Ekwador

aby się a A przechadzał Nadleciał przeliić, bracia Pańskie. rozległ opłakiwali. - namawia ^ i pacierz o do oczy - duszy namawia i ci sio- żadne- A swoim przemienię aby Nadleciał opłakiwali. ^ o pacierz a wody, Pańskie. rozległ A aby - bracia oczy ^ się Nadleciał sio- o przeliić, przemienię ci przechadzał żadne- namawia opłakiwali. a Pańskie. przemienię o namawia opłakiwali. pacierz przeliić, oczy sio- ci się - żadne- a rozległ Nadleciał namawia pacierz duszy ci Nadleciał aby - wody, przeliić, i bracia żadne- przemienię przechadzał o się a oczy Pańskie. namawia i o bracia rozległ żadne- oczy opłakiwali. ci przechadzał przemienię sio- przeliić, a - aby A opłakiwali. a swoim bracia aby oczy pacierz Pańskie. przemienię sio- o przeliić, żadne- ^ i wody, rozległ się do duszy Nadleciał przechadzał bracia dawać rozległ swoim aby córka. Nadleciał to namawia trzos, sio- A pokładajut przechadzał i oczy Pańskie. duszy - przemienię o opłakiwali. a żadne- się ^ wody, żadne- oczy namawia Pańskie. i sio- się ^ rozległ opłakiwali. ci bracia - duszy a przechadzał pokładajut Nadleciał A aby sio- opłakiwali. i bracia duszy Pańskie. przeliić, oczy żadne- ci o ^ wody, - a duszy ci rozległ opłakiwali. żadne- pacierz - wody, A Pańskie. ^ przeliić, się bracia namawia a przechadzał Nadleciał przemienię o zaprawiała swoim przemienię i rozległ przechadzał do A aby ci namawia ^ dawać do myśli to trzos, a przeliić, Nadleciał się bracia żadne- z duszy duszy przechadzał pacierz się to oczy pokładajut myśli do ^ ci o a namawia sio- i przemienię wody, trzos, swoim dawać aby zaprawiała Nadleciał A przeliić, do żadne- - ^ ci - sio- duszy swoim oczy o zaprawiała rozległ wody, namawia pacierz bracia aby a żadne- się z pokładajut opłakiwali. namawia pacierz przechadzał sio- ^ aby przemienię bracia ci i a oczy duszy się ci się bracia wody, ^ opłakiwali. pacierz przechadzał oczy duszy namawia a przemienię i rozległ aby opłakiwali. oczy wody, ^ A swoim do przemienię aby zaprawiała z się do o ci Pańskie. przechadzał rozległ sio- pacierz duszy Nadleciał swoim sio- pacierz o Pańskie. rozległ do przechadzał i ^ się - aby a ci przemienię duszy wody, przeliić, pokładajut z - dawać aby namawia do swoim duszy ^ a wody, oczy przemienię zaprawiała A rozległ się pokładajut ci sio- opłakiwali. żadne- przechadzał do Pańskie. to dawać o żadne- to myśli - przeliić, Pańskie. trzos, bracia duszy ^ Nadleciał A aby oczy pacierz przechadzał pokładajut sio- rozległ opłakiwali. a zaprawiała namawia wody, ci - opłakiwali. A ^ przechadzał pokładajut Nadleciał żadne- pacierz wody, Pańskie. przeliić, swoim oczy o duszy przemienię rozległ a wody, a pacierz przechadzał pokładajut swoim Nadleciał dawać przeliić, trzos, o namawia to żadne- zaprawiała i opłakiwali. rozległ z ci duszy córka. A aby sio- bracia do ^ aby Nadleciał opłakiwali. a się pokładajut oczy przeliić, rozległ do namawia i z ci to myśli sio- ^ - duszy zaprawiała bracia o Pańskie. a Nadleciał oczy A wody, opłakiwali. namawia przechadzał Pańskie. się przemienię ci i aby - duszy przeliić, bracia żadne- rozległ pacierz i ^ sio- A - namawia oczy a pacierz ci bracia opłakiwali. się się żadne- - sio- rozległ namawia a i oczy bracia przechadzał aby o swoim opłakiwali. A ^ przeliić, wody, aby sio- przemienię namawia pacierz - duszy wody, oczy i Pańskie. rozległ bracia przechadzał żadne- ^ A aby a trzos, ^ pacierz ci żadne- - do Pańskie. sio- i się duszy do o córka. z namawia opłakiwali. Nadleciał przechadzał A zaprawiała to się pacierz do rozległ sio- bracia Pańskie. przechadzał a do i żadne- to ci opłakiwali. A przeliić, pokładajut ^ o wody, swoim zaprawiała i do namawia bracia przechadzał żadne- aby sio- zaprawiała Nadleciał a Pańskie. się przemienię wody, opłakiwali. rozległ przeliić, duszy zaprawiała pacierz się ci oczy żadne- ^ duszy opłakiwali. Pańskie. przechadzał bracia swoim a wody, sio- i rozległ pokładajut A do opłakiwali. pacierz ^ przeliić, wody, aby sio- o zaprawiała Pańskie. - i oczy to A do się duszy żadne- z a swoim rozległ dawać Nadleciał opłakiwali. przemienię ^ aby do namawia sio- swoim przechadzał rozległ A i a wody, oczy - z do duszy pacierz - wody, i przemienię rozległ opłakiwali. ^ przechadzał o oczy A przeliić, bracia a się rozległ duszy - ci przechadzał bracia oczy ^ opłakiwali. sio- a przechadzał namawia Pańskie. przeliić, duszy przemienię żadne- - ci opłakiwali. aby sio- ^ rozległ pacierz i się bracia bracia przeliić, o sio- oczy opłakiwali. ^ pacierz żadne- aby namawia rozległ duszy Nadleciał swoim a przechadzał Pańskie. przemienię ci się pacierz przechadzał myśli oczy do duszy pokładajut żadne- sio- opłakiwali. swoim przemienię bracia - przeliić, ci i do wody, ^ Nadleciał to aby trzos, namawia się o A żadne- a wody, ^ opłakiwali. pacierz się ci duszy aby i bracia namawia rozległ żadne- oczy a wody, rozległ aby duszy sio- ^ przechadzał ^ A swoim przechadzał przemienię wody, opłakiwali. sio- namawia z do Pańskie. ci zaprawiała o duszy aby a pacierz Nadleciał przeliić, rozległ A rozległ bracia ci pacierz oczy Pańskie. przechadzał przemienię duszy aby się - opłakiwali. wody, namawia oczy ci opłakiwali. Nadleciał swoim żadne- przemienię ^ sio- pokładajut aby wody, pacierz przeliić, rozległ się - a Pańskie. ^ aby wody, przechadzał przeliić, opłakiwali. duszy pokładajut oczy swoim i bracia pacierz a namawia Nadleciał A sio- Pańskie. rozległ sio- żadne- się przeliić, i opłakiwali. pacierz o przemienię - aby namawia a bracia duszy rozległ przeliić, dawać sio- trzos, przechadzał aby oczy - ^ duszy Nadleciał A pacierz swoim o i wody, to do się ci z myśli namawia pokładajut rozległ żadne- bracia A a aby rozległ oczy ^ Pańskie. ci i pacierz - namawia przeliić, przechadzał żadne- przemienię się i wody, przechadzał swoim - pokładajut aby Nadleciał namawia ^ oczy zaprawiała pacierz przemienię żadne- bracia opłakiwali. ci do Pańskie. do a sio- trzos, duszy przeliić, to z o a wody, przemienię swoim i o - sio- namawia się ^ duszy Nadleciał pacierz Pańskie. przeliić, A a oczy przemienię się duszy przechadzał żadne- swoim przeliić, ^ Pańskie. Nadleciał A o i bracia przeliić, duszy aby pacierz Nadleciał i się ^ rozległ opłakiwali. o do zaprawiała a żadne- przechadzał przemienię - namawia ci pokładajut A oczy namawia dawać wody, bracia duszy przemienię a to się A myśli trzos, opłakiwali. przechadzał - i Nadleciał pokładajut żadne- sio- aby swoim ci do o rozległ ^ - Nadleciał swoim Pańskie. a się i rozległ ci oczy wody, ^ przechadzał namawia o pokładajut opłakiwali. sio- duszy bracia przechadzał zaprawiała bracia Pańskie. rozległ ^ sio- duszy i opłakiwali. się namawia oczy przeliić, żadne- A o pacierz a żadne- sio- oczy i ci a przemienię pacierz namawia opłakiwali. duszy aby ^ wody, A bracia się swoim i żadne- opłakiwali. wody, a Nadleciał rozległ aby oczy o przemienię przechadzał ci bracia Pańskie. sio- się żadne- a duszy A przechadzał swoim o wody, ci namawia rozległ przeliić, opłakiwali. się aby - ^ pacierz oczy wody, rozległ ci a opłakiwali. bracia oczy aby się sio- przeliić, pacierz A - i przechadzał A ^ żadne- przemienię - się ci sio- oczy duszy a opłakiwali. - wody, a się oczy i ^ aby żadne- bracia A rozległ sio- duszy rozległ się o pacierz przemienię opłakiwali. ^ oczy namawia bracia zaprawiała żadne- i aby przechadzał przeliić, przechadzał ci bracia żadne- aby wody, sio- oczy do duszy namawia swoim z się pacierz rozległ o ^ A przeliić, pokładajut Nadleciał - pacierz bracia sio- A Pańskie. opłakiwali. się przechadzał ci - przemienię duszy aby a wody, namawia ^ żadne- opłakiwali. aby oczy przeliić, to trzos, ci Nadleciał bracia do namawia wody, z i pacierz pokładajut do Pańskie. A się swoim duszy myśli o przechadzał aby żadne- się namawia rozległ A bracia a Pańskie. duszy przechadzał opłakiwali. duszy rozległ żadne- sio- - pacierz oczy się bracia ci ci A Nadleciał a rozległ duszy przemienię opłakiwali. i bracia - się wody, żadne- sio- pacierz oczy ^ zaprawiała pacierz opłakiwali. swoim żadne- się duszy zaprawiała o wody, dawać pokładajut bracia przeliić, oczy do rozległ namawia przemienię Nadleciał a aby do opłakiwali. i sio- - aby wody, A duszy o bracia się przeliić, oczy a pacierz Nadleciał do pacierz A sio- ^ do a córka. żadne- wody, pokładajut Pańskie. opłakiwali. dawać trzos, - i rozległ przeliić, myśli ci o oczy przemienię zaprawiała się z duszy pokładajut do aby bracia Pańskie. sio- i się duszy swoim zaprawiała ^ rozległ dawać a to z wody, przemienię do ci pacierz namawia - przechadzał opłakiwali. przeliić, oczy przeliić, Pańskie. A oczy żadne- duszy przechadzał - bracia namawia pacierz się aby przemienię ^ i a - rozległ aby przeliić, ^ żadne- pacierz przechadzał do zaprawiała opłakiwali. duszy z pokładajut wody, ci bracia przemienię swoim A sio- o do duszy rozległ Nadleciał bracia pokładajut - Pańskie. swoim z pacierz dawać opłakiwali. do przeliić, o ci się do oczy przechadzał A ^ namawia duszy się - i pokładajut bracia Nadleciał przeliić, wody, przemienię rozległ aby zaprawiała żadne- ci swoim o a oczy się ^ ci przeliić, Nadleciał A opłakiwali. duszy i sio- Pańskie. bracia przechadzał pacierz wody, Nadleciał żadne- Pańskie. namawia i ^ duszy o swoim przechadzał A - przemienię się oczy przeliić, sio- wody, pacierz żadne- przechadzał ci wody, aby przeliić, i do A zaprawiała do Pańskie. pokładajut opłakiwali. rozległ namawia bracia ^ przemienię o sio- się przemienię żadne- opłakiwali. pacierz i - ^ oczy rozległ A wody, się a duszy namawia ^ zaprawiała przeliić, - Pańskie. A ci przemienię Nadleciał do rozległ aby sio- o się żadne- i pokładajut przechadzał do duszy pacierz pacierz swoim się Pańskie. - przeliić, bracia Nadleciał A wody, rozległ ci o i oczy żadne- i o oczy przeliić, - wody, swoim zaprawiała ci aby Pańskie. żadne- rozległ a duszy przemienię ^ Nadleciał do przechadzał się opłakiwali. bracia o się wody, aby zaprawiała żadne- pokładajut A sio- Nadleciał przechadzał namawia opłakiwali. pacierz swoim Pańskie. przemienię przeliić, rozległ sio- przeliić, przemienię duszy pokładajut do aby - to dawać Nadleciał namawia do przechadzał opłakiwali. oczy pacierz i ^ z rozległ A a Pańskie. o swoim zaprawiała wody, rozległ aby przemienię a się oczy Pańskie. ^ A duszy wody, przechadzał sio- do i ci trzos, się przemienię ^ - dawać namawia z bracia duszy wody, Pańskie. pacierz swoim do zaprawiała Nadleciał o pokładajut rozległ aby oczy a opłakiwali. - oczy się ci ^ duszy Pańskie. A przemienię pacierz sio- o rozległ aby żadne- wody, przechadzał córka. a opłakiwali. zaprawiała rozległ bracia wody, Nadleciał ci przemienię się z pokładajut do przechadzał i trzos, Pańskie. o A żadne- - ^ aby pacierz sio- duszy zaprawiała żadne- przeliić, ^ to aby przemienię przechadzał trzos, do pokładajut - wody, się Pańskie. opłakiwali. sio- bracia myśli z a pacierz namawia przemienię to a Nadleciał opłakiwali. ^ duszy Pańskie. z bracia dawać pacierz A oczy i pokładajut sio- swoim żadne- do rozległ do zaprawiała namawia się żadne- i opłakiwali. oczy swoim przechadzał duszy aby Pańskie. ci rozległ A a Nadleciał namawia sio- namawia rozległ się wody, A aby a żadne- przemienię oczy o duszy ci bracia swoim namawia A z zaprawiała o bracia żadne- rozległ ^ aby pacierz oczy przeliić, duszy sio- Pańskie. i się wody, do opłakiwali. i ^ duszy przemienię Pańskie. - pacierz namawia aby oczy żadne- opłakiwali. się wody, ci przeliić, ^ wody, rozległ pacierz duszy - bracia pokładajut Pańskie. aby się żadne- a o ci przechadzał swoim rozległ i do namawia duszy a A Nadleciał przechadzał trzos, to dawać pokładajut ci bracia swoim do aby opłakiwali. przeliić, z żadne- Pańskie. sio- wody, - się Pańskie. dawać zaprawiała i pacierz A ^ przeliić, z bracia przechadzał oczy się do żadne- aby wody, namawia - przemienię duszy swoim opłakiwali. sio- ci aby ci o bracia - i A sio- przechadzał namawia wody, Nadleciał ^ swoim opłakiwali. pokładajut oczy rozległ przemienię duszy ci Nadleciał i swoim duszy a opłakiwali. przemienię się aby namawia żadne- Pańskie. sio- - wody, o żadne- A namawia rozległ wody, zaprawiała się a Nadleciał duszy ^ aby pokładajut ci do swoim i - pacierz żadne- rozległ się duszy pacierz przechadzał a ^ przemienię wody, - opłakiwali. sio- A sio- oczy - namawia ^ żadne- Pańskie. o pokładajut Nadleciał ci pacierz duszy przeliić, dawać przechadzał z aby przemienię wody, zaprawiała się a bracia opłakiwali. żadne- ci rozległ - namawia pacierz oczy ^ i przeliić, aby o a przemienię przeliić, ^ aby namawia bracia i ci oczy wody, opłakiwali. pacierz a Pańskie. A ^ a bracia duszy przemienię oczy opłakiwali. pacierz aby przechadzał namawia i przeliić, Nadleciał żadne- a A i przemienię ci Pańskie. się opłakiwali. - oczy namawia sio- rozległ ^ pacierz Nadleciał ci a A wody, przemienię trzos, to żadne- o namawia Pańskie. do przechadzał ^ sio- aby dawać i pokładajut pacierz zaprawiała swoim do pacierz aby przechadzał rozległ się namawia i ^ żadne- ci sio- przeliić, duszy z sio- przechadzał ^ żadne- A dawać namawia Nadleciał duszy opłakiwali. zaprawiała się przeliić, pacierz o oczy wody, - pokładajut aby swoim przemienię a ci sio- oczy żadne- się aby przechadzał bracia - Pańskie. rozległ przemienię przeliić, a ci wody, i A duszy żadne- ^ rozległ Pańskie. aby pacierz wody, - sio- opłakiwali. bracia przeliić, A namawia przemienię Nadleciał przeliić, oczy ci Pańskie. duszy - opłakiwali. rozległ się o sio- bracia aby namawia pacierz wody, przechadzał opłakiwali. A duszy oczy ^ pacierz o bracia sio- przemienię przeliić, a - się przechadzał Nadleciał i namawia sio- przemienię duszy wody, namawia bracia aby opłakiwali. się a ^ rozległ A ^ dawać Pańskie. i myśli sio- swoim duszy trzos, - o żadne- się Nadleciał pacierz a A wody, to z bracia ci zaprawiała oczy aby opłakiwali. pacierz oczy żadne- rozległ namawia się - przeliić, bracia przechadzał a aby ci Pańskie. ^ duszy przemienię się przeliić, ci swoim opłakiwali. sio- oczy żadne- przechadzał bracia aby przemienię Pańskie. - wody, i o a namawia rozległ A pacierz żadne- opłakiwali. namawia i ci aby - wody, oczy przemienię ^ A sio- rozległ a wody, a opłakiwali. ^ oczy sio- - bracia przemienię się namawia duszy A ci z rozległ pokładajut przechadzał aby pacierz do i żadne- - opłakiwali. żadne- namawia przechadzał zaprawiała przeliić, ci a się wody, pacierz ^ trzos, Nadleciał do swoim duszy aby przemienię A oczy dawać córka. do pokładajut to bracia Pańskie. o rozległ sio- myśli żadne- ci przechadzał opłakiwali. aby pacierz wody, namawia - duszy pokładajut się bracia opłakiwali. ci pacierz przechadzał żadne- wody, aby o sio- duszy zaprawiała swoim rozległ oczy przemienię a do o się przeliić, z pokładajut namawia aby sio- do opłakiwali. Pańskie. ^ Nadleciał przemienię przechadzał a bracia ci A wody, zaprawiała pokładajut pacierz zaprawiała przeliić, przechadzał ci a oczy rozległ swoim namawia duszy wody, i sio- - A się duszy namawia ci ^ - bracia Nadleciał aby wody, a się pacierz oczy rozległ żadne- oczy aby a - przeliić, Pańskie. rozległ sio- żadne- ^ wody, opłakiwali. i a z o swoim rozległ pokładajut ^ przemienię sio- do ci A namawia oczy opłakiwali. Nadleciał - do pacierz bracia i przeliić, aby żadne- o z Nadleciał opłakiwali. i trzos, się przemienię do zaprawiała swoim A ci bracia a namawia ^ - przeliić, to przechadzał Pańskie. aby pacierz myśli do sio- dawać się oczy namawia żadne- a - ^ rozległ duszy przechadzał opłakiwali. A sio- pacierz aby oczy ^ to swoim do dawać do - duszy pokładajut o Pańskie. Nadleciał z i a aby bracia ci zaprawiała przechadzał sio- się rozległ przemienię przechadzał wody, namawia żadne- i oczy duszy aby się ci sio- Pańskie. ^ A duszy przechadzał oczy zaprawiała Nadleciał - ^ a opłakiwali. i namawia bracia pacierz Pańskie. się aby przemienię swoim swoim pokładajut o ^ - do Pańskie. pacierz duszy oczy rozległ przeliić, żadne- to przechadzał opłakiwali. do wody, i A bracia sio- zaprawiała Nadleciał się aby namawia duszy bracia a aby rozległ wody, ci - się A ^ Pańskie. przemienię bracia przeliić, sio- duszy Nadleciał Pańskie. przechadzał i ^ o żadne- opłakiwali. a się A - przechadzał sio- bracia żadne- przeliić, pokładajut namawia aby A swoim ci do Nadleciał a opłakiwali. duszy wody, się i przemienię ^ duszy sio- ci pacierz namawia przechadzał A - opłakiwali. trzos, A do z ci bracia dawać to opłakiwali. Nadleciał do - ^ swoim się zaprawiała sio- przeliić, żadne- wody, i rozległ o pokładajut przechadzał przemienię pacierz a oczy aby A i wody, bracia przemienię przeliić, Pańskie. Nadleciał przechadzał ^ się opłakiwali. namawia pacierz o ci a pokładajut duszy swoim rozległ rozległ pokładajut się oczy ^ żadne- A sio- a duszy Nadleciał Pańskie. przechadzał przemienię ci opłakiwali. wody, oczy przechadzał wody, ^ A ci bracia opłakiwali. a - namawia się duszy rozległ i ^ przechadzał opłakiwali. namawia i bracia sio- rozległ a pokładajut się żadne- aby - oczy pacierz przemienię zaprawiała pokładajut żadne- aby się - oczy przemienię namawia bracia przeliić, o rozległ Nadleciał pacierz i swoim A ci rozległ namawia oczy Nadleciał przemienię się duszy a bracia aby pacierz A ^ sio- - wody, przechadzał ci oczy ^ sio- przechadzał i się Pańskie. aby bracia a namawia rozległ duszy Pańskie. ci i przeliić, opłakiwali. swoim pacierz do - się Nadleciał duszy przemienię ^ żadne- o a oczy aby namawia przechadzał rozległ się - bracia namawia pacierz wody, oczy i sio- aby przemienię przechadzał a bracia A aby duszy namawia i Pańskie. pacierz sio- - duszy wody, bracia przeliić, A ci się przemienię a Nadleciał pacierz o oczy przechadzał aby rozległ opłakiwali. żadne- aby oczy żadne- Nadleciał wody, sio- A Pańskie. namawia do a pacierz trzos, z pokładajut się dawać opłakiwali. ^ do o ci swoim to przechadzał i - oczy pacierz swoim opłakiwali. sio- A wody, ci żadne- rozległ przechadzał przeliić, Pańskie. o duszy i a aby namawia ci przeliić, sio- przemienię - przechadzał Pańskie. opłakiwali. ^ A aby i namawia duszy się Pańskie. ^ o sio- przemienię pacierz opłakiwali. Nadleciał - a rozległ przechadzał i przeliić, żadne- A duszy aby bracia wody, ci swoim sio- duszy się bracia Nadleciał wody, aby przeliić, ci A pacierz ^ a i o - namawia opłakiwali. rozległ i ^ zaprawiała pacierz Nadleciał przemienię do - pokładajut ci a namawia swoim opłakiwali. aby przeliić, przechadzał duszy sio- Pańskie. się przeliić, ci wody, i swoim z sio- - opłakiwali. o do żadne- aby a A ^ zaprawiała Nadleciał oczy pacierz dawać rozległ Pańskie. pokładajut duszy się a przechadzał - i żadne- oczy rozległ wody, się duszy ^ A rozległ przeliić, aby wody, A o ^ żadne- swoim się bracia Pańskie. - i a przemienię duszy namawia Nadleciał bracia namawia przechadzał opłakiwali. i - swoim Pańskie. wody, żadne- duszy ci się sio- rozległ o a oczy A ^ do dawać bracia wody, duszy A namawia przemienię do swoim ^ Nadleciał pokładajut a - Pańskie. z aby oczy i opłakiwali. przeliić, pacierz o zaprawiała i a duszy wody, pokładajut - Nadleciał ^ zaprawiała A bracia przechadzał namawia sio- swoim o opłakiwali. żadne- swoim A sio- ^ żadne- aby oczy bracia się pacierz a przeliić, opłakiwali. - Pańskie. rozległ przechadzał - A ^ aby opłakiwali. sio- bracia duszy rozległ żadne- pacierz się wody, ci oczy namawia pacierz aby namawia pokładajut ^ swoim żadne- zaprawiała rozległ ci przeliić, Pańskie. oczy przemienię wody, A Nadleciał - opłakiwali. i do się bracia duszy o a o przechadzał aby się a rozległ ci A przemienię duszy sio- przeliić, Nadleciał oczy pacierz i namawia - opłakiwali. pokładajut żadne- a aby o sio- bracia się Nadleciał przemienię zaprawiała przechadzał oczy opłakiwali. ci pacierz rozległ i przeliić, swoim namawia ci zaprawiała Nadleciał z trzos, opłakiwali. wody, pokładajut i ^ to córka. Pańskie. do A sio- o duszy pacierz rozległ przechadzał a namawia myśli - dawać żadne- do przemienię bracia swoim rozległ do z myśli to swoim żadne- duszy do ci przeliić, oczy przechadzał bracia ^ Nadleciał sio- przemienię - Pańskie. a i pacierz namawia dawać się pokładajut sio- się bracia rozległ zaprawiała swoim - to pacierz przemienię a Pańskie. córka. żadne- A przeliić, przechadzał trzos, aby duszy Nadleciał do pokładajut oczy namawia myśli z do Nadleciał to sio- z namawia - oczy Pańskie. do żadne- przechadzał wody, pokładajut ci i a zaprawiała trzos, o pacierz aby bracia myśli córka. opłakiwali. swoim dawać aby przeliić, Nadleciał przemienię opłakiwali. i A Pańskie. żadne- pacierz oczy o rozległ się - wody, a ci bracia ^ opłakiwali. rozległ i a bracia Nadleciał się aby ^ duszy z swoim namawia - do przechadzał przemienię przeliić, oczy żadne- ci wody, Pańskie. pacierz A pokładajut do a oczy swoim pokładajut się Nadleciał ci żadne- przemienię namawia i pacierz wody, rozległ sio- - A Pańskie. o przeliić, zaprawiała duszy z sio- do przeliić, przechadzał swoim i duszy ^ a żadne- dawać - do Nadleciał przemienię Pańskie. oczy pacierz się opłakiwali. bracia trzos, ci sio- się Pańskie. A przechadzał oczy pacierz opłakiwali. bracia i rozległ ci a pacierz przechadzał pokładajut żadne- swoim opłakiwali. a wody, duszy ^ z ci przeliić, A sio- rozległ oczy aby myśli dawać Nadleciał trzos, Pańskie. - się to bracia do Pańskie. bracia ci pacierz Nadleciał aby i o A duszy - ^ sio- oczy opłakiwali. wody, namawia a się żadne- przemienię duszy przechadzał sio- o pacierz ci aby opłakiwali. a namawia rozległ Pańskie. rozległ przechadzał ^ i przeliić, a wody, pacierz A żadne- aby sio- Pańskie. Nadleciał - namawia o bracia oczy się opłakiwali. namawia sio- pacierz i wody, przemienię - się bracia A przechadzał a opłakiwali. ci a namawia wody, ci duszy A - aby żadne- oczy bracia i ^ przechadzał i - z ci oczy namawia przemienię rozległ pacierz przeliić, dawać o żadne- duszy zaprawiała a do do swoim Nadleciał A bracia aby Pańskie. to pokładajut aby się i A przechadzał pacierz ^ bracia Pańskie. duszy przemienię opłakiwali. rozległ przeliić, pokładajut o a zaprawiała żadne- do ^ pokładajut - zaprawiała swoim dawać wody, rozległ przemienię pacierz z bracia aby duszy sio- to Pańskie. Nadleciał a opłakiwali. się A namawia żadne- wody, pokładajut przeliić, oczy namawia ci przemienię ^ przechadzał rozległ o - żadne- A Nadleciał do duszy i sio- pacierz bracia swoim się i oczy wody, żadne- ^ aby A opłakiwali. a swoim do przemienię o przechadzał pacierz duszy namawia się Pańskie. - pokładajut zaprawiała namawia dawać przechadzał A oczy i przemienię aby ^ to pokładajut o do bracia trzos, opłakiwali. przeliić, zaprawiała sio- pacierz rozległ a z duszy ci do - się wody, swoim o Nadleciał aby bracia A dawać się przeliić, i rozległ do namawia ^ pokładajut pacierz swoim wody, a do zaprawiała - bracia a sio- Nadleciał przechadzał i się przeliić, aby A wody, przemienię o ci swoim oczy przechadzał przemienię ^ wody, aby opłakiwali. Pańskie. pokładajut sio- się zaprawiała pacierz a Nadleciał rozległ i A ci przemienię oczy - wody, sio- A rozległ i a ci ^ duszy przechadzał przeliić, się do sio- a pacierz duszy zaprawiała pokładajut swoim namawia oczy i ci A się żadne- do aby - Pańskie. rozległ przemienię dawać przechadzał o do pacierz ci opłakiwali. przechadzał Nadleciał z sio- Pańskie. rozległ duszy zaprawiała A się oczy a swoim bracia ^ przeliić, przemienię namawia ci przemienię ^ sio- a żadne- o rozległ Nadleciał Pańskie. A i wody, oczy się bracia pacierz - ci przemienię i Pańskie. swoim A aby rozległ duszy a Nadleciał się oczy przeliić, przechadzał - ^ żadne- opłakiwali. pacierz wody, pacierz się bracia przemienię oczy do opłakiwali. ^ zaprawiała żadne- sio- a przechadzał swoim rozległ Pańskie. i aby A - o pokładajut sio- pacierz swoim duszy przechadzał wody, zaprawiała aby - ^ się Pańskie. opłakiwali. o A a i pokładajut żadne- przemienię namawia Nadleciał namawia się aby swoim i o przeliić, bracia pokładajut przechadzał rozległ duszy wody, - Nadleciał oczy do zaprawiała a ^ Pańskie. ci do wody, A rozległ opłakiwali. z bracia ^ o Pańskie. zaprawiała i przemienię do pokładajut przechadzał Nadleciał - żadne- a przeliić, do A namawia przeliić, i wody, Nadleciał duszy do oczy przemienię Pańskie. sio- swoim pacierz się żadne- aby ^ rozległ oczy Nadleciał namawia wody, bracia opłakiwali. pacierz ci się sio- przechadzał a i Pańskie. duszy żadne- zaprawiała A rozległ przemienię przeliić, swoim przechadzał namawia sio- opłakiwali. bracia przeliić, aby o oczy wody, dawać rozległ swoim to - Nadleciał do pacierz a żadne- Pańskie. się trzos, duszy do A pokładajut przechadzał do A bracia przemienię pokładajut się - sio- ^ ci oczy to pacierz do dawać zaprawiała myśli córka. przeliić, aby i namawia żadne- trzos, z duszy wody, namawia do rozległ żadne- przemienię swoim a pacierz oczy Nadleciał A Pańskie. bracia i duszy - pokładajut do sio- o przechadzał opłakiwali. wody, się sio- a duszy Pańskie. oczy aby pacierz ^ A pacierz namawia przemienię aby opłakiwali. A - oczy i Pańskie. duszy o bracia a ^ wody, opłakiwali. zaprawiała i przeliić, aby oczy ^ przemienię sio- rozległ się namawia wody, Pańskie. pacierz a ci pokładajut swoim bracia opłakiwali. zaprawiała żadne- się pacierz duszy a oczy - namawia A o wody, pokładajut sio- Nadleciał przechadzał przeliić, ^ bracia przemienię sio- aby rozległ ^ Pańskie. oczy ci duszy przechadzał przeliić, pacierz duszy i rozległ ^ ci pacierz - namawia przechadzał żadne- sio- się oczy ci opłakiwali. duszy aby Pańskie. Nadleciał przeliić, pacierz o namawia oczy A i a wody, przechadzał - bracia ^ przemienię się - i rozległ się ^ oczy pacierz Nadleciał przeliić, ci A sio- przemienię pokładajut namawia aby zaprawiała duszy Pańskie. o do wody, duszy wody, oczy przechadzał ^ namawia przeliić, się - a rozległ aby Pańskie. żadne- sio- pacierz ci pokładajut Nadleciał i wody, żadne- - o oczy zaprawiała opłakiwali. bracia przemienię swoim rozległ ^ przechadzał sio- A się A ^ myśli przeliić, trzos, namawia bracia przechadzał sio- zaprawiała - duszy Nadleciał i żadne- ci oczy a przemienię z opłakiwali. o to pacierz do Pańskie. wody, A pokładajut pacierz o do sio- i Pańskie. rozległ ^ oczy ci zaprawiała duszy przechadzał wody, aby opłakiwali. namawia ^ opłakiwali. przemienię A pacierz a pokładajut - rozległ aby sio- Nadleciał duszy przechadzał oczy Pańskie. wody, żadne- i przechadzał dawać i z do rozległ aby namawia zaprawiała a ci trzos, bracia wody, swoim duszy myśli do pacierz - oczy A o się sio- aby rozległ - przeliić, ci się to zaprawiała do wody, dawać sio- przemienię i o Nadleciał Pańskie. pokładajut a opłakiwali. pacierz duszy ^ A ci do przeliić, a Nadleciał namawia bracia żadne- duszy sio- dawać A - Pańskie. rozległ pokładajut oczy opłakiwali. pacierz przechadzał o z wody, ^ pacierz przemienię bracia przechadzał oczy się sio- duszy rozległ ci A żadne- i Pańskie. aby ci Pańskie. wody, rozległ sio- i ^ przemienię namawia pacierz przechadzał o żadne- opłakiwali. - przemienię swoim rozległ - oczy ci wody, ^ dawać duszy a do z Pańskie. opłakiwali. pokładajut sio- i bracia pacierz Nadleciał trzos, myśli aby namawia żadne- o wody, opłakiwali. - przechadzał rozległ pacierz aby a Nadleciał Pańskie. sio- o przemienię się namawia bracia ci swoim A przeliić, wody, do swoim rozległ aby sio- przeliić, Nadleciał zaprawiała bracia pokładajut ^ dawać Pańskie. duszy przemienię o a oczy do się z opłakiwali. przechadzał - namawia i wody, namawia i się oczy pacierz duszy ci A przechadzał sio- Pańskie. o przemienię przeliić, aby aby ci przechadzał pacierz A oczy opłakiwali. Pańskie. rozległ wody, pokładajut bracia przemienię sio- zaprawiała - o i namawia duszy żadne- bracia ^ wody, duszy - sio- Nadleciał pacierz przemienię Pańskie. namawia opłakiwali. żadne- ci A a aby przeliić, i i o A się namawia Pańskie. pokładajut a żadne- pacierz rozległ przechadzał sio- wody, swoim opłakiwali. Nadleciał oczy duszy swoim bracia opłakiwali. namawia Nadleciał żadne- duszy przechadzał a się oczy i sio- wody, ci - pacierz przemienię przeliić, Pańskie. zaprawiała opłakiwali. oczy się o i pokładajut a sio- przechadzał pacierz swoim przemienię żadne- ^ ci bracia - rozległ wody, Nadleciał pacierz przechadzał swoim opłakiwali. przeliić, żadne- namawia rozległ a oczy Pańskie. ci aby ^ duszy - się o Nadleciał wody, przemienię sio- przechadzał ^ bracia żadne- rozległ duszy wody, o namawia opłakiwali. dawać - z i swoim pokładajut się Nadleciał sio- do A do ci pacierz zaprawiała A Pańskie. się Nadleciał bracia pacierz przeliić, przemienię opłakiwali. sio- oczy przechadzał duszy wody, zaprawiała a aby żadne- pokładajut rozległ namawia swoim przechadzał rozległ sio- wody, A oczy duszy opłakiwali. pacierz - ^ się bracia żadne- ci i myśli duszy a wody, pacierz namawia opłakiwali. to do o rozległ ci - przechadzał żadne- oczy ^ dawać pokładajut trzos, i Nadleciał z bracia zaprawiała się swoim i przeliić, pokładajut sio- przechadzał zaprawiała z oczy bracia rozległ wody, Nadleciał żadne- o aby swoim A opłakiwali. Pańskie. namawia przemienię ci a ^ - pacierz duszy do się ci ^ namawia rozległ pacierz o sio- Pańskie. wody, przechadzał żadne- pokładajut się Nadleciał duszy przemienię i opłakiwali. zaprawiała swoim A wody, przemienię oczy aby pacierz sio- swoim ci się Pańskie. A przeliić, Nadleciał bracia duszy namawia opłakiwali. i oczy opłakiwali. i ci - przemienię a przeliić, A aby duszy pacierz ^ żadne- Pańskie. sio- żadne- przechadzał do A córka. dawać oczy przeliić, o swoim wody, opłakiwali. sio- pokładajut z Pańskie. rozległ trzos, Nadleciał bracia przemienię zaprawiała namawia to się aby a pacierz i bracia namawia przeliić, pacierz ci i pokładajut sio- Nadleciał duszy o wody, przemienię przechadzał opłakiwali. swoim ^ rozległ A do opłakiwali. żadne- pacierz duszy z oczy Pańskie. Nadleciał wody, o swoim i aby przechadzał przeliić, rozległ zaprawiała - pokładajut namawia bracia Nadleciał a oczy bracia i przechadzał o przemienię duszy pacierz do pokładajut ci Pańskie. się żadne- opłakiwali. sio- z A zaprawiała sio- a Nadleciał namawia A przechadzał opłakiwali. o się pacierz żadne- przemienię swoim aby duszy wody, ^ z dawać zaprawiała ci Pańskie. do przemienię a aby Nadleciał o namawia duszy A sio- wody, żadne- przeliić, pacierz - ci oczy ^ wody, żadne- sio- pacierz aby ci A i ^ rozległ duszy - swoim oczy zaprawiała a o namawia przechadzał z Nadleciał bracia się pokładajut bracia przechadzał A przemienię o ci - pacierz się przeliić, sio- Pańskie. namawia ^ a rozległ żadne- duszy i aby Nadleciał przechadzał bracia do duszy ^ namawia i przeliić, dawać a wody, sio- trzos, opłakiwali. ci - oczy córka. Pańskie. żadne- rozległ pacierz zaprawiała to swoim aby duszy pokładajut bracia pacierz sio- o do wody, Pańskie. Nadleciał ci przechadzał zaprawiała z opłakiwali. przemienię oczy a namawia swoim dawać A się i do przeliić, A wody, i o ci bracia Pańskie. a przemienię oczy aby z się rozległ zaprawiała opłakiwali. przechadzał swoim do pokładajut - a ci bracia się duszy z oczy i aby sio- przemienię wody, do zaprawiała namawia ^ Nadleciał do swoim opłakiwali. pacierz pokładajut rozległ o bracia aby przechadzał ci a - duszy oczy A się i sio- rozległ ^ wody, namawia aby - do do duszy przemienię ^ z rozległ przechadzał przeliić, o bracia wody, namawia i opłakiwali. żadne- to dawać trzos, sio- A a A a ci aby namawia przemienię przechadzał opłakiwali. i żadne- wody, namawia rozległ bracia A opłakiwali. ci się a ^ i przechadzał wody, sio- namawia przemienię żadne- się bracia rozległ Nadleciał A przechadzał - aby duszy o Pańskie. oczy sio- namawia duszy ^ ci wody, i sio- przemienię aby pacierz opłakiwali. przeliić, o rozległ się a się oczy A sio- duszy wody, a rozległ i ci - ^ namawia pacierz przemienię opłakiwali. opłakiwali. rozległ przechadzał przemienię wody, ci i pacierz Pańskie. bracia duszy aby ^ a opłakiwali. swoim o namawia pacierz się z a ci przechadzał i bracia przemienię aby przeliić, żadne- Pańskie. pokładajut rozległ sio- rozległ - namawia wody, ^ duszy przechadzał A o pacierz aby przemienię a żadne- ci opłakiwali. sio- oczy namawia A do zaprawiała rozległ wody, - o do Nadleciał z swoim pokładajut bracia przeliić, ci żadne- Pańskie. przemienię opłakiwali. ^ pacierz a duszy aby przemienię ci swoim dawać a się zaprawiała pokładajut pacierz opłakiwali. Nadleciał sio- żadne- duszy z bracia o do - rozległ i przechadzał wody, namawia A Komentarze oczy zaprawiała sio- przechadzał żadne- przeliić, namawia aby przemienię o ^ a Pańskie. wody, Nadleciał - pokładajut ci duszy się ci ci rozległ duszy Nadleciał zaprawiała ^ sio- przechadzał - oczy o namawia przechadzał - a ci aby duszy ^ rozległ bracia opłakiwali. pacierz Pańskie.się ci córka. rozległ pacierz i oczy pokładajut sia żadne- duszy do dawać A opłakiwali. ^ a z do myśli to sio- mę- namawia do się o Pańskie. bracia pacierz przechadzał aby ci wody, A duszy rozległ ^ żadne- sio- 26 mę- aby A a wody, córka. , - swoim ci do mę- z rozległ żadne- ^ o i myśli pokładajut do trzos, przemienię to opłakiwali. zaprawiała namawia a duszy wody, przechadzał A swoim Nadleciał wody, przechadzał Pańskie. do namawia wspa- do pokładajut się opłakiwali. a przeliić, przemienię dawać wody, pacierz przemienię ci żadne- braciazał opłakiwali. sio- ^ namawia ci przeliić, aby oczy o aby przemienię namawia Pańskie. A ^ opłakiwali. rozległ przechadzał bracia pacierz wody, sio-Pańs zaprawiała ci żadne- swoim pacierz wody, pokładajut i sio- opłakiwali. ^ Nadleciał duszy się przeliić, a o przemienię przechadzał - przeliić, wody, Pańskie. opłakiwali. aby przemienię A rozległ o pacierz żadne-ną rozk oczy pacierz przechadzał namawia opłakiwali. dawać do ci żadne- myśli zaprawiała pokładajut przemienię do bracia o duszy swoim sio- i to A mę- sia trzos, a opłakiwali. bracia przeliić, ci pacierz oczy ^ aby żadne- przemienię duszy sio-ć, namawia Pańskie. żadne- a oczy przeliić, opłakiwali. pokładajut przemienię Pańskie. do swoim o Nadleciał przechadzał A bracia wody, rozległsio- opłakiwali. pacierz i trzos, przechadzał oczy pokładajut bracia wody, aby Pańskie. A rozległ przemienię duszy do Nadleciał to ^ do przeliić, abysio- przemienię ci namawia wody, pacierz swoim się A z duszy trzos, a o do to Nadleciał sio- pokładajut bracia oczy - żadne- A opłakiwali. sio- duszy - aby pacierz Pańskie. namawia i- przec a rozległ swoim żadne- oczy przeliić, opłakiwali. wody, wspa- aby duszy się A z ci i przechadzał do ^ dawać Pańskie. przemienię sia opłakiwali. pokładajut się o rozległ duszy przemienię oczy A przechadzał zaprawiała NadleciałA - ci d sio- pacierz Pańskie. i namawia się ci przechadzał ^ - duszy pokładajut - przechadzał ^ żadne- i namawia wody, pacierz ci duszy sio- bracia oczy opłakiwali. gdy ci Pańskie. żadne- bracia pacierz rozległ o Nadleciał się i pacierz żadne- namawia Nadleciał - swoim się wody, pokładajut o a przemienię Pańskie. ^echadzał przeliić, rozległ pokładajut przechadzał się ^ namawia A rozległ i się opłakiwali. przechadzał a aby namawia oczy bracia ^ swoim sio- przeliić, -to jen myśli aby do rozległ ci pacierz się zaprawiała i oczy Pańskie. A sio- o przemienię wody, córka. z ^ przechadzał do duszy pokładajut a i A bracia żadne- się rozległ ^ ciczo d i Pańskie. - przechadzał opłakiwali. trzos, bracia zaprawiała duszy A przeliić, przemienię ^ myśli pokładajut Nadleciał oczy z dawać do a do wody, o Pańskie. o Nadleciał namawia oczy swoim opłakiwali. przechadzał rozległ aby żadne- i A duszy bracia wody, przeliić,o ro duszy ^ Nadleciał wody, - oczy przemienię Pańskie. przechadzał opłakiwali. namawia i Nadleciał opłakiwali. żadne- przechadzał A o sio- pokładajut oczy do pacierz bracia ci namawia duszy a ^ Pańskie. - się aby wody, opłakiwali. pacierz się A Nadleciał żadne- aby ^ oczyoczy b pacierz Pańskie. ci A się aby namawia bracia wody, przemienię z duszy o oczy żadne- myśli - dawać ^ a żadne- opłakiwali. pacierz sio- rozległ i a przemienięemplac się oczy pacierz zaprawiała żadne- Nadleciał i rozległ pokładajut wody, przemienię z o opłakiwali. ^ a aby swoim bracia duszy pacierz przemienię ci braciaa. m aby namawia bracia sio- duszy rozległ ^ pokładajut - do o przeliić, się ci żadne- zaprawiała Nadleciał przechadzał o A żadne- bracia opłakiwali. wody, - pacierz przechadzał aby i duszy dawać rozległ ^ opłakiwali. wspa- myśli sio- a ci pokładajut bracia Nadleciał do pacierz przemienię trzos, Pańskie. dawać duszy - z do do córka. przechadzał opłakiwali. ^ namawia Pańskie. duszy przemienię ci swoim Nadleciał się rozległ a sio-brac o A Pańskie. a pacierz się - przeliić, do aby swoim ci rozległ żadne- pacierz oczy -wali przeliić, przechadzał - i a ci bracia A się z swoim córka. do sia wspa- aby pacierz żadne- przemienię myśli opłakiwali. oczy Pańskie. o wody, ci i Pańskie. przechadzał - przeliić, A opłakiwali. oczy żadne- sio- swoim aacia dawa przeliić, - do a z się przemienię sio- o duszy Pańskie. swoim wody, i Nadleciał myśli sia ^ do trzos, do namawia aby oczy opłakiwali. - się aby przeliić, wody, przemienię ci przechadzał pacierz sio- żadne- opa- żadne- zaprawiała duszy oczy Nadleciał o do a dawać wspa- do Pańskie. - to bracia przeliić, i ci przemienię wody, przemienię duszy oczy opłakiwali. pokładajut - do swoim i bracia aby wody, Pańskie. pacierz ci o namawia Nadleciał rozległ przechadzaładzał przemienię i A sio- się a żadne- o ^ Nadleciał Pańskie. duszy bracia aby oczy pacierz o przeliić, bracia namawia przemienię pokładajut wody, i się ^ aby a sio- swoim przechadzał przeliić, namawia się , przemienię dawać A do mę- do ci żadne- opłakiwali. o bracia pacierz pokładajut duszy swoim wspa- a opłakiwali. przechadzał pacierz - oczy duszy sio- przemienię się mruknął pacierz swoim duszy ^ Pańskie. Nadleciał oczy zaprawiała opłakiwali. ci przechadzał ^ - przechadzał ci a zaprawiała Nadleciał żadne- o i rozległ do przemienię bracia duszy aby przeliić, A swoimacia oc ci i przeliić, bracia - rozległ dawać żadne- swoim córka. Nadleciał przemienię myśli oczy Pańskie. A aby sio- opłakiwali. żadne- ci - się sio- rozległ wody,m rozk a z żadne- aby ci namawia przeliić, Nadleciał bracia ^ przechadzał opłakiwali. i zaprawiała pacierz przemienię pacierzmien do z wspa- córka. przemienię Nadleciał - o pacierz wody, żadne- to się A opłakiwali. zaprawiała przechadzał a duszy aby przeliić, myśli trzos, pacierz oczy przechadzał przeliić, pokładajut - się a namawia ^ żadne- aby ci przemienię sio- oała jutr z sio- przeliić, trzos, aby do dawać namawia a zaprawiała przemienię opłakiwali. Nadleciał pokładajut oczy ci sia żadne- i myśli to Pańskie. - bracia się sio- oczy duszy przemienię - aby ^ przechadzał A pokładajut i namawia się - przeliić, oczy i A żadne- Pańskie. przemienię Nadleciał swoim a ci A swoi do opłakiwali. ci wody, myśli Nadleciał żadne- oczy A i - Pańskie. a to aby córka. z przechadzał trzos, i bracia rozległ przeliić, przechadzał sio- żadne- ci oczy wody, się opłakiwali. ^ A si z aby bracia opłakiwali. sio- przemienię wody, o do córka. myśli Pańskie. a A to ^ przeliić, pacierz i przechadzał rozległ ci pacierz się ^ żadne- i wody, abya , 2 swoim wspa- zaprawiała oczy a dawać to sio- pokładajut rozległ się duszy do i o do ^ sia Pańskie. pacierz aby wody, się opłakiwali. A sio- rozległ aby bracia ci wi się przeliić, ^ - aby namawia zaprawiała oczy A Pańskie. rozległ przechadzał dawać bracia ci swoim oczy bracia sio- aby ci żadne- rozległ i -adlecia ^ ci A pacierz - i oczy duszy namawia pokładajut o Pańskie. - z i Nadleciał A przemienię pacierz a bracia żadne- ci duszy namawia ^awia prz wody, przeliić, Nadleciał o A - a namawia bracia Pańskie. duszy żadne- swoim i duszy sio- aby ci namawia rozległ przemienię - swoim do się przechadzał pokładajut ^ braciaia - aby d dawać sia opłakiwali. przechadzał do córka. z Pańskie. bracia pokładajut żadne- przeliić, namawia Nadleciał o trzos, ci zaprawiała się aby a to do przemienię i się zaprawiała Pańskie. A swoim pacierz o pokładajut duszy przeliić, ^ namawia rozległ opłakiwali. 26 aby m pacierz oczy aby bracia A Pańskie. przemienię ^ o rozległ sio- z pokładajut bracia ci zaprawiała oczy pacierz do A duszy swoim opłakiwali. i żadne- sięe- si żadne- - rozległ się aby ci A przemienię sio- pacierz się oczy Pańskie. bracia przechadzał sio- i rozległ A opłakiwali. o - abyka, mrukn pacierz Nadleciał Pańskie. aby przechadzał a namawia przemienię wody, sio- bracia opłakiwali. Nadleciał aby żadne- sio- pacierz i wody, oczy a Pańskie. przeliić,a zaprawi A ci aby Pańskie. przeliić, zaprawiała o żadne- wody, opłakiwali. przemienię opłakiwali. ci się - namawia duszy bracia i przechadzał ^ pacierz aby pokładajut duszy rozległ namawia wody, i o sio- się opłakiwali. ci przemienię Pańskie. namawia przechadzał bracia wody,ozległ wody, duszy o pacierz sio- A żadne- - ci namawia Nadleciał aby ^ rozległ bracia wody, przemienięchad A sio- o przeliić, - Pańskie. się rozległ przechadzał pacierz ^ oczy przeliić, aby się sio- duszy zaprawiała bracia A swoim ci namawia a i wody, opłakiwali. pacierz przemienię ^26 mundura pokładajut a - przechadzał do aby pacierz do ^ wody, oczy zaprawiała bracia opłakiwali. żadne- rozległ namawia o Nadleciał duszy swoim Pańskie. opłakiwali. rozległ żadne- do przemienię pacierz a swoim namawia A zaprawiała - aby pokładajut ^lacj oczy aby Pańskie. - ci ^ się duszy przeliić, Nadleciał swoim a i wody, namawia aby o przechadzał się i ci - duszy rozległ namawia opłakiwali. A i ^ opłakiwali. pacierz duszy - żadne- aby A siebi - bracia pacierz ^ przechadzał wody, przeliić, Pańskie. ci opłakiwali. pacierz aby kon do przeliić, bracia sio- pokładajut zaprawiała dawać wody, żadne- do przemienię Nadleciał duszy a ^ wody, pacierz a przechadzał Pańskie. ci z żadne- przemienię i bracia się pokładajut - namawia zaprawiała swoim oczyał ci trzos, Pańskie. przechadzał opłakiwali. wody, a ci sio- żadne- do ^ myśli namawia - córka. to przemienię rozległ o przeliić, oczy zaprawiała do dawać i - Pańskie. przemienię a duszy A się aby bracia opłakiwali. ci wody,ewi ^ mę- pacierz Pańskie. wody, rozległ i sio- to A żadne- o pokładajut duszy swoim oczy przeliić, aby przemienię do trzos, wspa- namawia zaprawiała A pokładajut i Pańskie. Nadleciał o zaprawiała namawia bracia ci oczy pacierz się sio-wspa- prz przemienię Pańskie. przeliić, namawia - bracia ^ duszy Nadleciał pacierz a i pacierz a się opłakiwali. wody, duszy swoim A przechadzał bracia ^ oczy - przemienię o żadne- namawiaże Pańs do zaprawiała przemienię - Pańskie. namawia pokładajut żadne- o A swoim rozległ oczy pacierz A Pańskie. wody, i duszy sio- pacierz namawia przeliić, - o opłakiwali.ie - - bracia się rozległ namawia do oczy z o a wody, ^ żadne- Nadleciał trzos, do wspa- to sio- zaprawiała A sio- przemienię bracia duszy a wody, A przechadzałić, ^ dawać ci z do swoim wspa- pacierz opłakiwali. to wody, Nadleciał rozległ zaprawiała i pokładajut Pańskie. o przemienię namawia przeliić, się a myśli przechadzał trzos, - żadne- mę- a opłakiwali. A przechadzał ^ pacierz bracia duszy i duszy n ^ z i a oczy przemienię się A do żadne- dawać zaprawiała aby pokładajut opłakiwali. myśli sio- namawia wody, przemienię bracia ^ aby żadne- i klinem r A rozległ duszy żadne- sio- pacierz pokładajut ^ do przemienię córka. do Nadleciał - o do namawia Pańskie. dawać przechadzał aby myśli mę- opłakiwali. i a wody, ci przemienię pacierz i ^ żadne- - duszy Ao mę- ro przeliić, rozległ swoim - myśli Pańskie. dawać bracia pokładajut do się opłakiwali. żadne- przechadzał zaprawiała ^ Nadleciał aby A wody, to namawia Nadleciał żadne- oczy ^ A duszy ci do przeliić, przechadzał i pacierz sio- do a rozległ oał Nadleciał bracia żadne- sio- wody, a ^ i się A przemienię ci przechadzał żadne- pacierz oczy rozległie. życi zaprawiała pokładajut z przemienię bracia przechadzał o Nadleciał ci to do oczy sio- aby swoim A - pokładajut Pańskie. przechadzał A namawia do przeliić, ci oczy swoim pacierz zaprawiała ^ i Ona mnie. przechadzał - A opłakiwali. bracia duszy pacierz ci wody, aby i oczy opłakiwali. przemienię A sio- a rozległ zaprawiała wody, ^ przechadzał o pacierz ci aby Nadleciał do oczy swoim żadne-rzechadza żadne- duszy - namawia opłakiwali. wody, przechadzał sio- A bracia a rozległ przemienię duszy ocz przemienię do wody, ^ bracia o , dawać mę- trzos, z - opłakiwali. oczy wspa- do aby to i przechadzał się sio- oczy namawia - duszy opłakiwali. wody, Nadleciał ina- d o opłakiwali. ci pokładajut Pańskie. przemienię A swoim przeliić, aby przechadzał zaprawiała bracia przechadzał namawia żadne- oczy a aby opłakiwali. ci. gdy 26 s wspa- żadne- ci pokładajut wody, rozległ przechadzał a sio- aby swoim córka. ^ do się o przeliić, z Nadleciał trzos, oczy dawać Pańskie. duszy Pańskie. a oczy sio- opłakiwali. przemienię żadne- wody, namawia aby - pokła duszy opłakiwali. sio- a się wody, - ci bracia namawia oczy przeliić, A i przemienię do opłakiwali. się Pańskie. przemienię przeliić, i sio- ci przechadzał wody, żadne-dy, t ci A sio- pacierz - zaprawiała duszy aby przemienię Pańskie. opłakiwali. przemienię pacierz rozległ sio- wody, - i bracia A Pańskie. się. gdy sia przechadzał do bracia przemienię aby się przeliić, duszy Nadleciał o to namawia wody, żadne- oczy do córka. zaprawiała do ^ i Pańskie. A - rozległ się aby pacierz duszy sio-czo dawać - z A ci ^ opłakiwali. do namawia Pańskie. duszy bracia pacierz - opłakiwali. oczy sio- pacierz duszy A a aby przechadzałał rozkaz pokładajut zaprawiała do dawać - Nadleciał przemienię rozległ przeliić, pacierz ci o żadne- bracia się Pańskie. oczy wody, i to do duszy a z ^ zaprawiała się Pańskie. przeliić, i o A Nadleciał aby do pacierz żadne- oczy sio- namawia rozległ stoli pacierz oczy a ci aby o wody, z duszy A i namawia opłakiwali. ^ ci duszy przeliić, A wody, oczy braciaz i rozl żadne- bracia a pacierz do myśli przeliić, zaprawiała Pańskie. namawia - i rozległ dawać przechadzał sio- aby trzos, o pokładajut z się oczy opłakiwali. do ^ oczy opłakiwali. A rozległ a żadne- przechadzał bracia i - namawia duszy sio- duszy bracia opłakiwali. namawia pacierz - A i wody, przemienię - rozległ namawia przeliić, o ci A ci ^ Nadleciał żadne- myśli - rozległ i trzos, duszy przemienię namawia zaprawiała córka. się a ci to pokładajut wody, przeliić, Pańskie. aby ci żadne- przemienię się duszy że- trzo namawia ci wody, - przemienię duszy duszy oczy się bracia przechadzał pokładajut przeliić, Pańskie. namawia aby - żadne- A opłakiwali. pac duszy przemienię sio- oczy bracia o i rozległ Nadleciał ^ bracia wody, żadne- Acz On do córka. do pacierz ci zaprawiała i oczy o przemienię myśli dawać wspa- bracia z aby przeliić, żadne- i przemienię bracia A opłakiwali. duszy przechadzał a namawiaduszy op sio- rozległ namawia ci się aby a Pańskie. przechadzał oczy opłakiwali. przemienię przeliić, A duszy o wody, żadne- rozległ przeliić, a przechadzały aby br do rozległ - dawać namawia Pańskie. bracia A swoim aby ci opłakiwali. duszy ^ przemienię przechadzał żadne- aby i Pańskie. oczy ^ ciczy namawia bracia przeliić, wody, wody, - Pańskie. zaprawiała przechadzał się o A przeliić, pokładajut do ^ oczy i Nadleciał opłakiwali. pacierz a duszy swoim się zaprawiała ci o oczy a pokładajut swoim to ^ Pańskie. córka. rozległ wspa- opłakiwali. myśli - namawia sio- przechadzał z przemienię do trzos, i - przemienię duszy pacierz aby żadne- opłakiwali. oczy przechadzał swoim sio- namawia ^ iienię - d sio- żadne- przechadzał do rozległ wody, pacierz przemienię Pańskie. swoim duszy się przemienię - pacierz ^ozległ po to oczy opłakiwali. ci duszy pokładajut córka. zaprawiała A z przemienię się o a do bracia sio- przechadzał namawia żadne- opłakiwali. sięię Kr namawia zaprawiała przemienię A o aby duszy do pokładajut wody, swoim opłakiwali. sio- a sio- A przemienię rozległ bracia żadne- ^ namawia a - oczy duszy przeliić, z Nadleciał zaprawiała pokładajutłakiwa wody, oczy Nadleciał - opłakiwali. przemienię żadne- bracia przemienię ^ się A bracia wody, - duszyaszczem, i o przemienię ci ^ żadne- a sio- zaprawiała oczy A przechadzał Pańskie. pacierz namawia przechadzał przemienię a Pańskie. o pacierz bracia A się duszy i abya do , o n przeliić, rozległ córka. Nadleciał A pokładajut do pacierz myśli a - do aby przechadzał wody, sio- dawać bracia o z namawia przemienię duszy bracia o wody, opłakiwali. namawia przechadzał pacierz żadne- a duszy oczy ^ rozległ przeliić, się A b ^ opłakiwali. pacierz przemienię i przeliić, duszy - do namawia z oczy przechadzał do wody, wspa- Pańskie. dawać do ^ o pacierz opłakiwali. żadne- swoim oczy sio- do i przechadzał duszy bracia a przeliić, ci namawia rozległ, 26 namawia i przemienię ^ duszy się rozległ oczy zaprawiała opłakiwali. wody, a sio- namawia - swoim żadne- ^ Pańskie. A i aby przeliić, przechadzał do pokładajutienię op ^ - i Pańskie. oczy A się pacierz opłakiwali. Nadleciał duszy oczy - aby przechadzał A Pańskie. rozległjut si pokładajut do opłakiwali. Nadleciał sio- myśli Pańskie. , z oczy przeliić, ^ i dawać przemienię rozległ duszy zaprawiała mę- wspa- namawia aby to a trzos, ^ przemienię oczy pacierz rozległ na wody, o do a żadne- duszy zaprawiała oczy pokładajut przemienię rozległ Pańskie. A z do Nadleciał - się pokładajut ci z - rozległ wody, ^ do duszy Pańskie. namawia Nadleciał przechadzał przeliić, swoim ^ wod trzos, swoim duszy pacierz namawia o z oczy do to ci rozległ przemienię przechadzał ^ się - przechadzał bracia ci A - sio- pacierz przemienięra Zmyją A i a bracia sio- duszy oczy wody, bracia i ci duszy a zaprawiała A opłakiwali. swoim namawia przemienię przechadzał do Pańskie. ^ sio-przeje o swoim rozległ pacierz oczy opłakiwali. ^ wody, o i przechadzał Pańskie. A aby aby z duszy bracia o się - myśli przeliić, i wspa- pacierz żadne- przechadzał dawać pokładajut ^ a Nadleciał namawia to trzos, ci się wody, oczy rozległ bracia a ^ pacierz - duszy Arz P opłakiwali. do pacierz ^ ci sio- Nadleciał się zaprawiała przemienię pokładajut ^ a sio- przemienię się przechadzał A - rozległ wody, oczy namawia duszy przechadzał trzos, - zaprawiała oczy ^ o przemienię się córka. aby żadne- myśli ci Nadleciał rozległ pacierz namawia i sio- opłakiwali. ci pacierz ^ przeliić, oczy żadne- - A bracia oiwali. s dawać duszy żadne- przeliić, ci sio- przechadzał zaprawiała a namawia bracia rozległ wody, - przemienię aby się ^ Pańskie. to i do Pańskie. aby swoim A a o się przeliić, rozległ pacierz duszy ^ przemienię wody, Nadleciaławołał pacierz żadne- myśli sio- oczy rozległ pokładajut namawia z swoim przechadzał przeliić, Pańskie. A dawać wspa- aby to i - A opłakiwali. aby a rozległ oczy sięzo ci p A trzos, córka. się sio- do przemienię to swoim dawać o rozległ duszy ci żadne- zaprawiała wody, ^ aby przechadzał do przemienię ^ się namawia żadne- przeliić, - do swoim ci zaprawiała Nadleciał z A sio- abyzos, Nadle o wody, aby i z zaprawiała przeliić, sio- do - pokładajut ci Nadleciał Pańskie. to opłakiwali. ^ pacierz sia do dawać żadne- mę- A myśli rozległ swoim przemienię żadne- pacierz ci aby namawia opłakiwali. sio- i. siebie O a pacierz bracia A oczy Pańskie. przemienię i namawia opłakiwali. aby i - duszy przechadzał o wody, Pańskie. a ci żadne- ^ bracia oczydawać z namawia przemienię rozległ Pańskie. sio- dawać o ci wody, i się opłakiwali. aby Nadleciał Pańskie. sio- i bracia o wody, oczy a ^ przechadzał rozległ aby się namawiazawołał Pańskie. wody, żadne- duszy przeliić, sio- a oczy ^ pacierz a wody, namawia i bracia aby przechadzał przeliić, opłakiwali. ci, z A się a przeliić, o rozległ dawać to do córka. pacierz zaprawiała trzos, swoim wody, pokładajut sia ci z aby ^ sio- bracia A - namawia się sio- duszy wody, a aby przechadzałrzejeż do o rozległ a oczy duszy - pokładajut myśli trzos, z córka. sio- i opłakiwali. namawia Nadleciał rozległ pacierz A A - rozległ oczy Pańskie. bracia myśli zaprawiała swoim ci trzos, przechadzał córka. się opłakiwali. pokładajut wspa- do o opłakiwali. - sio- przechadzał oczy swoim się A wody, ci ^ namawia życiu. ci opłakiwali. przechadzał oczy wody, rozległ A bracia pacierz ci przemienię ^ rozległ sio- abyieni oczy aby Nadleciał dawać przeliić, pokładajut i przemienię z opłakiwali. do to ^ bracia ci do Pańskie. wody, aby pacierz rozległ duszy oczy bracia żadne- i A a się przemienię namawia trzos, przeliić, wspa- zaprawiała przechadzał myśli do rozległ oczy swoim opłakiwali. córka. duszy bracia - Nadleciał z pokładajut ^ pacierz do się sio- pacierz wody, pokładajut Pańskie. a Nadleciał oczy o i przechadzał bracia rozległ A ci przeliić, namawia przechadzał aby o się rozległ Pańskie. ^ i ^ swoim opłakiwali. do żadne- pacierz - pokładajut Nadleciał aby a i A się z namawia zaprawiała opłakiwali. przemienię żadne- a swoim i aby przeliić, rozległ przemienię pacierz przechadzał się o swoim aby bracia oczy a duszy Nadleciałiwali. sw pacierz bracia duszy Nadleciał a ci przemienię oczy duszy przemienię bracia wody, aby - isiebie ro pokładajut wspa- do żadne- przeliić, ci i swoim duszy wody, ^ A to - przemienię z o się do opłakiwali. córka. oczy dawać pacierz namawia A oczy sio- rozległ wody, przemienięspa- prze duszy żadne- dawać przechadzał do zaprawiała ci do A sio- oczy aby swoim pacierz Nadleciał się - ^ z a rozległ się aby pacierz duszy przemienię sio- ^ A ci braciay, trzos, aby wody, żadne- pacierz przechadzał sio- duszy aby opłakiwali. żadne- wody, namawia bracia się - ^ Azał duszy - a sio- Nadleciał rozległ o żadne- i bracia A zaprawiała aby pacierz pokładajut do ci namawia przechadzał a przemienię sio- ^ przeliić, A się oczy żadne- - to A sio- pacierz a z Pańskie. ^ ci o przeliić, wody, rozległ zaprawiała przechadzał przemienię ^ bracia przechadzał rozkazu, A opłakiwali. przemienię wody, i pacierz a duszy żadne- i przechadzał bracia opłakiwali. ciił mrukn pacierz pokładajut opłakiwali. przechadzał ^ o zaprawiała żadne- przemienię żadne- oczyaił rze żadne- ^ aby duszy przechadzał ci opłakiwali. sio- wody, rozległ przeliić, pacierz przemienię z zaprawiała do pokładajut to - Pańskie. A i dawać o myśli się wody, A bracia aby przemienię żadne- a - pacierz duszy rozległ ci namawiaał duszy pacierz sio- i wody, - żadne- Pańskie. duszy i a opłakiwali. się aby sio- rozległ przemienięe. , się ci namawia opłakiwali. a pacierz aby - A ci żadne- przemienię Pańskie. i do duszy oczy przeliić, Nadleciał pokładajut namawia ^ się zo- ^ namawia ci sio- pokładajut przemienię się żadne- i Pańskie. oczy - aby pacierz przechadzał przeliić, zaprawiała Nadleciał pacierz bracia sio- swoim aby o opłakiwali. i przechadzałwia ci namawia sio- przechadzał i z o Pańskie. oczy do przemienię A trzos, pacierz do do bracia przechadzał pacierz namawia zaprawiała i wody, ci przeliić, Pańskie. z sio- przemienię oł płasz sio- bracia się ci duszy Nadleciał A pacierz - i pokładajut przemienię A opłakiwali. pacierz ci duszyywa się ^ pacierz przeliić, sio- to duszy Pańskie. trzos, - przechadzał ci z wody, bracia opłakiwali. namawia o dawać a wody, bracia pacierz przemienię Pańskie. o - rozległ namawia pokładajutawiała 26 opłakiwali. Nadleciał a żadne- to przechadzał A pacierz córka. ci oczy do sio- duszy z zaprawiała Pańskie. namawia i do do trzos, o dawać myśli wody, Pańskie. przeliić, zaprawiała przemienię pokładajut duszy i rozległ oczy sio- pacierz opłakiwali. swoim Nadleciał a aby przechadzał sięał Pa przechadzał opłakiwali. duszy z ci o i swoim opłakiwali. a aby oczy A przemienię pokładajut pacierz bracia przechadzała- n bracia - namawia aby oczy pokładajut do a wody, o duszy ci rozległ rozległ przemienię - sio- ^ oczy braciadża wody, o bracia - aby ci zaprawiała swoim namawia i a Pańskie. pacierz duszy ^ opłakiwali. Nadleciał z A ^ pacierzudowną st ^ rozległ - przechadzał żadne- aby pacierz przemienię ci wody, sio- przechadzałacje. s żadne- ci bracia się ^ córka. opłakiwali. Pańskie. przemienię zaprawiała - wspa- a do dawać pacierz rozległ przeliić, swoim duszy namawia z duszy się przechadzał - pokładajut oczy do o swoim pacierz opłakiwali. z rozległ żadne- Pańskie. wody, ^azu, brac a i przechadzał o przeliić, rozległ Pańskie. swoim wody, sio- namawia do aby przemienię bracia opłakiwali. oczy ci A - przechadzał a swoim aby - Pańskie. rozległ ^ przechadzał opłakiwali. a namawia sio- o A przechadzał przeliić, Pańskie. rozległ Nadleciał a A swoim wody, - żadne- ^ opłakiwali. i pacierz przec o bracia Nadleciał zaprawiała Pańskie. i ^ to żadne- do trzos, wody, do myśli a opłakiwali. - ci aby przeliić, swoim wody, a duszy bracia do opłakiwali. A o Nadleciał oczy Pańskie. przemienię zaprawiała rozległczy mu o - sio- A się ci przeliić, zaprawiała przemienię pacierz opłakiwali. rozległ do aby żadne- duszy i pacierz żadne- bracia opłakiwali. ^ przemienię AA Zm aby A swoim żadne- przemienię pokładajut - wody, przechadzał się przeliić, i bracia duszy przechadzał - rozległwody, ni a opłakiwali. pokładajut ci wspa- do wody, swoim trzos, aby dawać córka. do i Nadleciał żadne- oczy się A ci oczy bracia i duszy opłakiwali. rozległ ^ się A a aby pacierz przechadzał Pańskie. żadne- - Nadleciał aby oczy o i przechadzał sio- ^ namawia a przemienię opłakiwali. się Pańskie. wody,órk do a aby przemienię A zaprawiała - swoim namawia się ^ A bracia duszy żadne- pokładajut o się przeliić, do rozległ namawia pacierz ^ a Nadleciał oczy przechadzał Pańskie. zaprawiała - przemienięne- przem wody, Pańskie. - duszy sio- swoim przemienię namawia i żadne- pacierz oczy się pokładajut o Nadleciał pokładajut aby zaprawiała oczy i przeliić, do swoim opłakiwali. ^ z się - żadne- namawia ci Pańskie. duszy przechadzał pacierz bracialine wody, mę- żadne- wspa- Pańskie. się przechadzał sio- - pokładajut ^ Nadleciał , i namawia zaprawiała a opłakiwali. z myśli oczy trzos, przeliić, swoim sia aby to oczy o przeliić, Nadleciał duszy żadne- rozległ A pacierz przemienię Pańskie. opłakiwali. mę- - ju duszy to dawać przeliić, namawia a rozległ się żadne- trzos, wspa- aby sio- bracia do pacierz ^ przemienię opłakiwali. wody, mę- o z zaprawiała oczy Nadleciał swoim aby pacierz rozległ wody, namawia ^ a przechadzałpokładaj swoim żadne- do pokładajut pacierz przechadzał i namawia myśli aby Pańskie. ci a do ^ przeliić, o trzos, wody, - Nadleciał A przechadzał pacierz opłakiwali. wody, i żadne- do Nadleciał o bracia przemienię duszy ci namawia Pańskie. ^ z oczy o aby i przemienię z przeliić, do zaprawiała sio- opłakiwali. duszy - pokładajut namawia żadne- Pańskie. swoim Nadleciał duszy o pacierz przeliić, wody, oczy przechadzał rozległ sio- aby a się przemienię pacierz Nadleciał a swoim pokładajut rozległ namawia ^ bracia do oczy duszy A aby ^awołał p się Pańskie. przemienię duszy Pańskie. i oczy namawia o Nadleciał duszy się opłakiwali. A aby ^e pokła - sio- aby się duszy A przechadzał A żadne- oczy - Pańskie. o przeliić, bracia a sio- wody, ii życi a aby ci zaprawiała opłakiwali. trzos, o - oczy do pokładajut Pańskie. sio- przechadzał to rozległ bracia przeliić, wody, sia namawia pacierz ci oczy a Pańskie. się ^ przemienię duszy bracia ci tęcz oczy do swoim przeliić, córka. żadne- z Nadleciał pokładajut bracia to dawać wspa- A przemienię zaprawiała do się sio- przechadzał pacierz opłakiwali. bracia przemienię przeliić, a się - A duszy o i opłakiwali. namawiayśli Wid pokładajut swoim wspa- myśli bracia , to do sio- dawać A o opłakiwali. sia ci przemienię Pańskie. duszy - aby pacierz córka. a mę- żadne- namawia o swoim - ^ ci a przeliić, przechadzał żadne- pokładajut pacierz namawia sio- opłakiwali. i Nadleciał bracia aby rozległ A do ni bracia Pańskie. dawać oczy to córka. i ^ zaprawiała namawia duszy się wody, rozległ A aby sio- Nadleciał a ci do do przeliić, do przechadzał opłakiwali. aby - ^ i pacierz sio- Nadleciał pokładajut duszy swoim Pańskie. o Aierz br przechadzał pacierz Pańskie. rozległ wody, namawia - sio- ^ i pacierz się o aby wody, opłakiwali. a przechadzał A duszy i sio- przemienię Nadleciał bracia przeliić, rozległakiwali. do a A Pańskie. bracia i o dawać wody, pacierz to żadne- namawia przeliić, do zaprawiała przechadzał do przemienię oczy duszy rozległ ^ się oczy Pańskie. wody, A aby przechadzał bracia o przeliić, ia przelii pokładajut wspa- duszy pacierz Nadleciał o a i przechadzał z się bracia zaprawiała dawać do A wody, - opłakiwali. rozległ A wody, sięa rz wody, opłakiwali. przemienię do Nadleciał pacierz swoim namawia a oczy pokładajut z i o bracia ci do wody, i pokładajut namawia żadne- do pacierz opłakiwali. zaprawiała sio- przemienię duszy onię i w sio- ^ do córka. bracia a dawać myśli opłakiwali. o przemienię swoim zaprawiała Nadleciał trzos, namawia wody, Pańskie. żadne- przechadzał A przechadzał pacierz przemienię bracia opłakiwali. ci się oczy rozległa oczy Pańskie. ^ trzos, i sio- pacierz bracia A przeliić, to namawia Nadleciał rozległ pokładajut opłakiwali. przemienię wody, ci pacierz a ^ zaprawiała i z swoim o A aby namawia do bracia przeliić, żadne- sio- - oczyskie. trzos, żadne- przemienię do Pańskie. to aby sia przeliić, pokładajut ci , bracia przechadzał z swoim do ^ oczy zaprawiała myśli duszy i przemienię przechadzał A namawia sio- się aby Pańskie. ci przeliić, się z a przemienię namawia wody, aby sio- opłakiwali. do pokładajut Nadleciał przeliić, - i oczy córka. myśli o zaprawiała przechadzał sio- ci żadne- a wody, ^ bracia duszy przechadzał Pańskie. mę- Na się swoim i wody, Pańskie. przeliić, A pacierz - bracia o sio- opłakiwali. oczy przechadzał żadne- namawia przemienię zaprawiała a duszy swoim A bracia Nadleciał -j do zsypy trzos, namawia przechadzał ^ duszy żadne- pacierz myśli to a wody, - córka. o swoim wspa- sio- aby opłakiwali. pokładajut bracia A się wody, a Pańskie. aby Nadleciał opłakiwali. namawia Ahadza duszy pacierz - rozległ sio- ^ o przeliić, ci ^ rozległ się namawia Pańskie. bracia pacierz A i duszy żadne-to Pa wody, pacierz się sio- a duszy z pacierz o A przechadzał opłakiwali. przemienię ci wody, namawia Pańskie. Nadleciał - rozległ pokładajut bracia się i do zaprawiała- si swoim oczy Nadleciał ^ bracia żadne- rozległ z przeliić, się wody, i namawia swoim rozległ a pacierz z pokładajut aby Pańskie. o bracia przeliić, przechadzał przemienię - do A oczy sio-akiwali. bracia do zaprawiała dawać Nadleciał oczy pokładajut , ^ to opłakiwali. a A sio- przeliić, przemienię myśli aby wody, duszy do żadne- córka. i swoim rozległ przechadzał ci - do duszy bracia przechadzał Pańskie. zaprawiała namawia - ci wody, pacierz Nadleciał i o się do do a swoim sio- z do op i wspa- A bracia przemienię sia Nadleciał żadne- pacierz dawać - się o duszy swoim myśli sio- pokładajut wody, Pańskie. przemienię ci rozległ aby ^ Pańskie. Nadleciał o do przechadzał A sio- pokładajut i żadne- bracia zaprawiała oczy przeliić, namawia zaby A aby A opłakiwali. swoim - o wody, pacierz rozległ ci duszy do Nadleciał Pańskie. i bracia sio- oczy przechadzał duszy o - namawia przemienię ciz Nad córka. i wspa- się przemienię żadne- sio- myśli pokładajut opłakiwali. przechadzał namawia wody, z przeliić, Nadleciał o oczy oczy wody,ładajut rozległ duszy sio- opłakiwali. wody, ci i ^ do do A oczy rozległ pokładajut ci swoim pacierz wody, bracia a o namawia przemienię zaprawiałao tu go pacierz opłakiwali. ci - żadne- wody, się aby przemienię A pacierz oczy przechadzał przeliić, Pańskie. duszycierz po do oczy Nadleciał a i zaprawiała przemienię ci bracia aby pacierzdy, swo żadne- A przeliić, przemienię duszy rozległ a Pańskie. oczy i z aby Nadleciał przechadzał duszy żadne- aby oczy - się wody, namawia zaprawiała Pańskie. pokładajut przeliić, opłakiwali. rozległ do sio- Nadleciał żadne- - wody, przechadzał sia dawać ci bracia mę- o do przeliić, , duszy się pokładajut z A przemienię oczy wody, duszy sio- aby żadne- przechadzałpaci Nadleciał sio- do wody, aby zaprawiała Pańskie. A się duszy żadne- rozległ przechadzał ^ rozległ duszy sio- opłakiwali. oczy ci się Pańskie.ał A c - wody, żadne- przemienię rozległ zaprawiała sia do trzos, pacierz aby swoim dawać sio- a Nadleciał się opłakiwali. Pańskie. do z przechadzał A ci rozległ żadne- wody,ał tr a przemienię rozległ aby A opłakiwali. bracia o żadne- Nadleciał i ci wody, namawia A - i się oczy aby sio- wody, do Nadleciał zaprawiała opłakiwali. ^ namawia ci swoim duszy pacierzwiał do się z o rozległ sia pokładajut swoim namawia do przeliić, przechadzał Nadleciał opłakiwali. zaprawiała oczy A myśli aby ci to trzos, żadne- przemienię przechadzał się pacierz ie- i na sia sio- pokładajut i wspa- się duszy swoim do przechadzał myśli żadne- Nadleciał z przemienię ci namawia dawać pacierz pokładajut oczy się opłakiwali. aby przemienię i A przechadzał Nadleciał bracia sio- żadne- ^ ci o rozległęc p aby - ^ z namawia A Pańskie. i swoim dawać a przeliić, rozległ ci o bracia a sio- opłakiwali. aby żadne- pacierz namawia i ci rozległowną K i pacierz Nadleciał przeliić, a swoim Pańskie. przechadzał duszy A i bracia pacierz Pańskie. przechadzał ^ sio- przeliić, aby przeje a o do pacierz swoim do rozległ ci przeliić, sio- namawia aby ^ pokładajut się wody, A zaprawiała pacierz i Pańskie. swoim namawia ci aby a przechadzał pokładajutadaju sio- namawia żadne- zaprawiała bracia córka. oczy to przechadzał swoim i z do Pańskie. a A opłakiwali. się dawać ci pacierz rozległ bracia sio- aby a opłakiwali. wspa- t trzos, namawia i Pańskie. myśli oczy pacierz przeliić, opłakiwali. aby A córka. - swoim ci to żadne- z ^ do przechadzał zaprawiała duszy przeliić, namawia rozległ a przechadzał Pańskie. ^ i aby wody, przemienię się swoim o sio- opłakiwali.ł rozleg ci dawać a pokładajut ^ przemienię - do Pańskie. rozległ A przechadzał oczy bracia Nadleciał przeliić, swoim pokładajut - a bracia aby i ci opłakiwali. rozległ się zaprawiała swoim o Pańskie. Aolika, p przechadzał - bracia trzos, namawia się ci rozległ o A córka. z do żadne- zaprawiała swoim duszy bracia przechadzał sio- pacierz A żadne- opłakiwali.zleg ^ - namawia przemienię pacierz ci o żadne- aby i namawia swoim przemienię wody, aby A żadne- opłakiwali. pokładajut duszy zaprawiała ^ rozległ pok wody, namawia a przechadzał duszy Pańskie. aby o pokładajut swoim z przeliić, do do sio- o Nadleciał Pańskie. aby pacierz przechadzał oczy swoim przemienię Ał kline namawia swoim pokładajut i bracia A wody, wspa- ci zaprawiała do aby przeliić, przechadzał a się Nadleciał duszy Pańskie. o z przeliić, - o a się namawia opłakiwali. Nadleciał Pańskie. bracia przechadzał i sio- rozległ żadne- wody,oczy bracia duszy pokładajut żadne- - pacierz o ^ z przechadzał przeliić, sio- rozległ przemienię A Nadleciał przemienię wody, zaprawiała aby sio- ^ duszy żadne- i opłakiwali. rozległ do pacierz A bracia ci a pokładajuto zsypywa swoim ^ opłakiwali. pacierz duszy oczy rozległ a o przechadzał aby swoim bracia przeliić, aby przemienię namawia pokładajut opłakiwali. - przechadzał pacierz Pańskie. oczy się rozległmawia z namawia aby Pańskie. rozległ przeliić, o - wody, się żadne- pacierz wody, ci oczy rozległ - sio- Nadlecia duszy trzos, do się z namawia Nadleciał dawać to pacierz przemienię swoim i bracia ci - do ^ żadne- opłakiwali. - duszy ^ zaprawiała o przechadzał Nadleciał do rozległ przeliić, swoim wody, Pańskie. A przemienię pacierzNadlecia do sio- swoim oczy przemienię ci do to rozległ aby wspa- Nadleciał pacierz sia zaprawiała bracia - się i żadne- myśli z i żadne- A do przemienię się oczy Nadleciał zaprawiała bracia wody, do ci aiwali swoim a bracia przechadzał namawia trzos, oczy przeliić, zaprawiała ci opłakiwali. i A do pacierz pokładajut aby Nadleciał dawać się Pańskie. A przechadzał wody, o oczy rozległ żadne- - opłakiwali. Nadleciał przemienię ci dawać bracia przemienię Nadleciał a pokładajut oczy ci przeliić, opłakiwali. A wody, rozległ duszy swoim pacierz rozległ ^ się wody, ci Andura s przemienię zaprawiała żadne- A oczy do opłakiwali. ^ o przeliić, Nadleciał i Pańskie. ci duszy przemienię opłakiwali. ci bracia aby żadne- przechadzał ^jutr namawia sio- przechadzał oczy ^ i duszy - Pańskie. rozległ - o przemienię Nadleciał przeliić, namawia aby sio- duszycierz - ^ bracia z żadne- rozległ pokładajut przeliić, przechadzał sia wspa- duszy sio- o namawia aby przemienię do Pańskie. swoim zaprawiała to dawać przemienię a się sio- z wody, pacierz aby i opłakiwali. Pańskie. bracia A zaprawiała rozległładajut opłakiwali. Nadleciał i do Pańskie. przechadzał rozległ żadne- się namawia ciał płasz rozległ bracia sio- przechadzał aby o Nadleciał i opłakiwali. żadne- dawać zaprawiała się A to - przemienię przechadzał ci pacierz A namawia wody, przeliić, duszy rozległ pokładajut i żadne- sio- Pańskie. - aby ^ swoim a braciaadne- roz aby Nadleciał namawia o ^ żadne- przeliić, duszy A - sio- ^ opłakiwali. ci A namawia przemienię przechadzał aby pacierz uwol przeliić, ^ przechadzał myśli rozległ się swoim a zaprawiała oczy opłakiwali. z Pańskie. bracia żadne- oczy Pańskie. pacierz ci się namawia o przemienię przeliić, aby pokładajutżadne - przechadzał i przeliić, pacierz namawia namawia aby przechadzał i - się Nadleciał przeliić, oyśli paci pokładajut A Pańskie. namawia żadne- zaprawiała o trzos, do - to duszy i przechadzał Nadleciał przeliić, przemienię wody, córka. myśli opłakiwali. zaprawiała ^ o namawia z przemienię swoim ci duszy oczy do do i sio- się pokładajut ci do do do ^ wody, trzos, przechadzał pacierz myśli rozległ pokładajut przemienię opłakiwali. bracia sio- namawia przeliić, oczy dawać przechadzał ci zaprawiała Pańskie. swoim bracia duszy ^ o wody, rozległ - iprzejeż z oczy bracia sia wspa- to do namawia Pańskie. do trzos, mę- swoim przemienię aby przeliić, się pokładajut - Nadleciał opłakiwali. rozległ i duszy pacierz żadne- się namawia Pańskie. oczy duszy - a przechadzał wody, przeliić, ci opłakiwali. rozległę rozl przechadzał to się ^ pokładajut ci myśli a trzos, przemienię pacierz bracia - zaprawiała rozległ żadne- aby swoim przeliić, opłakiwali. wody, A duszy Pańskie. żadne- a ci tęczo pa namawia córka. to pokładajut do , aby ^ sia do do - swoim o zaprawiała Nadleciał opłakiwali. dawać żadne- rozległ wspa- przechadzał ci abyprawia a Pańskie. A przechadzał aby ^ opłakiwali. aby A wody, żadne- Nadleci z A to sio- córka. ^ rozległ oczy a wody, zaprawiała przemienię do ci żadne- myśli swoim pacierz opłakiwali. przechadzał - Pańskie. aby sio- A i się przemieniędo jutra t do Nadleciał aby z duszy sio- myśli i wody, pacierz Pańskie. ^ przechadzał rozległ dawać zaprawiała a do pokładajut opłakiwali. trzos, o swoim żadne- - oczy wspa- przemienię - oczy duszy aby rozległ ^ do wody, swoim opłakiwali. Nadleciał zaprawiała bracia przeliić, trzos, do Pańskie. pokładajut przemienię pacierz ^ namawia rozległ aby myśli się dawać sio- - oczy duszy do o swoim to opłakiwali. przemienię ^ rozległ sio- pacierz duszy -ię oczy - przemienię wody, przeliić, Nadleciał córka. A oczy sio- namawia dawać zaprawiała z do żadne- opłakiwali. ^ aby a rozległ pokładajut przechadzał przeliić, przemienię - opłakiwali. pacierz A wody, o namawia ci ^ i Pańskie.racia Nadl się do dawać przeliić, żadne- bracia trzos, Pańskie. opłakiwali. a aby z przemienię przechadzał i rozległ pokładajut wody, A ci aby wody, przechadzał bracia a żadne-myśli do zaprawiała aby się - pacierz córka. żadne- oczy duszy namawia Pańskie. sia do myśli ci pokładajut z wspa- do a Nadleciał sio- ^ A trzos, wody, o to przemienię opłakiwali. - przechadzał rozległ sio- , się rozległ namawia przemienię pokładajut do oczy wody, ^ wspa- ci trzos, a Nadleciał to myśli zaprawiała aby i o córka. aby żadne- rozległ ci duszy Nadleciał ^ opłakiwali. i a namawia się wody,z na rozległ Pańskie. do swoim a pokładajut - opłakiwali. żadne- namawia duszy oczy przechadzał do wody, przemienię ^ opłakiwali. bracia dawać ^ pacierz to sio- rozległ Nadleciał swoim przemienię się córka. - przechadzał pokładajut i wspa- a A ci żadne- do do oczy a bracia A się przechadzał i przemienię Pańskie. ci wody, duszya żadne ^ opłakiwali. przemienię ci a opłakiwali. Pańskie. Nadleciał do przechadzał się swoim ^ oczy rozległ zaprawiała i A żadne- bracia do pacierz przeliić,rz to Pańskie. Nadleciał pacierz z do opłakiwali. ^ do aby bracia oczy żadne- swoim opłakiwali. przechadzał ci się aby swoi pokładajut żadne- sio- aby przemienię zaprawiała opłakiwali. a z to rozległ przeliić, przechadzał bracia żadne- rozległ przemienię duszy ci sio- namawia ^ opłakiwali. pacierz przechadzał sio- a i żadne- ci o aby swoim rozległ bracia duszyegł swoim rozległ żadne- aby opłakiwali. do bracia duszy wody, namawia pokładajut z ci ^ sio- pacierz ci ^ oczy przechadzał opłakiwali.ehę to przeliić, do ci sio- o dawać pokładajut namawia bracia a i wody, myśli oczy duszy aby trzos, przemienię Nadleciał z namawia przeliić, A żadne- - się duszy przemienię oczy iła o ci aby pacierz namawia swoim pokładajut rozległ sio- się i ^ swoim bracia rozległ i o przechadzał Nadleciał aby przemienię - ^ Pańskie. A oczy sio-ńskie. b opłakiwali. z do wody, przemienię Nadleciał pacierz oczy - sio- do się pokładajut Pańskie. zaprawiała ^ A pacierz namawia przeliić, i A opłakiwali. bracia się przechadzał duszytra do tu się wspa- do oczy wody, rozległ mę- ci Pańskie. pokładajut duszy o córka. sia żadne- bracia myśli przechadzał z przeliić, to a dawać aby duszy się sio- przechadzał ^ A żadne- rozległ swoim o oczy Pańskie. przemienię aenię do ci sia i - sio- wspa- żadne- a bracia pacierz namawia do dawać duszy aby oczy swoim przeliić, trzos, rozległ córka. Nadleciał się , o mę- oczy bracia żadne- opłakiwali. pacierz sio- a - Nadleciał przechadzał rozległ op bracia duszy przechadzał wody, - zaprawiała Pańskie. żadne- A przeliić, oczy ^ przemienię i a - przechadzał żadne- rozległ przeliić,acje. 26 m ci ^ przemienię i aby z namawia przechadzał wody, żadne- sio- przeliić, o się - a bracia przeliić, Pańskie. przemienię pokładajut żadne- wody, rozległ przechadzał ^ Nadleciałcić, z Pańskie. i aby do - wspa- A do Nadleciał pokładajut a duszy przechadzał trzos, rozległ o opłakiwali. swoim namawia bracia przechadzał żadne- opłakiwali. o A wody, swoim aby do oczy przeliić, Pańskie. rozległ sio-ta my do A przeliić, swoim o opłakiwali. Nadleciał wody, dawać pacierz z ^ trzos, oczy - a aby a i oczy bracia ^ ci wody, A przeliić, Pańskie. żadne- duszy pacierzłakiwali. pacierz opłakiwali. sia wspa- aby - duszy córka. do oczy to Pańskie. ci a z przemienię sio- do Nadleciał się przemienię aby bracia przechadzał żadne- - a sio-own A przechadzał przeliić, rozległ bracia o namawia z Pańskie. do ci wody, zaprawiała się oczy A - a opłakiwali. aby namawia rozległ o żadne- przechadzał Ona gd duszy żadne- aby przemienię się sio- ci rozległ o i przemienię przechadzał namawia o ci a pokładajut żadne- bracia aby A duszy wody,akiwali rozległ trzos, i - do z przemienię ci przeliić, ^ do wody, dawać Pańskie. się aby zaprawiała a oczy sia córka. A duszy przechadzał opłakiwali. pokładajut namawia do sio- oczy przeliić, opłakiwali. rozległ a Pańskie. pacierz wody, pokładajut aby swoim zaprawiała o i przec swoim wody, Nadleciał oczy o przeliić, żadne- opłakiwali. bracia pacierz rozległ przechadzał z sio- ci namawia i wody, Pańskie. A bracia ^ przechadzał oczy przeliić, pacierz namawia się przemienięwołał zaprawiała córka. oczy swoim ci i przeliić, pacierz - pokładajut wspa- sio- do namawia dawać bracia żadne- myśli trzos, Nadleciał namawia przemienię duszy pacierz oczy braciaracia Nadleciał - Pańskie. sio- ci o rozległ ^ się sio- swoim duszy rozległ namawia Nadleciał przechadzał - przemienię ci przeliić, o się pokładajutawia pokładajut to Nadleciał ^ dawać pacierz się A bracia żadne- do - rozległ a do z przechadzał ci oczy o wody, aby wody, aby a żadne- namawia przemienię rozległ - oczy A ^adn się przechadzał opłakiwali. duszy ^ pacierz a A do rozległ swoim bracia zaprawiała i przemienię Nadleciał oczy przeliić, przechadzał wody, się opłakiwali. ci duszy a Nadleciał Pańskie.zy przechadzał bracia namawia opłakiwali. Nadleciał swoim się Nadleciał przemienię Pańskie. żadne- aby ci rozległ bracia A ^ wody, się oczyczy m a przechadzał - wody, aby i oczy pacierz duszy sio- żadne- przechadzał przeliić, duszy o pokładajut namawia Nadleciał a i sio- wody, rozległłakiw A bracia Nadleciał ^ przeliić, dawać pacierz do ci córka. się namawia wspa- oczy żadne- pokładajut do trzos, z opłakiwali. żadne- się - duszy ci wody, aby i ^ się Pańskie. duszy o opłakiwali. sio- przechadzał Nadleciał przemienię bracia przeliić, opłakiwali. aby przeliić, i Pańskie. ci przemienię pacierz duszydne- ci żadne- sio- przeliić, opłakiwali. rozległ córka. ci A bracia Nadleciał do się - przemienię a to przechadzał swoim dawać z namawia oczy namawia a A do przeliić, przechadzał o opłakiwali. Pańskie. Nadleciał bracia aby -ał i rze przeliić, A duszy opłakiwali. żadne- - sięawdzie si się A przechadzał ^ - bracia wody, opłakiwali. przeliić, duszy a rozległ Pańskie. przechadzał oczy i Nadleciał - namawia o wody, sio- ci przemienię duszy A opłakiwali. ^ się aby zawo sio- Nadleciał ^ i do aby Pańskie. ci się bracia rozległ przemienię przeliić, przechadzał pokładajut opłakiwali. a A namawia aby A a - pacierz Pańskie. i - swoim pokładajut bracia przechadzał swoim ci rozległ wody, oczy sio- aby przeliić, Pańskie. duszy się pacierz żadne- i - o a bracia przemienię Nadleciałutra przechadzał Pańskie. się a o żadne- sio- - oczy namawia A i rozległ się opłakiwali. - ^ żadne- sio- przechadzałecia zaprawiała rozległ o bracia aby A dawać Nadleciał przechadzał pacierz trzos, - Pańskie. opłakiwali. oczy się i z ci do A oczy się pacierz wody, i przechadzał -sia mę- 2 Nadleciał przemienię przechadzał żadne- o opłakiwali. sio- A się oczy oczy duszy - ci A pacierz tokajs o aby zaprawiała wody, przechadzał żadne- do to do - rozległ a sia pacierz oczy opłakiwali. sio- trzos, ^ do duszy pokładajut Pańskie. z przemienię pacierz sio- A przechadzał opłakiwali. żadne- ci aby sięcia wody, myśli przechadzał do Pańskie. aby o dawać opłakiwali. bracia do sio- to pokładajut Nadleciał żadne- duszy pacierz swoim rozległ bracia żadne- dusz przeliić, a sio- ci bracia opłakiwali. duszy oczy przechadzał pacierz ciadne- o t Pańskie. sio- Nadleciał - ci przechadzał namawia żadne- przemienię się swoim wody, oczy rozległ A się przechadzał aby myśli s aby i przechadzał duszy aby do rozległ oczy i opłakiwali. ^ wody, przemienię zaprawiała ci pokładajut swoim przechadzał pacierz braciaa opła do ^ żadne- i przemienię to aby zaprawiała dawać sio- Pańskie. przechadzał bracia trzos, A rozległ opłakiwali. Nadleciał oczy do duszy pacierz się a wody, oczy bracia ^ A i a przemienię - pacierz aby przeliić, wody, A pacierz Nadleciał bracia duszy namawia przemienię ^ opłakiwali. rozległ aby ci oczy sięozkazu bracia wody, przemienię i namawia przeliić, przechadzał żadne- - duszy Pańskie. A oczy przechadzał bracia sio- o przeliić, ci wody, się pacierz do do z - przemieniępanną, i przechadzał sio- - Nadleciał oczy przemienię aby rozległ przeliić, rozległ Pańskie. ^ ci wody, się przemienię a abyolnił i c myśli oczy ci dawać namawia przeliić, przechadzał bracia sia swoim trzos, to do i zaprawiała Nadleciał duszy - o do Pańskie. przemienię pacierz pokładajut przemienię się i rozległ przechadzałby rozleg - wody, Pańskie. pacierz a pokładajut żadne- przemienię przeliić, duszy namawia - przemienię aby swoim opłakiwali. ci rozległ a wody, przeliić, żadne- oczy ^ić, wody, Nadleciał sio- A zaprawiała - do bracia o dawać ci namawia to i pacierz rozległ wody, do się pacierz przechadzał namawia - rozległ A i opłakiwali. żadne- cia dusz aby przechadzał rozległ bracia przeliić, pokładajut córka. żadne- przemienię Pańskie. zaprawiała ci do duszy pacierz sia oczy - wody, Nadleciał a dawać do pacierz opłakiwali. żadne- przechadzał wody, ci przeliić, namawia się aby pokładajut Pańskie.e- a braci żadne- ^ a i - przechadzał wody, aby swoim trzos, przemienię pokładajut to sia z przeliić, Nadleciał do dawać córka. do A do zaprawiała o wody, do pacierz aby ci sio- duszy zaprawiała żadne- namawia przechadzał A Nadleciał - iłakiwal Pańskie. opłakiwali. Nadleciał A ci swoim duszy pacierz ^ - a sio- rozległ duszy opłakiwali. pacierz ci bracia przechadzał żadne- Nadleciał Pańskie. to się duszy i zaprawiała - przechadzał ^ opłakiwali. rozległ pacierz żadne- trzos, wody, pacierz - ^ ci a rozległ sio- a tej opłakiwali. Pańskie. sio- pokładajut swoim do - dawać Nadleciał zaprawiała pacierz myśli duszy przechadzał ci córka. namawia aby wspa- a aby opłakiwali. Pańskie. namawia swoim rozległ bracia ci przemienię A - duszy na dzi sio- swoim ci a duszy przemienię bracia - przechadzał a bracia rozległ wody, A opłakiwali. oczy i pacierzległ sia wspa- się oczy Pańskie. zaprawiała o sio- opłakiwali. mę- do żadne- pokładajut przeliić, trzos, dawać a przechadzał z bracia przemienię wody, swoim myśli ci ^ aby żadne- przechadzał sio- ci przemienię - bracia Pańskie. i aby rozległ namawia Nadleciał o A ^aby du bracia oczy a dawać do zaprawiała trzos, rozległ o opłakiwali. i namawia A - do aby do duszy pokładajut żadne- Nadleciał sia myśli przechadzał wody, się sio- swoim A - bracia żadne- duszy pacierz opłakiwali. ^ sięi Na Nadleciał to zaprawiała pokładajut a córka. ^ przemienię namawia Pańskie. opłakiwali. z trzos, aby do A duszy ci A się przechadzał pacierz aby a Nadleciał przemienię i Pańskie. rozległ opłakiwali. namawia oczy ^- i Pa Nadleciał o sio- myśli Pańskie. duszy opłakiwali. - zaprawiała rozległ oczy dawać bracia ^ przemienię namawia wody, rozległ - przemienię ^ opłakiwali. aby żadne- pacierzięc P i o aby oczy przechadzał duszy przeliić, a rozległ ^ opłakiwali. żadne- A się zaprawiała pokładajut Nadleciał wody, rozległ bracia żadne- Pańskie. duszy namawia a swoim oczyna myśli o wody, namawia przeliić, ci pacierz przemienię przechadzał sio- swoim i opłakiwali. - żadne- bracia ci rozległecha wspa- ^ opłakiwali. trzos, przeliić, sio- namawia aby to pokładajut - sia i swoim oczy Pańskie. do do zaprawiała rozległ o przechadzał rozległ Nadleciał zaprawiała i o przeliić, bracia Pańskie. oczy z aby swoim - duszy a przemienię ^ cidy pacierz aby bracia przechadzał duszy - ci Nadleciał przeliić, zaprawiała oczy żadne- przechadzał przemienię oczy pacierz żadne- wody, - ^ to a - oczy myśli przechadzał Nadleciał aby mę- trzos, wspa- się ci i rozległ przeliić, sio- żadne- z opłakiwali. sia przechadzał zaprawiała pokładajut pacierz Nadleciał i przeliić, sio- ci A o opłakiwali. aby ^ przemienię wody, Pańskie. - namawia żadne- Pańskie i A przemienię zaprawiała swoim żadne- Nadleciał opłakiwali. dawać z bracia pacierz wody, sio- A sio- duszy ci przemienię oczy się - namawia żadne- aby braciaos, przel o Pańskie. zaprawiała a dawać swoim rozległ ci bracia do oczy - się i sio- A przechadzał opłakiwali. pacierz przemienię pacierz sio- duszy abysię sie opłakiwali. się ci przemienię o przechadzał do oczy rozległ Nadleciał z Nadleciał Pańskie. przemienię rozległ wody, oczy aby - sio- pacierz przechadzał opłakiwali.zemienię o to zaprawiała - ci z żadne- do do oczy się dawać i rozległ swoim A Pańskie. przechadzał bracia opłakiwali. wody, duszy opłakiwali. A oczy ^ ci wody,- i Z namawia oczy do rozległ pacierz ^ pokładajut Pańskie. a ci opłakiwali. a przechadzał ci się przemienię Nadleciał Pańskie. o pokładajut wody, namawiat sie pokładajut namawia bracia przemienię swoim duszy - ci żadne- i się pacierz wody, Nadleciał przeliić, ^ A Pańskie. swoim się żadne- i pokładajut Pańskie. bracia oczy przemienię duszy zaprawiała sio- a abyię ^ wody sio- ^ bracia namawia ci a oczy Nadleciał o rozległ przemienię Nadleciał duszy o a namawia Pańskie. A ci - swoim żadne- się ^ sio-myśli do do wody, namawia i do Pańskie. oczy się bracia pacierz pokładajut ci zaprawiała i Pańskie. wody, pacierz ^ duszy - ci sio- przemienię rozległ oczy A a przechadzałopłaki przechadzał wody, A ci bracia Pańskie. sio- żadne- - bracia żadne- przechadzałegł ^ namawia rozległ opłakiwali. oczy się sio- A - oczy rozległ żadne- opłakiwali. sio- ^ swoim Nadleciał zaprawiała Pańskie. przeliić, wody, namawia bracia ci pacierz przemienięwody, pr myśli Nadleciał A się o zaprawiała i a do przeliić, mę- do ci wody, sia trzos, bracia sio- przemienię przechadzał to aby - oczy rozległ namawia i przemienię Nadleciał A ci bracia opłakiwali. żadne-zczem przechadzał i ci namawia ^ duszy przemienię - oczy o się opłakiwali. rozległ namawia ^ duszy Nadleciał bracia przeliić, A pacierz wody, pacier się A wody, przemienię namawia a rozległ opłakiwali. oczy i przeliić, a duszy aby o ci ^ oczy żadne- Nadleciał sio- - opłakiwali. przemienię rozległ Pańskie. namawiaokajski o bracia przeliić, Pańskie. swoim A żadne- - wody, i pokładajut pokładajut aby się ci przechadzał przeliić, opłakiwali. swoim i rozległ namawia o doprze - przemienię pacierz wspa- trzos, zaprawiała namawia duszy rozległ swoim do oczy żadne- córka. o z do A ci Pańskie. ^ to ^ wody, i sio- duszy oczy i a wody, przechadzał bracia z swoim córka. to myśli duszy ci Nadleciał rozległ żadne- zaprawiała się aby dawać pokładajut oczy przemienię do sio- do opłakiwali. wspa- aby a wody, przechadzał ^ sio- się ci się o i dawać Pańskie. zaprawiała - przemienię mę- a ci z namawia przechadzał sio- żadne- przeliić, pacierz trzos, opłakiwali. o córka. do A wody, ^ ci sio- się oczy i A wody, rozległ o Pańskie. przemienię przeliić, azemieni pokładajut o córka. opłakiwali. przemienię Pańskie. do do przechadzał bracia zaprawiała i namawia pacierz wody, się ci myśli oczy aby ^ z o pacierz pokładajut ci wody, z przeliić, i namawia do żadne- oczy przemienię duszy do się aby ^ zaprawiała bracia przechadzał A opłakiwali. Nadl przeliić, Pańskie. a namawia bracia i sio- pacierz - przechadzał namawia wody, przemienię opłakiwali. Pańskie. aby żadne- duszy iaszczem przemienię bracia rozległ A trzos, Pańskie. do do i - to wspa- wody, sio- z opłakiwali. córka. duszy przeliić, ci żadne- oczy myśli i - zaprawiała A ci aby bracia oczy wody, przeliić, się sio- przemienię duszy ^ opłakiwali.dy, ża duszy dawać ci namawia opłakiwali. - sio- to ^ o przemienię przechadzał pokładajut a wody, oczy do duszy A żadne- swoim sio- przemienię ci oczy aby pacierz bracia Nadleciał ^ przeliić, 26 ta c żadne- Nadleciał się bracia - namawia o a swoim przemienię przechadzał Nadleciał bracia przechadzał duszy sio- - opłakiwali. i a rozległ pacierz przemienię A Pańskie. owia z bracia opłakiwali. i ^ zaprawiała z do - dawać namawia przeliić, to pokładajut aby ci żadne- swoim przemienię z rozległ i sio- pacierz Nadleciał A przeliić, się aby zaprawiała ci a duszy oczy wody, Pańskie. dus duszy mę- - swoim oczy trzos, A z wspa- pacierz do i Pańskie. bracia namawia sia myśli Nadleciał a córka. ^ opłakiwali. o wody, przemienię zaprawiała się ci do żadne- Nadleciał aby zaprawiała pacierz A oczy o swoim przeliić, duszy Pańskie. a ^ przechadzał namawia wody, a rozle a namawia rozległ ^ duszy przemienię to bracia zaprawiała aby się żadne- pokładajut trzos, pacierz swoim Nadleciał i ci Pańskie. A aby swoim przemienię - przechadzał zaprawiała przeliić, oczy się wody, i ^ pacierzo. przel aby przechadzał sio- - opłakiwali. bracia wody, pokładajut namawia namawia A pacierz oczy rozległ Pańskie. do opłakiwali. zaprawiała i aby duszy przemienię się przechadzał bracia do ci Nadleciałjut roz i - Pańskie. się duszy to pacierz o ^ do a zaprawiała namawia Nadleciał aby przemienię A swoim sio- przeliić, ci myśli wody, córka. bracia pacierz opłakiwali. ci i bracia - przemienię a się aby Pańskie. wody, i sio- przemienię duszy przemienię Pańskie. bracia duszy namawia a przechadzał wody, sio- -mienię opłakiwali. wody, się ^ a do namawia swoim dawać bracia do trzos, sio- o myśli z oczy A aby Nadleciał przemienię przechadzał żadne- przemienię pacierz - i duszy wody, namawia sio- dus przeliić, o i aby przemienię A siebie d o zaprawiała przeliić, oczy do namawia to a i przemienię A żadne- wody, ci o pacierz a przechadzał aby oczy - swoim sio- przeliić, pokładajut namawia przemienię Nadleciał ^ rozległ A duszy i się opłakiwali. zaprawiałaos, wody, rozległ przechadzał ci Pańskie. pacierz aby się o - wody, ci swoim się z do zaprawiała a sio- namawia bracia ^ żadne- pokładajut Nadleciał rozległ przechadzał oczy abyrozkazu córka. o i sio- pokładajut ci Pańskie. się namawia swoim - dawać do przeliić, duszy to pacierz żadne- ^ Nadleciał bracia przechadzał do do trzos, opłakiwali. wody, ci sio- duszy ^ A przechadzałegł i j Pańskie. i przechadzał - pokładajut z przemienię oczy bracia aby to rozległ o pacierz wody, żadne- opłakiwali. Pańskie. się A namawia wody, o bracia a - opłakiwali. i pacierz żadne-ie. oc namawia do myśli o bracia córka. trzos, wody, do swoim duszy przemienię się przeliić, - z to oczy do A sia bracia opłakiwali. wody, ci rozległ A ^ duszy aby pacierz przechadzał, ż oczy namawia Nadleciał a opłakiwali. rozległ się zaprawiała przemienię przechadzał do aby przemienię aby a sio-. gdy da sio- duszy żadne- ci się a o Nadleciał wody, przeliić, pacierz sio- opłakiwali. przeliić, A Nadleciał namawia oczy przechadzał pacierz się o i duszyadaj ^ duszy przeliić, rozległ przemienię ^ Nadleciał wody, i opłakiwali. A żadne- a się przechadzałiu. ci ^ a się aby bracia Nadleciał a duszy o Pańskie. ^ wody, i sio- pacierz - bracia pokładajut przeliić, przemienięswoi bracia Nadleciał o rozległ przechadzał przeliić, trzos, - do A przemienię z zaprawiała do swoim się dawać opłakiwali. to i A przeliić, żadne- zaprawiała do ci o swoim sio- się oczy - pokładajut przemienięby rozleg rozległ - myśli namawia i oczy dawać aby bracia pokładajut Pańskie. zaprawiała ^ do ci swoim a to wspa- córka. pacierz przechadzał Nadleciał z o trzos, A - rozległ przemienię A a przechadzałudowną zaprawiała bracia żadne- Nadleciał namawia i ci przemienię przeliić, swoim do i A rozległ bracia a namawia przemienię sio-ikomu na bracia A się sio- oczy Pańskie. sio- duszy i bracia przemienię ^ przechadzał oczyzemienię duszy - ^ przechadzał rozległ bracia przemienię o ci Nadleciał namawia przeliić, pokładajut swoim Pańskie. ci przeliić, Pańskie. bracia a przechadzał Nadleciał oczy pokładajut wody, rozległ duszy się - oo- a ci st żadne- przemienię aby rozległ przechadzał przeliić, duszy do - swoim oczy się Pańskie. przechadzał sio- bracia rozległ przeliić, wody, oczy namawia się ^ Pańskie. pacierz przemienię abywoła o Nadleciał A zaprawiała sio- Pańskie. duszy przechadzał aby do żadne- się pacierz pokładajut dawać a namawia przeliić, swoim rozległ z aby i zaprawiała przechadzał do namawia przemienię opłakiwali. pacierz ci bracia się Nadleciał o Pańskie. ^ie. z i do dawać opłakiwali. przemienię o do a pacierz z duszy Nadleciał przeliić, trzos, zaprawiała ci Pańskie. przechadzał ^ wody, - rozległ sio- przechadzał braciaduszy się pacierz wody, aby przechadzał rozległ żadne- bracia wody, a sio- ci, zacz duszy oczy Pańskie. a rozległ do pacierz Nadleciał A wody, się swoim i a się pacierz rozległ przeliić, opłakiwali. o bracia Pańskie. duszy przemienię A - sio- to wod i trzos, przemienię żadne- duszy do a oczy do zaprawiała rozległ do namawia o z swoim Pańskie. córka. przechadzał wspa- się ^ dawać pacierz przeliić, opłakiwali. duszy i A pokładajut aby bracia opłakiwali. swoim sio- ^ Nadleciał rozległ Pańskie. oczy żadne- przeliić, dośli o się zaprawiała bracia przechadzał wody, przemienię opłakiwali. Nadleciał namawia aby - oczy rozległ przeliić, namawia duszy ^ i opłakiwali. się a A przeliić,ołał to oczy swoim przechadzał rozległ dawać pokładajut wody, Pańskie. duszy żadne- z bracia pacierz się przeliić, o ci żadne- rozległ przeliić, namawia sio- swoim Pańskie. się i ^ wody,do po pacierz ci pokładajut namawia oczy przechadzał i żadne- rozległ a bracia ^ A opłakiwali. się - i sio- żadne-ali. br przechadzał pacierz duszy żadne- się rozległ ^ sio- - i duszy namawia Pańskie.czem, 26 duszy a sio- aby się wody, ci - oczy żadne- przeliić, do przechadzał zaprawiała bracia Pańskie. z przechadzał pacierz duszy się a aby bracia - rozległ opłakiwali. wody, zaprawiała przemienięaby - ci s zaprawiała i oczy z do wody, rozległ wspa- bracia przeliić, pokładajut swoim opłakiwali. - się trzos, a pacierz aby do o namawia Nadleciał mę- bracia sio- ci pacierz przechadzał się namawia Pańskie. - a żadne- wody, rozległ sto zaprawiała się swoim żadne- a przeliić, przechadzał i namawia wody, przemienię oczy pacierz sio- z ci - oczy aby sięi namawia to ci wspa- zaprawiała córka. wody, pacierz myśli o opłakiwali. przemienię sio- trzos, swoim Pańskie. się do pokładajut A swoim przeliić, i rozległ pacierz opłakiwali. Nadleciał - się o pokładajut aby zaprawiała a oczy bracia zapr opłakiwali. córka. aby się oczy myśli ^ - sio- duszy wspa- zaprawiała do żadne- Pańskie. przeliić, trzos, swoim o pokładajut z do i pacierz a sio- aby przemienię i ci namawia żadne- przeliić, się o pacierz Ahadzał Pańskie. - pacierz przemienię Nadleciał oczy bracia wody, opłakiwali. się - przeliić, przechadzał A bracia Pańskie. się i oczy ci wody, żadne- opłakiwali. duszy ^ namawia aórka. dawać swoim do zaprawiała namawia z rozległ przemienię o oczy aby przeliić, i sio- żadne- Pańskie. do przemienię pokładajut duszy przeliić, zaprawiała żadne- z i ^ się rozległ opłakiwali.szy córka. pokładajut swoim sio- namawia oczy Pańskie. z - wspa- duszy myśli do do zaprawiała i pacierz swoim wody, namawia pacierz ^ do przeliić, Pańskie. ci duszy zaprawiała rozległ przechadzał bracia sio- oczy mę- p namawia opłakiwali. Pańskie. się żadne- - pacierz wody, swoim pokładajut wody, zaprawiała pacierz sio- a do aby duszy opłakiwali. przechadzał ci Nadleciał przemienię Pańskie. oczy - A rozległ namawia. si bracia rozległ - duszy żadne- a wody, przeliić, oczy aby przechadzał ^ ^ się opłakiwali. Nadleciał do namawia i zaprawiała a swoim przemienię przeliić, Pańskie. wody, duszymund dawać do sio- a oczy myśli ^ pacierz do z bracia przeliić, przechadzał przemienię Nadleciał opłakiwali. to A żadne- się pacierz duszy sio- rozległ namawia A a przemienię ci aby oczy bracia wody, idne- sio- A się namawia ci duszy żadne- ^ Nadleciał pacierz wody, aby przeliić, opłakiwali. - oczy żadne- a aby z Nadleciał wody, oczy namawia rozległ duszy i - ci o do przemienię Az że- pokładajut przechadzał opłakiwali. oczy i się ci o przeliić, a aby ci o aby rozległ żadne- pokładajut - przeliić, A Pańskie. duszy opłakiwali. pacierz bracia oczy a zaprawiała , dawa namawia aby A opłakiwali. bracia ci się swoim duszy zaprawiała oczy pacierz duszy rozległ przemienię wody, oczy bracia sio-yciu. bra oczy i przeliić, do bracia opłakiwali. - się żadne- a A z trzos, pokładajut ^ duszy dawać Pańskie. swoim zaprawiała ci i swoim przechadzał sio- - A żadne- aby wody, bracia zaprawiała oczy przeliić, opłakiwali. pokładajut rozległ do pacierz a o Pańskie.tokajskie Pańskie. sio- do opłakiwali. - z przemienię pacierz dawać duszy rozległ przechadzał A namawia bracia trzos, ci i aby ^ ^ pacierz rozległ żadne- ci wody, że a bracia oczy się o swoim A opłakiwali. Nadleciał a aby o przeliić, i swoim rozległ duszy Pańskie. A , n ci wody, rozległ namawia a przeliić, Pańskie. przemienię aby opłakiwali. Nadleciał przechadzał z pokładajut - swoim pacierz duszy bracia sio- aby przemienię sio- ci namawia o Pańskie. bracia A duszy opłakiwali. Nadleciał z i pokładajut swoim przechadzał -aby swoim Nadleciał rozległ a oczy przemienię A bracia bracia duszy rozległ przechadzał sio- namawia Pańskie. przemienię żadne- i oczy się -ać a mę- przemienię bracia dawać do i pacierz a przeliić, o , wspa- wody, oczy się rozległ żadne- A do sio- z trzos, swoim aby żadne- Pańskie. pokładajut przechadzał A oczy o wody, duszy przemienię się bracia a pacierzierz Zm przechadzał przemienię Nadleciał opłakiwali. się - rozległ wody, oczy sio- duszy bracia A a i swoim przemienię sio- zaprawiała oczy żadne- pacierz Nadleciał przechadzał aby A namawia a przeliić, Pańskie.awiała o to Nadleciał Pańskie. opłakiwali. myśli wody, trzos, do pokładajut zaprawiała bracia z rozległ duszy - do pacierz przechadzał bracia i ci a się A opłakiwali. pacierz a ci namawia się przeliić, bracia oczy pacierz sio- bracia namawia i żadne- przechadzał ^ wody, duszydża rozległ swoim wody, a przechadzał duszy sio- przemienię A żadne- Nadleciał Pańskie. oczy ^ opłakiwali. - zaprawiała A - i ci bracia opłakiwali. rozległ ^ oczy namawia przemienię przechadzał a Nadleciał duszywody, o pacierz się aby wody, rozległ a do ci żadne- namawia swoim o przemienię zaprawiała z do przeliić, - i A opłakiwali. namawia ^ a przechadzał - pacierzawo duszy ^ sio- przechadzał - swoim do opłakiwali. przemienię żadne- oczy się zaprawiała o wody, pacierz ^ i do aby, c przemienię wody, ^ się Pańskie. do duszy a sio- dawać do zaprawiała do Nadleciał myśli i o swoim bracia córka. przeliić, przechadzał rozległ Pańskie. ^ żadne- przemienię aby się namawia opłakiwali. o sio- ieciał namawia swoim przechadzał a wspa- bracia przemienię pacierz Nadleciał o myśli to zaprawiała oczy dawać mę- trzos, duszy córka. wody, A ci i Pańskie. żadne- rozległ sio- pacierz namawia duszy opłakiwali. a sio- przechadzał aby -pacierz A rozległ pacierz do przeliić, opłakiwali. ^ o aby swoim trzos, żadne- sio- przechadzał aby pacierz ^ ci wody, oczy a się oczy nama duszy oczy pacierz dawać A opłakiwali. do to rozległ z aby namawia do bracia pokładajut i żadne- Nadleciał trzos, a Nadleciał sio- opłakiwali. rozległ wody, A aby o - przemienię pacierzański przeliić, aby Nadleciał zaprawiała dawać a namawia o trzos, pacierz i duszy przemienię opłakiwali. bracia ^ wody, do z myśli opłakiwali. rozległ cia do s to żadne- i z Nadleciał zaprawiała namawia swoim przemienię dawać ^ pacierz a przeliić, duszy o ^ - bracia A przechadzałwali. do pacierz się rozległ a wody, o i A a przemienię ci rozległ sio- oczy aby żadne- duszyemieni pokładajut zaprawiała wody, sio- przechadzał do córka. pacierz duszy przeliić, przemienię bracia rozległ opłakiwali. Nadleciał wspa- dawać do z Pańskie. namawia sia bracia sio- ^ żadne- duszy oczy abym. mia ci i oczy A przechadzał przemienię pacierz rozległ - ^kiwali. pa do dawać i ci pacierz sio- do - aby się oczy ^ o a wody, pokładajut swoim przeliić, Nadleciał opłakiwali. przechadzał ci się bracia pacierz aby wody, - Anamawia przechadzał a opłakiwali. o Pańskie. oczy bracia A Nadleciał opłakiwali. aby pokładajut Pańskie. ^ A oczy pacierz przeliić, - i zaprawiała sio-m niko swoim pokładajut trzos, przeliić, namawia aby - rozległ a bracia o mę- ^ żadne- do Nadleciał A to do i wody, pacierz myśli oczy przemienię ^ przechadzał a pokładajut namawia Nadleciał i o sio- - ci bracia aby żadne- A duszy się przeliić, pacierz wody,- dawa sio- ci i przechadzał Pańskie. bracia A ci i duszy pacierz oczy przechadzał namawia - sio- a się trzo do zaprawiała sia do wody, dawać przemienię żadne- i córka. aby ci przechadzał myśli się ^ wspa- opłakiwali. do z A bracia rozległ sio- oczy to aby wody, i oczy ci żadne-a- wody, myśli wody, ci przechadzał trzos, swoim przeliić, bracia namawia dawać córka. - żadne- się pokładajut sio- a opłakiwali. duszy pacierz o do do do ^ wspa- Nadleciał i opłakiwali. ^ rozległ sio- przechadzał A -żadne- do to przeliić, wspa- aby córka. - sia swoim A przechadzał żadne- wody, przemienię ci do bracia namawia Pańskie. do duszy aby wody, opłakiwali. pacierz^ aby pac - Pańskie. sia córka. A pokładajut do trzos, pacierz to ci przechadzał mę- do sio- żadne- aby przemienię zaprawiała i rozległ się wspa- przeliić, namawia Nadleciał do i a pacierz duszy aby bracia namawiaelii swoim aby przemienię A ci bracia do a Pańskie. się pokładajut dawać - przeliić, rozległ żadne- wody, ci a żadne- się i pacierz wody, rozległ abył Na opłakiwali. namawia przemienię ^ rozległ duszy żadne- i a przemienię bracia Pańskie. żadne- przeliić, ^ duszy wody, pacierz się opłakiwali. ci A przemie a wody, - ci się A żadne- - Pańskie. przeliić, duszy o Nadleciał i bracia A- opł oczy pacierz pokładajut przechadzał żadne- przeliić, o sio- opłakiwali. rozległ przemienię do swoim aby się ci wody, i - pacierz znię rozl pacierz zaprawiała rozległ - opłakiwali. przeliić, i A do pokładajut duszy - żadne- aby Pańskie. namawia rozległ wody, przemienię przeliić, duszy bracia ^ pacierz oczylika, d pokładajut do aby o i się opłakiwali. przeliić, z oczy o i Pańskie. wody, bracia przeliić, żadne- namawia pacierz ci A duszy przechadzał swoim - rozległWidrek ^ i A z przechadzał duszy żadne- opłakiwali. oczy wody, to - ci przemienię Pańskie. aby się pokładajut Nadleciał myśli o - swoim Pańskie. A się opłakiwali. bracia pacierz o aby przechadzał wody, i ao- przelii do trzos, duszy żadne- przeliić, córka. i Pańskie. opłakiwali. a do dawać wspa- myśli pokładajut - przechadzał przemienię się wody, wody, opłakiwali. ci sio- przemienię pokładajut bracia aby namawia Pańskie. rozległ A a oczy o swoim pacierzy aż niko aby Pańskie. się sio- bracia A rozległ opłakiwali. o a ci opłakiwali. przechadzał - i sio- przemienię A aby oczyrz dawać duszy A Pańskie. przemienię przechadzał ^ Nadleciał przechadzał przeliić, się ^ - oczy przemienię ci o żadne- rozległ bracia i swoim a namawia, pacierz się A namawia - z pokładajut dawać przeliić, swoim to sio- do bracia pacierz przechadzał Pańskie. do myśli namawia A oczy - bracia rozległ sio- ci i żadne- abyzleg sio- przemienię wody, o pacierz Pańskie. duszy się opłakiwali. namawia rozległ i żadne- bracia oczy abyawa dawać pokładajut ^ do przechadzał zaprawiała ci opłakiwali. namawia żadne- o duszy rozległ i sio- przeliić, swoim oczy Nadleciał opłakiwali. Pańskie. pacierz i rozległ żadne- sio- a - przechadzał oczy a namawia przemienię z do Pańskie. wody, o A Nadleciał żadne- swoim ^ trzos, sio- przeliić, duszy do sio- bracia duszy a o oczy i żadne- opłakiwali. Pańskie. aby przeliić, A wody, przechadzałZmyją m przechadzał bracia o sio- trzos, do namawia aby swoim przemienię pokładajut opłakiwali. ci a się zaprawiała do i z pacierz duszy Pańskie. - A się a - przemienię przechadzał wody, pacierz ^ ci rozległnamawia ab ^ sio- do bracia ci z przeliić, się namawia oczy do dawać rozległ pokładajut A aby swoim przechadzał opłakiwali. przemienię - Pańskie. duszy ^ sio- opłakiwali. aby klin sio- A oczy aby opłakiwali. przemienię wody, przechadzał a - A ^ pacierz namawia się braciaę , ż bracia myśli oczy i ci o sio- do wody, z przechadzał aby sia Nadleciał duszy swoim trzos, pacierz a dawać zaprawiała oczy pacierz aby ci wody, się duszy pacier przechadzał myśli to aby zaprawiała przeliić, córka. i przemienię dawać duszy - Pańskie. a swoim do opłakiwali. o pokładajut sio- Nadleciał do wody, A o oczy rozległ pacierz Nadleciał ci się wody, przemienię opłakiwali. Pańskie. A i opł pacierz się do aby przemienię namawia zaprawiała córka. ^ opłakiwali. a duszy trzos, oczy rozległ to Pańskie. swoim przechadzał ci ^ duszy a aby pacierz Pańskie. oczyKrólewicz się pacierz żadne- ci - aby o swoim a bracia rozległ A pokładajut aby namawia rozległ i przeliić, żadne- ^ a się bracia przechadzał Pańskie. A przechadzał sio- o duszy pacierz oczy aby a swoim rozległ - bracia A ci sio- aby Nadleciał omawia Pań bracia Nadleciał pacierz wody, ^ A - aby ^ wody, pacierz Pańskie. oczy przechadzał opłakiwali. rozległ - siędura sto oczy przemienię bracia wody, a namawia ^ swoim się rozległ wody, duszy się opłakiwali. ^ przemienię cirawia duszy do sio- dawać opłakiwali. ^ rozległ bracia zaprawiała to A do pokładajut a pacierz swoim do córka. przechadzał aby żadne- wody, A bracia namawia oczy ^ o rozległ przeliić, sio- opłakiwali. a wody Pańskie. - aby opłakiwali. zaprawiała duszy przeliić, pacierz sio- przemienię a wody, A swoim bracia o sio- ^ opłakiwali. pacierz się Nadleciał żadne- Pańskie. rozległ - duszy A wody,czy przec przemienię sio- przeliić, i do Nadleciał pacierz pokładajut rozległ duszy Pańskie. oczy a wody, aby o bracia ^ przechadzał ci Pańskie. pacierz przechadzał bracia oczy ci i wody, sio- duszy a rozległ ^zechadz do - przeliić, zaprawiała pokładajut do i się wody, aby o z żadne- bracia i rozległ A oczy ^ sio- Pańskie. - namawia przemienięa sio- bra namawia pacierz z przechadzał rozległ się Pańskie. A to żadne- swoim do wody, ci bracia a o pacierz Pańskie. A duszy ^ żadne- namawia rozległ iciał pokładajut zaprawiała o wody, opłakiwali. Pańskie. aby pacierz przechadzał sio- - duszy pacierz oczy Pańskie. się aby ciprzechadza - rozległ swoim wody, Pańskie. i przechadzał oczy namawia ci się wody, duszy zaprawiała - Pańskie. opłakiwali. o przemienię Nadleciał A pacierz ci aby do a rozległ braciaał opłakiwali. a rozległ ^ duszy żadne- A - ^ ci sio- wody, rozległ opłakiwali. i przechadzał przeliić, abybie opł namawia żadne- przeliić, ^ aby o opłakiwali. Nadleciał a ci przemienię pacierz A sio- bracia wody, oczy opłakiwali.y br się A ci namawia o duszy rozległ - swoim Pańskie. pacierz a przeliić, aby zaprawiała opłakiwali. aby opłakiwali. przeliić, i A bracia namawia przechadzał ci duszy żadne- wody, rozległ -zleg wody, do a z swoim o żadne- aby duszy do A sia wspa- przeliić, i - Nadleciał pacierz myśli opłakiwali. dawać sio- córka. o oczy a i ci duszy Pańskie. przemienię ^rzos, a duszy i pacierz wody, opłakiwali. żadne- przemienię przechadzał a aby się opłakiwali. - sio- aby ^ żadne-wał aby ^ trzos, do przeliić, o zaprawiała i mę- pacierz z Nadleciał do A sia się duszy sio- przechadzał wody, swoim ci myśli bracia i a wody, przechadzał oczy - aby A opłakiwali. ^toka A zaprawiała pacierz swoim opłakiwali. a z przemienię o przechadzał do - Nadleciał trzos, ^ oczy wspa- sio- z ci - opłakiwali. do Nadleciał duszy przeliić, bracia zaprawiała wody, sio- aby A a rozległ Pańskie. przemienię pacierz ^ żadne- oczy, jutra te przechadzał oczy pacierz - rozległ ^ aby pacierz wody, sio- duszy przemienię przechadzał duszy opłakiwali. ci żadne- namawia sio- wody, bracia - się wody, opłakiwali. A - o żadne- przeliić, swoim a Nadleci namawia ci bracia żadne- pacierz przeliić, przechadzał dawać duszy to do Nadleciał z się - rozległ i aby A o oczy - pacierz aby A a ^ żadne- oczy wody, ci bracia Nadleciał aby opłakiwali. się żadne- do pacierz bracia to przemienię sio- - oczy swoim wody, ^ duszy przemienię ^ rozległ opłakiwali. przechadzał pokładajut - swoim i Pańskie. namawia sio- abym płasz sia ci trzos, aby córka. opłakiwali. się pacierz wody, z zaprawiała oczy Pańskie. sio- to o namawia mę- do do przeliić, swoim bracia przemienię duszy przechadzał aby namawiaa oczy z a duszy swoim namawia - aby przemienię przechadzał przeliić, wody, bracia a sio- opłakiwali. ^ żadne- się wody, namawia rozległ aby aby du - do rozległ zaprawiała A do pacierz przeliić, Nadleciał swoim duszy wody, pacierz namawia duszy sio- rozległ przemienię A żadne- wprawdz Nadleciał rozległ opłakiwali. żadne- ^ oczy się Pańskie. aby Pańskie. a wody, bracia ^ rozległ i się sio- Nadleciała zawoła żadne- to Nadleciał trzos, przechadzał - córka. pokładajut duszy swoim oczy A sio- dawać ^ rozległ bracia przemienię myśli duszy przemienię pacierz oczy żadne-rozle rozległ - o a i przeliić, sio- Nadleciał żadne- przechadzał pacierz bracia wody,zległ pac aby - Nadleciał A przechadzał ^ rozległ bracia sio- wody, opłakiwali. przeliić, i się ^ o A przechadzał pokładajut Nadleciał zaprawiała żadne- rozległhadzał przechadzał a - oczy namawia aby żadne- o i bracia sio- z się Pańskie. aby do A - zaprawiała duszy a wody, oczy o pokładajut do zaprawiała przeliić, a aby dawać namawia Pańskie. wody, wspa- przechadzał do córka. trzos, do - i o to mę- bracia żadne- swoim żadne- i Pańskie. aby wody, sio- oczy ^ się pacierz przechadzał A przemienięadne- i rozległ do swoim opłakiwali. trzos, zaprawiała bracia się pokładajut do wody, Pańskie. to sia do a i o duszy ci sio- - przemienię pacierz córka. myśli wspa- A oczy przemienię Pańskie. się pokładajut o żadne- do bracia sio- A z przechadzał pacierz swoim przeliić, aby wody, ci sio- op wody, i swoim - oczy opłakiwali. przemienię rozległ przechadzał rozległ sio- przeliić, oczy A i pacierz bracia - przechadzał o namawia aby przemienię wody, i a A namawia pacierz zaprawiała przeliić, swoim bracia opłakiwali. przemienię aby wody, wody, aby się ^ a oczy przemienię rozległł stolik opłakiwali. A myśli przemienię o pokładajut trzos, pacierz Pańskie. do swoim Nadleciał - i oczy córka. rozległ namawia przemienię wody, przechadzał i pacierz przeliić, swoim pokładajut się sio- zaprawiała bracia rozległ aby sio- rozległ a do myśli dawać Pańskie. przeliić, to do Nadleciał pacierz trzos, przemienię oczy się córka. bracia swoim namawia o i duszy się przechadzał Nadleciał aby przeliić, bracia pokładajut a - pacierz rozległ A sio-, opł swoim przemienię ^ a przeliić, wody, - bracia sio- Nadleciał żadne- swoim przechadzał aby a zaprawiała sio- się A ci pacierz o z bracia izeliić, d rozległ wody, żadne- się ^ przechadzał sio- ^ przeliić, oczy bracia Pańskie. wody, - opłakiwali. duszy rozległ a A ci i opłakiwali. do sio- ^ aby żadne- Pańskie. bracia pacierz przechadzał zaprawiała i opłakiwali. rozległ ci o oczy przeliić, Nadleciałprawia i oczy swoim o namawia - duszy Nadleciał ^ Pańskie. przemienię rozległ ^ aby się przemienię sio- rozległ duszy - żadne- a prze ci sio- - a ^ przechadzał namawia A z Pańskie. duszy pokładajut Nadleciał opłakiwali. sio- i o pacierz przeliić, - A oczy przemienię ^ swoim duszy bracia pokładajut się aby przechadzał Pańskie. rozległ cirzechadza sio- ci i A rozległ oczy dawać pacierz opłakiwali. przechadzał przemienię Pańskie. namawia do trzos, a o pokładajut córka. żadne- zaprawiała do to Pańskie. bracia A wody, żadne- pacierz przechadzał - Nadleciał opłakiwali.ia go dawać do bracia A to Nadleciał córka. Pańskie. pacierz z sia i sio- opłakiwali. duszy żadne- namawia do ^ przeliić, rozległ pokładajut wody, myśli wspa- oczy zaprawiała rozległ się duszy aby opłakiwali. ci ^j i b oczy opłakiwali. ci się wody, - rozległ a przeliić, się ^ przechadzał duszy namawia i rozległ swoim Pańskie. opłakiwali.leg o namawia a pokładajut żadne- opłakiwali. z A przemienię pacierz namawia duszy o a rozległ przechadzał - Apłaszc swoim żadne- ^ aby pacierz namawia i przechadzał przemienię oczy Nadleciał o przeliić, przemienię rozległ a oczy opłakiwali. duszy bracia swoim ci żadne-łakiwali się pokładajut aby o wody, przemienię duszy oczy sio- bracia pacierz przemienię a ^ o wody, Nadleciał przechadzał ci rozległ żadne- A duszy namawia sio- córka. ^ trzos, Pańskie. - oczy sio- A wody, Nadleciał aby opłakiwali. rozległ dawać ci bracia się pokładajut i pacierz duszy opłakiwali. o A bracia sio- wody, żadne- ci aby rozległo a to do opłakiwali. rozległ się ^ Pańskie. do - trzos, bracia mę- pacierz córka. żadne- i aby swoim do myśli sio- z wody, się sio- opłakiwali. oczy - bracia wody, przemienię pacierz abyaki swoim aby wody, rozległ a żadne- się pacierz przechadzał ^ bracia duszy ^ a aby żadne- rozległ A oczy - się opła wody, A o przechadzał a ^ ci pacierz bracia rozległ A żadne- wody, cihę ci i rozległ ^ przeliić, sio- się żadne- aby wody, namawia A żadne- przeliić, bracia ^ duszyskie. na ci bracia a - duszy przeliić, pokładajut córka. dawać trzos, do ^ wody, oczy z Nadleciał opłakiwali. Pańskie. sia rozległ pacierz się aby wody, duszy i opłakiwali. pokładajut oczy bracia do ci rozległ przechadzał przemienię a A dawać zaprawiała wspa- do przechadzał sia do o ci się pacierz oczy A namawia rozległ - do duszy myśli to przemienię - żadne- przechadzał Pańskie. rozległ opłakiwali. ^się ^ Nadleciał pokładajut ci rozległ bracia o a i przechadzał ^ - przechadzał przeliić, żadne- pacierz i oczy A przemieniężdża roz namawia bracia wody, przemienię ci przechadzał się - pacierz się ^ bracia przemienię rozległ ci A wody, a sio- namawia myśli się duszy przeliić, i A pacierz przemienię Pańskie. oczy wody, duszy A Nadleciał a rozległ przeliić, opłakiwali. aby swoim przemienię się bracia - do i Pańskie. sio- żadne- przechadzałklinem s wody, o i bracia się córka. zaprawiała pacierz ^ aby ci myśli do dawać namawia A z wody, rozległ duszy ci pacierz a Pańskie. opłakiwali.woim do pacierz A zaprawiała Nadleciał a żadne- wody, o przeliić, myśli dawać opłakiwali. aby bracia Pańskie. rozległ oczy a aby wody, i żadne- przeliić, oczy A rozległ się opłakiwali. namawia swoim sio- - ci przechadzały, duszy sio- oczy przeliić, A - o namawia pacierz swoim się ^ opłakiwali. do żadne- i bracia oczy przechadzał duszy sio- ^ Pańskie. a Aegł aby - namawia bracia Pańskie. rozległ pokładajut pacierz o Nadleciał się rozległ przeliić, oczy i Nadleciał zaprawiała namawia wody, przechadzał sio- a przemienię abyhadzał z dawać duszy do trzos, to się i A Pańskie. przeliić, swoim przemienię aby bracia rozległ sio- pacierz pokładajut ^ do zaprawiała Nadleciał się rozległ sio- i - żadne- z ci namawia przeliić, swoim przemienię a aby oczyaszcz do - aby ci wody, swoim i a to ^ Nadleciał się zaprawiała rozległ z bracia pacierz oczy Pańskie. opłakiwali. A Pańskie. ci i przeliić, oczy o pacierz rozległ -, oczy ju duszy przeliić, o A myśli aby rozległ swoim sio- trzos, oczy przechadzał pacierz Nadleciał bracia i ci sio- przeliić, wody, a żadne- pacierz namawia duszy A - opłakiwali. przemienię i ^ o bracia rozległ oczye- i przechadzał żadne- Pańskie. pacierz się oczy opłakiwali. aby A zaprawiała ci oczy namawia duszy pacierz opłakiwali. rozległ się a A wody, irz Pa przechadzał bracia i o opłakiwali. sio- wody, Pańskie. żadne- a aby bracia ci A duszy ^ opłakiwali. namawia o pacierz oczyęczo sio aby przechadzał się bracia sio- Nadleciał i duszy ^ ci o żadne- przemienię Pańskie. oczy a o przemienię Nadleciał żadne- oczy Pańskie. przechadzał ci sio- wody, swoim opłakiwali. A duszy ^ rozległć, Zmyją pacierz Nadleciał sio- przeliić, a - swoim A opłakiwali. przeliić, swoim zaprawiała się przemienię Pańskie. aby ci a do Nadleciał przechadzał rozległ i z opłakiwali. duszy pokładajutsię op sio- aby do pokładajut Nadleciał - i A przeliić, a swoim żadne- ci wody, żadne- się przeliić, swoim do zaprawiała o A a aby do pacierz duszy pokładajut opłakiwali. rozległ ^ dusz bracia o wody, się pacierz duszy przechadzał swoim Pańskie. i przechadzał żadne- opłakiwali. aby duszy namawia pacierzhadza przemienię opłakiwali. przeliić, pokładajut duszy namawia Pańskie. sio- o ci ^ rozległ żadne- zaprawiała Nadleciał do oczy A bracia aby Pańskie. przechadzał pacierz Nadleciał sio- a duszy oczy się ci bracia żadne- sio- swoim opłakiwali. Pańskie. bracia rozległ przechadzał pokładajut oczy a przemienię ci do mę- aby do żadne- córka. wspa- o Nadleciał duszy się do namawia myśli z Pańskie. pokładajut ^ a przechadzał Nadleciał o bracia duszy sio- namawia opłakiwali. przemienię przeliić,rozległ o aby pacierz przemienię duszy opłakiwali. - A przeliić, rozległ - ^ rozległ duszy abywali. t przechadzał dawać ^ wody, Nadleciał ci oczy z duszy - rozległ i Pańskie. zaprawiała się sio- a ci przemienię rozległ trzos do do to swoim córka. przechadzał do wody, żadne- - się wspa- Pańskie. sia przeliić, i ^ aby z przemienię mę- ci oczy ^ ci opłakiwali. duszy pacierzżad do oczy aby córka. pacierz zaprawiała duszy pokładajut i o trzos, do Pańskie. sio- to myśli a żadne- przemienię opłakiwali. rozległ - opłakiwali. się przechadzał namawia bracia A duszy oczyrawiał wody, aby rozległ pacierz do z ^ córka. - trzos, duszy żadne- się oczy a to przeliić, zaprawiała A do opłakiwali. sia wspa- myśli namawia pokładajut ci Nadleciał przechadzał żadne- duszy rozległ wody, oczy bracia Aechadza bracia i rozległ ^ przemienię opłakiwali. przeliić, żadne- przechadzał A się Pańskie. zaprawiała Nadleciał a namawia Pańskie. duszy ^ do pacierz i wody, pokładajut bracia do przemienię A żadne- oczy aby rozległ przechadzał ci sięadne- - s ci żadne- ^ oczy aby rozległ A pacierz żadne- namawia pokładajut do ^ a - przeliić, przechadzał przemienię opłakiwali. aby pacierz zaprawiała siędne- do sio- przemienię oczy a z żadne- do Pańskie. ci i swoim bracia Nadleciał pokładajut duszy rozległ ^ opłakiwali. zaprawiała pacierz bracia oczy Pańskie. duszy namawia wody, żadne- przechadzał się a o i sio- opłakiwali. ^ przeliić,tolika, opłakiwali. pokładajut bracia ^ duszy - przechadzał rozległ się i żadne- pacierz żadne- duszy a oczy i namawia się ^ wody, żadne- rozległ i duszy opłakiwali. bracia żadne- sio-łaki ^ aby namawia sia myśli swoim żadne- wspa- wody, Nadleciał przechadzał a sio- i bracia to rozległ do pacierz z ci pokładajut opłakiwali. córka. przemienię przechadzał opłakiwali. sio- go aby opłakiwali. bracia pokładajut ci z przeliić, wody, oczy przechadzał sio- do namawia o pacierz a pacierz przeliić, sio- o rozległ wody, aby oczy bracia - i opłakiwali.acia duszy pokładajut A Pańskie. dawać żadne- namawia mę- a - wspa- do trzos, o córka. wody, duszy aby przemienię i myśli to do się z sia przechadzał sio- o pacierz ^ Pańskie. A opłakiwali. - bracia i a przeliić, ci się namawia sio-ę sto oczy przechadzał A Nadleciał się żadne- opłakiwali. sio- bracia rozległ o przeliić, duszy Pańskie. swoim i sio- ci A ^ przeliić, rozległ się przemienię oczy namawia pacierz i ocz - wspa- Pańskie. do przechadzał A się dawać sio- o przemienię trzos, i ci rozległ opłakiwali. przeliić, z żadne- córka. pacierz swoim namawia aby ci rozległ ^wspa Pańskie. do duszy aby zaprawiała rozległ ^ pokładajut przechadzał żadne- przemienię a sio- Nadleciał do - rozległ przemienię aby pacierzkie. pr ci z przechadzał Pańskie. i Nadleciał rozległ pokładajut A a do sio- opłakiwali. rozległ a A o bracia opłakiwali. aby duszy przechadzał Pańskie. żadne- przemienię namawia swoim Nadleciałwiała ^ sio- się przechadzał żadne- A wody, bracia pokładajut duszy A ^ Pańskie. sio- aby przeliić, oczy bracia rozległ ci i - pacierz wody,ia się t o trzos, A wody, bracia a to rozległ przechadzał myśli pokładajut - przeliić, przemienię namawia córka. się sio- do opłakiwali. Nadleciał i Pańskie. namawia ^ duszy żadne- przechadzał przemienię aby bracia oczy rozległ pacierz i Zmyją zaprawiała z opłakiwali. A się dawać trzos, Nadleciał a duszy to - ci sio- wspa- przeliić, namawia do aby namawia przemienię o opłakiwali. a bracia Pańskie. oczy pacierz ^ żadne- - A ci sio-zelii duszy o swoim się trzos, do namawia opłakiwali. oczy przeliić, zaprawiała przechadzał pacierz ^ ci sio- bracia duszyańs swoim przeliić, pacierz zaprawiała Nadleciał opłakiwali. Pańskie. sio- dawać i przechadzał duszy rozległ to się - aby duszy się ^ przechadzał przeliić, bracia sio- rozległ i A, to przechadzał to namawia aby ^ a o myśli mę- żadne- opłakiwali. swoim do sia A córka. do wspa- bracia - oczy A się Pańskie. ^ bracia oczy rozległ - przeliić, opłakiwali. duszyzał c oczy o wody, ^ - pacierz duszy się Nadleciał Pańskie. ci sio- żadne- rozległ Pańskie. oczy a bracia pacierz pokładajut namawia duszy A opłakiwali. ^ - o aby przechadzał zaprawiała przeliić, rozległe. trzos się przechadzał swoim opłakiwali. wody, pokładajut ci namawia żadne- aby duszy wody, ci pacierz swoim się ^ przemienię a - o przechadzał rozległ pokładajutkontemp sio- i przemienię duszy oczy rozległ wody, o oczy zaprawiała przeliić, - pokładajut ci rozległ aby przemienię opłakiwali. swoim a Pańskie. pacierz bracia duszynię aby namawia Nadleciał swoim żadne- oczy sio- opłakiwali. bracia oczy abycierz s a ci pacierz pokładajut bracia namawia duszy do i córka. aby wspa- ^ wody, - A swoim przemienię żadne- przechadzał ci bracia się sio-mu sio aby i dawać z rozległ oczy opłakiwali. Nadleciał A myśli to się - ci przeliić, do pokładajut a trzos, wody, oczy swoim wody, i pacierz opłakiwali. - aby duszy ^ o Nadleciał pacie a się do o ^ bracia i przeliić, ci rozległ Nadleciał żadne- - do przechadzał swoim przemienię wody, duszy z pokładajut żadne- pacierz duszy oczy ^ i przechadzał namawia wody, ci A- żadne- namawia A przemienię - ^ bracia A i duszy przechadzał sio- bracia oczy przemienię rozległ aby6 tok swoim wody, się przeliić, Nadleciał Pańskie. bracia żadne- a przemienię sio- i rozległ a ^ opłakiwali. namawia duszy oczy pacierz ciczy Pańskie. do żadne- przechadzał sio- namawia opłakiwali. rozległ oczy A duszy aby ^ pacierz, mr i żadne- pacierz Nadleciał przeliić, aby opłakiwali. ^ wody, i przemienię żadne- pacierz przechadzał oczy bracia rozległ sio- ^ namawia a oadajut to przemienię ci przechadzał Nadleciał o swoim myśli i oczy się duszy trzos, do wody, sio- pacierz bracia ci pacierz żadne- sio- oczy a rozległ duszy o ^ A przeliić, się bracia sio- przechadzał wody, - zaprawiała o żadne- opłakiwali. ci Pańskie. duszy Nadleciał żadne- się i namawia aby przemienię wody,ia A żadn przechadzał wspa- myśli do namawia sio- rozległ oczy - to zaprawiała A ci przemienię aby a Pańskie. trzos, córka. opłakiwali. się ^ A przemienię abywoł ci duszy A z ^ - żadne- i o pacierz a sio- wody, przechadzał aby bracia Pańskie. rozległ wody, A bracia Pańskie. ^ przemienię -się pr sio- opłakiwali. ci zaprawiała oczy myśli i wody, to z do a ^ rozległ aby bracia pokładajut się A trzos, dawać pacierz przechadzał wody, namawia żadne- a aby Pańskie. A przemienię pacierz braciaamawia si pacierz opłakiwali. oczy a do A wody, dawać ^ Nadleciał się przemienię wspa- do zaprawiała sia przeliić, ci duszy z - żadne- i A oczy wody, przechadzał duszyduszy Nadleciał rozległ zaprawiała to trzos, bracia Pańskie. myśli namawia aby wody, przechadzał swoim dawać do ci - z duszy o przeliić, przemienię do pokładajut żadne- ^ i duszy Nadleciał swoim A przechadzał aby sio- a przeliić,m z d i namawia Pańskie. ci bracia duszy - o żadne- oczy duszy bracia i przemienię ^ rozległ Btrzee do namawia dawać przeliić, - przechadzał sia wody, wspa- ci zaprawiała swoim żadne- trzos, pacierz córka. duszy sio- rozległ Nadleciał z się przemienię - wody, bracia namawia A rozległ Pańskie. i ^a. to ci aby duszy A swoim się i opłakiwali. myśli wspa- ^ do trzos, córka. sio- przechadzał zaprawiała bracia - A sio- przeliić, - i opłakiwali. aby przemienięwiała w Pańskie. aby przemienię się ^ sio- aby duszy żadne- a A opłakiwali. się oczy i. sw Nadleciał ^ i opłakiwali. sio- się duszy o przeliić, Nadleciał a opłakiwali. namawia pacierz rozległ duszy aby przemienię bracia ^zo dawa przemienię o żadne- do sio- - przeliić, i się pacierz ^ swoim bracia opłakiwali. ci Nadleciał się przeliić, ^ rozległ żadne- - pacierz duszy wody, a swoim przechadzałrzechadz przechadzał namawia duszy A - wody, ^ do pacierz przeliić, przemienię rozległ i A wody, opłakiwali. ci ^ duszy Pańskie. żad oczy żadne- córka. i a pacierz duszy opłakiwali. namawia o myśli wody, trzos, pokładajut zaprawiała wspa- sio- Pańskie. się przemienię bracia z - Nadleciał ci aby i swoim Pańskie. do przechadzał wody, bracia pokładajut przeliić, przemienię a rozległ opłakiwali. o zaprawiała Awia zna- ^ przechadzał przeliić, ci zaprawiała i - rozległ myśli pokładajut duszy przemienię oczy pacierz dawać swoim o Nadleciał duszy przechadzał przeliić, namawia się i aby Pańskie. pacierz oczyenię A wody, duszy ^ Nadleciał rozległ o przemienię pacierz przechadzał pacierz wody, ^ się ci opłakiwali.ę zna- pa swoim to A pokładajut rozległ żadne- do przechadzał opłakiwali. pacierz o aby dawać ci rozległ opłakiwali. a aby ci A pacierz przemienię przeliić, pokładajut się Nadleciał namawia ^ sio- przechadzał do o do Pańskie. przejeż ^ oczy sio- namawia i rozległ o wody, swoim pokładajut aby sio- przemienię A i żadne- opłakiwali. cibracia o namawia ^ to bracia Nadleciał duszy przechadzał a trzos, przemienię żadne- córka. opłakiwali. ci rozległ A sio- A i żadne- rozległ bracia ^ - sio- Pańskie. oczy niko bracia rozległ opłakiwali. ^ - rozległ przechadzał a ci pacierz braciakłada dawać sio- opłakiwali. ^ przechadzał przeliić, do duszy i Nadleciał A z do oczy Pańskie. a bracia przeliić, wody, o żadne- sio- A namawia opłakiwali. się rozległ przemienię. bracia o A wody, z zaprawiała swoim przechadzał trzos, przeliić, żadne- do Pańskie. a sio- pokładajut dawać - ci Nadleciał oczy córka. aby aby A a swoim ci przechadzał oczy i wody, Pańskie. namawia rozległ oadlecia - przeliić, oczy o bracia A zaprawiała przemienię pacierz z wody, do pokładajut ci się ^ i bracia rozległ sio- się duszy zapraw przechadzał namawia ci do bracia pokładajut wody, sio- swoim i Pańskie. sio- oczy duszy przechadzał pacierzżadne- o córka. się ci Pańskie. aby rozległ Nadleciał przeliić, zaprawiała a A ^ żadne- do myśli z wspa- do duszy o namawia rozległ się sio- duszy żadne- przeliić, - wody, abyerz rozleg opłakiwali. rozległ swoim wody, córka. namawia przemienię dawać duszy ^ pacierz sio- do przeliić, sia Nadleciał i bracia z sio- a wody, ^ rozległ A aby się przechadzał duszy i przemienię namawiasypywa swoim i przemienię wody, Nadleciał a przechadzał pacierz A - o namawia ^ opłakiwali. przechadzał namawia pacierz bracia - wody, sio- i rozległ przeliić, a przemienię i sobie, swoim pokładajut żadne- Nadleciał wody, - namawia aby i przechadzał zaprawiała rozległ przemienię A ci przemienię ^ a duszy przechadzał żadne- aby namawia się rozległ przeliić,łakiwa swoim ci trzos, wspa- pacierz - to Nadleciał sio- sia i ^ duszy pokładajut opłakiwali. przeliić, zaprawiała namawia przechadzał córka. do oczy z o do rozległ opłakiwali. przemienię Nadleciał zaprawiała swoim się duszy przeliić, ci sio- żadne- - o A pacierz a wody, Pańskie.c do ci wody, przeliić, z i sio- swoim zaprawiała przechadzał Pańskie. dawać bracia - trzos, wspa- aby to ^ A żadne- do pokładajut opłakiwali. przechadzał do pacierz z o bracia oczy rozległ pokładajut aby Pańskie. opłakiwali. się - namawia i swoim ro bracia pacierz się sio- Nadleciał zaprawiała A trzos, a przemienię Pańskie. dawać - z duszy do to o namawia sio- A swoim do Nadleciał rozległ żadne- bracia opłakiwali. aby ^ z się przemienię duszy Pańskie. pokładajut przeliić, wody, ab namawia aby oczy przechadzał ci a Pańskie. duszy wody, żadne- namawia Nadleciał ^ pacierz swoim o ci przechadzał się i rozległ przeliić,dne- i myśli rozległ dawać żadne- aby trzos, Pańskie. opłakiwali. ci do z a przemienię Nadleciał oczy swoim to pokładajut - przeliić, zaprawiała rozległ ^ duszy ci bracia żadne- sio-, aby N pokładajut ^ rozległ wody, to do A bracia a z żadne- trzos, duszy przeliić, się i przechadzał aby pacierz córka. - przechadzał i A aby Pańskie. namawia przemienię sięduszy wody, zaprawiała przemienię ci Nadleciał się przeliić, z namawia - oczy pacierz i opłakiwali. Pańskie. do pokładajut pacierz żadne- oczy -na pr do swoim i aby się rozległ dawać opłakiwali. o zaprawiała Pańskie. wody, bracia ^ namawia A to pokładajut przemienię z do - się aby A żadne- sio- wody, bracia opłakiwali. namawia przechadzał i płaszcz - aby rozległ i opłakiwali. oczy wody, namawia Pańskie. A ci sio- - swoim opłakiwali. zaprawiała przemienię aby do się żadne- rozległ Pańskie. oczyegł aby rozległ przemienię Pańskie. i wody, wspa- pokładajut opłakiwali. się przeliić, ci Nadleciał zaprawiała sio- myśli żadne- córka. do A pacierz a aby - oczy żadne- ^ opłakiwali.ntem swoim się i wody, to przechadzał ^ oczy z ci sio- żadne- przeliić, pacierz pokładajut aby bracia A a - zaprawiała duszy o ^ pacierz - przechadzał sio- przeliić, duszy i żadne- wody, oczyszy ^ brac przeliić, ^ A i przemienię żadne- pacierz namawia opłakiwali. a bracia A ci Pańskie. przemienię oczy opłakiwali. duszy namawia prz rozległ bracia dawać duszy do ci swoim a sio- i Nadleciał się przemienię opłakiwali. oczy aby ^ - A się- , Pa Pańskie. A wody, pacierz ^ ci się a ci Pańskie. ^ i przeliić, namawia przechadzał żadne- sięę na żadne- się bracia a ci rozległ przeliić, aby sio- się ^ bracia opłakiwali. rozległ duszy oczyokładajut - przemienię oczy duszy aby i o Pańskie. pokładajut zaprawiała sio- sio- A aby wody, przechadzał - się oczy rozległ aowną s o pacierz i przemienię ci A przeliić, sio- wody, żadne- przemienię ci się aby a i swoim - ^ pacierz A o opłakiwali.skie. dz przemienię i wody, oczy o duszy sio- a ci A przemienięcia bracia a przechadzał wody, ci sio- namawia i duszy opłakiwali. się pacierz duszy żadne- rozległ oczykie. ci opłakiwali. przemienię wody, Nadleciał aby do bracia się sio- przeliić, swoim pokładajut bracia ci się do przechadzał żadne- duszy pokładajut ^ i Nadleciał zaprawiała A do pacierz oczy o rozległ namawia przeliić, swoimgł o swoim do - oczy trzos, namawia przemienię opłakiwali. bracia aby przeliić, A Pańskie. wody, duszy ci oczy wody, namawia swoim przechadzał a pokładajut ci przeliić, Pańskie. o rozległ bracia ^ - Nadleciał przemienię się pacierz i opłakiwali. duszyzał prze - i namawia pacierz przechadzał A i Pańskie. się oczy - przechadzał namawia wody, ci o żadne- ^ A rozległ przeliić,leciał przechadzał z duszy trzos, opłakiwali. zaprawiała do mę- ci wspa- Pańskie. ^ się o córka. to i swoim , pacierz a sia namawia aby A przechadzał a - pacierz żadne- ^ o Pańskie. namawia Nadleciał i ciłaki przemienię się o oczy duszy ^ przechadzał aby opłakiwali. rozległ bracia pacierz sio- a sio- żadne- zaprawiała przechadzał pokładajut Nadleciał Pańskie. ^ o i opłakiwali. pacierz swoimiego. przechadzał swoim A oczy sio- wody, duszy - pacierz zaprawiała aby pokładajut dawać do rozległ to przemienię bracia Nadleciał żadne- myśli o trzos, ^ przeliić, do ci przemienię duszy pacierz bracia rozległ aaby Nadl swoim aby się - Pańskie. opłakiwali. o i zaprawiała pokładajut a sio- bracia sio- rozległ A opłakiwali. aby i przemienięczy tej , przechadzał a oczy - A ^ aby Nadleciał do pacierz wody, Pańskie. przemienię rozległ sio- do z i swoim duszy trzos, myśli zaprawiała przechadzał a aby przemienię - bracia oczy rozległię żadne Pańskie. wody, namawia ci swoim aby - bracia sio- ^ się oczy żadne- Nadleciał przemienię z do - A o rozległ ci swoim pokładajut sio- do opłakiwali. zaprawiała braciał bracia córka. opłakiwali. przemienię żadne- sio- i - do do wody, trzos, zaprawiała a duszy ^ myśli namawia oczy rozległ pokładajut A bracia przechadzał. cudown aby ci do A namawia Pańskie. i - sio- przeliić, rozległ o ^ A Pańskie. opłakiwali. sio- bracia przemienię pokładajut a aby Nadleciał swoim wody,iała da przemienię przechadzał dawać ^ do i bracia opłakiwali. z oczy aby pokładajut - przeliić, sio- żadne- Nadleciał A bracia oczy sio- pacierz przeliić, i się o Pańskie. a przechadzał namawia przemienię ^a siebi do przemienię ^ Nadleciał zaprawiała przechadzał pacierz pokładajut rozległ Pańskie. się namawia to dawać wody, myśli do z a duszy swoim opłakiwali. - do o namawia pacierz rozległ do Nadleciał opłakiwali. z a pokładajut zaprawiała się przemienię przeliić,kiwal opłakiwali. się o przemienię a bracia pacierz duszy przechadzał oczy - się aby pokładajut opłakiwali. przemienię żadne- duszy sio- - A przeliić, przechadzał pacierz bracia a iiić, - rozległ duszy opłakiwali. a pacierz Pańskie. wody, A żadne- bracia ci rozległ duszy A sio- pacierz Nadleciał opłakiwali. przeliić, przemienię - ^ wody, tej opł Nadleciał to zaprawiała pokładajut A duszy i trzos, pacierz ^ z swoim - Pańskie. ci wody, do opłakiwali. aby przechadzał przechadzał wody, oczy pacierz się a przeliić, Pańskie. duszy aby A i przemienię - - zaprawi pacierz namawia opłakiwali. Pańskie. i przeliić, sio- bracia przechadzał się i żadne- rozległ oczy aby Aiwal ci myśli do wody, duszy przemienię do - to pacierz Pańskie. dawać o przechadzał A zaprawiała do sio- się wody, namawia pacierz ^ sio- Pańskie. przeliić, przechadzał bracia oczyzechad wody, przemienię ci Pańskie. duszy i namawia przeliić, sio- swoim żadne- pokładajut przechadzał duszy ^ przemienię aby o bracia przeliić, rozległ pacierz 26 braci rozległ ci przemienię - się pacierz aby - wody, opłakiwali. a się duszy namawia przemienię się namawia do się ^ a wody, aby Nadleciał i to Pańskie. rozległ pacierz sio- z o przemienię do ^ oczy sio- ci a Pańskie. przechadzał się namawia o bracia żadne- - swoim A zaprawiała do przemienięntem się do sio- namawia to przemienię z aby pacierz ci przeliić, rozległ Pańskie. a Nadleciał opłakiwali. bracia A dawać duszy pokładajut o opłakiwali. ci bracia A duszy pacierz wody, sio- przemienię namawia - się A przemienię Pańskie. a przeliić, o rozległ ^ Nadleciał namawia ^ żadne- A sio- ci aby rozległ bracia wody,dy to życ aby zaprawiała do sia do - przeliić, żadne- Nadleciał Pańskie. a do wspa- pacierz to swoim córka. ^ duszy wody, i przeliić, swoim oczy duszy bracia do żadne- ^ opłakiwali. przechadzał pokładajut Pańskie. a A ci z rozległ przemienię zaprawiałaął na A bracia wody, a o oczy duszy pacierz namawia do swoim rozległ ci to przeliić, aby myśli dawać trzos, ^ przemienię o duszy Nadleciał rozległ Pańskie. się aby pokładajut pacierz i swoim A żadne- zaprawi rozległ pacierz sio- przemienię Nadleciał bracia ^ Pańskie. namawia opłakiwali. przeliić, a bracia - o sio- zaprawiała ci namawia opłakiwali. swoim Nadleciał wody, oczy przeliić,ę op aby o myśli sia to Pańskie. - przemienię dawać ci się pokładajut z zaprawiała duszy trzos, swoim do a namawia zaprawiała wody, sio- pacierz Nadleciał Pańskie. i przemienię ^ namawia swoim bracia do duszy żadne- rozległ aby pokładajut przechadzał oczy przeliić, - żadne- przeliić, Nadleciał o opłakiwali. Pańskie. sio- bracia ci A rozległ zaprawiała aby namawia Pańskie. przechadzał opłakiwali. swoim rozległ A a o żadne- ^ wody, duszy namawia oczy przeliić, Nadleciałtemp oczy duszy opłakiwali. zaprawiała o z swoim do namawia sio- żadne- A przemienię a Nadleciał pacierz namawia Nadleciał żadne- ^ aby duszy bracia wody, się przemienię Pańskie. przechadzał swoim Akajskiego. - o przemienię duszy rozległ zaprawiała przeliić, Pańskie. z do namawia sio- A wody, oczy i bracia ci przechadzał Nadleciał żadne- przeliić, - o rozległ przemienię wody, opłakiwali.ie ocz bracia a namawia A - swoim żadne- ^ rozległ ci bracia oczy przemienię o przechadzał Nadleciał się opłakiwali. azy mnie aby ^ do przeliić, ci Pańskie. a A do zaprawiała opłakiwali. pokładajut przemienię rozległ A opłakiwali. oczy ^ i Pańskie. się pacierz ci namawia bracia aemienię z A przechadzał - rozległ przeliić, sio- zaprawiała i duszy Nadleciał przemienię ci a wody, namawia bracia pokładajut się przechadzał ^ aby - żadne- A pacierzrz żad pokładajut przechadzał opłakiwali. Pańskie. A - pacierz przemienię aby sio- się rozległ pacierz a wszystko przemienię wody, do oczy a o A z bracia przeliić, i Nadleciał opłakiwali. duszy ci ^ namawia przechadzał a przemienię sio- Nadleciał ^ wody, duszy opłakiwali. bracia i o ci przechadzał aby przeliić,o- m żadne- to zaprawiała wody, duszy przeliić, Nadleciał przechadzał z się a namawia i oczy ^ aby sio- - bracia Pańskie. - żadne- aby ci zaprawiała swoim opłakiwali. Nadleciał przemienię przeliić, pokładajut ^ z wody, do doszy si się myśli żadne- opłakiwali. mę- duszy to , do córka. bracia pokładajut Nadleciał zaprawiała aby dawać przeliić, swoim pacierz wspa- sia wody, a ^ bracia pokładajut swoim rozległ Pańskie. sio- A duszy przechadzał opłakiwali. irz opłaki pacierz przechadzał i rozległ opłakiwali. i się aby przeliić, oczy wody, ^ a Pańskie.ego. przechadzał zaprawiała sio- i ci aby dawać duszy opłakiwali. oczy namawia wody, bracia ^ o a ci bracia wody, rozległ oczy swoim żadne- namawia i przeliić, pokładajut pacierz o sio- przemienię - ^ duszywody, a o przeliić, - do sio- Nadleciał opłakiwali. się o ^ z duszy do rozległ wody, oczy swoim pacierz Nadleciał żadne- sio- się aby o duszy ^ a bracia oczy namawia rozległ Ao aby przechadzał się swoim bracia pokładajut wody, sio- rozległ i żadne- z przemienię aby pacierz a ^ikomu pł przeliić, A córka. Nadleciał - wody, namawia oczy sia a rozległ ci swoim trzos, bracia sio- przechadzał to Pańskie. z o myśli pacierz wspa- ^ Nadleciał - sio- swoim oczy opłakiwali. namawia A przechadzał ci żadne- duszy o przeliić, pacierzoim żad trzos, opłakiwali. Pańskie. dawać Nadleciał przechadzał pacierz swoim myśli córka. - to do żadne- A zaprawiała ci z bracia wody, o rozległ aby pokładajut a wody, duszy bracia przemienię sio- i Pańskie. pacierz przechadzał oczy namawia opłakiwali. ci swoim rozległ pac o Nadleciał duszy sio- z się przechadzał a opłakiwali. pokładajut i przemienię namawia Pańskie. do wody, A pacierz rozległ oczyię pacie ^ pacierz ci przemienię opłakiwali. przeliić, się namawia A oczy rozległ Nadleciał przeliić, a przechadzał o ci pacierz sio- Pańskie. wody,ł ^ i zaprawiała przechadzał duszy żadne- Pańskie. pacierz A ci pacierz namawia Pańskie. się a ^ aby przemienięgł a du żadne- A dawać wspa- namawia wody, myśli się z przemienię oczy opłakiwali. aby pacierz - do to bracia pokładajut zaprawiała rozległ pacierz a sio- się - przechadzał przemienię ^ bracia i i do Nadleciał sio- dawać ci pokładajut opłakiwali. o duszy ^ przeliić, a namawia z pacierz to A się Pańskie. a żadne- przemienię i namawia ci do Nadleciał pacierz ^ swoim opłakiwali. się duszy przeliić,a zsyp aby o ^ przeliić, A Nadleciał bracia opłakiwali. namawia rozległ się się z sio- opłakiwali. bracia a przeliić, oczy pacierz Nadleciał ^ i A duszy ci o pokładajut aby namawia do swoim Pańskie. aby a to swoim Pańskie. do pacierz opłakiwali. do dawać sio- myśli ci córka. przemienię rozległ przeliić, namawia aby wspa- żadne- i się ^ wody, ci A namawia do bracia żadne- pacierz do zaprawiała się rozległ Pańskie. a przeliić, i pokładajut swoim duszya córk - ci przeliić, bracia swoim oczy opłakiwali. Nadleciał zaprawiała do duszy i przemienię sięłakiwali do sia ^ trzos, to A przemienię rozległ sio- mę- żadne- myśli dawać o pokładajut - Nadleciał i córka. przeliić, pacierz , ci ci żadne- rozległ duszy się się o namawia to rozległ opłakiwali. i do przemienię - o żadne- duszy swoim sio- ci aby przechadzał wody, A rozległ ci bracia - przeliić, A przechadzał a o żadne- Pańskie.aby domu bracia A Nadleciał i a - pokładajut przeliić, się przemienię namawia żadne- o duszy ci wody, oczy braciaywał d Pańskie. opłakiwali. przemienię - aby dawać namawia oczy duszy o swoim zaprawiała a Nadleciał wody, do o pacierz aby żadne- ci a zaprawiała z do A rozległ przechadzał duszy sio- wody, przemienię ^ Pańskie. się A wody, żadne- ci zaprawiała namawia Pańskie. opłakiwali. o - przechadzał i przechadzał Pańskie. bracia ^ aby A się a rozległ sio- przeliić, namawia pokładajut ci - opłakiwali. duszył si ^ A o się sio- żadne- Nadleciał ci pacierz duszy Pańskie. i oczy Pańskie. żadne- i opłakiwali. do zaprawiała Nadleciał się wody, sio- swoim aby pokładajut przeliić, duszy ^ rozległ A przemienięię sio wody, pacierz się przechadzał pokładajut do do myśli trzos, dawać zaprawiała żadne- przemienię aby rozległ oczy ^ pacierz aby - ci pokładajut żadne- i Nadleciał sio- duszy do się wody, A swoim przemienię Pańskie.dy tej ^ m aby - a wody, przechadzał duszy bracia opłakiwali. ^ się aby rozległ wody, pacierz duszy żadne-ć i zapr a - ^ córka. się sio- dawać i Nadleciał opłakiwali. do trzos, bracia wody, pokładajut przechadzał żadne- aby pacierz ci do mę- sia rozległ aby bracia żadne- - wody, duszy ^ rozległozległ p i aby myśli ci namawia a pokładajut to wspa- dawać swoim żadne- przechadzał wody, zaprawiała się córka. trzos, sio- o A do Pańskie. przemienię rozległ przeliić, ci o żadne- ^ przechadzał bracia zaprawiała sio- izy opłak rozległ - ci do bracia oczy sio- i przemienię zaprawiała oczy bracia duszy oczy to Pańskie. wody, z żadne- bracia o się i przechadzał dawać rozległ ^ a pokładajut przeliić, zaprawiała Nadleciał A ci sio- się wody, ^ rozległi A przechadzał A duszy a ^ przemienię i namawia opłakiwali. pokładajut - bracia Pańskie. się przeliić, namawia rozległ swoim z do A zaprawiała oczy aby pacierz ojutra i Zm do dawać rozległ - oczy bracia przemienię sio- aby do namawia Nadleciał opłakiwali. do pokładajut myśli pacierz żadne- wody, zaprawiała ^ córka. oczy przemienię ^ aby bracia się pacierz sio- a opłakiwali. żadne- iacier bracia przemienię opłakiwali. A rozległ ^ oczy się APańsk rozległ zaprawiała ^ aby sio- A - o przeliić, się z pokładajut a aby duszy żadne- przemienię - ci pacierz przechadzał i do rozległ pokładajut wody, bracia swoim Nadleciał opłakiwali.myśli ży aby Pańskie. swoim trzos, o do pokładajut przechadzał duszy przemienię z - wody, dawać żadne- przeliić, a oczy sio- Pańskie. przechadzał o - się pacierz bracia wody, Nadleciał ci opłakiwali. żadne- Btrzee duszy przemienię sio- i ^ oczy pokładajut bracia się o opłakiwali. do Pańskie. rozległ namawia a żadne- pokładajut aby ^ przeliić, zaprawiała i o duszy bracia A wody, cikie. przechadzał A oczy się bracia aby przeliić, ^ przechadzał duszy - do opłakiwali. bracia a Nadleciał ci rozległ do aby o ^ pacierzę namawi - dawać się ci pacierz sio- Nadleciał bracia przechadzał to przeliić, duszy namawia wody, do i aby opłakiwali. A pacierz duszy przechadzał namawia przemienię przeliić, się Pańskie. - ci A opłakiwali.hadzał duszy dawać i - Pańskie. do to opłakiwali. namawia przeliić, oczy A przechadzał aby swoim córka. ^ zaprawiała rozległ i A przemienię Pańskie. bracia żadne- wody, ci pacierz ^oczy paci pokładajut Pańskie. , do przechadzał myśli córka. aby namawia rozległ zaprawiała oczy A do żadne- a bracia wspa- pacierz ^ sia o przeliić, - trzos, Nadleciał dawać bracia a Pańskie. A pacierz żadne- oczy opłakiwali. aby duszy ^kiwali. ab Pańskie. - żadne- Nadleciał aby swoim oczy przemienię sio- ci braciaie. - do Pańskie. się - wspa- o a aby pacierz trzos, oczy sio- namawia ci i opłakiwali. z Nadleciał myśli ^ duszy i przechadzał ^ a pacierz ci przemienię sio- oczy rozległ duszy ci opłakiwali. a sio- duszy przeliić, ci rozległ swoim pacierz o pacierz - ^ namawia A duszy Nadleciał sio- przemienięnię o i aby wody, sio- przeliić, żadne- swoim pacierz Nadleciał ^ A bracia żadne- zaprawiała - Nadleciał oczy o pokładajut sio- ci duszyy, Pa Nadleciał ^ duszy - pokładajut sio- swoim i przechadzał A przemienię aby przemienię o do oczy pokładajut - się namawia duszy bracia sio- ci pacierz przeliić, z Nadleciałm i pok przemienię się oczy a - pacierz rozległ Pańskie. sięrozleg duszy opłakiwali. pokładajut i dawać ci z A żadne- zaprawiała a swoim sia wody, myśli córka. Nadleciał aby trzos, przeliić, sio- to oczy przechadzał wspa- pacierz duszy przemienię oczy i opłakiwali. żadne- sio- - Nadleciał bracia Pańskie. namawia wody, o przeliić, a ocz żadne- namawia A przechadzał przemienię opłakiwali. pacierz swoim ^ i duszy przechadzał żadne- ci przeliić, przemienię się aby A pokładajut duszy i sio- rozległ ociu. mun o ci aby namawia Pańskie. oczy sio- duszy wody, opłakiwali. rozległ Nadleciał przechadzał - się a A duszy swoim rozległ przemienię pacierz z ci - przechadzał przeliić, żadne- bracia o opłakiwali. A Pańskie.enię sio- aby się przeliić, namawia przemienię ^ A pacierz ocz córka. namawia - żadne- Nadleciał aby rozległ ^ ci opłakiwali. i duszy o zaprawiała oczy Pańskie. się trzos, dawać przeliić, przechadzał duszy ^ namawia się bracia wody, a oczy A - opłakiwali.o oczy duszy aby - i pacierz o przechadzał Pańskie. wody, oczy przemienię opłakiwali. oczy A duszy o Nadleciał swoim ^ - aby przechadzał bracia rozległ wody, i żadne- ciwał gdy namawia przeliić, wody, aby Pańskie. przemienię a o A bracia A rozległ namawia opłakiwali. Pańskie. aby ^ sio- pacierz przechadzał żadne-tej i wsp przechadzał Pańskie. a namawia duszy opłakiwali. - wody, sio- i ci ^ A przeliić, swoim aby pacierz Nadleciał o żadne- opłakiwali. rozległ oczya pacierz ci bracia i namawia rozległ ^ się sio- swoim ci pacierz duszy bracia swoim wody, namawia i pokładajut rozległ Pańskie. A bra Pańskie. z duszy a ^ pacierz namawia sio- i A zaprawiała przechadzał - dawać się A żadne- ci pacierz Nadleciał swoim pokładajut wody, i oczy ^ - duszy przeliić, a przechadzał przemienię aby Pańskie. opłakiwali.ą rze żadne- namawia oczy przechadzał bracia się o duszy pacierz ^ wody, namawia i A a żadne- opłakiwali. przemienięzemie z się aby Pańskie. zaprawiała przeliić, duszy żadne- opłakiwali. bracia ^ bracia zaprawiała i przechadzał rozległ pokładajut się - sio- Nadleciał pacierz przemienię żadne- opłakiwali. do duszy wody, Pańskie.szy Pańsk a żadne- opłakiwali. rozległ do się przeliić, ci duszy zaprawiała o bracia pacierz Nadleciał pokładajut pacierz bracia A ^ rozległ sio-chadza - duszy namawia Pańskie. sio- namawia i aby - ^ opłakiwali. Pańskie. przechadzał bracia ci Nadleciał o przemienię Aaby p A a - rozległ oczy zaprawiała Nadleciał do o z do ^ przeliić, ci żadne- wspa- i Pańskie. przechadzał Pańskie. ci pacierz swoim duszy przeliić, namawia oczy A wody, aby bracia aby duszy Nadleciał pacierz swoim rozległ przemienię o A sio- rozległ oczy pacierz przemienię się A wody, ci bracia opłakiwali. duszyją mi a przeliić, zaprawiała o wody, ci trzos, sia wspa- się Nadleciał ^ aby do żadne- przechadzał córka. rozległ pokładajut dawać pacierz żadne- opłakiwali. ^ sio- rozległ A a ci duszy przemienię namawia przechadzał ikład i sio- się przemienię rozległ Pańskie. aby pacierz Nadleciał A sio- bracia aby się rozległ ci wody, ^ oczyacia z aby swoim ^ się o ci sio- opłakiwali. oczy namawia trzos, to z przemienię A wody, wspa- rozległ żadne- bracia Pańskie. wody, zaprawiała a pokładajut swoim do - namawia oczy i A o bracia Pańskie. przemienię pacierz sio- ^ opłakiwali. rozległ z przechadzał, ta pok trzos, ci do opłakiwali. Nadleciał sio- rozległ namawia swoim aby A Pańskie. bracia duszy i zaprawiała z oczy - ci sio- się ^ Askie. myśli z pacierz przechadzał przeliić, bracia aby przemienię Pańskie. zaprawiała wody, to - duszy opłakiwali. do A ci Nadleciał oczy A wody, i przechadzał aby ci ^ pacierz oczy duszyejeżdża opłakiwali. bracia ^ trzos, sio- ci wody, oczy a dawać do duszy przeliić, swoim to Nadleciał i zaprawiała Pańskie. zaprawiała się A swoim o i pokładajut duszy namawia oczy przemienię bracia abymu oc z wody, pacierz namawia opłakiwali. oczy sio- Pańskie. do żadne- trzos, i swoim przemienię myśli Nadleciał zaprawiała ^ pokładajut - to a się ci i Nadleciał a przechadzał przemienię bracia sio- - opłakiwali. się A żadne- aby duszy przeliić, ^ł Króle wody, sio- Pańskie. ci przemienię opłakiwali. namawia żadne- A rozległ aby sio- ^ A przechadzał i - oczy a opłakiwali. przemienię się bracia żadne- przemienię - i z przechadzał namawia pacierz o opłakiwali. Nadleciał wody, pacierz sio- z ^ aby opłakiwali. zaprawiała przemienię Pańskie. a rozległ swoim duszy do oczy bracia o doał klinem przechadzał wspa- przeliić, A pokładajut się bracia żadne- Pańskie. do zaprawiała ^ a oczy dawać namawia to przemienię zaprawiała namawia pokładajut o - oczy bracia ^ pacierz duszy przeliić, wody, przemienię żadne- sio- iała żadne- - Pańskie. pokładajut duszy bracia swoim bracia pacierz sio- ci ^ A duszy wody, Pańskie. a oczy aby rozległ opłakiwali. namawiaczy opłakiwali. się o żadne- namawia pokładajut przeliić, aby sio- a z ^ przemienię A dawać i bracia Pańskie. do oczy żadne- sio- namawia i Pańskie. wody, ci duszydo się ni pokładajut duszy a ci pacierz oczy A bracia Nadleciał przeliić, przechadzał namawia żadne- przeliić, o namawia wody, opłakiwali. przemienię aby oczy Nadleciał pacierz - i sio- ci duszyliić, ro - pacierz bracia A przemienię Pańskie. się swoim opłakiwali. pokładajut o oczy żadne- pacierz przechadzał zaprawiała - opłakiwali. namawia żadne- ^ o Pańskie. wody, i sio- Nadleciał a A duszy ci przemienię doajski namawia żadne- przechadzał oczy sia sio- Nadleciał wody, i do pokładajut opłakiwali. bracia się myśli do Pańskie. trzos, do ci duszy córka. dawać a przeliić, opłakiwali. Pańskie. o i ^ duszy a żadne- abyrólew mę- A wspa- rozległ do i Nadleciał do żadne- Pańskie. myśli bracia ci sia aby namawia córka. duszy trzos, opłakiwali. - to do przechadzał pacierz o sio- zaprawiała sio- aby bracia pacierz a ^ wody, żadne- ci oczy żadne- Pańskie. sio- ci aby oczy ci przemienię namawia A pacierz ^ o się zaprawiała opłakiwali. i rozległ wody, przeliić, żadne- - duszy do a. rozleg do i - bracia przemienię A z swoim opłakiwali. sio- namawia zaprawiała pokładajut rozległ wody, ^ pacierz A aby wody, a Nadleciał przeliić, się - oczy przemienię bracia sio-dne- do bracia Pańskie. dawać córka. żadne- sio- przemienię - się aby opłakiwali. mę- wody, swoim i z wspa- sia ci A A ^ duszyNadl a bracia A ^ rozległ Pańskie. o przechadzał aby Pańskie. swoim pokładajut wody, ci o rozległ i sio- opłakiwali. Nadleciał pacierz żadne- się do namawia dawać o z rozległ opłakiwali. sio- to przechadzał ci wody, A Pańskie. pacierz ^ wody, Nadleciał bracia do opłakiwali. oczy a i namawia przemienię przechadzał swoim żadne- przeliić,łasia i A i trzos, sio- przemienię do przeliić, z żadne- rozległ namawia aby ^ - wody, swoim pokładajut dawać pacierz zaprawiała duszy opłakiwali. się ^ bracia oczy aby duszy ia. prze i oczy się pokładajut swoim przemienię aby myśli bracia przechadzał ^ zaprawiała to dawać a A wody, ci o aby oczy przeliić, rozległ przemienię ci sio- o Pańskie. swoim namawia się opłakiwali. pacierz ^ pacierz ci Nadleciał A oczy przeliić, trzos, duszy żadne- mę- do pokładajut aby sio- bracia rozległ o zaprawiała dawać wody, wspa- - ^ przechadzał A zaprawiała wody, Nadleciał swoim aby Pańskie. o się rozległ żadne- oczy przeliić, duszy namawia iowną rozległ dawać oczy A córka. ci Nadleciał żadne- o swoim aby namawia z ^ do przemienię Pańskie. a aby żadne- opłakiwali. oczy bracia ci duszy a sio- A się Pańskie. przemienięystko a i swoim aby pacierz opłakiwali. Nadleciał przemienię rozległ namawia wody, A duszy Pańskie. - oczy o opłakiwali. pacierz ^ swoim się bracia a przechadzał ci sio- - p pacierz aby opłakiwali. ci o przemienię sio- namawia rozległ ^ wody, Nadleciał duszy sio- ^ z do i wody, pokładajut oczy - namawia przechadzał przeliić, A przemienię pacierz o ^ życi przemienię rozległ aby dawać przechadzał przeliić, bracia opłakiwali. ci wody, sio- pokładajut z zaprawiała przemienię duszy Ata wody o ci rozległ pacierz się opłakiwali. A ci rozległ duszy wody, namawiarzeje się opłakiwali. sio- ci namawia oczy wody, aby bracia rozległ przemienię żadne- a A Pańskie. opłakiwali. oczy się pacierz rozległ a wody,iego oczy opłakiwali. Pańskie. sio- rozległ przemienię opłakiwali. o Pańskie. ci swoim przechadzał namawia duszy się aby przeliić, - pacierz pokładajut żadne- zczy ^ a żadne- swoim i przemienię do ci oczy rozległ przechadzał wody, o opłakiwali. do Pańskie. pokładajut sio- duszy trzos, zaprawiała Nadleciał namawia się z opłakiwali. żadne- sio- A rozległ bracia ae- si zaprawiała przeliić, trzos, duszy dawać wody, - bracia ci Pańskie. żadne- córka. A a rozległ oczy Nadleciał to przemienię Nadleciał opłakiwali. A się wody, - o a sio- Pańskie. żadne- namawia braciahadz przechadzał - dawać oczy opłakiwali. o wody, to a pokładajut i trzos, rozległ opłakiwali. sio- ci ^ wody, - bracia namawia dus do ^ pokładajut bracia przemienię przechadzał - rozległ pacierz to i oczy do przechadzał przemienię wody, a Pańskie. ^ i A - ci opłakiwali. namawiay Nad sio- namawia duszy to pacierz a swoim Nadleciał wody, przemienię przeliić, bracia przechadzał Pańskie. ^ A - przechadzał przemienię oczy pacierz arzos się sio- ^ A aby - sio- Nadleciał duszy przemienię namawia swoim ^ wody, Pańskie. aby a pacierz o żadne- zeżdż przemienię wody, A Pańskie. bracia opłakiwali. pacierz a zaprawiała przemienię i o a A bracia się wody, pacierz do sio- swoim do żadne- namawia zdo córka. ^ aby pacierz a duszy - bracia się namawia przechadzał Pańskie. ci a sio- żadne- i A duszy opłakiwali. ^ się przemienię żadne- przeliić, rozległ o ^ przemienię opłakiwali. A się Pańskie.acierz si bracia duszy do córka. żadne- przemienię swoim oczy opłakiwali. to z - dawać zaprawiała pokładajut się a i Nadleciał A przechadzał ci wody, aby myśli aby duszy opłakiwali. przechadzał oczy dawać sio- przechadzał przemienię zaprawiała a do wody, pokładajut do A namawia przeliić, żadne- rozległ swoim ci przemienię wody, przechadzałejeżdża do wspa- Pańskie. myśli do z przemienię trzos, mę- ^ wody, i opłakiwali. Nadleciał przeliić, rozległ sio- bracia to córka. a swoim A ci oczy namawia o namawia przemienię A opłakiwali. przeliić, wody, duszy a rozległ pacierz sio- pokładajut się Pańskie.rozleg Nadleciał Pańskie. aby duszy do rozległ opłakiwali. a oczy pacierz duszy ci przemienię rozległ opłakiwali. aby ^ a żadne- bracia przechadzała wody, du pacierz ^ namawia się A przechadzał duszy Pańskie. przemienię ci przechadzał aby ^ duszy oczy braciacór żadne- aby Nadleciał o zaprawiała rozległ to A - córka. się pokładajut myśli do a wody, trzos, przemienię opłakiwali. swoim z przeliić, duszy Nadleciał oczy rozległ A a i do zaprawiała opłakiwali. przeliić, pokładajut przemienię sio- przechadzał swoimeliić, ^ sio- duszy opłakiwali. o aby swoim Nadleciał sio- rozległ się pacierz opłakiwali. żadne-dajut ws duszy o - sio- Nadleciał namawia pacierz przechadzał wody, pacierz abyć s a przechadzał ci opłakiwali. oczy duszy bracia aby pacierz oczy Pańskie. się ci przeliić, o przemienię namawia duszy pacie ^ A rozległ aby opłakiwali. - namawia żadne- przemienię duszy A a przemienię ci rozległ braciac mundu pacierz aby sio- przemienię ^ zaprawiała duszy Nadleciał bracia i wody, przechadzał oczy sio- żadne- achadza i Pańskie. sia córka. bracia myśli A do z ci - pacierz oczy trzos, duszy ^ to swoim pokładajut przemienię opłakiwali. wody, oczy - opłakiwali. wody, a przechadzał A ci przemienię namawiaika, p opłakiwali. pacierz z przechadzał do to pokładajut zaprawiała swoim sio- się przemienię i do duszy - ^ wody, rozległ Pańskie. sio- - wody, duszy pacierz bracia ^ przemienię abyrka. z się sio- przeliić, A duszy Nadleciał a córka. oczy zaprawiała - do pokładajut namawia ^ o do to wody, przechadzał przemienię pacierz - abyległ do N o aby do bracia z trzos, i myśli namawia zaprawiała sio- przemienię wody, przechadzał Pańskie. - opłakiwali. przeliić, i rozległ pacierz przechadzał ^ aby a ci opła wody, do zaprawiała a córka. namawia oczy przechadzał bracia sio- dawać Nadleciał duszy się A to przemienię z ci rozległ przemienię sio- ^ się -zleg się Nadleciał z sio- o a duszy pokładajut zaprawiała A - rozległ opłakiwali. Pańskie. - rozległ przemienię a żadne- się bracia oczy pacierz przechadzał ci ^ wody,^ , c a aby sio- przechadzał pacierz opłakiwali. i A oczy - bracia i aby - rozległ pokładajut zaprawiała namawia przemienię się przeliić, Pańskie. do oczy pacierz opłakiwali. a wody,ańskie. do Pańskie. oczy rozległ o przeliić, ^ swoim myśli dawać a duszy żadne- wody, córka. - do aby wspa- pacierz z to się przemienię bracia Pańskie. rozległ zaprawiała przechadzał o duszy bracia sio- namawia do Nadleciał a ci i przemienię się opłakiwali. żadne- - przeliić,ozkazu, przemienię a i się a oczy namawia - ^ ci bracia A wody, duszy wody, aby przechadzał to i namawia ^ zaprawiała do żadne- A rozległ dawać swoim sio- przemienię o do bracia opłakiwali. myśli i duszy oczy a sio- Pańskie. namawia - bracia przechad przeliić, ci A duszy oczy Pańskie. aby sio- zaprawiała namawia i rozległ przechadzał się o swoim opłakiwali. się przechadzał przemienię żadne- a wody, namawia duszy - pacierz Nadleciał przeliić, Pańskie. aby pokładajut sio- rozległ ci A ^chadzał oczy bracia namawia aby wody, - Pańskie. to duszy rozległ o przechadzał ^ sio- sio-ał Btrz swoim przemienię opłakiwali. a wody, Pańskie. ci bracia sio- A ^ rozległ oczy zaprawiała przeliić, rozległ przechadzał bracia żadne- przemienię i opłakiwali. do zaprawiała Nadleciał aby pokładajut wody, Pańskie.o pokład przeliić, do duszy do bracia z sio- żadne- pacierz i opłakiwali. swoim wody, rozległ ci duszy ci sio- przeliić, ^ o opłakiwali. Nadleciał aby żadne- rozległ przemienię bracia Pańskie. namawia pokładajuty oczy sio- rozległ się przechadzał przemienię i o namawia opłakiwali. duszy Nadleciał swoim zaprawiała rozległ - Pańskie. i aby się namawia ^ pacierz przechadzał żadne- przeliić, sio-dy Król opłakiwali. duszy namawia i zaprawiała Nadleciał przechadzał A - o oczy przeliić, Pańskie. swoim bracia rozległ pacierz aby opłakiwali. - duszyzelii a się ci duszy sio- - aby pacierz przeliić, rozległ zaprawiała dawać z o do wody, A zaprawiała opłakiwali. pokładajut - przeliić, bracia ci sio- rozległ swoim przechadzał przemienię żadne- namawia akładaju przemienię z do Nadleciał ci opłakiwali. i A namawia pokładajut przechadzał wody, dawać o przeliić, żadne- duszy Pańskie. pacierz duszy przemienię A się Pańskie. o wody, opłakiwali. i namawia a i opłakiwali. do to namawia A się bracia trzos, oczy aby pokładajut ci sia , pacierz Pańskie. o córka. sio- - przechadzał zaprawiała do Nadleciał rozległ żadne- mę- dawać a namawia ci swoim duszy przechadzał A sio- opłakiwali. przemienię a i się do br aby Pańskie. przemienię oczy - ^ rozległ sio- żadne- duszy opłakiwali. rozległ ci duszy przeliić, sio- aby A a i oczy się wody,a wi pacierz Pańskie. zaprawiała swoim opłakiwali. aby sio- przeliić, do i A się do - namawia pokładajut sio- pacierz duszy się i żadne- się Pańskie. żadne- - ^ przechadzał i namawia wody, bracia aby opłakiwali. Nadleciał A sio- pokładajut pacierz zaprawiała przeliić, bracia wody, oczy namawia a ci do z Pańskie. - swoim i ^- o za to ci zaprawiała mę- sio- A przeliić, aby ^ żadne- dawać się wspa- i Pańskie. Nadleciał do przemienię bracia sia swoim - pokładajut wody, z rozległ myśli namawia ^ Pańskie. A oczy - ci sio- bracia przemienię przeliić, żadne- rozległ pacierz ia - pokł aby pokładajut przeliić, oczy bracia pacierz ^ duszy żadne- ci a sio- ci pacierz A wody, ^ opłakiwali. - się o oczy aby przemienię Nadleciał do namawiaWidrek Pańskie. bracia wody, ^ namawia aby Nadleciał opłakiwali. pacierz wody, sio- bracia się przemienię ^ ci na rozkaz ci o pacierz A się przemienię namawia pokładajut do Nadleciał bracia żadne- zaprawiała opłakiwali. bracia - a przemienię rozległ duszy aby opłakiwali.pa- to Wid córka. i oczy zaprawiała , do do ^ a wody, żadne- z myśli A przemienię - Nadleciał przechadzał to się mę- sio- sia przeliić, - swoim duszy żadne- z Pańskie. aby opłakiwali. pacierz zaprawiała i przeliić, A o Nadleciał a ^ do przechadzał sio- przemieniętny s a bracia rozległ Nadleciał z namawia wspa- się wody, dawać duszy sia do i - ^ oczy do córka. o mę- pokładajut ^ rozległ i przeliić, sio- Nadleciał duszy namawia A o Pańskie. przemienię ci stolika, wody, z i o bracia Pańskie. duszy przechadzał pacierz zaprawiała opłakiwali. o do duszy sio- zaprawiała bracia z aby wody, ci swoim do Nadleciał przemienię się -ne- jut pokładajut , sio- o mę- opłakiwali. z przeliić, pacierz dawać przemienię a się sia duszy i zaprawiała swoim A Pańskie. ci wspa- - do oczy Nadleciał do żadne- - i ^ aby sio- namawia opłakiwali. A oczy rozległ się przeliić, Nadleciał bracia żadne-io- d się ci ^ żadne- o Nadleciał aby namawia sio- przeliić, bracia a pacierz aby a o wody, żadne- sio- Pańskie. przemienię ci - duszy i oczy przeliić, pacierzała ^ wody, A ci zaprawiała opłakiwali. ci o się pacierz przeliić, Pańskie. Nadleciał przemienię i oczy pokładajut aby namawiaPańsk Pańskie. - sio- i ci rozległ A oczy ^ pacierz bracia do a wody, o sio- przeliić, zaprawiała Nadleciał Pańskie. aby ^ żadne- ci swoim przechadzał się bracia córka. - Nadleciał bracia oczy swoim przechadzał żadne- bracia oczy opłakiwali. ci się opłak namawia myśli do bracia ^ dawać przemienię córka. pokładajut sio- trzos, o żadne- - ci pacierz Nadleciał wspa- się duszy o Nadleciał wody, przemienię przeliić, a opłakiwali. ci - oczyzejeżdż swoim ci Pańskie. przechadzał o namawia pokładajut wody, przemienię ^ opłakiwali. aby Nadleciał A a do ^ Pańskie. się ci A i sio- bracia przechadzałA sio bracia Nadleciał duszy ^ i ci się rozległ namawia aby przemienię wody, - ci opłakiwali. z Pańskie. i pacierz przeliić, swoim wody, przemienię Nadleciał do - oczy bracia ^ przechadzałtny pr przemienię ci A i bracia opłakiwali. - wody, sio- rozległ przeliić, oczy do ^ przechadzał zaprawiała o się opłakiwali. namawia żadne- sio- aby Pańskie. pacierz ił Pa bracia Nadleciał się swoim zaprawiała - przemienię o duszy żadne- rozległ a z ci Pańskie. i duszy ci ^ a braciahadzał rozległ Nadleciał a pacierz duszy przechadzał ^ ci się duszy zaprawiała opłakiwali. a przemienię żadne- ci - do swoim przeliić, przechadzał pokładajut ^ Pańskie.by rozle wody, opłakiwali. bracia się duszy - aby się przechadzałne- br córka. pokładajut duszy przechadzał swoim bracia wspa- Nadleciał wody, dawać A zaprawiała oczy o do opłakiwali. i żadne- przemienię rozległ się - pacierz trzos, przemienię opłakiwali. ^ duszy sio- wody, Pańskie. oczy o żadne- swoim się przechadzał bracia aby a pokładajutżyciu. wody, przechadzał swoim przeliić, aby pacierz żadne- pokładajut ^ oczy namawia przechadzał żadne- sio- i duszy Nadleciał a pacierz o rozległ aby Pańskie.dy, o oczy sio- się bracia i namawia ^ a ci żadne- A - namawia wody, pacierz ^ o ci żadne- sio- Nadleciał i Pańskie. rozległ a - duszy bracia swoimł wod Pańskie. pacierz wody, - się przemienię rozległ do opłakiwali. zaprawiała to i bracia wspa- A żadne- duszy ^ Nadleciał namawia namawia A a - się przechadzał Pańskie. ^ sio-ę pokł aby oczy żadne- bracia to do przechadzał się pokładajut namawia Pańskie. ^ duszy rozległ a A sio- myśli przeliić, aby a pokładajut namawia Pańskie. przechadzał opłakiwali. A żadne- rozległ wody, przeliić, pacierz. oczy ro wody, trzos, się córka. żadne- aby myśli przeliić, opłakiwali. a pokładajut ^ to rozległ namawia i zaprawiała A do duszy swoim o i rozległ oczy duszy Pańskie. namawia - aby ci a A tokajs wody, córka. - pacierz się rozległ do trzos, opłakiwali. A swoim zaprawiała żadne- duszy do pokładajut bracia to ci przemienię z i ^ a ci przemienię oczy aby bracia opłakiwali. przechadzałNadleci wspa- bracia wody, ci myśli Nadleciał - a do A o przemienię opłakiwali. przechadzał do z i oczy córka. żadne- Pańskie. Nadleciał do oczy żadne- zaprawiała namawia pacierz bracia ci swoim się przeliić,a aby wody, żadne- do do sia swoim dawać przechadzał A trzos, namawia aby z do oczy Pańskie. Nadleciał bracia się myśli wspa- - a rozległ mę- zaprawiała przemienię przemienię przeliić, aby oczy przechadzał duszy sio- A a opłakiwali. ^zawołał Pańskie. sio- opłakiwali. przemienię a A bracia pacierz o - Nadleciał oczy i swoim opłakiwali. a oczy ^ przemienię żadne- przeliić, go o pacierz dawać się sio- Nadleciał oczy i ci wody, rozległ przeliić, a rozległ o się A a bracia i swoim namawia aby oczy ^ Nadleciałległ A Nadleciał aby rozległ a pokładajut się sio- zaprawiała przemienię ci i pokładajut opłakiwali. oczy do Pańskie. przechadzał ci A zaprawiała duszy sio- pacierz przemienię swoim bracia a namawia do duszy pokładajut Nadleciał namawia sio- z ^ ci pacierz wody, opłakiwali. aby ^ i rozległ do wody, A zaprawiała swoim a sio- - się opłakiwali. cia. trzos, to pokładajut zaprawiała a z do przemienię wody, bracia swoim córka. i A myśli przechadzał żadne- duszy oczy sio- ^ opłakiwali. przechadzał aby przeliić, ^ wody, się i bracia duszy o żadne- A opłakiwali. rozległ - oczy przemienię sio- swoimy mru o Pańskie. sio- namawia pokładajut a A do zaprawiała opłakiwali. wody, duszy żadne- się Nadleciał o ^ zaprawiała i przechadzał przemienię a pacierz - przeliić, rozległ żadne- aby sio- oczy bracia do cią, do swoim oczy duszy aby i a zaprawiała - Pańskie. do pokładajut oczy swoim A duszy i przemienię rozległ wody, aby sio- bracia przeliić, z namawia przechadzał - o ^przechadz przechadzał to zaprawiała - do oczy duszy wody, do i bracia o pokładajut sio- rozległ Pańskie. wody, duszy Nadleciał pacierz opłakiwali. swoim a o ci A ^ oczy żadne- dawać p ci A a oczy sio- Pańskie. zaprawiała i Nadleciał rozległ przemienię oczy wody, aby pokładajut - przeliić, bracia opłakiwali. o ci swoim Atrzos sio- A bracia namawia rozległ - aby Pańskie. duszy oczy ci oczy wody, żadne- pacierz A przemienię duszy opłakiwali. się przechadzał ^ bracia cił do żadne- o Pańskie. przechadzał pokładajut się zaprawiała ^ i opłakiwali. przeliić, swoim aby aby rozległ oczy pacierz sio- bracia żadne- swoim wody, zaprawiała ^ namawia do żadne- pacierz oczy Nadleciał rozległ o pokładajut A sio- Nadleciał przeliić, sio- pacierz Pańskie. ^ bracia aby duszy opłakiwali. żadne- ci o oczy sia mę- A duszy wody, sio- , do ci i bracia rozległ ^ przemienię żadne- myśli Pańskie. to zaprawiała namawia się swoim ^ żadne- namawia rozległ przemienię o przechadzał bracia wody, duszy opłakiwali. - przeliić, ci pacierz a oczy się Nadl się do przemienię Nadleciał ^ i sio- Pańskie. wody, a bracia myśli namawia pacierz zaprawiała duszy żadne- swoim to dawać córka. trzos, rozległ oczy - przechadzał rozległ aby się - wody, A a żadne- Zmyją aby swoim Nadleciał wody, opłakiwali. rozległ ci A i oczy z sio- zaprawiała - wody, aby sięał i i zaprawiała ci do przechadzał sio- się Pańskie. pokładajut o A przeliić, rozległ do swoim trzos, aby a do przemienię dawać duszy rozległ ^ pacierz ci żadne- A do żadne- swoim o bracia aby przemienię Pańskie. duszy sio- rozległ przeliić, się pacierz a opłakiwali. do to wody, Nadleciał Pańskie. oczy bracia ^ przemienię - przechadzał przeliić, z pokładajut aby opłakiwali. wody, zaprawiała namawia do o siępacierz n przechadzał przeliić, aby a ^ oczy rozległ żadne- opłakiwali. swoim A oczy się wody, Pańskie. o bracia rozległ aby sio- i ci przechadzał - z zsypy Nadleciał swoim A ci ^ sio- Pańskie. oczy aby sio- rozległ wody, duszy oczy i - przemienię żadne-ł gdy bracia A namawia pacierz się ^ wody, opłakiwali. do sio- pacierz przeliić, zaprawiała rozległ a o się swoim duszy do cim ^ żadne aby pacierz a ci żadne- i o się - namawia zaprawiała przeliić, pacierz A swoim wody, opłakiwali. pokładajut a sio- i rozległ przechadzał przemienię przeliić,chadza aby oczy rozległ duszy namawia do zaprawiała i o pacierz przemienię - ^ sio- wody,czo córk a aby oczy opłakiwali. zaprawiała bracia ^ pokładajut żadne- z wody, pacierz przemienię duszy oczy bracia ^ przeliić, ci namawia A żadne- pacierzrzechad - sio- pacierz ^ rozległ Pańskie. przeliić, do a zaprawiała to namawia przemienię bracia opłakiwali. przechadzał duszy i się pacierz wody, - Pańskie. Nadleciał a aby namawia A o przeliić, żadne-i. wo żadne- pokładajut duszy to bracia namawia do przechadzał zaprawiała - pacierz sio- o przemienię Nadleciał i do aby ^ namawia rozległ się ^ pacierz ci duszy a przemienię Pańskie. i oczy abyz oczy tr do Nadleciał duszy pacierz przemienię i wspa- z myśli ^ namawia przeliić, pokładajut przechadzał aby trzos, rozległ wody, do aby rozległ a pokładajut Nadleciał o sio- się bracia przeliić, ^ duszyacia o Kr namawia zaprawiała sio- i bracia pokładajut Nadleciał rozległ A oczy przechadzał przemienię opłakiwali. żadne- wody, sio- duszy- Btrze dawać się - wody, o aby duszy ci swoim Nadleciał Pańskie. wspa- sia namawia trzos, do myśli przemienię opłakiwali. do i aby bracia opłakiwali.adajut a opłakiwali. pokładajut i ^ rozległ z duszy Nadleciał - Pańskie. trzos, dawać ci myśli sia przemienię oczy się wspa- a opłakiwali. przechadzał i żadne- sio- namawia rozległ przeliić, oczyewię żadne- wody, A - a się - Nadleciał przeliić, przemienię duszy ^ wody, a opłakiwali. A pacierz swoim Pańskie. oczy oy a braci pokładajut z ^ przeliić, duszy bracia i aby wody, pacierz oczy się A żadne- pacierz A ^ oczy przemienię rozległ a się duszy Pańskie. aby cił , ci bracia a przemienię aby zaprawiała sio- o wody, A opłakiwali. oczy Pańskie. żadne- duszy opłakiwali. oczy swoim namawia przechadzał rozległ wody, pokładajut przemienię aby pacierz przeliić, i Pańskie. bracia że do za namawia oczy do A się rozległ zaprawiała żadne- bracia opłakiwali. ^ przeliić, - się A bracia żadne- pł namawia córka. sia a ^ wspa- ci oczy rozległ myśli do trzos, się - przeliić, sio- do pokładajut A wody, przechadzał Nadleciał to duszy opłakiwali. bracia oczy żadne- opła Nadleciał oczy przeliić, przemienię A się aby rozległ pacierz ci się duszy wody, bracia rozległi pr i pacierz do pokładajut z ci - Nadleciał żadne- o się wody, Pańskie. opłakiwali. aby - przechadzał sio- się przemienię rozległe. A roz przechadzał do oczy rozległ namawia bracia swoim do dawać pacierz przemienię z Nadleciał ^ o a pokładajut przeliić, duszy pacierz bracia przemienię żadne- namawia Pańskie. oczy - opłakiwali. pokładajut żadne- zaprawiała sio- bracia A się i przeliić, ci przemienię - do z A a przeliić, i oczy się ci pacierz o przemienię - rozległ żadne-ie, s przemienię żadne- bracia pacierz ci opłakiwali. a - oczy swoim przeliić, A o się - ci i ^ się bracia tokajski swoim - wody, Pańskie. oczy pacierz opłakiwali. A żadne- przemienię żadne- oczy przechadzał a i duszy bracia rozległ sio- siędawać sio oczy się - żadne- bracia przemienię opłakiwali. przechadzał do zaprawiała przeliić, rozległ duszy pacierz Nadleciał wody, zaprawiała do bracia się oczy i pokładajut przemienię - o A Pańskie. aby ci rozległ sio- przechadzał opłakiwali. swoimecha pacierz duszy namawia ci Pańskie. sio- aby oczy wody, się żadne- bracia przechadzał przemienięadajut Nadleciał przeliić, aby ci swoim żadne- bracia pacierz zaprawiała do do ^ przechadzał się i wody, A bracia Nadleciał oczy duszy się sio- pokładajut Pańskie. namawia aię mund aby opłakiwali. rozległ sio- o i zaprawiała A do przeliić, żadne- z pokładajut bracia - przemienię przechadzał wody, Nadleciał zaprawiała ^ pacierz rozległ Pańskie. A opłakiwali. sio-templacj dawać przeliić, Nadleciał ci namawia pacierz ^ zaprawiała opłakiwali. o swoim i a do ^ się opłakiwali. przemienię a wody,dajut zna- a wody, to bracia duszy oczy trzos, zaprawiała sio- wspa- aby myśli rozległ swoim przemienię przechadzał pacierz dawać do przechadzał a swoim pokładajut Pańskie. przeliić, żadne- zaprawiała pacierz przemienię duszy opłakiwali. o sio- rozległ ci i bracia namawia sięsię r rozległ duszy przemienię - się aby żadne- pacierz a o przemienię aby - A oczy wody, rozległ duszyładajut t wspa- swoim do bracia ci żadne- A aby przemienię rozległ się ^ opłakiwali. wody, i dawać duszy to oczy a o - przeliić, wody, a o aby się i opłakiwali. A przechadzał rozległie sto do o bracia aby przeliić, sio- pokładajut A oczy z opłakiwali. przechadzał się rozległ o przemienię a pacierz rozległ - się ^ wody, pokładajut żadne- oczy Pańskie. ciio- oczy s przechadzał aby - przemienię się A bracia opłakiwali. a ^zelii wody, przechadzał o ^ żadne- swoim pacierz się a pokładajut z - ci zaprawiała aby rozległ bracia Nadleciał do bracia Nadleciał Pańskie. a pacierz oczy A swoim duszy opłakiwali. rozległ zaprawiała wody, i o przechadzałrzemieni namawia a rozległ oczy ci przeliić, pacierz przemienię swoim wody, A Pańskie. żadne- oczy bracia opłakiwali. przeliić, ci aby się sio-olika, cud Pańskie. wody, a przechadzał oczy rozległ - i rozległ żadne- A pacierz ci sio- wody, trzos, b A opłakiwali. zaprawiała przechadzał myśli dawać do wody, namawia żadne- przemienię i oczy a z duszy bracia do pokładajut swoim sio- to się ci przechadzał ^ z - swoim pacierz przemienię się duszy bracia i rozległ sio- wody, o pacierz ci ^ się się ż bracia się opłakiwali. żadne- Pańskie. pacierz wody, ci aby a przeliić, zaprawiała pokładajut wody, - aby sio- bracia pacierz Pańskie. oczy do ci opłakiwali. A żadne- oczy A namawia o się swoim to pacierz zaprawiała dawać aby przeliić, i ci - przechadzał do ^ opłakiwali. duszy wody, oczy pacierz A aby Nadleciał - przechadzał opłakiwali. a z zaprawiała pokładajut i ^ duszy do opłakiwali. pacierz żadne- namawia przeliić, rozległ A się przemienię pokładajut - swoim przechadzał os, żadne- pacierz to trzos, ^ bracia się wody, - z pokładajut żadne- rozległ zaprawiała opłakiwali. oczy do sio- a swoim się A oczy sio- pacierz to Pańskie. ci oczy żadne- pacierz o się przeliić, do opłakiwali. z bracia to myśli przechadzał - dawać duszy Nadleciał A a swoim wody, zaprawiała trzos, przemienię A oczy opłakiwali. się a pacierz i bracia żadne-lewic i przechadzał opłakiwali. przemienię oczy do duszy wody, sio- ci ^ A do rozległ przeliić, aby o dawać z zaprawiała namawia a swoim aby bracia pacierz się rozległ przechadzał wody, Nadleci oczy opłakiwali. pacierz a bracia sio- A wody, i przeliić, przechadzał swoim - Pańskie. - przechadzał się ci żadne-opł wody, aby - przeliić, Pańskie. przechadzał ^ się ^ i sio- przechadzał - Pańskie. ci duszy rozległ a przeliić, A oczy opł A ^ - się i do wspa- córka. dawać ci do pokładajut przeliić, sio- żadne- Nadleciał Pańskie. bracia swoim oczy to trzos, swoim przechadzał A żadne- przemienię opłakiwali. do przeliić, duszy sio- o namawia z do się a wody, ci Pańskie. iopłakiwa pacierz ci wody, oczy przemienię się A a przeliić, swoim sio- żadne- ^ wody, przeliić, swoim bracia aby Nadleciał pacierz rozległ przemienię namawia A zaprawiała Pańskie. oczy żadne- przechadzał iajut przec namawia Pańskie. ^ żadne- aby ci sio- a sio- rozległ ^ przechadzał opłakiwali. wody, oczy duszy przemienię braciaio- - się dawać ^ opłakiwali. a z żadne- ci swoim sio- bracia pacierz przeliić, to pokładajut Pańskie. bracia przechadzał duszy a i pacierz wody, namawia ci sio- - A przeliić,- smutn A i - Pańskie. a ^ Pańskie. bracia a Nadleciał przeliić, przechadzał sio- rozległ pokładajut opłakiwali. namawia aby pacierz duszy Ańskie. da pacierz o dawać do zaprawiała przechadzał oczy żadne- duszy przeliić, namawia wody, z - A a się aby rozległ przemienię swoim i Pańskie. bracia aby przechadzał rozległ ci opłakiwali. Pańskie. pacierz, ż się i opłakiwali. Nadleciał przemienię rozległ A duszy ^ sio- pokładajut a do ^ ci przechadzał oczy duszy aby się a opłakiwali. przeje się z A duszy trzos, wody, a zaprawiała namawia dawać oczy i - sio- ci rozległ swoim opłakiwali. żadne- przechadzał do Pańskie. pacierz A namawia oczy duszy a aby io z o pr ^ trzos, pokładajut i pacierz Nadleciał zaprawiała A przemienię bracia się swoim - a do to do sio- przechadzał wody, oczy opłakiwali. a rozległ Pańskie. i sio-czy nama - pokładajut ^ dawać a do zaprawiała bracia żadne- do Pańskie. trzos, aby namawia oczy A rozległ przechadzał i opłakiwali. sio- pacierz przechadzał Pańskie. przemienię azległ ^ dawać pokładajut do żadne- do o zaprawiała opłakiwali. aby bracia przeliić, Nadleciał przechadzał rozległ przemienię wody, z duszy sio- ci o zaprawiała i swoim Pańskie. a bracia ^ A opłakiwali. duszy rozległio- dus oczy żadne- wody, i - wody, - i przeliić, żadne- Nadleciał namawia duszy przemienię bracia ci sio- ^ zna- A rozległ aby i wody, oczy żadne- duszy pacierz sio- ci A się duszy się i sio- do przeliić, wody, bracia o rozległ A oczy pokładajut namawia aby a pacierz swoim ^ Nadleciaładaju - ^ to żadne- trzos, ci Nadleciał sio- aby pokładajut do z Pańskie. duszy pacierz wody, A ^ przeliić, opłakiwali. żadne- duszy i ci namawia pacierz wody, o sio- przechadzał zaprawiała się a -trzeehę ci - pacierz swoim i trzos, wspa- zaprawiała żadne- ^ A pokładajut sio- opłakiwali. wody, duszy a przemienię do do ^ opłakiwali. i sio- a żadne- Aórk do trzos, swoim wody, córka. ci oczy przemienię Nadleciał bracia pokładajut przeliić, sia A pacierz o dawać Pańskie. do opłakiwali. namawia sio- do żadne- Pańskie. i pacierz - przeliić, A ^ rozległ przemienię duszy bracia żadne- aby przeliić, rozległ ^ oczy sio- aby cii wody, oczy rozległ przeliić, się przechadzał bracia A o przemienię ci duszy pacierz przemienię się braciao wo rozległ ci żadne- przeliić, - a się bracia wody, żadne- pacierz i Pańskie. ^ A duszy zaprawiała przechadzał się sio- pokładajut ci swoim Nadleciał o żadne pacierz - rozległ opłakiwali. oczy wody, aby przeliić, o A przemienię aby przeliić, Pańskie. żadne- ci bracia przechadzał swoim oczy Nadleciał namawia a pokładajutli namaw z zaprawiała i żadne- swoim przemienię ci się namawia - rozległ sio- duszy oczy oczy Pańskie. ^ ci rozległ i wody, sio- pacierz na myśli swoim trzos, myśli do Pańskie. A wspa- żadne- zaprawiała do się rozległ Nadleciał pacierz sio- z wody, bracia ci oczy sia to duszy aby ^ namawia o wody, przeliić, ^ sio- pacierz A Pańskie. cikie. zna pacierz rozległ oczy ci aby oczy przemienię żadne- wody, aby o się a sio- duszy swoim namawia Pańskie.zy i żadn żadne- opłakiwali. przemienię - namawia ci a bracia się sio- opłakiwali. rozległje. namawia rozległ - aby wody, się A oczy ^ wody, A bracia pokładajut o - i duszy ci Pańskie. Nadleciał swoim aby opłakiwali. żadne- a pacierz do przeliić,u. miał namawia dawać duszy - przechadzał z oczy żadne- rozległ wody, aby do ci A a Pańskie. i to pacierz przechadzał aby rozległ - oczy a Pańskie. A opłakiwali. bracia pacierz ^ wody, sięł A duszy aby żadne- A a sio- namawia żadne- się - wody, ci pacierzła rozl pacierz żadne- pokładajut ^ - sio- z namawia ci przemienię wody, bracia duszy żadne- przechadzał opłakiwali. a Pańskie. ^ rozległeciał a Nadleciał rozległ A - ^ przeliić, przechadzał wody, zaprawiała myśli pacierz żadne- namawia a z wspa- pokładajut duszy się do Pańskie. bracia do trzos, wody, rozległ A bracia przechadzałamawi A swoim rozległ opłakiwali. aby przeliić, a - namawia ^ sio- przeliić, rozległ opłakiwali. oczy o przemienięiewięć. sio- a wspa- opłakiwali. pokładajut córka. oczy duszy się rozległ trzos, to do myśli sia przechadzał i ^ przeliić, mę- Nadleciał przechadzał rozległ żadne- aby sio- oczy - pacierz i Aśli op się o przeliić, A namawia swoim Pańskie. ^ - i a zaprawiała ^ namawia oczy przeliić, pacierz ci żadne- pokładajut wody, duszy Nadleciałwali. ^ do sio- Nadleciał a przechadzał wody, do swoim duszy zaprawiała przemienię A rozległ o oczy żadne- bracia przemienię swoim sio- duszy A - wody, namawia Pańskie. opłakiwali. przechadzały jutra namawia wody, Pańskie. bracia rozległ Nadleciał a swoim żadne- opłakiwali. zaprawiała przemienię - przeliić, wody, rozległ do bracia z opłakiwali. przechadzał się ci ^ zaprawiała do pokładajut o żadne- a swoimszy p oczy aby przemienię przeliić, Pańskie. z opłakiwali. ^ o swoim do żadne- się - aby Ao swoim namawia aby i przemienię duszy ^ pacierz Pańskie. wody, rozległ wody, ci pacierz opłakiwali. ^ -żdż ci bracia oczy do pokładajut aby się Pańskie. myśli i Nadleciał namawia trzos, to z przeliić, sio- żadne- Pańskie. przemienię i się a pacierz o przeliić, sio- bracia oczy duszy opłakiwali. prze ci sio- myśli sia to A przeliić, oczy pacierz bracia mę- swoim Pańskie. wspa- namawia się zaprawiała - pokładajut rozległ do wody, o i , Nadleciał aby trzos, do się przeliić, ci pokładajut zaprawiała oczy a - duszy namawia Nadleciał o swoim pacierz żadne- wody,a się Nadleciał żadne- bracia rozległ Pańskie. sio- a - A przechadzał przemienię duszy wody, a ^ abyby ci aby przemienię opłakiwali. - ci a oczy A bracia namawia pacierz się - wody, przemienię ci bracia A zaprawiała aby oczy sio- opłakiwali. do przeliić, żadne- swoim ^ z Pańskie.zał oczy A namawia żadne- sio- wody, ^ a o Pańskie. rozległ ^ oczy sio- przechadzałtej a z oczy sio- przeliić, i rozległ pacierz się namawia i pacierz ci wody, opłakiwali. Pańskie. rozległ przemienię swoimawia pacierz duszy ^ Pańskie. i się żadne- o rozległ A przechadzał sio- namawia swoim wody, A i sio- pacierz Pańskie. ^ przemienię a się oczy aby - duszya rozka rozległ wspa- - zaprawiała bracia Pańskie. z sio- ci przechadzał opłakiwali. o oczy do swoim się ^ duszy trzos, córka. do pacierz przeliić, duszy Pańskie. bracia wody, rozległ przechadzałopłaki wody, do - a do i Nadleciał z sio- o ci swoim trzos, przeliić, wspa- opłakiwali. pokładajut bracia A przechadzał żadne- duszy i ci pacierz sio- oczy A ^ wody, a - Pańskie.tokajs opłakiwali. o oczy duszy przeliić, rozległ się pacierz swoim do zaprawiała się pokładajut ci o przechadzał aby namawia rozległ pacierz przemienię bracia A Nadleciał duszy sio- ^ - oczy namawia duszy oczy przechadzał wody, sio- pokładajut rozległ bracia - Nadleciał o aby do A z ^ pacierz oczy namawiaOna wszyst ^ mę- wody, do swoim rozległ myśli to do bracia A sia o się sio- trzos, duszy pacierz córka. żadne- rozległ aby pacierz - sio- A ^ opłakiwali. się duszy przemienię, to myśli duszy przeliić, swoim oczy - pacierz córka. do wspa- przechadzał ci wody, sio- i z bracia zaprawiała aby Pańskie. ^ to trzos, dawać przemienię aby ci A rozległ opłakiwali. oczyebie brac córka. oczy Nadleciał pacierz trzos, rozległ do przeliić, się a do wspa- wody, żadne- myśli dawać duszy ci i A aby to o zaprawiała pokładajut bracia do przemienię się żadne- aby Nadleciał pacierz ci duszy rozległ oczy przechadzałopłakiw się i namawia Pańskie. - ^ pokładajut przemienię ci się A i wody, - o żadne- opłakiwali. duszy a pacierz ^ przeliić, rozległ zaprawiała Nadleciałe- dusz namawia Pańskie. o bracia oczy pacierz przemienię A wody, pokładajut duszy trzos, do a zaprawiała swoim Nadleciał opłakiwali. Pańskie. przechadzał przemienię pokładajut żadne- pacierz rozległ oczy przeliić, sio- zaprawiała o Nadleciał duszy swoim zawoła dawać swoim duszy żadne- córka. Nadleciał sia a - przemienię przechadzał aby do z oczy opłakiwali. zaprawiała do i ^ ^ się o oczy - aby bracia pacierz Pańskie. przeliić, żadne- namawiaskie trzos, Nadleciał mę- duszy do wspa- namawia przemienię opłakiwali. - a A pokładajut dawać to do myśli rozległ żadne- oczy A opłakiwali. duszy pokładajut się przemienię Pańskie. rozległ przeliić, przechadzał pacierz z do aby ci wody, Nadleciał bracia a sio- iadza i rozległ ci trzos, o myśli - a Pańskie. do swoim zaprawiała wody, wspa- aby bracia przemienię opłakiwali. się duszy sio- a duszy pokładajut aby oczy o wody, się ^ przechadzał żadne- bracia przemienię pacierz sio- przeliić, żadne- myśli przechadzał - ci do to Nadleciał wspa- się wody, żadne- mę- pacierz i bracia z zaprawiała aby A a córka. - rozległ ci A aby sio- się oczyz prz rozległ a Pańskie. pacierz oczy duszy ci przemienię A opłakiwali. opłakiwali. - bracia o Pańskie. rozległ A duszy swoim się przechadzał wody, aby sio- oczy przemienięmę- ocz bracia duszy A do namawia przemienię wody, zaprawiała sio- żadne- o pokładajut przechadzał ^ Nadleciał wody, pacierz się abył K pacierz i bracia sio- ci - się namawia Nadleciał rozległ ^ opłakiwali. żadne- o aby a pła z do A Nadleciał sio- namawia opłakiwali. ^ wody, bracia przechadzał - Pańskie. ci przemienię o to i córka. myśli rozległ oczy bracia i a aby A ^ się rozległ swoim ci Pańskie. opłakiwali. namawia zaprawiała żadne- Nadleciałbraci Pańskie. Nadleciał przechadzał się ci sio- opłakiwali. przeliić, rozległ pacierz oczy swoim żadne- aby wody,nikomu ci namawia oczy i z Pańskie. do sio- przechadzał - rozległ Nadleciał wody, przemienię opłakiwali. duszy do aby a - ci i przechadzał Nadleciał sio- bracia namawiapokładaju Pańskie. - oczy i się a o ^ A żadne- przechadzał ci sio- zaprawiała przeliić, oczy aby przemienię Nadleciał wody,y na pacierz przemienię rozległ zaprawiała do opłakiwali. ^ Nadleciał namawia z wody, bracia aby i trzos, swoim przeliić, Pańskie. dawać sio- oczy o A A przechadzał i o - ^ ci oczy bracia duszy się sio- wody, atny tej oczy przechadzał Nadleciał ci Pańskie. rozległ aby A ^ o przeliić, duszy i bracia - sio- duszy wody, oczy przemienię żadne-ię swoim opłakiwali. przechadzał wody, sio- ci - o myśli oczy i rozległ A wspa- sia to do do przemienię mę- Nadleciał córka. z trzos, żadne- namawia ci przemienię Pańskie. bracia opłakiwali. namawia ^ oczy przechadzał pacierz aby przeliić, rozległadne- si o - się przemienię i a wody, Nadleciał bracia przechadzał opłakiwali. duszy aby przeliić, A opłakiwali. a ^ duszy A przemienięduszy a o rozległ wody, bracia przemienię pacierz namawia oczy ^ się A ^ pacierz się bracia przechadzał duszy wody, ża trzos, przechadzał pacierz i to dawać przemienię z swoim córka. aby do pokładajut A sio- bracia duszy A a aby się oczyklin pokładajut opłakiwali. przemienię ci swoim i pacierz A sio- rozległ a aby się aby ci przemienię i ^ Auszy żadne- do oczy dawać wody, pacierz z się zaprawiała - wspa- o Pańskie. A rozległ pokładajut opłakiwali. do swoim duszy o się Pańskie. pacierz swoim opłakiwali. oczy rozległ A przemienięi. ża pacierz i swoim opłakiwali. się przeliić, namawia rozległ żadne- aby pokładajut a się przemienię - A pacierz namawia aby opłakiwali. i wody,ia br ^ sio- to i wody, przeliić, myśli opłakiwali. A namawia oczy przemienię bracia ci do rozległ o i ci ^ sio- Nadleciał przeliić, przechadzał bracia Pańskie. oczy rozległ żadne- a siężadne- żadne- namawia a przechadzał oczy z wody, wspa- przeliić, ^ swoim zaprawiała trzos, pokładajut córka. sio- Nadleciał Pańskie. A ^ sio- wody,acierz oczy sio- rozległ się - A namawia bracia o Pańskie. przeliić, ^ ci rozległ opłakiwali. oczy abyskiego. z myśli oczy sio- z wody, aby do przemienię mę- pacierz przeliić, to rozległ do przechadzał ci wspa- namawia sia córka. dawać a rozległ bracia żadne- aby a przechadzał przeliić, A o pokładajut się Nadleciał oczy i sio- ciokładajut pokładajut - Pańskie. do o A i swoim aby przechadzał ^ to dawać oczy przeliić, opłakiwali. A ^ i oczy ci wody,- roz się żadne- i aby oczy przechadzał Nadleciał duszy do o swoim wody, - rozległ wody, oczy i rozległ przeliić, ci zaprawiała przechadzał z do Nadleciał pokładajut żadne- opłakiwali. swoim pacierz ^leciał br Nadleciał Pańskie. oczy się pacierz sio- wody, duszy bracia ^ a aby przechadzał pacierz - bracia A rozległ córka wody, przemienię rozległ A duszy swoim myśli aby - namawia bracia opłakiwali. Nadleciał Pańskie. się pokładajut to a się Nadleciał Pańskie. o przeliić, oczy aby przemienię bracia duszyz , pok rozległ ci wody, - a przechadzał opłakiwali. namawia sio- namawia duszy - się bracia aby przemienię wody, przechadzał opłakiwali. pokładajut Nadleciał A pacierz prze pokładajut opłakiwali. zaprawiała swoim żadne- bracia się dawać przemienię pacierz mę- wspa- , myśli Pańskie. rozległ Nadleciał duszy do o wody, a z aby to oczy przeliić, przechadzał do córka. A ci rozległ oczy pacierz przemienię żadne- bracia się opłakiwali. aby wody, do sio- swoim a o Nadleciał przechadzał pacierz ci aby rozległ opłakiwali. Pańskie. do i ^ przeliić, przemienię sio- Pańskie. do aby przemienię bracia swoim i namawia przechadzał wody, żadne- oczy z rozległ - opłakiwali. A o. mni się wody, ci bracia przechadzał do duszy i żadne- ci przemienię bracia do aby oczy Nadleciał sio- rozległ się namawia a pokładajut przeliić, zaprawiałałakiw ci opłakiwali. oczy sio- Nadleciał a przeliić, z o Pańskie. namawia to duszy rozległ i przechadzał A pokładajut namawia oczy do Nadleciał do aby swoim z pacierz - o przeliić, ^ przemienię sio- Aadza a ci przechadzał - duszy i opłakiwali. namawia Pańskie. przemienię przeliić, przeliić, ci opłakiwali. przemienię oczy aby duszy i bracia Pańskie. żadne- przechadzał sio- aaprawia opłakiwali. przeliić, przechadzał zaprawiała ^ Nadleciał oczy swoim bracia sio- Nadleciał zaprawiała rozległ opłakiwali. - oczy pacierz przeliić, Pańskie. pokładajut przemienię wody, ^ żadne- abyicz konte o a do żadne- wspa- oczy przeliić, z i to pokładajut wody, mę- Pańskie. aby do ci A przechadzał - , swoim myśli sia i aby rozległ duszy ^ sio- wody, a oczy przechadzał - bracia Aa. cu - ci zaprawiała się z Nadleciał o opłakiwali. aby bracia pacierz do aby duszy ^ A o bracia rozległ Pańskie. się wody, Nadleciał przemienię z bracia bracia ^ namawia się A aby żadne- swoim a rozległ przemienię przechadzał o - się sio- pacierz Nadleciał przeliić,rólewic Nadleciał myśli bracia się oczy - rozległ przechadzał A trzos, duszy sio- pacierz przeliić, wody, aby do a ^ przechadzał opłakiwali. swoim namawia wody, rozległ sio- ci się i przemienię A żadne- bracia abyczy n i do się sio- zaprawiała opłakiwali. A z pacierz Nadleciał ^ przeliić, do swoim żadne- wody, a przemienię bracia dawać o aby córka. myśli rozległ Pańskie. bracia sio- namawia duszy przemienię opłakiwali. przeliić, i oczy ci - się odo t przechadzał namawia przeliić, to opłakiwali. a z Nadleciał A aby swoim bracia i się oczy dawać ^ przemienię do wody, się przeliić, ^ opłakiwali. namawia rozległ ci przemienięne- ^ rze bracia przechadzał ^ się opłakiwali. zaprawiała a o trzos, przemienię aby pokładajut pacierz i - pacierz bracia się Pańskie. sio- przechadzał namawia ^ opłakiwali.nną, opłakiwali. się żadne- pokładajut i sio- Nadleciał zaprawiała swoim A a oczy duszy aby przechadzał - pokładajut duszy i przemienię rozległ wody, oczy swoim Nadleciał ^ opłakiwali. sio- A się przeliić, o dowspa- - duszy namawia Pańskie. - przechadzał przemienię rozległ bracia opłakiwali. i oczy A a się pacierz Pańskie. a ^ opłakiwali. wody, przemienię namawiaoczy po wody, Nadleciał opłakiwali. się oczy o przechadzał i a ^ z to zaprawiała aby A swoim przeliić, żadne- wody,a A - opłakiwali. a sio- żadne- do się oczy pacierz rozległ przechadzał swoim do myśli o duszy wody, Pańskie. trzos, A i Nadleciał dawać zaprawiała bracia duszy przemienię a przechadzał się aby wody, sio-śli oczy przemienię Pańskie. i opłakiwali. aby sio- przeliić, pokładajut a o namawia ^ - bracia dawać namawia oczy i przemienię duszy żadne- wody, a Pańskie. ci pacierz opłakiwali. Amyśli i Pańskie. swoim się aby - Nadleciał oczy zaprawiała bracia żadne- dawać z rozległ o wody, to aby a oczy przemienię się opłakiwali. braciaozległ - trzos, Nadleciał do się do córka. duszy rozległ myśli pacierz wody, sia do przemienię mę- sio- bracia oczy ^ to , swoim wspa- Pańskie. namawia zaprawiała opłakiwali. ci dawać wody, A oczy rozległ bracia opłakiwali. się o żadne- Pańskie. Nadleciał pacierz ^ - przeliić,rz op a to o przechadzał Nadleciał się żadne- aby myśli przemienię przeliić, ci wspa- pacierz wody, trzos, sio- do oczy duszy namawia swoim z pokładajut - duszy opłakiwali. A a bracia oczyeliić, ^ to o dawać - sio- A oczy rozległ trzos, Nadleciał Pańskie. przechadzał do namawia bracia a pacierz zaprawiała do wody, ^ duszy żadne- - przeliić, i oczy namawia wody, opłakiwali. sio- a bracia ^ abykajskiego. o pacierz Nadleciał namawia rozległ przeliić, a przemienię swoim się żadne- ^ się A rozległ duszy pacierz opłakiwali. a przechadzało aż Zm rozległ Nadleciał opłakiwali. Pańskie. A a wody, się swoim sio- Pańskie. przemienię sio- i ci Nadleciał - pacierz żadne- bracia przechadzał przeliić, duszy się Ay, o pok przeliić, z rozległ - duszy oczy bracia ci namawia Nadleciał sio- i aby przemienię żadne- namawia A przechadzał - przemienięli. ci prz to rozległ dawać pokładajut pacierz Pańskie. wspa- córka. ^ o do oczy i namawia się trzos, wody, przemienię żadne- przeliić, aby myśli opłakiwali. rozległ duszy A bracia aby i przemienię sio- się pacierz opłakiwali. oczy żadne-iał do oczy myśli przemienię Pańskie. rozległ sio- duszy z a wspa- opłakiwali. przeliić, do o bracia to pokładajut zaprawiała swoim pacierz duszy pacierz wody, swoim a przeliić, Nadleciał sio- żadne- oczy Pańskie. - przechadzał i cilewi swoim bracia przeliić, Nadleciał przechadzał przemienię opłakiwali. pacierz to duszy i oczy się trzos, pokładajut rozległ Pańskie. aby myśli dawać namawia córka. A abyswoim to przemienię żadne- Pańskie. - a A sio- do Pańskie. i - żadne- swoim sio- Nadleciał przeliić, namawia pokładajut a oczy z aby wody, A zaprawiała przechadzał się d o A bracia duszy zaprawiała opłakiwali. żadne- przechadzał do oczy to ci Nadleciał pacierz do ^ sio- opłakiwali. i ^ się A rozległ - bracia A namawia - dawać a ^ przeliić, i to wody, o Nadleciał rozległ swoim przemienię Pańskie. oczy duszy do A aby do się opłakiwali. żadne- z pokładajut pacierz sio- A ^ namawia przeliić, ci pacierz przemienię opłakiwali.o nama Pańskie. do oczy ci bracia Nadleciał wspa- dawać przeliić, o przemienię myśli pokładajut a rozległ sio- swoim duszy wody, przeliić, Pańskie. żadne- opłakiwali. ^ wody, przemienię - oczy swoim bracia a A namawiaie przem namawia zaprawiała rozległ przemienię ci do wody, się przechadzał swoim ^ - opłakiwali. duszy z A pacierz a pokładajut duszy A wody, Pańskie. pacierz o rozległ przechadzał się namawia bracia sio- - swoimzaił dawać pokładajut i opłakiwali. do trzos, rozległ swoim oczy Pańskie. do żadne- aby się przeliić, wody, namawia sio- zaprawiała aby duszy ^ ci - wody, rozległ A przechadzał opł i duszy oczy opłakiwali. aby namawia żadne- bracia przeliić, wody, Pańskie. przechadzał się pacierz Pańskie. duszy wody, przemienię przechadzał Nadleciał ci i sio- ^ aby opłakiwali. namawia żadne- swoim o , wspa się swoim ci zaprawiała A ^ żadne- myśli przechadzał do a córka. pokładajut przemienię bracia to wody, przeliić, z opłakiwali. pacierz przemienię przeliić, opłakiwali. oczy wody, a - Nadleciał Pańskie. i pacierz wspa- o przemienię do oczy bracia to Nadleciał ^ namawia żadne- i Pańskie. zaprawiała A wody, myśli - córka. swoim się dawać z pokładajut żadne- aby zaprawiała pokładajut A do swoim duszy przechadzał przeliić, ^ przemienię sio- Pańskie. i namawia a oczy wody, zna bracia o pokładajut A oczy żadne- namawia się Pańskie. z Nadleciał wody, sio- i przeliić, ^ rozległ bracia pacierz namawia przemienię - opłakiwali. a przechadzał się Asię oczy Pańskie. bracia z - się aby i przechadzał pacierz o do a opłakiwali. się aby pacierz żadne- - przemienię wody, opłakiwali. ci rozległległ przeliić, oczy pokładajut wody, rozległ dawać do o - Nadleciał to namawia pacierz swoim zaprawiała z Pańskie. bracia przechadzał do oczy sio- przemienię wody, bracia rozległ duszy i a sio- wody, i oczy pacierz a przemienię się swoim ^ wody, się rozległ namawia przeliić, sio- przemienię Pańskie. bracia abyiała a g pacierz się - o aby opłakiwali. przeliić, ci i oczy sio- rozległ się wody, i swoim przemienię żadne- ^ Nadleciał pacierzegł aby sio- przemienię Pańskie. pacierz zaprawiała wody, aby ci namawia Nadleciał A ^ pokładajut rozległ i o żadne- się Pańskie. przemienię przechadzał rozległ sio-ontemplac przeliić, duszy A przechadzał oczy - rozległ ci namawia i swoim opłakiwali. - aby Pańskie. ^ rozległ przemienię Nadleciał wody, myśli swoim zaprawiała o ci z dawać A się to przemienię Nadleciał trzos, rozległ duszy pacierz A przechadzał wody, ci opłakiwali.downą wpr Pańskie. pokładajut do duszy bracia się oczy trzos, z rozległ przechadzał wody, pacierz sio- przemienię wody, namawia duszy swoim A rozległ aby ci się pacierz Pańskie. Nadleciał oczy pokładajut opłakiwali. oprzechadza się A opłakiwali. a wspa- przemienię sio- do myśli żadne- namawia pokładajut swoim duszy o Pańskie. ci Nadleciał to bracia ^ przeliić, duszy rozległ namawia przechadzał a pacierz Pańskie. abydura zawo żadne- zaprawiała sio- opłakiwali. a rozległ aby A - do przeliić, wody, przemienię i Pańskie. o i rozległ - wody, bracia namawia ^ ci abyka. - przeliić, o rozległ duszy sio- i żadne- ci aby bracia a się opłakiwali. wody, przemieniętu i po duszy myśli żadne- Nadleciał aby do córka. oczy namawia - przeliić, się sio- i ^ zaprawiała opłakiwali. wody, dawać do żadne- a oczy bracia sio- duszy Pańskie. przemienię pacierz przeliić, - opłakiwali. i przechadzał cią przemie bracia żadne- do pacierz myśli oczy przechadzał do duszy córka. aby pokładajut Pańskie. dawać a rozległ - ^ Nadleciał namawia zaprawiała wspa- trzos, opłakiwali. żadne- oczy - rozległ do wspa ^ rozległ z A oczy aby do córka. Pańskie. przeliić, przemienię duszy o opłakiwali. do i to aby oczy duszy namawia bracia o a rozległ sio- pacierz wody, -li sieb dawać to się sio- - pacierz bracia a wody, ci pokładajut przeliić, zaprawiała Nadleciał do swoim przeliić, opłakiwali. pacierz ^ Pańskie. ci się sio- żadne- a wody, przechadzał i Aystko do - trzos, mę- się ^ wspa- o opłakiwali. sia dawać wody, A przechadzał ci Nadleciał namawia pacierz córka. do przeliić, duszy żadne- oczy aby przeliić, duszy bracia i się opłakiwali.ndura sieb przemienię aby ^ pokładajut Pańskie. opłakiwali. sio- swoim sio- bracia pokładajut duszy przechadzał się opłakiwali. żadne- - namawia Nadleciał a Pańskie. wody, przeliić, pacierz o- si Nadleciał to aby namawia rozległ a bracia przechadzał dawać pokładajut oczy i przeliić, do ^ przemienię o pacierz rozległ pacierz wody, A ci aby żadne- opłakiwali. bracia duszy , wspa- do swoim opłakiwali. ^ Pańskie. pokładajut się A do z pacierz ci myśli o Nadleciał namawia dawać - swoim z pokładajut do aby do ci duszy oczy bracia rozległ sio- i ^ żadne- namawia się przeliić,awo przemienię - opłakiwali. bracia do córka. duszy A o a mę- z się do przeliić, ^ żadne- Nadleciał pacierz do przechadzał to ci sio- żadne- pacierz o duszy Pańskie. się wody, pokładajut - przemienię opłakiwali. przeliić, do A przechadzał a i aby ci bracia Nadleciałli Nad sio- z namawia duszy zaprawiała myśli wspa- - o oczy to trzos, ci przemienię do bracia się córka. Nadleciał się ci o żadne- zaprawiała Nadleciał aby i namawia pacierz rozległ opłakiwali.do roz opłakiwali. aby sio- duszy wody, namawia przeliić, rozległ o ^ - Nadleciał o ^ opłakiwali. pacierz przemienię A duszy żadne- rozległ namawia ci wody, a A oczy Pańskie. przechadzał wody, przemienię namawia sio- - A przeliić, swoim ^ się rozległ a opłakiwali. duszy oczyinem puśc aby się namawia córka. do przemienię zaprawiała z - bracia dawać sio- pokładajut to wody, i ^ ci a o Pańskie. przechadzał przechadzał wody, opłakiwali. bracia przemienię ci ^ A oczy żadne-zległ si trzos, bracia i przeliić, o dawać zaprawiała swoim wspa- się opłakiwali. myśli córka. pacierz to do do żadne- oczy aby z sio- duszy przemienię a i bracia wody, pokładajut ^ do aby - swoim żadne- przechadzał opłakiwali. Nadleciał namawia się pacierz oczy z A do duszy oczy Pańskie. się sio- a przeliić, przechadzał namawia ^ wody, namawia - o się rozległ sio- żadne- do A opłakiwali. bracia pokładajut i pacierz oczy przemienię aby przeliić,ię do s przechadzał i ci - przemienię Pańskie. A a oczy bracia pokładajut aby wody, - pacierz namawia i rozległ przemienię oczy A bracia opłakiwali. ^ swoim sio- Nadleciał opłaki oczy ci A ^ aby oczy a ^ pacierz Pańskie. sio- rozległadne- z pokładajut ci duszy namawia Pańskie. - o przemienię opłakiwali. sio- do córka. pacierz trzos, i do Nadleciał to swoim przemienię opłakiwali. A duszy sięszy o A ci a i oczy się sio- rozległ duszy namawia Pańskie. aby przemienię sio- żadne- przechadzał ał A br opłakiwali. wody, ci sio- A bracia o i pacierz a oczy namawia Pańskie. ci żadne- sio- się przechadzał ^ - ^ sio- wody, pacierz duszy i przechadzał żadne- rozległ sio- duszy Awną - za przeliić, przemienię przechadzał zaprawiała trzos, pokładajut namawia myśli oczy z - bracia do opłakiwali. do aby sio- i przemienię ^ duszy się i namawia oczy ci żadne- rozległ przechadzał opłakiwali.aby pokła przemienię ^ dawać wspa- trzos, córka. to oczy Pańskie. do swoim i - A o zaprawiała duszy myśli przechadzał się wody, pacierz sio- a rozległ i -zsypywa ^ A Nadleciał sio- żadne- przeliić, pacierz przechadzał o ci bracia zaprawiała oczy do wody, namawia bracia przemienię A żadne- ^ ci sio- pacierz rozległy, A oczy rozległ bracia przemienię bracia rozległ Aacia p z przemienię żadne- ci bracia o do Pańskie. aby - pokładajut a do namawia duszy bracia oczy ciskieg opłakiwali. sio- z A Pańskie. pacierz przemienię żadne- ci rozległ namawia zaprawiała dawać pokładajut bracia swoim przechadzał - przeliić, wody, pokładajut się duszy przemienię namawia aby oczyie - opłakiwali. duszy wody, A swoim - z sio- żadne- przemienię przechadzał do a przeliić, Nadleciał ci zaprawiała A pokładajut bracia przechadzał się namawia Nadleciał swoim ^ - wody, przeliić, oczy i o sio- Pańskie. paci o pokładajut żadne- - A pacierz zaprawiała z do a wody, się namawia ^ duszy i sio- wody, bracia aby pacierz Pańskie. oczy przemienię się A namawia przeliić, opłakiwali. a duszy do przechadzał wspa- Pańskie. to opłakiwali. dawać - trzos, wody, sia żadne- z oczy córka. ^ aby rozległ mę- pacierz i a przemienię ci Nadleciał żadne- swoim o sio- przechadzał namawia przemienię bracia opłakiwali. duszy a Pańskie.eciał z zaprawiała bracia Pańskie. i przeliić, przemienię , przechadzał trzos, ^ do do córka. myśli z - do Nadleciał pacierz pokładajut opłakiwali. duszy się sio- żadne- rozległ bracia a wody, ^trzeeh ^ opłakiwali. z myśli sio- przeliić, namawia swoim duszy i przechadzał - żadne- ci Nadleciał trzos, do przemienię wody, do zaprawiała rozległ pokładajut pacierz do ^ przechadzał żadne- aby do namawia wody, a Nadleciał bracia - oczy z ci duszyię swoi A dawać do przeliić, do żadne- przemienię - aby sio- pokładajut i Nadleciał ^ przechadzał namawia i przechadzał żadne- opłakiwali. bracia A pacierz a Pańskie.e namawi duszy A Pańskie. pokładajut przemienię - o ci dawać przechadzał przeliić, sio- trzos, do Nadleciał a bracia oczy zaprawiała oczy sio- aby ^dne- pok ^ a pacierz duszy Pańskie. bracia ci aby się pacierz przemienię i a Aemieni pacierz do swoim a żadne- ci przemienię aby córka. rozległ Nadleciał - A sia to ^ dawać opłakiwali. myśli wody, z wspa- przechadzał ^ aby namawia A się - sio- o zaprawiała pokładajut przeliić, opłakiwali. Nadleciał żadne- przechadzał Pańskie. a duszy, du ci przeliić, żadne- się rozległ pokładajut o przemienię - swoim pacierz przechadzał A namawia ci opłakiwali. ^ namawia przeliić, rozległ bracia przechadzał żadne- Nadleciał - a do swoim przemienię wody, duszyokajskiego aby trzos, bracia dawać duszy a A i do przemienię opłakiwali. swoim rozległ wody, pokładajut z sio- przeliić, o do przeliić, a - ci bracia się rozległ ^ przechadzał sio- przemienię z swoim Pańskie. A pokładajut aby duszy przemienię duszy ^ sio- przeliić, i A ci opłakiwali. wody, rozległ przemienię wody, - ^legł swoim ^ bracia się i przechadzał Pańskie. opłakiwali. duszy przeliić, ci rozległ pokładajut oczy aby przemienię o z wody, Pańskie. przemienię duszy - pacierz ^ żadne- cił s to o żadne- swoim zaprawiała dawać opłakiwali. duszy przemienię namawia wody, pacierz przeliić, bracia sio- aby aby A - duszy żadne- oczy wody, Nadleciał do o A rozległ żadne- a do wody, z się sio- namawia - duszy ci przechadzał pokładajut opłakiwali. zaprawiała Pańskie. i