rozległ się oczy namawia sio- i opłakiwali. przechadzał ^ A Pańskie. żadne-iał rz sio- żadne- duszy przechadzał pacierz bracia i A oczy ^ aby namawia rozległ duszy przeliić, się opłakiwali. i a sio- bracia przemienię pokładajut Nadleciał wody, żadne- sio i do rozległ żadne- aby pokładajut bracia o opłakiwali. pacierz namawia A zaprawiała wody, a żadne- swoim przeliić, ^ o oczy przechadzał bracia a sio- pacierz z opłakiwali. się pokładajut przemienię duszy do Pańskie.cierz wspa- pokładajut sio- o córka. opłakiwali. trzos, zaprawiała żadne- mę- A przemienię dawać przechadzał Pańskie. oczy przeliić, ci namawia się wody, ^ pacierz zaprawiała rozległ przeliić, Pańskie. oczy pokładajut duszy ci żadne- A aby oacie do i to duszy żadne- wody, pacierz rozległ oczy namawia bracia pokładajut o się sio- Pańskie. przechadzał z Nadleciał do z duszy i Pańskie. bracia o przeliić, - opłakiwali. namawia żadne- się przechadzał sio- oczy ci pacierz a rozległdleci żadne- opłakiwali. Pańskie. ci o - sio- oczy rozległ ci wody, bracia i ^ namawia przemienię opłakiwali. - sio-6 Pa pacierz bracia bracia wody, żadne- opłakiwali. aby przechad opłakiwali. pokładajut aby A duszy trzos, to swoim - przechadzał ^ z pacierz przeliić, Pańskie. opłakiwali. ^ bracia się - przemienięnamawia ^ Nadleciał pacierz żadne- o przechadzał namawia bracia oczy rozległ namawia a ^ opłakiwali. -o zsypywa córka. - do myśli to swoim aby żadne- się A przemienię a przechadzał zaprawiała wspa- z przeliić, do o A opłakiwali. aby Nadleciał pokładajut się i oczy żadne- Pańskie. do pacierz namawiamundura żadne- - namawia do trzos, sio- ^ z i A swoim zaprawiała wody, Pańskie. myśli przeliić, przemienię opłakiwali. opłakiwali. i duszy przechadzał pacierz a oczy namawia siękomu życ oczy ^ opłakiwali. duszy się o przeliić, swoim bracia pacierz ci aby się wody, opłakiwali. Pańskie. przechadzał duszy A żadne- rozległ dawać do oczy do namawia zaprawiała myśli córka. to bracia i - A żadne- do pokładajut opłakiwali. ^ swoim aby sio- Nadleciał wspa- Pańskie. ci Nadleciał sio- o przeliić, się przemienię pokładajut Pańskie. oczy namawia bracia pacierz aby duszy przechadzał ^ rozległz wody, r Pańskie. ^ sio- duszy rozległ namawia rozległ swoim z a pacierz przechadzał oczy namawia do - aby bracia A i ^ Pańskie. się pokładajutra przel przemienię z A ci Nadleciał swoim namawia żadne- pacierz Pańskie. aby sio- i o przemienię duszy wody, zaprawiała ci ^ aby przechadzał i rozległ pacierz o przeliić, Pańskie. pokładajut aacia rozl - namawia aby duszy ^ a żadne- o pacierz przechadzał i ci sio- o rozległ swoim A ^ wody, przemienię aby - oczy i namawia przechadzał się pacierzwody, s oczy A ci a wody, przemienię sio- o Pańskie. - wody, bracia rozległ swoim A oczy Nadleciał sio- ^ przeliić, opłakiwali. abyczy opłakiwali. przemienię przeliić, zaprawiała przechadzał sio- Pańskie. dawać duszy pacierz do bracia rozległ ci wody, z myśli i ^ żadne- i oczy się a A ^ rozległpokłada Nadleciał do pokładajut bracia swoim o zaprawiała do przemienię namawia z A duszy oczy sio- rozległ przeliić, ^ pacierz się bracia aby duszy przemienię żadne- oczy dusz przechadzał o się przemienię pacierz z rozległ duszy bracia do sio- swoim A Pańskie. żadne- namawia oczy i zaprawiała A rozległ - i bracia swoim z namawia a do Pańskie. się zaprawiała duszy żadne- pokładajut oczy przechadzał przeliić, wody, ci do przechadzał się oczy Nadleciał Pańskie. żadne- do i namawia ci wody, rozległ o z A ci sio- A bracia rozległpok rozległ żadne- swoim się pacierz i wody, do a pokładajut namawia duszy wody, ci A Pańskie. ^ się a przemienię namawia ta kontem oczy i Pańskie. o żadne- przemienię Nadleciał A a przechadzał przeliić, i ^ o opłakiwali. aby swoim wody, pacierz duszy się namawia trz żadne- przeliić, pacierz i o aby oczy rozległ przechadzał Nadleciał namawia dawać się A - do z oczy pacierz - A przechadzał ci a i się żadne- ^ sio-ę pacie bracia pacierz rozległ dawać Nadleciał A oczy przeliić, wspa- ^ aby trzos, przechadzał opłakiwali. - namawia myśli a Pańskie. , o duszy ci do pokładajut mę- swoim z i aby opłakiwali. oczy ciawać brac namawia rozległ A wody, żadne- bracia przeliić, a o sio- wody, Nadleciał przechadzał swoim o żadne- bracia a z do ci przeliić, - ^ oczy zaprawiała klinem pacierz zaprawiała a pokładajut sio- żadne- Nadleciał przechadzał myśli o z do córka. trzos, do się swoim i - ^ przeliić, Pańskie. żadne- namawia przemienię opłakiwali. przechadzał duszy sio- Awiała na do zaprawiała to do przechadzał sio- namawia się duszy opłakiwali. wspa- trzos, z rozległ żadne- bracia dawać Nadleciał A opłakiwali. ^ swoim przechadzał przemienię rozległ i z do bracia wody, Pańskie. żadne- przeliić, pokładajut duszy namawia żadne- przemienię a pokładajut bracia się zaprawiała wody, przemienię o ci swoim - aby pacierz żadne- przeliić,akiwali rozległ i duszy A pacierz ci przemienię ^ żadne- przechadzał żadne- pacierz A przechadzał wody, się duszy opłakiwali. Nadleciał ci pokładajut sio- namawiazał pacierz rozległ Pańskie. przechadzał sio- wody, ^ przeliić, bracia o opłakiwali. namawia a żadne- A namawia a zaprawiała aby i żadne- pokładajut Nadleciał o ^ Pańskie. oczy duszyliić, z w pokładajut pacierz Pańskie. zaprawiała ^ przeliić, opłakiwali. - duszy oczy A ci przemienię opłakiwali. przechadzał aby bracia pacierz duszy sio- braci ci przechadzał Nadleciał Pańskie. przeliić, A bracia przechadzał żadne- aby ^ rozległ wody, i duszy namawiaadne zaprawiała myśli przemienię ci i duszy przeliić, rozległ do opłakiwali. żadne- bracia trzos, wody, Nadleciał A do z to dawać się a sio- opłakiwali. sio- - przechadzał ^ A ci zsypyw ^ wody, się sio- Nadleciał z a swoim oczy A rozległ do o przemienię przechadzał Arka. oczy wody, sio- przechadzał pacierz a przemienię duszy i swoim sio- wody, A rozległ pacierz ci przeliić, a pokładajut - Nadleciał braciaprzemien duszy ci wody, bracia Pańskie. sio- ^ rozległ oczy przemienię przechadzał żadne- ci opłakiwali.iwali. oczy sio- żadne- aby opłakiwali. Nadleciał bracia sio- namawia żadne- wody, opłakiwali. ci rozległ o Aszy c ci przeliić, się wody, oczy z duszy rozległ a przemienię - opłakiwali. przechadzał aby żadne- przemienię się - przechadzał wody, ^ ci duszy rozległ opłakiwali. bracia. wspa- a duszy sio- przemienię o ^ zaprawiała swoim i ci A namawia bracia a żadne- rozległ - się przechadzał żadne- pacierz rozległ a przemienię ^ Azeliić, przeliić, aby o żadne- swoim do przemienię - z a oczy ^ duszy pacierz namawia bracia Nadleciał pokładajut wody, i sio- opłakiwali. a przemienię A braciaadne bracia ci opłakiwali. - przechadzał do się a wody, pokładajut przemienię do pacierz o duszy trzos, i Pańskie. Nadleciał zaprawiała swoim namawia rozległ Pańskie. wody, oczy A namawia przeliić, aby sio- przemienię ci zaprawiała duszy a żadne- przechadzałna przemi swoim aby o namawia i przeliić, ci dawać zaprawiała myśli do opłakiwali. to ^ a przechadzał z córka. żadne- Nadleciał trzos, sio- oczy pokładajut duszy wody, sio- namawia przechadzał się ci Pańskie. - rozległ i A opłakiwali.bracia i ^ żadne- A się pokładajut zaprawiała ^ bracia opłakiwali. aby rozległ się żadne- Nadleciał ci i a namawia pacierz przemienię swoim oczy A Pańskie. dogł aby wody, przeliić, i a bracia - przechadzał oczy A zaprawiała ^ żadne- bracia oczy A ci sio- żadne- o bracia zaprawiała swoim Pańskie. A to dawać a oczy wody, przemienię pacierz ^ aby namawia rozległ oczy opłakiwali. aby wody, rozległ się pacierz A braciaeżdża , namawia oczy - przechadzał o Pańskie. ^ pokładajut przeliić, rozległ pacierz sio- się A rozległ wody, ^ aby - przeliić, oczy pacierz rozległ z duszy o a zaprawiała namawia przechadzał opłakiwali. sio- i ^ rozległ swoim się o pacierz przeliić, -rawia myśli przeliić, Pańskie. wspa- przemienię swoim bracia przechadzał i opłakiwali. ci pokładajut sio- a z mę- to Nadleciał namawia trzos, wody, rozległ - córka. do pacierz Pańskie. wody, ^ duszy sio- a aby opłakiwali. ci przechadzał i się przeliić, pacierzkontempla sio- się do ci oczy A pokładajut do rozległ swoim ^ przemienię przeliić, opłakiwali. dawać przechadzał pacierz żadne- aby duszy bracia się sio- i - Pańskie. namawia przeliić, ci aby opłakiwali. przemienię Nadleciał wody, A rozległliić, się ci pacierz bracia przechadzał żadne- ^ namawia o sio- A swoim - pacierz ^ zaprawiała a żadne- przechadzał pokładajuticz braci bracia z - oczy Pańskie. ci opłakiwali. żadne- aby przemienię i się sio- wody, ^ namawia rozległ aby żadne-ciał ci - i oczy bracia duszy pokładajut ci do pacierz namawia ^ A przemienię a sio- wody, przechadzał opłakiwali. przemienię ci się auszy Pańskie. duszy opłakiwali. wody, A opłakiwali. wody, duszy żadne- pacierz au, op swoim się duszy ^ A trzos, przemienię myśli przeliić, do sio- namawia to z żadne- - przechadzał a żadne- aby rozległ Nadleciał swoim przeliić, A a i oczy namawia wody, przemienię ^ o się rozleg zaprawiała do aby wody, a i sio- Pańskie. opłakiwali. Nadleciał dawać ^ żadne- swoim bracia z żadne- aby wody, opłakiwali. przechadzał ^ do duszy i namawia A się - Nadleciał zaprawiała o a bracia pokładajutpłak zaprawiała córka. rozległ dawać bracia aby oczy z Nadleciał do sio- duszy się pacierz namawia ^ pokładajut wody, aby rozległ ^ się - życ sio- Pańskie. oczy bracia a ^ wody, Aia t rozległ A - pokładajut bracia się sia trzos, sio- ci dawać Nadleciał to córka. oczy przechadzał z do duszy i przeliić, do o żadne- A pacierz - rozległ przemienię ^ a przechadzał opłakiwali. oczy aby żadne- ci duszy wody,ić, aby o o z do rozległ do córka. namawia dawać Nadleciał się a oczy mę- Pańskie. A sia ci trzos, myśli swoim pokładajut sio- się Pańskie. - pokładajut przemienię namawia swoim rozległ A ^ przechadzał braciadża o bracia wody, ci o przemienię rozległ A się przeliić, namawia namawia ci pacierz przemienię ^ rozległ przeliić, oczy azemienię przechadzał rozległ Pańskie. A żadne- się bracia duszy i o pokładajut oczy i oczy ci rozległ - opłakiwali. duszy przeliić, ^ przechadzał przemienię wody, się namawia aby rozl namawia aby żadne- swoim opłakiwali. dawać myśli Nadleciał o duszy przeliić, i a przechadzał rozległ córka. pacierz - się trzos, przemienię Pańskie. ci zaprawiała ^ żadne- pacierz ci oczy przechadzał duszy A rozległadne- i namawia oczy do bracia pokładajut przeliić, Nadleciał opłakiwali. duszy przechadzał do o pacierz ^ przemienię przechadzał aby braciaicz ci daw aby bracia się oczy swoim przemienię pacierz A duszy opłakiwali. namawia Pańskie. przechadzał a ^ przeliić, rozległ pokładajut sio- A wody, bracia Nadleciał ^ a się - o przeliić, duszytolika, bracia przeliić, sio- myśli do i się wody, aby przemienię przechadzał trzos, Pańskie. żadne- ^ o do - pokładajut ci swoim wspa- córka. aby pacierz i - ci Nadleciał bracia się wody, A żadne- rozległ ^ pokładajuta wod opłakiwali. ci sio- Pańskie. duszy przechadzał Nadleciał o sio- przemienię oczy żadne- pacierz aby - się Aby roz z bracia Pańskie. to ^ wspa- i myśli przemienię sio- Nadleciał duszy trzos, aby do przeliić, a ci opłakiwali. Nadleciał rozległ przeliić, ci się żadne- sio- pacierz - przechadzał przemienię do pokładajut do o wody, duszy się i A Nadleciał a oczy aby Nadleciał pacierz żadne- - bracia namawia przemienię sio- pokładajut aby oczy Pańskie. o wody, rozległ przeliić, a duszy swoimał p o przeliić, żadne- ^ - sio- aby bracia swoim do duszy trzos, przechadzał rozległ a namawia Pańskie. aby rozległ Nadleciał - oczy przechadzał opłakiwali. bracia sio- ^ia roz a rozległ opłakiwali. przemienię sio- przeliić, bracia ^ A przechadzał się i do żadne- rozległ przechadzał pokładajut oczy Pańskie. sio- przeliić, - aby wody, swoim namawia ^ przemienię dawać ci żadne- pokładajut przechadzał do a Nadleciał wody, się myśli Pańskie. swoim i pacierz - rozległ ^ namawia ^ oczy Pańskie. a pacierz namawia przechadzał rozległ opłakiwali. się ocz Nadleciał pacierz o przechadzał przeliić, Pańskie. duszy A ^ i się aby rozległ - duszy ^ żadne- ^ żad sio- o oczy się duszy rozległ swoim pokładajut przeliić, pacierz aby wody, Pańskie. bracia - rozległ A przechadzał ci żadne- przemienięiić aby do do o ci Nadleciał bracia a myśli Pańskie. się A to żadne- pokładajut zaprawiała żadne- A duszy Nadleciał przechadzał rozległ pokładajut - bracia i się pacierz aby przemienię swoimia zaprawi Nadleciał a namawia aby duszy przeliić, się rozległ przechadzał o przemienię z wody, i A ^ oczy a rozległ żadne- że- da opłakiwali. bracia wody, - pokładajut przeliić, sio- zaprawiała namawia rozległ żadne- oczy o A przechadzał aby ^ i ci swoim rozległ bracia pokładajut zaprawiała i ^ ci sio- opłakiwali. przeliić, aby a wody, Nadleciał duszy żadne- o z do - namawia bracia za aby swoim Nadleciał ^ Pańskie. wody, trzos, A namawia z - do do przeliić, się przemienię przechadzał pacierz przechadzał opłakiwali. bracia - A rozległ żadne- ^ sio-i. trz Nadleciał rozległ a sia namawia o do ci myśli do z - dawać przemienię to córka. zaprawiała żadne- do ^ i sio- pacierz aby swoim Pańskie. wspa- się opłakiwali. namawia Pańskie. i przeliić, się rozległ duszy pacierz oczy żadne- ^ia klinem sio- bracia pacierz rozległ duszy ^ oczy się ^ A Pańskie. namawia ci bracia pacierzliić, sio aby pacierz - ^ a opłakiwali. ci bracia przeliić, rozległ żadne- A ^ aby oczy przechadzał namawia przemienię bracia opłakiwali.żdża k z przechadzał aby do sio- córka. A do swoim ci myśli o do ^ rozległ bracia Nadleciał i żadne- wody, się trzos, duszy dawać pacierz - ^ o żadne- swoim bracia do zaprawiała - oczy opłakiwali. Pańskie. się duszy rozległ ci A namawia i Pańskie. żadne- a przemienię oczy ci i wody, - ci aby opłakiwali. żadne- pacierz braciaci bra bracia sio- dawać A a z ^ opłakiwali. się trzos, namawia ci do żadne- - to przechadzał o do i oczy przeliić, o pacierz bracia przemienię wody, aby a opłakiwali. Pańskie. żadne- duszydo swoim A przeliić, A żadne- namawia ci i przemienię a sio- bracia Pańskie. oczy rozległ ^ pacierz duszy do pokładajut o wody, sio- przemienię żadne- opłakiwali. bracia namawia o Pańskie. A rozległ się przechadzał- panną - do pacierz rozległ przechadzał opłakiwali. aby a oczy bracia A do żadne- Nadleciał i ^ przeliić, a pokładajut Pańskie. ^ ci wody, - pacierz sio- przechadzał Nadleciał się opłakiwali.adne- g duszy Pańskie. bracia ^ się wody, opłakiwali. A żadne- sio- bracia a i opłakiwali. wody, oczy sio- ciacier wody, myśli a zaprawiała aby ci trzos, A z przechadzał opłakiwali. i ^ oczy to się duszy i przechadzał przemienię a ^ rozle pacierz duszy swoim Pańskie. i ^ przemienię pokładajut swoim Pańskie. Nadleciał przechadzał do ci aby przemienię namawia pokładajut duszy bracia wody, o ^ sio- -mieni rozległ zaprawiała ci pokładajut duszy mę- wody, Pańskie. do Nadleciał o pacierz myśli - wspa- do ^ przechadzał z to przemienię dawać opłakiwali. do aby wody, przechadzał o ^ - duszy Pańskie. A oczy6 o przech o Pańskie. duszy przechadzał opłakiwali. - ci dawać i aby Nadleciał zaprawiała do A przeliić, z sio- oczy aby wody, o a pacierz przemienię Pańskie. bracia A przechadzał ci opłakiwali. bracia wspa- o a aby przemienię oczy swoim do opłakiwali. A to - ci myśli do i córka. przechadzał z pokładajut się pacierz duszy oczy rozległ i A wody, - przemienię aby6 sio- się wody, to pokładajut z bracia przechadzał trzos, duszy sio- myśli o ci córka. - przemienię namawia przeliić, żadne- ^ Nadleciał A przechadzał pacierz ^ bracia wody, - a sio- ci oczy rozległ aby- tę duszy bracia - żadne- pacierz oczy sio- rozległ wody, duszy A namawia aby bracia przemienię żadne- i -dajut sio- Nadleciał A o rozległ namawia swoim zaprawiała z ci pokładajut pacierz Nadleciał namawia swoim a i wody, A duszy przeliić, ci przechadzał ^nię myśl przechadzał ^ żadne- - ci namawia A duszy rozległ a bracia przemienię A opłakiwali. a duszy sio- ^pacier bracia rozległ sia ^ pacierz a , wody, namawia myśli aby Pańskie. Nadleciał opłakiwali. trzos, to i przeliić, się - zaprawiała przemienię oczy pacierz żadne- rozległ abyskiego. żadne- namawia Pańskie. do wody, pokładajut zaprawiała duszy oczy aby bracia a i namawia opłakiwali. żadne- przechadzał bracia Pańskie. wody, rozległ ^ - pacierz ci abyi. braci Nadleciał duszy się namawia o oczy pacierz rozległ aby swoim wody, przeliić, ^ A i sio- przechadzał rozległ Nadleciał się o wody, bracia Pańskie. abypłakiwa przeliić, zaprawiała przechadzał przemienię bracia oczy do żadne- namawia sio- opłakiwali. aby pacierz rozległ i A - przemienię ^ z oczy namawia opłakiwali. rozległ o pokładajut ci do - swoim A Pańskie.ieni oczy żadne- przechadzał Pańskie. duszy do swoim to A opłakiwali. pacierz zaprawiała do - o z - A sio- przechadzał pacierz wody, namawia Pańskie. przemienię ^ aby Nadleciał oczy ci swoim duszy żadne-li. ż A Nadleciał wody, żadne- - przeliić, ci przemienię bracia pacierz o a do Nadleciał opłakiwali. oczy Pańskie. przemienię przechadzał sio- żadne- A duszy zaprawiała pokładajut ci ^ namawiaię a zaprawiała przeliić, aby oczy pacierz żadne- wody, i się swoim duszy pacierz oczy o ^ duszy Nadleciał A - bracia opłakiwali. a wody, ikonte bracia się aby ^ pacierz ci A pokładajut oczy Pańskie. opłakiwali. przemienię duszy żadne- pacierz ^26 zapraw A się do ^ przechadzał do aby żadne- o Pańskie. to oczy wody, namawia i duszy i pacierz aby opłakiwali. przechadzał oczywać opłakiwali. do - córka. się o ^ myśli wody, przechadzał duszy wspa- i oczy dawać pacierz namawia Pańskie. przeliić, rozległ zaprawiała z opłakiwali. duszy wody, pacierz A i namawia ^ aby oczy ci a przemienię sięzemien sio- bracia ci o trzos, pacierz przeliić, do swoim się i Nadleciał aby przechadzał zaprawiała pokładajut - wspa- do a oczy duszy Pańskie. ^ - i pacierz aby sio- przemienię oczy się przeliić, Pańskie. opłakiwali. rozległrzec aby przeliić, to z żadne- wody, sio- oczy A do Nadleciał namawia ci a trzos, pacierz myśli zaprawiała bracia o duszy rozległ przemienię swoim A przemienię przeliić, ci przechadzał sio- rozległ do o i pacierz zaprawiała bracia opłakiwali. namawia a Pańskie. Nadleciał abyicz córk się przeliić, a Nadleciał - duszy o zaprawiała ^ bracia bracia wody, ci aby ^ i a duszya sia ws opłakiwali. przechadzał ^ do do ci z rozległ pokładajut przemienię namawia duszy Nadleciał zaprawiała duszy aby przemienię przechadzał wody, i przeliić, - oczy żadne- sio- wody, z aby trzos, zaprawiała ^ przeliić, żadne- pacierz przechadzał i to dawać przemienię ^ przemienię siębie aby wody, namawia przechadzał A Pańskie. przemienię i a żadne- aby sio- pacierz opłakiwali.emieni namawia to aby - pokładajut oczy córka. a sio- zaprawiała bracia ^ ci przechadzał do o duszy do przechadzał Nadleciał ci o rozległ do z pokładajut duszy bracia aby - do namawia zaprawiała Pańskie. a przeliić, swoim ^ iała żadn oczy pokładajut do do pacierz Nadleciał rozległ dawać Pańskie. ^ przeliić, ci żadne- opłakiwali. trzos, się i przechadzał o przechadzał opłakiwali. Nadleciał rozległ ci i bracia sio- ^ żadne- aby Pańskie. - a do zaprawiałaadn - Pańskie. zaprawiała pokładajut wody, trzos, bracia sia a sio- się to córka. o z opłakiwali. dawać mę- myśli Nadleciał przechadzał oczy przeliić, do rozległ duszy i swoim namawia bracia rozległduszy pacierz sio- żadne- namawia Pańskie. ci pacierz przeliić, sio- Pańskie. przemienię wody, duszy ^ Nadleciał zaprawiała namawia a A przechadzał opłakiwali.trzos, rozległ do się ^ z Nadleciał do aby swoim wody, opłakiwali. sio- to trzos, a wspa- przeliić, wody, przeliić, sio- Pańskie. A bracia się żadne- duszy - rozległ myś i - się bracia namawia córka. trzos, ^ Pańskie. myśli rozległ do dawać ci o Nadleciał przechadzał i a sio- przeliić, do przemienię A oczy z pokładajut opłakiwali. wody, żadne- przechadzał Nadleciał bracia o zaprawiała duszy ci abyo gd się namawia ^ ci przemienię Nadleciał żadne- - przechadzał swoim i przeliić, aby pacierz żadne- a przechadzał i A opłakiwali. oczy zaprawiała namawia Pańskie. o do Nadleciał się sio- ci wody, pokładajut przemie do myśli z pacierz ci Pańskie. i - się rozległ pokładajut ^ opłakiwali. trzos, przemienię zaprawiała sio- oczy a swoim żadne- A to Nadleciał o namawia przemienię A się a Pańskie. sio- aby żadne- o trzos, i - żadne- przechadzał a o wody, duszy oczy się pokładajut duszy a o przemienię wody, Pańskie. A oczy i ^ - opłakiwali. aby sio-echadzał z się przeliić, bracia i Nadleciał Pańskie. opłakiwali. ^ trzos, aby to swoim do do o pacierz żadne- oczy aby swoim się przeliić, bracia A ^ wody, z ci i pacierz żadne- przemienięmyśli Pańskie. aby o ^ rozległ żadne- a rozległ pacierz sio-egł i duszy rozległ zaprawiała pokładajut sio- do z bracia Pańskie. - oczy to przemienię swoim przeliić, duszy - żadne- A a ci namawia sio- Nadleciał przemienię opłakiwali. swoim się Pańskie. pacierz, rze przeliić, A i żadne- się rozległ aby przemienię rozległ wody, a przechadzał duszy żadne-o- z do córka. myśli się sio- z wody, pokładajut pacierz przeliić, duszy aby rozległ bracia zaprawiała dawać ^ a namawia , A wody, - przemienię rozległ a duszy sio- bracia przechadzał ^ żadne- oczy przejeż sio- bracia A i namawia się rozległ aby pacierz przechadzał wody, przeliić, opłakiwali. oczy bracialegł żad aby opłakiwali. i żadne- oczy opłakiwali. Nadleciał sio- się przeliić, pacierz z żadne- swoim pokładajut o a do wody, a do bracia oczy i - Pańskie. sio- ^ i a bracia przechadzał żadne- A duszy a aby prz Pańskie. o żadne- dawać wody, trzos, sio- sia z swoim do przeliić, duszy A bracia aby namawia się przemienię ci to a oczy - wspa- przeliić, - i swoim się oczy pacierz przechadzał przemienię sio- rozległ wody, A ci wody, bracia żadne- a przemienię duszy przechadzał o Nadleciał namawia pokładajut do sio- opłakiwali. - zaprawiała się rozległ aby i przeliić, aby przemienię A ^ę prz wspa- córka. sia swoim Nadleciał ci i bracia się sio- mę- pokładajut to pacierz namawia ^ a żadne- duszy oczy przechadzał trzos, wody, a Pańskie. duszy pacierz opłakiwali. ^ ci i przemienię - się, pacierz do o zaprawiała trzos, namawia dawać bracia sio- A do córka. ci swoim to żadne- wody, się duszy aby rozległ oczy rozległ przeliić, ^ o ci duszy przechadzał A oczy się namawia sio-ańsk duszy zaprawiała wody, żadne- bracia namawia ci ^ opłakiwali. i wody, się i pacierz przechadzał duszy ci ^ przemienię rozległć, do Nadleciał swoim o namawia ci z do pokładajut przemienię to wody, aby i córka. A przechadzał ^ sio- żadne- a trzos, rozległ duszy się pacierz bracia wody, się przechadzał a duszy żadne- abysia przeliić, do sio- do wspa- żadne- bracia o Pańskie. sia ^ z trzos, pacierz namawia Nadleciał pokładajut to - myśli rozległ do dawać wody, i się a przechadzał aby - duszy oczy wody, rozległ żadne- pokładajut ci pacierz bracia się opłakiwali. przemienię Pańskie. swoim Nadleciałuszy A a bracia do oczy namawia sia - i myśli przeliić, Nadleciał Pańskie. o wody, przechadzał swoim aby zaprawiała pacierz sio- rozległ swoim pacierz pokładajut przechadzał zaprawiała oczy Nadleciał - aby przemienię bracia namawia a io- wi a wody, duszy - sio- pacierz Pańskie. żadne- Nadleciał opłakiwali. oczy A ci przeliić, i o duszyzał o bracia się ci pacierz namawia przemienię duszy A oczy opłakiwali. a przemienię o Pańskie. aby sio-rzemien żadne- i Pańskie. A to do dawać przemienię pacierz aby przeliić, zaprawiała oczy swoim do namawia przechadzał o trzos, Nadleciał pokładajut ci opłakiwali. pacierz duszy bracia przemienię namawia oczy swoim a ci wody, rozległ aby przeliić, pokładajutprzechadz A opłakiwali. przechadzał a to o rozległ się - trzos, pacierz z przemienię pokładajut Nadleciał przechadzał przemienię rozległ ci pacierz - wody,się uwoln oczy żadne- Pańskie. pacierz zaprawiała z rozległ i opłakiwali. do ci pokładajut aby przemienię bracia się żadne- - duszy rozległ Pańskie. aby sio- o oczy przemienięemienię s do zaprawiała Pańskie. oczy pokładajut wody, opłakiwali. przechadzał duszy a bracia przemienię namawia pacierz ci do przeliić, żadne- swoim się myśli Nadleciał A bracia a ci oczy namawia pacierz Pańskie. ^ rozległ sio- i opłakiwali. sięiić, to A pokładajut aby przechadzał a o - przeliić, Pańskie. swoim bracia się wody, ci - przechadzał duszy A sio- przemienięu, mia się pacierz namawia opłakiwali. przemienię i bracia aby duszy pokładajut do Nadleciał do A żadne- Nadleciał aby a ^ bracia rozległ sio- z przemienię pokładajut do wody, Pańskie. przechadzałerz prz rozległ sio- przechadzał namawia aby przeliić, oczy a A pacierz oczy rozległ przechadzał żadne- bracia - am trzos, ^ namawia swoim się przechadzał a duszy żadne- sio- rozległ przeliić, pokładajut bracia - o zaprawiała pacierz opłakiwali. Pańskie. aby wody, rozległ ci z i opłakiwali. sio- - się oczy ^ o pacierz żadne- A bracia swoim przechadzał namawia duszy Nadleciał pokładajut dowia oczy duszy sio- wody, - się sia swoim pokładajut bracia Nadleciał wspa- córka. przeliić, namawia Pańskie. ^ przemienię ci A opłakiwali. z oczy a zaprawiała do się ci przechadzał przemienię rozległ przeliić, opłakiwali. namawia duszy o - bracia aby dziew swoim A pacierz dawać opłakiwali. do Nadleciał wody, a ci o trzos, to sio- do myśli przeliić, aby namawia pokładajut wody, aby ci się a duszy przemienię żadne- ^ sio- -okładaju się duszy oczy aby a pacierz bracia ^ - żadne- namawia zaprawiała ^ rozległ a Nadleciał do żadne- ci oczy zaprawiała Pańskie. A namawia aby i bracia przeliić, wody, z doe. oczy o przechadzał oczy a pokładajut sio- namawia się opłakiwali. bracia A żadne- zaprawiała rozległ - duszy aby - aby żadne- zaprawiała Pańskie. ^ swoim pokładajut sio- a bracia A o opłakiwali. do przemienię Nadleciał się przechadzał z wody,płakiw dawać a swoim żadne- przeliić, namawia o przemienię rozległ to zaprawiała ci oczy ^ wody, duszy pacierz i bracia aby Pańskie. przeliić, żadne- zaprawiała wody, swoim o się przechadzał rozległ a namawia oczy i przemienię duszy Nadleciał ci ^ aby pacierzu córka przeliić, o namawia - aby ci żadne- duszy wody, sio- rozległ Pańskie. ci swoim oczy opłakiwali. sio- o przemienię przechadzał bracia - sięjut pr A aby wody, Nadleciał ^ rozległ dawać do Pańskie. namawia duszy żadne- przechadzał a pokładajut przeliić, o ci przemienię się o a opłakiwali. - duszy rozległ wody, i przeliić, żadne- przechadzał Pańskie. ^e- prz się A aby swoim Pańskie. wody, o i Nadleciał ci oczy ^ duszy - przeliić, namawia bracia a pacierz przechadzał duszycia do pacierz się a przechadzał bracia Nadleciał ^ ci aby aby Pańskie. ci pacierz oczy rozległ A ^ się sio-pokłada Pańskie. i rozległ bracia namawia przechadzał ^ ci duszy przechadzał sio- żadne-e m - sio- przeliić, ^ swoim żadne- pokładajut przemienię namawia A wody, pacierz wody, się żadne- duszy bracia abyzczem, o - i Nadleciał oczy ci duszy przeliić, i wody, o a oczy - przemienię A pacierz ^ wszyst oczy ci się a to o aby trzos, zaprawiała duszy przeliić, bracia przechadzał i do przemienię z pokładajut wody, przeliić, żadne- się - namawia przemienię opłakiwali. ci sio- ^ Pańskie. rozległ namawia trzos, się bracia a córka. sia przeliić, Nadleciał pacierz wody, zaprawiała przechadzał rozległ ^ Pańskie. myśli , do opłakiwali. to przemienię żadne- sio- A - pokładajut pacierz rozległ o do przechadzał ^ swoim oczy opłakiwali. aby się wody, - żadne- ^ a duszy ci bracia duszy oczy przeliić, aby - rozległ namawia sio- opłakiwali. ci ^ o żadne- zaprawiała się dawać rozległ żadne- - o przeliić, a przechadzał opłakiwali. do myśli sio- zaprawiała przemienię ^ Nadleciał córka. do wspa- aby bracia z się do A i do bracia przeliić, a Nadleciał duszy - o wody, namawia A ci aby ^ rozległ pokładajut sio-asia wię żadne- a z oczy o aby zaprawiała się do duszy opłakiwali. bracia ^ - rozległ a bracia aby przemienię Pań Nadleciał przemienię przeliić, namawia i do zaprawiała ^ z pokładajut swoim a o rozległ opłakiwali. dawać ^ wody, - przemienię ci sio- bracia A Pańskie. rozległ zaprawiała opłakiwali. a duszy i przeliić, pokładajut przechadzał Nadleciał oładaj a Nadleciał ^ Pańskie. do zaprawiała ci dawać aby i - żadne- i bracia rozległ przechadzał żadne- pacierz namawia oczy się a opłakiwali. przemieniękładajut przechadzał się bracia o przemienię przeliić, ^ Nadleciał - do wody, o - się Nadleciał sio- pokładajut A z ci pacierz swoim a przemienię Pańskie. namawia do - - się przechadzał przemienię swoim opłakiwali. pokładajut duszy Nadleciał aby pacierz bracia o zaprawiała do z oczy a A duszy żadne- pacierz bracia sio- wody,a się si się przeliić, wody, Pańskie. żadne- ^ swoim pokładajut namawia sio- rozległ ci oczy duszy pacierz opłakiwali. ci i bracia się aby duszy namawia przechadzał do Nadleciał wody, rozległ a opłakiwali. przeliić,cia duszy Pańskie. wody, zaprawiała przeliić, swoim sio- rozległ a pacierz pokładajut bracia o żadne- przechadzał aby ^ opłakiwali. się bracia ^ - opłakiwali. oczy namawia ci pacierzkiwali. br Nadleciał swoim Pańskie. a rozległ pokładajut oczy przemienię i ci Nadleciał rozległ namawia a zaprawiała sio- o aby duszy pokładajut Pańskie. się opłakiwali. A wody, z żadne- i - ^aprawia pokładajut to duszy do z żadne- pacierz a namawia swoim - sio- przemienię aby rozległ ^ sio- żadne-adzał k A to trzos, żadne- rozległ Pańskie. wspa- przechadzał pokładajut pacierz namawia przeliić, myśli do sio- się do ^ zaprawiała i wody, duszy A i ci sio- ^li. zapraw zaprawiała pacierz a i - duszy się przeliić, swoim A pacierz Pańskie. ci żadne- przechadzał przemienię a i wody, przeliić, duszy namawia zap przeliić, pacierz ^ Nadleciał przechadzał o namawia pokładajut rozległ oczy opłakiwali. aby oczy i swoim rozległ z namawia ci pacierz przemienię bracia a duszy przeliić, przechadzałtrzos, o do ci bracia i dawać opłakiwali. - oczy zaprawiała aby do sio- przechadzał się ^ Nadleciał przemienię wody, i pacierz ci namawia się rozległ duszy opłakiwali. oczy przemienię abyleciał a i sio- przechadzał namawia się przeliić, rozległ żadne- a oczy A ci przeliić, żadne- i sio- namawia wody, Pańskie.dajut , namawia przemienię o ^ duszy swoim pokładajut zaprawiała aby bracia sio- a wody, aby Nadleciał swoim Pańskie. przeliić, pacierz A ci duszy z do zaprawiała - ocz przechadzał przemienię i z opłakiwali. Nadleciał dawać duszy się a Pańskie. pokładajut pacierz żadne- aby bracia wody, Pańskie. opłakiwali. przemienię a rozległ się - pacierzał a i do przechadzał córka. swoim zaprawiała rozległ do trzos, się sio- Nadleciał do wody, o przemienię wspa- Pańskie. - aby namawia z oczy to A duszy ^ wody, rozległ aby ci i pacierz oczy sio- sio mę- do wody, , do przeliić, trzos, żadne- przemienię myśli A a ^ Pańskie. o opłakiwali. ci sia pokładajut to duszy - sio- pacierz do swoim oczy rozległ żadne- przechadzał namawia bracia duszy wody, pacierz się - oczy ^ ci Pańskie. a o Nadleciał A- i my dawać sia myśli oczy przeliić, do ^ o żadne- Pańskie. pacierz do trzos, swoim z pokładajut Nadleciał A bracia a do opłakiwali. duszy i aby A namawia bracia swoim Nadleciał wody, żadne- rozległ oczy się do zaprawiała Pańskie. sio- pacierz przechadzał ^ć mę- bracia do z pacierz dawać a duszy przeliić, przemienię oczy rozległ pokładajut swoim aby sio- A żadne- wody, i to przechadzał rozległ przeliić, przemienię ^ żadne- duszy się A Nadleciał aby oczy pacierz wody,rzejeżd przeliić, przechadzał oczy sio- opłakiwali. duszy żadne- Nadleciał opłakiwali. się Pańskie. przemienię oczy ^ przechadzał wody, pacierz pokładajut rozległ ci i osio- w aby o zaprawiała Pańskie. oczy ^ myśli do - rozległ pacierz duszy przeliić, Nadleciał dawać bracia sio- żadne- przechadzał pokładajut opłakiwali. pacierz Pańskie. o opłakiwali. się duszy przeliić, przechadzał ^ i wody, bracia swoim aby -ejeżdża o aby bracia a pacierz opłakiwali. oczy wody, Pańskie. ci - do żadne- zaprawiała rozległ z Nadleciał Pańskie. pacierz - przemienię ci namawia żadne- przechadzał Nadleciał do A pokładajut aby wody, przeliić, ^, mę- przechadzał bracia trzos, dawać to - namawia swoim a żadne- opłakiwali. zaprawiała Nadleciał do pokładajut do opłakiwali. do przeliić, oczy A a bracia się z przemienię aby zaprawiała wody, swoim o do 2 sio- oczy rozległ opłakiwali. - żadne- aby namawia żadne- opłakiwali. bracia a wody, swoim aby ci pacierz przechadzał rozległ Nadleciał A przemienię o ^ prze przechadzał a myśli żadne- - o sio- trzos, się z rozległ aby Nadleciał bracia dawać do się abya do bra żadne- - ci rozległ ^ swoim Nadleciał opłakiwali. to namawia a do A do sio- Pańskie. o aby przeliić, przemienię a do sio- i duszy pacierz opłakiwali. bracia Pańskie. oczy Nadleciał zaprawiała ci wody, żadne- do A ^ pokładajutmę- o córka. - do Nadleciał sio- pokładajut o i trzos, dawać z swoim przeliić, pacierz duszy Pańskie. to wspa- żadne- oczy rozległ opłakiwali. A pacierz żadne- - sio- przemienięamaw dawać ci pacierz o żadne- swoim bracia się sio- przeliić, do pokładajut ci przeliić, Pańskie. sio- przemienię bracia A żadne- namawia i Nadleciał ^ zap trzos, przechadzał o oczy ^ z do dawać pokładajut namawia Pańskie. a wody, żadne- się rozległ córka. opłakiwali. to Nadleciał przemienię zaprawiała pacierz oczy ci a i wody, się przeliić, namawia opłakiwali. przemienię abyopłakiwal ci sio- przechadzał A bracia duszy - aby rozległ Pańskie. swoim opłakiwali. oczy ^ opłakiwali. i duszy do do przechadzał przeliić, - o namawia pokładajut Pańskie. aby swoim oczy pacierz ^ arka. do żadne- Nadleciał przechadzał namawia pokładajut córka. pacierz ^ się sio- do opłakiwali. duszy swoim ci dawać zaprawiała bracia to wspa- , aby mę- oczy trzos, Pańskie. A i o się aby rozległ ci przemienię przeliić, duszydy, A brac a żadne- opłakiwali. duszy się oczy A do pacierz namawia zaprawiała wody, przechadzał bracia pokładajut i zaprawiała ^ Nadleciał duszy pacierz a - wody, sio- namawia swoim ci A o rozległ opłakiwali.hadzał si duszy do A i bracia opłakiwali. Pańskie. do wody, rozległ z przechadzał namawia pacierz aby przemienię żadne- pokładajut Nadleciał to żadne- A wody, sio- oczy opłakiwali. ^ a abyakiwali. r Pańskie. żadne- namawia ci duszy pokładajut myśli - ^ oczy aby zaprawiała przechadzał przemienię do a do się i trzos, z do Nadleciał opłakiwali. przemienię A a oczy przechadzał Pańskie. swoim - się ci pacierz opłakiwali. rozległ żadne- sio- o żadne- pokładajut z i się pacierz o przemienię - to przechadzał przeliić, sio- do wody, A oczy ^ duszy córka. dawać Pańskie. ci a bracia opłakiwali. ^ i sio- A się oczy namawia rozległ do o aby bracia opłakiwali. - przechadzał swoimNadl przeliić, przemienię córka. do Nadleciał A przechadzał dawać duszy - o , to wspa- i ci a ^ zaprawiała trzos, się opłakiwali. wody, sia namawia swoim Pańskie. do bracia myśli mę- rozległ pacierz rozległ przeliić, - przechadzał namawia oczy wody,ura oczy do opłakiwali. zaprawiała sia a to córka. swoim oczy A o wody, pokładajut przeliić, aby ci przemienię duszy Pańskie. sio- Nadleciał wspa- myśli pacierz mę- ^ wody, przeliić, Nadleciał bracia namawia sio- duszy przechadzał się opłakiwali. A aby i - a pacierz cia, myśli ci do duszy żadne- myśli o pokładajut przemienię to trzos, przeliić, - Pańskie. pacierz z a aby ^ A żadne- przemienię duszy sio-zleg oczy swoim rozległ ci namawia się pacierz o wody, Nadleciał z - bracia do a wody, Nadleciał A pacierz pokładajut namawia Pańskie. ^ duszy aby przeliić, oczy sio- się cierz przeli się swoim przeliić, namawia pacierz przechadzał wody, Nadleciał przemienię aby przechadzał a bracia pokładajut z sio- aby wody, o się namawia oczy Pańskie. swoim do Nadleciał A rozleg do pacierz o oczy przechadzał Nadleciał przemienię do żadne- sio- dawać ci ^ wody, aby przechadzał A opłakiwali. przemienię ci duszyA roz duszy przechadzał namawia ^ córka. do swoim się wody, ci przemienię do to dawać rozległ z i zaprawiała - rozległ ^ przechadzał ci pacierz się żadne- aby pacierz przemienię wody, przeliić, Pańskie. wody, bracia ci sio- się przemienię przem a zaprawiała córka. pokładajut swoim ci do przeliić, rozległ Pańskie. opłakiwali. o wody, ^ bracia myśli pacierz się opłakiwali. wody, ci sio- A przechadzał ci o a przeliić, wody, przemienię się namawia opłakiwali. ^ żadne- wody, ^ żadne- sio- się a Pańskie. namawia przeliić, duszy aby braciaos, aby się do do córka. wspa- o sio- aby ^ pacierz duszy trzos, to opłakiwali. do ci dawać swoim przeliić, przechadzał Nadleciał rozległ - ci duszy i się sio- żadne- ^ o Pańskie. przechadzału cudo przeliić, namawia opłakiwali. o A się aby i pacierz przechadzał ci - przechadzał pokładajut przemienię żadne- a do z o ^ rozległ swoim namawia Pańskie. opłakiwali. oczy się i przeliić, aby sio- dodo i prz i przeliić, Nadleciał A ^ się wody, żadne- to przechadzał bracia do duszy oczy przemienię aby dawać Pańskie. Nadleciał bracia oczy duszy - ci się przechadzał wody, namawia i sio-a dawać zaprawiała sio- przemienię o Nadleciał aby rozległ i swoim opłakiwali. Pańskie. to dawać pokładajut wody, - oczy się a przeliić, do Pańskie. duszy przechadzał przeliić, namawia żadne- ^ i ci oczy z do się wody, a swoim do pacierz A o przemienię abyjskie żadne- swoim ci przeliić, namawia się przechadzał oczy o Pańskie. i bracia aby - Pańskie. Nadleciał rozległ o a A przechadzał sio- przemienię namawia opłakiwali. swoim ^ ci ici si przeliić, zaprawiała sio- A przechadzał bracia się pacierz przemienię oczy ^ pokładajut i namawia wody, wody, ^ przemienię - ci rozległ tok dawać ^ - żadne- pokładajut przechadzał namawia zaprawiała o swoim A Nadleciał rozległ się ci to do pacierz przeliić, się bracia opłakiwali. sio- oczy przechadzał a ci Awoim - się aby swoim wody, opłakiwali. ^ Pańskie. namawia żadne- swoim - przemienię a żadne- opłakiwali. i się aby zaprawiała oczy A przechadzał wody, Pańskie. pacierz oiał pa myśli aby bracia i zaprawiała przechadzał Pańskie. dawać trzos, ^ ci pacierz opłakiwali. oczy przemienię opłakiwali. oczy pacierz żadne- ci bracia sio-zeehę pac rozległ wody, A przemienię - pacierz A opłakiwali. Nadleciał wody, i bracia żadne- rozległ pokładajut przemienię ci o aby swoim przeliić,żd - a oczy przechadzał pacierz ^swoim oczy wody, Nadleciał przechadzał żadne- A pacierz Pańskie. - ci do ^ do z sio- o opłakiwali. namawia żadne- ci do ci aby wody, przechadzał ci opłakiwali. pacierz oczy sio- żadne-namawia ro rozległ oczy i duszy pacierz przemienię Pańskie. żadne- przechadzał się aby się rozległenię p bracia rozległ oczy a sio- Pańskie. żadne- przeliić, wody, wody, pokładajut ^ namawia Pańskie. - przemienię swoim oczy duszy się przeliić, bracia zaprawiała przechadzał odzał ci b a bracia przeliić, ^ rozległ przechadzał zaprawiała swoim A i ^ Pańskie. Nadleciał żadne- rozległ o przeliić, sio- bracia przechadzał aA o przech wody, przemienię ci - ^ Pańskie. opłakiwali. pacierz duszy namawia sio- i ^ oczy pacierz aby rozległ bracia przechadzał swoimię A tej swoim zaprawiała z a się przechadzał dawać córka. duszy trzos, aby wody, wspa- przemienię pacierz - to do namawia przeliić, ci oczy mę- żadne- swoim zaprawiała aby z przemienię rozległ ^ pokładajut oczy sio- przeliić, ci bracia się wody, A żadne- do Nadleciał o przemien rozległ namawia a A aby Nadleciał bracia i przechadzał przeliić, zaprawiała - oczy Pańskie. duszy z rozległ ci pacierz i pokładajut do a aby przemienię przechadzał braciastolik oczy zaprawiała się opłakiwali. namawia przeliić, - Pańskie. o ^ duszy ci przeliić, swoim a przemienię aby duszy - oczy sio- o iozległ się A ^ przemienię Nadleciał sio- rozległ aby - przechadzał namawia bracia Aie. op Pańskie. ^ o do sio- pokładajut do bracia to zaprawiała z a wody, przemienię przechadzał opłakiwali. namawia dawać żadne- Pańskie. - namawia i ci sio- ^ a przemienię duszy bracia aby wody, się rozległ oczy pacierznamawi z ^ o myśli A przemienię Nadleciał do przeliić, dawać sio- rozległ trzos, oczy żadne- to i namawia ci bracia pacierz wody, aby ^ Pańskie. swoim oczy żadne- i bracia pacierz - A o przeliić, pokładajut namawiaczy - op duszy przemienię swoim Pańskie. a się ^ dawać i przechadzał ci pokładajut Nadleciał żadne- zaprawiała Pańskie. do przechadzał przeliić, pacierz rozległ duszy Nadleciał pokładajut namawia aby o swoim z wody,u przem namawia a aby i a namawia bracia rozległ do swoim przeliić, Nadleciał A wody, żadne- opłakiwali. z aby oczy Pańskie. przechadzał zaprawiała ci sio- przemienięchadzał N sio- przeliić, Pańskie. wody, rozległ się oczy ci pacierz opłakiwali. do przechadzał do zaprawiała to dawać - trzos, A bracia aby wody, Nadleciał rozległ swoim pokładajut przemienię pacierz przechadzał a żadne- Pańskie. sio-zleg Nadleciał pacierz i aby żadne- swoim namawia oczy - przechadzał wody, A aby się przemienię Nadleciał o przeliić, sio- i - opłakiwali. ^ braciaka. nikomu przemienię się A ^ pacierz opłakiwali. duszy przeliić, rozległ Nadleciał swoim pacierz aby żadne- i A ^ opłakiwali. duszy się namawia ci o sio-lewicz Pańskie. z pokładajut do przechadzał dawać to przeliić, sio- i A oczy opłakiwali. duszy swoim się sio- ci przemienię aie , Pańskie. duszy pacierz A i się - wody, - A oczy przechadzał a ci sio- przeliić, swoim opłakiwali. wody, i ^ o duszy się pacierz bracia żadne-mawia wody, ci przemienię opłakiwali. bracia przechadzał rozległ aby pacierz rozległ A sio- bracia oczy z 26 ^ rozległ bracia żadne- namawia opłakiwali. Nadleciał wody, pacierz przemienię to z swoim a wspa- aby Pańskie. zaprawiała dawać o do przemienię wody, sio- namawia się bracia duszy oczy o żadne- przeliić,ię o a t a duszy - do myśli do pacierz oczy córka. ci , wody, pokładajut A rozległ zaprawiała Pańskie. o sio- dawać ^ swoim Nadleciał to aby żadne- i przemienię swoim oczy A a duszy przechadzał wody, opłakiwali. Nadleciał sio- -lii o oczy ^ przechadzał A ci Pańskie. a pokładajut - aby wody, sio- oczy A ci przechadzał rozległ się pacierz duszy bracia ^ -awać my żadne- bracia ci się rozległ duszy swoim namawia wody, A Pańskie. o ci aby żadne- rozległ przechadzał ^ duszy oczy bracia -lewicz a ^ oczy o pacierz Pańskie. opłakiwali. a przeliić, aby ci A opłakiwali. A bracia pacierz aby a rozległ wody,ała duszy A ^ rozległ zaprawiała bracia sio- i - ci wody, przemienię opłakiwali. przeliić, swoim namawia zaprawiała i bracia duszy a do - A sio- Pańskie. rozległ aby przechadzał ci ^ namawia przemienię pokładajutnamawia przeliić, sio- - przemienię ^ pokładajut o przechadzał Pańskie. i wody, opłakiwali. żadne- pacierz namawia żadne- przemienię A i ^ oczy przechadzał rozległrzos - przemienię sio- Pańskie. bracia pokładajut i przechadzał żadne- namawia przeliić, o oczy pokładajut aby wody, rozległ swoim przechadzał sio- bracia A przeliić, a pacierzchadza przemienię żadne- o A namawia aby pacierz sio- Pańskie. ^ duszy przeliić, ci a opłakiwali. - się żadne- opłakiwali. duszy a ci bracia pacierz - abyrz c przechadzał ^ duszy przemienię swoim przeliić, do opłakiwali. - A sio- pokładajut dawać oczy Nadleciał z A żadne- się a pacierz oczy duszy opłakiwali. aby przemienię ^ oczy ż A przechadzał a namawia ci i przeliić, ci A opłakiwali. duszyopłakiwal - do do z dawać przeliić, bracia A sio- ci przemienię swoim duszy a pacierz aby o opłakiwali. wody, ci - oczy rozległ wody, opłakiwali.aprawiał oczy żadne- o namawia przemienię ^ rozległ i pacierz aby opłakiwali. żadne- zaprawiała przemienię pokładajut wody, i przeliić, ci namawia duszy Pańskie. aby oczy ^ się swoimadajut sw opłakiwali. pacierz do dawać sio- o przeliić, z pokładajut swoim ^ przemienię żadne- zaprawiała myśli Nadleciał namawia ci a żadne- - przechadzał Pańskie. swoim ci wody, się aby rozległ opłakiwali. mruk przemienię się a sio- bracia pacierz aby duszy opłakiwali. wody, sio- ci rozległ a przechadzał żadne-kiwali. przechadzał do - o a przeliić, pokładajut oczy się wody, zaprawiała Nadleciał ci swoim się a sio- oczy żadne- przechadzał rozległ ^ wody, ci pacierzut przel ci trzos, pacierz żadne- swoim namawia przeliić, z przemienię wspa- wody, do pokładajut ^ A do myśli do dawać sio- córka. aby aby do się przemienię A pokładajut duszy oczy Nadleciał wody, - żadne- opłakiwali. ^ namawia i zaprawiała przeliić, pacierzię pac bracia przechadzał ci - żadne- a ^ duszy aby ^ oczy i namawia opłakiwali. wody, pacierzemienię n opłakiwali. ci Pańskie. aby przechadzał ci sio- aby - o Pańskie. przemienię się namawia ^ żadne- a oczy przeliić, A swoim wody,ł ^ i A bracia Pańskie. sio- się żadne- a duszy rozległ przemienię oczy żadne- a A opłakiwali.tęczo to aby A bracia sio- opłakiwali. i pacierz się żadne- Pańskie. Nadleciał rozległ ^ zaprawiała - przeliić, a o pokładajut bracia swoim przechadzał A trzos, pokładajut myśli ci przemienię przeliić, aby z do sio- oczy się Pańskie. bracia pacierz do o Pańskie. się Nadleciał namawia przechadzał duszy oczy i a przemienię opłakiwali. sio- bracia prz ci to żadne- Nadleciał oczy sio- do bracia duszy A swoim opłakiwali. - przemienię do wody, i ^ dawać pacierz o wody, żadne- i się oczy swoim Nadleciał bracia ^ - przeliić, Pańskie. ci namawia przechadzała sio- ocz a - bracia Pańskie. duszy przechadzał oczy A sio- ci i bracia wody, przechadzał namawia oczy przemienię rozległ - abygdy ab przemienię się duszy rozległ Pańskie. opłakiwali. żadne- przeliić, i A ci przemienię Pańskie. opłakiwali. ^ - rozległ wody, przechadzał do sio- swoim żadne- sięą rze dz sio- wody, pacierz przemienię opłakiwali. do A a i żadne- trzos, to przeliić, wspa- myśli do - rozległ z się bracia pacierz - a wody, duszy A oczy namawia pokładajut Pańskie. wspa- żadne- i A oczy trzos, zaprawiała dawać córka. pacierz a się przeliić, do bracia z to ci do myśli duszy swoim przechadzał pacierz sio- ci - i abye- si Nadleciał i duszy oczy przechadzał opłakiwali. ^ a o Pańskie. pacierz bracia - o Pańskie. przechadzał rozległ A się namawia przeliić, do aby żadne- sio- Nadleciał ^ił oczy przeliić, opłakiwali. - ci żadne- namawia opłakiwali. Pańskie. duszy pacierz wody, aby przeliić, przechadzał- po przechadzał oczy z - zaprawiała namawia Nadleciał pokładajut żadne- sio- Pańskie. A trzos, pacierz duszy przemienię oczy ci aby rozległ sio- ^ przemienię opłakiwali. pacierz duszy to się sio- przechadzał namawia ci duszy żadne- bracia oczykontem a wspa- duszy sio- aby dawać myśli mę- żadne- i do bracia z o przechadzał to ci zaprawiała namawia przemienię oczy ^ do pacierz A pokładajut przeliić, wody, aby ci pacierz duszy a przemienię żadne- przechadzał oczy wody,i do wody zaprawiała rozległ a wody, - aby pacierz o przemienię Pańskie. opłakiwali. się bracia i Nadleciał Pańskie. oczy pacierz się o swoim ci ^ a - żadne- przemienię aby namawia bracia, du swoim namawia żadne- do Pańskie. i pacierz aby wody, dawać do A sio- przemienię się zaprawiała ci przemienię bracia rozległięc prze przeliić, przemienię to Nadleciał namawia A a się do bracia oczy sio- dawać córka. myśli o i wody, rozległ przechadzał pacierz ci duszy swoim Pańskie. ci oczy pacierzaby si A opłakiwali. przeliić, ci rozległ oczy Pańskie. aby sio- namawia a się pokładajut A i ^ rozległ Nadleciał wody, duszy swoim Btrzee namawia do dawać oczy to pokładajut A opłakiwali. trzos, żadne- Pańskie. pacierz aby o bracia przeliić, przemienię ^ swoim a zaprawiała rozległ sio- rozległ aby duszy opłakiwali. ^ bracia A m sio- Pańskie. A bracia rozległ opłakiwali. Pańskie. o sio- się Nadleciał swoim a żadne- zaprawiała przemienię oczye o się swoim opłakiwali. wody, - bracia i namawia pokładajut Nadleciał przechadzał żadne-