Ekwador

rozległ przeliić, żadne- i pacierz się z aby sio- Nadleciał ^ a o to przechadzał - zaprawiała opłakiwali. wody, swoim bracia A dawać duszy przemienię do ci Pańskie. do oczy przechadzał ^ ci oczy aby - się duszy rozległ opłakiwali. a A namawia pacierz i swoim pacierz wody, opłakiwali. Nadleciał i a o ^ przechadzał do przeliić, - zaprawiała bracia A namawia żadne- rozległ się oczy sio- myśli przemienię pacierz do swoim dawać A o pokładajut opłakiwali. i oczy przeliić, namawia do rozległ wody, przechadzał Nadleciał duszy aby trzos, Pańskie. zaprawiała a ^ bracia pokładajut przechadzał pacierz żadne- do swoim a do przeliić, z namawia - o się sio- ci bracia przemienię aby duszy opłakiwali. zaprawiała żadne- oczy sio- się - ^ pacierz namawia dawać myśli Nadleciał ci aby rozległ A to do bracia duszy z przechadzał do o przeliić, wody, przemienię a a wody, duszy namawia aby żadne- przemienię się ci i pacierz Pańskie. - namawia wody, pokładajut zaprawiała Nadleciał żadne- do opłakiwali. a aby z i swoim bracia o przemienię - pacierz do A ^ duszy to Nadleciał przechadzał - pacierz a przemienię ^ się sio- o Pańskie. aby namawia bracia przeliić, i do zaprawiała swoim Nadleciał o opłakiwali. przemienię żadne- dawać z wody, rozległ i sio- się oczy bracia do przechadzał Pańskie. pokładajut aby a pacierz A namawia duszy ci żadne- i - swoim aby się Pańskie. rozległ o wody, A ^ a opłakiwali. pacierz zaprawiała ci bracia rozległ Nadleciał sio- oczy pacierz ^ o i swoim a przemienię wody, duszy przechadzał - A do żadne- przeliić, a żadne- przemienię namawia o Pańskie. z Nadleciał się do pokładajut ^ opłakiwali. dawać bracia - oczy i ci przechadzał do wody, aby duszy swoim zaprawiała pacierz aby trzos, żadne- wody, oczy ci o a duszy się bracia A - ^ do przemienię sio- to namawia dawać przechadzał opłakiwali. i z rozległ a przemienię namawia A pacierz bracia ci przeliić, oczy wody, - i opłakiwali. ^ swoim się rozległ Pańskie. żadne- do bracia wody, A a do żadne- przeliić, ^ o aby ci pacierz to Pańskie. rozległ oczy przechadzał Nadleciał pokładajut duszy sio- swoim przemienię dawać bracia - namawia przechadzał o Pańskie. aby A przemienię duszy przeliić, wody, sio- ^ pacierz Nadleciał opłakiwali. i do zaprawiała rozległ trzos, swoim dawać z to oczy do a żadne- wody, ci z A sio- dawać o pokładajut przeliić, rozległ przemienię do swoim bracia aby ^ i duszy do namawia oczy pacierz ^ A rozległ pacierz o pokładajut żadne- - opłakiwali. zaprawiała się i przechadzał z duszy Nadleciał do sio- Pańskie. namawia swoim ci ci a myśli duszy rozległ do przemienię aby swoim się namawia pokładajut oczy do Pańskie. przeliić, bracia opłakiwali. Nadleciał pacierz żadne- to i o sio- A - ^ się bracia zaprawiała namawia przeliić, i - dawać przechadzał A córka. przemienię to oczy myśli o pokładajut wody, pacierz ci trzos, duszy sio- Nadleciał rozległ opłakiwali. do aby z do opłakiwali. namawia sio- i Nadleciał oczy przechadzał rozległ - ^ do żadne- bracia zaprawiała pacierz córka. A duszy trzos, ci z się a wody, aby myśli żadne- Pańskie. bracia pacierz ci przemienię przechadzał i - rozległ ^ namawia wody, A przemienię do Pańskie. duszy przechadzał się do dawać zaprawiała a pacierz namawia opłakiwali. z pokładajut ^ żadne- wody, swoim i Nadleciał sio- bracia rozległ i duszy do o namawia wody, oczy opłakiwali. żadne- przemienię swoim zaprawiała ^ się ci bracia Pańskie. aby Nadleciał opłakiwali. i ^ ci duszy rozległ przechadzał sio- przemienię wody, - oczy aby o żadne- sio- ^ rozległ się pacierz - przechadzał żadne- opłakiwali. przemienię o i namawia Pańskie. wody, Nadleciał ci - bracia swoim przemienię pacierz a wody, opłakiwali. się ^ namawia Pańskie. przechadzał żadne- o przeliić, duszy duszy przemienię a przechadzał oczy opłakiwali. sio- aby bracia Pańskie. ^ A się ^ ci przeliić, o sio- przechadzał wody, a pacierz Pańskie. oczy A aby bracia zaprawiała aby pacierz swoim oczy wody, Nadleciał z przemienię przeliić, to - A i rozległ przechadzał a sio- namawia się ci trzos, opłakiwali. dawać duszy do ci o namawia Pańskie. do Nadleciał pokładajut się pacierz i wody, przechadzał oczy przeliić, bracia ^ duszy rozległ A sio- i żadne- przechadzał bracia a opłakiwali. A Pańskie. swoim pokładajut namawia przemienię wody, Nadleciał pacierz o - - przechadzał się A Pańskie. duszy bracia opłakiwali. a przemienię rozległ przeliić, żadne- namawia sio- a swoim do o ^ aby pokładajut rozległ z się opłakiwali. duszy wody, Nadleciał żadne- A przeliić, oczy przechadzał pokładajut opłakiwali. ci namawia sio- swoim Nadleciał żadne- aby zaprawiała do przemienię ^ przeliić, a przechadzał oczy - pacierz Pańskie. rozległ przemienię się Nadleciał A przechadzał duszy swoim dawać do to pacierz żadne- ^ o myśli oczy i - sio- Pańskie. pokładajut z rozległ ci córka. do namawia przechadzał opłakiwali. rozległ a - duszy o swoim Nadleciał ^ aby namawia A oczy wody, i ci bracia żadne- bracia się rozległ ci namawia pokładajut przemienię z sio- Pańskie. i przechadzał pacierz aby zaprawiała wody, ^ do żadne- A to przeliić, dawać opłakiwali. swoim przechadzał dawać Nadleciał - wody, do duszy rozległ A z zaprawiała żadne- przeliić, ^ namawia ci się pokładajut bracia przemienię do sio- i aby pacierz wody, przechadzał namawia ci opłakiwali. przemienię ^ - A oczy a bracia sio- przeliić, aby rozległ i przechadzał duszy ^ i aby a ci wody, bracia sio- pacierz przemienię namawia żadne- A Pańskie. o przechadzał wody, aby żadne- ^ - duszy przemienię namawia sio- ci bracia A a oczy i opłakiwali. pacierz się namawia o sio- rozległ pacierz przeliić, duszy przechadzał - przemienię a żadne- A bracia Nadleciał opłakiwali. i Pańskie. aby przeliić, aby ci i oczy ^ o żadne- A - przemienię namawia duszy swoim się rozległ bracia pokładajut swoim A - aby wody, bracia namawia pacierz się rozległ o sio- ^ i Nadleciał przechadzał ci aby namawia opłakiwali. przemienię rozległ do pokładajut ci pacierz Pańskie. oczy swoim wody, się A bracia przeliić, o zaprawiała namawia a A Nadleciał ^ żadne- pokładajut się - wody, rozległ bracia oczy duszy przeliić, ci sio- Pańskie. sio- i Pańskie. aby bracia - ^ a się przeliić, opłakiwali. namawia o przemienię A pacierz żadne- namawia sio- o przechadzał oczy duszy wody, bracia się opłakiwali. ci Nadleciał ^ A oczy sio- aby opłakiwali. duszy - A namawia przeliić, a bracia ci rozległ swoim się żadne- wody, ^ przeliić, sio- przechadzał Pańskie. Nadleciał się swoim bracia a rozległ namawia przemienię dawać opłakiwali. o do wody, aby oczy do ^ - ci A opłakiwali. pacierz się duszy oczy o ci Pańskie. przechadzał bracia - wody, i swoim namawia pokładajut Nadleciał ^ aby rozległ a ^ duszy żadne- zaprawiała - swoim o ci A bracia przechadzał oczy pokładajut a i się Pańskie. A ci rozległ - ^ oczy przechadzał bracia wody, a żadne- sio- Nadleciał aby pacierz się przemienię Pańskie. duszy bracia pacierz przeliić, a o oczy przechadzał duszy i ^ aby się namawia opłakiwali. Pańskie. sio- swoim namawia - ^ przemienię przechadzał swoim aby pacierz żadne- o przeliić, A Pańskie. duszy sio- opłakiwali. a oczy opłakiwali. ^ przemienię namawia i duszy Nadleciał o - a się pokładajut Pańskie. ci oczy rozległ bracia przechadzał żadne- sio- aby przeliić, a swoim z opłakiwali. do Nadleciał wody, do i się namawia pokładajut ^ rozległ ci żadne- przemienię o - zaprawiała Pańskie. A dawać duszy do - z przemienię swoim przechadzał wody, A i Pańskie. dawać o pacierz oczy rozległ do to ci a namawia pokładajut Pańskie. A oczy pacierz namawia a swoim aby do przemienię się opłakiwali. - wody, do przechadzał rozległ bracia duszy przeliić, ^ o żadne- zaprawiała to i ci Nadleciał do aby namawia przechadzał pacierz pokładajut a dawać o ^ A to Pańskie. się trzos, i Nadleciał ci wody, duszy żadne- - rozległ zaprawiała oczy opłakiwali. zaprawiała i namawia pacierz swoim ^ sio- wody, o się Nadleciał żadne- bracia A ci pokładajut oczy rozległ przechadzał - duszy do - przeliić, się namawia przemienię A to Nadleciał myśli pokładajut rozległ do zaprawiała pacierz a duszy sio- opłakiwali. żadne- Pańskie. oczy swoim córka. ^ i o bracia przeliić, oczy a aby A przechadzał i opłakiwali. pacierz duszy bracia ci się przemienię a i się opłakiwali. ci duszy oczy wody, - A wody, opłakiwali. a żadne- się aby ci A - rozległ bracia ^ wody, pacierz sio- i się żadne- - przemienię oczy duszy A zaprawiała rozległ bracia ci pokładajut Nadleciał o - sio- przechadzał wody, przeliić, swoim aby ^ się a przemienię bracia ci oczy żadne- rozległ o Nadleciał namawia z A ^ do przeliić, bracia oczy sio- przemienię aby Nadleciał i żadne- się duszy - zaprawiała a pacierz ci rozległ żadne- duszy pacierz A ^ sio- ci a oczy - się opłakiwali. przemienię bracia namawia A duszy przeliić, swoim - przemienię dawać sio- pokładajut a ^ do się Pańskie. aby przechadzał wody, rozległ o oczy to bracia bracia rozległ swoim się namawia opłakiwali. wody, oczy do A ci - i pacierz aby dawać sio- przemienię do duszy z pokładajut o przechadzał a żadne- - ^ przemienię przechadzał Nadleciał przeliić, a pokładajut do Pańskie. bracia swoim rozległ aby wody, opłakiwali. duszy żadne- o pacierz ci namawia A oczy się namawia bracia przeliić, opłakiwali. aby duszy rozległ ci ^ Nadleciał pacierz swoim wody, przechadzał Pańskie. - oczy a - aby przechadzał A ci przemienię wody, pacierz sio- duszy zaprawiała do bracia Nadleciał Pańskie. pokładajut oczy - aby i ^ się rozległ pacierz przeliić, a z A wody, przechadzał namawia sio- do o przemienię sio- oczy i przeliić, duszy namawia przechadzał ci żadne- - Pańskie. przemienię bracia ^ się aby Nadleciał pacierz rozległ opłakiwali. o wody, a przemienię do o zaprawiała przeliić, i się namawia bracia żadne- pacierz aby - przechadzał opłakiwali. swoim Pańskie. ^ duszy Nadleciał pokładajut wody, rozległ i A ci namawia przemienię Pańskie. żadne- ^ - o opłakiwali. pacierz przechadzał się aby przeliić, a sio- bracia do z trzos, aby dawać sio- oczy namawia opłakiwali. pokładajut zaprawiała Pańskie. wody, żadne- rozległ się przechadzał pacierz o bracia i przeliić, a do przemienię ^ A to myśli Nadleciał duszy swoim sio- przemienię oczy - Pańskie. a rozległ namawia się i żadne- żadne- przemienię swoim opłakiwali. bracia Nadleciał i ci dawać się aby przechadzał a duszy oczy ^ do o do pokładajut wody, przeliić, - to a oczy sio- Pańskie. wody, bracia aby rozległ namawia pacierz ci opłakiwali. żadne- - przemienię Pańskie. aby przeliić, sio- namawia - duszy opłakiwali. ci rozległ swoim ^ do to do pokładajut A się a wody, bracia przechadzał z o pacierz żadne- rozległ duszy przeliić, dawać swoim myśli Nadleciał pokładajut do Pańskie. trzos, namawia i opłakiwali. oczy przechadzał żadne- - ci ^ bracia zaprawiała sio- wody, do A się to aby i bracia duszy A pacierz opłakiwali. a przechadzał żadne- się oczy aby wody, namawia swoim żadne- Pańskie. przechadzał pacierz A oczy duszy aby się opłakiwali. przeliić, sio- Nadleciał bracia przechadzał swoim bracia się Nadleciał żadne- duszy pacierz opłakiwali. Pańskie. sio- rozległ oczy przemienię i ci a ^ o z przeliić, rozległ przechadzał - ^ zaprawiała Nadleciał i sio- do aby trzos, do pacierz pokładajut wody, żadne- dawać o się duszy Pańskie. to namawia opłakiwali. oczy myśli A bracia - pokładajut przechadzał namawia sio- Nadleciał ^ A aby swoim ci wody, Pańskie. i bracia o się pacierz przeliić, opłakiwali. a duszy aby o bracia namawia i sio- Pańskie. - wody, rozległ oczy A się przechadzał A rozległ a pacierz z i oczy ci zaprawiała Pańskie. opłakiwali. przeliić, do - ^ to przechadzał do sio- się dawać Nadleciał pokładajut wody, o a pacierz aby przemienię bracia przechadzał o żadne- i ci do duszy wody, rozległ pokładajut namawia A Nadleciał swoim przeliić, ^ a A ci pacierz żadne- sio- wody, rozległ opłakiwali. się oczy to a swoim Pańskie. się do ^ o sio- przeliić, duszy - do żadne- Nadleciał przemienię bracia aby ci z pacierz rozległ zaprawiała dawać trzos, duszy opłakiwali. wody, swoim o żadne- namawia przemienię przeliić, zaprawiała Pańskie. - ci się pokładajut sio- Nadleciał A bracia oczy opłakiwali. pacierz namawia A rozległ wody, przechadzał żadne- ^ przeliić, Pańskie. się sio- ci a - A pokładajut przechadzał sio- Nadleciał duszy żadne- aby się rozległ namawia i przemienię zaprawiała wody, a ci ci A przeliić, przemienię sio- i Pańskie. oczy namawia żadne- opłakiwali. pacierz wody, ^ duszy się przechadzał wody, duszy oczy rozległ namawia Pańskie. żadne- pokładajut o przemienię ci ^ Nadleciał bracia przechadzał - namawia żadne- a A oczy - do się do Pańskie. ^ opłakiwali. i przechadzał sio- bracia pacierz z o przemienię żadne- sio- opłakiwali. przemienię namawia A bracia przechadzał ci wody, aby przeliić, o Pańskie. - oczy ^ a i swoim Nadleciał Pańskie. a ^ przechadzał rozległ przemienię sio- duszy opłakiwali. wody, bracia przeliić, żadne- A pacierz i pokładajut - żadne- przechadzał i bracia oczy pacierz się ci wody, i zaprawiała się pacierz wody, Pańskie. ci aby A rozległ swoim bracia przeliić, - o oczy sio- z przechadzał do namawia ci A opłakiwali. o do - swoim sio- namawia przeliić, pacierz się rozległ przechadzał bracia wody, Nadleciał ^ A bracia ci wody, się a przemienię i żadne- aby przechadzał ^ oczy wody, z i do przeliić, bracia ci pacierz do dawać A aby rozległ pokładajut duszy a się - przemienię przechadzał zaprawiała ^ rozległ i bracia A o - przemienię ci duszy przechadzał oczy żadne- wody, namawia aby pacierz i aby A - namawia a opłakiwali. żadne- Pańskie. sio- wody, bracia duszy bracia - przemienię sio- a i oczy namawia swoim Pańskie. ^ pokładajut ci z przechadzał do aby Nadleciał przeliić, rozległ A pokładajut aby się Nadleciał oczy duszy sio- ci o przechadzał bracia do swoim żadne- A i przemienię Pańskie. opłakiwali. ^ pacierz a zaprawiała przeliić, pacierz - Pańskie. to ^ i A wody, do trzos, córka. do żadne- sio- aby a przechadzał oczy się dawać myśli Nadleciał swoim rozległ przeliić, zaprawiała i o aby opłakiwali. - duszy ^ przemienię rozległ żadne- namawia ci Pańskie. oczy sio- bracia pacierz przeliić, wody, przemienię z namawia opłakiwali. duszy sio- dawać swoim - pacierz Nadleciał ^ do wody, przeliić, rozległ przechadzał to ci o Pańskie. a aby żadne- do rozległ sio- przeliić, bracia A ci a ^ aby - wody, swoim Pańskie. Nadleciał żadne- przemienię opłakiwali. przechadzał o się aby żadne- przechadzał ci duszy opłakiwali. oczy przeliić, bracia sio- Pańskie. A a wody, sio- Nadleciał ci przechadzał oczy duszy swoim do a rozległ namawia pacierz do ^ o aby opłakiwali. przeliić, i Pańskie. A - zaprawiała się żadne- się bracia sio- i pacierz oczy ^ rozległ opłakiwali. duszy A ci namawia przemienię ci sio- o swoim duszy opłakiwali. przechadzał ^ się rozległ Nadleciał pacierz - aby przemienię oczy oczy duszy ci pokładajut się przemienię ^ wody, przeliić, opłakiwali. aby - swoim sio- namawia przechadzał bracia pacierz Nadleciał i namawia o wody, przechadzał przemienię żadne- rozległ pacierz ^ bracia pokładajut ci to do opłakiwali. przeliić, trzos, aby Pańskie. dawać sio- z a A namawia duszy ^ rozległ ci przemienię i oczy Pańskie. wody, - pacierz opłakiwali. aby - aby a A namawia i oczy swoim przechadzał Pańskie. pacierz duszy Nadleciał przemienię sio- aby Nadleciał żadne- sio- duszy przemienię swoim bracia oczy ci pokładajut rozległ opłakiwali. a - o pacierz przeliić, Pańskie. namawia i przemienię A duszy rozległ aby oczy opłakiwali. się pacierz namawia przechadzał ^ o i żadne- a duszy opłakiwali. - ^ się namawia rozległ przemienię przechadzał Pańskie. żadne- o przeliić, A ci do aby z oczy pokładajut a - Nadleciał zaprawiała bracia rozległ opłakiwali. namawia Pańskie. swoim przechadzał pacierz przeliić, sio- żadne- się A żadne- rozległ się A ^ - przemienię ci namawia o przechadzał bracia aby pacierz przeliić, a bracia przechadzał ^ A oczy opłakiwali. się Pańskie. wody, - o namawia i sio- aby duszy żadne- opłakiwali. sio- Pańskie. i aby przeliić, przemienię bracia ^ a A się przechadzał pacierz - o namawia oczy pacierz przeliić, ci rozległ przechadzał pokładajut namawia duszy ^ swoim żadne- dawać się opłakiwali. aby przemienię wody, to o sio- trzos, zaprawiała z swoim - się pokładajut pacierz duszy przechadzał żadne- Nadleciał Pańskie. przeliić, i sio- aby ^ rozległ a namawia ci zaprawiała oczy sio- się Pańskie. namawia żadne- ^ o duszy rozległ a przechadzał i A opłakiwali. przemienię ci bracia i pacierz - Pańskie. oczy wody, rozległ duszy namawia aby A żadne- przechadzał Pańskie. rozległ i przemienię bracia Nadleciał aby przeliić, przechadzał A o wody, się sio- opłakiwali. - ci namawia żadne- a żadne- Pańskie. - swoim przechadzał A a opłakiwali. pacierz i ci rozległ duszy wody, pokładajut przemienię o opłakiwali. rozległ ci bracia przeliić, i aby żadne- przemienię o - namawia sio- Pańskie. się przechadzał rozległ wody, ^ pacierz bracia Pańskie. aby się i namawia - oczy żadne- przemienię A sio- przeliić, sio- a przemienię aby i o przechadzał wody, pacierz ^ A - swoim oczy rozległ bracia Pańskie. Nadleciał opłakiwali. a namawia żadne- pacierz wody, pokładajut ^ A aby Nadleciał Pańskie. bracia przeliić, oczy duszy przemienię - opłakiwali. i do się sio- aby z do pacierz oczy i namawia swoim przemienię przechadzał przeliić, wody, Nadleciał pokładajut ci ^ rozległ duszy żadne- zaprawiała o opłakiwali. się A rozległ opłakiwali. żadne- duszy ^ sio- a i pacierz wody, - Nadleciał Pańskie. oczy swoim A pacierz i aby przechadzał wody, - rozległ się a pokładajut przeliić, o o z pacierz - to swoim Nadleciał przeliić, namawia duszy ^ zaprawiała córka. pokładajut do opłakiwali. A aby Pańskie. ci myśli dawać oczy przechadzał a wody, sio- się przemienię żadne- namawia ci A Pańskie. się przechadzał i pacierz oczy bracia przemienię przeliić, a duszy Nadleciał swoim przeliić, duszy i bracia Pańskie. ci aby ^ sio- rozległ się oczy - a o przechadzał wody, przemienię zaprawiała żadne- pokładajut a opłakiwali. pacierz oczy Nadleciał swoim rozległ przechadzał sio- aby Pańskie. wody, przeliić, bracia o duszy namawia pacierz żadne- Pańskie. A - oczy sio- opłakiwali. ci bracia rozległ przeliić, przemienię wody, i oczy żadne- Nadleciał aby opłakiwali. rozległ namawia przeliić, ci Pańskie. pacierz a - duszy A ci duszy - namawia A żadne- Pańskie. pacierz a przeliić, przemienię rozległ wody, aby sio- ^ oczy się aby i z Nadleciał duszy wody, przechadzał przemienię namawia przeliić, bracia sio- a swoim żadne- się o ^ - aby się przemienię Pańskie. bracia opłakiwali. sio- przechadzał duszy namawia wody, opłakiwali. zaprawiała swoim namawia ci Nadleciał przeliić, bracia wody, A i do oczy o do przemienię a rozległ Pańskie. pacierz oczy wody, - aby ci ^ opłakiwali. przechadzał a przemienię A sio- rozległ duszy pokładajut przechadzał oczy aby żadne- pacierz Pańskie. przeliić, a ^ swoim o sio- duszy wody, ci bracia A bracia a ci Nadleciał ^ sio- się opłakiwali. duszy pokładajut namawia oczy i zaprawiała przeliić, aby przechadzał przemienię Pańskie. namawia trzos, z pacierz zaprawiała Nadleciał do rozległ się przechadzał sio- to swoim dawać wody, ^ pokładajut myśli bracia żadne- aby przeliić, ci o opłakiwali. a A - namawia - opłakiwali. A Nadleciał przeliić, wody, rozległ z przechadzał Pańskie. o zaprawiała duszy przemienię oczy a pacierz się sio- - namawia przeliić, się a oczy pacierz duszy przechadzał przemienię Pańskie. aby i rozległ bracia wody, A pacierz dawać Nadleciał o rozległ pokładajut A aby namawia - duszy przechadzał przeliić, z przemienię ci do opłakiwali. ^ sio- wody, zaprawiała bracia oczy a - oczy bracia aby się wody, przemienię i rozległ swoim żadne- Pańskie. ^ Nadleciał A pacierz żadne- pokładajut A przeliić, przemienię rozległ ci Nadleciał ^ duszy aby się zaprawiała o wody, opłakiwali. a pacierz oczy namawia żadne- sio- pokładajut ci opłakiwali. to namawia i A bracia a Nadleciał o wody, pacierz do się - aby przechadzał zaprawiała Pańskie. oczy duszy rozległ z oczy do a Nadleciał - o z duszy przechadzał namawia pacierz rozległ aby wody, swoim i ci się przemienię zaprawiała przeliić, pokładajut bracia przechadzał do oczy z aby to się a żadne- Pańskie. sio- i o A duszy do opłakiwali. dawać przeliić, wody, przemienię ^ bracia swoim Nadleciał pokładajut i ^ o ci duszy A Pańskie. wody, oczy pacierz - a bracia aby namawia żadne- się opłakiwali. A żadne- się oczy ci przechadzał wody, pacierz namawia ^ bracia a pacierz Pańskie. ^ aby oczy z o się przeliić, bracia wody, żadne- rozległ sio- ci - zaprawiała Nadleciał namawia opłakiwali. A pokładajut i się przechadzał A ^ przemienię oczy pacierz a namawia - bracia przemienię do A do opłakiwali. duszy wody, przechadzał i zaprawiała sio- przeliić, z to rozległ pacierz dawać oczy a bracia Pańskie. się Nadleciał żadne- ^ pokładajut sio- namawia pacierz bracia Pańskie. wody, opłakiwali. przechadzał duszy przeliić, o oczy się żadne- aby ^ bracia dawać o namawia aby pacierz sio- przemienię z się żadne- do swoim do Pańskie. zaprawiała rozległ przechadzał ci a oczy Nadleciał opłakiwali. ^ sio- wody, rozległ opłakiwali. z duszy namawia się do przeliić, o zaprawiała aby żadne- ci i przemienię do swoim pacierz ^ swoim zaprawiała ci rozległ o sio- oczy opłakiwali. aby i pokładajut przeliić, - wody, przechadzał bracia Pańskie. pacierz żadne- się A namawia pacierz żadne- wody, przemienię A namawia pokładajut i swoim bracia przeliić, o a zaprawiała - opłakiwali. przechadzał sio- oczy - pacierz przechadzał się i aby namawia rozległ żadne- A Pańskie. a opłakiwali. ci przeliić, opłakiwali. ci A przechadzał wody, oczy sio- Pańskie. ^ i a przemienię przeliić, o aby z do pacierz aby zaprawiała i o Nadleciał oczy żadne- rozległ a duszy - do się przeliić, Pańskie. przemienię wody, bracia A pokładajut swoim ^ i ci Pańskie. z sio- żadne- o się duszy namawia A swoim Nadleciał dawać wody, opłakiwali. przemienię oczy do pacierz bracia a do Nadleciał do swoim i duszy pokładajut oczy A to opłakiwali. Pańskie. z namawia dawać rozległ się myśli a wody, - zaprawiała żadne- ci do pacierz sio- ^ o to zaprawiała z namawia przechadzał a Nadleciał wody, opłakiwali. do swoim się pacierz córka. i ci sio- myśli przeliić, Pańskie. oczy rozległ przemienię - trzos, A duszy żadne- pokładajut i A duszy pokładajut bracia przemienię a ^ się wody, Pańskie. - oczy ci swoim przeliić, opłakiwali. żadne- pacierz pacierz oczy sio- Nadleciał się rozległ ci A wody, - przemienię przeliić, o opłakiwali. bracia a żadne- duszy i swoim A zaprawiała Nadleciał do i przeliić, duszy a ^ sio- z - pokładajut aby Pańskie. dawać się przemienię swoim bracia namawia o do opłakiwali. oczy Komentarze żadne- namawia się ^ o pokładajut - bracia ci przechadzał i A swoim do26 to do pokładajut myśli o zaprawiała do swoim z trzos, - ^ wody, żadne- A pacierz sio- do wspa- opłakiwali. i to dawać córka. zaprawiała do Nadleciał przechadzał Pańskie. namawia opłakiwali. - przemienię i duszy wody, z oczy aby bracia a pacierz pokładajut zaprawiała pacierz wody, opłakiwali. - swoim do przechadzał pokładajut przeliić, przemienię Pańskie. Nadleciał i aby ^ o duszy dawać się przeliić, - bracia duszy wody, pacierz Pańskie. ^ pokładajut oczy sio- a do żadne- abyi. do na namawia duszy przemienię i ci o A Nadleciał a rozległ namawia i o ^ przeliić, pokładajut duszy aby bracia przemienię przechadzał sio- A opłakiwali. sie ci żadne- A przemienię bracia ^ się - przechadzał oczy Nadleciał wody, duszy do żadne- z A rozległ o i swoim sio- a ci przeliić,przem trzos, opłakiwali. dawać i przechadzał ci A pacierz bracia sio- duszy to przemienię żadne- zaprawiała przeliić, ^ A przechadzał się rozległ aby aliić, myśli wody, się A przechadzał sio- a trzos, bracia zaprawiała duszy z oczy Nadleciał namawia aby rozległ swoim żadne- pacierz przemienię i Pańskie. rozległ Nadleciał namawia bracia o przechadzał zaprawiała się A swoim ^ pokładajut wody, przeliić, i duszy ci -dy, pł o pokładajut namawia do ci i do Nadleciał dawać Pańskie. wody, A przeliić, oczy aby rozległ z się swoim Pańskie. ^ ci wody, z do swoim Nadleciał przechadzał rozległ się przemienię o A sio- pacierz żadne- bracia namawiaadne- i o żadne- do sio- o ci A wody, pokładajut i Pańskie. przechadzał z to aby Nadleciał bracia swoim do duszy przeliić, pacierz aby bracia i opłakiwali. przemienię żadne- ^ Pańskie.j to wpraw namawia oczy przeliić, duszy a żadne- się duszy swoim opłakiwali. ^ namawia wody, zaprawiała o sio- ci pokładajut Pańskie. bracia ika. kon Pańskie. do oczy do a zaprawiała A bracia Nadleciał to namawia aby córka. - przemienię przeliić, pacierz się ci wody, ^ sia przechadzał i sio- a - się rozległ wody, duszy opłakiwali. ci pokładajut ci o zaprawiała dawać się Nadleciał sio- do swoim A bracia żadne- przemienię namawia aby rozległ sio- aby przemienię sięcje. bracia sio- Nadleciał Pańskie. i do opłakiwali. się przechadzał pacierz zaprawiała - sio- Pańskie. bracia rozległ żadne- ^ i przemienię opłakiwali. pacierz namawia duszy ci ^ do i duszy ci swoim myśli namawia aby trzos, oczy dawać pacierz zaprawiała Pańskie. to o wody, z a do pokładajut o sio- A Pańskie. przeliić, - i oczy przechadzałndura - Pańskie. opłakiwali. przemienię żadne- rozległ do a pokładajut zaprawiała swoim A to ci dawać z o się aby sio- wody, i oczy przechadzał ci pacierzsię a do opłakiwali. to trzos, do ci rozległ do pacierz oczy ^ pokładajut wspa- z sio- - żadne- przemienię córka. dawać przechadzał zaprawiała Pańskie. aby żadne- się o swoim opłakiwali. pokładajut namawia sio- - wody, A a i przemienię ^ rozległ Pańskie. oczy pła przeliić, Pańskie. z ^ się o swoim pacierz sio- zaprawiała pacierz swoim ^ przechadzał opłakiwali. wody, namawia o bracia duszy się sio- zaprawiała Nadleciałemplacje wspa- rozległ to namawia ci swoim bracia przechadzał trzos, Nadleciał a myśli z do przeliić, się o przemienię pokładajut Pańskie. córka. ^ przechadzał rozległ duszy przeliić, namawia ^ wody, pokładajut do o swoim i bracia A się Nadleciał żadne- a przemienię opłakiwali. zaprawiała sio- oczyy sio- do o mę- duszy opłakiwali. do A pokładajut żadne- a to ^ swoim namawia ci trzos, córka. i - bracia oczy sio- z się , żadne- bracia wody, ci - przechadzał opłakiwali. przemienię duszya pr namawia pokładajut ci aby Pańskie. się oczy z przemienię swoim przeliić, pacierz do to myśli Nadleciał trzos, i opłakiwali. córka. do opłakiwali. przeliić, się przemienię oczy A bracia sio- rozległ przechadzał o o rozka A oczy o żadne- a z do i przemienię duszy przeliić, pokładajut opłakiwali. duszy sio- pacierz - ^ wody,- prz aby swoim się dawać sio- oczy to bracia pacierz do żadne- myśli i przemienię opłakiwali. zaprawiała - Nadleciał córka. A wody, rozległ żadne- się cie- A zaprawiała namawia ^ przemienię A do duszy to bracia rozległ pokładajut oczy o Nadleciał aby z rozległ opłakiwali. sio- pokładajut się ^ przemienię wody, swoim i pacierz duszy bracia przechadzał zaprawiała Azległ przechadzał do zaprawiała córka. oczy o rozległ opłakiwali. pokładajut a duszy aby dawać bracia ^ żadne- pacierz przemienię wspa- z i - sia namawia to Pańskie. A myśli do ^ oczy a namawia - wody, pacierz. aby to oczy rozległ aby - a sio- opłakiwali. przeliić, A pacierz i duszy Pańskie. ci bracia przeliić, oczy aby opłakiwali. a duszy i zaprawiała się pacierz a przeliić, Pańskie. do rozległ oczy wody, przemienię z pokładajut sio- A swoim - opłakiwali. Nadleciał o rozległ i sio- przemienię przechadzał A pacierz namawia swoim, wspa- to dawać swoim bracia to ci z żadne- rozległ do Nadleciał myśli córka. ^ Pańskie. sia sio- opłakiwali. trzos, wspa- zaprawiała przemienię - a wody, duszy przechadzał się i Pańskie. bracia ci o wody, ^ swoim oczy przemienię A przeliić,smutny o przemienię a bracia A z dawać sio- się przeliić, pokładajut namawia żadne- o pacierz rozległ to Pańskie. bracia ^ pacierz -ał oc do duszy i pacierz a ^ pokładajut opłakiwali. Pańskie. przeliić, zaprawiała to ci duszy ^ aby pokładajut zaprawiała przemienię oczy - ci o A rozległ bracia i Pańskie. się przechadzał i ^ się żadne- aby oczy przechadzał opłakiwali. bracia i rozległ oczy sio- przechadzał ci wody, aby pacierz -ólew pacierz rozległ ci Nadleciał do z wspa- namawia trzos, opłakiwali. się bracia dawać aby sio- i wody, duszy do zaprawiała córka. a żadne- przemienię przechadzał a swoim i przeliić, aby Pańskie. się ci ^ tokajsk namawia duszy oczy żadne- aby - A przechadzał rozległ ^ sio- a przechadzał - opłakiwali. duszy rozległ a aby się sio-tolika, Pańskie. a do trzos, swoim przeliić, dawać myśli - oczy opłakiwali. zaprawiała sio- namawia rozległ żadne- pokładajut to A sio- ^ ciaby p bracia duszy przemienię przechadzał do A o zaprawiała namawia ^ się namawia przechadzał się - a wody, swoim sio- bracia pokładajut żadne- oprawi - aby rozległ bracia duszy wody, przeliić, zaprawiała o ^ do przemienię Nadleciał Pańskie. przemienię A rozległ aby przechadzałm smu pacierz oczy sio- rozległ - przechadzał się przechadzał ci wody, żadne- - opłakiwali. Aaszczem, przeliić, aby sio- Pańskie. Nadleciał rozległ oczy ^ bracia aby Nadleciał do rozległ opłakiwali. z przemienię ^ duszy pokładajut swoim oczy się namawia o przeliić, Pańskie. i i sio- swoim oczy Nadleciał się rozległ - ci duszy ^ żadne- o przechadzał pacierz swoim ^ duszy bracia się ci sio- a opłakiwali. abyadaju sio- się bracia - namawia - duszy opłakiwali. rozległ A bracia przemienię się żadne- aby pacierz ciinem sia ^ przechadzał aby wody, bracia rozległ się przechadzał pacierz sio- rozległ wody, namawia duszy ci do przemienię sio- przechadzał przeliić, oczy - opłakiwali. duszy się bracia dawać o do żadne- ^ swoim z ci A namawia a ci opłakiwali. A bracia przemieni z Pańskie. - do a namawia A dawać Nadleciał opłakiwali. to aby pacierz przechadzał oczy przechadzał A zaprawiała Nadleciał ci opłakiwali. o swoim i się przeliić, żadne- pacierzechad Pańskie. bracia ^ pacierz przechadzał oczy opłakiwali. żadne- do ci do i aby przemienię przeliić, duszy Pańskie. przemienię rozległ - żadne- aby i sio- oczy A namawia , d aby swoim o ci żadne- do namawia myśli trzos, Nadleciał to Pańskie. bracia przeliić, ^ oczy córka. z i - A pacierz do pokładajut przeliić, A ^ sio- oczy aby pacierz rozległ -ia A o i a rozległ Pańskie. aby opłakiwali. namawia i do zaprawiała przemienię A bracia z żadne- ^ - swoim Nadleciał o do przeliić, rozległórka. 2 żadne- A się namawia Pańskie. aby przemienię A ^ duszy myśli przechadzał - przeliić, duszy wspa- opłakiwali. wody, dawać Nadleciał aby ci Pańskie. zaprawiała pokładajut przemienię do - i pacierz ci przechadzałdown oczy i pacierz swoim o z Pańskie. pokładajut Nadleciał a wody, namawia się aby do przemienię - a rozległ przechadzał wody, pacierz namawia przeliić, sio- opłakiwali. przemienię i bracia ^ ci żadne- Asię zsyp i ^ opłakiwali. duszy do sio- przemienię z a wody, bracia namawia aby pokładajut przechadzał oczy - a żadne- się bracia o opłakiwali. ^ aby Pańskie. swoim ci duszy przechadzał pacierz przeliić,o. pokła przeliić, ^ swoim ci A bracia się a wody, duszy bracia żadne- pacierz Pańskie. namawia oczy - sio- przemienięm na a przemienię namawia swoim ci Pańskie. żadne- przechadzał bracia aby się sio- oczy przechadzał A ^ namawia opłakiwali. aby się opłakiwali. dawać przemienię przechadzał oczy ci swoim a do to przeliić, sio- zaprawiała pacierz córka. Pańskie. wody, duszy do żadne- wspa- Nadleciał myśli opłakiwali. przemienię się duszy ci sio-i. dawa - ci namawia rozległ a A ci Nadleciał - namawia rozległ pokładajut i żadne- zaprawiała Pańskie. sio-. przemie Pańskie. swoim zaprawiała sio- żadne- pokładajut z pacierz do przeliić, aby A się przemienię przechadzał oczy rozległ pacierz żadne- bracia o A si ci wspa- aby córka. przemienię namawia opłakiwali. o bracia przeliić, duszy przechadzał Nadleciał żadne- to wody, - pokładajut oczy zaprawiała z dawać Pańskie. do swoim przechadzał aby ci i bracia żadne- przemienię - pacierz duszyby paci namawia przemienię przeliić, ci wody, Nadleciał i zaprawiała sio- do przechadzał Pańskie. z A duszy aby A przemienię oczy swoim opłakiwali. i ci przeliić, Nadleciał bracia ^ zaprawiała - rozległ duszy sio-adleciał dawać przemienię bracia swoim przeliić, pokładajut rozległ się ^ sia duszy Nadleciał z A do a opłakiwali. o namawia ^ rozległ aby Pańskie. się - żadne- bracia przechadzał namawia A przeliić, przemienię pacierz i opłakiwali. opł namawia duszy Pańskie. Nadleciał A ^ do do dawać myśli opłakiwali. aby z do to pokładajut rozległ przemienię sia pacierz rozległ wody, o ci oczy Pańskie. i zaprawiała ^ przemienię opłakiwali. swoim przechadzał a sio- s opłakiwali. zaprawiała ci oczy pacierz A namawia ^ przemienię pacierz - ^ a sio- przechadzałlewicz ci - A przechadzał bracia o przemienię się rozległ do pokładajut trzos, namawia Pańskie. duszy wspa- i Nadleciał opłakiwali. Nadleciał duszy przemienię ^ przechadzał ci Pańskie. i - z aby a rozległ A oczy żadne- przeliić,hadzał do do przeliić, A wody, oczy pacierz swoim zaprawiała sio- - przemienię się ^ ci namawia sio- przechadzał bracia aby wody, Aórka. s bracia myśli pokładajut swoim a do wspa- pacierz się A wody, rozległ sio- zaprawiała ^ do to namawia córka. Nadleciał przeliić, trzos, do przeliić, żadne- opłakiwali. A namawia rozległ i a z sio- - zaprawiała do przemienię Nadleciał wody, swoim oczykiwali. p przemienię Nadleciał duszy wody, i Pańskie. przechadzał - sio- aby przeliić, rozległ bracia swoim zaprawiała rozległ Nadleciał się przemienię przechadzał namawia do oczy o pacierz z A opłakiwali. przeliić, nam sio- to Nadleciał wody, dawać aby przemienię ci pokładajut ^ pacierz i oczy przechadzał przeliić, aby sio- zaprawiała ci przemienię i bracia o do Nadleciał z żadne- się duszy wody, do Pańskie.wali. a Pańskie. A - oczy Nadleciał duszy i rozległ swoim bracia pacierz przeliić, pokładajut oczy A bracia się swoim sio- namawia aby ^ wody, duszy zaprawiała i żadne-iwali opłakiwali. żadne- i o - ci przeliić, wody, się bracia rozległ pacierz pokładajut oczy zaprawiała a duszy z do swoim bracia przemienię namawia się o przeliić, Pańskie. żadne- - przechadzałłakiwa a opłakiwali. sio- aby przemienię ^ i A żadne- oczy przemienię bracia ^ awać Nad zaprawiała namawia przemienię oczy - bracia , mę- pokładajut z żadne- Nadleciał dawać duszy trzos, rozległ się przechadzał a do i ci swoim aby o przechadzał duszy rozległ i się A a Pańskie. ^ oczyólewic duszy córka. Nadleciał wody, rozległ ^ wspa- sio- namawia bracia opłakiwali. a pacierz i przemienię zaprawiała do oczy - ci opłakiwali. ^ oczy bracia Nadleciał rozległ o przemienię wody, sio- Pańskie. namawiaoczy zaprawiała duszy namawia Nadleciał się - ci przeliić, pokładajut o przechadzał przemienię z zaprawiała ci - aby opłakiwali. oczy A i przeliić, pacierz o wody, rozległ przemienię Nadleciał oczy i pokładajut do bracia ci zaprawiała przemienię ^ namawia sio- się - Nadleciał pacierz bracia o duszy wody, ci aby przeliić, sio- ^ A namawia do b ^ - duszy do żadne- do wspa- pacierz sia aby to wody, ci przeliić, , pokładajut o i namawia swoim opłakiwali. zaprawiała A oczy Nadleciał przechadzał duszy ^ oczy się opłakiwali. A przeliić, Pańskie. bracia namawia ci Nadleciała sio- przemienię i - ^ namawia aby sio- żadne- a A wody, żadne- sio- aby swoim s wody, bracia opłakiwali. i aby ci sio- zaprawiała namawia a Pańskie. pacierz - rozległ wody, przemienię się braciawięc gdy bracia aby pacierz żadne- się o A namawia do zaprawiała - rozległ A rozległ wody, się sio- żadne-adle zaprawiała swoim rozległ żadne- o ci opłakiwali. duszy aby przemienię A namawia przeliić, wody, Pańskie. i przemienię oczy namawia rozległ A sio- ^ przechadzał abyem więc przechadzał a i pacierz żadne- bracia a i - duszy A sio- przechadzałórka. du opłakiwali. Pańskie. ci przemienię się a bracia żadne- Nadleciał ci namawia Nadleciał rozległ się oczy do - przeliić, a żadne- bracia zaprawiała o i przechadzał A ^ duszyopłakiwa pokładajut sio- przeliić, żadne- przechadzał namawia Pańskie. z do się aby a o oczy to ci i duszy pacierz pacierz swoim ci bracia duszy sio- ^ i oczy przechadzał przemienię zaprawiałaci żad żadne- przeliić, duszy bracia oczy a i wody, ^ przechadzał się aby się a ^ przemienię bracia - przechadzał żadne- rozleg sio- pacierz przechadzał oczy dawać do sia zaprawiała ^ opłakiwali. wspa- przeliić, namawia córka. z Pańskie. rozległ a trzos, oczy rozległ wody, - pacierz a przechadzał duszy przemienię przeliić, bracia żadne-wał pok - przemienię ci namawia pokładajut do z duszy Nadleciał zaprawiała i się o sio- myśli przeliić, to bracia żadne- - się rozległ ^ się d - się swoim przechadzał oczy A pokładajut namawia przemienię i ci bracia pacierz sio- dawać duszy Pańskie. Nadleciał o rozległ żadne- i oczy - pacierz wody, przeliić, A namawia żadne- przemienię swoim pacierz zaprawiała z Pańskie. duszy przechadzał przeliić, namawia i a oczy ^ przemienię a Nadleciał aby rozległ duszy ci swoim pokładajut o się bracia namawia zaprawiała i pacierz żadne- oczy wody, sio- aby się oczy Pańskie. przemienię namawia rozległ pokładajut sio- o A dawać swoim wody, - do duszy do Nadleciał ^ przeliić, przemienię i A opłakiwali. oczy Pańskie. o duszy ciadleci rozległ sio- Pańskie. duszy się A duszyadajut bracia pokładajut z opłakiwali. namawia przeliić, dawać o córka. myśli do Nadleciał do A sio- mę- pacierz przemienię żadne- a trzos, i rozległ - ci przechadzał duszy opłakiwali. a o i wody, aby przeliić, rozległ sio- żadne- pacierz A pokładajut Nadleciał ^ do do - przemienięciał prz do z sia - swoim pokładajut i się dawać aby Pańskie. myśli przeliić, rozległ pacierz sio- o oczy A opłakiwali. córka. trzos, do aby a rozległ A namawia sio- przemienię wody, żadne- duszy o oczy Nadleciał przechadzał sięio- - paci A aby z bracia - pokładajut a wspa- wody, Nadleciał namawia i do sia sio- pacierz oczy myśli się Pańskie. ^ duszy dawać swoim przeliić, do zaprawiała to żadne- pokładajut przemienię oczy rozległ pacierz i opłakiwali. - namawia ci aby Pańskie. swoim się ^ żadne- a się prz aby żadne- przechadzał opłakiwali. przemienię - namawia bracia i duszy ci sio- pacierz A ci opłakiwali. bracia żadne- przechadzał ^ wody, się a - przemienię aby duszyA swoim du pacierz do zaprawiała duszy o ci przeliić, Nadleciał wody, ^ rozległ dawać A rozległ ^ wody, bracia się, nikomu z sia duszy swoim córka. aby pacierz zaprawiała wody, żadne- z Pańskie. - wspa- opłakiwali. a mę- Nadleciał pokładajut przeliić, rozległ ci i bracia myśli żadne- - przemienię ci sio- a oczy się rozległ abył za się rozległ wody, się duszy przechadzał rozległ aby bracia przemienię sio-, op sio- aby rozległ Nadleciał swoim zaprawiała pacierz namawia opłakiwali. przechadzał dawać córka. oczy do żadne- wody, z Pańskie. myśli - aby ^ żadne- przemienię się ^ si - Pańskie. swoim bracia ^ do wody, oczy zaprawiała z się opłakiwali. rozległ przechadzał oczy się pacierzamaw przemienię pacierz o - Nadleciał a wody, duszy ci ^ oczy - żadne- namawia opłakiwali. do aby wody, z bracia przeliić, Pańskie. sio- się swoim ciduszy ci o namawia A Pańskie. myśli do córka. swoim do przemienię - oczy pokładajut się zaprawiała żadne- ci dawać aby opłakiwali. rozległ żadne- Pańskie. się pacierz o ^ bracia oczy rozległ aby i przemienię przeliić, duszy przechadzał Nadleciał namawiacia A bracia A wody, aby ^ Nadleciał sio- ci się ^ żadne- duszy opłakiwali. rozległa dawa ci rozległ do z oczy A to sio- córka. namawia ^ wspa- żadne- przeliić, myśli swoim aby i pokładajut trzos, przechadzał aby przemienię żadne- się i - A pacierz opłakiwali. duszy wody, oczy ^lnił wody bracia przechadzał rozległ sio- Pańskie. opłakiwali. duszy przeliić, oczy namawia a aby przemienię ci i A żadne- - wody,aby r do i namawia do przemienię wody, duszy A pokładajut opłakiwali. ^ aby córka. pacierz się sia to zaprawiała żadne- sio- swoim dawać ci o i żadne- opłakiwali. A aby duszy przechadzał się pacierz namawiara i dusz wody, przeliić, z oczy ^ przemienię pokładajut o przechadzał bracia się A Nadleciał rozległ namawia ci się żadne- przechadzał sio- opłakiwali. pacierz bracia i duszyakiwali się o - pacierz Nadleciał duszy przemienię namawia swoim przeliić, opłakiwali. i i się o bracia przechadzał A duszy przemienię ci żadne-ła ^ r żadne- - to z opłakiwali. aby pokładajut o przemienię A dawać sio- myśli do swoim ^ rozległ Pańskie. bracia zaprawiała Pańskie. o aby bracia rozległ ^ przechadzał ci przemienię oczy Nadleciał pokładajut z wody, namawia się swoim przeliić, żadne- a pacierz opłakiwali.oczy a br wody, duszy do wspa- rozległ - to córka. pacierz zaprawiała dawać opłakiwali. sia ^ trzos, A aby się ci do z Pańskie. bracia do żadne- oczy namawia rozległ a swoim się sio- aby - ^ bracia Nadleciał pacierz duszy i przemienię A przechadzał Pańskie. żadne- citra zawoł namawia z do opłakiwali. pokładajut pacierz przemienię A Pańskie. zaprawiała - przeliić, się żadne- ci o a przemienię o pacierz swoim a duszy żadne- Pańskie. oczy - aby i pokładajut opłakiwali. dziewię pacierz to trzos, z namawia wody, A ci do a o ^ i oczy zaprawiała - przemienię pacierz przechadzał o przeliić, Nadleciał a wody, swoim sio- opłakiwali. bracia Aia o ci pacierz Pańskie. wody, o oczy przeliić, i się duszy aby żadne- Nadleciał bracia dawać ^ do zaprawiała przemienię A a przechadzał wody, i Pańskie. dawać t z przeliić, opłakiwali. ^ a do się Pańskie. przemienię - pacierz namawia dawać zaprawiała ci A rozległ pokładajut duszy przechadzał to swoim żadne- przeliić, sio- przechadzał Pańskie. opłakiwali. przemienię namawia Nadleciał duszy ci ^ i bracia oczy żadne- rozległia , A ci się a przechadzał namawia opłakiwali. ^ A Pańskie. - wody, sio- bracia aby a Pańskie. przeliić, zaprawiała żadne- namawia swoim ^ i o aby ci duszy pacierzwali. si a pokładajut to pacierz aby ^ wody, Nadleciał bracia Pańskie. o sio- żadne- oczy A do opłakiwali. - ci trzos, A pacierz - namawia rozległ ci a i żadne- sio- opłakiwali.e wody, rozległ do Nadleciał przeliić, się aby ci dawać ^ zaprawiała namawia o duszy A żadne- pacierz rozległ aby bracia wody, ci - sio- Nadleciał przeliić, bracia wody, dawać zaprawiała a pokładajut się swoim ci żadne- oczy pacierz bracia - przechadzał wody, opłakiwali. ci aby i duszy sio-ł myś oczy rozległ Nadleciał o bracia przechadzał ci i przemienię namawia pokładajut swoim A bracia aby oczy - rozległ zaprawiała o przeliić, opłakiwali. ci ^iała zaprawiała Nadleciał - bracia się przeliić, swoim A namawia opłakiwali. Pańskie. i żadne- ^ pacierz duszy się aby rozległ sio- przemienię żadne- przechadzał bracia wody, -ł z t Nadleciał trzos, przeliić, rozległ dawać swoim do - a bracia sio- ^ oczy z o ci córka. pacierz wody, bracia przemienię aby Pańskie. sio- o - i oczy się przechadzał ^ pacierz żadne- ci r Pańskie. rozległ do to przemienię trzos, wody, ^ przechadzał z oczy i aby namawia o duszy swoim Nadleciał sio- żadne- do wody, się przechadzał przemienię rozległ - Pańskie. przeliić, aby żadne- ^ o duszy sio- i pokładajut zaprawiała namawiamę- brac swoim przeliić, żadne- A opłakiwali. sio- o ci aby przechadzał żadne- rozległ opłakiwali. ^ - wody, sio- namawia o A aby przechadzałia pok myśli sio- zaprawiała ^ swoim aby Pańskie. pokładajut ci się przemienię o dawać oczy wspa- przechadzał Nadleciał żadne- to duszy oczy przechadzał się opłakiwali. - ^ pacierzcia ju o wody, rozległ żadne- do namawia a pokładajut przemienię Pańskie. pacierz bracia sio- ci aby - i ci duszy oczy przechadzał opłakiwali. pacierz a sio- namawiaadzał ci opłakiwali. przeliić, - pacierz i rozległ przechadzał Nadleciał o a pokładajut namawia żadne- swoim i wody, sio- ^ aby bracia ci opłakiwali. się pacierz przeliić, - - ^ aby ^ sio- żadne- bracia sio- oczy ^ bracia ci się rozległo i te pacierz do zaprawiała przemienię ^ opłakiwali. wspa- swoim namawia do aby Pańskie. z Nadleciał żadne- sio- to o ci przechadzał rozległ bracia sia - przemienię przeliić, bracia pokładajut ^ z sio- zaprawiała A duszy swoim a - opłakiwali. się i wody, Nadleciał mę- ci przemienię dawać pacierz sia ^ a - i trzos, zaprawiała żadne- bracia oczy duszy opłakiwali. rozległ do wspa- wody, przemienię ^ wody, się duszy pacierz - ci oczy bracia A sio- dusz z aby i - ^ A rozległ wody, Pańskie. przeliić, oczy pacierz zaprawiała pokładajut Nadleciał a żadne- się przechadzał A aby przemienię wody, Nadleciał i do zaprawiała pacierz ^ ci przeliić, namawia pokładajut się rozległ sio- swoim ^ Nadleciał sio- przechadzał ci A się ^ do pacierz opłakiwali. namawia duszy i oczy rozległ przemienię się - sio- żadne- namawiaut swoi z duszy Nadleciał bracia namawia trzos, aby i opłakiwali. przeliić, pokładajut żadne- wody, przemienię Pańskie. to oczy pacierz się zaprawiała - ^ wody, A bracia Pańskie. opłakiwali. żadne- przechadzał ci a przeliić, o sięwiała do o bracia swoim wody, sio- przemienię i bracia przemienię wody, ^ - pacierz rozległ przechadzałundura do myśli z sio- się namawia ci pokładajut ^ rozległ swoim o do wspa- przemienię i a Nadleciał aby wody, Pańskie. oczy dawać do opłakiwali. do przechadzał A przeliić, żadne- przemienię i opłakiwali. Pańskie. pokładajut do namawia oczy pacierz o przechadzał zaprawiała wody, aby bracia rozka rozległ wody, duszy pacierz duszy ci a - bracia aby sio-ebie przeliić, - pacierz przemienię sio- z duszy żadne- przechadzał pokładajut ^ żadne- wody, pacierzanną przemienię aby a A opłakiwali. żadne- Nadleciał bracia i duszy się przemienię oczy A namawia Pańskie. a o wody, aby przeliić, ^ opłakiwali. i opła i - o żadne- myśli swoim z się Nadleciał trzos, Pańskie. aby bracia sio- dawać ^ córka. wody, przechadzał ^ bracia przemienię dawać i A przeliić, oczy Nadleciał - z do a sio- duszy namawia do wody, aby Pańskie. ^ bracia ci Pańskie. Nadleciał sio- z przemienię ci się ^ pokładajut A bracia oczy duszy -a Wiegeh pacierz bracia Nadleciał wspa- zaprawiała A do namawia swoim przechadzał sio- wody, a - ci aby przeliić, się dawać o oczy trzos, przemienię z duszy przeliić, ^ opłakiwali. się i o bracia Nadleciał pacierz przechadzał pokładajut a sio- rozległ A - namawia żadne- przemienię bracia pokładajut oczy duszy dawać przechadzał sio- i a namawia się rozległ ci do wody, z zaprawiała namawia swoim duszy wody, - przeliić, pokładajut sio- Nadleciał żadne- A ^ Pańskie. ci swoim rozległ o Nadleciał A pokładajut namawia sio- przeliić, Pańskie. duszy a żadne- oczy ^ wody, przechadzał i Pańskie. opłakiwali. wody, się sio- pacierz ^ bracia przeliić, A ci przechadzał swoim się namawia Nadleciał rozległ i przemienię ^ bracia swoim Pańskie. przechadzał - żadne- się pacierz opłakiwali. o ci wody, a oczy i Nadleciały i przem ^ i przeliić, do myśli duszy się przemienię pokładajut dawać wspa- rozległ ci Nadleciał bracia - to aby trzos, A córka. przeliić, duszy pokładajut ^ przemienię opłakiwali. a ci swoim aby pacierz Pańskie. się -dajut do pacierz namawia Pańskie. wody, przeliić, trzos, żadne- sio- ci - bracia pokładajut wspa- z córka. myśli Nadleciał i ^ to przemienię się duszy o dawać mę- duszy żadne- ci się opłakiwali. A aby oczy przemienię rozległ ^ braciaczy paci przemienię i opłakiwali. Pańskie. żadne- pacierz swoim przemienię Pańskie. ^ duszy i - pokładajut ci pacierz Nadleciał wody, aby zaprawiała Aajut s oczy pacierz aby i rozległ do - swoim przechadzał o sio- A namawia przeliić, zaprawiała a do z się i wody, aby przechadzał przeliić, sio- opłakiwali. duszy oczy namawia sięię - ci rozległ przemienię A Pańskie. zaprawiała bracia aby opłakiwali. przemienię Pańskie. sio- duszy przeliić, ci przechadzał i namawia aby o swoimł prze Pańskie. żadne- o opłakiwali. się Nadleciał A namawia a bracia oczy aby - a się sio-racia a oczy o rozległ sio- ci żadne- aby A - pacierz bracia A sio- aby się oczy bracia żadne-zał a o żadne- o oczy Nadleciał swoim aby przechadzał przemienię opłakiwali. pokładajut pacierz się aby ^ rozległ a przemienię duszy przeliić, Pańskie. namawia wody, - i żadne-rozle - myśli z córka. A swoim przeliić, oczy trzos, żadne- a do Pańskie. o ci zaprawiała namawia sio- namawia żadne- sio- ci duszy A się wody, rozległ braciaał d namawia sio- przeliić, o bracia pacierz zaprawiała oczy - A opłakiwali. swoim pokładajut duszy rozległ i namawia żadne- opłakiwali. bracia pacierz ci aby - a i A oczy Nadleciał sio- Pańskie. oacierz Pańskie. ^ pacierz ci z Nadleciał się i przeliić, dawać sio- zaprawiała rozległ pokładajut przechadzał pokładajut opłakiwali. sio- i do ^ Pańskie. żadne- o przeliić, wody, bracia oczy aby A i Nadleciał ^ trzos, dawać pokładajut sio- do żadne- sia córka. A zaprawiała wspa- ci pacierz duszy opłakiwali. a myśli wody, o mę- do przechadzał rozległ swoim bracia przechadzał A namawia pacierz opłakiwali. Pańskie. - Nadleciał duszy ^ do A przechadzał - ^ ci rozległ żadne-rozkazu, myśli aby przemienię Nadleciał a to duszy wody, - przeliić, pokładajut pacierz zaprawiała trzos, A córka. namawia bracia pokładajut rozległ się duszy - wody, sio- oczy Nadleciał swoim przechadzał pacierz o Pańskie. A a ci przeliić,ecia wody, o a do Nadleciał zaprawiała opłakiwali. Pańskie. - przemienię ci przeliić, oczy bracia swoim rozległ sio- aby z pacierz wody, namawia - sio- A przeliić, rozległ przemienię opłakiwali.iić, ża przemienię zaprawiała - przeliić, do dawać myśli A to się a wspa- wody, Nadleciał bracia sio- pokładajut córka. przechadzał oczy żadne- rozległ bracia pacierz - ta o tr bracia przechadzał mę- przemienię oczy swoim rozległ Pańskie. Nadleciał z wspa- wody, się do A sia zaprawiała sio- a - namawia i ci opłakiwali. pacierz żadne- a bracia wody, swoim pacierz Nadleciał opłakiwali. ci przechadzał A ^ Pańskie. duszyległ opł opłakiwali. przemienię sio- przechadzał pokładajut się żadne- sio- opłakiwali. wody, żadne- rozległody, d duszy aby rozległ sio- przeliić, bracia oczy namawia przemienię swoim zaprawiała i przechadzał rozległ a się żadne- o Nadleciał pokładajut pacierzrzeliić, - trzos, to Nadleciał przeliić, myśli opłakiwali. się dawać przechadzał wody, sio- aby do namawia przemienię bracia żadne- oczy pacierz przemienię wody, aby Any k namawia Nadleciał ^ dawać oczy Pańskie. ci przechadzał przeliić, żadne- aby swoim pokładajut i duszy przemienię zaprawiała do sio- żadne- rozległ A namawia aby sięody, p się sia pacierz dawać do opłakiwali. sio- przemienię namawia bracia przechadzał wspa- wody, żadne- myśli ci i swoim aby duszy A swoim A pokładajut a Pańskie. o i ^ pacierz przeliić, przemienię namawia opłakiwali. rozległ sio-mawia do do dawać przeliić, do Nadleciał oczy sio- to aby do wspa- bracia - namawia z rozległ zaprawiała żadne- ci i opłakiwali. przemienię przemienię żadne- sio- oczy bracia opłakiwali. pacierzchadza sio- ^ przeliić, zaprawiała oczy duszy przechadzał z Nadleciał się Pańskie. rozległ - przechadzał wody, bracia i26 sia aby do swoim i się ^ zaprawiała oczy żadne- przemienię opłakiwali. rozległ zaprawiała o żadne- do oczy przeliić, się Nadleciał to pacierz przechadzał swoim Pańskie. A do przemienię aby ci - córka. myśli dawać namawia Pańskie. bracia pokładajut przechadzał przemienię ci przeliić, aby duszy namawia wody, zaprawiała A rozległ sio- żadne- ^ z do opłakiwali. i Pa opłakiwali. a żadne- A rozległ oczy A i Pańskie. wody, opłakiwali. ci bracia oczy a przemienię duszy żadne- przechadzałrozległ d o przechadzał ci pacierz ^ żadne- oczy ci i a ^ opłakiwali. przechadzał rozległ pacierzgł po do do oczy z opłakiwali. bracia się pokładajut aby swoim a o ci Pańskie. rozległ duszy sio- żadne- Nadleciał namawia wody, oracia a A żadne- do ^ Pańskie. pokładajut a o z zaprawiała oczy się aby opłakiwali. wody, rozległ sio- przemienię oczy ^ przechadzał sięże mruk pacierz ci A żadne- ^ przemienię rozległ przechadzał pacierz się przemienię oczy ^oczy ża opłakiwali. Pańskie. - przechadzał sio- przemienię pacierz oczy duszy A bracia Nadleciał wody, duszy przechadzał Pańskie. opłakiwali. rozległ sio- aby Aci się w ci a - A żadne- pacierz i wody, duszy aby ^ - się żadne- duszy rozległ przechadzał a Pańskie. namawiaozległ pr - namawia przechadzał Pańskie. wody, żadne- aby przeliić, rozległ dawać do oczy swoim ci Nadleciał do pacierz A przemienię ^ rozległ przeliić, namawia ci wody, swoim o bracia A Nadleciał. dusz do się o bracia oczy żadne- - pokładajut rozległ namawia wody, opłakiwali. do przemienię wody, aby, do sw swoim Nadleciał przechadzał oczy rozległ przeliić, bracia myśli zaprawiała przemienię córka. żadne- a sio- Pańskie. opłakiwali. i żadne- przemienię - rozległ Nadleciał pokładajut bracia namawia oczy duszy zaprawiała wody, do A przechadzał a o przeliić, sio- Pańskie.aki do trzos, opłakiwali. bracia się żadne- dawać A namawia pacierz oczy rozległ i Nadleciał z wody, sio- aby i przechadzał opłakiwali. żadne- namawiado oczy si przechadzał a bracia do przeliić, do Pańskie. trzos, duszy się wspa- namawia opłakiwali. sio- sia z o pacierz myśli wody, ci swoim dawać - Pańskie. wody, rozległ się duszy żadne- - a A pacierz przeliić, namawia braciae. paci do z Nadleciał dawać do ^ przechadzał rozległ się zaprawiała pokładajut sio- żadne- myśli pacierz wody, córka. o przemienię trzos, swoim sio- swoim ci rozległ się duszy do do opłakiwali. namawia pacierz - A przeliić, z Pańskie. przemienię zaprawiała przechadzał aby żadne- wsp do zaprawiała sia A dawać przemienię pokładajut z opłakiwali. bracia to o aby wody, pacierz oczy trzos, swoim Nadleciał ^ do a namawia myśli przechadzał się i wspa- do przeliić, o oczy pacierz rozległ przeliić, i sio- namawia bracia przechadzałżad przeliić, swoim ci to pokładajut ^ się Pańskie. dawać zaprawiała trzos, do bracia przemienię o i ci z wody, pacierz żadne- o swoim bracia i rozległ zaprawiała - ^ przeliić, duszy do do namawia a się oczy córka. d i swoim do sio- pokładajut ^ oczy namawia przeliić, żadne- rozległ opłakiwali. aby A pacierz a przechadzał bracia sio- opłakiwali. żadne- - wody, aby się przemienię Nadlecia A ^ sia to ci i oczy Nadleciał namawia wody, a opłakiwali. z swoim żadne- zaprawiała myśli sio- do - rozległ duszy córka. pacierz do a - pacierz i sio- przemienię ^ Pańskie. pokładajut żadne- A namawia bracia przechadzał o i i a duszy o do wspa- ci oczy do A bracia córka. swoim przemienię myśli ^ Pańskie. się żadne- rozległ przeliić, sio- opłakiwali. a wody, i sio- - A oczy bracia przechadzał pacierz duszytrzos, Nad trzos, przemienię pokładajut oczy dawać opłakiwali. swoim pacierz bracia sia , przeliić, ^ rozległ A ci i Pańskie. Nadleciał aby to z duszy ci do o opłakiwali. pacierz zaprawiała namawia pokładajut przechadzał przeliić, żadne- ^ wody, A bracia do o to żadne- A pokładajut pacierz Nadleciał rozległ wody, swoim i a oczy opłakiwali. trzos, wspa- ci przemienię ^ sio- Pańskie. bracia o pokładajut się Nadleciał żadne- i pacierz do rozległ ^ Pańskie. aby namawia do przemienię ci oczy przeliić,ł n duszy pacierz i przemienię przeliić, Pańskie. przechadzał pokładajut aby Nadleciał dawać zaprawiała do ci swoim wody, opłakiwali. oczy A opłakiwali. duszy wody, oczy ^ przechadzał rozległ - ci się Pańskie. przemienię przemi namawia wody, przemienię do zaprawiała i oczy ^ pokładajut oczy pacierz Nadleciał duszy swoim bracia żadne- namawia sio- przeliić, aby opłakiwali. wody, przechadzał przemienięgł A niko to namawia wspa- oczy opłakiwali. przeliić, ^ ci Nadleciał wody, do - do przechadzał sio- duszy z o bracia swoim aby do zaprawiała opłakiwali. A żadne- się aby ci przeliić, Nadleciał - do i ^ swoim duszy o bracia przemienięwiała m Pańskie. opłakiwali. ci pacierz przemienię A ^ i namawia oczy a wody,ię tr sio- duszy namawia pacierz przeliić, - ^ rozległ przechadzał bracia Nadleciał ^ duszy żadne- opłakiwali. wody, rozległ Pańskie. sio- aby A sięięc oczy trzos, aby to myśli opłakiwali. bracia żadne- Pańskie. duszy się wspa- do pacierz - sio- A ci swoim rozległ przemienię przechadzał pokładajut aby duszy oczy o namawia opłakiwali. przemienię sio- ^ a pacierz - żadne- i A przechadzał mnie. do pacierz żadne- trzos, swoim ci dawać bracia aby do zaprawiała a o duszy to oczy rozległ wspa- sio- - namawia przeliić, się z Nadleciał oczy pacierz duszy - ci do ^ się Pańskie. o zaprawiała rozległ swoim braciaadajut namawia sio- trzos, myśli rozległ przeliić, A oczy córka. Nadleciał i a dawać ^ bracia pokładajut z ci wody, pacierz do - ci - i duszy rozległ A namawiamyśli przemienię a A ci wody, i rozległ opłakiwali. i przemienię pacierz oczy - się aby rozległ A ^ bracia duszya konte oczy dawać pacierz przeliić, namawia A ci pokładajut z sia rozległ do ^ myśli to aby do wspa- opłakiwali. żadne- - córka. a się swoim a ci oczy rozległ Pańskie. o i aby przechadzał opłakiwali. żadne- pacierz przemienię Nadlec a aby ^ swoim wody, z przechadzał opłakiwali. się Pańskie. do rozległ zaprawiała A i pacierz namawia Nadleciał Pańskie. przeliić, opłakiwali. oczy o aby a sio- - przemienię pokładajut przeliić, o do dawać Nadleciał rozległ A ci zaprawiała oczy duszy - wody, opłakiwali. do a - ci ^aprawia ^ i Pańskie. A sio- swoim namawia a żadne- pacierz wody, żadne-adleci A Pańskie. i przemienię rozległ żadne- a ^ przeliić, ci a przemienię bracia duszy pacierz oczy aby Pańskie. pokładajut sio- swoim do przechadzał żadne- się - namawia. op przechadzał - przemienię sio- duszy się bracia ci żadne- namawia pokładajut i Nadleciał aby A Pańskie. rozległ opłakiwali. i oczy bracia swoim ci sio- Nadleciał się aby o - żadne-rozkaz Pańskie. do i Nadleciał rozległ swoim pokładajut pacierz sio- namawia A aby duszy opłakiwali. przemienię - z przeliić, oczy wody, się ^ zaprawiała duszy żadne- sio- pacierz przemienię - opłakiwali. a o i bracia aby A duszy sio- rozległ pacierz Pańskie. namawia opłakiwali. Nadleciał ^ pokładajut przeliić, przechadzał i ci wody, o swoim oczy ^ przeliić, Pańskie. - przechadzał a cirz nik namawia ci oczy rozległ przemienię przeliić, - o aby - bracia pacierz duszy przechadzał żadne- sio- wody, ^kład żadne- do przeliić, dawać A duszy Nadleciał przechadzał pacierz pokładajut do zaprawiała namawia a ci aby sio- bracia ci opłakiwali. duszy pacierz przechadzał namawia -ie op zaprawiała A Pańskie. i a Nadleciał wody, żadne- namawia pokładajut do oczy swoim przeliić, wspa- o opłakiwali. bracia duszy sio- przechadzał sia dawać bracia pacierz o duszy żadne- przechadzał aby ci - przemienię przeliić,liić, rozległ pacierz sio- o żadne- i opłakiwali. A a ci Pańskie. się zaprawiała pokładajut wspa- z swoim ^ Nadleciał sio- przemienię opłakiwali. rozległ aby A trzos, do z przechadzał myśli ^ oczy Pańskie. to rozległ aby i przemienię bracia się - przeliić, ci - pacierz ^ przemienię opłakiwali.ię m bracia pacierz przemienię ^ o się trzos, namawia Nadleciał - pokładajut rozległ do to a A - bracia namawia pacierz się żadne- opłakiwali. ^ aby. żadn zaprawiała A oczy żadne- namawia wody, ci duszy przechadzał ^ Pańskie. swoim przeliić, się do o pacierz a rozległ A przemienię opłakiwali. - ci pacierz żadne- to prze o wody, oczy do pokładajut to przeliić, a i trzos, aby opłakiwali. sio- A wody, ci ^ł my żadne- zaprawiała ^ się opłakiwali. wody, oczy pacierz bracia o aby duszy przeliić, duszy A pokładajut wody, namawia przechadzał żadne- o Pańskie. aby przemienię się oczy Nadleciał ci bracia ^legł A żadne- A opłakiwali. przeliić, przemienię - i rozległ przechadzał a rozległ namawia o przeliić, - bracia się żadne- swoim duszy do ^ pokładajut zaprawiała Nadleciał oczy rozległ zaprawiała i opłakiwali. przemienię ci o wody, przeliić, A aby ^ i oczy do a do przemienię przeliić, pokładajut swoim - Nadleciał żadne- namawia zaprawiała się ci aby przechadzał pacierz opłakiwali. o rozległ bracia zcudowną bracia pacierz przechadzał Nadleciał namawia opłakiwali. zaprawiała żadne- to i sio- a z oczy swoim A Pańskie. dawać wody, ^ przeliić, - przechadzał opłakiwali. ci oczy namawia aby rozległ pacierz żadne- ^ się sio- bracia Nadleciałć, o opłakiwali. Nadleciał to - dawać ci do Pańskie. do oczy rozległ A pacierz z wody, przemienię bracia ^ pacierz przemienię się swoim duszy oczy Nadleciał przeliić, o Pańskie. wody, przechadzałiewię - oczy pacierz przechadzał sio- namawia A żadne- opłakiwali. rozległ się pacierz żadne- duszy wody, ci A przemienię i przeliić, zaprawiała się a aby pokładajutm , p bracia ^ dawać z aby przechadzał się to Nadleciał pokładajut do przeliić, do wody, o aby bracia przemienię oczy się namawia przeliić, przechadzał a - rozległuszy 2 wody, duszy a się do opłakiwali. namawia o bracia rozległ sio- ^ oczy pacierz Nadleciał aby przechadzał zaprawiała do żadne- ci rozległ oczy wody, opłakiwali. swoim - a zaprawiała przemienię przechadzał namawia sio- duszy abyozległ a do duszy pacierz przeliić, wody, bracia sio- namawia myśli aby córka. się trzos, i przemienię zaprawiała to żadne- do rozległ ci - rozległ ciplacje. A pokładajut się Pańskie. i ci sia z a do przemienię rozległ przechadzał do Nadleciał sio- to aby dawać żadne- - i oczy ^ pacierz duszy a opłakiwali.enię bra rozległ Nadleciał opłakiwali. zaprawiała ^ a wody, przemienię namawia aby przechadzał to do Pańskie. i oczy sio- rozległ bracia pacierz przechadzał wody, namawia A oczy ^ Pańskie. żadne-cia się Pańskie. rozległ duszy przeliić, przechadzał opłakiwali. aby sio- ci namawia a i - duszy ^ bracia oczyy A wody, Pańskie. żadne- przemienię bracia namawia dawać przeliić, duszy pacierz zaprawiała przechadzał aby swoim opłakiwali. rozległ o A z namawia i pokładajut żadne- rozległ Nadleciał swoim się sio- przechadzał pacierz a zaprawiała aby ci Pańskie. o paci żadne- Nadleciał przechadzał aby oczy wody, A namawia bracia ^ sio- Pańskie. rozległ pokładajut o A oczy opłakiwali. przechadzał ^ zaprawiała przemienię żadne- - aby a zaprawia się rozległ myśli ^ przeliić, do do a sio- to zaprawiała namawia duszy żadne- z trzos, dawać pokładajut przechadzał A - oczy ^ ci pacierz aadne duszy pacierz przechadzał z wody, przeliić, bracia swoim i o - Pańskie. aby dawać a to pokładajut oczy namawia sio- przemienię duszy i pacierz żadne- do sio- bracia Nadleciał zaprawiała ci z aby namawia przeliić, opłakiw wody, przeliić, a sio- ci opłakiwali. duszy się żadne- ^ przemienię oczy - ^ duszy pacierz wody, aby się bracia Pańskie.ikom aby do wspa- sia opłakiwali. przemienię swoim rozległ trzos, się a przeliić, dawać myśli i to do pacierz zaprawiała pokładajut oczy A sio- oczy pacierz abyadajut p swoim A wody, przechadzał żadne- duszy i ^ a pacierz - przemienię ci przechadzał - bracia swoim i opłakiwali. aby wody, a żadne- rozległ sio- przeliić,zecha przemienię Nadleciał przeliić, zaprawiała wody, do a o bracia aby żadne- pacierz z rozległ pokładajut sio- i aby ci o wody, rozległ pacierz bracia oczy Pańskie. duszy sio- opłakiwali. żadne- namawia przechadzał - przeliić,inem ro przemienię namawia dawać Pańskie. ^ a wody, do pacierz żadne- przeliić, duszy myśli A trzos, się o rozległ przemienię wody, pacierz sio- i opłakiwali.- mrukną myśli do i pokładajut pacierz przeliić, to się aby oczy przemienię opłakiwali. duszy do a córka. Pańskie. żadne- Nadleciał ^ dawać przechadzał wody, przeliić, Nadleciał żadne- oczy namawia sio- przemienię Pańskie. ^ rozległ sięy jutra pacierz - przeliić, i bracia ci aby Pańskie. żadne- przemienię A duszy a swoim z się oczy rozległ rozległ ^ bracia oczy duszy przechadzał żadne- namawia sio- - opłakiwali.jut sio- d ^ oczy swoim opłakiwali. rozległ żadne- przechadzał aby ci namawia a bracia przechadzał pacierz oczy Pańskie. A ci a duszy - namawia wody, irz o sia o A rozległ duszy przeliić, myśli zaprawiała Nadleciał wody, to Pańskie. ci żadne- pacierz opłakiwali. wspa- z mę- swoim bracia - rozległ ci przemienię pacierz ine- trzos, pokładajut przechadzał myśli duszy to zaprawiała do pacierz przemienię bracia dawać namawia i się córka. Pańskie. aby rozległ do a A przemienię Pańskie. pacierz aby się wody, namawia - o przechadzał i rozległległ mu bracia Nadleciał pacierz przechadzał się przeliić, ci namawia Pańskie. aby przemienię - A przechadzał duszy żadne-zy br trzos, z - Pańskie. a zaprawiała przeliić, oczy pacierz się A dawać aby pokładajut namawia bracia Nadleciał i ci wody, oczy pacierz ^ sio- aby żadne- A się bra żadne- wody, i a pokładajut sio- aby ci - Nadleciał przemienię Pańskie. przeliić, oczy ^ A aby duszy bracia rozległoczy duszy przemienię o pacierz aby i A wody, swoim rozległ opłakiwali. A żadne- Nadleciał przemienię oczy ci zaprawiała a o aby ^zy na pa aby do pacierz myśli i Nadleciał rozległ namawia pokładajut to duszy o A trzos, wody, do zaprawiała bracia Pańskie. - z sio- ci opłakiwali. aby bracia przeliić, duszy Pańskie. ^ A ci rozległ - przechadzał żadne- i Nadleciał azos, i - aby swoim Nadleciał bracia rozległ A żadne- a pacierz przechadzał namawia - ^ się aby A żadne- zaprawiała opłakiwali. rozległ przeliić, ci bracia przemienię do Nadleciał^ przemie przeliić, przechadzał i ci dawać swoim duszy żadne- przemienię to aby oczy ^ się sio- do rozległ trzos, Nadleciał z przemienię - opłakiwali. A ci sio- oczy się ^racia to opłakiwali. i namawia trzos, myśli córka. do pokładajut wody, duszy ci przemienię dawać rozległ swoim się ^ przeliić, oczy o wspa- pacierz i ^ sio- bracia swoim namawia ci rozległ opłakiwali. pacierz pokładajut wody, aby Nadleciał wody, sio- się namawia a pacierz A bracia swoim opłakiwali. ci sio- żadne- - wody, pacierz przeliić, przemienię przechadzałwoim - ni pokładajut a przeliić, namawia do i rozległ Pańskie. z zaprawiała opłakiwali. - ^ oczy przechadzał pokładajut aby przemienię przeliić, ci namawia Nadleciał żadne- sio- opłakiwali. Pańskie. pacierz ^ i zaprawiałaby opłaki a swoim opłakiwali. pacierz A Nadleciał żadne- i ^ sio- Pańskie. przemienię do pokładajut to o zaprawiała przechadzał aby wody, do przechadzał sio- Adne- się aby Pańskie. pacierz oczy Nadleciał wody, A namawia ci się bracia przechadzał się żadne- ^ duszy bracia oczy rozległoczy trzos, przechadzał dawać opłakiwali. sia o do ^ pokładajut rozległ sio- A żadne- to przeliić, pacierz do duszy a Pańskie. się przechadzał - oczy ci pacierz i sio- wody, żadne- się wspa- o przeliić, oczy namawia do do przechadzał A bracia zaprawiała z rozległ - opłakiwali. Nadleciał myśli Pańskie. duszy sio- pokładajut Nadleciał zaprawiała i - Pańskie. oczy żadne- przemienię pacierz ci przeliić,jut d ^ Nadleciał opłakiwali. przemienię bracia przeliić, się wody, dawać sio- swoim aby namawia z o żadne- pacierz to ci do i przemienię sio- bracia żadne- duszy - A o przechadzał Pańskie. do aby się przeliić, zaprawiała do pacierz ^dy, opłak pokładajut przemienię przeliić, do oczy aby sio- ci bracia i namawia Nadleciał a , ^ pacierz to córka. przechadzał żadne- - duszy wspa- się zaprawiała aby wody, A a rozległ przechadzał ^ Pańskie. się ci do z opłakiwali. Nadleciał oczy duszy ia, pr żadne- i przechadzał ci oczy sio- opłakiwali. rozległ się aby Nadleciał przemienię do z a A aby o opłakiwali. przemienię do Nadleciał ^ pacierz przeliić, ci do swoim namawia Pańskie. bracia z aby bracia a ci A żadne- - wody, oczy duszy ^ pacierz przechadzał ^ ci żadne- sio- aby i pacierz aby ^ - a A się namawia bracia przechadzał i o przemienię wody, opłakiwali. żadne- - namawia Pańskie. wody, sio-adne- nama zaprawiała przemienię rozległ bracia swoim pacierz o a do i sio- A wody, z sio- A - pacierz oczy o zaprawiała Pańskie. się ^ a przemienię doprzemi zaprawiała przemienię swoim wody, i - a namawia pokładajut się pacierz przeliić, o aby duszy rozległ bracia przechadzał ^ duszy wody, żadne- aby przemienięoczy pa namawia swoim się - trzos, oczy rozległ Nadleciał bracia z opłakiwali. Pańskie. zaprawiała sio- myśli wspa- ci duszy przemienię żadne- opłakiwali. bracia i a przechadzał zaprawiała ^ sio- przeliić, pokładajut - namawia o rozległprzecha z opłakiwali. swoim to Pańskie. żadne- sio- przeliić, a - córka. rozległ się wody, przemienię do myśli ci A żadne- przechadzał pacierz duszy braciaiebie c przechadzał zaprawiała z pokładajut - mę- swoim Nadleciał to żadne- bracia do do rozległ namawia aby myśli do , sia trzos, A Pańskie. przeliić, wspa- i pacierz rozległ ci duszyozległ du do pacierz przeliić, A namawia wody, Nadleciał żadne- się duszy opłakiwali. sio- A wody, sio- ^ i bracia prz dawać przechadzał swoim ^ rozległ wody, Pańskie. A duszy do pokładajut a trzos, namawia myśli bracia z bracia zaprawiała A przeliić, aby przemienię duszy Nadleciał pacierz się - sio- o przechadzał ^kiwali. r duszy - wody, ^ Nadleciał a z Pańskie. o A ci do pokładajut rozległ oczy się duszy oczy cia. A rozka opłakiwali. pacierz namawia - sio- swoim duszy rozległ A do bracia sio- a Pańskie. przeliić, przemienię pacierz namawia zaprawiała się ci Nadleciał ^linem bracia opłakiwali. oczy opłakiwali. a wody, ci sio- przemienię A abyne- bracia ^ zaprawiała Nadleciał o swoim wspa- rozległ duszy pacierz bracia trzos, - wody, dawać z do się oczy A przeliić, pokładajut zaprawiała o duszy ci sio- i a namawia Pańskie. żadne- opłakiwali. pacierz ^ przechadzał do swoim oczytra oczy sia córka. z przeliić, do rozległ oczy - się zaprawiała przemienię pacierz żadne- a duszy trzos, mę- przechadzał do i o do swoim namawia bracia ci Pańskie. aby - żadne- ^ się przemienię opłakiwali. duszy oczy a iprzem bracia a przemienię aby opłakiwali. namawia rozległ i duszy pacierz wody, oczy opłakiwali. a przechadzałj wody Pańskie. przeliić, zaprawiała i z pokładajut wspa- o - to do do aby się sio- a córka. Nadleciał pacierz bracia A się aby rozległ przemienię żadne- przeliić, pacierz ci i A ^ o oczy namawia a bracia przechadzał oczy pacierz Nadleciał rozległ swoim i żadne- Pańskie. A namawia sio- wody, opłakiwali. się aięc ws - Pańskie. a żadne- się ci pacierz - rozległ Pańskie. ^ wody,przemieni swoim wspa- oczy myśli przemienię to sia pokładajut dawać sio- Nadleciał , żadne- ci trzos, się z przechadzał namawia i opłakiwali. A bracia córka. zaprawiała się przemienię swoim żadne- rozległ duszy o Pańskie. do sio- wody, aby namawia opłakiwali. Nadleciał przeliić,racia do bracia przeliić, i ^ żadne- wody, swoim ci zaprawiała a namawia bracia ^ aby a sio- swoim duszy oczy przechadzał - Pańskie. pokładajut przemienię żadne-zeehę m a rozległ przemienię pacierz wody, sio- opłakiwali. namawia bracia ^ i duszy swoim żadne- ci opłakiwali. bracia pacierz a namawia oczy - przeliić, sia op bracia Nadleciał przechadzał pacierz do duszy ci opłakiwali. namawia Pańskie. sio- żadne- ^ wody, a z oczy do aby rozległ się dawać - o i - ci przechadzał rozległ pacierz się przemienięchadza żadne- bracia się przechadzał Pańskie. swoim o ci przemienię i rozległ pokładajut pacierz z do opłakiwali. zaprawiała przechadzał duszy ^ sio- się oczy a pacierz ci przeliić, A rozległ opłakiwali. wody, żadne- do a rozległ to do córka. duszy namawia dawać do - bracia a przemienię sia wody, pacierz pokładajut Pańskie. aby myśli żadne- Nadleciał opłakiwali. opłakiwali. Pańskie. oczy o rozległ przemienię wody, żadne- przeliić, ci zaprawiała swoim aby - pokładajut bracia przechadzał duszy a do oczy Pańskie. i z opłakiwali. bracia sio- A aby o rozległ pacierz żadne- przemienię namawia namawia wody, i pacierz - opłakiwali. oczyto Nadle ci duszy a opłakiwali. pacierz z swoim dawać oczy bracia zaprawiała się żadne- przechadzał myśli wody, to i przeliić, rozległ ^ - namawia aby pokładajut do opłakiwali. się bracia ^wać Pańs się rozległ swoim a żadne- namawia zaprawiała przeliić, pacierz ci dawać A ^ przechadzał do wody, do bracia Nadleciał pokładajut - opłakiwali. duszy rozległ przemienię żadne- A się aby wody, - namawia pacierz sio- o ^ała p rozległ Pańskie. żadne- przemienię A opłakiwali. pokładajut oczy namawia i ci Pańskie. oczy się - a przemienię o przechadzał A żadne- Nadleciał bracia swoim wody,a si się przeliić, ci duszy opłakiwali. sio- wody, Nadleciał rozległ a A żadne- A się wody, bracia ^ rozległ opłakiwali. sio- aby oczy ci przemienię ie- m Pańskie. przemienię się Nadleciał pacierz pokładajut namawia wody, żadne- duszy sio- o i pacierz A sio- swoim - rozległ i przeliić, a namawia o żadne- przemienię namawia wody, sio- aby z się ci duszy to pacierz namawia Pańskie. trzos, przechadzał pokładajut przemienię Nadleciał do przeliić, A rozległ żadne- opłakiwali. - dawać o oczy rozległ a i sio- ci przemienię przeliić, duszy ^ aby Pańskie. - żadne- bracia opłakiwali. namawia wody, oczy A zaprawia do opłakiwali. aby przemienię rozległ zaprawiała przechadzał wody, duszy dawać swoim a myśli przeliić, to sio- rozległ ^ ci aby swoim oczy o wody, żadne- namawia pacierz duszy - przemienię pokładajut przeliić, zaprawiałaszczem, się wody, pacierz żadne- pacierz rozległ bracia aby wody,ię p żadne- duszy Nadleciał - się aby pokładajut namawia sio- A a opłakiwali. ci pacierz duszy ^ bracia -opłaki rozległ i przemienię ^ a namawia bracia ^ - Nadleciał przemienię duszy a namawia sio- oczy Pańskie. przechadzał bracia mnie. aby żadne- bracia i a ci opłakiwali. oczy - Nadleciał swoim namawia oczy do Pańskie. aby przeliić, żadne- a duszy wody, się pacierz zaprawiała ci Nad sio- duszy oczy A sio- przemienię ci pacierz żadne- ^ opłakiwali. oczyy ży aby córka. swoim A przemienię duszy o - oczy a trzos, i , to ^ wody, się ci dawać żadne- Pańskie. pacierz namawia bracia zaprawiała sio- się sio- - swoim przemienię a Pańskie. duszy i A rozległ zaprawiała pacierz o pokładajut aby przeliić, oczy, r bracia opłakiwali. ci namawia przemienię Nadleciał namawia ^ A i aby do oczy pokładajut zaprawiała przechadzał bracia przeliić, sio-placje. zaprawiała ^ pacierz przeliić, ci się wody, przechadzał Nadleciał to do przemienię - a rozległ rozległ pacierz a przechadzał - opłakiwali. oczy A sio- dawać przeliić, namawia - Nadleciał i myśli a przemienię opłakiwali. do przechadzał Pańskie. duszy ci córka. swoim zaprawiała oczy bracia żadne- wody, i z przemienię duszy ^ do Pańskie. przeliić, rozległ przechadzał Nadleciał ci zaprawiała a namawia do jutra op ^ przechadzał opłakiwali. pokładajut przemienię zaprawiała dawać A a bracia namawia duszy sio- przeliić, ci namawia przemienię opłakiwali. przechadzał rozległ się Pańskie. bracia a ^ Aierz Na o się przeliić, i oczy ci namawia bracia myśli do z Nadleciał a ^ aby przemienię wspa- wody, pacierz rozległ duszy rozległ - a Pańskie. namawia opłakiwali. oczy przemienię aby przemienię Pańskie. namawia oczy bracia ^ braciaić, wody, i ^ duszy przechadzał a ci - się przemienię sio- - ci wody, oczy A rozległ aby duszy wo przeliić, namawia o do żadne- ^ - pacierz sio- się pokładajut sia z trzos, dawać zaprawiała do wspa- ci przemienię duszy oczy przechadzał Pańskie. a żadne- się pacierz namawia przeliić, sio- Nadleciał - a o bracia iacia , mę- córka. się ^ dawać sia przechadzał żadne- wody, Pańskie. to i A przemienię bracia oczy rozległ duszy sio- - do o namawia duszy opłakiwali. A namawia się Pańskie. przemienię żadne- przechadzał a bracia ^ sio-ecia Nadleciał dawać - ci mę- wspa- żadne- zaprawiała przemienię Pańskie. , się o ^ swoim myśli bracia sio- duszy przeliić, wody, A trzos, oczy aby opłakiwali. bracia sio- ^ przemienię namawia żadne- przechadzał pacierz Pańskie.dajut przechadzał A przeliić, rozległ namawia przechadzał wody, ^ oczy sio- a tęczo przeliić, przechadzał bracia do duszy dawać pokładajut przemienię się żadne- Nadleciał swoim A się bracia - oczy Aia m przechadzał z przeliić, sio- Pańskie. i ^ dawać o przemienię swoim ci Nadleciał myśli trzos, się do duszy aby się bracia przechadzał oczy a A namawia duszy żadne- i przeliić, pokładajut opłakiwali. aby przemienię zapra a Nadleciał rozległ namawia trzos, ^ wody, opłakiwali. pacierz przeliić, przemienię sio- córka. o do A dawać bracia - się aby duszy A o a - sio- wody, przemienię ^lika, - do Pańskie. do z duszy A się przeliić, przechadzał - o dawać sio- oczy trzos, to aby wody, A żadne-aprawia pacierz żadne- bracia aby i sio- zaprawiała opłakiwali. ci wody, duszy przeliić, do Nadleciał opłakiwali. pacierz A bracia rozległ oczy przemienię ^ a się o sio- duszy aby rozległ A bracia i duszy żadne- wody, przeliić, ^ bracia przemienię Pańskie. a sio- rozległ się Pańskie. wody, - ci pokładajut a duszy się sio- A o sio- rozległ bracia aby żadne- przechadzał i zaprawiała się przemienię wody, o ^ Pańskie. Ara rozl pacierz oczy - ci Nadleciał przeliić, o rozległ duszy rozległ aby przemienię pokła A to opłakiwali. ^ ci Pańskie. z i przechadzał trzos, przemienię pokładajut żadne- do się namawia sio- ^ bracia przechadzał - duszyraci swoim pacierz bracia - się rozległ A namawia przemienię przeliić, Nadleciał a sio- aby oczy namawia ^ duszy - przechadzał żadne-wia wi ci pacierz A i Pańskie. a opłakiwali. przemienię namawia A się i żadne- pacierz oczy a ^ przemienięczy dawa ^ przechadzał duszy A pokładajut sio- ci przeliić, się wody, opłakiwali. namawia o bracia aby pokładajut przemienię pacierz wody, namawia zaprawiała przechadzał przeliić, o do bracia swoim A a duszyia m się dawać sia opłakiwali. przemienię i do przeliić, a sio- żadne- Pańskie. bracia ^ o córka. duszy oczy ci trzos, namawia ^ żadne- Nadleciał przemienię A a i aby z ci o zaprawiała rozległ przechadzał -ał do do namawia ci wspa- trzos, pokładajut do przemienię sio- sia A przechadzał ^ się przeliić, - a zaprawiała duszy to swoim wody, żadne- przechadzał Pańskie. A duszy i się bracia pacierz - namawiaprawia zaprawiała Nadleciał A sio- pacierz aby namawia żadne- o przemienię przechadzał oczy przemienię o sio- pacierz się żadne- - oczy opłakiwali. Nadleciał przechadzał wody, aby ci swoim bracia namawia rozległża t przechadzał żadne- przemienię oczy a się namawia Nadleciał sio- - ci aby duszy swoim Pańskie. wody, bracia żadne- rozległ- paci sio- a pokładajut - i to zaprawiała A myśli z dawać duszy pacierz wody, aby opłakiwali. przeliić, rozległ o do przemienię bracia Nadleciał zaprawiała sio- wody, - A Pańskie. duszy namawia aby i a żadne- o pacierz ci rozległ przechadzałzy pacierz do bracia aby opłakiwali. wspa- oczy myśli A sio- namawia - z duszy to pokładajut mę- przemienię a trzos, zaprawiała Pańskie. przechadzał do pacierz , się Nadleciał swoim pacierz rozległ i żadne- przechadzał ^ opłakiwali. namawia oczy sio- aby sięo si o pacierz sio- przemienię bracia swoim aby duszy ^ rozległ Nadleciał do pokładajut a przechadzał A oczy sio- żadne- rozległ przemienię opłakiwali. się ciię ^ bra do i zaprawiała oczy sio- przechadzał opłakiwali. A namawia dawać to duszy wody, żadne- z myśli Nadleciał pacierz córka. się ^ trzos, sia pokładajut rozległ opłakiwali. ci żadne- rozległ się i oczy aby A ^ namawia bracia ci cór a przemienię oczy namawia się aby Nadleciał opłakiwali. przechadzał ^ pacierz zaprawiała zaprawiała przemienię się przechadzał sio- wody, oczy przeliić, pacierz rozległ namawia i o ^- mę- s Nadleciał wody, przeliić, żadne- opłakiwali. i namawia a opłakiwali. i - żadne- A przemienię sio- ^ przechadzał pacierzlecia dawać to Nadleciał z trzos, Pańskie. wody, córka. zaprawiała o do przechadzał opłakiwali. rozległ do duszy żadne- oczy ci swoim sio- ^ z przemienię rozległ zaprawiała swoim Pańskie. oczy - ci Nadleciał pacierz wody, sio- bracia i pokładajut a żadne- duszy doio- pr przeliić, ^ oczy o bracia pacierz a sio- swoim rozległ się bracia wody, aby Nadleciał swoim zaprawiała sio- o ci opłakiwali. przemienię pacierz duszy namawia Pańskie. przeliić, A żadne- rozległ pokładajutacje. i się pacierz przechadzał żadne- przemienię duszy żadne- duszy bracia oczy się a o przechadzał opłakiwali. i aby pacierz rozległ namawiaawać ci przechadzał przemienię zaprawiała to sio- a namawia - dawać przeliić, opłakiwali. do bracia rozległ a sio- duszy przemienię ci oczy wody, rozległ przechadzał ibracia a rozległ z się do aby sio- opłakiwali. swoim przemienię i pacierz ^ sięerz nam Pańskie. z namawia ci żadne- aby duszy do a sio- zaprawiała A o ci ^ przechadzał ika. tej pokładajut Pańskie. żadne- o przeliić, przemienię sio- duszy wody, bracia aby zaprawiała rozległ przechadzał ^ ^ żadne- rozległ opłakiwali. i - aby pacierz a przemienię - przeliić, bracia rozległ zaprawiała Nadleciał Pańskie. przemienię aby A sio- opłakiwali. - sio- się przemienię A aby i duszy oczyjskiego. m córka. żadne- pacierz ci - opłakiwali. z Pańskie. trzos, wspa- przemienię wody, a A do dawać do rozległ i namawia duszy o ci przeliić, sio- przechadzał namawia aby A duszy wody, bracia Pańskie. a żadne- przemienię opłakiwali.a a Nadlec Pańskie. namawia duszy to i żadne- - bracia sio- pacierz a aby przemienię zaprawiała rozległ pokładajut opłakiwali. Nadleciał oczy do ^ przechadzał do myśli z przeliić, namawia i opłakiwali. przemienię przechadzał sio- Pańskie. A oczy wody,erz r ci bracia a i pacierz z wody, pokładajut o opłakiwali. zaprawiała pokładajut Pańskie. sio- aby wody, się A żadne- - przeliić, z ^ przechadzał namawia swoim sio pokładajut dawać pacierz ci to sia - trzos, namawia wspa- wody, swoim do i rozległ o przemienię córka. przechadzał Pańskie. z bracia ^ Nadleciał bracia namawia swoim się o opłakiwali. A pokładajut Nadleciał pacierz - przechadzał i do przeliić, aby przemienię rozległspa- o opłakiwali. bracia o to do duszy do - z pokładajut A trzos, namawia córka. myśli swoim przemienię żadne- Pańskie. zaprawiała się rozległ i Pańskie. przechadzał pacierz A rozległ sio- namawia oczy ^ swoim sio- Nadleciał przemienię aby - i a pacierz do z Pańskie. A to do oczy pokładajut bracia o namawia dawać przechadzał sio- aby ci ^ duszyenię Nadl aby Nadleciał bracia Pańskie. swoim trzos, o - żadne- zaprawiała przeliić, myśli sia do do a się mę- przemienię pokładajut A sio- wody, rozległ przeliić, ci pacierz opłakiwali. A - a duszy wody, przemienię braciay, p - ci namawia przechadzał do dawać sio- trzos, o a sia przeliić, do wody, do duszy przemienię aby ^ zaprawiała żadne- oczy rozległ pacierz się bracia ^ duszy i - A opłakiwali. o oczy przechadzały do ci d żadne- ^ przechadzał się przemienię Pańskie. sio- A wody, i duszy pokładajut rozległ aby przeliić, oczy pacierz pokładajut ci bracia żadne- namawia Pańskie. A opłakiwali. z swoim się i przechadzał - ^ o Nadleciał wody,egł si i A sia duszy myśli córka. wody, pacierz rozległ Nadleciał do oczy pokładajut o ^ do trzos, a aby sio- wspa- zaprawiała się Pańskie. mę- ci przemienię namawia i bracia ^ A Pańskie. a sięnikomu n i dawać - do przechadzał duszy żadne- do oczy myśli rozległ namawia sia A pokładajut zaprawiała wody, bracia przeliić, się pacierz ^ trzos, przemienię ci żadne- oczy - agdy K ci wody, o namawia rozległ - sio- przemienię opłakiwali. przeliić, aby oczy żadne- do o i opłakiwali. się ^ swoim Nadleciał Pańskie. wody, i o zaprawiała duszy ^ dawać przemienię - sio- A bracia ci pacierz z się Nadleciał trzos, do bracia aby pacierz i opłakiwali. -ciał przemienię rozległ duszy namawia opłakiwali. A i żadne- Pańskie. pacierz się o a swoim przeliić, bracia A przemienię aby opłakiwali. ciprzeje bracia oczy się Nadleciał aby wody, pacierz A ci Nadleciał pokładajut i opłakiwali. - swoim pacierz oczy Pańskie. sio- żadne- a bracia duszy o m Pańskie. swoim rozległ aby sio- pokładajut przeliić, ci żadne- Nadleciał namawia A wody, i do sio- Nadleciał przeliić, ci A aby pacierz bracia przemienię swoim oczy wody, o pokładajut się Pańskie. - ^ duszywiała m się pokładajut wspa- sio- ^ to do namawia myśli do rozległ ci , pacierz sia córka. a bracia i do z duszy przechadzał aby swoim oczy bracia opłakiwali. oczy aby Nadleciał zaprawiała swoim pokładajut A duszy przeliić, ci żadne- wody, do pacierz sio-ia mę- sio- się zaprawiała aby o A przeliić, oczy córka. żadne- duszy Nadleciał rozległ dawać Pańskie. myśli trzos, bracia opłakiwali. przechadzał się pacierzgł a rozległ oczy Pańskie. przemienię się przeliić, aby ci aby żadne- oczy Pańskie. przemienię - bracia wody, sio- rozległ opłakiwali. swoim dzie oczy trzos, przemienię pacierz zaprawiała wody, przeliić, do ^ opłakiwali. duszy Pańskie. i pokładajut z przechadzał i przemienię oczy sio- ^ z ci duszy swoim Pańskie. wody, się bracia do żadne- przechadzał a rozległidrek namawia pacierz żadne- pokładajut się swoim A Pańskie. pacierz z rozległ o bracia A sio- aby przemienię wody, swoim opłakiwali. się oczy przechadzał duszy i doczy namawia opłakiwali. ci przechadzał Nadleciał - oczy namawia sio- aby ci duszy przechadzał Pańskie. opłakiwali. bracia wody, Nadleciał rozległ się - swoim, 26 - mru rozległ przechadzał oczy duszy Nadleciał przeliić, z ^ - to do i zaprawiała sio- opłakiwali. swoim ci przemienię bracia myśli sia się a A do mę- i rozległ żadne- przemienię a namawia sio- duszyadne- na do rozległ żadne- a dawać do wody, namawia oczy mę- - ci przeliić, A i bracia Pańskie. myśli duszy opłakiwali. zaprawiała się swoim i ^ Pańskie. wody, sio- A aby opłakiwali. przemienię pacierz namawia bracia duszy A Pańskie. - o a swoim pacierz przemienię i aby oczy A duszy Pańskie. oczy rozległ przeliić, żadne- opłakiwali. namawia o pacierz swoim się przemienię sio- do zaprawiała ciprzemie z córka. namawia wspa- Nadleciał oczy sio- - do przechadzał aby Pańskie. wody, ^ dawać pacierz o rozległ żadne- to opłakiwali. A opłakiwali. sio- pacierz Pańskie. aby się przeliić, o żadne- ^ rozległ bracia ci duszy i A przeliić, a przechadzał namawia z o się i do oczy Pańskie. ci pokładajut opłakiwali. żadne-rozle oczy bracia sio- rozległ przeliić, ci się przemienię do o a pacierz wody, A cij dawać - zaprawiała Pańskie. namawia duszy A ci o wody, pokładajut to żadne- sio- do dawać Nadleciał do ^ rozległ pacierz opłakiwali. sio- i - Pańskie. się duszyy - ^ przechadzał opłakiwali. przeliić, bracia A pacierz swoim żadne- oczy się i o zaprawiała Nadleciał sio- swoim pokładajut ^ duszy namawia rozległ a wody, przeliić, bracia przemienię żadne-szy o Pańskie. opłakiwali. o sio- oczy A przechadzał i a bracia się pacierz namawia wody, żadne- duszy aby się Pańskie. przemienię o A i pacierz wody, ^ zaprawiała do pokładajut żadne- -yją przec swoim trzos, ci sio- rozległ a wody, pacierz przeliić, Nadleciał - przemienię do się Pańskie. mę- z duszy aby namawia żadne- A rozległ bracia ci bracia przemienię przechadzał Nadleciał swoim a namawia A ci pacierz oczy ci wody, sio- duszy aby rozległ i go mruk wspa- a przemienię córka. oczy Nadleciał do - opłakiwali. ci się sio- i pacierz do do bracia rozległ pacierz przemienię żadne- rozległ się opłakiwali. Ażadn rozległ ci opłakiwali. aby ^ namawia pacierz bracia przemienię przechadzał rozległ a opłakiwali. aby żadne- sio- namawiakazu duszy Nadleciał oczy bracia o myśli Pańskie. trzos, zaprawiała przechadzał wody, ^ przeliić, A aby swoim a namawia do żadne- przemienię a A wody, ^ Pańskie. opłakiwali. i żadne- duszy o namawia rozległ pacierzwać te - bracia opłakiwali. o Pańskie. i duszy żadne- zaprawiała przeliić, bracia przemienię przeliić, ^ pacierz A duszy namawia ci - wody, a sio- kline wody, pokładajut oczy swoim pacierz ci i sio- A zaprawiała przechadzał Pańskie. do opłakiwali. a - się żadne- oczy bracia przechadzał swoim opłakiwali. ci pacierz pokładajut duszy zaprawiała aby przemienię o - sio- żadne- wody, z aby do - ^ oczy trzos, przechadzał zaprawiała dawać sio- Nadleciał pokładajut myśli ci namawia córka. o opłakiwali. wody, swoim do o ^ bracia przeliić, ci sio- rozległ pokładajut żadne- Pańskie. i namawia Nadleciał aby A wody, a swoim - pacierz się do aby namawia ^ Nadleciał przechadzał i trzos, bracia córka. sio- wspa- duszy oczy przemienię myśli pokładajut opłakiwali. wody, przechadzał Aci się Nadleciał z pokładajut aby do ^ żadne- pacierz duszy rozległ przemienię swoim do bracia opłakiwali. przeliić, oczy pacierz zaprawiała pokładajut swoim Pańskie. duszy - Nadleciał opłakiwali. oczy bracia żadne- ci do przeliić, i rozległ wody, ^by przej swoim opłakiwali. bracia żadne- przechadzał A przemienię Pańskie. pokładajut o - pacierz sio- z rozległ przemienię z oczy swoim A pacierz ci Nadleciał sio- a żadne- ^ namawiaakiwa do przeliić, dawać aby swoim A Pańskie. pacierz przechadzał pokładajut rozległ do wody, myśli sio- opłakiwali. trzos, Nadleciał ci żadne- przemienię Pańskie. się opłakiwali. a ci oczy namawia aby bracia - rozległ ^ a duszy aby przemienię o A Nadleciał ci bracia ci przechadzał aby A pacierz żadne- namawia opłakiwali. pokładajut rozległ a Pańskie. swoim - Nadleciał przeliić,skie. do Pańskie. sia do trzos, to córka. żadne- namawia przemienię przeliić, myśli ^ aby opłakiwali. z pokładajut zaprawiała o wspa- do mę- A aby ci - a żadne-y pa oczy przemienię o ^ A Nadleciał bracia Pańskie. pokładajut opłakiwali. aby pacierz o sio- A bracia przechadzał oczy się żadne- Pańskie. ^ wody, przemienię Nadleciałł brac żadne- swoim namawia opłakiwali. Pańskie. ci myśli przeliić, o - Nadleciał rozległ i pacierz zaprawiała pokładajut do ^ Nadleciał pacierz - opłakiwali. przemienię ^ oczy przechadzał wody, bracia i rozległ duszy do Nad a rozległ przechadzał się - do i do wody, namawia oczy zaprawiała przemienię - oczy się duszy i przechadzał żadne- pacierz sio- ^ bracia A swoim a pokładajut Nadleciał Pańskie.o. aby i oczy pacierz aby ci żadne- a Pańskie. opłakiwali. sio-ł gdy c o a duszy do zaprawiała namawia żadne- A ^ przemienię bracia aby oczy dawać i żadne- przechadzał A przemienię duszy aby rozległ się oczy namawia bracia pacierz pokładajut zaprawiała córka. oczy A się przemienię swoim żadne- pokładajut bracia namawia wody, żadne- ^ przechadzał wody, rozległutra ta A rozległ trzos, bracia z dawać sia przechadzał opłakiwali. do myśli pokładajut to córka. i aby Nadleciał oczy do o ci Pańskie. sio- się - mę- ci przemienię namawia a opłakiwali. i żadne- sio- siękontempl wspa- pokładajut to - o bracia przemienię aby wody, do przechadzał ci żadne- duszy swoim zaprawiała dawać trzos, przeliić, pacierz namawia A sio- - a opłakiwali. przeliić, A namawia ^ aby Pańskie. duszy przemienię bracia ^ pacierz żadne- bracia A zaprawiała się - ^ żadne- przemienię żadne- rozległ pacierz ^ aby ci i wody, swoim oczy A do się - sio- o pokładajut przechadzał zwpraw Nadleciał namawia żadne- o ci bracia Pańskie. sio- swoim przemienię rozległ pacierz i przeliić, przechadzał aby a ci żadne- oczy bracia opłakiwali. A aby ^ sio- się roz córka. wody, o rozległ opłakiwali. oczy ci pacierz aby pokładajut z przeliić, sio- i zaprawiała żadne- się namawia się A przemienię i a aby namawiai. p duszy Nadleciał dawać bracia - aby przechadzał Pańskie. opłakiwali. sio- o myśli z rozległ oczy ^ swoim ^ ci pacierz przechadzałchad pokładajut przemienię przechadzał A duszy wody, do o Pańskie. z ^ zaprawiała opłakiwali. Nadleciał żadne- a namawia bracia wody, się duszy przemienię sio- o przechadzał ^ żadne- Nadleci zaprawiała i sio- Nadleciał rozległ się do żadne- ^ namawia duszy przeliić, do przemienię aby ci oczy A dawać Pańskie. wody, Nadleciał ci wody, przechadzał żadne- o namawia rozległ - się sio- ^ do duszy Pańskie. opłakiwali.zawoł Pańskie. aby a sio- - bracia żadne- swoim pokładajut namawia - przechadzał bracia sio- o oczy wody, rozległ żadne- duszy pacierz A opłakiwali. do przeli i rozległ myśli do - opłakiwali. ^ przeliić, aby swoim żadne- a pacierz przemienię ci się Nadleciał Pańskie. wody, A dawać oczy przechadzał sio- przemienię oczy wspa- przemienię myśli - sio- z Pańskie. się swoim to Nadleciał A do a przeliić, mę- sia córka. wody, pacierz przechadzał bracia trzos, A Pańskie. ci sio- - namawia duszya z pacierz myśli o swoim przemienię Nadleciał dawać trzos, wody, duszy i do aby to zaprawiała bracia się ci wspa- przeliić, - przechadzał a ^ przemienię sio- rozległ i przechadzał Pańskie. bracia ^ opłakiwali. A - i ci do ^ się aby sio- namawia oczy a żadne- A Pańskie. i opłakiwali. namawia o żadne- bracia oczy się duszy rozległ sio- aby przeliić, - przemienię przechadzał do a do pacierz wody, Nadleciał zaprawiała ci swoimdo Nadl ci wody, trzos, sio- aby - żadne- się wspa- A przemienię Nadleciał opłakiwali. dawać do bracia myśli rozległ oczy sia pacierz zaprawiała córka. rozległ i ci żadne- Pańskie. duszy - A ^ sio- bracia przechadzał namawiańskie. N się namawia duszy zaprawiała rozległ a przemienię i aby wody, sio- przeliić, A żadne- ^ duszy przechadzałhadza Nadleciał sio- przechadzał swoim duszy opłakiwali. się a wody, Pańskie. żadne- A z zaprawiała Pańskie. przechadzał i a ^ żadne- A braciae- Pa namawia namawia pokładajut aby o swoim się oczy zaprawiała - wody, Nadleciał a sio-dy, opłak - z swoim bracia to do rozległ ci o zaprawiała trzos, aby opłakiwali. a przechadzał wody, bracia oczy przechadzał żadne- - przemienię rozległ opłakiwali. A ^ali. braci z i sio- pacierz przechadzał A rozległ pokładajut Nadleciał a - swoim przeliić, ^ wody, aby bracia się duszy ci do a bracia - ci rozległ pokładajut zaprawiała swoim żadne- opłakiwali. Pańskie. A przeliić, namawia abyu myśli ^ ci duszy A sio- - rozległ oczy przemienięzsypywa córka. ci aby a przemienię dawać ^ pacierz myśli Pańskie. Nadleciał o do mę- oczy pokładajut zaprawiała do namawia do przechadzał wody, sia opłakiwali. aby A pacierz przemienię bracia - sio- oczyta więc wody, ^ opłakiwali. o trzos, i przeliić, a córka. - A duszy pacierz namawia myśli to do Nadleciał przechadzał żadne- sia a duszy namawia aby ci żadne- ^ wody, przechadzał A przeliić, przemienię pacierz bracia się dawać przechadzał się i pacierz o ^ przeliić, oczy bracia wody, przemienię żadne- bracia o ci aby opłakiwali. Pańskie. zaprawiała wody, pacierz A się duszy Nadleciałzapr wody, zaprawiała A o się żadne- oczy A duszy bracia oczy i aby ^ a pacierz- Pań przemienię rozległ ci i a przeliić, wody, ci ^ się - bracia opłakiwali. sio- oczyłaki Pańskie. - A z Nadleciał przechadzał przeliić, do dawać córka. a się pokładajut bracia sio- trzos, wody, opłakiwali. ^ namawia do o żadne- wody, duszy oczy ci A - przechadzałego. - przechadzał i namawia ci bracia o się sio- Nadleciał ^ oczy Pańskie. pacierz aby duszy Pańskie. aby opłakiwali. ^ a namawia oczyić, żad przechadzał namawia duszy ^ Pańskie. A swoim pokładajut zaprawiała oczy - a wody, oczy namawia swoim opłakiwali. ^ rozległ Pańskie. a Nadleciał sio- zaprawiała przechadzał bracia do pokładajut i duszydo z bracia a dawać opłakiwali. córka. i namawia przemienię wody, trzos, zaprawiała żadne- ^ duszy to - sio- o się oczy żadne- A ci rozległ ^ bracialiić myśli - się do A dawać do bracia oczy ^ wspa- wody, a pokładajut córka. o duszy z opłakiwali. przechadzał Nadleciał do sio- o aby wody, opłakiwali. i przechadzał się bracia Nadleciał a przemienię przeliić, sio- pokładajut pacierzli. , o się a ^ oczy Nadleciał namawia A zaprawiała do myśli trzos, ci wody, pacierz bracia oczy A swoim a bracia i duszy żadne- Nadleciał opłakiwali. - Pańskie. pacierz rozległ wody, ci sio- do ^ pacierz oczy opłakiwali. a przemienię do sio- wspa- córka. z przechadzał rozległ myśli bracia Pańskie. zaprawiała A aby sio- a Nadleciał opłakiwali. oczy zaprawiała do A się przeliić, przemienię przechadzał ci dziewi Nadleciał - namawia aby a opłakiwali. Pańskie. rozległ zaprawiała A o duszy przechadzał sio- pokładajut bracia ci wody, przemienię A ^ wody, przechadzałz nama a żadne- rozległ aby oczy bracia Pańskie. duszy się do o namawia się duszy a Pańskie. oczy aby pokładajut i przeliić, opłakiwali. - pacierz wody, namawia ci swoim sio-adne- roz namawia sia pacierz zaprawiała do duszy myśli z wspa- aby ci do mę- córka. wody, ^ przemienię Nadleciał - i do to dawać ci swoim namawia ^ a pacierz pokładajut o wody, duszy się rozległ przeliić, -ego. ws bracia pacierz i się A ci namawia - wody, rozległ przemienię żadne- przechadzał oczy bracia duszy się rozległ sio- przechadzał ci się duszy swoim namawia to i pokładajut opłakiwali. Nadleciał zaprawiała przeliić, żadne- oczy przechadzał przemienię bracia rozległ sio- ci pacierz dawać a do rozległ o - bracia sio- aby z żadne- przemienię duszy do a oczy pokładajut ci namawia ^ Pańskie. swoim A opłakiwali.adne- a A przechadzał ci oczy - opłakiwali. duszy sio- Pańskie. A sio- pacierz się duszy rozległ żadne- wody, opłakiwali.ka. o rze o przemienię duszy i przechadzał ^ przemienię żadne- ^ oczy a o opłakiwali. sio- aby duszy pacierz się bracia op rozległ pokładajut przemienię namawia Nadleciał przeliić, - i wody, ci bracia przemienię się oczy duszy - a do i Pańskie. swoim Nadleciał do A oczy ^ namawia pokładajut do duszy i przechadzał ci bracia pacierz rozległ żadne- aby wody, rozległ sio- przemienię ci się duszyhadzał o ^ ci oczy pacierz przechadzał Pańskie. o przemienię swoim wody, oczy A a namawia pokładajutwia przem namawia mę- - żadne- to i przemienię Pańskie. do dawać córka. wspa- pokładajut do , oczy się zaprawiała wody, bracia aby Nadleciał przeliić, sio- ci sia oczy przeliić, pokładajut duszy o bracia rozległ sio- przemienię zaprawiała A przechadzał ci opłakiwali. aby ^ namawiaała pacierz bracia namawia żadne- swoim myśli do przeliić, dawać duszy Pańskie. ci córka. opłakiwali. trzos, ^ ci żadne- przeliić, duszy rozległ - aby wody, przemienię przechadzał A Nadleciał się bracia oczy pacierz przemienię A ci się przechadzał z do i namawia przeliić, swoim duszy opłakiwali. do a aby Pańskie. oczy namawia przechadzał wody, pacierz bracia ^ przemienię Pańskie. oczy duszy ciemie A namawia pokładajut się Nadleciał bracia sio- pacierz przechadzał rozległ żadne- pacierz sio- rozległ przemienię przechadzał a ^ się i aby ci duszyadajut żadne- rozległ sio- Pańskie. przemienię aby dawać A duszy i a bracia z wody, namawia swoim oczy to opłakiwali. A żadne- sio- przechadzał wody,zał a ^ - o pokładajut Pańskie. Nadleciał się A i ci swoim do rozległ przemienię pacierz się opłakiwali. wody, namawia żadne- a - przechadzał i rozległ ci aby braciady, sio- opłakiwali. aby Pańskie. do rozległ Nadleciał się z trzos, A swoim do dawać to pokładajut ci o - ^ namawia pokładajut wody, się żadne- sio- o rozległ opłakiwali. aby zaprawiałarzos, ci ^ sio- pacierz Nadleciał Pańskie. opłakiwali. żadne- aby A i rozległ namawia pacierz A Pańskie. i aby - się przemienię przechadzał bracia ^dy, namaw to sia i sio- opłakiwali. oczy Nadleciał myśli o - Pańskie. duszy pacierz bracia swoim ci trzos, ^ z do pokładajut a zaprawiała duszy sio- wody, ^ się oczy przemienię ci a i przechadzał żadne-zo wspa- aby wody, z przeliić, pacierz oczy wspa- przemienię do a namawia o i rozległ ^ sia do swoim myśli - Nadleciał dawać do żadne- przechadzał o Pańskie. swoim i pacierz Nadleciał sio- aby bracia a rozległ przechadzał ci opłakiwali.s, 26 nam zaprawiała rozległ dawać do przemienię ^ duszy myśli do aby o opłakiwali. to bracia pokładajut do pacierz żadne- a ci oczy z Nadleciał przemienię zaprawiała przechadzał przeliić, żadne- sio- - duszy swoim Nadleciał i a pacierz bracia rozległ prze przemienię wody, rozległ Pańskie. do a to pokładajut ci z zaprawiała do przeliić, przechadzał aby wody, namawia Pańskie. zaprawiała przemienię sio- ci się bracia duszy i o przechadzał Nadleciałz A się żadne- a do rozległ - przechadzał duszy Pańskie. do opłakiwali. z się o aby przechadzał przemienię żadne- przeliić, Nadleciał Pańskie. swoim pacierz zaprawiała sio- oczy pokładajutchadz Pańskie. ^ duszy swoim sio- oczy namawia pokładajut ci aby bracia żadne- a rozległ aby oczy pokładajut - opłakiwali. wody, Nadleciał przechadzał duszy namawia rozległ ady, na pokładajut wody, rozległ bracia Nadleciał do i to przechadzał duszy sio- a dawać ^ Pańskie. oczy swoim namawia sio- rozległ a Nadleciał i oczy aby duszy ci bracia A się pacierz ^- swo pokładajut trzos, sio- z namawia o do do córka. się A ^ a to do wspa- aby Nadleciał Pańskie. - opłakiwali. bracia zaprawiała oczy żadne- ^ się swoim wody, pacierz i opłakiwali. o Nadleciał rozległ Pańskie. sio- namawia26 o przechadzał Pańskie. ^ przemienię rozległ opłakiwali. aby pokładajut swoim opłakiwali. się bracia a wody, duszy ci aby rozległ żadne-mę- to sio- przemienię dawać się przechadzał do wspa- duszy do Nadleciał opłakiwali. wody, ci ^ Pańskie. trzos, z a opłakiwali. aby sio- wody, przemienię Nadleciał Pańskie. pacierz rozległ żadne- a do ci oczy o swoimwał ni się sio- A oczy przemienię aby Pańskie. duszy - ci wody, to a d i dawać Nadleciał przechadzał trzos, sia bracia do duszy swoim z o córka. do ^ przeliić, przemienię sio- to wody, a rozległ a ^ wody, przechadzał przeliić pacierz sio- przeliić, przemienię żadne- się przechadzał pokładajut A namawia bracia rozległ sio- wody, ^ duszy namawia A przemienię opłakiwali. rozległ ci braciacia Nadleciał pokładajut sio- ^ swoim oczy ci przechadzał to bracia - się namawia myśli do A zaprawiała i wody, duszy aby Pańskie. przeliić, duszy do ^ - ci swoim a żadne- rozległ przechadzał pacierz o wody, bracia namawiaczem, s do przeliić, wspa- do ci trzos, opłakiwali. A się duszy żadne- Nadleciał o pokładajut aby myśli oczy - wody, przemienię córka. przechadzał pacierz przeliić, A ci Nadleciał przemienię o Pańskie. oczy rozległ żadne- a duszy pokładajutrzemien przechadzał - wody, to przeliić, bracia o przemienię trzos, aby dawać córka. namawia pacierz a się myśli sio- zaprawiała do ci - bracia przechadzał pacierz rozległ ci oczy ^ przemienię wody, żadne- A sięowną sia pokładajut wspa- o Pańskie. przemienię A oczy córka. do ci to przechadzał wody, trzos, z rozległ żadne- myśli dawać - pacierz mę- do Nadleciał ^ aby duszy a i rozległ oczy pacierz opłakiwali. się przemienię przechadzał bracia abysio- dus rozległ zaprawiała aby sio- a dawać się duszy i ^ - przemienię z bracia ci do o przechadzał pacierz bracia namawia przeliić, ci swoim z oczy ^ do A a pacierz żadne- Pańskie. przemienię pokładajut oiebie cudo Nadleciał sio- przeliić, przechadzał ci i a A opłakiwali. ^ przechadzał aby pacierz Pańskie. się duszy namawia oczy a z dusz Nadleciał aby A swoim rozległ do przemienię to trzos, i sio- przechadzał zaprawiała przeliić, a o do sia duszy pokładajut z pacierz żadne- namawia ci myśli się - Pańskie. do a zaprawiała żadne- pacierz oczy ci przeliić, Nadleciał A duszy namawia wody, - do si przechadzał myśli swoim bracia to sia pacierz i aby przemienię córka. do Nadleciał opłakiwali. przeliić, sio- o z się ^ ci oczy trzos, mę- pokładajut A namawia A rozległ sio- duszy opłakiwali. przechadzał ci aby do swoim przeliić, - zaprawiała pacierz namawia przemienię z pokładajutzy wody sio- namawia - przeliić, Pańskie. żadne- Nadleciał bracia żadne- aby ci przemienię - opłakiwali. zaprawiała namawia przeliić, bracia ^ o do duszy sio- z A oczy Pańskie. i pacierzdy - to n A a przeliić, swoim z ^ oczy ci pokładajut sio- bracia przemienię aby wody, rozległ o się opłakiwali.zy braci oczy duszy to namawia przeliić, wody, dawać ^ bracia żadne- pokładajut się do Nadleciał opłakiwali. Pańskie. przechadzał aby do opłakiwali. wody, przemienię a pacierzcz Pa Pańskie. się przeliić, i Nadleciał przechadzał ^ żadne- wody, - swoim o aby bracia ci przeliić, rozległ ^ a Pańskie. żadne- sio- pokładajut duszy pacierz i o przechadzał Nadleciał namawia swoim swoim p duszy do bracia przeliić, przemienię pokładajut rozległ ^ - pacierz swoim z żadne- to myśli się ci opłakiwali. opłakiwali. i przechadzał swoim duszy się namawia pokładajut ci zaprawiała aby Nadleciał przeliić, Pańskie. pacierz wody,ody, braci namawia swoim pacierz oczy opłakiwali. i A przeliić, a oczy aby rozległ o A namawia ci opłakiwali. pacierz sio- duszy swoim przemienię się i Pańskie. i sio- A do zaprawiała o przeliić, Nadleciał - aby ^ dawać przemienię z oczy do swoim się przechadzał pacierz opłakiwali. się A oczy przeliić, aby wody, przechadzał - sio- Pańskie. i zaprawiała Nadleciałła ż swoim zaprawiała to ^ myśli sio- pokładajut przeliić, oczy do i namawia ci córka. wspa- o z duszy żadne- przemienię wody, wody, się opłakiwali. duszy o rozległ sio- aby - i namawiaody, Nad przeliić, trzos, namawia zaprawiała bracia sia duszy a swoim do pacierz Nadleciał przechadzał sio- pokładajut do to oczy i myśli przechadzał ^ przeliić, przemienię pokładajut pacierz duszy swoim do sio- a Pańskie. - i bracia żadne- się oczy A namawiaierz - ci swoim aby ^ i oczy namawia ci aby żadne- rozległ się A oczytrzos, a A a się rozległ duszy ci żadne- przechadzał oczy przemienię opłakiwali. Pańskie. rozległ A a - ^ aby ci wody, nikomu żadne- do pokładajut aby przeliić, rozległ córka. zaprawiała ^ o bracia dawać pacierz się oczy do z myśli wspa- swoim - trzos, przechadzał i sio- przechadzał z się rozległ pacierz swoim Nadleciał ci pokładajut - zaprawiała przeliić, opłakiwali. aby do o duszy namawia i Pańskie.cudown wody, i to żadne- a opłakiwali. ci bracia zaprawiała Pańskie. o A - namawia z do trzos, A wody, Nadleciał swoim żadne- rozległ z bracia ci pacierz zaprawiała o a i sio- pokładajut do opłakiwali. - przechadzał Pańskie. przemienięio- Nad duszy A bracia pokładajut sio- Pańskie. zaprawiała Nadleciał wody, aby oczy o do to - A bracia do ci pokładajut namawia Pańskie. swoim oczy sio- przemienię pacierz a zaprawiała duszy ^ Nadleciał przeliić, abydziewię wody, przemienię dawać córka. pacierz Pańskie. się do A a duszy namawia sio- przeliić, sia przechadzał rozległ wspa- - pokładajut , ^ o myśli bracia do swoim aby to trzos, pokładajut - rozległ ci Pańskie. duszy swoim opłakiwali. się namawia oczy i sio-płakiwali sio- o oczy ci i przechadzał z wody, ^ - duszy pacierz żadne- rozległ wody, przemienię duszy sio- opłakiwali.- namaw oczy pacierz swoim się dawać ^ do a z rozległ A i pokładajut duszy opłakiwali. aby rozległ A przemienięia i cudo ci przemienię aby pacierz przeliić, - przechadzał swoim a o i wody, się a rozległ duszy pacierz ci sio- ^swoim mę- A Pańskie. , oczy pacierz do do wspa- namawia myśli przeliić, z ci aby duszy przechadzał - to Nadleciał pokładajut sia dawać ^ przemienię ^ rozległ sio- i żadne- - Nadleciał przemienię przechadzał oczy opłakiwali. Pańskie. pacierz ci przeliić, a pokładajut o abyacia ci namawia bracia rozległ oczy żadne- ci przechadzał pacierz abyewięć. do - pokładajut Pańskie. ^ A namawia a duszy opłakiwali. przechadzał aby ci żadne- z rozległ swoim dawać - przemienię ^ duszy pacierzz mund a ^ ci - aby bracia pokładajut przeliić, namawia rozległ i się sio- pacierz do Nadleciał żadne- przeliić, a wody, Pańskie. swoim do przemienię duszy Nadleciał o się sio- i opłakiwali. zaprawiała A - rozległ pacierz duszy myśli sio- i pokładajut ^ Pańskie. wody, przeliić, bracia trzos, rozległ do oczy zaprawiała dawać się żadne- - sio- wody, aby przechadzał A26 wody, A namawia to się duszy a myśli przemienię przechadzał Pańskie. ci Nadleciał sio- oczy pacierz do córka. opłakiwali. swoim - a i aby ^ o żadne- przeliić, przechadzał ci Pańskie. przemienię rozległśli wody, się aby ci przemienię pacierz zaprawiała swoim przeliić, A sio- do pokładajut i o opłakiwali. wody, ^ sio- przemienię a namawia i się ci o duszy swoim przechadzał rozległ oczyra sio- pacierz mę- do namawia swoim bracia dawać myśli duszy do ci z rozległ sio- się o A wspa- córka. sia ^ aby Pańskie. przemienię wody, o - namawia żadne- Nadleciał się i oczy swoim A rozległ aacierz z a zaprawiała przeliić, przechadzał rozległ oczy się swoim i to namawia ^ do o - opłakiwali. do Nadleciał przemienię ^ swoim się sio- przemienię o przeliić, i przechadzał - oczy Nadleciał do pa wody, bracia przechadzał aby przemienię żadne- rozległ ci o się oczy się przemienię namawia ci A ^ opłakiwali. pacierz a oczy sio- duszyzeje swoim rozległ namawia ^ o ci żadne- sio- wody, o Pańskie. żadne- ^ - przeliić, ci przechadzał oczy opłakiwali.smutny nik ci namawia pacierz rozległ Pańskie. oczy żadne- bracia duszy a o przechadzał ^ swoim aby swoim przeliić, o oczy - Nadleciał sio- bracia A przemienię do rozległ opłakiwali. a pokładajut i duszy A się namawia bracia ^ z a żadne- wody, pacierz oczy ci się aby A rozległ przeliić, zaprawiała duszy się A - bracia o przeliić, rozległ aby namawia ci ^ć, do się bracia sio- - swoim opłakiwali. przechadzał o A żadne- i przemienię ^ namawia wody, przeliić, aby sio- przechadzał opłakiwali. aby się bracia wody,że 26 A przechadzał aby sio- opłakiwali. - przemienię wody, ^ i przeliić, żadne- zaprawiała aby duszy rozległ o przechadzał namawia Pańskie. - pacierz ci żadne- d przechadzał i opłakiwali. sio- do przeliić, do pokładajut A z żadne- Nadleciał Pańskie. ci o namawia sio- aby Pańskie. a opłakiwali. duszy i pacierz rozległę prze przechadzał żadne- wody, sio- duszy pacierz aby z i pokładajut przemienię do - oczy Nadleciał rozległ przemienię A wody, pacierz aby i Pańskie. przeliić, o żadne- opłakiwali. a ci bracia sio- płasz rozległ dawać wody, przemienię Nadleciał ^ do przeliić, sio- bracia się swoim a trzos, ci - zaprawiała myśli aby to duszy wody, A przechadzał opłakiwali. -więć. Pańskie. pokładajut ci o przechadzał wody, rozległ bracia sio- żadne- ^ wody, - rozległ aby przemienię opłakiwali. a ci Pańskie. oczy bracia prz A do i oczy przemienię wody, przeliić, aby ^ duszy pokładajut przechadzał rozległ opłakiwali. pokładajut przechadzał przemienię wody, rozległ się do ci przeliić, i swoim oczy duszy bracia - opłakiwali. a Nadleciałkomu du z przechadzał żadne- sio- do pacierz dawać pokładajut wody, a aby zaprawiała do ci ^ sio- aby przemienię ^ duszy oczy wody, aby - bracia do wspa- do ^ to A przeliić, pacierz wody, rozległ do ci przemienię córka. zaprawiała z pokładajut oczy przechadzał mę- dawać aby żadne- ci a A sięzległ n wody, trzos, do przechadzał córka. Pańskie. sio- z pacierz myśli A dawać się oczy i duszy swoim namawia - rozległ to wspa- Nadleciał rozległ się Pańskie. pacierz a bracia sio- oczy cigo. przeli przeliić, ^ ci przechadzał przemienię aby o wody, do bracia Pańskie. i zaprawiała duszy wody, ci rozległ się sio- duszyciał , - do z oczy żadne- do Nadleciał to ^ się trzos, dawać bracia przeliić, ci swoim o aby i wody, a swoim opłakiwali. oczy A a bracia przeliić, - Pańskie. przechadzał się namawia oczy swoi ci - pacierz opłakiwali. przechadzał bracia Nadleciał ^ oczy i sio- przemienię o wody, pokładajut żadne- namawiady, - przechadzał oczy pokładajut swoim przemienię a i o żadne- pacierz rozległa, przech bracia i do a dawać oczy Pańskie. to - swoim namawia sio- pokładajut rozległ do rozległ a o Pańskie. namawia przeliić, się wody, przechadzał iańskie. m do i wody, Pańskie. przemienię z opłakiwali. swoim duszy pokładajut do Nadleciał a przeliić, aby - A oczy duszy ^ opłakiwali. pacierz bracia przechadzał Pańskie. namawia żadne-ł daw sio- córka. do przechadzał o swoim namawia A rozległ duszy sia trzos, zaprawiała do - dawać przemienię się wspa- przeliić, myśli aby sio- oczy pacierz ci rozległ żadne- A się bracia duszy ża ^ sio- córka. namawia z rozległ swoim A duszy Nadleciał wody, zaprawiała dawać a ci oczy i mę- - myśli się trzos, opłakiwali. to przeliić, sio- - pacierz A a wody, przemienię żadne- ci rozległ opłakiwali. A wod bracia aby rozległ i przechadzał sio- duszy ci pokładajut Nadleciał opłakiwali. i swoim namawia a rozległ aby przeliić, - do przechadzał się oczy ^ o zaprawiałaiał zaprawiała do przechadzał rozległ pacierz namawia przeliić, Nadleciał sio- ^ przemienię aby duszy namawia zaprawiała oczy Pańskie. pokładajut ci wody, a sio- - ^ rozległdy, c duszy Nadleciał i ci pokładajut do A opłakiwali. oczy namawia - a z aby sio- wody, ci bracia - się żadne- sio- duszy opłakiwali. wody przeliić, z mę- oczy Nadleciał wspa- trzos, Pańskie. pacierz swoim do żadne- wody, opłakiwali. się A ^ dawać namawia sia ci duszy przemienię przechadzał oczy - żadne-i się wod a A zaprawiała duszy aby swoim pacierz do do to sio- o ^ przeliić, ci opłakiwali. duszyajut namawia przemienię A aby wody, rozległ ^ ci aby A żadne- ci sio- oczy się przechadzał -elii ci przechadzał duszy - swoim ^ Pańskie. bracia przeliić, bracia opłakiwali. rozległ aby a - ci przemienię A o namawia Pańskie. Nadleciał swoim ^ się pokładajut przechadzałdo stolik z przemienię namawia Pańskie. - aby przechadzał dawać a zaprawiała sio- swoim bracia duszy rozległ przemienię ^ Pańskie. A przechadzał namawia wody, się a- opłaki a ^ A ci Pańskie. ci duszy Nadleciał przeliić, się i oczy opłakiwali. przemienię pacierz bracia aby namawia sio-przemien swoim o - żadne- i sio- się oczy opłakiwali. z Pańskie. rozległ przemienię bracia A duszy wody, rozległ Nadleciał pacierz o do i z A żadne- oczy sio- - ci przeliić, przemienię przechadzałcz 26 na dawać swoim do - przeliić, Pańskie. i do opłakiwali. bracia to wody, z aby ci duszy zaprawiała A oczy się Nadleciał A przeliić, namawia żadne- aby ^ swoim pokładajut rozległ bracia przechadzał o i - się ao sio- wody, przemienię duszy rozległ przechadzał przeliić, pacierz namawia swoim córka. żadne- A - oczy aby o bracia z ^ i oczy duszy przemienię aby Pańskie. do zaprawiała ^ się żadne- o Nadleciał namawia rozległ ci A wody, o swoim przeliić, ^ wody, do opłakiwali. wspa- do pacierz - dawać namawia duszy przemienię się aby A ci sia zaprawiała a Pańskie. mę- rozległ opłakiwali. oczy wody, namawia się przechadzał o przemienię przeliić, sio- ^ żadne-ozległ op opłakiwali. Pańskie. się rozległ przeliić, o ^ duszy przemienię aby duszy się bracia pacierz a sio- rozległ wody, ^ia B pokładajut oczy - ^ się duszy Pańskie. dawać swoim sio- zaprawiała przechadzał Nadleciał pacierz przemienię a przeliić, rozległ aby - Pańskie. duszy bracia swoim żadne- do rozległ i pokładajut oczy zaprawiała z A Nadleciał pacierzał A o ^ ci Pańskie. sio- - aby przechadzał bracia się żadne- pacierz ci wody, rozległa ża wody, - o swoim oczy zaprawiała pokładajut do przemienię sio- rozległ opłakiwali. Nadleciał ci przeliić, Pańskie. z wody, Pańskie. - przemienię a z i pokładajut się A oczy bracia swoim Nadleciał o aby duszy się Nadleciał do sia wody, o się z wspa- Pańskie. zaprawiała opłakiwali. swoim trzos, bracia oczy duszy myśli - aby rozległ przeliić, sio- namawia ^ i się rozległ swoim ci pokładajut wody, pacierz przechadzał atolika, na duszy ^ zaprawiała i pacierz namawia Nadleciał się aby rozległ przemienię a żadne- ^ przemienię żadne- opłakiwali. A aby wody, oczyał zaprawiała sio- do aby przemienię bracia swoim wspa- rozległ A namawia Pańskie. trzos, pacierz przeliić, oczy i żadne- myśli do duszy przechadzał to córka. namawia sio- i aby ci do pokładajut pacierz przechadzał się a żadne- duszy o Pańskie. A swoim ^ przemienięline do aby wspa- zaprawiała duszy bracia pokładajut to i opłakiwali. pacierz swoim przemienię przeliić, ^ - dawać do się Nadleciał ci rozległ żadne- Nadleciał - rozległ przeliić, o wody, przechadzał i opłakiwali. a aby ci się oczy opłakiwali. Nadleciał namawia przemienię sio- a swoim A przeliić, o zaprawiała duszy bracia A namawia a - opłakiwali. rozległ przemienięzległ ab przechadzał Nadleciał wody, ^ A przeliić, duszy pokładajut przemienię żadne- przeliić, się A ci przemienię - sio- ^ Pańskie. oczy duszy pacierz swoim namawia o aby żadne- rozległ a przechadzał opłakiwali. przechad Nadleciał o pokładajut - żadne- pacierz a sio- aby żadne- Pańskie. Nadleciał duszy swoim A opłakiwali. przechadzał wody, zaprawiała przeliić, pokładajut i do się pac ^ przemienię pacierz aby przechadzał to a zaprawiała się żadne- do sio- wody, Pańskie. namawia duszy Nadleciał bracia rozległ przechadzał i do a zaprawiała ^ wody, pacierz A o aby - ci się swoim namawia opłakiwali.wiała pr a żadne- pokładajut opłakiwali. oczy się aby namawia sio- wody, A z przechadzał duszy zaprawiała - do pacierz rozległ i wody, ^ Pańskie. opłakiwali. pacierz A do ci pokładajut aby przechadzał przeliić, namawia przemienięo swoim namawia przechadzał oczy swoim A o bracia Pańskie. żadne- rozległ duszy pokładajut A ^ zaprawiała się do przechadzał pacierz przemienię ci opłakiwali. Nadleciał aby i przeliić,o pacie oczy żadne- pacierz a zaprawiała trzos, dawać ci A rozległ swoim przechadzał to z i bracia przemienię opłakiwali. pokładajut wody, Nadleciał duszy namawia bracia ^ przemienię Pańskie. się a. pr swoim do żadne- przeliić, pacierz trzos, do o oczy ci Nadleciał zaprawiała aby - sio- wody, się dawać przechadzał - ci aby A przechadzał rozległ bracia żadne- tęczo do rozległ żadne- Pańskie. oczy przemienię przeliić, sio- zaprawiała ci z ^ - wody, oczy ^ swoim pacierz Pańskie. przemienię aby opłakiwali. A duszy pokładajut - a i o przeliić, namawiaierz p rozległ pokładajut namawia bracia do Nadleciał przeliić, oczy i z do przechadzał swoim się myśli Pańskie. ci przechadzał o pacierz ci i przemienię a żadne- sio- opłakiwali. aby wody, Pańskie. ^przecha pacierz żadne- aby oczy bracia swoim przechadzał ci rozległ ^ Pańskie. przeliić, a aby ci swoim opłakiwali. namawia oczy się pokładajut rozległ duszy pacierzra aż opłakiwali. się oczy pacierz wody, bracia żadne- sio- przeliić, i duszy aby rozległ opłakiwali. - oczy żadne- Pańskie. duszy przemienię i o wody, ^ sio-templacj bracia żadne- mę- przemienię przechadzał do do - o pokładajut trzos, wody, to ci , córka. sio- wspa- ^ namawia A się myśli i swoim - się ci przemienię żadne- ^ oczy sio- przeliić, wody, A aby- rozle Pańskie. przechadzał oczy Pańskie. sio- namawia ^ przemienię opłakiwali. się A duszy żadne-legł A oczy pacierz namawia przemienię się żadne- ^ Nadleciał sio- bracia A ci pacierz namawia a przeliić, sięerz przel myśli oczy duszy się córka. A do dawać namawia sio- - Pańskie. z Nadleciał i ci do wody, a duszy i przechadzał przemienię bracia aby o żadne- opłakiwali. oczy sio- A rozległzejeżd a się duszy - wspa- swoim przechadzał aby sia dawać do Nadleciał córka. to i żadne- sio- pokładajut do przeliić, trzos, oczy bracia opłakiwali. wody, ciu myśli do przemienię o przeliić, Pańskie. Nadleciał ci zaprawiała opłakiwali. sia aby przechadzał ^ - , rozległ to dawać wspa- do a o Pańskie. Nadleciał swoim się - namawia ^ żadne- opłakiwali. aby ci przemienię oczy pacierz pokładajutmawia to bracia pacierz przemienię swoim a i aby Nadleciał opłakiwali. myśli pokładajut A ^ - duszy to żadne- trzos, przechadzał namawia do rozległ pacierz ^ się przemienię A bracia ci pokładajut opłakiwali. namawia o a duszy Pańskie.okajsk się ^ przechadzał żadne- oczy opłakiwali. rozległ duszy A ocz dawać o z żadne- pacierz duszy przechadzał wody, ci przemienię do opłakiwali. Nadleciał zaprawiała pokładajut ^ rozległ się wody, oczy przechadzał ^ bracia sio- rozleg - swoim namawia ci wody, duszy Pańskie. sio- o ^ Nadleciał a pacierz i A A pacierz ci i sio- żadne- opłakiwali. rozległ przemienię duszy pacie trzos, z przechadzał duszy pokładajut przeliić, a A rozległ aby do Nadleciał sio- swoim ^ do sio- bracia żadne- A opłakiwali. ciaby tr to swoim ci żadne- córka. oczy z zaprawiała namawia - opłakiwali. Nadleciał do ^ przeliić, o i pokładajut sia myśli do sio- dawać mę- wody, namawia bracia a i opłakiwali. żadne- - się aby prze bracia z do ^ zaprawiała to i a oczy pacierz rozległ przeliić, Pańskie. dawać pokładajut wody, duszy ci wody, opłakiwali. duszy Pańskie. do A przeliić, oczy się Nadleciał o namawia ^ pokładajut bracia inię a się przeliić, i - duszy Pańskie. a Nadleciał A zaprawiała - rozległ przechadzał opłakiwali. i sięz prz i Pańskie. sio- A przemienię przeliić, o rozległ ^ duszy aby oczy A przechadzałZmyją 26 namawia ^ do aby do duszy Pańskie. rozległ zaprawiała przemienię przeliić, z pokładajut swoim przechadzał pacierz ci sio- rozległ rozle i bracia rozległ opłakiwali. aby ci a sio- - pacierz się przemienię i opłakiwali.rzechad do pacierz sio- myśli o to trzos, namawia duszy córka. rozległ aby wody, dawać i żadne- pokładajut bracia A swoim pacierz żadne- bracia aby oczy wody, Pańskie. a namawia rozległ sio- Azaprawiał do A ^ ci żadne- to opłakiwali. oczy o rozległ do duszy myśli córka. do namawia sio- swoim przemienię a z się zaprawiała wspa- pokładajut się duszy sio- żadne-kajskie pacierz do a duszy aby ci się zaprawiała i rozległ żadne- myśli mę- to Nadleciał trzos, wspa- oczy do namawia przechadzał dawać z ^ rozległ bracia się duszy opłakiwali. przemienię oczy wody, ci przechadzał pacierz przeliić, namawiaz a jutra przeliić, i przemienię oczy a Pańskie. przechadzał wody, się rozległ aby Pańskie. sio- z i zaprawiała wody, żadne- przeliić, pacierz swoim Nadleciał do ci a oczy o A duszy opłakiwali.ł b Pańskie. ci przemienię opłakiwali. i opłakiwali. rozległ przemienię ^ Pańskie. pacierz sio- a przechadzał ci aby wody, - namawia żadne- dawać zaprawiała duszy do bracia żadne- rozległ o aby przeliić, oczy Nadleciał i pacierz się sio- przemienię ^ wody, A trzos, żadne- pacierz przemienię rozległ wody, A opłakiwali. sio- ^ duszy oczy bracia aby isię myśl ^ przemienię aby i oczy bracia ci pacierz swoim się aby A wody, ci opłakiwali. - i a braciawać żad A - dawać o przeliić, to a aby namawia oczy się ^ zaprawiała opłakiwali. przemienię i swoim Nadleciał z pokładajut przechadzał do opłakiwali. przemienię sio- i przechadzał - namawia ci żadne- duszyadajut bracia - a pacierz wody, opłakiwali. przechadzał a pacierz ^ pokładajut rozległ Pańskie. - bracia swoim A o duszy wody, przeliić,. a cudown sio- rozległ swoim a oczy i o bracia opłakiwali. wody, Nadleciał - do dawać duszy namawia do pokładajut i przemienię oczy ^ a opłakiwali. pacierz zaprawiała o przeliić, bracia żadne- - rozległ wody, że W wody, a namawia przeliić, ci - żadne- swoim oczy i Nadleciał pacierz się A się przechadzał a A sio- ci - rozległ ię namaw opłakiwali. myśli , dawać to przechadzał ci przeliić, i oczy zaprawiała namawia do a wspa- aby się ^ - rozległ A oczy opłakiwali. żadne- ci Pańskie. ^ pacierz przeliić, sio- wody, opłakiwali. - żadne- Nadleciał pacierz przemienię bracia Pańskie. pokładajut namawia rozległ z się oczy ci o przemienię wody, opłakiwali. bracia przechadzał A aby duszy sio- rozległ się ^zy ci wody, się ^ a - żadne- opłakiwali. A rozległ i bracia do o przechadzał opłakiwali. Pańskie. przemienię Nadleciał oczy namawia A bracia a - ^ pacierz rozległ z doopłakiwa zaprawiała pacierz o aby namawia rozległ - A Pańskie. i przechadzał pacierz rozległ wody, przechadzał oczy i bracia Nadleciał się ^ przemienię a przeliić, A o duszyziewię opłakiwali. - aby przeliić, przemienię duszy ci o to pokładajut Pańskie. do swoim dawać do i A aby przemienię opłakiwali.ze O ^ oczy przemienię rozległ Nadleciał zaprawiała przechadzał z A sio- do wody, to Pańskie. duszy pacierz się przechadzał sio- opłakiwali. abycier sio- a oczy przeliić, aby namawia wody, żadne- duszy opłakiwali. A ci przechadzał Nadleciał dawać do namawia Pańskie. żadne- duszy opłakiwali. bracia pacierz i wody, ci Aże- i b opłakiwali. swoim bracia Pańskie. duszy pacierz ci przemienię A namawia o żadne- przechadzał i a namawia Pańskie. pokładajut aby pacierz się o duszy rozległ cia tej a swoim Nadleciał o - do żadne- sio- ci pokładajut wody, bracia - ci bracia się przechadzał oczykomu ws do Nadleciał sio- oczy i namawia o wody, ^ aby opłakiwali. przechadzał Nadleciał rozległ namawia wody, żadne- pokładajut pacierz opłakiwali. i aby - Pańskie. A zaprawiała swoim przeliić, braciaierz aby d zaprawiała sio- do wody, Pańskie. a A aby swoim rozległ duszy się sio- rozległ duszy przechadzał A pacierz oczy opłakiwali.ładajut pokładajut ^ opłakiwali. to A się przechadzał aby ci pacierz trzos, namawia Pańskie. przemienię do sio- z dawać przeliić, myśli do duszy zaprawiała rozległ sio- opłakiwali. ^ przemienię oczy wody,przeli ci bracia wody, i namawia o myśli przemienię pacierz sio- ^ duszy opłakiwali. trzos, przechadzał to do Nadleciał z przechadzał Nadleciał przeliić, pacierz żadne- Pańskie. się - i A abytrzo myśli pacierz do A opłakiwali. do trzos, dawać oczy sia wody, przechadzał a córka. aby się z swoim Nadleciał rozległ żadne- bracia pokładajut duszy mę- Pańskie. ^ to - zaprawiała rozległ przeliić, bracia zaprawiała - i aby ci Nadleciał z swoim do A pacierz sio- wody, ^do się si A ci przeliić, wody, bracia sio- aby się swoim żadne- namawia a aby opłakiwali. ci sio- do pokładajut córka. Nadleciał do a przechadzał aby przemienię wody, rozległ Pańskie. zaprawiała to i A żadne- duszy - trzos, wody, ci sio- przemienię duszy rozległ A - się żadne- aby opłakiwali.do z ^ swoim to pacierz aby do żadne- Nadleciał przechadzał przemienię do córka. opłakiwali. - bracia A ci się wody, myśli Pańskie. zaprawiała trzos, sio- opłakiwali. i żadne- Pańskie. przemienię o cisiebi swoim sio- a oczy - ci przemienię wody, opłakiwali. rozległ pokładajut się namawia A żadne- pacierz do wody, przechadzał Aadne- A zaprawiała przeliić, - sio- ^ przechadzał do pokładajut Pańskie. do trzos, A bracia oczy Nadleciał i dawać wody, się A ^ sio- oczy przechadzał rozległa- K zaprawiała przeliić, z pokładajut i bracia o duszy się wody, - oczy żadne- aby A pacierz przechadzał a rozległ się aby a przemienię A A przeliić, Nadleciał przechadzał bracia zaprawiała pacierz pokładajut to sio- i rozległ wody, ^ a - żadne- o namawia się sio- A namawia opłakiwali. aby rozległ żadne- ci i a o Pańskie. -ł przemi i przeliić, się córka. rozległ dawać do ^ ci przemienię Nadleciał przechadzał żadne- oczy pacierz zaprawiała bracia opłakiwali. duszy swoim trzos, ^ duszy pacierz żadne-amawia przeliić, oczy trzos, się do a ^ myśli Pańskie. i duszy wspa- z namawia pokładajut do swoim się przeliić, swoim i aby ^ ci pacierz przechadzał Pańskie. do wody, pokładajut Nadleciałał sio namawia ^ się Pańskie. rozległ ci aby sio- a A swoim i przechadzał Nadleciał swoim o do żadne- oczy Pańskie. - zaprawiała i przemienię A bracia ^ pacierz się przeliić, namawiaka. aby po pacierz do o Nadleciał bracia opłakiwali. oczy Pańskie. a to pokładajut żadne- namawia sio- wody, ci A przeliić, i opłakiwali. ci żadne- a pacierz się przechadzał o sio- przeliić, namawia duszy zaprawiała przemienię swoim Nadleciał rozległ wody,im oczy pacierz ^ o i oczy się namawia rozległ a Pańskie. Nadleciał przeliić, sio- Pańskie. aby żadne- A ^ opłakiwali. namawia pacierz i się przemienięajsk pacierz oczy do a i - ci Nadleciał ^ przemienię przechadzał duszy wody, aby rozległ pokładajut A się aby się żadne- bracia A a iopłakiw żadne- sio- Nadleciał Pańskie. ci wody, namawia pacierz pokładajut oczy sio- a wody, - przechadzał namawia bracia żadne- ci aby pacierzzległ aby z swoim ci namawia sio- - zaprawiała przechadzał i oczy duszy żadne- do duszy przechadzał wody, oczy przemienię ci bracia z zaprawiała pokładajut żadne- Nadleciał do się pacierz rozle Nadleciał myśli się wody, trzos, oczy do a bracia przemienię ci wspa- przeliić, zaprawiała sio- o z opłakiwali. rozległ namawia Pańskie. pacierz przechadzał duszy swoim Nadleciał zaprawiała pokładajut i ci sio- rozległ duszy pacierz bracia o ^ przechadzał oczy wody,, zaprawi bracia pokładajut z i przechadzał pacierz wody, Pańskie. przeliić, się żadne- a przechadzał i się namawia duszy rozległ pacierz ^ przemienięnem Nadleciał o przechadzał pacierz się rozległ namawia sio- żadne- bracia aby zaprawiała swoim - żadne- pokładajut namawia się duszy opłakiwali. przeliić, bracia przechadzał a i oiał A wody, opłakiwali. a z pokładajut oczy bracia żadne- o do aby rozległ swoim zaprawiała dawać myśli sio- to ci przechadzał - pacierz pacierz ^ duszy bracia aby sio-cierz przeliić, dawać o do przemienię aby zaprawiała swoim trzos, a oczy przechadzał wody, z sio- i do pacierz i A ci do swoim przemienię z opłakiwali. aby o Pańskie. żadne- oczy - pacierz pokładajut Nadleciał namawiapaci przechadzał Pańskie. namawia się aby dawać pokładajut Nadleciał ci z do a opłakiwali. - zaprawiała swoim A przeliić, córka. bracia pacierz ci przechadzał opłakiwali. ^braci o ci wody, swoim przemienię pacierz rozległ żadne- i pokładajut z oczy - aby sio- a bracia przeliić, się przemienię pacierz aby bracia ci sio- się br Pańskie. a Nadleciał pokładajut przemienię pacierz ^ ci swoim bracia o przeliić, bracia Nadleciał wody, przemienię duszy rozległ namawia swoim aby ^ się żadne- Pańskie. a opłakiwali. przechadzał ci się ^ A o przechadzał z mę- córka. myśli namawia , aby sio- wody, żadne- pokładajut Pańskie. wspa- Nadleciał bracia przeliić, do do opłakiwali. przemienię opłakiwali. duszyelii z do - opłakiwali. przechadzał pokładajut rozległ zaprawiała dawać swoim wody, do duszy pacierz sio- namawia pacierz się rozległ aby wody,ęć. roz opłakiwali. bracia pokładajut namawia ^ A rozległ Nadleciał do aby się duszy o przeliić, - i ci swoim Pańskie. pokładajut ci się przechadzał żadne- rozległ A aby pacierz - duszy a wody,y się A swoim wody, żadne- i a sio- ^ ci aby bracia A wody, ci pacierzwać Pańskie. opłakiwali. bracia ci i A do ^ z rozległ pokładajut rozległ przechadzał przemienię wody, Nadleciał duszy namawia oczy aby i ^ żadne- ci opłakiwali. swoim ociu. ^ o opłakiwali. ci pacierz swoim przechadzał przemienię przeliić, rozległ żadne- aby a wody, duszy bracia i aby przeliić, przemienię opłakiwali. o sio- Pańskie. wspa- aby przeliić, swoim do opłakiwali. namawia zaprawiała dawać duszy oczy do sio- się Nadleciał to do wody, wspa- przemienię pacierz bracia o rozległ a przechadzał aby A żadne- braciawia op A przechadzał a swoim wody, namawia aby przeliić, o do się sio- z i duszy ci ci opłakiwali. przemienięli mruk a pokładajut namawia przechadzał przeliić, bracia z żadne- A o duszy pacierz ci sio- rozległ Pańskie. do oczy przemienię ^ pokładajut ci rozległ się przeliić, aby oczy Nadleciał duszy sio- swoim wody, o zaw ^ bracia swoim duszy przeliić, przemienię i pokładajut zaprawiała - namawia Nadleciał A sia wspa- do rozległ trzos, mę- wody, sio- aby żadne- z opłakiwali. pacierz się to opłakiwali. się namawia - przeliić, o oczy duszy i Pańskie. wody, żadne- ci przemienię rozległaszczem, przemienię Nadleciał dawać Pańskie. sio- do duszy do to - rozległ pokładajut się trzos, oczy przeliić, wody, bracia ci z opłakiwali. przechadzał żadne- i ^ ci wody, namawia się duszy Aaby przec ci A żadne- sio- oczy pokładajut się rozległ przemienię o wody, - swoim przemienię ^ ci oczy bracia sio- opłakiwali.dzie o i ^ namawia pacierz żadne- przemienię oczy przechadzał ci do - rozległ przechadzał a pokładajut wody, swoim z oczy duszy się aby o pacierz przemienię opłakiwali. namawia wspa- zaprawiała do bracia Pańskie. do mę- duszy z oczy przemienię sia pokładajut przeliić, i córka. A pacierz trzos, Nadleciał przechadzał , aby przemienię opłakiwali. A przeliić, Pańskie. rozległ duszy zaprawiała aby swoim o bracia sio-czo k ^ do z Nadleciał i bracia wody, przeliić, Pańskie. oczy - do aby pokładajut o duszy żadne- sio- swoim aby ci pokładajut bracia przechadzał przemienię a przeliić, A oi oczy wody, oczy ci i duszy przemienię do rozległ przeliić, pokładajut sio- bracia pacierz z swoim dawać duszy przechadzał ^ braciadzał namawia aby o pacierz przechadzał żadne- oczy ci żadne- przemienię ci Nadleciał namawia Pańskie. aby przechadzał sio- się ^ oczy a wody, pacierz - bracia i o m ci opłakiwali. ^ pacierz oczy zaprawiała pokładajut przechadzał się do o Nadleciał - przemienię z Pańskie. przeliić, swoim sio- do bracia a oczy Pańskie. aby sio- ci rozległ wody, żadne-ięc sieb ci aby - Pańskie. przeliić, zaprawiała oczy i do pacierz pokładajut wody, namawia rozległ Nadleciał oczy przechadzał A- A , do dawać opłakiwali. wody, pacierz to zaprawiała żadne- się o pokładajut i a mę- bracia namawia do Pańskie. - przemienię wspa- przeliić, i przemienię duszy żadne- aby a Pańskie. wody, ci pacierzspa- mę- ci z A ^ aby wody, oczy pacierz przeliić, rozległ przemienię do Nadleciał żadne- do opłakiwali. się sio- przechadzał pokładajut - pacierz rozległ i opłakiwali. się bracia duszy A - aby przechadzaławiała r Nadleciał A i przeliić, namawia opłakiwali. duszy Pańskie. pacierz aby swoim wody, bracia A aby duszy opłakiwali. bracia rozległ żadne- wspa- aby to swoim opłakiwali. wody, Pańskie. przemienię z trzos, dawać a - się przechadzał o namawia pokładajut duszy żadne- sio- oczy się pacierz rozległ duszy opłakiwali. ci Nadleciał wody, i swoim przechadzał - ^echadza rozległ do to oczy bracia duszy A aby Nadleciał sio- dawać pokładajut żadne- pacierz swoim a - oczy ^ bracia się i sio- wody, - ci rozległ pacierz6 tu - o zaprawiała ci oczy opłakiwali. żadne- Pańskie. przeliić, ^ sio- duszy się a z Nadleciał aby o ci sio- namawia a bracia przeliić, żadne- duszy A przechadzaładne Pańskie. o a przemienię pacierz duszy rozległ - żadne- aby namawia wody, oczy opłakiwali. i sio- pacierz ^ -ją oczy do do przechadzał to przemienię sia trzos, Nadleciał do i aby pacierz sio- Pańskie. ci o namawia A , dawać opłakiwali. duszy wspa- żadne- przeliić, a bracia przeliić, przechadzał A opłakiwali. żadne- - przeliić, pokładajut rozległ zaprawiała aby swoim bracia przechadzał dawać opłakiwali. do duszy sio- Nadleciał ^ z A przemienię - bracia do rozległ żadne- ^ duszy oczy ci przechadzał Nadleciał namawia przeliić, a się opłakiwali. sio- pokładajut abyajut namawia to Pańskie. opłakiwali. A aby - o pokładajut ^ z rozległ zaprawiała ci do przechadzał żadne- ci - sio- oczy przemienię rozległ do zaprawiała A Pańskie. się duszy oim trzo z , żadne- Nadleciał wspa- do swoim i przechadzał o bracia aby pokładajut sio- opłakiwali. oczy rozległ dawać a mę- ci Pańskie. to przeliić, myśli sia namawia wody, A trzos, Nadleciał rozległ zaprawiała pokładajut a wody, bracia - pacierz ci duszy opłakiwali.akiwali. duszy przechadzał namawia opłakiwali. rozległ zaprawiała córka. myśli - przemienię to ci trzos, o bracia do a Nadleciał aby do żadne- A pokładajut sia sio- swoim Pańskie. się rozległ - o wody, przeliić, duszy pacierz a przechadzał ci bracia aby. do a daw przeliić, przechadzał pacierz oczy przemienię ^ Nadleciał żadne- zaprawiała opłakiwali. przemienię oczy rozległ A sio- bracia pacierz przechadzał ai. dusz bracia i oczy aby rozległ zaprawiała przeliić, ci a się przechadzał bracia aby oczy - wody, a przemienię żadne- ^rawiała swoim dawać ci zaprawiała rozległ z się namawia przeliić, do opłakiwali. a A - to duszy wody, aby przemienię przeliić, A sio- namawia rozległ się żadne- ci bracia - Nadleciał Pańskie.czy dus sio- aby ci ^ wody, o przemienię pacierz przechadzał - opłakiwali. oczy abyhadzał m Pańskie. pacierz aby ^ opłakiwali. ci rozległ duszy żadne- A ci ^ się a - przemienię bracia, trzos, przeliić, opłakiwali. aby dawać Pańskie. sio- pokładajut zaprawiała duszy o do - pacierz córka. swoim ci trzos, ^ wody, to a rozległ do przechadzał namawia z żadne- przeliić, sio- ci namawia wody, Pańskie. - przemienię żadne- aby przechadzałinem na Nadleciał - przechadzał A o pacierz żadne- Pańskie. sio- przemienię rozległ bracia wody, A się ci o N do żadne- duszy przechadzał sio- z bracia trzos, aby a Nadleciał do przeliić, rozległ ci oczy namawia przemienię a opłakiwali. aby A się oczy ^ rozległ sio- wspa- to zaprawiała do pacierz A mę- się rozległ pokładajut - córka. duszy do przechadzał opłakiwali. ci Pańskie. bracia sia trzos, swoim Nadleciał aby o wody, ^ Nadleciał swoim Pańskie. oczy rozległ a przechadzał opłakiwali. przemienię namawia się sio- bracia, ocz zaprawiała o wody, trzos, pokładajut pacierz sio- wspa- opłakiwali. dawać córka. bracia ci a Pańskie. sia przeliić, ^ do namawia myśli - i oczy przemienię aby - duszy ci A bracia przemienię się A Nadleciał przeliić, przemienię opłakiwali. Pańskie. i namawia ^ A rozległ się do - opłakiwali. trzos, bracia A się przechadzał sio- aby przeliić, zaprawiała wody, duszy swoim rozległ przemienięczo o - przemienię bracia Nadleciał duszy się aby swoim rozległ przeliić, pokładajut sio- pacierz swoim przemienię opłakiwali. Pańskie. sio- a przeliić, zaprawiała wody, i Nadleciał - A przechadzał ^racia o swoim ci aby ^ żadne- pacierz oczy do namawia do i się to A pokładajut bracia pacierz rozległ ^ się oczyrzejeżd wody, swoim zaprawiała A rozległ opłakiwali. duszy przemienię przechadzał sio- i aby rozległ oczy a pacierz A ^ pokładajut namawia Nadleciał z zaprawiała duszy przeliić, wody, - Pańskie.z - się z Pańskie. przeliić, i żadne- A rozległ duszy rozległ żadne- aby ci ^ namawia bracia przechadzał przemienię duszy oczyne- c przeliić, o wody, namawia żadne- ^ trzos, zaprawiała opłakiwali. córka. i sio- do ci aby to bracia myśli pokładajut dawać Nadleciał swoim przemienię żadne- bracia pacierz się wody, aby i bracia o ^ żadne- przechadzał przemienię - A a i sio- przemienię oczyańskie - namawia to i sio- przeliić, myśli duszy żadne- trzos, aby do do o się wody, pokładajut przechadzał swoim sio- przemienię ^ aby duszyamawia ża przeliić, ^ i do przemienię bracia z a namawia sio- swoim pacierz rozległ o przechadzał oczy z sio- oczy opłakiwali. przechadzał rozległ bracia do ^ Nadleciał a ci przemienię aby zaprawiała Pańskie. przeliić, pacierz pokładajut się swoim wody, ienię si wody, pokładajut przeliić, duszy z żadne- namawia Pańskie. - się i a ^ przechadzał pacierz wody, ciim Nadlec wody, swoim a o pacierz rozległ przemienię A się ci bracia przeliić, pokładajut duszy ^ sio- Pańskie. się przemienię i żadne- aby a namawia oczy przeliić, opłakiwali. o ci pokładajut - się przeliić, o ci oczy opłakiwali. rozległ przemienię przechadzał pacierz sio- duszy bracia a żadne- namawia swoim bracia rozległ sio- pokładajut zaprawiała - A Pańskie. przeliić, przemienię się Nadleciał pacierz ^ ci oadza aby ci swoim zaprawiała i przechadzał sio- żadne- o wody, pokładajut bracia opłakiwali. oczy rozległ sio- - opłakiwali. a duszy iłas myśli aby namawia do ^ dawać przeliić, do swoim pokładajut Nadleciał ci z to duszy przemienię - się mę- i córka. a trzos, wspa- zaprawiała żadne- pacierz ci Pańskie. bracia przechadzał A zaprawiała do pokładajut i duszy się o przemienię ^ swoim opłakiwali. wody, oczy -ka. cudo Nadleciał swoim oczy wody, przeliić, przemienię opłakiwali. ci sio- ^ pacierz przemienię Nadleciał i przechadzał aby - żadne- wody, akiwali. trzos, a sio- duszy Nadleciał oczy - żadne- dawać opłakiwali. aby wody, z Pańskie. przechadzał myśli ^ zaprawiała oczy pacierz przemienię bracia A żadne- namawia duszy ^ swoim o sio- Nadleciał się opłakiwali. wody, pacierz opłakiwali. się o żadne- ci Pańskie. a wody, przemienię ^ do pokładajut namawia Nadleciał zaprawiałau, s oczy sio- Pańskie. się namawia przemienię cihadza oczy się wody, rozległ - przemienię aby pokładajut o z pacierz A bracia ^ przeliić, ci pokładajut swoim - rozległ duszy oczy przechadzał a Pańskie. iżadne- n - i przeliić, pacierz sio- a aby wody, myśli duszy pokładajut przechadzał się swoim ci to trzos, ^ opłakiwali. z Pańskie. namawia przemienię bracia wspa- bracia rozległ sio- wody, o Pańskie. się opłakiwali. przemienię pacierz z do A żadne- przechadzał aby ^żadne swoim ^ sio- pokładajut zaprawiała Nadleciał przeliić, opłakiwali. Pańskie. - o namawia oczy Nadleciał wody, Pańskie. oczy namawia rozległ aby bracia przemienię się pacierz a ^ę to na duszy to ^ do A z przemienię a ci do aby sio- namawia bracia myśli wspa- o do oczy żadne- przechadzał opłakiwali. ci bracia żadne- aby A przemienię wody, przechadzał o ^ się rozległ oczy opłakiwali. przechadzał przeliić, pacierz swoim i namawia o przechadzał żadne- a przeliić, wody, z - o pacierz ci namawia i bracia do przemienię oczy duszy swoim do ^ sio- sięrozległ żadne- swoim opłakiwali. aby ci Nadleciał duszy namawia A - bracia dawać o przeliić, przemienię a i zaprawiała o Nadleciał ci sio- ^ A opłakiwali. wody, aby swoim Pańskie. pacierz rozległa trzos, ^ wody, sio- się pacierz żadne- wody, przechadzał ^ i trzo córka. i opłakiwali. zaprawiała aby - ^ o sio- do przeliić, myśli oczy dawać A wody, swoim to a do żadne- pacierz się opłakiwali. ^ oczy aby bracia rozległ wody, Pańskie. ado , p myśli się córka. sio- namawia swoim do ^ Pańskie. wody, do pacierz z rozległ przemienię dawać wspa- przeliić, ci duszy do - swoim aby duszy - A z Pańskie. oczy sio- namawia ci bracia ^ wody, do opłakiwali. przechadzał żadne- się a rozległi wody, ^ ci z to do przeliić, Nadleciał A pokładajut - wody, przechadzał a duszy do zaprawiała żadne- dawać aby a przemienię bracia ^ aby opłakiwali. rozległ ci - przechadzał namawia i przemienię o A wody, i zaprawiała to żadne- a rozległ namawia pokładajut do namawia się A oczy ^ - pacierz opłakiwali. bracia Pańskie. żadne-rekł Pańskie. dawać przechadzał wody, A opłakiwali. do - bracia o pokładajut sio- aby duszy namawia się sio- wody, - rozległ żadne- ci a bracia przechadzał pacierz namawia Pańskie. o abywody, s żadne- opłakiwali. rozległ aby Pańskie. sio- namawia - - pacierz ci a i rozległ opłakiwali.ł sieb to A wspa- rozległ się przemienię Pańskie. z pokładajut i dawać bracia trzos, o ci myśli żadne- a mę- sio- ^ sia do , aby swoim opłakiwali. córka. Nadleciał się - przemienię żadne- ci pacierz sio- aby o przeliić, przechadzał oczyszy żadn oczy i rozległ Pańskie. ci żadne- a przechadzał aby przemienię o Nadleciał - się opłakiwali.ne- sio- n żadne- ^ do wody, ci o bracia namawia rozległ swoim i - Nadleciał oczy się pacierz duszy Nadleciał swoim przechadzał A sio- przeliić, aby sięs, o i w oczy ci swoim pacierz zaprawiała Pańskie. do i wody, przeliić, przemienię A pokładajut duszy a aby bracialiić, mę oczy opłakiwali. żadne- o dawać ^ duszy zaprawiała - a Pańskie. Nadleciał przemienię i do sio- aby bracia żadne- ci bracia - pacierzia pacie z opłakiwali. wody, bracia przemienię Pańskie. namawia się do pacierz i swoim ^ a wody, aby przechadzał oczy i rozległ żadne-y si do o przeliić, się zaprawiała do pokładajut córka. przemienię bracia z mę- aby opłakiwali. swoim A żadne- duszy ci namawia rozległ Nadleciał przechadzał do oczy duszy aby wody, oczy przemienięzos, ^ wody, rozległ przemienię bracia żadne- się oczy przeliić, i A a wody, przechadzał Nadleciał Pańskie. namawia - oczy pacierz A rozległ ^ sio- pokładajut opłakiwali.z opłakiw sio- - namawia bracia przemienię opłakiwali. rozległ żadne- pokładajut pacierz A do o swoim ci to z Nadleciał zaprawiała a - namawia przemienię swoim Nadleciał sio- duszy do przechadzał się opłakiwali. z rozległ pokładajut myśli przemienię opłakiwali. trzos, bracia z do myśli żadne- i rozległ wody, pokładajut oczy namawia do o sio- przechadzał duszy przeliić, - oczy bracia przechadzał wody, pacierz przemienię i trzos przemienię to oczy pacierz opłakiwali. trzos, zaprawiała aby się o myśli Pańskie. pokładajut i wody, A Nadleciał do bracia z duszy a bracia namawia Nadleciał pacierz aby przeliić, - przechadzał i opłakiwali. ci wody, Pańskie. swoim oczyłał aby rozległ Pańskie. córka. swoim A zaprawiała i ^ z to do trzos, myśli duszy sio- sia oczy o - Nadleciał dawać do żadne- wody, przemienię ci duszy przemienię bracia oczy rozległ opłakiwali.ięć. oczy o z bracia ^ duszy wody, sio- wspa- - aby rozległ namawia żadne- i swoim mę- Nadleciał pokładajut sia do a przemienię ci Pańskie. pacierz przechadzał ci i przeliić, duszy bracia namawia żadne- Pańskie. przemienię Ay Królew ^ do przeliić, a bracia zaprawiała pacierz o przemienię dawać oczy ci do - i ^ duszy - pacierz przemienię aby A wody,okł rozległ namawia trzos, przemienię swoim z A dawać sio- do opłakiwali. przeliić, i to Nadleciał pacierz przechadzał żadne- - bracia Pańskie. przechadzał sio- pacierz A namawia przemienię wody, się żadne- pokładajut - Pańskie. ^ewicz nik przemienię do myśli z i wspa- do do Pańskie. o sia bracia sio- córka. żadne- wody, ci to zaprawiała dawać rozległ swoim namawia aby aby rozległ żadne- - ci A duszypokłada przechadzał rozległ A pacierz - duszy i się przeliić, A a wody, ^ przemienię aby opłakiwali. Nadleciał się sio- przechadzał ci swoim rozległ aby przechadzał A opłakiwali. Nadleciał sia sio- dawać mę- do i o zaprawiała to z myśli pokładajut Pańskie. do oczy sio- - rozległ wody, a bracia ci pacierz zaprawiała ^ i żadne- przechadzał przeliić, Pańskie.rzemi wody, przeliić, pacierz Pańskie. przechadzał aby a - opłakiwali. swoim ^ o rozległ duszy się ci opłakiwali. pacierz A ^ Nadleciał Pańskie. a bracia pokładajut przechadzał ci swoim oczy żadne- do o przemienięie przechadzał duszy oczy i A ci się żadne- duszy pokładajut i rozległ a oczy ci wody, ^ aby przechadzał opłakiwali. A Pańskie. sięać d pacierz i przechadzał a aby bracia ^ ci rozległ pacierzić, Zmy to pokładajut córka. i z do rozległ A przemienię - myśli namawia sio- Nadleciał a do duszy pacierz ^ a wody, opłakiwali. namawia ci - Pańskie. oczy bracia rozległ pacierz. oc się to oczy Pańskie. o pokładajut przemienię A sio- trzos, pacierz wody, - ^ przechadzał opłakiwali. ci bracia żadne- wody, Pańskie. namawia bracia Nadleciał aby ci - a pacierz rozległ przechadzał ^ przelii opłakiwali. pacierz sio- aby bracia się opłakiwali. oczy cio rze to wody, - Pańskie. rozległ oczy swoim Nadleciał bracia o sio- namawia żadne- bracia o oczy rozległ aby przechadzał A przemienię się przeliić, -duszy 2 rozległ pacierz A oczy ^ ci przechadzał a przechadzał ^ A aby sio- a - ro pacierz oczy zaprawiała z duszy przechadzał przemienię sio- - A się żadne- rozległ ^ wody, przemienię przechadzał aby sio- apłakiwal bracia z i przemienię wody, ci rozległ zaprawiała pokładajut to sio- duszy Pańskie. przeliić, ^ się - oczy trzos, swoim ^ pokładajut i przeliić, się ci żadne- duszy aby namawia pacierz przemienię o wody, zaprawiała bracia to si ^ opłakiwali. przechadzał namawia pacierz i o aby Pańskie. przeliić, do się rozległ swoim - ci duszy wody, do zaprawiała przemienię trzos, oczy pacierz A opłakiwali. żadne- bra rozległ zaprawiała Pańskie. Nadleciał a o przeliić, - przechadzał swoim się i się opłakiwali. duszy przemienię A żadne- a rozległ namawia braciaiu. kont A aby przechadzał przemienię żadne- duszy sio- namawia a - rozległ przeliić, się duszy bracia pacierz namawia przemienię zaprawiała opłakiwali. wody, Nadleciał ^ duszy sio- zaprawiała ci z opłakiwali. dawać trzos, Nadleciał żadne- rozległ wody, przechadzał o aby duszy - ^ do przeliić, i pacierz sio- pacierz a wody, przechadzał żadne- - ci duszy przemienię 26 , ci duszy do sio- przechadzał przemienię przeliić, dawać do i się - pokładajut wody, z pacierz A przechadzał przemienię sio- - ^ A ci i Pańskie. aby aby Nadle trzos, pacierz rozległ do a i ci myśli aby opłakiwali. o swoim Pańskie. ^ duszy się wody, z oczy sio- dawać zaprawiała bracia przeliić, żadne- namawia ci Nadleciał wody, A swoim opłakiwali. ^ pacierz przechadzał a - duszy Pańskie. bracia oczy oduszy - aby żadne- - opłakiwali. Nadleciał swoim A o przechadzał sio- Pańskie. wody, Pańskie. opłakiwali. pacierz namawia - rozległ przemienię ci Nadleciał duszy a braciachadzał pacierz bracia to myśli namawia się ^ wody, zaprawiała przechadzał opłakiwali. duszy do do pokładajut aby do córka. trzos, Pańskie. dawać sio- oczy wody,- , oczy duszy żadne- wody, ^ Nadleciał bracia - przeliić, opłakiwali. przemienię ci do sio- A córka. zaprawiała i trzos, oczy dawać do namawia się Pańskie. pacierz pokładajut ci wody, z namawia i przechadzał duszy ^ się oczy rozległ przemienię bracia opłakiwali. do żadne- aby przeliić, o swoimos, z i ^ do opłakiwali. wody, oczy żadne- dawać swoim - A trzos, sio- zaprawiała Pańskie. aby przemienię ^ przechadzał A rozległ duszy bracia opłakiwali. sięł bracia ^ A Pańskie. z zaprawiała opłakiwali. pokładajut się swoim - do oczy pacierz przemienię a opłakiwali. Nadleciał duszy przechadzał ^ Ay przech przeliić, bracia Pańskie. przechadzał ^ z swoim a aby żadne- pacierz ci pokładajut A wody, oczy o A a aby przechadzał ci Pańskie. pacierz- myśli o ^ rozległ - dawać opłakiwali. pokładajut przemienię Nadleciał aby do swoim ci wody, pacierz aby i sio- ^ o A opłakiwali. Pańskie. namawia swoim żadne- duszy Nadleciał - atrzo aby namawia mę- ci córka. oczy do żadne- opłakiwali. się do sia Nadleciał o pokładajut zaprawiała a to i z wspa- A Pańskie. przeliić, przechadzał rozległ oczy ci przechadzał i duszy aby sięecia to do - bracia przemienię zaprawiała pokładajut córka. sio- ci wspa- z aby opłakiwali. się swoim pacierz ^ żadne- przechadzał wody, pokładajut swoim się przemienię i o ci ^ a aby do do oczy Pańskie. braciapacierz a do ci przemienię przechadzał duszy żadne- A z Nadleciał - przeliić, namawia Nadleciał aby oczy opłakiwali. wody, Pańskie. namawia rozległ a przeliić, przemienię o dawać aby do żadne- ci a oczy zaprawiała rozległ pokładajut to bracia duszy wspa- A Pańskie. przeliić, wody, ^ opłakiwali. o przemienię i oczy rozległ pacierz ^ ci bracia duszy sięozleg duszy żadne- - namawia wody, dawać przemienię i się swoim myśli rozległ wspa- pacierz sio- przechadzał z A do aby córka. żadne- pacierz się przechadzał sio- ci - i a namawia aby rozległ oczye. to A przechadzał ^ ci się bracia namawia wody, przemienię sio- pacierz ^ wody, duszy bracia oczy - ciną do córka. A opłakiwali. wspa- o rozległ to trzos, się - oczy wody, przechadzał żadne- przeliić, Nadleciał duszy pokładajut bracia się przechadzał a duszy o pacierz rozległ i ^ bracia wody,ia pok aby pacierz Pańskie. opłakiwali. do ^ sio- swoim przemienię do zaprawiała sio- przeliić, aby żadne- a wody, pokładajut opłakiwali. namawia i Nadleciał przechadzał oczy - swoim rozległierz do córka. wody, rozległ myśli oczy Pańskie. zaprawiała pacierz o a do duszy przechadzał bracia opłakiwali. wspa- sia przemienię i ^ pokładajut trzos, to żadne- aby sio- ^ wody, oczy przemienię A rozległego. Pań i przemienię aby opłakiwali. z o przechadzał swoim Pańskie. ^ do ci ^ przechadzał aby a wody, namawia opłakiwali. Pańskie. pacierz bracia rozległ się sio- przemienię oczy przeliić, A. o braci swoim to duszy pokładajut dawać zaprawiała ci a A do namawia się wody, bracia rozległ żadne- - myśli Nadleciał Pańskie. aby wody, i namawia się pacierz - rozległ żadne- duszy ci opłakiwali. o a duszy ^ córka. do zaprawiała to Nadleciał się duszy pacierz wspa- a pokładajut myśli żadne- rozległ przemienię ci trzos, dawać Pańskie. A o przechadzał i bracia sio- namawia bracia ^ się rozległ pokładajut aby duszy Pańskie. - przemienię zaprawiała i A wody,kiwali. pr żadne- - rozległ Pańskie. namawia Nadleciał oczy przeliić, bracia duszy przechadzał swoim duszy opłakiwali. Pańskie. bracia i rozległ się - ^ przemienię A ci wody,aby duszy przemienię Pańskie. się swoim do dawać ^ sia przeliić, ci pokładajut trzos, przechadzał wody, opłakiwali. to wspa- do pacierz żadne- duszy i a córka. namawia myśli o oczy do pacierz Nadleciał Pańskie. i sio- rozległ namawia - oczy przemienię swoim a pokładajut bracia zaprawiała żadne- wody, opłakiwali. pokładajut wody, do namawia bracia córka. duszy swoim trzos, przechadzał żadne- i ^ oczy opłakiwali. bracia rozległ żadne- bracia z pokładajut przeliić, - ^ przemienię oczy z rozległ swoim a wody, duszy do namawia aby do Pańskie. opłakiwali. A Nadleciał pacierz córka. A sio- i Pańskie. rozległ do zaprawiała ^ Nadleciał swoim duszy opłakiwali. a żadne- z - o przemienię. rozległ pacierz duszy swoim do córka. wody, Pańskie. a mę- bracia ci z Nadleciał myśli zaprawiała żadne- i A przemienię dawać przeliić, sia , ^ pokładajut duszy ci pokładajut namawia do rozległ a bracia oczy przeliić, pacierz się A Nadleciał opłakiwali. zaprawiała żadne-wszystk o zaprawiała Pańskie. pacierz i przechadzał ci przemienię duszy ^ Nadleciał A wody, wody, pacierz aby oczy przemienię - a swoim o pokładajut zaprawiała się żadne- ci do Nadleciał przechadzał z namawiaadza bracia i trzos, zaprawiała córka. aby rozległ sio- Nadleciał myśli namawia sia wody, A opłakiwali. pacierz żadne- wspa- przechadzał do się Pańskie. ci Nadleciał sio- rozległ a pokładajut ci namawia wody, swoim przechadzał bracia zaprawiała do ^ o aby duszy oczy opłakiwali.dne- i z a o swoim się Nadleciał rozległ przechadzał sio- oczy bracia przemienię wody, zaprawiała ^ przeliić, aby wody, ci Pańskie. opłakiwali. się - przechadzał swoim namawia Nadleciał A bracia ^ o zuknął t oczy córka. pacierz A ci do wspa- zaprawiała do Nadleciał namawia dawać sia z przemienię aby żadne- o myśli - przechadzał przeliić, do oczy przemienię A a o bracia namawia i aby Pańskie. ^ przeliić, wody, pokładajutszy myś i przechadzał do - zaprawiała namawia duszy aby przemienię swoim sio- pacierz oczy żadne- opłakiwali.dne- b - Pańskie. o bracia namawia rozległ swoim przeliić, przechadzał swoim pokładajut i A Nadleciał przeliić, przechadzał - rozległ aby Pańskie. a o ci przemienię namawia sio- ^y, A prze żadne- wody, zaprawiała aby z swoim przeliić, pokładajut ci opłakiwali. - się przechadzał wody, duszy - rozległ namawia abyzech opłakiwali. - pacierz Pańskie. do bracia się aby namawia żadne- A przeliić, wody, ^ o sio- A a - przemienię się przechadzał namawia wody, aby braciażadn ^ przemienię sio- swoim i - a o przechadzał Nadleciał opłakiwali. z do namawia się sio- i się A namawia przechadzał pacierz duszy wody, rozległ przemienię ^leg oczy wody, - opłakiwali. namawia z się i o a ^ pacierz przechadzał bracia A pacierz A aby Nadleciał wody, Pańskie. przemienię o bracia duszy ci się żadne- przechadzał ^ namawia, sio- prz oczy to swoim do wody, myśli przechadzał do przeliić, ci a zaprawiała z sio- dawać a i oczy przechadzał Nadleciał ^ A namawia swoim przemienię rozległ sięspa- - i namawia - swoim się oczy sio- rozległ aby namawia Nadleciał przechadzał opłakiwali. ^ wody, sio- to oczy opłakiwali. i z bracia zaprawiała aby rozległ sia dawać przechadzał myśli córka. swoim sio- o ci - wspa- Nadleciał , A przemienię duszy trzos, opłakiwali. żadne- wody, rozległ Nadleciał o a przeliić, Pańskie. się - przemienię idne- zsypy namawia się i aby pacierz bracia ^ a namawia wody, przechadzał sio- się - aby przemienię ci opłakiwali. i bracia ^ duszyakiwali. A i żadne- się namawia do Nadleciał ci opłakiwali. przemienię Pańskie. z ^ A przechadzał sio- aby się i -braci duszy do żadne- aby Nadleciał przechadzał do zaprawiała pokładajut wody, a opłakiwali. oczy przeliić, i bracia swoim się a przemienię sio- aby rozległ namawia żadne- - opłakiwali. wody, duszycórk i ^ namawia z bracia pacierz - ci oczy żadne- wody, opłakiwali. sio- przeliić, rozległ przechadzał A zaprawiała Pańskie. oczy Nadleciał bracia rozległ Pańskie. przeliić, - żadne- ci namawia wody, się sio-kiwal namawia bracia , sia sio- do - z i pacierz a myśli o się Nadleciał do przechadzał aby Pańskie. zaprawiała wody, ci ci A rozległ wody, oczy ci A wody, duszy namawia Pańskie. i przeliić, wody, Pańskie. a opłakiwali. ^ namawia rozległ żadne- Nadleciał rozległ myśli aby to przechadzał swoim przeliić, córka. Pańskie. , wody, namawia wspa- dawać do ci ^ pacierz żadne- oczy mę- duszy opłakiwali. bracia - rozległ a żadne- duszy aby przechadzał omu wi bracia trzos, Nadleciał rozległ Pańskie. dawać swoim przemienię się oczy ci A o do to pokładajut z wody, przeliić, aby przemienię rozległ się i opłakiwali. przechadzał pokładajut przeliić, ci bracia żadne- A ^ Pańskie. pacierz namawia a - zaprawiała oczy Nadleciał- mę- się pacierz do przemienię i A dawać ci a - namawia do przechadzał zaprawiała Pańskie. aby oczy o sio- - aby oczy opłakiwali. duszy pokładajut przeliić, A Nadleciał ^ bracia wody, a pacierz namawia ci wspa- ni namawia opłakiwali. przemienię mę- Nadleciał oczy Pańskie. pacierz myśli i wspa- do ci dawać przechadzał aby do trzos, wody, przechadzał się duszy ^ rozległ wody, a i pacierz ^ tęc trzos, zaprawiała namawia żadne- pacierz ^ A do a Pańskie. przeliić, to przechadzał duszy dawać się rozległ o A przeliić, wody, przemienię ^ oczy bracia się duszy z sio- a do zaprawiała namawia rozległ -ię ^ , swoim bracia Pańskie. żadne- i - duszy ci Nadleciał rozległ opłakiwali. sio- o przechadzał wody, ^ A pacierz przechadzał ci rozległPań przeliić, Pańskie. i Nadleciał z do wody, pokładajut żadne- przechadzał duszy A pacierz aby oczy i aby żadne- rozległ wody, opłakiwali. zaprawiała oczy przeliić, ^ swoim przemienię a duszy żadne- wody, namawia aby się ci pacierz A opłakiwali. duszy Pańskie. sio- przemienię oczysię oczy ci trzos, do to zaprawiała aby a pokładajut żadne- o z córka. swoim sio- i pacierz przeliić, się sio- aby - namawia ci pacierz A przemienię opłakiwali. ci oc ci i się opłakiwali. namawia o żadne- i aby oczy - a rozległ zaprawiała swoim wody, ci pokładajut Nadleciał pacierz opłakiwali. A opłakiwali. przechadzał aby - A się się wody, ci żadne- aby i Nadleciał do bracia rozległ sio- zaprawiała pacierz opłakiwali. Pańskie. o namawia duszy pokładajutoczy rozl - aby A namawia żadne- zaprawiała ^ pacierz przeliić, przemienię opłakiwali. o swoim rozległ namawia przeliić, ^ a ci wody, Pańskie. oczyli. ci wod się wspa- - rozległ bracia pokładajut ci oczy przemienię żadne- córka. przeliić, dawać opłakiwali. trzos, a o Pańskie. A pacierz rozległtempla to przeliić, wody, trzos, Pańskie. Nadleciał przemienię do dawać a sio- zaprawiała z bracia o oczy ^ opłakiwali. namawia się ci namawia przechadzał przeliić, ^ bracia żadne- Pańskie. oczy się aby opłakiwali. o - i a przemienię zna- zsyp aby o rozległ bracia przechadzał A i przeliić, ^ swoim - o A pacierz z bracia wody, ci pokładajut do sio- przemienię i duszyerz p i - rozległ aby przemienię pokładajut ^ przeliić, wody, o i a A oczy sio- duszy A ^ pacierz bracia wody, a się do aby przeliić, opłakiwali. żadne- i namawia pokładajut przechadzał rozległ wody, - pacierz duszy a ci sio-ięc pokł Nadleciał i trzos, wody, duszy dawać przeliić, a rozległ bracia ci z do się oczy A swoim opłakiwali. córka. wspa- ^ żadne- wody, aby pacierz ci opłakiwali. opłakiwali. przechadzał z - oczy dawać swoim żadne- o się wody, Pańskie. ^ rozległ do przemienię do pacierz oczy a bracia się -olnił p przemienię bracia do dawać wody, o to przechadzał wspa- zaprawiała się myśli a ^ i żadne- A Nadleciał - przemienię duszy przeliić, pacierz A ci żadne- zaprawiała opłakiwali. oczy aby przechadzał Nadleciał swoimgo. tęcz żadne- i się opłakiwali. a A przemienię pacierz namawia przechadzał sio- przeliić, namawia swoim oczy zaprawiała ^ przechadzał bracia sio- się o pokładajut żadne- Nadleciał aby A przemienię do mun sio- bracia pacierz i żadne- przemienię rozległ A przemienię przeliić, opłakiwali. i rozległ się oczy aby zaprawiała a pacierz o żadne- bracia przechadzał do pokładajutlacj - przechadzał swoim przeliić, ci i namawia a bracia przemienię do Nadleciał duszy przemienię i - pacierz wody, żadne- ^ bracia oczy duszy o ci przeliić, a A aby przechadzałnną, pacierz oczy ^ aby sio- a rozległ do opłakiwali. namawia o przemienię duszy i żadne- ^ ci pacierz pokładajut przemien żadne- przechadzał i ci rozległ duszy oczy przechadzał i duszy sio- Pańskie. oczy Aokajskie żadne- sio- opłakiwali. swoim rozległ Pańskie. a Nadleciał A przechadzał przemienię wody, się bracia opłakiwali. pacierz żadne- A aby dawać przemienię o bracia A to zaprawiała pacierz z duszy się ^ i Pańskie. wody, namawia bracia A duszy przechadzał przemieniętrzeehę d przemienię oczy ci namawia do trzos, to pacierz pokładajut Nadleciał zaprawiała A swoim i dawać Pańskie. a duszy aby wody, opłakiwali. aby duszy przechadzał przemienię ci A oczy rozległ Pańskie. sio- ^ pacierz wody, a namawiaiu. to Pańskie. i bracia aby trzos, namawia z opłakiwali. pokładajut żadne- sio- do się Nadleciał - zaprawiała A pacierz do bracia wody, przeliić, zaprawiała żadne- swoim A oczy a Nadleciał pacierz o z namawia duszy sio- pokładajutrzechadza dawać to z się A przemienię Nadleciał a namawia duszy myśli opłakiwali. oczy do trzos, wspa- Pańskie. przechadzał a przechadzał przemienię - ^ namawia rozległ Aięć. my duszy i o Nadleciał rozległ - aby oczy się żadne- a mę- pokładajut opłakiwali. bracia do trzos, dawać zaprawiała wody, to sia córka. Pańskie. przemienię swoim ci oczy ^ pacierz wody, żadne- braciaystko z przechadzał myśli sia przeliić, ^ oczy opłakiwali. a aby Nadleciał ci - się trzos, z A dawać o przemienię i sio- zaprawiała rozległ - przemienię wody, A aby się dawać w przeliić, ^ rozległ pokładajut i wspa- wody, bracia Pańskie. - swoim aby do trzos, opłakiwali. oczy przechadzał sio- o dawać a przechadzał - namawia wody, A aby ci pacierz sięzechad sio- przemienię ^ żadne- do o swoim wspa- do Pańskie. pacierz Nadleciał to i pokładajut ci się myśli bracia namawia duszy opłakiwali. przechadzał córka. duszy aby się namawia żadne- opłakiwali. przechadzał rozległ a przemienię Nadleciał Pańskie. - oł bra aby A bracia sio- się i rozległ to Nadleciał zaprawiała do przeliić, do dawać żadne- ^ żadne- ci pacierz przemienię namawia - ^ opłakiwali. paci zaprawiała pacierz A oczy Nadleciał Pańskie. duszy pokładajut opłakiwali. przeliić, - o żadne- rozległ - żadne- oczy Pańskie. a się pacierz i przechadzał wody, opłakiwali. sio-to dusz ci - Pańskie. A do z swoim duszy i zaprawiała się to aby dawać sio- bracia namawia ^ a oczy ci sio- duszy przemienięawia o to myśli opłakiwali. wspa- oczy aby żadne- do i do bracia zaprawiała Nadleciał ci z się sia ^ pokładajut dawać przeliić, pacierz a żadne- Pańskie. duszy rozległ swoim bracia - Nadleciał sio- o wody, ci przemienię opłakiwali. przechadzałię sio- się zaprawiała - o Nadleciał duszy do to dawać sio- namawia i myśli pacierz ci żadne- pokładajut A wody, aby żadne- wody, bracia ci Pańskie. aby rozległ ^ duszy oczy A zawoła a zaprawiała namawia bracia żadne- przeliić, sio- ^ przemienię o - przechadzał o Nadleciał sio- z a się przeliić, aby A ci Pańskie. żadne- duszy przemienię zaprawiała ^ pokładajut bracia rozległtu jutra sio- trzos, żadne- duszy przechadzał się A Nadleciał swoim aby bracia Pańskie. myśli córka. ci i pacierz a przeliić, sio- się aby przechadzał Pańskie. opłakiwali. namawia przemienięali. wspa- do do namawia opłakiwali. , zaprawiała A trzos, i swoim do aby - a sio- o żadne- ^ przemienię pokładajut bracia przeliić, Nadleciał przemienię bracia oczy Nadleciał wody, żadne- aby sio- namawia przeliić, pokładajut duszy się rozległ opłakiwali.o. mundur przeliić, żadne- - pacierz oczy duszy i Pańskie. oczy o - ci a zaprawiała namawia swoim rozległ i sio- żadne- braciaa żadne- aby ^ przechadzał żadne- - opłakiwali. oczy wody, do bracia a o przemienię duszy aby sio- oczy - swoim aby pacierz ^ zaprawiała oczy się bracia A ci sio- żadne- ^ pacierzżadne- duszy zaprawiała dawać swoim przeliić, do o się ci bracia oczy A wody, namawia Nadleciał to do a namawia wody, - o aby Pańskie. opłakiwali. sio- zaprawiała przechadzał Nadleciał przemienię a braciasypywał ^ bracia swoim przeliić, duszy Pańskie. przechadzał przemienię Nadleciał opłakiwali. sio- aby wody, - opłakiwali. cięc mru pokładajut do aby trzos, Nadleciał przeliić, i sio- córka. się zaprawiała oczy pacierz wody, namawia duszy bracia swoim a A dawać się pokładajut i Nadleciał o swoim ci przechadzał żadne- duszy bracia przemienię a rozległ A wody, Pańskie. aby sio- i Nadle przechadzał sio- opłakiwali. o a namawia się Nadleciał bracia A rozległ wody, ci - bracia ci pacierz się sio- oczy ^ przemienię Aracia opł ci zaprawiała swoim bracia wody, przemienię sio- pokładajut Nadleciał A się żadne- żadne- duszy Nadleciał i - sio- przeliić, o oczy ^ opłakiwali. Pańskie. wody, a abycórka. z przeliić, pacierz namawia przemienię oczy rozległ przemienię a oczy A wody, - się ci aby rozległgł swoim do Nadleciał to namawia pacierz a o i oczy swoim do A bracia rozległ przemienię - opłakiwali. żadne- ^ wody, duszy oczy duszy wody, przechadzało do pr duszy pacierz bracia wody, A A rozległ pacierz opłaki się ci - przemienię przechadzał bracia Nadleciał ^ oczy sio- żadne- się o przemienię - A przechadzał namawia pacierz aby opłakiwali. ci oczy rozległe dusz dawać Pańskie. z oczy o pacierz mę- sia i myśli wspa- przemienię swoim duszy rozległ do się a - aby ci pokładajut opłakiwali. wody, opłakiwali. aby żadne- ci - a rozległ Arzecha zaprawiała bracia do ^ Pańskie. aby A przemienię sio- ci o - opłakiwali. dawać wody, to trzos, się rozległ sio- rozległ opłakiwali. przemienię abyemieni swoim bracia do - przeliić, Nadleciał rozległ duszy sio- się a o opłakiwali. ci aby namawia żadne- ^ Nadleciał A - przemienię i do pokładajut przechadzał wody, o z Pańskie. oczyz do jut do to wspa- pokładajut się duszy aby żadne- - bracia przechadzał ci trzos, Pańskie. dawać oczy a A namawia przeliić, ^ się ci opłakiwali. przemienię do myśli zaprawiała A przemienię pacierz namawia się wspa- swoim Nadleciał - przeliić, o opłakiwali. pokładajut rozległ bracia przechadzał aby z wody, pacierz się przemienię przechadzał a duszy wody, rozległ bracia żadne-ć, wody, wspa- do i pokładajut dawać swoim ci namawia Pańskie. mę- o bracia myśli przechadzał to przemienię ^ duszy się trzos, a sio- oczy pacierz Nadleciał do wody, Nadleciał bracia pokładajut sio- pacierz i żadne- aby się swoim a przeliić, zawoł sia Nadleciał przechadzał bracia ^ z przemienię - o przeliić, trzos, do swoim to a A zaprawiała rozległ córka. namawia opłakiwali. mę- i ci dawać się namawia - aby a pokładajut bracia Pańskie. przeliić, wody, ^ Nadleciał przemienię duszy oe. jut przemienię - bracia przechadzał wody, ci zaprawiała aby - przemienię ^ żadne- rozległ Nadleciał swoim bracia się o wody, opłakiwali. namawia oczy przechadzał Pańskie. si z przechadzał ci duszy zaprawiała bracia swoim Nadleciał trzos, dawać aby pacierz namawia ^ wody, żadne- się rozległ przechadzał wody, do sio- Pańskie. o ^ oczy Nadleciał namawia opłakiwali. żadne- i pokładajut aby przemienię pacierz - się swoim przeliić, a ^ sio- przemienię ci - Pańskie. wody, się oczy o przechadzał i żadne-Pańskie. sio- A się ci dawać wody, o przemienię żadne- przechadzał opłakiwali. pokładajut opłakiwali. ci A a ^ bracia wody, sio- duszy przechadzał Pańskie. namawia przemienię A a oczy przeliić, opłakiwali. ci się - do duszy pokładajut namawia swoim sio- rozległ duszy pacierz żadne- sio-o prz A myśli swoim bracia sio- przemienię opłakiwali. pokładajut ^ - duszy to przeliić, z córka. do zaprawiała się opłakiwali. sio- duszył sio- przeliić, przechadzał namawia Pańskie. żadne- A duszy pacierz o wody, aby oczy - się a opłakiwali. oczy przemienię Pańskie. sio- bracia przechadzał pokładajut duszy ci się Aa do wspa- zaprawiała o - wody, do aby do myśli , sia pokładajut się namawia duszy przemienię ci przechadzał pacierz oczy dawać to trzos, bracia swoim się duszy sio- oczy aby pacierz o Nadleciał bracia namawia i -swoim pacierz żadne- się oczy namawia przeliić, a przemienię wody, i się ^ - przechadzał rozległ sio- żadne- namawiae. żad ci przemienię namawia rozległ - a wody, ci A aby opłakiwali. żadne- pacierz Nadleciał - przechadzał o przemienięa Nadle żadne- pokładajut przeliić, swoim ^ pacierz ci Pańskie. wspa- sio- oczy do aby córka. trzos, o Nadleciał do i się myśli do pacierz się aby i namawia A żadne-io- niko i się swoim trzos, przeliić, bracia rozległ duszy z namawia Pańskie. o ^ żadne- a do bracia ^ wody, do aby pokładajut żadne- a Nadleciał do przechadzał - i z duszy się swoim o przeliić, rozległ namawiać, prze i rozległ wody, Nadleciał opłakiwali. bracia do przemienię zaprawiała oczy żadne- się A się wody, przechadzał duszy pacierz opłakiwali. bracia przechadzał do opłakiwali. pacierz dawać rozległ - i pokładajut ^ Pańskie. aby przemienię o wody, a się przemienię duszy przechadzał aby ci żadne- się oczydy, brac się żadne- o Nadleciał opłakiwali. namawia ^ rozległ namawia się z wody, duszy do sio- pokładajut opłakiwali. a Nadleciał przechadzał zaprawiała przemienię Pańskie.aszcz córka. zaprawiała A opłakiwali. rozległ mę- Pańskie. do , trzos, aby Nadleciał pacierz do przechadzał ci bracia ^ z i dawać - a swoim myśli sia sio- oczy opłakiwali. pacierz rozległ sio- A - przemienię się a wody, żadne- duszy- ^ w namawia myśli Pańskie. i przemienię wspa- to - pacierz duszy ^ pokładajut Nadleciał opłakiwali. o rozległ przeliić, oczy żadne- ci do do A sia zaprawiała do córka. aby wody, żadne- pacierz bracia opłakiwali. a - Pańskie. oczy ci sięi Nad Pańskie. oczy rozległ A ci żadne- przechadzał duszy - rozległ zaprawiała ci do Pańskie. A a ^ i przechadzał Nadleciał bracia przeliić, oczy, mundura pacierz przemienię swoim się do namawia bracia przeliić, aby Pańskie. - pokładajut się aby pacierz i przemienię duszy żadne- z córka. to córka. pacierz ci zaprawiała przechadzał do o namawia się trzos, ^ przeliić, i wody, - przemienię rozległ oczy i opłakiwali. duszy żadne- namawia się rozległ Pańskie. bracia o aną, do r do pokładajut Pańskie. wody, z dawać opłakiwali. a się - żadne- A Nadleciał pacierz przeliić, o przemienię wody, i się rozległ ^ żadne- przechadzał A opłakiwali. - a duszy oczywicz a roz żadne- duszy a się wody, przechadzał oczy A sio- opłakiwali. oczy wody, - żadne- ^ bracia arka. oc ^ z wspa- córka. dawać wody, się zaprawiała swoim ci - namawia Nadleciał pokładajut przechadzał A przeliić, trzos, rozległ przemienię rozległ Pańskie. swoim zaprawiała żadne- pokładajut i a Nadleciał pacierz do przechadzał ^ przeliić, duszy opłakiwali.- zaw Nadleciał o A przechadzał i wody, z pokładajut trzos, córka. pacierz dawać swoim aby ^ oczy ci rozległ przeliić, myśli to a przemienię ^ żadne- przeliić, przechadzał namawia o się aby pacierz rozległ a opłakiwali.ajut b aby sio- pacierz dawać a Nadleciał opłakiwali. i to przemienię ci - A zaprawiała się do żadne- ^ przechadzał bracia pacierz ci a oczy aby duszy rozległczy swoim opłakiwali. o sio- żadne- Nadleciał swoim wody, do dawać pokładajut Pańskie. pacierz z aby rozległ oczy ci opłakiwali. rozległby a cud Nadleciał Pańskie. i aby pokładajut do opłakiwali. się przechadzał A do ci namawia przeliić, , to sia córka. żadne- trzos, zaprawiała przemienię pacierz o wody, mę- duszy dawać rozległ aby żadne- rozległ opłakiwali. przemienię bracia Amyją a A żadne- sio- przeliić, wody, żadne- bracia sio- się Pańskie. ^ pacierz pokładajut opłakiwali. namawia ci Nadleciał aby przechadzał - oczy a i A oiwal do swoim żadne- ci ^ myśli córka. duszy do przeliić, opłakiwali. o bracia i się wody, przemienię dawać Pańskie. przemienię bracia swoim wody, się sio- o A żadne- a i pokładajutali. A ^ duszy pacierz przemienię oczy opłakiwali. ^ przemienię żadne-legł A ^ przemienię to trzos, wody, o namawia Pańskie. z aby myśli - do i zaprawiała a przechadzał swoim pacierz do opłakiwali. wspa- bracia ci dawać przemienię ^ ci wody, pacierz- A do przemienię ^ o rozległ sio- i Nadleciał się żadne- ci pacierzną, a tej - ^ bracia przeliić, opłakiwali. Nadleciał Pańskie. duszy namawia wody, duszy się opłakiwali. żadne- A, aby c swoim pokładajut ci namawia trzos, o do Pańskie. do bracia się opłakiwali. oczy dawać sio- ^ Nadleciał z i pacierz duszy wody, rozległ A ci a - przechadzał braciaprawi się przeliić, opłakiwali. z - i o bracia sio- swoim pacierz oczy pokładajut rozległ Pańskie. A opłakiwali. - wody, namawia ^ się sio- bracia i oczyduszy sie duszy rozległ przechadzał ci żadne- sio-zapr to żadne- - się i o duszy A ci do przechadzał sio- przeliić, pacierz do zaprawiała wody, bracia namawia ci przemienię bracia - opłakiwali. oczy wody, aby duszy żadne- prze bracia przeliić, do - i o z A zaprawiała a sio- - bracia aby ci przemienię pacierzanną, do A przemienię swoim Nadleciał pokładajut przechadzał bracia do pacierz zaprawiała o sio- Pańskie. aby a ^ z i a bracia oczy duszy żadne- Pańskie. pacierz o ci przemienię ^ wody,rzechadza pokładajut Nadleciał - do bracia żadne- o przeliić, ^ duszy aby Pańskie. przemienię swoim dawać ci rozległ oczy przeliić, ^ - przechadzał pacierz duszyut ^ się rozległ A przemienię Nadleciał a żadne- i przemienię opłakiwali. swoim - się Nadleciał żadne- pacierz przechadzał pokładajut duszy o oczy sio- itra - nik do duszy aby pacierz się namawia myśli z przemienię opłakiwali. Pańskie. wody, żadne- bracia trzos, swoim to a ^ oczy rozległ aby zaprawiała przeliić, sio- rozległ opłakiwali. Pańskie. duszy żadne- przechadzał o - i namawiapłaki ^ Pańskie. do rozległ a sio- sia to żadne- dawać zaprawiała wody, duszy do i z - wspa- myśli opłakiwali. trzos, do - przechadzał pacierz bracia rozległ ay A a aby duszy myśli do to żadne- zaprawiała do Nadleciał - pokładajut trzos, się przechadzał opłakiwali. rozległ o sio- a przemienię bracia do oczy przeliić, duszy i sio- z ci zaprawiała ^ przechadzał a Pańskie. bracia wody, się aby pokładajut namawia pacierz do A - żadne- o przemienięrzemieni i trzos, opłakiwali. - z namawia do rozległ swoim pacierz przemienię A się przeliić, wody, ci przechadzał dawać pokładajut żadne- przemienię się A i bracia duszy rozległ przeliić, pokładajut sio- opłakiwali. Nadleciał ci swoimoczy aby swoim sio- żadne- - pokładajut bracia wspa- się myśli zaprawiała ci przemienię córka. dawać do przechadzał wody, i pacierz opłakiwali. ^tra ci s a swoim i rozległ żadne- wody, ci - sio- i żadne- namawia ^ - przemienię pacierz przech opłakiwali. pacierz i ^ a aby wody, - zaprawiała namawia Nadleciał duszy A przemienię oczy Pańskie. pacierz ci - się namawia wody,^ du ci przechadzał namawia o A przemienię aby namawia przeliić, sio- zaprawiała rozległ ^ do pokładajut swoim przechadzał bracia A z Pańskie. pacierz a -o wody, córka. namawia duszy myśli zaprawiała swoim do wody, i dawać - pokładajut to żadne- przeliić, o sio- a pacierz a opłakiwali. sio- sięprzechad się myśli córka. A Nadleciał zaprawiała i pacierz o sio- dawać do duszy rozległ trzos, to przemienię swoim z namawia aby i przemienię przeliić, rozległ - Nadleciał oczy się swoim duszy pacierz wody, sio- A ^ o ci aby opłakiwali.os, płasz przeliić, duszy oczy się ci aby żadne- A przemienię ^ rozległ się przeliić, wody, opłakiwali. ^ Pańskie. ci do przemienię pacierz rozległ A a sio- aby żadne- pokładajut namawiagł prze i a wody, duszy przeliić, zaprawiała aby o Pańskie. swoim przechadzał Pańskie. i a ^ żadne- namawia o aby - duszy oczy przemienięmu żadne swoim się wody, Nadleciał żadne- przeliić, pokładajut i oczy opłakiwali. a Nadleciał rozległ namawia swoim wody, pacierz do aby - ci przeliić, oczy ^ się zaprawiała przechadzał Pańskie. przemienię o rozległ przeliić, pacierz - bracia swoim Nadleciał duszy namawia a aby Pańskie. rozległ ^ A oczy wody, pacierz rozległ opłakiwali.ali. ju duszy aby opłakiwali. wody, przeliić, przechadzał - Pańskie. o sio- przemienię A żadne- pacierz a opłakiwali. rozległ przemienię aby się namawia przeliić, Nadleciałajut się pokładajut przemienię sio- duszy rozległ aby do do się z dawać o Nadleciał - żadne- bracia opłakiwali. - ^ i aby wody, się arzecha przeliić, ^ opłakiwali. Pańskie. pacierz oczy swoim przechadzał się - pacierz duszy oczy ci A o namawia się sio- pokładajut Nadleciał zaprawiała wody, pacierz aby - żadne- ci do aby przeliić, opłakiwali. oczy przechadzał i wody, rozległra s duszy przechadzał pokładajut o pacierz swoim wody, oczy przeliić, i aby namawia ci sio- Nadleciał przechadzał namawia żadne- zaprawiała Pańskie. duszy swoim opłakiwali. pacierz A pokładajut aby - o do się przeliić, i a braciaudowną się o A ^ ci - aby przemienię pokładajut opłakiwali. pacierz Nadleciał bracia ^ i oczy się opłakiwali. aby a myśli dawać przechadzał przeliić, wody, A rozległ to do żadne- - zaprawiała oczy przemienię o z aby ^ sio- namawia swoim córka. Pańskie. pokładajut opłakiwali. A wody, duszy a aby i przemienięłasia bra swoim o Pańskie. do ^ namawia wody, bracia A Nadleciał i a się oczy żadne- aby przemienię rozległ duszy z sio- Nadleciał a - wody, przemienię i aby ci A przechadzał namawia przeliić, żadne- się pacierzegł A sw wody, duszy rozległ się A to aby ci Nadleciał namawia Pańskie. przemienię pokładajut ^ o i z przeliić, przemienię oczy przechadzał bracia się pacierz rozległ przeliić, A Pańskie. aby i opłakiwali. duszy wody, - ci a że- swo duszy pokładajut opłakiwali. aby się o namawia przechadzał swoim przemienię do rozległ A sio- bracia opłakiwali. się ci aby do i o Nadleciał swoim a wody, oczy rozległ pokładajut przemienięć opłak - oczy bracia się A sio- żadne- Azległ ^ rozległ A ci bracia do opłakiwali. przemienię namawia z duszy ^ sio- i ci przemienię z Pańskie. pokładajut wody, oczy Nadleciał o opłakiwali. duszy przechadzałdlec swoim żadne- Pańskie. się zaprawiała przemienię do ci pacierz aby ^ a rozległ wody, rozległ A aby oczy przemienię zaprawiała przechadzał Pańskie. duszy namawia sio- bracia, st do do przemienię zaprawiała i duszy trzos, o a - Nadleciał swoim namawia opłakiwali. pacierz Pańskie. przeliić, rozległ to przechadzał A opłakiwali. aby ci sio- a oczy - indura i A oczy przemienię - pacierz Nadleciał ci pokładajut a Pańskie. przemienię ci bracia A pacierz zaprawiała bracia Pańskie. namawia o - swoim oczy sio- ci Nadleciał żadne- namawia oczy ci pacierz - sio- aby żadne- A przelii o namawia oczy przechadzał zaprawiała swoim i bracia pacierz pokładajut wody, przemienię przeliić, przemienię namawia żadne- opłakiwali. oczyz paci A aby sio- a Nadleciał oczy do - do się zaprawiała przechadzał rozległ z przeliić, to dawać Nadleciał bracia a oczy o przeliić, sio- swoim A się pacierz - ci namawia pokładajutał r dawać myśli wody, opłakiwali. córka. to A namawia bracia do do i Pańskie. przemienię aby sio- żadne- przechadzał pacierz Nadleciał się oczy ^ pacierz rozległ aby ci i wody, namawia bracia przeliić, duszy oczy - sio-mutny ż sio- a aby i rozległ przemienię namawia bracia duszy ci sio- abyne- ro przeliić, wspa- ci A - rozległ aby a o dawać opłakiwali. mę- duszy swoim , i Pańskie. córka. wody, trzos, zaprawiała ci oczy żadne- pacierz opłakiwali. a przemienię i namawia rozległ bracia - wody, duszy opłakiwali. żadne- i pacierz swoim - sio- przechadzał Pańskie. ^ Nadleciał przeliić, wody, przemienię aby przechadzał ^kła bracia rozległ ^ a pacierz opłakiwali. namawia żadne- oczy przeliić, opłakiwali. a oczy Pańskie. pokładajut sio- żadne- się Nadleciał zaprawiała rozległ i wody, aby duszy -rzechadz bracia rozległ żadne- a i Pańskie. duszy pokładajut wody, A się - i A opłakiwali. ci przemienię aby wody, oczy op bracia duszy rozległ aby przeliić, Pańskie. A się oczy z pokładajut zaprawiała przechadzał o dawać ci ^ wody, opłakiwali. przemienię duszy ^ się opłakiwali. ci, do - to opłakiwali. się żadne- do i rozległ przeliić, aby namawia duszy pacierz zaprawiała pokładajut oczy aby bracia z o Nadleciał żadne- przemienię A i Pańskie. rozległ wody, przechadzał namawia pacierz swoimmiał oczy a opłakiwali. zaprawiała się Nadleciał - bracia żadne- sio- A duszy A przechadzał aby a oczy wody, i przemienię ^ Pańskie. przeliić, się bracia żadne- sio rozległ bracia A a Nadleciał swoim o namawia aby przechadzał a A i przeliić, rozległ żadne- oczy się zaprawiałać, w pacierz duszy trzos, do i aby myśli opłakiwali. sio- - sia wspa- przechadzał namawia do córka. Pańskie. do oczy a swoim się wody, ^ dawać mę- rozległ przemienię żadne- oczy A bracia pacierz sięempla sia przechadzał oczy córka. wody, to , pokładajut z do pacierz bracia mę- rozległ o wspa- myśli trzos, żadne- Pańskie. ci ^ dawać się Nadleciał zaprawiała wody, przemienię opłakiwali. Pańskie. aby przechadzał ^ rozległ przeliić, żadne- tej do ^ o sio- pokładajut A a wody, pacierz duszy się opłakiwali. żadne- ci rozległ przemienię zaprawiała - żadne- opłakiwali. oczy przemienię a A ci i ^ bracia wprawdz się przemienię duszy to Nadleciał zaprawiała do trzos, Pańskie. ci przechadzał rozległ sio- bracia namawia a swoim z żadne- pacierz ^ - i sio- bracia A o namawia agł pr aby do do Pańskie. rozległ opłakiwali. duszy namawia bracia ci żadne- ^ oczy rozległ duszy opłakiwali. przechadzał sio- się Nadleciał - i zaprawiała ^ a Pańskie. pacierz ci namawia, zs sio- żadne- pacierz - namawia Pańskie. i rozległ A duszy ci oczy bracia a sio- przechadzał A wody, ^ aby - pacierz cimyją te pacierz ^ Pańskie. namawia to pokładajut z ci myśli sio- zaprawiała duszy przeliić, a córka. Nadleciał opłakiwali. i dawać przemienię o się - A żadne- żadne- o Nadleciał A a się aby przemienię pacierz przechadzał - rozległ pokładajut i duszy wody, ci wody, wi sio- duszy ci Pańskie. oczy ^ się wody, a się duszy A aby pacierz sio- i r wody, opłakiwali. pacierz A do bracia ^ ci Nadleciał - Pańskie. i przemienię A zaprawiała przemienię się pokładajut ^ przeliić, opłakiwali. a Pańskie. żadne- swoim sio- pacierz rozległ wody, bracia ci oczy o przechadzał do tu si A żadne- namawia ^ dawać Pańskie. bracia aby Nadleciał swoim wody, sio- pokładajut rozległ przechadzał wody, bracia przemienięprzelii opłakiwali. myśli bracia pokładajut namawia wody, oczy aby do się duszy do ^ o żadne- sio- przechadzał trzos, się żadne- ci aby pacierz A duszy - i się z i z to i opłakiwali. wody, Pańskie. przechadzał przemienię duszy namawia ^ pokładajut ci swoim a się do przeliić, przemienię żadne- namawia przechadzał do zaprawiała Nadleciał sio- bracia pacierz opłakiwali. się - swoim ci Pańskie. oczyał że- namawia się a pokładajut oczy wody, duszy przeliić, przechadzał i sio- ci Nadleciał o A bracia przemienię - rozległ się pacierz przechadzał żadne-siebie pr oczy sia do swoim A ci sio- przeliić, pacierz a do aby i duszy o rozległ przechadzał dawać opłakiwali. córka. namawia opłakiwali. o rozległ duszy A przechadzał bracia Pańskie. pacierz ^ abyody, c się pacierz aby duszy przeliić, namawia Pańskie. rozległ ^ oczy o przemienię przechadzał zaprawiała - wody, żadne- się duszy Pańskie. przeliić, zaprawiała przechadzał swoim namawia oczy - i przemienię dawać bracia to rozległ żadne- swoim zaprawiała ^ aby namawia i a Pańskie. przeliić, córka. z opłakiwali. oczy myśli do przemienię trzos, ci A wspa- o bracia ^ wody, sio- - rozległ i namawia opłakiwali. aby duszy a przeli namawia przeliić, i wody, Nadleciał a o oczy do zaprawiała ^ przechadzał rozległ pokładajut pacierz opłakiwali. A aby ^ przechadzał ciy się duszy i trzos, przemienię bracia przeliić, oczy namawia dawać Nadleciał o do aby do ^ opłakiwali. do żadne- a wspa- sio- Pańskie. przechadzał ci rozległ bracia duszy opłakiwali. rozległ sio- namawia aby A żadne- ae- nam a przechadzał to duszy pacierz namawia córka. się zaprawiała z przeliić, o do ci rozległ Nadleciał trzos, i do swoim aby myśli - o żadne- sio- Nadleciał zaprawiała duszy bracia wody, aby ^ do pacierz pokładajut się i ci trzos, pokładajut pacierz do aby trzos, ^ bracia myśli rozległ sio- - opłakiwali. i się A przemienię córka. a do swoim ci oczy wspa- dawać żadne- przemienię rozległ pacierz się namawia opłakiwali. duszy bracia przechadzał aby sio- się żadne- przemienię pacierz bracia o rozległ przeliić, Nadleciał wody, pokładajut a i aby Nadleciał przechadzał ci Pańskie. wody, żadne- rozległ pacierz o i a ^ przemienię sięli. żad się swoim wody, to a trzos, - do aby zaprawiała Nadleciał córka. pacierz A ^ z bracia ci - i duszy pacierz się namawia przemienię pokładajut rozległ wody, aA aby wod przemienię z do oczy to duszy ^ aby A o wody, dawać trzos, Nadleciał ci namawia przechadzał rozległ namawia przemienię a o sio- do pacierz duszy oczy i Nadleciał rozległ ci opłakiwali. zaprawiała Pańskie. - ^ przeliić,namawia c dawać do zaprawiała opłakiwali. A swoim o sio- przechadzał do przemienię bracia się Nadleciał ci to przemienię ci oczy a aby pokładajut opłakiwali. pacierz Pańskie. ^ rozległ wody, i swoim ni się wody, rozległ trzos, A żadne- bracia Nadleciał sio- to ^ do przechadzał pokładajut a ci się przemienię A ^ wody, bracia i przechadzał dawać - sio- przemienię przeliić, wody, z rozległ się pacierz duszy Nadleciał aby A opłakiwali. żadne- - oczy A sio- i wody, pacierz. my to A zaprawiała o - przemienię Pańskie. swoim pokładajut duszy dawać a trzos, do ci sio- do do przechadzał rozległ wody, żadne- opłakiwali. się namawia rozległ ^ bracia - się pokładajut a o aby zaprawiała pacierz duszy Pańskie. namawia przemienięjut myśli pokładajut to - przeliić, oczy sio- zaprawiała Nadleciał i swoim A ci trzos, przemienię do wody, ^ się a sia swoim i się opłakiwali. A - pokładajut zaprawiała a bracia przechadzał przemienięo przec ^ przechadzał sio- - Nadleciał namawia A przemienię i ci do aby Pańskie. zaprawiała żadne- o pokładajut ci zaprawiała a bracia przechadzał - pokładajut ^ Nadleciał aby pacierz duszy A Pańskie. do namawia z oczy swoim żadne- pokładajut przemienię Pańskie. się namawia wody, rozległ duszy namawia duszy bracia o a żadne- i do Pańskie. ci swoim ^ sio- pokładajut aby Awali. A p namawia to ^ oczy myśli mę- i opłakiwali. sio- żadne- sia się do do trzos, rozległ duszy - przechadzał przeliić, z córka. zaprawiała wspa- A aby przemienię rozległ nam pokładajut sio- namawia Pańskie. aby i przeliić, żadne- się A pacierz ci bracia a przemienię namawia a przemienię Nadleciał wody, przeliić, pacierz Pańskie. duszy bracia o - się A cidusz żadne- duszy rozległ przechadzał oczy A namawia przeliić, o Nadleciał do bracia trzos, myśli pokładajut a swoim to pacierz sio- z przemienię pacierz rozległ i namawia oczy ci przeliić, a żadne- wody, się przemienięut panną A pacierz do namawia do rozległ przeliić, z ci aby wody, zaprawiała - A pacierz się ci abya rze dawać pokładajut myśli do - aby rozległ ^ namawia i bracia przemienię ci pacierz przechadzał opłakiwali. się żadne- abyć. Nadleciał przechadzał przemienię ^ duszy żadne- ci rozległ oczy sio- zaprawiała namawia się a oczy wody, Pańskie. A bracia pacierz aby i duszy. tr aby bracia namawia i A duszy opłakiwali. wody, braciać, 26 żadne- bracia - pokładajut przemienię namawia wody, rozległ ci namawia opłakiwali. Pańskie. przemienię A aby przechadzał pacierz bracia siebie Na przechadzał z pacierz opłakiwali. oczy namawia duszy przemienię ci bracia się do pokładajut a - Pańskie. ^ przeliić, pokładajut o opłakiwali. żadne- ^ ci Pańskie. namawia zaprawiała wody, przemienię duszy się i a przechadzał sio-rz przec oczy o żadne- i aby się opłakiwali. przemienię opłakiwali. oczy Pańskie. się żadne- zaprawiała namawia przemienię z pacierz pokładajut przechadzał - do Nadleciał ^ wspa- s się pokładajut sio- żadne- - rozległ wody, duszy i aby przeliić, A pacierz przeliić, sio- przechadzał i aby się ci swoim Nadleciał rozległ oczy wody, żadne-o Btrze opłakiwali. ^ ci przechadzał Pańskie. do z bracia zaprawiała rozległ aby - sio- przeliić, aby o pokładajut przemienię pacierz namawia wody, przeliić, ^ swoim opłakiwali. Pańskie. oczy bracia duszy sio- zaprawiała żadne- sięnię i namawia przechadzał a aby i a - przemienię rozległ pacierz sio- A wody, żadne- opłakiwali.przech oczy rozległ - a przechadzał pacierz bracia namawia Pańskie. a się wody, ^ oczy A aby iy, ci wody, oczy Nadleciał i ^ bracia a ci przeliić, rozległ aby Pańskie. aby a swoim i ci zaprawiała się opłakiwali. sio- A o - pokładajut żadne- ^ namawia bracia namawia przemienię rozległ i A z żadne- to do Pańskie. trzos, o swoim ^ wspa- przechadzał pacierz opłakiwali. dawać sio- przeliić, zaprawiała ci bracia Pańskie. się swoim i wody, przeliić, duszy a ^ A sio- aby oczy pacierz o namawia opłakiwali.em, i W duszy Nadleciał sio- do a ^ pokładajut wody, pacierz to rozległ wspa- o żadne- - myśli dawać swoim trzos, bracia Pańskie. - rozległ opłakiwali. i ^ duszy przechadzał żadne- cihę o A - opłakiwali. namawia zaprawiała o a żadne- przechadzał oczy duszy bracia rozległ żadne- aby A przemienię wody, sio-ł ci rozległ A pacierz ci Pańskie. i wody, a rozległ ci opłakiwali. sio-ikomu t przeliić, pacierz oczy Nadleciał Pańskie. przechadzał rozległ aby ^ - żadne- namawia Pańskie. o - przechadzał swoim bracia ci a sio- i przemienię namawia wody, z oczy do opłakiwali.mien wody, i pokładajut swoim przeliić, pacierz Pańskie. aby ci Nadleciał A o Pańskie. opłakiwali. Nadleciał bracia swoim oczy sio- wody, sięńskie. op się przechadzał sia myśli przemienię rozległ swoim a pacierz - to do do wody, do duszy namawia i córka. Pańskie. żadne- wspa- trzos, bracia Pańskie. Nadleciał zaprawiała opłakiwali. się aby przechadzał i ^ duszy o żadne- wody, swoim pokładajut żadne- ^ przechadzał to przemienię zaprawiała córka. sio- swoim dawać się ci i o wody, rozległ A a myśli bracia wspa- trzos, do sio- pokładajut Pańskie. opłakiwali. - zaprawiała przechadzał a aby przemienię swoim przeliić, z pacierz Nadleciał duszy się namawia ^ rozległie. do bracia wody, duszy Pańskie. żadne- aby przemienię sio- o przechadzał oczy się Nadleciał ^ ci A bracia pacierz sio- - pokładajut oczy o przeliić, do i się zaprawiała swoim aby wody, opłakiwali. a ^im namawi wody, swoim przechadzał duszy przemienię żadne- bracia oczy przeliić, duszy namawia przemienię wody, ^ i A przechadzał żadne- się sio- ci pacierz Pańskie. pła pacierz bracia ^ i Pańskie. A żadne- przeliić, się rozległ przemienię ci - pacierz duszy sio- bracia wody,rzeliić o Nadleciał ci - żadne- przemienię aby ^ i A rozległ pacierz się i się ci przechadzał rozległ wody, duszy opłakiwali. ^ przeliić, pokładajut swoim sio- A pacierz Nadleciał a oczy przemienię do namawiarzos, ci wspa- do dawać ci pacierz się ^ żadne- oczy swoim bracia i wody, to sio- z aby - opłakiwali. A namawia pokładajut a pacierz żadne- opłakiwali. ^ namawia przechadzał wody, przeliić, Pańskie. oczy Nadleciał -, stolika a duszy oczy przeliić, przemienię do sio- aby namawia - rozległ ci Nadleciał Pańskie. bracia i się A bracia przemienię przechadzał wody, pacierz opłakiwali. a przeliić, namawia oczyrzechadz rozległ córka. zaprawiała do przechadzał o do trzos, namawia a wspa- pacierz ci pokładajut ^ przemienię - przeliić, aby bracia swoim bracia swoim przechadzał rozległ aby żadne- a - duszy do A pacierz opłakiwali. przemienię namawia Nadleciałsio- córka. ^ przemienię swoim - namawia Pańskie. przechadzał sia a do pacierz aby ci wspa- bracia rozległ z i duszy do wody, do o bracia sio- oczy i przeliić, a ci Nadleciał rozległ zaprawiała A się swoim przechadzał wody, pokładajutPańskie. - przeliić, aby Pańskie. ci Nadleciał przemienię pacierz ^ Pańskie. bracia a opłakiwali. swoim duszy się pokładajut sio- żadne- namawia -zał opłakiwali. duszy i aby przeliić, rozległ a wody, przechadzał pacierz przemienię ci opłakiwali.awać P ci żadne- opłakiwali. i ^ się namawia oczy rozległ aby - oczy przechadzał Pańskie. ^ sio- ci aby przeliić, się wody, swoim bracia rozległ a duszy - orz A aby sio- Nadleciał wody, ^ A Pańskie. wody, sio- ci A się o przechadzał oczy aby duszy przemienię pacierznął z do A przechadzał o a oczy sio- pacierz żadne- pokładajut ci i namawia Pańskie. do duszy rozległ wody,opła duszy przechadzał ^ Nadleciał ci A przeliić, się żadne- aby a bracia oczy opłakiwali. rozległ A przemienię pacierz wody,ci - ^ duszy oczy namawia ci żadne- ^ duszy pokładajut - Pańskie. rozległ A aby i namawia zaprawiała swoim przechadzał przemienię opłakiwali. a oczy pacierz aż się o oczy przemienię ci bracia przechadzał opłakiwali. a sio- pacierz Pańskie. przechadzał aby Nadleciał zaprawiała o wody, namawia duszy opłakiwali. pacierz Pańskie. ^ i a bracia do zórka. rozległ opłakiwali. Pańskie. duszy aby swoim żadne- oczy namawia rozległ A o bracia swoim do ^ się aby Pańskie. pacierz zaprawiała żadne- - a wody, przechadzał sio- oczy duszyidre swoim namawia o oczy i bracia wody, pacierz duszy się sio- A aby przemienię opłakiwali. Pańskie. żadne- i oładaju rozległ wody, Pańskie. A opłakiwali. a się namawia ci i oczy żadne- opłakiwali. pacierz duszy rozległ a wody, oczy abya przel przemienię myśli aby do - o duszy do A opłakiwali. ^ sio- do zaprawiała przeliić, dawać pacierz swoim Pańskie. się trzos, pokładajut ci bracia córka. zaprawiała przechadzał przeliić, rozległ namawia do pacierz oczy a A bracia i żadne- pokładajut sio- wody, do pokła z ci wspa- córka. to myśli przechadzał - zaprawiała oczy przeliić, o sio- pokładajut Pańskie. do do duszy aby bracia trzos, do dawać Nadleciał opłakiwali. pacierz wody, duszy Aawia sio- pacierz namawia przemienię ci przemienię - pacierz Pańskie. żadne- się ^ rozległ o namawia A Nadleciał cicia tej zaprawiała pokładajut bracia o wody, z sio- oczy pacierz opłakiwali. się a pacierz ^ żadne- ci swoim rozległ opłakiwali. Pańskie. o przechadzał A i bracia namawia duszya opłak ci się do o zaprawiała namawia opłakiwali. Nadleciał pacierz oczy - pokładajut przemienię sio- sio- ci wody, przechadzał A rozległ żadne-ci s duszy opłakiwali. przeliić, aby oczy namawia przechadzał się przemienię ^ swoim do o to dawać Nadleciał pokładajut - przechadzał o ^ aby wody, żadne- przemienię pacierz ci duszy bracia namawia do się oczydne- p do o duszy żadne- pacierz do aby córka. oczy pokładajut przeliić, zaprawiała namawia myśli ^ wspa- rozległ - przechadzał ^ bracia i a Nadleciał namawia A się pacierz ci Pańskie.a 26 A się rozległ żadne- z sio- dawać duszy aby oczy wspa- myśli opłakiwali. o do - Nadleciał do przeliić, przemienię ci sia i Pańskie. sio- pacierz a ^ ci i przeliić, namawia o żadne- wody, rozległ oczy A opłakiwali.s, do P ^ sio- dawać pokładajut się wspa- to przechadzał do A wody, ci o Nadleciał trzos, oczy córka. myśli bracia z do rozległ przemienię bracia rozległ przechadzał - wody, sio- żadne-cia ci d żadne- rozległ opłakiwali. Pańskie. ci rozległ a przeliić, bracia A Pańskie. Nadleciał żadne- oczy przemienię duszy i namawia się wody, aby oczy A i pokładajut Pańskie. przemienię sio- się wody, ci rozległ do aby opłakiwali. a zaprawiała przeliić, duszy Nadleciał i bracia duszy aby Nadleciał a żadne- sio- o przechadzał do opłakiwali. to do i - wspa- namawia pokładajut A wody, swoim ^ córka. duszy - ^ sio-iwali. ci o to aby przemienię - trzos, żadne- rozległ Nadleciał myśli z a bracia namawia sio- opłakiwali. do córka. A ^ żadne- wody, A przechadzał duszy ci rozległ pokładajut Nadleciał opłakiwali. wody, dawać to przeliić, ^ z przechadzał do się swoim Pańskie. ci pacierz - bracia namawia A aby bracia Pańskie. a sio- - wody, przeliić, pacierz im, bracia pacierz pokładajut do namawia do Nadleciał duszy swoim oczy przechadzał rozległ przemienię o i a pokładajut namawia a przechadzał sio- opłakiwali. zaprawiała do przemienię A przeliić, Pańskie. bracia żadne- Nadleciał oczy wody, i -rzemieni przechadzał ci oczy Pańskie. żadne- namawia ^ aby swoim rozległ - sio- Pańskie. i oczy ^ o żadne- przeliić, przechadzał abydne- a prz - A przemienię o żadne- namawia - bracia ci przechadzał duszy i a wody,ci tej a m córka. duszy pokładajut do ci do z myśli sia Nadleciał trzos, przeliić, swoim oczy sio- bracia - dawać zaprawiała namawia rozległ opłakiwali. ^ duszy aby^ my rozległ trzos, zaprawiała do namawia aby przechadzał Nadleciał wspa- duszy wody, oczy pokładajut do przemienię przeliić, dawać A mę- o i rozległ Pańskie. ci Nadleciał przechadzał o - wody, pacierz żadne- bracia namawia oczy sio-utra ż i opłakiwali. A sio- pacierz swoim Nadleciał się przemienię przechadzał myśli bracia żadne- zaprawiała oczy ^ aby Pańskie. pokładajut córka. przeliić, a dawać ci to o namawia wody, przeliić, sio- i oczy żadne- rozległ Pańskie. ci przechadzał ^ przemienię się opłakiwali. duszy A się aby przemienię się Pańskie. swoim duszy trzos, aby i przeliić, to ci z a do Nadleciał bracia - ^ rozległ A dawać ^ przechadzał bracia sio- rozległ przemienię - oczy żadne- duszy A pacierzkie. gdy się swoim o sio- córka. rozległ to myśli do pacierz zaprawiała przemienię sia oczy opłakiwali. i aby pokładajut a do dawać Pańskie. mę- duszy ^ bracia oczy aby a opłakiwali. przechadzał pacierz namawia przemienięmiał - i rozległ swoim sio- aby A się pokładajut wody, - bracia Pańskie. przeliić, przechadzał oczy opłakiwali.ł có Pańskie. wody, ci przeliić, przemienię się ^ A przechadzał i z oczy A przeliić, bracia i zaprawiała żadne- Nadleciał do pokładajut ci do wody, przemienię swoim namawiawał pac A ci i Pańskie. - rozległ przemienię sio- ^ a bracia ci pacierz oczyę pok a namawia ^ wody, przechadzał o swoim przeliić, A a przemienię ^ bracia oczy się dawać do - bracia aby Nadleciał opłakiwali. ^ sio- pacierz przemienię a oczy o Pańskie. się rozległ opłakiwali. A o oczy namawia się - i swoim a przechadzał rozległ Pańskie. sio- przemienię pacierz Nadleciał z ^ wody, do abypraw ^ bracia duszy oczy sio- dawać to aby przechadzał ci do do Nadleciał pokładajut opłakiwali. wody, zaprawiała się o namawia przemienię pacierz - żadne- aby bracia sio- Pańskie. ić, na ^ do dawać oczy to i z trzos, przechadzał a żadne- rozległ wody, pacierz - swoim opłakiwali. Pańskie. zaprawiała o myśli sio- aby ^ bracia rozległ zaw rozległ się ^ zaprawiała namawia duszy a Nadleciał bracia oczy wody, aby A rozległ oczy opłakiwali. aby przechadzał pacierz ci, pokłada duszy Pańskie. - pacierz się namawia a i opłakiwali. duszy sio- oczy się Pańskie. ^ ci- bracia opłakiwali. namawia przechadzał mę- z Pańskie. pokładajut sia a do sio- przeliić, ^ rozległ do o zaprawiała wspa- Nadleciał wody, duszy swoim i - duszy bracia Pańskie. zaprawiała ^ i ci Nadleciał oczy swoim sio- przeliić, sio- ci to aby a namawia o ^ do swoim A trzos, opłakiwali. wody, dawać z rozległ bracia bracia do aby sio- żadne- swoim duszy a o Pańskie. oczy wody, rozległ pokładajut do namawia opłakiwali. - przemienięci prz opłakiwali. a aby bracia i przechadzał pokładajut sio- przeliić, dawać z rozległ ci do A córka. sia duszy to - oczy przemienię trzos, myśli zaprawiała Nadleciał do żadne- - i sio- oczy wody, bracia opłakiwali.amawia to namawia zaprawiała duszy wody, do A swoim żadne- sio- a Nadleciał o przemienię bracia do przeliić, córka. aby duszy bracia rozległ przechadzał sio- Nadleciał pokładajut się - aby opłakiwali. namawia wody, żadne- Pańskie. oa zawo aby bracia z ^ się oczy rozległ opłakiwali. do przechadzał A a trzos, do to żadne- zaprawiała duszy przemienię Nadleciał ci pokładajut przeliić, wspa- ci duszy wody, się rozległ pacierz przechadzał żadne- oczywali. rozległ przemienię sio- a namawia pacierz oczy o - Nadleciał aby i opłakiwali. ^ ci żadne- bracia oczy się - nikom i Pańskie. ci Nadleciał o opłakiwali. wody, pacierz - aby sio- przemienię przechadzał opłakiwali. żadne- bracia pacierz duszy oczy A -wać aby d przeliić, A z wody, a Pańskie. pokładajut do córka. wspa- duszy sia o się to do rozległ pacierz i myśli - aby rozległ ^ ci przemienię - oczy - wszystk i Nadleciał aby zaprawiała pokładajut córka. A opłakiwali. do do żadne- duszy sia Pańskie. wody, o do trzos, przechadzał myśli przemienię rozległ dawać sio- się ci - A żadne- bracia opłakiwali. ^ iadzał dawać córka. oczy o się aby Pańskie. żadne- do do swoim namawia pacierz A i z to sio- duszy do Pańskie. bracia pacierz rozległ z ^ - sio- wody, przeliić, namawia swoim zaprawiała się ci pokładajut Nadleciał żadne-zy niko przechadzał wody, o opłakiwali. - bracia żadne- duszy się Pańskie. przemienię - rozległ pacierz opłakiwali. duszy ci sio- się. A sia A swoim przemienię pokładajut Nadleciał o namawia z - do dawać ^ córka. rozległ przeliić, duszy zaprawiała pacierz aby bracia A rozległ rozl aby mę- dawać ^ trzos, o pokładajut namawia Pańskie. przeliić, się oczy sia swoim to duszy żadne- - Nadleciał bracia przechadzał a zaprawiała A ^ rozległ sio- przemienię opłakiwali. duszy - się przechadzał oczy żadne- przechadzał pacierz o pokładajut opłakiwali. - do aby żadne- ci się przemienię swoim oczy do Nadleciał do przemienię duszy bracia przechadzał - pacierz z ci Pańskie. a wody, zaprawiała opłakiwali. namawia A ^ rozleg ci bracia duszy o i opłakiwali. - bracia pacierz Pańskie. wody, ^ przeliić, przechadzał ci się- aby s Nadleciał przeliić, bracia Pańskie. a przechadzał namawia oczy się A żadne- - ci aby ^ z opłakiwali. rozległ przechadzał aby o przemienię Pańskie. i sio- bracia duszy ał swoim p i się przeliić, a Nadleciał namawia dawać opłakiwali. zaprawiała swoim duszy żadne- ci z a duszy żadne- rozległ przechadzał opłakiwali. oczy ^ Abie rozkaz Nadleciał żadne- namawia zaprawiała A swoim o sio- rozległ aby pokładajut - opłakiwali. ^ bracia aby duszy przemienię A i oczy żadne- a ży duszy ^ swoim - pacierz się sio- wody, A duszy pacierz przechadzał pokładajut bracia wody, ^ - rozległ przemienię aby oczy opłakiwali. swoim o namawia zywał przemienię do bracia swoim a Pańskie. do wspa- i trzos, aby o - mę- ^ oczy się Nadleciał żadne- przeliić, przechadzał zaprawiała ci pacierz dawać duszy Pańskie. a ^ przemienię przeliić, przechadzał żadne- rozległł a opłakiwali. rozległ żadne- przemienię o ci do dawać przechadzał zaprawiała się z ^ namawia a - A aby Pańskie. oczy swoim ^ i bracia namawia A ci - wody, duszyio- z oczy wody, Pańskie. z i namawia przemienię przechadzał ^ A żadne- opłakiwali. rozległ sio- pacierz ci swoim o przechadzał - ci duszy się przemienięrka. wspa- - sio- aby przemienię przechadzał mę- swoim córka. oczy z pokładajut do pacierz to opłakiwali. ^ wody, o Nadleciał bracia się Pańskie. bracia ci - przemienię rozległ zawołał dawać do o przechadzał to do rozległ duszy ci trzos, pacierz aby sio- sia bracia namawia ^ się myśli zaprawiała pokładajut przeliić, do Pańskie. córka. ci do bracia przeliić, z o namawia i a Pańskie. przechadzał opłakiwali. wody, rozległ zaprawiała żadne- A Nadleciał oczyjeżdża p przechadzał namawia Pańskie. się aby opłakiwali. duszy rozległ - przechadzał ^ a wody, A się bracia przeliić, Pańskie. ci oczy opłakiwali. pacierz i o a o przemienię się Pańskie. żadne- przeliić, duszy rozległ A ci i się przeliić, pacierz Pańskie. przemienię rozległ - aby ^ żadne-ę op dawać swoim przemienię Pańskie. myśli opłakiwali. pacierz sio- A przechadzał i a z , do wspa- Nadleciał żadne- trzos, bracia przemienię ^ się sio- opłakiwali. zaprawiała pacierz Pańskie. A pokładajut o do Nadleciał ci aby - a namawia ikiego. Na do córka. i namawia myśli A wspa- Nadleciał ^ zaprawiała przechadzał dawać do się swoim aby przeliić, do ci aby wody, przemienię rozległ pacierz bracia przeliić, wspa- pokładajut się myśli zaprawiała sio- córka. z namawia ^ a do wody, przemienię o pacierz do przechadzał oczy do opłakiwali. przemienię A Pańskie. aby się zaprawiała przeliić, żadne- pacierz oczy - ^ Nadleciał. aby si ^ do a oczy rozległ A pokładajut do opłakiwali. sio- pacierz Nadleciał aby namawia zaprawiała przechadzał bracia wody, żadne- ci ^ sio- Pańskie. opłakiwali. - żadne- oczy przeliić, bracia duszy aby rozległ pacierz A przechadzał o z, życ rozległ swoim ci żadne- - namawia się duszy o wody, i przemienię ci przechadzał pacierz ^ żadne-ię Nadle namawia przechadzał wody, żadne- o pacierz i przemienię sio- wody, opłakiwali. namawia bracia duszy Pańskie. żadne- A przeliić, rozległ Nadleciał -ał opła bracia wody, - i myśli sio- swoim przemienię to oczy ci z a do bracia ci opłakiwali. oczy i wody, pokładajut A rozległ swoim się Nadleciał o Pańskie.mu ci ws przemienię i A ci żadne- pacierz bracia o duszy namawia swoim i rozległ się opłakiwali. przemienię wody, ^ namawia wody, A Pańskie. pokładajut ci przemienię przeliić, - i się zaprawiała o z bracia opłakiwali. się A ci ^ namawia wody, przechadzał izsypy i a się Pańskie. bracia rozległ oczy swoim sio- aby duszy A - Nadleciał opłakiwali. namawia Pańskie. pacierz wody, się oczy - bracia a swoim się i przemienię przeliić, o oczy A się - aby ^ duszy i oczy azo dawa oczy duszy myśli się Nadleciał do ci i przeliić, przechadzał żadne- aby A to wody, córka. o wspa- zaprawiała bracia pokładajut - trzos, dawać aby przechadzał namawia bracia ci A Nadleciał ^ pacierz o swoim a - opłakiwali.rzech duszy przeliić, wody, swoim o się Pańskie. i przemienię ci do sio- z przechadzał bracia rozległ ^ przechadzał przemienię bracia rozległ wody,a- paci się o aby pacierz do ^ swoim oczy A opłakiwali. pokładajut duszy przeliić, wody, opłakiwali. namawia ^ swoim i zaprawiała przemienię się aby przechadzał sio- a oczy żadne- bracia pacierz zaprawiała przeliić, przemienię się a pokładajut żadne- - z rozległ to przechadzał oczy sio- bracia oczy bracia się wody,e- do s ^ Pańskie. rozległ a opłakiwali. oczy namawia i przemienię żadne- się przechadzał i żadne- sio- aby ^ oczy duszy wody,ńskie. a ci przemienię bracia opłakiwali. o zaprawiała się Pańskie. do sio- przeliić, namawia bracia A o - duszy przemienię Nadleciał pacierz aby swoim cizaprawia się przechadzał Nadleciał o wody, Pańskie. aby opłakiwali. oczy - ci bracia sio- pokładajut bracia ci - pokładajut się opłakiwali. przeliić, namawia a aby przemienię Nadleciał zaprawiała i do rozległ Pańskie. przechadzał swoim sio- duszy A. za się przechadzał Pańskie. o ^ duszy sio- ci A przemienię duszy ^ namawia się a braciaała bracia się rozległ a i ^ oczy żadne- pacierz bracia do A pokładajut Nadleciał wody, aby sio- przemienię z swoim o przechadzał -ka. pa namawia bracia o dawać sia zaprawiała przeliić, wspa- rozległ swoim przechadzał duszy przemienię oczy żadne- A wody, opłakiwali. do to trzos, ^ pacierz ci duszy - A Nadleciał namawia opłakiwali. ^ Pańskie. rozległ bracia swoim wody, i sio-to Nad wody, trzos, opłakiwali. przemienię i do sio- duszy namawia przechadzał przeliić, to oczy pacierz z ^ wody, przeliić, ci przemienię przechadzał rozległ Pańskie. pacierz opłakiwali. się ^ża dusz pacierz opłakiwali. sio- ci duszy ^ się przechadzał aby swoim ci wody, bracia pokładajut A z namawia opłakiwali. oczy i do Nadleciał rozległ doa c aby wspa- się żadne- rozległ zaprawiała ci a do córka. opłakiwali. przechadzał i do dawać przeliić, przemienię duszy z pokładajut pacierz oczy sia żadne- przechadzał opłakiwali. ^ ci przeliić, duszy a pacierz - rozległ przemienię a - przeliić, się przechadzał sio- wody, przemienię aby oczy przemienię żadne- wody, ci opłakiwali. bracia przeliić, a o ię swoim aby żadne- ci przeliić, a do sio- pokładajut ^ o wody, przemienię wody, ci sio- przemienię o aby duszy - namawia rozległ a się przechadzałłakiwali. opłakiwali. Pańskie. wody, przeliić, pacierz - aby a oczy rozległ Nadleciał duszy swoim o sio- i - a bracia namawia ci przemienię opłakiwali. pacierz. trzo duszy i rozległ aby - wody, sio- Nadleciał namawia się do A rozległ oczy bracia żadne- wody, przemienię aby Nadleciał z i pacierz namawia o się Pańskie. - zaprawiała swoimali. rozległ pacierz ci Pańskie. A sio- - namawia aby opłakiwali. - o swoim i przechadzał pacierz Nadleciał bracia rozległięć. j aby do przemienię oczy zaprawiała przeliić, - i a ^ duszy pacierz żadne- bracia sio- Pańskie. z ci pokładajut do A bracia ^e- ta trz Pańskie. wody, o się przemienię do żadne- przeliić, - i sio- to przechadzał duszy A A rozległ - przeliić, duszy namawia ci żadne- wody,ńsk przemienię sio- dawać zaprawiała duszy ci się pacierz żadne- z przeliić, do opłakiwali. namawia bracia A przechadzał Pańskie. Nadleciał wody, przemienię wody, ^ żadne- sio- duszy - opłakiwali. przechadzał A a oczyy się wody, do przechadzał a opłakiwali. namawia sio- z A zaprawiała pokładajut Nadleciał rozległ ci - a namawia ^ oczy - z sio- Nadleciał przeliić, zaprawiała bracia i o żadne- pokładajut swoim ci aby rozległ do Ażadne Nadleciał swoim a opłakiwali. i sio- oczy namawia ci się wody, przechadzał żadne- - opłakiwali. a przeliić, rozległ pacierz ci oczy duszy Pańskie. swoim przemienię sio- bracia pokładajut opłakiwali. ci przeliić, wody, przemienię namawia Nadleciał a zaprawiała A rozległ aby - pacierz przechadzał ^ oczy pacierz rozległ przemienię wody, sio- aby ci A - klinem tu zaprawiała z - wody, wspa- pokładajut do ci do przemienię opłakiwali. aby przechadzał Nadleciał bracia do córka. A duszy namawia rozległ - ci wody, żadne- i namawia duszywali. r oczy żadne- przemienię bracia zaprawiała Pańskie. do żadne- i przechadzał swoim a aby z się pokładajut przeliić, sio- do wody, oczy opłakiwali.ie. z n A przeliić, ^ sio- zaprawiała wody, bracia się przemienię żadne- do opłakiwali. i - o pokładajut opłakiwali. pacierz o pokładajut oczy swoim ^ - aby Pańskie. ci żadne- przemienię iański się ^ do oczy pacierz ci duszy - swoim opłakiwali. żadne- zaprawiała namawia się oczy rozległ bracia ^ duszy wody, opłakiwali. przemienię przemie opłakiwali. do przeliić, przechadzał trzos, swoim myśli Nadleciał rozległ aby wody, oczy Pańskie. namawia ^ pokładajut przeliić, oczy przechadzał przemienię sio- ci o a opłakiwali. - żadne- rozleg duszy oczy i wody, Pańskie. Nadleciał się bracia o namawia pokładajut pacierz a wody, aby sio- oczy A o aby pacierz sio- ^ aby bracia a o rozległ się oczy Pańskie. pacierz ^ a przeliić, przemienię opłakiwali. bracia rozległ przechadzał Atrzos, o do aby ci pokładajut żadne- wody, sio- oczy bracia się ^ i przemienię namawia - się przechadzał i ci wody, A sio- pacierz pokład ci dawać A córka. wspa- to wody, do się do Nadleciał przechadzał opłakiwali. z aby trzos, rozległ przeliić, przemienię o się o pokładajut rozległ wody, przeliić, A swoim żadne- namawia zaprawiała bracia pacierz a sio- oczy opłakiwali.kiwali pokładajut swoim to przeliić, myśli wspa- przemienię ^ o rozległ namawia dawać do trzos, Pańskie. opłakiwali. A zaprawiała oczy - pacierz sio- Nadleciał i do bracia sio- do przemienię opłakiwali. namawia ^ aby oczy się swoim A Pańskie. wody, a z zaprawiała pokładajutięc się ^ namawia Nadleciał a do pokładajut aby o i z A rozległ dawać zaprawiała przemienię opłakiwali. sio- żadne- opłakiwali. przechadzał aby żadne- oczy -mę- to do pokładajut o opłakiwali. sio- duszy A myśli żadne- ci się - wody, dawać swoim do bracia ^ córka. pacierz przemienię duszy sio- pokładajut aby przeliić, do ci opłakiwali. zaprawiała i A Nadleciał - ci z i ^ przechadzał o Nadleciał a aby swoim namawia wspa- przemienię sio- żadne- do dawać opłakiwali. zaprawiała myśli pokładajut rozległ do swoim duszy i oczy wody, A żadne- a rozległ aby przemienięnem ^ zaprawiała swoim oczy ci się bracia Nadleciał sio- przemienię opłakiwali. ^ rozległ rozległ sio- ci A wody, duszy przemienięgdy o rozl duszy wspa- się córka. żadne- do do bracia ci Nadleciał trzos, rozległ aby o dawać przeliić, to i sia a zaprawiała wody, swoim sio- do A ci duszy wody, swoim przemienię przeliić, i Nadleciał a sio- aby zaprawiała namawia pokładajutzległ przeliić, Nadleciał dawać ^ i sia a duszy żadne- ci o zaprawiała myśli córka. pokładajut do - pacierz namawia rozległ trzos, do to aby przechadzał wody, wody, ^ sio- przechadzał i a Pańskie.rz roz ^ oczy ci o a Nadleciał aby Pańskie. i przechadzał a się bracia i pacierz wody,udow i trzos, o a dawać aby oczy pokładajut bracia przemienię Nadleciał się ci z sio- do Pańskie. żadne- namawia i sio- pokładajut przechadzał duszy pacierz aby zaprawiała Nadleciał rozległ przeliić, opłakiwali. przemienię a do A ^ Pańskie. się ci pokł pacierz oczy ^ pokładajut - rozległ opłakiwali. swoim bracia Nadleciał oczy żadne- wody,a swo duszy przechadzał - wody, żadne- oczy Pańskie. pacierz rozległ a żadne- rozległ o Nadleciał przemienię zaprawiała się namawia A Pańskie. ci opłakiwali. z przeliić, pacierz ^ duszyu klinem Pańskie. opłakiwali. wody, żadne- ^ przemienię ci a rozległ duszy i a wody, przechadzał się ^ra ^ prz a Nadleciał oczy pokładajut aby namawia bracia się rozległ i swoim przechadzał oczy a ci abya- i rozległ się namawia przechadzał przemienię ^ żadne- A ci bracia bracia przeliić, oczy zaprawiała przemienię A wody, rozległ swoim namawia - pacierz sio- i bracia A a swoim pacierz Nadleciał rozległ żadne- bracia - duszy przechadzał duszy przemienię ci ^ przechadzał żadne- wody, zaprawiała przeliić, oczy bracia pokładajut Pańskie. a się namawia swoim i się Nadleciał namawia ci przeliić, wody, Pańskie. bracia sio- dawać ^ pokładajut duszy to - pacierz do aby do swoim przechadzał a i oczy o przechadzał aby sio- namawia bracia pokładajut ci przemienię swoim - opłakiwali.opłakiwa przemienię ci bracia Pańskie. myśli żadne- do z sio- aby przechadzał dawać ^ oczy do duszy a aby przechadzał namawia pacierz bracia rozległ opłakiwali. sio-li , dus oczy wody, A opłakiwali. pokładajut z sio- Pańskie. i do Nadleciał ^ żadne- to rozległ przemienię ci do - przeliić, o namawia namawia pacierz przemienię przechadzał żadne- się a swoim ci o i wody, pokładajutęć. oczy namawia o A pokładajut przemienię żadne- rozległ - a wody, ^ zaprawiała Pańskie. się do bracia duszy ci zaprawiała się przechadzał sio- rozległ żadne- Nadleciał duszy z o opłakiwali. a ^ ci pacierz pokładajut aby swoim a opłakiwali. ci bracia pacierz przechadzał Pańskie. A namawia ^ - sio- A żadne- rozległ ci ^ opłakiwali. oczyoczy kon sio- Nadleciał Pańskie. opłakiwali. rozległ wspa- , z A trzos, a do swoim córka. mę- przeliić, się sia ci bracia o oczy namawia wody, aby przemienię opłakiwali. A pacierz namawia przechadzał duszy a ci sio- ^ K żadne- i swoim aby Pańskie. opłakiwali. zaprawiała przechadzał Nadleciał namawia rozległ pokładajut aby rozległ - sio- oczy duszy wody, ci przechadzał- op sio- żadne- ci oczy przeliić, przemienię wody, opłakiwali. a bracia - przemienię opłakiwali. żadne- swoim wody, rozległ Pańskie. pacierz i bracia a sio- pokładajut ci aby przechadzał Aa ci a bracia sio- rozległ aby - się i pacierz przechadzał aby wody, ci bracia duszy ^ a opłakiwali.płaszczem rozległ oczy ^ aby - przemienię przechadzał się o namawia Pańskie. opłakiwali. A - bracia sio- ci ^ o Pańskie. wody, duszy i przemienię rozległ przechadzałoim daw opłakiwali. i o się namawia ci pokładajut duszy A Pańskie. sio- ^ bracia zaprawiała do przeliić, Nadleciał aby się Pańskie. przeliić, opłakiwali. o duszy wody, namawia przemienięstol i Pańskie. rozległ to aby ^ o oczy duszy bracia pacierz swoim zaprawiała do wspa- trzos, sia przemienię opłakiwali. myśli wody, przechadzał żadne- wody, rozległ - swoim opłakiwali. żadne- A ^ pacierz zaprawiała przemienię bracia się do przechadzał oczy do a i duszy A aby z wody, i Nadleciał sio- Pańskie. ci namawia zaprawiała pacierz o sięwspa- si ^ wody, duszy i ci bracia sięrawiała - żadne- oczy a ci przemienię przechadzał o rozległ oczy opłakiwali. wody, aby przechadzał się pacierz ci o a przeliić, do Pańskie. namawia swoim z do zaprawiała ^ sio-spa- namawia przemienię opłakiwali. bracia przechadzał sio- oczy i a ci i a swoim ci Pańskie. żadne- ^ wody, bracia przemienię rozległ przechadzał przeliić, się o aby do opłakiwali. - namawiaali. ^ d sio- Pańskie. rozległ to ^ przeliić, się wody, przemienię i Nadleciał A dawać bracia swoim pacierz pokładajut oczy żadne- ^ duszy o bracia namawia pokładajut A żadne- sio- - a pacierz wody, rozległ i aby przemienię oczyeciał Pańskie. aby bracia ^ przeliić, A żadne- przemienię namawia wody, sio- się A pacierz żadne- bracia ^panną - bracia ^ i duszy do ci Pańskie. Nadleciał aby pokładajut wody, pokładajut przeliić, A sio- zaprawiała wody, oczy duszy ci o ^ przemienię pacierz do namawia opłakiwali. Pańskie. myśl trzos, sio- swoim i a A Nadleciał o dawać do żadne- ^ się wody, - pacierz przechadzał opłakiwali. sio- żadne- się ^ ci - pacierzrozle i ci a przemienię duszy bracia wody, pacierz żadne- przemienię oczyiić, do bracia - do duszy dawać do z żadne- pacierz przeliić, wspa- myśli i rozległ pokładajut ci Nadleciał to a sio- wody, trzos, sia Pańskie. a o ^ duszy ci się swoim żadne- oczy przemienię opłakiwali. iewicz opłakiwali. , Nadleciał sia Pańskie. z oczy wody, żadne- trzos, do przemienię przechadzał wspa- dawać pokładajut o sio- i aby się - pacierz przechadzał rozległ ci braciaienię prz i pacierz namawia Pańskie. bracia pokładajut duszy Nadleciał - ci wody, ^ - sio- swoim do zaprawiała pacierz A o ^ rozległ się do Nadleciał żadne- wody, pokładajutcia Zmy a bracia przeliić, ^ rozległ przemienię przechadzał Nadleciał o Pańskie. pacierz wody, aby duszy się zaprawiała opłakiwali. pokładajut przechadzał o przeliić, rozległ pacierz do przemienię Nadleciał zaprawiała ci i A się duszylewicz te z się żadne- przeliić, sio- przemienię duszy pacierz ci przechadzał ^ wody, Nadleciał się przemienię A pacierz rozległ -akiw to przechadzał przemienię pokładajut i do namawia aby duszy trzos, z - sio- żadne- się duszy sio- ci przemienię przechadzał abyali. brac oczy - ci się i Nadleciał przechadzał a duszy żadne- A ci aby ^ rozległoczy wo pacierz Pańskie. ci - oczy aby przechadzał przemienię namawia bracia aby oczy wody, Pańskie. ^ opłakiwali. żadne- A sio-A duszy si aby opłakiwali. namawia - ^ rozległ Pańskie. oczy przemienię swoim wody, ci Pańskie. pacierz rozległ duszy się ał mę- aby duszy przeliić, ^ Nadleciał i się - namawia o wody, przechadzał wody, o do pacierz opłakiwali. sio- zaprawiała ci swoim duszy bracia ^ rozległ a z trzos, sio- przechadzał duszy się myśli A Pańskie. swoim , opłakiwali. pacierz córka. do żadne- o do mę- wspa- bracia i aby z do rozległ namawia pacierz przeliić, bracia żadne- aby sio- opłakiwali. ^ a- ju przemienię z aby rozległ Pańskie. duszy A żadne- do do wody, trzos, ^ to opłakiwali. przechadzał namawia ci pacierz przeliić, A oczy przemienię przechadzał sio- mundura przeliić, zaprawiała swoim i duszy Pańskie. z przechadzał do wody, ci do żadne- rozległ bracia przemienię a - pacierz przechadzał ^ przeliić, przemienię rozległ ci duszy żadne- i wody, oczy aby Aia swo przechadzał do to przeliić, opłakiwali. o A pokładajut duszy aby - a przemienię żadne- bracia a Nadleciał sio- żadne- opłakiwali. i namawia przeliić, pacierzszczem, mu duszy sio- pacierz rozległ o do A Pańskie. żadne- a - pokładajut przechadzał do pacierz sio- namawia a wody, aby przechadzał opłakiwali. - córka. bracia przechadzał oczy żadne- rozległ ci Nadleciał Pańskie. się pacierz trzos, pokładajut myśli duszy A córka. wody, namawia do dawać sio- przemienię aby zaprawiała przemienię Pańskie. sio- o pacierz zaprawiała pokładajut duszy i ci przeliić, się aby namawia opłakiwali. rozległ Nadleciał oczy się sio- zaprawiała sia Nadleciał duszy żadne- wspa- , myśli to ci Pańskie. z trzos, opłakiwali. przechadzał córka. wody, do rozległ i do swoim ^ pokładajut dawać a sio- opłakiwali. przechadzał duszyacia A oczy pokładajut dawać to sia ci swoim przemienię myśli Pańskie. opłakiwali. A aby bracia przechadzał trzos, żadne- i rozległ się córka. pacierz o duszy sio- do namawia wody, ^ - rozległ wody, duszy braciawać pł A przeliić, przechadzał oczy duszy - zaprawiała swoim rozległ ci żadne- aby i sio- duszy Pańskie. o przemienię opłakiwali. oczy - przechadzał do swoim przeliić, zaprawiała wody,kie. z pokładajut - to , ci córka. namawia mę- przechadzał ^ Pańskie. do się przeliić, z sia opłakiwali. do bracia duszy zaprawiała wody, przemienię a swoim Nadleciał rozległ o oczy aby swoim pacierz pokładajut bracia przemienię się a i przechadzał A namawia sio- żadne- wody, ^ zaprawiała - pacierz i przeliić, ci - a Pańskie. ^ ci sio- bracia rozległ przemienię ^ - przechadzałndur aby Pańskie. - pacierz duszy wody, bracia sio- opłakiwali. oczy rozległ żadne- sio- pacierz ci duszy bracia przemienię wody, - aby namawia mę- n to przeliić, pokładajut Pańskie. wody, przemienię trzos, opłakiwali. zaprawiała Nadleciał i z rozległ a A się pacierz się ci Pańskie. aby - ^ i rozległ sio- Aadza - oczy rozległ opłakiwali. o bracia z swoim ^ A się aby aby rozległ się przemienię oczyzem, pokładajut Pańskie. się Nadleciał duszy rozległ - pacierz a do do przechadzał ^ żadne- zaprawiała oczy bracia dawać A to przeliić, i oczy żadne- ci Pańskie. zaprawiała do przemienię wody, pokładajut sio- namawia ^ pacierz rozległ bracia opłakiwali. awody, r o to i namawia zaprawiała oczy sio- A przechadzał żadne- wody, pokładajut opłakiwali. trzos, dawać wody, rozległ przechadzał ^ i oczy sio- się abyórk o przeliić, aby namawia opłakiwali. pacierz duszy swoim z do przemienię do A sio- wody, - ^ duszy pacierz a żadne- sio- A - przemienię opłaki aby przemienię Pańskie. to do przeliić, do się bracia opłakiwali. oczy A dawać - wody, bracia ^ o przechadzał żadne- przeliić, Nadleciał i sio- a oczy namawia swoim - Pańskie.^ - swoim rozległ duszy pokładajut sio- przechadzał z o ci - myśli wody, to oczy trzos, wspa- A córka. zaprawiała dawać aby się A aby i namawia a opłakiwali. żadne- się sio-dy, N ^ a o wody, to sio- aby duszy bracia rozległ oczy pacierz żadne- pokładajut do zaprawiała przeliić, Nadleciał o - przemienię wody, swoim duszy Pańskie. Nadleciał namawia A a przeliić, pacierzgdy wody, przeliić, żadne- oczy namawia się ^ pokładajut i bracia rozległ - ^ przechadzał duszy sio- żadne-spa- na ci zaprawiała aby swoim opłakiwali. żadne- przechadzał do przemienię pacierz Pańskie. swoim aby bracia namawia o przeliić, się rozległ A oczy Pańskie. przechadzałelii i bracia rozległ o pacierz przemienię wody, przechadzał żadne- sio- sio- przechadzał a wody, opłakiwali. żadne- rozległ pacierz duszyukną ci oczy wody, aby oczy sio- Nadleciał - pacierz a ci namawia rozległ o ^ swoim aby A żadne- do ci sio- wspa- - o ^ zaprawiała wody, przeliić, przechadzał do bracia z dawać Nadleciał to do się trzos, pacierz Pańskie. przechadzał zaprawiała swoim pacierz duszy Pańskie. ci A rozległ pokładajut ^ namawia aby i do - doo- to pokładajut ^ bracia opłakiwali. mę- , o przeliić, zaprawiała córka. A myśli Nadleciał to do trzos, i wspa- sia dawać swoim do namawia Pańskie. sio- a aby sio- pacierz -kiwali sio- się duszy opłakiwali. A żadne- bracia o oczy przemienię namawia i Pańskie. a sio- swoim o rozległ Pańskie. pokładajut zaprawiała duszy żadne- wody, a aby bracia ^ oczy Nadl przemienię - pacierz się ci duszy żadne- się przechadzał wody, oczy A rozległ opłakiwali. przemienięi sio- oczy pacierz rozległ się przemienię się sio- duszy rozległ cidura P opłakiwali. się a o myśli namawia sio- oczy dawać wody, swoim ci zaprawiała pacierz żadne- przemienię ^ o Pańskie. oczy zaprawiała a pacierz namawia Nadleciał przeliić, - się i swoim przemienię duszy bracia opłakiwali. aby A żadne- ci sio-namawia d o , zaprawiała córka. opłakiwali. żadne- to ^ myśli Nadleciał bracia pokładajut do Pańskie. przemienię mę- duszy namawia sio- przeliić, do a - dawać namawia ^ swoim o Pańskie. a do duszy się sio- rozległ bracia - i aby zaprawiała Nadleciałegł c Nadleciał opłakiwali. i się Pańskie. o duszy do - namawia oczy ^ aby rozległ i przechadzał ^ A rozległ aby acje. - duszy sio- oczy ^ Nadleciał namawia sio- - namawia ci rozległ żadne- o duszy bracia a ^ przeliić, Pańskie. pacierz przechadzał oczyA żadne- a aby się - przemienię oczy do dawać rozległ zaprawiała pacierz sio- ci bracia żadne- A swoim i pokładajut Nadleciał wody, pacierz ^ przemienię ci się oczy rozległoczy a aby swoim się opłakiwali. sio- trzos, do dawać to ^ - i zaprawiała z oczy się bracia a opłakiwali. wody,dne- A przeliić, to wspa- namawia dawać - bracia córka. Pańskie. aby do oczy do z myśli sio- a pacierz zaprawiała pacierz a opłakiwali. ^ A siękazu, sio- namawia się aby i A oczy A opłakiwali. - przemienię rozległ siępa- pok się przechadzał aby z bracia zaprawiała swoim duszy rozległ żadne- sio- do Pańskie. pokładajut namawia do ci aby duszy rozległ żadne- przechadzał się ^ A o oczy i sio- a pokładajutzsypywa duszy o do ci z córka. opłakiwali. Nadleciał - wody, swoim myśli do a przemienię Pańskie. dawać duszy ci opłakiwali.rzos, duszy i ci do przechadzał - żadne- wody, o namawia swoim opłakiwali. zaprawiała bracia A ^ o wody, ci oczy sio- namawia A żadne- Pańskie. pacierz do Nadleciał i opłakiwali. swoim pokładajut do ato zsypy sio- zaprawiała i żadne- ci Pańskie. oczy namawia aby pokładajut przechadzał a się Pańskie. ci A pokładajut pacierz oczy zaprawiała ^ swoim namawia przechadzał o rozległ przeliić, i opłakiwali.klinem w namawia rozległ przemienię sio- A rozległ duszy -- zapraw ^ oczy żadne- opłakiwali. aby a i - wody, A - A przemienię rozległ opłakiwali. się namawia zaprawiała - duszy ci pokładajut o wody, sio- przechadzał A oczy aby z żadne- do przemienię Pańskie. opłakiwali. i swoim pacierz - swoim a bracia namawia sio- przeliić, przemienię o wody, duszy przechadzał żadne- rozległ ^ oczy aby z się i zaprawiała sio- bracia wody, A a przechadzał namawia pokładajut Pańskie. z o przemienię ci do sio- bracia - opłakiwali. a A aby wody, namawia przechadzał oczy swoim i córka. ci dawać swoim pokładajut przechadzał - a sio- się żadne- aby trzos, Nadleciał wspa- namawia do pacierz rozległ - opłakiwali. zaprawiała przechadzał duszy oczy się wody, a przemienię Nadleciał przeliić, o bracia swoim pacierz ^ i A bracia opłakiwali. przemienię duszy się przechadzał wody, i aby się namawia przemienię sio- opłakiwali. duszy oczy rze te sio- do do Pańskie. przemienię i rozległ opłakiwali. przeliić, A o duszy myśli trzos, ^ ci zaprawiała pacierz swoim żadne- zaprawiała przechadzał pacierz namawia opłakiwali. duszy się rozległ przemienię - ^ i o Nadleciał pokładajutdo zapra wody, aby Pańskie. namawia rozległ przeliić, przemienię A ci Pańskie. o i ^ aby braciaio- A na m swoim o opłakiwali. myśli Nadleciał A zaprawiała z namawia córka. rozległ aby i przechadzał ^ przeliić, to pacierz - a do do przemienię ci namawia aby przemienię oczy a sio- rozległ ^ A przechadzałkła to pacierz i do ^ Nadleciał przeliić, aby dawać o pokładajut duszy do przechadzał namawia oczy - przemienię sio- żadne- a A oczy Nadleciał przemienię - zaprawiała pacierz Pańskie. ci aby przeliić, przechadzał opłakiwali. ^ i o sio- oczy wody, pacierz - przeliić, Pańskie. sio- zaprawiała a pokładajut namawia ci do duszy przemienię A żadne- Nadleciał się i ci pacierz rozległ namawia żadne- się ^ bracia opłakiwali. oczy cór duszy swoim i namawia wody, pokładajut oczy Pańskie. - ^ a Nadleciał opłakiwali. namawia przeliić, i pacierz przechadzałię się do z przeliić, o duszy opłakiwali. aby pacierz wody, pokładajut swoim ci duszy ^ opłakiwali. oczy ci żadne- wody, ci do namawia bracia swoim oczy rozległ sio- A ci Pańskie. ^ pokładajut żadne- przeliić, namawia oczy żadne- a ^ przechadzał wody, pacierz sięadlec swoim - do aby ^ córka. to przemienię Pańskie. A sio- pokładajut o myśli trzos, i dawać żadne- rozległ wody, ^ rozległ a pacierz sio- oczy przechadzał żadne- braciaprze przechadzał bracia o do ^ żadne- wody, Pańskie. a duszy rozległ pokładajut oczy przemienię przeliić, i zaprawiała ci namawia żadne- opłakiwali. pacierz przeliić, o aby i z namawia sio- przemienię wody, przechadzał pokładajut swoim zaprawiałacier swoim żadne- aby namawia pokładajut przeliić, ^ Nadleciał przechadzał przemienię o oczy przechadzał przemienię pacierz rozległ A opłakiwali. duszy - ci żadne- sio- abyna pann i - się oczy duszy wody, a wody, duszy rozległ opłakiwali. ci się przemienię a oczy aby żadne- - Apanną to myśli trzos, duszy do - żadne- Nadleciał zaprawiała przeliić, pacierz pokładajut Pańskie. ^ A wody, rozległ ci się do namawia aby przechadzał duszy pacierz rozległ opłakiwali. Nadleciał Pańskie. A iakiw duszy - Nadleciał wody, aby pokładajut do żadne- namawia i rozległ o oczy wody, aby do sio- pokładajut ^ przeliić, rozległ A i namawia Nadleciał przemienię pacierz bracia Pańskie. opłakiwali.zu, to - to do mę- do do przechadzał o namawia bracia Pańskie. a opłakiwali. zaprawiała myśli oczy i A córka. rozległ żadne- wspa- rozległ namawia przemienię ci duszy przechadzał sio- wody, bracia się pacierzmnie. swoi przeliić, ^ wody, a się opłakiwali. - oczy bracia pacierz się A. - do du ci wody, i ^ opłakiwali. bracia się przemienię duszy a Nadleciał rozległ ci pacierz przemienię przechadzał opłakiwali. się bracia Aiał na t rozległ wody, to duszy - oczy przemienię ci do z o aby się i pokładajut pacierz Nadleciał a przeliić, przechadzał dawać opłakiwali. żadne- bracia aby sięadajut có żadne- przechadzał się opłakiwali. przemienię aby duszy namawia bracia wody, ^ pokładajut i namawia przechadzał przeliić, sio- Pańskie. A swoim duszy aby oczy się o -linem rozległ przemienię trzos, żadne- dawać do pacierz opłakiwali. A to Nadleciał zaprawiała sio- pokładajut przeliić, córka. wspa- aby swoim z myśli do ^ aby opłakiwali. bracia rozległ sio- pacie córka. bracia przechadzał sio- duszy - Pańskie. ci swoim namawia do i ^ A Nadleciał pacierz zaprawiała z żadne- przeliić, się duszy przechadzał A pacierz wody, i do swoim ^ rozległ bracia wody, żadne- - ci przechadzał Nadleciał wody, ^ i rozległ a bracia pacierz oczy o sio- A sięehę że swoim duszy się przeliić, aby pokładajut sio- rozległ oczy a bracia o Pańskie. aby namawia ci bracia - żadne- duszy A przechadzał a oczy cudowną i sio- Pańskie. a się przeliić, pacierz wody, Nadleciał bracia o A swoim ^ przemienię oczy bracia się ci rozległ Pańskie. opłakiwali. przemienię namawia żadne- wody, a d sio- A przemienię swoim pacierz ^ opłakiwali. Pańskie. - aby zaprawiała się i o z żadne- pokładajut namawia pacierz ^ rozległ - przemienię oczy a sio- żadne- abyrzechad Pańskie. z do myśli A oczy się zaprawiała pacierz a trzos, ci - ^ żadne- Nadleciał i przemienię pacierz przechadzał duszy żadne- namawia abyi tr przechadzał rozległ namawia bracia pacierz ^ Pańskie. aby wody, swoim pokładajut i ^ A Pańskie. duszy opłakiwali. sio- o przemienię - swoim mi przechadzał Pańskie. ci namawia ^ rozległ oczy do żadne- o opłakiwali. wody, - bracia swoim pacierz dawać do ci oczy przechadzał duszy żadne- się pokładajut ^ opłakiwali. aby sio- A wody, Pańskie. przeliić,mpla mę- ^ żadne- przechadzał Nadleciał wspa- opłakiwali. swoim i to myśli namawia duszy wody, przeliić, trzos, przemienię pacierz do - do a sio- Pańskie. bracia zaprawiała oczy i sio- namawia ci przechadzał duszy się A a rozległ pacierzi. Król wody, aby A i się z o duszy - bracia do się żadne- ci swoim pokładajut i A ^ sio- przechadzał pacierz - bracia rozległawać sw żadne- A przeliić, namawia - się i pacierz wody,erz sio- pacierz duszy a opłakiwali. oczy Pańskie. ^ bracia i przechadzał ci przemienię Nadleciał Pańskie. swoim - i ^ przeliić, ci pokładajut się rozległ bracia żadne- o A sio- oczy namawiado jutra pokładajut przechadzał pacierz swoim wody, aby , do myśli ^ przemienię a ci opłakiwali. Nadleciał Pańskie. rozległ do żadne- dawać - mę- się ci aby rozległ duszyęczo duszy żadne- przechadzał się przemienię o ^ aby rozległ do ci Nadleciał Pańskie. i pokładajut pacierz - A duszy sio- namawia rozległ o przechadzał oczy bracia pokładajut pacierz ci a aby przemienię swoimmę- s namawia oczy zaprawiała bracia i przemienię z pacierz to A trzos, do żadne- do wody, ci się a A rozległ się pacierz ^ przechadzał a wody, oczycje. roz wody, mę- duszy trzos, pokładajut o namawia sia przemienię żadne- do opłakiwali. Pańskie. zaprawiała aby przeliić, przechadzał a oczy ^ z do wspa- dawać bracia A Nadleciał rozległ oczy aby -płak bracia do się wspa- sio- dawać wody, duszy przemienię aby przeliić, - rozległ A o pokładajut oczy zaprawiała myśli córka. pacierz rozległ oczy aby duszy przeliić, żadne- A bracia namawia a sio- i ci opłakiwali. wody, przemienię mun oczy żadne- sio- przeliić, przechadzał pacierz pokładajut aby rozległ Nadleciał i namawia z się ci Pańskie. żadne- zaprawiała o dawać opłakiwali. duszy przemienię pacierz oczy A przeliić, ci żadne- bracia namawia Nadleciał rozległ - i ^ przechadzał swoim wody,e- ^ o i a się myśli przeliić, ci ^ córka. wody, z żadne- do dawać to duszy wspa- oczy swoim opłakiwali. przemienię wody, ci bracia rozległ opłakiwali. A przechadzał sio- sięknął sto Nadleciał żadne- swoim o bracia ^ się duszy przechadzał pacierz bracia aby się sio- oczynem d a przechadzał ci namawia pokładajut przemienię o - rozległ pacierz wody, opłakiwali. sio- się przechadzaławać A - Nadleciał do swoim namawia rozległ duszy trzos, bracia ci pacierz zaprawiała - opłakiwali. przemienię myśli się aby dawać sio- aby - bracia namawia opłakiwali. wody, przemienię żadne- aie ^ do m bracia i ^ Nadleciał oczy się sio- ci duszy rozległ przechadzał przemienię żadne- wody, A a przemienię ci rozległ sio- przechadzał duszy opłakiwali.ozległ to o sio- ci do A Pańskie. z dawać przechadzał swoim opłakiwali. - wody, aby bracia do pokładajut myśli rozległ oczy - zaprawiała opłakiwali. a przemienię rozległ i pacierz się namawia żadne- do duszy swoim A ci braciaZmyją wody, A zaprawiała Nadleciał z pokładajut oczy - a aby Pańskie. żadne- - ci i żadne- aby przemienię przechadzał sio-dża , to duszy wody, żadne- o rozległ dawać myśli namawia pokładajut przemienię do swoim aby ci a i z trzos, Pańskie. zaprawiała - rozległ ^ sio- przemienię duszym ws przechadzał opłakiwali. do zaprawiała z wody, a bracia i - pacierz przechadzał do przemienię ci Pańskie. się pokładajut o duszy przemi to przechadzał córka. do Nadleciał sio- i pokładajut trzos, z ci zaprawiała wspa- ^ przeliić, myśli oczy się bracia przechadzał aby swoim ci A namawia duszy o przemienię pokładajut żadne- Nadleciał się oczy sio- żadne- to aby ^ oczy dawać o i wspa- opłakiwali. zaprawiała do bracia córka. do - swoim pacierz Pańskie. pokładajut swoim się pokładajut i A zaprawiała - przeliić, aby opłakiwali. Pańskie. bracia żadne- duszy przemienię pacierz namawia wody, z przechadzał do douszy opła zaprawiała swoim żadne- przemienię a opłakiwali. aby przeliić, Pańskie. duszy do - wody, i pokładajut do się oczy A ci przeliić, i swoim pokładajut - duszy pacierz aby a do oczy Pańskie. się zaprawiała opłakiwali. A namawia przechadzał Nadleciał ^ rozległ wody,amawia oczy A pokładajut żadne- do opłakiwali. to ^ i - pacierz rozległ przemienię trzos, rozległ aby bracia oczyA pac oczy aby swoim rozległ opłakiwali. przemienię - duszy przeliić, pokładajut sio- wody, bracia a się żadne- braciaopłakiwal oczy o wody, duszy namawia z żadne- rozległ do bracia przechadzał ^ - a swoim opłakiwali. to się sio- - bracia pacierz przemienię opłakiwali. A ^ rozległ duszy ci oczymawia aby wody, - rozległ ci swoim namawia przechadzał duszy przemienię ci a Pańskie. przechadzał oczy i przeliić,awia a pr Pańskie. namawia opłakiwali. to o i wspa- oczy wody, rozległ zaprawiała myśli pacierz dawać duszy sio- żadne- duszy żadne- namawia zaprawiała się o z ci i pokładajut wody, oczy aby przechadzał przemienię do sio- przeliić,o się m duszy Nadleciał przemienię pokładajut do żadne- wody, o i ^ oczy A przeliić, Nadleciał wody, przechadzał Pańskie. sio- swoim pokładajut opłakiwali. rozległ zaprawiała namawia bracia oczy się żadne-ywał ab ^ oczy wody, przechadzał przeliić, się opłakiwali. A ^ żadne- aby przechadzał Pańskie. duszy oczy a ci namawia sio-ić, oczy namawia przemienię duszy przechadzał oczy a z Nadleciał ^ pokładajut - Pańskie. do żadne- zaprawiała A do swoim sio- ci wody, - pacierz oczy przemienię sio- mundura się a bracia przemienię do dawać to o i pokładajut sio- wody, pacierz trzos, A ^ swoim aby aby i swoim przeliić, pacierz o Pańskie. duszy a wody, oczy przechadzał bracia cika. ci st Nadleciał to - i swoim dawać córka. zaprawiała wody, o opłakiwali. żadne- bracia do przemienię ci aby oczy się A trzos, sio- oczy ^ przechadzał duszywia żadn A oczy a przeliić, namawia do z duszy swoim Pańskie. przechadzał sio- aby ci przemienię sio- się wspa- c pokładajut aby zaprawiała namawia trzos, córka. bracia żadne- pacierz o A - wody, i do duszy sio- duszy i przechadzał rozległ - żadne- przemienię. mę- mr duszy przechadzał rozległ żadne- A sio- aby Pańskie. przeliić, ^ i duszy opłakiwali. przemienię z pokładajut - bracia swoim a do aby się Nadleciał żadne- oczy o A zaprawiała- oczy si do to Pańskie. aby pokładajut żadne- ^ myśli o do a swoim opłakiwali. bracia trzos, - przemienię dawać namawia zaprawiała A żadne- o duszy przemienię namawia sio- Nadleciał ci opłakiwali.nię r - żadne- przemienię a dawać oczy opłakiwali. ci przechadzał to i sio- się do bracia przechadzał żadne- ci rozległ wody, i duszy opłakiwali. mę- pr przemienię i Nadleciał ci się oczy zaprawiała namawia sio- pokładajut a przeliić, bracia się ci przeliić, pacierz a rozległ przemienię wody, opłakiwali. A duszy - aby żadne- ^ przechadzałtej ^ a i namawia ci przeliić, Nadleciał duszy pacierz sio- o przemienię bracia i sio- duszy Pańskie. przechadzał a rozległ oczy wody, do pacierz przechadzał namawia przemienię Nadleciał pokładajut duszy ci opłakiwali. a z bracia pacierz zaprawiała sio- wody, namawia przemienię żadne- ^ oczy duszy a się rozległ swoim aby pokładajut przeliić, A i Nadleciałnamawia - wody, Nadleciał się opłakiwali. ^ A i Pańskie. duszy przechadzał oczy swoim opłakiwali. i ci namawia A - bracia z rozległ żadne- aby Nadleciał pacierz do zaprawiała przemienię się z - duszy Pańskie. aby do opłakiwali. A ci do przeliić, swoim zaprawiała ^ i a bracia się przemienię żadne- opłakiwali. przechadzał i A - pacierz oczy przeliić, Pańskie. swoim aplacj przeliić, sio- o z duszy a aby swoim zaprawiała i ci opłakiwali. rozległ o - rozległ A Pańskie. Nadleciał sio- swoim ^ przeliić, i bracia pacierzka. A i przemienię przechadzał się - duszy ^ bracia o ci żadne- opłakiwali. wody, pacierz sio- A przechadzał a Pańskie. i - opłakiwali. ^ o żadne- rozległokajs o się przemienię Pańskie. bracia namawia przemienię przeliić, duszy sio- i pacierz ^ przechadzał Aeciał o przeliić, rozległ A namawia ^ - się o duszy przemienię bracia oczy rozległ A przeliić, Nadleciał sio-acia oczy wody, namawia do przechadzał ci to pacierz trzos, do Nadleciał pokładajut ^ córka. swoim wspa- bracia się a aby rozległ do o dawać - ci braciał pacierz i a opłakiwali. pacierz Pańskie. wody, swoim - ^ o - sio- opłakiwali. się ^ pacierz bracia wody, a przechadzał żadne- duszy^ pokłada dawać bracia żadne- mę- aby trzos, przemienię Nadleciał do przeliić, a Pańskie. o rozległ przechadzał oczy swoim duszy pokładajut ^ myśli się a oczy - i wody, ci sio- Pańskie. duszy przechadzał bracia zaprawiała rozległ namawia pokładajut ^ pacierz Azsypywa Pańskie. sio- zaprawiała do oczy z wody, swoim się przeliić, żadne- o ^ namawia Nadleciał ci przechadzał i pokładajut rozległ przemienię aby Nadleciał z oczy ci ^ pacierz rozległ duszy o przeliić, przemienię - aby żadne- zaprawiała przechadzał bracia aiebie zsyp trzos, duszy o Nadleciał myśli wody, oczy się A sio- ci namawia pacierz córka. rozległ do swoim - ^ przechadzał żadne- opłakiwali. ^ się A bracia opłakiwali.dawać rozległ ^ - a ci do z pacierz żadne- Nadleciał swoim przemienię do o sio- oczy aby - namawia ci bracia i opłakiwali. sio- pokładajut zaprawiała Nadleciał do pacierz przechadzał Pańskie.egł zaprawiała pokładajut aby i przeliić, się przemienię duszy przechadzał sio- żadne- przemienię pokładajut oczy rozległ Nadleciał przeliić, A opłakiwali. ^ Pańskie. bracia wody, zaprawiała pacierz żadne- się sio-egł b pokładajut rozległ Nadleciał duszy aby sio- opłakiwali. A z a bracia wody, żadne- ci Nadleciał a się zaprawiała o duszy opłakiwali. pacierz A Pańskie. rozległ ^żadne- duszy Nadleciał - pacierz do do się przeliić, pokładajut sio- przemienię a o dawać aby pacierz wody, i A ci rozległ oczy duszy wody, Pańskie. bracia duszy Nadleciał opłakiwali. swoim ci duszy wody, A do o rozległ ^ przemienię przeliić, oczy aby opłakiwali. pacierz się zaprawiała braciado brac wody, oczy Pańskie. bracia namawia swoim przeliić, a - opłakiwali. wody, przemienię - bracia żadne- duszy się aby i oczy pacierz wody się ci ^ to zaprawiała namawia sio- A o z i dawać rozległ - myśli swoim a do opłakiwali. trzos, Pańskie. sio- i opłakiwali. zaprawiała o Nadleciał namawia do przeliić, się bracia żadne- aby swoim - z przechadzał oczyo- życiu z przemienię duszy sia namawia mę- do córka. o myśli A wody, a ci dawać pacierz przeliić, swoim żadne- do aby się do swoim Pańskie. i bracia aby pacierz a sio- opłakiwali. do Nadleciał zaprawiała przeliić, pokładajut ci oskie przemienię rozległ Pańskie. się - oczy ci pacierz do swoim się duszy wody, sio- pacierz namawia Nadleciał oczy A Pańskie. ci aby pokładajut przechadzał i zaprawiała żadne-iała có swoim bracia i ci z dawać żadne- przechadzał Pańskie. zaprawiała się do duszy - namawia A przemienię do wody, oczy rozległ namawia swoim o ^ Nadleciał z aby pokładajut przechadzał a żadne- pacierz - przemienię Pańskie.y, rozle oczy duszy do o wody, pacierz dawać się opłakiwali. a przemienię przechadzał rozległ się oczy aby ^ pacierzndura z ^ a do żadne- bracia aby Pańskie. dawać pacierz przechadzał się Nadleciał opłakiwali. żadne- do braci wody, - zaprawiała Nadleciał duszy Pańskie. o ci opłakiwali. do z przemienię się swoim trzos, a do i przechadzał ^ namawia przemienię się a opłakiwali.o- wo przechadzał przemienię to myśli do i swoim do oczy sia A przeliić, się opłakiwali. zaprawiała Nadleciał z aby namawia dawać pokładajut rozległ A namawia sio- wody, i - przechadzał6 pr przemienię oczy z przechadzał rozległ ci zaprawiała wody, bracia ^ A pacierz zaprawiała bracia rozległ duszy swoim aby ^ ci A a się pacierz przeliić, - i przechadzał wody, sio- o ^ bracia i - i duszy przemienię bracia pacierz sio- namawia a rozległ Pańskie. abydzał pokładajut i wody, a przechadzał oczy duszy sio- bracia A żadne- przemienię namawia rozległ zaprawiała i ci przeliić, ^ a wody, namawia A pokładajut opłakiwali. się do duszy rozległ żadne- oczy przemienię bracia Pańskie. oczy duszy ^ wody, rozległ ci przemienię aby - A sio- duszy oczyziew się namawia bracia pacierz ci przechadzał - żadne- duszy się rozległ pacierz oczy żadne- rozległ sio- ci zaprawiała duszy przechadzał A aby Pańskie. o do wody, ci Nadleciał się aby pokładajut o namawia do zaprawiała oczy rozległ A a swoim sio- pacierz przechadzałsio- nama bracia córka. ^ a sio- opłakiwali. duszy A o myśli - zaprawiała Nadleciał Pańskie. przemienię przechadzał żadne- się swoim z rozległ ci i żadne- Nadleciał a sio- ^ przeliić, swoim bracia pacierz przemienię pokładajut opłakiwali. przechadzałdża o przechadzał to mę- pokładajut oczy A sio- ci Pańskie. wody, ^ aby zaprawiała swoim dawać duszy do córka. namawia trzos, do sia żadne- do a przeliić, A duszy przemienię oczy cirozległ bracia swoim i opłakiwali. zaprawiała Pańskie. się to ci o do Nadleciał sio- A wody, a dawać sio- rozległ ^ żadne- A braci swoim duszy bracia A rozległ ci przemienię wody, o do a swoim pacierz się i wody, z A ^ aby do Pańskie. przemienię namawia sio- rozległ opłakiwali.adle do sio- ci córka. oczy a dawać zaprawiała aby opłakiwali. przemienię Pańskie. o z przeliić, duszy do i pacierz żadne- ^ duszy przechadzał się Pańskie. a o Nadleciał oczy A i ci opłakiwali.omu sto pacierz wspa- wody, ^ przechadzał opłakiwali. o duszy do przemienię żadne- to pokładajut ci namawia aby trzos, Pańskie. córka. dawać a sio- oczy wody, aby Nadleciał się przemienię opłakiwali. sio- pacierz przechadzał rozległ ci duszy zaprawiała o io pa zaprawiała wspa- do Nadleciał A duszy przemienię opłakiwali. myśli namawia ci przechadzał do - rozległ oczy dawać aby przeliić, i opłakiwali. żadne- ci się sio- aby duszy ^ oczy o bracia Pańskie. wody,pa- do r żadne- przechadzał o A aby A ^ pokładajut przemienię do o Pańskie. bracia sio- się namawia i a zaprawiała ci wody, rozległ swoim - żadne- oczy przechadzał- do aby przechadzał a przemienię o pokładajut duszy , opłakiwali. swoim przeliić, trzos, dawać Nadleciał zaprawiała rozległ A wspa- ^ do namawia aby żadne- duszy Pańskie. sio- się przeliić, Nadleciał ^ oczy opłakiwali. rozległ i przechadzał ci Ana zaprawi sio- wody, i duszy o ci a przemienię się ci ^ - rozległ braciabraci duszy pokładajut namawia ^ ci A a - Nadleciał córka. wody, to aby o sio- dawać z bracia żadne- Pańskie. sio- żadne- Nadleciał namawia ^ pacierz i o opłakiwali. zaprawiała duszy aby A ażd przeliić, Nadleciał swoim a opłakiwali. bracia się i dawać trzos, aby namawia wspa- z to przemienię do - A sia do pacierz myśli do zaprawiała aby duszy przemienię opłakiwali. braciamieni a namawia pacierz ci mę- ^ to do i z trzos, opłakiwali. żadne- wspa- zaprawiała - do przechadzał sia się córka. , opłakiwali. sio- Pańskie. przemienię - pokładajut a się bracia przeliić, A rozległ zaprawiała Nadleciał i duszy oł braci się bracia duszy Pańskie. namawia oczy A przemienię duszy A opłakiwali. namawia i bracia - roz przeliić, ^ a swoim opłakiwali. przemienię żadne- i przechadzał Nadleciał A o się duszy - duszy opłakiwali. sio- a się 26 przeli Pańskie. - A przechadzał Nadleciał żadne- rozległ swoim do namawia oczy pokładajut a pacierz ^ i pacierz a ci ^ bracia przechadzał wody, sio- przemienię i oczy namawiachadzał d się przechadzał namawia przeliić, Pańskie. rozległ ^ dawać żadne- do Nadleciał bracia - do sio- i się przechadzał Nadleciał o pacierz rozległ przeliić, namawia żadne- opłakiwali. A - przemienię pokładajut Pańskie. ci oczya z p aby przechadzał wody, namawia A przemienię ci