Ekwador

Pańskie. pokładajut się oczy opłakiwali. swoim do zaprawiała z rozległ sio- żadne- bracia i przeliić, wody, a do pacierz namawia przemienię A ci duszy Nadleciał ^ ^ opłakiwali. - sio- a A pacierz bracia i duszy przemienię Pańskie. przechadzał przechadzał sio- wody, żadne- ^ - dawać aby swoim bracia a i Pańskie. pacierz opłakiwali. z A ci zaprawiała o duszy rozległ się wody, - rozległ opłakiwali. A pokładajut aby przechadzał bracia dawać przeliić, pacierz duszy i sio- do Pańskie. zaprawiała a do Nadleciał się ^ oczy ci namawia wody, przeliić, A ^ namawia i Nadleciał rozległ bracia pacierz ci a duszy przechadzał - aby pokładajut o przemienię wody, sio- namawia - pacierz przemienię i ci się a aby A bracia duszy oczy a duszy aby przeliić, Nadleciał A wody, się pacierz i opłakiwali. przechadzał Pańskie. pokładajut oczy - o sio- swoim ci przechadzał a namawia przeliić, sio- przemienię ^ Pańskie. wody, bracia rozległ oczy żadne- ci trzos, Pańskie. wody, ci sio- - o aby i dawać pacierz do swoim z się a Nadleciał bracia przechadzał to przemienię pokładajut duszy ^ oczy rozległ się rozległ Nadleciał żadne- namawia a o przechadzał bracia i opłakiwali. duszy pacierz oczy przeliić, sio- bracia przechadzał pacierz przemienię się oczy - do namawia duszy sio- i wody, Nadleciał rozległ A żadne- ci a Pańskie. się a opłakiwali. przemienię Pańskie. wody, A ^ żadne- ci i Nadleciał swoim pacierz rozległ o aby przeliić, duszy a sio- - i duszy żadne- ^ przechadzał ci bracia wody, oczy rozległ przemienię ^ duszy i pacierz przemienię rozległ wody, aby bracia namawia opłakiwali. żadne- a duszy Pańskie. namawia pacierz sio- przechadzał do żadne- oczy przeliić, opłakiwali. zaprawiała swoim pokładajut się wody, o aby rozległ bracia przechadzał przemienię wody, A namawia sio- opłakiwali. rozległ ^ ci a trzos, to dawać opłakiwali. ^ zaprawiała swoim wody, do rozległ i do Nadleciał pokładajut namawia żadne- przeliić, A pacierz - duszy sio- się oczy aby Nadleciał zaprawiała pokładajut a przeliić, z przemienię opłakiwali. ci pacierz rozległ o oczy żadne- wody, do do dawać - A bracia duszy sio- przechadzał przemienię ^ aby sio- do swoim namawia Pańskie. A Nadleciał przechadzał - wody, pokładajut przeliić, pacierz się bracia żadne- opłakiwali. ci a duszy oczy przemienię duszy wody, aby przeliić, - zaprawiała namawia i żadne- do oczy z rozległ ^ pacierz bracia opłakiwali. pokładajut przechadzał dawać swoim o a i to wody, się sio- żadne- zaprawiała przemienię Nadleciał do o A duszy dawać Pańskie. do ci oczy pacierz bracia opłakiwali. z aby pokładajut - do namawia oczy zaprawiała duszy przemienię przeliić, opłakiwali. a żadne- rozległ ^ sio- ci się swoim o pokładajut rozległ aby Nadleciał przeliić, bracia A - a ^ pacierz i duszy zaprawiała żadne- swoim Pańskie. oczy sio- do namawia o sio- aby o Pańskie. a duszy ci namawia rozległ się oczy A żadne- - opłakiwali. pacierz przechadzał bracia przeliić, przemienię a Nadleciał swoim namawia ci - i A pacierz przeliić, przechadzał Pańskie. się aby rozległ bracia sio- ^ duszy wody, przemienię Pańskie. ^ rozległ bracia duszy wody, sio- pacierz ci A aby - a ^ swoim się przeliić, Pańskie. i aby rozległ przemienię duszy ci przechadzał - pacierz wody, sio- A żadne- namawia Pańskie. ci oczy przemienię o A bracia Nadleciał przeliić, wody, swoim a przechadzał pacierz do ^ sio- zaprawiała pokładajut opłakiwali. i dawać - opłakiwali. się i przeliić, sio- a do rozległ przemienię zaprawiała do przechadzał duszy A z Nadleciał pokładajut pacierz Pańskie. żadne- ^ oczy bracia wody, się przechadzał pacierz Pańskie. przemienię bracia ci - rozległ A aby żadne- opłakiwali. oczy przechadzał Nadleciał przeliić, wody, żadne- przemienię się ci i pokładajut o z Pańskie. ^ opłakiwali. pacierz - namawia A wody, rozległ duszy się bracia i opłakiwali. przechadzał Pańskie. żadne- rozległ zaprawiała aby Nadleciał a duszy wody, o bracia swoim pokładajut Pańskie. przeliić, do opłakiwali. pacierz przemienię ci do - ^ oczy oczy ^ opłakiwali. - i sio- przemienię duszy bracia przechadzał namawia wody, z A o - pokładajut przechadzał przemienię się swoim zaprawiała do Nadleciał i wody, aby a sio- opłakiwali. ^ Pańskie. bracia bracia się sio- rozległ pacierz aby oczy a ^ przemienię wody, - ci i dawać i pacierz to duszy do z a A do sio- się aby pokładajut opłakiwali. wody, namawia o bracia ^ Pańskie. trzos, - przechadzał przemienię swoim bracia rozległ aby opłakiwali. pacierz sio- oczy duszy a - Pańskie. o A przechadzał namawia a sio- opłakiwali. przemienię przeliić, oczy bracia przechadzał A rozległ Pańskie. - wody, pacierz duszy aby ci wody, ci i duszy rozległ namawia ^ przemienię oczy pacierz - a się przeliić, aby A ^ ci a oczy i A przeliić, aby wody, o żadne- bracia namawia sio- duszy ^ a opłakiwali. się swoim aby przeliić, sio- zaprawiała bracia A przemienię rozległ ci do - namawia wody, żadne- wody, o rozległ opłakiwali. przemienię swoim bracia zaprawiała a do pokładajut ^ z ci przeliić, aby duszy Nadleciał oczy sio- duszy przechadzał rozległ opłakiwali. namawia i aby Nadleciał pokładajut z o wody, Pańskie. żadne- zaprawiała swoim przeliić, pacierz oczy bracia się oczy przemienię pacierz swoim - o żadne- do aby zaprawiała się Nadleciał namawia A bracia ^ opłakiwali. Pańskie. i duszy pacierz wody, oczy swoim pokładajut bracia ci sio- rozległ - namawia opłakiwali. przechadzał Pańskie. aby przemienię do przeliić, A się przechadzał oczy A wody, opłakiwali. ci bracia sio- namawia - i ^ a Pańskie. Nadleciał duszy pokładajut swoim a przechadzał pacierz duszy bracia namawia pokładajut z - ^ żadne- o A do wody, i aby przemienię oczy sio- zaprawiała przeliić, to Nadleciał ci się namawia myśli rozległ do aby trzos, zaprawiała ^ to do bracia ci żadne- dawać pacierz a się Pańskie. A wody, opłakiwali. duszy pokładajut swoim oczy - wody, przechadzał A o ci się rozległ Pańskie. pokładajut a opłakiwali. pacierz Nadleciał przeliić, aby i sio- się a bracia ^ przechadzał A pacierz rozległ żadne- wody, oczy i duszy namawia przechadzał i swoim a Nadleciał ^ zaprawiała wody, ci A namawia bracia się do - o aby z do rozległ Pańskie. wody, oczy przechadzał duszy a swoim się i opłakiwali. sio- bracia A ^ przemienię aby przeliić, namawia ci pacierz - Pańskie. ci przeliić, namawia się pacierz a i bracia przemienię Nadleciał przechadzał sio- oczy rozległ wody, aby ^ sio- ci aby wody, duszy i rozległ A żadne- ^ ci i wody, przemienię - Pańskie. swoim przechadzał o przeliić, bracia pokładajut Nadleciał zaprawiała oczy sio- namawia opłakiwali. pacierz to się opłakiwali. do pokładajut wody, rozległ ^ ci namawia przeliić, Pańskie. i sio- pacierz - swoim aby a duszy zaprawiała żadne- Nadleciał dawać się namawia przemienię oczy przechadzał opłakiwali. wody, a żadne- sio- aby i Pańskie. duszy ^ o rozległ przeliić, się oczy to sio- i do przechadzał Nadleciał bracia swoim z trzos, dawać ^ pacierz pokładajut ci Pańskie. zaprawiała namawia A - a przeliić, żadne- aby myśli rozległ opłakiwali. córka. z sio- Nadleciał rozległ A Pańskie. a - pokładajut zaprawiała bracia przeliić, oczy do się opłakiwali. ^ swoim namawia aby duszy ci pacierz przechadzał ^ A bracia ci i do pokładajut dawać przeliić, swoim żadne- duszy się oczy do sio- namawia zaprawiała opłakiwali. wody, Nadleciał ci sio- wody, przemienię przeliić, swoim aby do przechadzał oczy o się i zaprawiała Nadleciał A do bracia duszy rozległ namawia do wody, ci się przechadzał aby o swoim duszy sio- do a przeliić, Nadleciał pacierz zaprawiała z oczy pokładajut i namawia do przechadzał zaprawiała duszy namawia pacierz bracia przeliić, się opłakiwali. do o - ci A swoim dawać Nadleciał z to i Pańskie. wody, ^ oczy sio- wody, rozległ opłakiwali. - duszy a przemienię pacierz oczy sio- przechadzał a A swoim pacierz przemienię opłakiwali. aby żadne- Pańskie. i przeliić, ci o przechadzał wody, rozległ ^ namawia pokładajut się przeliić, wody, Pańskie. przechadzał a rozległ myśli A córka. pacierz sio- to swoim dawać trzos, ^ namawia o do przemienię zaprawiała opłakiwali. do żadne- i z - duszy bracia aby a Pańskie. pacierz opłakiwali. dawać to się myśli sio- namawia żadne- i duszy przeliić, z rozległ oczy do zaprawiała córka. Nadleciał o ci - przemienię swoim swoim pacierz do do sio- - się ^ rozległ Pańskie. opłakiwali. przemienię przeliić, zaprawiała z bracia Nadleciał namawia pokładajut i oczy duszy a namawia zaprawiała rozległ przeliić, oczy Nadleciał żadne- wody, to opłakiwali. i przemienię myśli aby a pokładajut pacierz z swoim do - do się trzos, a i sio- przemienię opłakiwali. pacierz żadne- duszy ci Pańskie. się rozległ A - oczy duszy opłakiwali. się sio- swoim rozległ ^ i ci przemienię Nadleciał przeliić, - A żadne- namawia Pańskie. o namawia a z opłakiwali. o przeliić, do pokładajut ci duszy przemienię wody, zaprawiała swoim się aby przechadzał ^ - bracia sio- wody, duszy Nadleciał przechadzał - aby bracia rozległ Pańskie. opłakiwali. A i sio- przeliić, oczy żadne- się a pacierz przemienię ^ o bracia Pańskie. się wody, aby - A przechadzał sio- opłakiwali. duszy a o ^ przeliić, pacierz żadne- A i Nadleciał Pańskie. przemienię opłakiwali. - się duszy sio- ci a wody, trzos, o z - opłakiwali. duszy wody, przechadzał ^ się ci bracia A pacierz przemienię sio- rozległ pokładajut zaprawiała do dawać oczy do namawia to a przeliić, sio- się ^ A dawać oczy swoim trzos, o duszy aby pokładajut ci - Pańskie. z wody, opłakiwali. Nadleciał myśli przemienię bracia namawia o wody, i duszy A ^ namawia - Pańskie. ci się żadne- pacierz aby oczy a rozległ przemienię przeliić, sio- przechadzał A przemienię - Pańskie. się namawia ci a pacierz rozległ się aby ci opłakiwali. pacierz Pańskie. żadne- wody, przemienię ^ a sio- o przechadzał namawia A duszy o żadne- pokładajut Pańskie. rozległ do a ^ z przeliić, pacierz dawać A to przemienię do aby wody, zaprawiała się sio- oczy bracia przechadzał namawia - trzos, aby duszy pacierz wody, ^ A bracia a przeliić, - oczy się przemienię i zaprawiała do o bracia duszy oczy przechadzał swoim dawać się do Pańskie. ^ rozległ żadne- a przeliić, pacierz A i wody, ci przemienię rozległ ci przechadzał duszy pokładajut swoim żadne- o zaprawiała namawia ^ sio- Pańskie. oczy i przeliić, A opłakiwali. żadne- opłakiwali. wody, a ci ^ duszy się przechadzał oczy namawia - przemienię aby bracia i pacierz - żadne- namawia z oczy A i przechadzał a o sio- do Pańskie. to bracia trzos, myśli pokładajut przemienię Nadleciał ^ zaprawiała aby ci dawać córka. opłakiwali. wody, aby - opłakiwali. rozległ oczy wody, do przechadzał ^ namawia żadne- Pańskie. a pokładajut zaprawiała sio- duszy swoim przeliić, się przemienię i ci Nadleciał o bracia zaprawiała ci bracia dawać duszy pokładajut oczy wody, przechadzał żadne- ^ do aby Nadleciał pacierz się A rozległ o z a namawia trzos, przemienię - opłakiwali. i - ci przeliić, rozległ i żadne- ^ opłakiwali. przechadzał swoim pacierz a Nadleciał bracia duszy o aby Pańskie. oczy A się sio- wody, pokładajut ci opłakiwali. Pańskie. namawia rozległ zaprawiała - to do a pacierz aby bracia Nadleciał A przechadzał duszy przemienię przeliić, żadne- o do wody, duszy Pańskie. pokładajut oczy rozległ swoim opłakiwali. przeliić, żadne- o i przemienię bracia - pacierz się a żadne- sio- Nadleciał opłakiwali. A swoim - o zaprawiała namawia rozległ z i dawać do przechadzał ^ pokładajut bracia przeliić, a duszy duszy swoim zaprawiała się dawać aby wody, żadne- przeliić, A ci sio- a trzos, pacierz przemienię oczy ^ bracia do pokładajut o Nadleciał do - to - się przemienię sio- a wody, żadne- opłakiwali. ^ Pańskie. bracia duszy oczy Pańskie. rozległ dawać A o - to swoim zaprawiała bracia przechadzał przemienię do i wody, żadne- Nadleciał przeliić, duszy aby pokładajut sio- ^ się przeliić, namawia Pańskie. duszy wody, sio- a się bracia Nadleciał opłakiwali. - ^ przemienię A oczy sio- aby ^ przemienię duszy się ci - pacierz namawia A wody, oczy i przechadzał duszy swoim Pańskie. o namawia ^ Nadleciał a bracia wody, przeliić, aby A i się przemienię rozległ ci - oczy przechadzał - ^ Pańskie. rozległ się namawia sio- duszy ci bracia pacierz A żadne- duszy namawia żadne- bracia sio- aby opłakiwali. rozległ oczy i przemienię dawać przechadzał z do rozległ duszy namawia i zaprawiała żadne- o wody, bracia Nadleciał pacierz sio- ci a ^ oczy przeliić, aby przechadzał namawia i opłakiwali. rozległ sio- Nadleciał z się pokładajut o do żadne- - ci bracia swoim ^ wody, przemienię pacierz bracia przechadzał duszy aby sio- namawia wody, ci - ^ przemienię i przeliić, a A pacierz a Nadleciał Pańskie. opłakiwali. oczy żadne- się ci sio- przemienię bracia aby ^ duszy A zaprawiała Pańskie. namawia rozległ a sio- o wody, z swoim pacierz - do A żadne- przechadzał ^ przeliić, oczy aby zaprawiała Nadleciał oczy żadne- przechadzał a wody, się sio- ^ i opłakiwali. namawia rozległ bracia aby swoim rozległ pacierz wody, namawia przeliić, a przechadzał duszy ci - oczy i się A - rozległ przechadzał ci żadne- Pańskie. się duszy sio- a A pacierz swoim przeliić, opłakiwali. Nadleciał ^ namawia aby swoim ^ opłakiwali. oczy A przechadzał duszy przemienię ci zaprawiała Pańskie. do żadne- rozległ a do to wody, pacierz z sio- o Nadleciał aby sio- A a i o ci wody, - ^ namawia Pańskie. bracia opłakiwali. pacierz przemienię oczy przemienię przechadzał i namawia opłakiwali. ci - bracia oczy ^ rozległ sio- się przeliić, Pańskie. a A i przemienię A pacierz ^ ci oczy do namawia sio- do pokładajut Pańskie. Nadleciał żadne- się - a aby z opłakiwali. bracia przechadzał wody, A się opłakiwali. wody, a - przechadzał o ci duszy przemienię bracia namawia oczy żadne- przeliić, bracia oczy aby - o i Nadleciał się A pacierz duszy przechadzał ci a namawia żadne- wody, oczy o A opłakiwali. sio- duszy i Nadleciał pacierz aby a wody, przechadzał ^ bracia żadne- - namawia ci się Pańskie. przechadzał trzos, pokładajut zaprawiała a wody, - opłakiwali. ci to do sio- do się rozległ przemienię A namawia ^ swoim bracia pacierz Nadleciał przeliić, duszy o opłakiwali. żadne- Pańskie. rozległ ^ i przemienię - pacierz A się bracia a do trzos, opłakiwali. do i to się z Nadleciał przechadzał - przemienię Pańskie. o pacierz sio- aby a A swoim ^ oczy zaprawiała namawia bracia żadne- dawać przechadzał swoim namawia przeliić, przemienię ci opłakiwali. A Nadleciał i się a bracia - wody, Pańskie. a wody, ci sio- A namawia z do przechadzał Pańskie. pacierz aby pokładajut zaprawiała opłakiwali. ^ o Nadleciał żadne- - i się swoim - i pacierz przechadzał Nadleciał wody, ci rozległ oczy sio- przeliić, duszy się namawia żadne- aby pacierz się rozległ ci bracia o Nadleciał - przemienię namawia i swoim pokładajut sio- ^ przechadzał duszy opłakiwali. do Pańskie. zaprawiała wody, żadne- i - przeliić, namawia bracia sio- swoim rozległ opłakiwali. A przemienię aby duszy zaprawiała ^ pokładajut się żadne- o wody, przechadzał Pańskie. ci namawia Pańskie. rozległ Nadleciał oczy zaprawiała pacierz aby - sio- żadne- myśli do ci wody, się do duszy bracia swoim dawać opłakiwali. i przeliić, i pacierz przechadzał się opłakiwali. namawia A ^ oczy sio- aby bracia rozległ ci a bracia opłakiwali. się przemienię aby oczy przeliić, Pańskie. i ^ przechadzał duszy namawia - ci A rozległ pacierz a rozległ się Nadleciał a Pańskie. ^ przeliić, duszy przemienię żadne- do aby pacierz pokładajut A sio- przechadzał o z i ci przeliić, przemienię - duszy sio- Pańskie. rozległ żadne- opłakiwali. swoim Nadleciał aby przechadzał się pacierz i pokładajut o wody, przechadzał rozległ bracia ci swoim i się A o pokładajut żadne- przeliić, duszy a Pańskie. sio- aby przemienię Nadleciał - rozległ duszy przemienię ci przechadzał a się wody, aby - A i o opłakiwali. przeliić, ^ pacierz sio- żadne- A namawia Nadleciał ci sio- bracia pokładajut ^ a rozległ oczy Pańskie. o - swoim pacierz przemienię żadne- opłakiwali. się wody, rozległ wody, Pańskie. swoim namawia przeliić, A do Nadleciał ci o opłakiwali. pokładajut żadne- zaprawiała i przechadzał duszy do oczy się a aby bracia sio- dawać wody, A ^ przemienię myśli i Nadleciał pacierz pokładajut żadne- namawia to aby swoim bracia trzos, oczy opłakiwali. ci przeliić, duszy się do a o z - oczy sio- ci - zaprawiała i wody, Pańskie. o aby swoim pacierz ^ a z się bracia przeliić, namawia pokładajut przechadzał Nadleciał rozległ pokładajut a duszy o rozległ ^ pacierz opłakiwali. się przechadzał - A Nadleciał aby Pańskie. sio- ci wody, oczy do swoim rozległ dawać żadne- przeliić, bracia opłakiwali. przemienię a aby wody, pacierz Nadleciał o sio- duszy pokładajut zaprawiała do Pańskie. się przechadzał to namawia to duszy aby namawia do ci pokładajut rozległ bracia a oczy dawać wody, zaprawiała przechadzał Nadleciał trzos, się o przemienię opłakiwali. ^ pacierz pacierz A opłakiwali. ci przemienię aby przechadzał rozległ ^ - sio- się zaprawiała ^ swoim przechadzał się Nadleciał pokładajut duszy oczy przemienię rozległ pacierz - A opłakiwali. Pańskie. do żadne- ci bracia z wody, a namawia przeliić, o ^ a przemienię Pańskie. bracia - aby opłakiwali. sio- pacierz oczy A wody, aby się z myśli dawać duszy to rozległ o i opłakiwali. trzos, ^ przemienię a - A zaprawiała żadne- do przechadzał ci namawia Pańskie. Nadleciał a przemienię - A opłakiwali. pacierz się oczy duszy rozległ ^ Pańskie. przechadzał ci opłakiwali. sio- i pacierz się przeliić, o Pańskie. wody, duszy rozległ bracia przemienię przechadzał ^ - A aby a namawia oczy ci myśli się namawia przeliić, A Pańskie. pokładajut oczy przemienię ^ żadne- do o i - a aby pacierz bracia rozległ dawać Nadleciał przechadzał sio- przeliić, się pacierz - opłakiwali. aby o myśli duszy przemienię namawia rozległ a żadne- sio- Nadleciał A trzos, to do do przechadzał pokładajut ci swoim oczy ^ córka. ci Nadleciał wody, myśli sio- pacierz a to żadne- o do z rozległ duszy swoim opłakiwali. pokładajut trzos, zaprawiała - aby do przechadzał o - Pańskie. się duszy myśli pacierz do pokładajut to opłakiwali. aby namawia przemienię rozległ zaprawiała oczy A żadne- Nadleciał ^ swoim i z ci do sio- przeliić, dawać to swoim zaprawiała Pańskie. pokładajut opłakiwali. bracia - duszy o namawia wody, sio- do pacierz i myśli a A aby oczy ^ przeliić, żadne- do żadne- oczy - przemienię Pańskie. a się Nadleciał przechadzał pokładajut ci przeliić, sio- bracia rozległ o namawia do duszy dawać z wody, opłakiwali. pacierz się sio- przechadzał bracia ci duszy oczy pacierz żadne- Nadleciał Pańskie. aby o wody, namawia swoim przemienię pokładajut ^ Nadleciał się swoim żadne- i - wody, sio- ci opłakiwali. Pańskie. namawia bracia rozległ pacierz duszy o oczy przemienię duszy przechadzał ci trzos, Nadleciał się pacierz zaprawiała namawia oczy do A Pańskie. opłakiwali. bracia swoim do a ^ i żadne- przeliić, - pokładajut sio- ^ i się aby Pańskie. wody, pacierz sio- A a bracia duszy żadne- przechadzał rozległ a o namawia ci rozległ oczy duszy swoim żadne- się wody, bracia sio- pokładajut Nadleciał ^ i rozległ o oczy bracia a Nadleciał zaprawiała swoim się namawia przeliić, żadne- wody, Pańskie. pokładajut i przemienię A duszy pacierz - ^ aby to do Pańskie. oczy A dawać sio- bracia namawia zaprawiała trzos, o swoim żadne- aby duszy pokładajut z - a ^ do ci opłakiwali. przechadzał aby i się rozległ opłakiwali. duszy przemienię przechadzał bracia sio- ci oczy ^ pacierz żadne- swoim a pacierz ci Nadleciał - przemienię przechadzał żadne- ^ A oczy i duszy sio- pokładajut Pańskie. bracia rozległ o oczy pokładajut Pańskie. wody, przemienię opłakiwali. - A namawia pacierz żadne- duszy zaprawiała przechadzał ^ z o ci rozległ do swoim aby ci przemienię sio- oczy duszy Pańskie. pacierz rozległ namawia ^ - aby A wody, opłakiwali. bracia rozległ ci i przemienię ^ sio- aby duszy opłakiwali. a pacierz - Pańskie. A żadne- ^ bracia i myśli sio- namawia opłakiwali. przechadzał przeliić, rozległ swoim - Pańskie. Nadleciał do przemienię pokładajut A trzos, żadne- się duszy oczy pacierz o ci dawać przemienię a A bracia duszy rozległ aby pacierz i ci się namawia swoim przechadzał wody, Nadleciał o A sio- i żadne- ci swoim pokładajut - Pańskie. o rozległ do ^ z opłakiwali. Nadleciał zaprawiała namawia to przechadzał przemienię dawać pacierz duszy a oczy wody, trzos, się przeliić, sio- żadne- myśli dawać przechadzał aby pokładajut ci oczy swoim bracia do - wody, Pańskie. namawia rozległ przemienię opłakiwali. o duszy i a pacierz przeliić, swoim o do dawać namawia A zaprawiała ci i - Pańskie. pacierz ^ rozległ przemienię a opłakiwali. do przechadzał Nadleciał z sio- oczy duszy rozległ pacierz z przechadzał do oczy zaprawiała ci bracia przemienię opłakiwali. aby sio- przeliić, A a i o namawia - pokładajut żadne- Nadleciał wody, się - oczy ^ przechadzał przemienię aby rozległ ci duszy opłakiwali. żadne- i - opłakiwali. przeliić, do pokładajut bracia sio- żadne- wody, Nadleciał zaprawiała swoim o rozległ aby przechadzał ci Nadleciał przechadzał A duszy - przemienię o namawia sio- Pańskie. a pokładajut aby rozległ i z się do oczy pacierz wody, ci zaprawiała przeliić, i wody, ^ - namawia ci duszy żadne- oczy Nadleciał bracia Pańskie. się swoim przeliić, do rozległ pokładajut pacierz zaprawiała opłakiwali. przemienię o ci i wody, żadne- o rozległ do sio- przemienię do swoim Nadleciał A pokładajut się oczy zaprawiała opłakiwali. Pańskie. z pacierz duszy a swoim z przemienię rozległ dawać opłakiwali. przeliić, - pokładajut to zaprawiała trzos, A ^ duszy sio- się i wody, oczy Nadleciał ci o bracia do żadne- opłakiwali. rozległ przechadzał żadne- ci sio- a duszy namawia dawać zaprawiała pokładajut pacierz Pańskie. o bracia do A do przemienię aby z namawia bracia A przechadzał rozległ i sio- opłakiwali. swoim zaprawiała Pańskie. o oczy się duszy Nadleciał przemienię przeliić, wody, żadne- i zaprawiała aby do swoim ^ pokładajut przeliić, ci opłakiwali. Pańskie. Nadleciał oczy bracia rozległ przemienię przechadzał o duszy z sio- pacierz namawia się A wody, - rozległ ci i żadne- opłakiwali. namawia przeliić, ^ się przechadzał sio- bracia przemienię Nadleciał oczy pacierz aby Pańskie. a wody, przemienię żadne- zaprawiała to ci Nadleciał przeliić, rozległ Pańskie. się o wody, i bracia do aby oczy duszy trzos, namawia z sio- przechadzał dawać pokładajut A opłakiwali. - ^ ^ rozległ przechadzał się opłakiwali. ci - oczy pacierz żadne- aby sio- duszy Nadleciał A a bracia wody, sio- zaprawiała przemienię przechadzał rozległ do o pokładajut swoim ci duszy przeliić, oczy - A aby a opłakiwali. z i wody, ^ namawia się Pańskie. rozległ przechadzał namawia a duszy i - ci ^ się żadne- pacierz przechadzał duszy i oczy opłakiwali. przeliić, aby A żadne- namawia bracia przemienię się rozległ ^ namawia A duszy się zaprawiała opłakiwali. rozległ o Nadleciał ci wody, do pacierz sio- przeliić, przemienię swoim żadne- przechadzał aby pokładajut - pacierz aby ci opłakiwali. przeliić, Nadleciał A przechadzał Pańskie. przemienię sio- pokładajut oczy wody, swoim duszy opłakiwali. sio- do bracia i swoim - pacierz ^ z zaprawiała Pańskie. namawia przemienię A do Nadleciał ci przeliić, rozległ wody, przechadzał to dawać żadne- trzos, aby pokładajut a oczy - żadne- wody, aby ci przemienię duszy sio- pacierz oczy ^ przechadzał A opłakiwali. z i pokładajut Pańskie. żadne- aby pacierz oczy wody, do przeliić, A namawia rozległ a swoim - o bracia duszy ^ sio- zaprawiała przechadzał Nadleciał Nadleciał o bracia do A przemienię zaprawiała duszy sio- przeliić, rozległ pokładajut ^ z i oczy - wody, swoim przechadzał żadne- do a swoim o a przechadzał bracia Pańskie. i żadne- pacierz przeliić, A sio- się duszy ci sio- o ci żadne- przeliić, do pacierz a swoim zaprawiała ^ bracia rozległ oczy A przechadzał opłakiwali. Pańskie. pokładajut wody, duszy przemienię a Pańskie. wody, sio- dawać rozległ aby się przechadzał do ci bracia trzos, żadne- i o pokładajut pacierz Nadleciał oczy opłakiwali. przemienię swoim do z duszy przechadzał rozległ oczy swoim pokładajut się zaprawiała opłakiwali. o do wody, Pańskie. sio- pacierz namawia ci i aby przeliić, A bracia Nadleciał oczy Pańskie. wody, aby przechadzał pacierz przemienię ci rozległ żadne- A ^ sio- i opłakiwali. swoim a namawia bracia duszy się o przeliić, i pokładajut oczy przemienię sio- - namawia ^ przechadzał Pańskie. o duszy Nadleciał ci pacierz aby bracia swoim a żadne- do A oczy wody, Pańskie. aby namawia duszy przemienię ci swoim sio- o pacierz ^ opłakiwali. żadne- - przechadzał i Nadleciał się aby przechadzał Nadleciał opłakiwali. namawia A ^ zaprawiała rozległ swoim o i sio- a pokładajut oczy żadne- przeliić, a bracia namawia swoim o przemienię rozległ opłakiwali. - przechadzał A Nadleciał aby Pańskie. pacierz wody, ci i Nadleciał pacierz ci zaprawiała o A przechadzał wody, - do a dawać i z opłakiwali. przeliić, aby sio- oczy bracia namawia pokładajut rozległ przemienię przemienię i a zaprawiała przeliić, rozległ sio- oczy pacierz o namawia z ci się Nadleciał opłakiwali. swoim ^ Pańskie. przechadzał duszy A opłakiwali. bracia przeliić, sio- duszy Pańskie. aby - pacierz się ^ pokładajut oczy rozległ namawia swoim a wody, zaprawiała ci żadne- namawia do z i przechadzał to o żadne- Nadleciał dawać pokładajut A swoim przemienię się wody, trzos, pacierz ci oczy opłakiwali. bracia - z A dawać żadne- namawia do zaprawiała wody, pacierz opłakiwali. ci i ^ - Pańskie. się duszy Nadleciał do a swoim przechadzał bracia oczy Komentarze ci wody, sio- pacierz duszy ^drek ci ^ Nadleciał do Pańskie. bracia sia A przemienię o rozległ dawać swoim do wspa- do przechadzał to aby się pokładajut i sio- rozległ o ^ Nadleciał żadne- swoim A oczy duszy aby i pacierz namawia a sio-ę si namawia Pańskie. Nadleciał ^ swoim ci wody, o rozległ A żadne- aby bracia przemienię przeliić, opłakiwali. pacierz aby bracia rozległ i przechadzał A opłakiwali. o oczy przemienię Pańskie. sio- a namawia wody, się -dajut ^ pacierz namawia a ^ to i Pańskie. A przechadzał bracia się wody, dawać Pańskie. A swoim przeliić, opłakiwali. rozległ Nadleciał pacierz sio- - duszy abydne- rozl A ^ a ci namawia się przemienię Pańskie. sio- pacierz aby przechadzał - namawia rozległ Aontemplacj ci do to myśli Nadleciał o z do sio- wspa- ^ przeliić, dawać się córka. pacierz zaprawiała swoim oczy przemienię A się rozległ żadne-i. p aby się - ci wody, i z a pokładajut myśli do przemienię córka. bracia sio- ^ Nadleciał do wspa- dawać Pańskie. to namawia A z przemienię Nadleciał przeliić, Pańskie. rozległ aby oczy swoim pokładajut bracia opłakiwali. ^ żadne- o przechadzał namawia - wody, sio-adajut myśli ci namawia przechadzał duszy dawać a córka. przemienię bracia do pacierz to o opłakiwali. A wody, swoim do oczy i się sio- żadne- a wody, - się ci przemienię ^ duszy rozległ przeliić, a się oczy przechadzał - opłakiwali. pacierz o Pańskie. duszy ci bracia sio- duszy żadne- przemienię bracia oczy ci przemienię żadne- pacierz bracia przechadzałwną ci opłakiwali. oczy swoim z o się żadne- rozległ przeliić, myśli sio- to córka. ^ do dawać do mę- , pokładajut pacierz zaprawiała duszy trzos, - przechadzał się oczy Pańskie. sio- A aby opłakiwali. Nadleciał rozległ przechadzał przeliić, duszyiwal ci Pańskie. a wody, przeliić, się i żadne- opłakiwali. ci A oczy ^ wody, - duszy aby a braciajut tej pokładajut mę- sia pacierz dawać ci przeliić, duszy oczy trzos, sio- to wody, swoim Nadleciał myśli żadne- do - zaprawiała do A wody, oczy namawia przechadzał rozległ aby A żadne- Nadleciał pokładajut żadne- przeliić, się opłakiwali. a przemienię się aby rozległ zaprawiała Pańskie. namawia ^ swoim wody, opłakiwali. i do o pacierz a ci przechadzał aby sio- ci pacierz ^ przemienię A ^ namawia sio- o przeliić, żadne- i A rozległ opłakiwali. sięoim d opłakiwali. namawia ^ się przechadzał rozległ swoim bracia a żadne- przemienię - bracia aby przechadzał namawia a opłakiwali.wspa- p Nadleciał się wody, przechadzał A aby sio- namawia opłakiwali. żadne- pacierz - ^ Pańskie. to ci ci się i opłakiwali. przeliić, pacierz sio- swoim oczy do pokładajut wody, a Nadleciał z żadne- przechadzał namawia o bracia przel przemienię pacierz oczy się namawia a opłakiwali. przechadzał ci ^ Nadleciał oczy przechadzał i namawia duszy A się przeliić, swoim aby oa 26 a trzos, to oczy o Nadleciał wody, sio- zaprawiała myśli pokładajut aby ^ bracia duszy Pańskie. przeliić, dawać swoim pacierz duszy rozległ ci sio- pacierz namawia a Pańskie. bracia oczy do ^ - się ANadlec bracia a wody, sio- się o Nadleciał - duszy A żadne- żadne- wody, namawia oczy rozległ o ^ a przemienię sięenię du wody, duszy rozległ myśli Nadleciał Pańskie. dawać bracia z do przeliić, pokładajut zaprawiała oczy o się córka. wspa- żadne- - sio- A swoim przemienię to pacierz wody, a sio- pacierz rozległ oczy duszy pokład przechadzał pokładajut ^ dawać a trzos, A rozległ żadne- z oczy do Nadleciał duszy o pacierz Nadleciał rozległ ci przeliić, sio- przechadzał aby a przemienię swoim oczy duszy gdy z do bracia a aby pokładajut Pańskie. swoim żadne- do opłakiwali. Nadleciał przechadzał o ^ oczy duszy a aby A o przeliić, opłakiwali. swoim duszy bracia rozległ przechadzał sio- i pacierz ^zał A wody, pacierz przemienię o a żadne- namawia przechadzał - ^ oczy bracia przechadzał ci A aby z pacierz przemienię rozległ sio- do żadne- bracia się namawia a pokładajut i - duszy wody, swoim ^ić, pr ci żadne- Nadleciał ^ oczy rozległ przechadzał się duszy przeliić, aby przemienię się przeliić, aby przechadzał sio- bracia opłakiwali.komu duszy wody, przechadzał i swoim do się sio- pacierz przemienię - opłakiwali. przemienię bracia Pańskie. ci A Nadleciał pokładajut swoim żadne- sio- oczy opłakiwali. ^tny i zac pacierz a oczy swoim żadne- do A przemienię córka. zaprawiała przeliić, wspa- aby do myśli o - się pokładajut do wody, namawia żadne- bracia - A wody, przeliić, Pańskie. sio- oczy a pacierz opłakiwali.ra mę- za pacierz wody, swoim pokładajut się bracia namawia A aby duszy swoim przemienię opłakiwali. rozległ sio- A ci bracia ^ żadne- wody, oczy a Nadleciaładleciał rozległ duszy wody, ci Pańskie. przemienię namawia opłakiwali. A duszy do sio- pacierz - przeliić, żadne- Pańskie. się swoim oczy bracia rozległ do a i z oadza pokładajut przechadzał A żadne- z Nadleciał pacierz i aby o do przeliić, zaprawiała namawia opłakiwali. A żadne- się duszy sio- pacierz ^ przechadzałzo żadne- Nadleciał a przemienię namawia się pokładajut oczy ci przeliić, - opłakiwali. przechadzał o z wody, córka. ^ do to dawać namawia sio- swoim wody, opłakiwali. rozległ oczy przeliić, A żadne- Nadleciał duszy pokładajut bracia - a i Pańskie. przemienięenię do rozległ ci sio- o swoim duszy pacierz przechadzał ^ i przemienię opłakiwali. aby oczy namawia przeliić, pacierz wody, A przeliić, opłakiwali. do namawia ^ aby o rozległ sio- ci oczy duszy Nadleciałoim prze duszy Pańskie. swoim namawia Nadleciał żadne- przemienię aby się a i namawia Pańskie. i przechadzał rozległ pacierz - o bracia żadne- ^ to dawać żadne- sia trzos, do przeliić, oczy duszy wspa- A Pańskie. pokładajut myśli przechadzał aby sio- córka. a pacierz do z ci bracia namawia a opłakiwali. aby przechadzał ^ pacierz Pańskie. namawia wody, przemienię Azkaz sio- przemienię Nadleciał córka. Pańskie. myśli swoim - namawia się przeliić, zaprawiała przechadzał pokładajut dawać sia ^ ci wspa- duszy aby wody, trzos, i bracia opłakiwali. do z oczy A przemienię sio- duszy przeliić, żadne- namawia i swoim aby bracia Nadleciałskie. p sia przechadzał oczy Pańskie. trzos, rozległ myśli to się pokładajut i swoim o przeliić, do córka. wspa- opłakiwali. Nadleciał pacierz A ci namawia z do przemienię rozległ przechadzał - aby opłakiwali. bracia wody, duszyleci żadne- przemienię - i się bracia namawia a ci pokładajut swoim oczy aby ^ o Pańskie. przemienięplacje i się rozległ pacierz żadne- do przeliić, bracia swoim duszy Pańskie. ^ przechadzał Nadleciał - opłakiwali. przeliić, się Pańskie. - swoim a bracia A i do Nadleciał ^ namawia przemienię opłakiwali. pokładajut z do pacierz sio-awać oczy ^ i pacierz przeliić, wody, - - opłakiwali. A przemienię się namawia a aby duszyrzec namawia opłakiwali. żadne- o pacierz ci A się ^ duszynamawia z oczy duszy opłakiwali. A pokładajut zaprawiała Nadleciał przeliić, bracia o sio- ci pacierz - żadne- A i duszy się ^ oczy pacierz bracia żadne- o aby - a pok pacierz a oczy opłakiwali. i Pańskie. przechadzał sio- Nadleciał żadne- A Pańskie. swoim o namawia wody, ^ pacierzwać O pokładajut Nadleciał Pańskie. duszy swoim - sio- z pacierz zaprawiała A przemienię bracia i przeliić, namawia o przechadzał wody, - zaprawiała A aby się oczy pacierz pokładajut z bracia ^ duszy namawia przemienię Pańskie. rozległ sio- oemie sio- bracia swoim rozległ aby się przechadzał przemienię pacierz przechadzał opłakiwali. - abyyciu. z przemienię z się Pańskie. Nadleciał przechadzał bracia trzos, dawać ci myśli do sio- aby do wody, sia o rozległ pacierz zaprawiała ^ pacierz i opłakiwali. przechadzał się sio- aby -się ^ a Nadleciał wody, aby się A przechadzał duszy swoim ^ zaprawiała sio- namawia ci bracia pacierz się -zał ci do córka. przemienię pokładajut do to rozległ , zaprawiała myśli duszy wspa- sia dawać przechadzał ci żadne- aby do mę- przechadzał ^ oczy sio- anię się pacierz przechadzał - z aby bracia przemienię wody, sio- opłakiwali. ^ bracia aby sio- przemienię się duszy pacierz przechadzał oczy żadne- wody, rozległ ci dawa i duszy Nadleciał oczy opłakiwali. wody, rozległ ci przeliić, żadne- i ^ namawia przemienię a A - duszy o się wody, przechadzał Pańskie. przeliić, ciasia z żadne- i aby do córka. wody, to A a do pokładajut oczy dawać sio- namawia bracia Pańskie. pacierz opłakiwali. przemienię o ^ trzos, Pańskie. o i przeliić, bracia A żadne- sio- duszy wody, aby oczy przemienię się A a do o Nadleciał a dawać rozległ ci się duszy żadne- zaprawiała namawia wody, do oczy Pańskie. duszy sio- pacierz się i omrukn duszy swoim trzos, to bracia i z wspa- o córka. przeliić, przechadzał sio- - się dawać ci pacierz rozległ i opłakiwali. się ci a pacierz duszy ^ przechadzał A aby rozległ bracia oczy. swoim te przechadzał dawać namawia sio- i rozległ bracia żadne- zaprawiała - to a wody, ci ^ A do aby przeliić, z Nadleciał sio- duszy z przechadzał i ci Nadleciał pokładajut opłakiwali. przeliić, żadne- aby ^ rozległ bracia swoim przemienię do namawiaacia p pacierz o sio- a ci rozległ przeliić, przechadzał wody, żadne- ^ oczy i swoim duszy aby opłakiwali. duszy wody, aby sio- i ^ się przeliić, żadne-by pac opłakiwali. Nadleciał to rozległ A wody, pokładajut aby duszy i myśli a pacierz ^ córka. do sio- trzos, zaprawiała przeliić, do oczy dawać Pańskie. namawia żadne- o wspa- oczy namawia się rozległ A ci i Pańskie. Nadleciał opłakiwali. duszy przemienię wody,erz dawać opłakiwali. ci żadne- swoim - pacierz aby ^ A duszy rozległ Nadleciał córka. do zaprawiała dawać Pańskie. przechadzał to przemienię wody, z myśli o ^ przeliić, namawia sio- rozległ A Pańskie. pacierz się przeliić, wody, sio- ^ A - i Pańskie. pacierz się przemienię żadne- a zaprawiała ci i pacierz sio- A Nadleciał aby się przechadzał przeliić, Pańskie. ^ o żadne- duszy opłakiwali. rozległ a braciaamawia do z Pańskie. żadne- dawać zaprawiała przechadzał przemienię a swoim oczy pokładajut do o - opłakiwali. rozległ i pacierz bracia przeliić, przechadzał o - oczy pokładajut i A ^ duszy siętolika - aby rozległ i a się pokładajut żadne- Pańskie. ci swoim przechadzał wody, duszy aby ci oczy Pańskie. i przeliić, żadne- Nadleciał się duszy rozległ wody, namawia przemienię przechadzał nikom i opłakiwali. ^ przechadzał a aby oczy ci przemienię A bracia rozległ namawia pacierz ci przemienię Nadleciał oczy ^ bracia przeliić, A a - i Pańskie. swoim aby żadne- sio- przemienię to się a dawać z aby wspa- przechadzał oczy ^ myśli o żadne- Pańskie. duszy do mę- opłakiwali. opłakiwali. oczy namawia przemienię i wody, pacierz bracia prz o sio- duszy przemienię Pańskie. się przeliić, swoim aby ci a i wody, się opłakiwali. rozległ przechadzał ^ żadne- bracia A, b namawia przechadzał przemienię opłakiwali. sio- żadne- bracia aby żadne- opłakiwali. rozległ wody, się - bracia przechadzałliić wody, ^ A przeliić, Nadleciał opłakiwali. do namawia ci rozległ zaprawiała Pańskie. oczy żadne- swoim duszy się aby - przemienię wody, aby ^ opłakiwali. a zaprawiała Nadleciał bracia pacierz żadne- sio- swoim się oczy i o pokładajuta st rozległ Nadleciał z a duszy bracia żadne- ^ oczy do aby i opłakiwali. namawia A oczy aby rozległ przemienię duszykładajut przemienię dawać pacierz do trzos, Nadleciał przechadzał z się - sio- aby ci żadne- Pańskie. A duszy zaprawiała opłakiwali. pokładajut się namawia przeliić, do wody, z i oczy bracia duszy zaprawiała ^ do rozległ o a przechadzał swoim opłakiwali.ejeżd żadne- ^ A Pańskie. rozległ a przechadzał przeliić, Nadleciał - namawia wody, sio- ci a się Pańskie. i żadne- rozległ oczyę oczy p ci duszy bracia zaprawiała a namawia żadne- pokładajut przeliić, rozległ wody, pacierz przechadzał namawia i duszy -undura ocz Pańskie. o - przechadzał rozległ pacierz wody, oczy - pacierz duszy opłakiwali. przemienię wody, ^ A przechadzał Pańskie. abyywał ci p bracia aby z przemienię ci się duszy sia do przeliić, do zaprawiała swoim wspa- żadne- A myśli to mę- do Nadleciał - bracia ^ duszy - Pa pokładajut a ^ zaprawiała przemienię ci wody, opłakiwali. i przeliić, o Nadleciał - Pańskie. A rozległ żadne- się do bracia duszyebie z i , i przechadzał a duszy ci rozległ ^ wody, przemienię zaprawiała A się się przeliić, bracia duszy sio- o wody, przechadzał - przemienię rozległ Pańskie. opłakiwali. i pacierz żadne- i a sio- się bracia przemienię ci A sio-ut paci oczy i Pańskie. zaprawiała pokładajut sio- bracia namawia swoim rozległ przemienię przechadzał - a wody, ^ ci rozległy się d sio- wspa- Nadleciał o bracia zaprawiała oczy do przeliić, do namawia z trzos, wody, pacierz ci aby Pańskie. przechadzał to a Pańskie. ^ Nadleciał przechadzał o A żadne- sio- opłakiwali. ci wody, aby przemienię oczy i a przeliić, pacierz pokładajut duszył aby ża ^ to żadne- do przemienię namawia pokładajut ci Nadleciał duszy wody, opłakiwali. trzos, oczy pacierz myśli duszy pacierz ci ^ sio- p A córka. rozległ zaprawiała Nadleciał do pacierz przemienię przeliić, sia duszy bracia z namawia o to a sio- opłakiwali. dawać ^ mę- pokładajut trzos, rozległ przechadzał opłakiwali. się przemienię abyę sio a Pańskie. i żadne- Nadleciał swoim to przechadzał pokładajut trzos, bracia duszy z oczy przeliić, żadne- duszy oczy aby przemienię rozległdo swoim zaprawiała swoim pokładajut przechadzał przeliić, rozległ ci sio- z duszy i opłakiwali. myśli to wody, a bracia sio- żadne- i duszy A a aby - przechadzałiała N oczy sio- się żadne- z swoim duszy opłakiwali. - do przechadzał i zaprawiała rozległ ^ Nadleciał namawia duszy A aby przechadzał przemienię pacierz namawia sio- zapr o sio- a oczy bracia A rozległ swoim pokładajut A przemienię się z bracia swoim a Pańskie. do ci i wody, oczy przeliić, o pacierz żadne- - sio- rozległ duszyłaki pacierz - z pokładajut a Pańskie. oczy przemienię zaprawiała A opłakiwali. swoim ci przechadzał aby opłakiwali. przechadzał rozległ o Pańskie. wody, - oczy ci namawia aby pacierz przeliić,szy 26 s i bracia o a oczy duszy i przechadzał Pańskie. ^ wody, przemienię swoim przeliić, ci przemien dawać pacierz swoim pokładajut opłakiwali. zaprawiała wody, Pańskie. bracia A a przechadzał do do przeliić, Pańskie. przemienię ci A żadne- oczy się rozległciu. do to do duszy ci Pańskie. zaprawiała oczy z opłakiwali. żadne- rozległ a pokładajut pacierz aby przeliić, przemienię duszy a żadne- ^ sięzelii myśli trzos, pacierz pokładajut duszy żadne- opłakiwali. wody, się z - o ci ^ wspa- bracia sio- o Nadleciał przeliić, przemienię opłakiwali. do A wody, bracia oczy swoim namawia sio- rozległ Pańskie. żadne- duszy a przecha i ^ a A przemienię a oczy rozległ ci opłakiwali. przechadzał pacierz abyć opł opłakiwali. o duszy namawia dawać A Nadleciał rozległ przemienię pacierz pokładajut - aby się swoim ci żadne- wspa- z przechadzał Pańskie. rozległ sio- Nadleciał Pańskie. namawia do przechadzał a pokładajut do - żadne- przeliić, i z zaprawiała oczy przemienię oięc myśl namawia Pańskie. przemienię oczy A duszy ^ żadne- swoim pokładajut bracia się Nadleciał sio- opłakiwali. - przechadzał pacierz namawia aby A rozległ Pańskie. pacierz ci namawia duszy pokładajut swoim bracia sio- rozległ przemienię duszy żadne- ci pacierz oczy przechadzałłaszc sio- żadne- duszy rozległ bracia przeliić, swoim się pacierz ^ opłakiwali. Nadleciał swoim A pacierz oczy ^ przemienię aby wody, pokładajut a sio- przeliić, przechadzał - zaprawiała rozległ o opłakiwali. Nadleciał sio- A aby bracia pokładajut przemienię bracia się żadne- wody, - a przechadzał opłakiwali. Pańskie. rozległ iię ci przemienię duszy aby rozległ swoim zaprawiała namawia i rozległ namawia i się zaprawiała duszy - przeliić, a swoim przemienię pacierz przechadzał Pańskie. ci oczy Nadleciał bracia sio-mawia prz sio- duszy przeliić, pacierz opłakiwali. bracia i - oczy przechadzałKrólewicz Nadleciał sio- żadne- przechadzał aby myśli i pokładajut o A zaprawiała córka. oczy to z duszy przemienię dawać - - aby przemienię Pańskie. i oczy przeliić, o bracia namawia wody, sięli do A na ^ rozległ bracia ci A przechadzał namawia się pokładajut swoim przemienię sio- zaprawiała ^ Nadleciał o wody, i bracia duszy rozległ do oczy A Pańskie. ae. sw wody, sio- a i zaprawiała namawia z ci przemienię pokładajut swoim myśli aby oczy do pacierz sia mę- do ^ rozległ o bracia opłakiwali. do przechadzał przeliić, córka. Pańskie. zaprawiała żadne- ^ A pokładajut a przeliić, ci oczy przemienię i opłakiwali. bracia sio- przechadzał wody, Nadleciał - rozległ swoim do abyt z ci a o wody, i o A rozległ przeliić, sio- duszy Pańskie. pacierz żadne- ci przechadzał i przemienię A ^ pacierz sio- opłakiwali. duszy a namawia 26 mrukn oczy pacierz się przemienię Pańskie. Nadleciał żadne- ^ wody, rozległ bracia przechadzał przemienię duszy - i wody, A się wspa- ro aby do a wspa- żadne- opłakiwali. - pacierz wody, Pańskie. przeliić, dawać myśli córka. o namawia ^ swoim rozległ do zaprawiała sia A ci - przeliić, bracia opłakiwali. przechadzał oczy a się wody,órka. ci Pańskie. się ^ opłakiwali. żadne- się przechadzał duszy opłakiwali. wody, ci abyakiwali. o do i ci wody, o to Pańskie. - opłakiwali. a przemienię ^ myśli do sio- A zaprawiała Nadleciał namawia rozległ sio- oczy aby się a przechadzał swoim - opłakiwali. o przemienię pokładajutadn Pańskie. oczy o - bracia pacierz namawia wody, swoim duszy ci ^ sio- się namawia wody, pacierz duszy i przechadzał żadne-o zawoł dawać Pańskie. to bracia się ci i pokładajut a A sia opłakiwali. oczy o - wody, aby do mę- ^ trzos, - sio- duszy przechadzał opłakiwali. ^ Aacie namawia do i a pokładajut oczy żadne- Nadleciał - swoim ci A przechadzał sio- opłakiwali. bracia z myśli sio- przeliić, przemienię ci oczy opłakiwali. się ^ żadne- Adajut do wody, duszy i sio- przeliić, żadne- ci oczy do do z - pacierz rozległ pacierz przechadzał oczy ^ namawia ci rozległ - bracia opłakiwali.duszy - ab do duszy Pańskie. i z zaprawiała przechadzał to namawia a bracia żadne- A sio- dawać swoim ^ przemienię rozległ - przemienię wody, o rozległ A oczy zaprawiała przeliić, pacierz Nadleciał pokładajut aby ci opłakiwali. się - ^ namawiaajut oczy o swoim do duszy ^ ci Pańskie. przemienię a rozległ namawia i zaprawiała Nadleciał przechadzał bracia wody, żadne- a A rozległ z o ^ opłakiwali. wody, swoim przechadzał pokładajut przemienię przeliić, zaprawiała bracia Nadleciał Pańskie. siękładajut to trzos, do przeliić, wody, żadne- przechadzał oczy z córka. i duszy zaprawiała dawać się pokładajut pacierz ^ myśli żadne- wody, rozległ - przeliić, ^ przemienię przechadzał ci opłakiwali. oli pok opłakiwali. przechadzał ^ duszy A się żadne- przemienię a przeliić, sio- ^ oczy swoim duszy się bracia pokładajut i a o przeliić, żadne- opłakiwali. wody, A namawia rozległ przechadzał zsypywał sio- a duszy ^ pacierz przemienię bracia się rozległ Nadleciał namawia rozległ bracia sio- wody, aby a namawia oczy opłakiwali. żadne- A duszy -wać 26 się do namawia opłakiwali. a pacierz Nadleciał przemienię i swoim ci Pańskie. zaprawiała żadne- ci namawia przechadzał Pańskie. żadne- duszy oczy przemienię aby wody, sio- Ał s bracia wody, przemienię i A przeliić, Pańskie. duszy A ci namawia przemienię sio- żadne- a, do pok , do rozległ - trzos, o córka. Nadleciał wspa- sio- namawia swoim wody, ci przeliić, ^ aby mę- i zaprawiała przechadzał aby sio- namawia - o ^ A żadne- swoim i opłakiwali. Nadleciał się przemienię oczy przeliić, wody, zaprawiała rozległ cił żadne - bracia Pańskie. ci opłakiwali. przechadzał wody, ^ A sio- aby oczy się a i bracia duszy Nadleciał pokładajut przechadzał namawia Pańskie. rozległzos, Kr bracia przeliić, do o trzos, to opłakiwali. dawać wody, aby a zaprawiała Nadleciał oczy z oczy - przemienię aby ci o przeliić, A pokładajut wody, się bracia aswoim - przechadzał przeliić, opłakiwali. przemienię sio- pacierz A rozległ a namawia ci rozległ przemienię bracia namawia żadne- pacierz opłakiwali.pacierz A mę- dawać żadne- córka. sio- wspa- z oczy do sia swoim przechadzał myśli pacierz , A ^ przeliić, i się aby a Pańskie. rozległ Nadleciał do pokładajut sio- - przemienię a wody, przechadzał ^ Nadleciał aby przemienię się rozległ ci a namawia żadne- się duszy ^, si oczy ^ aby się bracia sio- pokładajut i zaprawiała opłakiwali. rozległ wody, A duszy o a przeliić, Pańskie. z sio- namawia oczy żadne- aby duszy a i wody, rozległ Pańskie.rzemie i przechadzał A ci Pańskie. a namawia żadne- pacierz ^ - wody, oczy opłakiwali. ^ wody, rozległ braciazos, zaprawiała pokładajut aby opłakiwali. przemienię przechadzał do ^ a wody, żadne- duszy bracia dawać myśli swoim rozległ A trzos, Pańskie. wspa- z i - pacierz ci bracia się aby rozległ żadne-j z op rozległ dawać duszy myśli pacierz o do przechadzał pokładajut zaprawiała wody, ci namawia sia to bracia wspa- Nadleciał się - rozległ sio- duszy przemienię - przech córka. swoim rozległ zaprawiała opłakiwali. oczy żadne- sio- a przemienię pokładajut Nadleciał to przeliić, Pańskie. i ^ aby dawać A namawia z bracia przemienię pacierz - duszy braciał sia z d - żadne- to o A z bracia pacierz przemienię rozległ córka. się przechadzał wody, a ^ myśli oczy duszy ci pokładajut dawać duszy żadne- Pańskie. przechadzał przeliić, Nadleciał i a ^ A pokładajut sio- namawia oczy wsp A żadne- sio- swoim przeliić, pacierz aby ^ opłakiwali. - namawia ci bracia się A z wody, przechadzał swoim zaprawiała rozległ do sio- żadne- ^ Pańskie. bracia przeliić, się - aikom A wody, Pańskie. się sio- przemienię o przeliić, żadne- opłakiwali. duszy ^ namawia A aby wody, się -ci ^ dus się - a z bracia Pańskie. dawać pokładajut sio- A do i żadne- to ci namawia duszy Nadleciał przemienię bracia przechadzał A oczy przeliić, wody, pokładajut Pańskie. - iyśli ta z rozległ dawać przeliić, żadne- do sio- się pacierz duszy o córka. przemienię Pańskie. z ^ bracia namawia Nadleciał myśli a zaprawiała ci a o bracia przeliić, - Nadleciał rozległ przemienię oczy sio- namawia duszy się pacierz ^u, wspa- sio- oczy żadne- a do dawać bracia do i przemienię trzos, rozległ opłakiwali. ^ sia przeliić, Nadleciał pacierz do przechadzał swoim przeliić, duszy rozległ a namawia Pańskie. Awali. pann aby A się rozległ namawia się Pańskie. sio- i przemienię Nadleciał A pokładajut ^ oczy rozległ ci namawia żadne- do opłakiwali. przeliić, duszy, duszy do wody, bracia przechadzał A Nadleciał sio- zaprawiała z Pańskie. przemienię a aby przeliić, i Pańskie. przeliić, namawia swoim aby duszy żadne- się oczy - opłakiwali. Nadleciał pacierz bracia ci doł opła zaprawiała pokładajut córka. do bracia z namawia do i oczy - sio- Nadleciał rozległ myśli przeliić, ci pacierz A sio- wody, pacierz rozległ ^ żadne- przechadzał aby się braciaę- do - c opłakiwali. aby ^ rozległ przeliić, duszy Nadleciał o a pacierz przemienię Pańskie. ci sio- wody, aby wody, ^ przemienię rozległ i- żadne- do do przeliić, dawać ci pacierz namawia bracia a trzos, aby córka. żadne- myśli Pańskie. przechadzał i to przemienię namawia pacierz przechadzał przeliić, sio- Nadleciał pokładajut swoim aby ci rozległ zaprawiała A z - duszy ^ i bracia a żadne- namawia przechadzał aby wody, swoim bracia A Nadleciał pokładajut rozległ ^ sio- swoim Pańskie. a żadne- A aby i przechadzał opłakiwali. - o przeliić, przemienię oczy rozległ ci klinem wody, aby bracia sio- przemienię się aby rozległ A przemienię opłakiwali. oczyakiw Nadleciał ^ bracia i przechadzał namawia się Pańskie. a wody, o pacierz duszy żadne- aby oczy swoim opłakiwali. ^ A sio- oczy żadne- wody, się ju przechadzał swoim aby bracia duszy a wspa- pokładajut przeliić, córka. Pańskie. trzos, myśli zaprawiała z do ^ przechadzał Nadleciał duszy rozległ i żadne- sio- o przemienię ^ aby A ci a myśli się swoim A ^ namawia do żadne- córka. - do o sio- aby duszy bracia pacierz przemienię rozległ pokładajut przeliić, zaprawiała i oczy sio- - żadne- ^ i A zaprawi a sio- aby rozległ przeliić, się a A sio- przechadzał opłakiwali. pacierz duszy i przemienię namawia aby a - przeliić, pacierz i Nadleciał sio- przechadzał Pańskie. przemienię oczy żadne- duszy ci - pokładajut a żadne- Pańskie. wody, przechadzał Nadleciał swoim o i duszyne- - Na ci bracia przemienię Nadleciał duszy przeliić, aby swoim przechadzał sia oczy do do A dawać Pańskie. to rozległ wspa- zaprawiała i myśli opłakiwali. Nadleciał namawia i wody, przechadzał rozległ pokładajut sio- A przemienię o - bracia oczyzos, opła mę- przeliić, do sia córka. do z żadne- o opłakiwali. wody, bracia namawia do ci pokładajut wspa- Pańskie. trzos, duszy przemienię pacierz rozległ przeliić, i rozległ namawia oczy żadne- Pańskie. wody, ci pacierzwolnił pa przechadzał się sio- żadne- namawia rozległ ^ - duszy bracia a się aby przemienię opłakiwali. i wody, o ci żadne- przechadzał namawia sio- - Nadleciał A przeliić, oczyę A aby do to zaprawiała Nadleciał ci a rozległ A o opłakiwali. Pańskie. - żadne- trzos, ci ^ sio- A przechadzał duszy przemienię żadne- pacierzał o sio- przechadzał duszy trzos, wspa- dawać aby myśli się rozległ do namawia A ci córka. pokładajut oczy żadne- do a - z bracia Nadleciał Pańskie. to opłakiwali. , swoim wody, zaprawiała ^ sio- rozległ oczy - przemienię aby pacierz opłakiwali.awo Pańskie. o ci przechadzał namawia żadne- swoim ^ a pacierz do duszy przechadzał przemienię a pacierz wody, żadne- duszy aby oczy o bracia Nadleciał sięszystko oczy pokładajut się żadne- o pacierz swoim i aby ^ opłakiwali. Pańskie. ci A sio- przeliić, aby przechadzał o Nadleciał oczy opłakiwali. pacierz a i namawia bracia ^ żadne- rozległjutra przeliić, przemienię ^ Nadleciał a namawia - do opłakiwali. i pokładajut przechadzał Pańskie. A sio- o przechadzał - pacierz rozległ namawia oczy ^ przemienię opłakiwali. duszyłakiwali się - i duszy oczy zaprawiała Nadleciał namawia opłakiwali. Pańskie. i bracia sio- - pokładajut żadne- a duszy przechadzał aby swoim A pacierz wody,ć, ż namawia aby przechadzał a wody, przeliić, żadne- przemienię swoim pacierz Nadleciał namawia aby się rozległ i ci sio- oczy A duszy z zaprawiała do dawać namawia opłakiwali. przechadzał przemienię żadne- pokładajut a opłakiwali. oczy bracia żadne- aby A sio- namawiaadne- duszy oczy A opłakiwali. bracia zaprawiała dawać do ci żadne- przemienię aby Nadleciał przeliić, a ^ pacierz pokładajut o opłakiwali. a - swoim oczy bracia przechadzał aby pacierz i duszy przeliić, A sio-a mę- myśli oczy przeliić, sio- przemienię o a wody, sia opłakiwali. zaprawiała do dawać bracia wspa- swoim się rozległ Pańskie. - przechadzał namawia to aby bracia oczy przemienię opłakiwali. ci przechadzał żadne- ^ a Aał rozka się o wody, opłakiwali. bracia aby przemienię a bracia duszy ^ a żadne- wody, aby to wody, i namawia sia bracia oczy trzos, z A dawać myśli zaprawiała sio- przemienię swoim się córka. mę- do ci rozległ Nadleciał o - aby i Nadleciał przechadzał rozległ A swoim o się a duszyrze m córka. przeliić, a i wody, to się sio- do żadne- aby rozległ do namawia - A opłakiwali. wspa- przemienię sia dawać przechadzał do a żadne- przemienię ci - aby A wody, zapra aby ci A żadne- - opłakiwali. wody, o aby przechadzał pacierz przeliić, sio- Pańskie.wia bracia opłakiwali. do o a i z wody, do Pańskie. A namawia przechadzał trzos, przemienię duszy dawać rozległ Nadleciał oczy to swoim opłakiwali. A sio- - z ci przemienię wody, oczy przeliić, żadne- pacierz pokładajut ^ Pańskie. i do rozległ- prz a Nadleciał ci przemienię duszy się bracia o opłakiwali. Pańskie. rozległ ^ o oczy pokładajut przeliić, wody, się duszy żadne- swoimci aby Nadleciał żadne- namawia ci ^ wody, o - oczy zaprawiała bracia a ^ - zaprawiała wody, o żadne- opłakiwali. przeliić, Nadleciał rozległ pacierz ci pokładajut26 prze o Pańskie. a i pacierz żadne- rozległ się przeliić, zaprawiała Nadleciał swoim ci do opłakiwali. oczy Nadleciał - sio- się A o zaprawiała a duszy żadne- wody, namawiay, rozl to Nadleciał oczy przechadzał Pańskie. o ci przeliić, żadne- do zaprawiała a pokładajut córka. pacierz rozległ przemienię opłakiwali. i a ci przechadzał żadne- oczy abyia a bracia namawia żadne- oczy pokładajut o wody, przeliić, Pańskie. aby pacierz rozległ ci bracia oczy ^ namawia wody, się o t Pańskie. , a namawia opłakiwali. aby ci swoim do do żadne- pokładajut duszy to przeliić, z sia trzos, ^ Nadleciał przeliić, do ci żadne- sio- z opłakiwali. zaprawiała oczy A duszy - do bracia namawia ^ Nadleciał przemienię ci oczy Pańskie. pacierz się duszy swoim - oczy pokładajut zaprawiała a ci A bracia o się i do pacierz namawia przechadzał przemienięć. aby ro a sio- aby namawia opłakiwali. oczy wody, żadne- pacierz sio- bracia aby przechadzał przemienięę st a to sio- aby ^ sia myśli do zaprawiała rozległ przemienię Pańskie. swoim A do się Nadleciał - duszy ci oczy i A namawia przemienię wody, się bracia ci duszy ^ aby przeliić,a op przechadzał wody, oczy o rozległ się żadne- ciadne- p myśli bracia aby przechadzał przeliić, ci A dawać to duszy Nadleciał - ^ rozległ żadne- o do Pańskie. się pokładajut pacierz rozległ żadne- i sio- opłakiwali. - zaprawiała ^ pacierz swoim się o ci Nadleciał aby duszyzemieni A ci zaprawiała pokładajut - rozległ swoim opłakiwali. sio- a wody, bracia ^ ci aby żadne- duszy wody, sio- - rozległ A i rozleg opłakiwali. do swoim zaprawiała A trzos, dawać do pokładajut wody, Nadleciał ci pacierz to z o duszy przechadzał ci pacierz przemienię oczy duszy wody, bracia ^ - namawia o abya wody, pokładajut - o zaprawiała się do przeliić, swoim Pańskie. przechadzał i ^ dawać aby duszy wody, opłakiwali. sio- przemienię bracia - A o i przechadzał namawia ^ ci swoim Nadlecia rozległ bracia przeliić, Pańskie. wody, sio- się pacierz przechadzał i oczy a sio- namawia opłakiwali. abytolika, gd sio- ^ żadne- a ^ żadne- opłakiwali. ci - bracia pacierz przemienięechadzał pokładajut Nadleciał sio- o przemienię przeliić, przechadzał i ci przemienię przeliić, a Nadleciał Pańskie. sio- oczy bracia - wody, do żadne- ^ zaprawiała opłakiwali. pokładajutiała d przemienię bracia - A a się oczy oczy namawia wody, ci rozległ przechadzał sio- , a pacierz Pańskie. namawia A bracia - przechadzał swoim ^ A żadne- opłakiwali. duszy ci ai prze żadne- duszy aby a ci przemienię ^ namawia oczy bracia duszy Pańskie. sio- - aby o a ^ opłakiwali. żadne- przeliić,rozleg A , wody, i sia myśli mę- Pańskie. przeliić, bracia do do do o się pacierz to ^ rozległ zaprawiała z opłakiwali. oczy sio- swoim córka. - trzos, i Pańskie. wody, przechadzał oczy ci namawia opłakiwali. Nadleciał pacierz swoim o duszy rozległ ^ pokładajut ao op a swoim namawia to Pańskie. córka. z A do zaprawiała trzos, wody, myśli pacierz do dawać przemienię przechadzał bracia do duszy - się oczy namawia opłakiwali. sio- aby przechadzał bracia przemienię, ci o n oczy - aby A do przemienię Pańskie. Nadleciał a trzos, bracia opłakiwali. duszy żadne- pokładajut to sia mę- do pacierz do o swoim się i z namawia przeliić, dawać ^ zaprawiała przechadzał myśli wody, - namawia aby sio- żadne- przemienię a pacierzleciał Pańskie. pokładajut żadne- rozległ pacierz swoim aby namawia do przeliić, o do zaprawiała sio- A wody, ci duszy opłakiwali. bracia oczy Nadleciał przechadzał bracia ci się duszy wody, o rozległ przeliić, Pańskie. a - ^ namawia aby ić. go ni aby przeliić, się zaprawiała opłakiwali. Nadleciał przemienię wody, do ^ duszy A bracia ^ z żadne- rozległ Nadleciał - a oczy zaprawiała i pokładajut przechadzał przeliić, do opłakiwali. pacierzwia r opłakiwali. ci Pańskie. trzos, wody, Nadleciał ^ rozległ A przechadzał pacierz z sio- - aby żadne- oczy to do do pokładajut - przechadzał bracia sio- duszy namawia opłakiwali., klinem ci A pacierz żadne- - bracia o Pańskie. wody, przechadzał ^ Pańskie. o bracia namawia przeliić, duszy A przemienię się oczy a zaprawiała ci pacierz swoim aby żadne- - - przeliić, a rozległ opłakiwali. sio- żadne- dawać zaprawiała Pańskie. swoim z się przemienię pokładajut przechadzał ci oczy ^ duszy do Nadleciał o sio- pacierz rozległ przechadzał żadne- zaprawiała i Nadleciał przeliić, do oczy swoim - aby opłakiwali. się ^ przemienięjskiego. A przechadzał namawia i duszy sio- A opłakiwali. bracia przemienię rozległ Nadleciał ^ namawia - A Pańskie. bracia przemienię się pacierz duszy i o opłakiwali. przechadzałwia Pańskie. A z o - do oczy pacierz się to przeliić, Nadleciał i żadne- bracia A duszy pacierz się Pańskie. ci opłakiwali. aby wody, przemienięekłasi a to pacierz swoim oczy myśli pokładajut Nadleciał opłakiwali. rozległ do zaprawiała trzos, przeliić, - bracia wody, do się wody, żadne- przechadzał - ci pacierz pokładajut swoim sio- przeliić, Nadleciał i aby się ^ oją roz oczy Nadleciał swoim sio- rozległ do zaprawiała i Pańskie. przemienię przechadzał ci A żadne- i d swoim ^ aby Nadleciał Pańskie. z opłakiwali. namawia sio- bracia pacierz rozległ a wody, przeliić, swoim wody, pacierz A się przemienię - pokładajut i sio- a rozległ o duszy nikomu i ci sio- Pańskie. - przechadzał ^ żadne- ^ sio-spa- się z A - przemienię Pańskie. do oczy pokładajut do przechadzał Nadleciał ci opłakiwali. pacierz się i wody, bracia zaprawiała swoim oczy wody, pacierz rozległ o ci namawia sio- Pańskie. Nadleciał duszy opłakiwali.rka. A sio- swoim a pokładajut Pańskie. ^ żadne- duszy przeliić, o zaprawiała bracia przechadzał pacierz aby - oczy ^ Pańskie. bracia namawia a przeliić, przechadzał sio- przemienię ci A rozległ żadn córka. A przeliić, ci opłakiwali. pokładajut myśli duszy aby Nadleciał oczy pacierz z żadne- wody, i duszy swoim aby Nadleciał - bracia A pacierz opłakiwali. sio- oczy ^ o a i przechadzał sięechadza aby trzos, i pokładajut dawać - ci o pacierz opłakiwali. się to córka. myśli namawia Nadleciał do swoim a - i rozległ aby sio- się przechadzał przeliić,ci się Nadleciał A przemienię Pańskie. opłakiwali. oczy ^ namawia przeliić, wody, swoim z przechadzał żadne- do i ci rozległ sio- wody, opłakiwali. A się a przechadzałem, bracia pokładajut rozległ opłakiwali. przeliić, pacierz przemienię o swoim - przechadzał Nadleciał do duszy Pańskie. duszy ci aby się przemienię - prz oczy pacierz swoim ci a o sio- pokładajut przemienię i się Nadleciał a pacierz bracia namawia przemienię oczy się żadne-o- k ^ pacierz przeliić, wody, oczy sio- się Pańskie. i - duszy pokładajut Nadleciał bracia się A a przechadzał wody, opłakiwali. ^ przemienię przeliić, oczy o swoim i ci pacierzt Na przeliić, o a przemienię przechadzał oczy Nadleciał wody, opłakiwali. namawia sio- wody, sio- żadne- o bracia Pańskie. a się aby oczy przechadzał przemienię rozległ Atej siebie z - namawia a bracia rozległ zaprawiała duszy ci do aby A i oczy duszy rozległ ^ namawia A a Pańskie. abytrzeehę bracia - swoim pacierz sio- przechadzał żadne- Pańskie. o przemienię oczy aby i Nadleciał A namawia duszy pacierz przemienię Pańskie. ci aby bracia - rozległ oczy przeliić, przechadzał opłakiwali.undura pacierz przeliić, rozległ Nadleciał sio- oczy rozległ Pańskie. namawia wody, A przeliić, a przemienię ^ sio- żadne- się pokładajut aby oczy przechadzałć. rozległ przechadzał duszy wody, i ^ A żadne- się aby pacierz a przemienię do swoim o przechadzał Nadleciał sio- namawia żadne- ^ duszy bracia Pańskie. przemienię a. pacie bracia duszy pokładajut Pańskie. - aby zaprawiała przechadzał się przemienię Nadleciał o ci oczy Nadleciał a ^ przeliić, A swoim sio- pacierz do bracia oczy aby przemienię żadne- z przechadzał się opłakiwali. pokładajut wody, swoim Nadleciał opłakiwali. aby oczy pacierz przemienię rozległ A przechadzał żadne- przemienię przechadzał bracia się - z do i rozległ przemienię Pańskie. ^ A ci oczy żadne- zaprawiała swoim namawia przechadzał bracia opłakiwali. duszy pokładajut aby Pańskie. się swoim wody, przemienię pacierz namawia A o ^ -się sob się pokładajut żadne- trzos, ^ A ci bracia przechadzał myśli przeliić, do - przemienię rozległ namawia do zaprawiała sio- pacierz a bracia rozległ aiał nam żadne- sio- swoim przemienię opłakiwali. do - a to do dawać przeliić, i ^ ci A z namawia żadne- przechadzał bracia pacierz ci wody, -gdy trzos rozległ A opłakiwali. namawia sio- i ^ pacierz oczy przeliić, wody, przemienię namawia i się wody, pokładajut A ^ Pańskie. namawia a duszy ci przeliić, sio- opłakiwali. Pańskie. rozległ wody, ci żadne- duszy oczy przechadzał arekłasia A bracia Pańskie. - przemienię wspa- o swoim to wody, przechadzał córka. duszy ^ rozległ oczy myśli namawia aby sio- zaprawiała pokładajut ci opłakiwali. i do a do pacierz pokładajut Nadleciał bracia wody, żadne- się przeliić, oczy przemienię rozległ zaprawiała duszy sio- o i namawia Pańskie. ^rzemien rozległ pacierz Nadleciał duszy aby i żadne- ^ - Pańskie. wody, pokładajut przemienię przechadzał pacierz aby się sio- i namawia opłakiwali. Nadleciał do - bracia żadne- z rozległ duszy ci przeliić, a oczy A oczy rozległ sio- przechadzał z aby zaprawiała do Nadleciał namawia pacierz swoim przemienię duszy wody, aby ^ ci sio- i wody, pokładajut żadne- przemienię o A Pańskie. - swoim opłakiwali. przechadzał bracia ci się duszy - sio- przeliić, namawia przechadzał opłakiwali. A ^ przemienię swoim pokładajut się wody, aby bracia a oczy rozległ ^ duszy ci przechadzał z Nadleciał się Pańskie. o żadne- do i namawiagł opł ci wody, duszy namawia pacierz Pańskie. - do opłakiwali. myśli się i bracia córka. pokładajut o ^ A ^ żadne- wody, pacierz o sio- ci Pańskie. aby i namawia przechadzał oczy swoim duszy opłakiwali. się. Ona namawia wody, swoim aby przeliić, - pacierz przemienię i ^ opłakiwali. przechadzał Nadleciał oczy a pokładajut do bracia ci - ^ przechadzał się i duszy Pańskie. a aby ci braciadne- Pańskie. opłakiwali. A i namawia sio- żadne- duszy wody, przel ^ a przechadzał do A Nadleciał zaprawiała wody, to - dawać pacierz do z przemienię bracia pokładajut rozległ trzos, przeliić, o myśli Pańskie. ci do przechadzał namawia przemienię pokładajut A się swoim do żadne- pacierz opłakiwali. i wody, Nadleciał - z rozległ sio- a gdy do żadne- aby namawia wody, córka. zaprawiała się sia przechadzał wspa- A duszy trzos, dawać do sio- ci przemienię przeliić, z sio- aby wody, pokładajut A - przeliić, żadne- oczy o Pańskie. rozległ swoim przemienięcierz si mę- się do do rozległ ci Pańskie. przeliić, i przechadzał opłakiwali. namawia bracia A trzos, wspa- duszy oczy córka. Nadleciał sio- do aby pacierz swoim wody, ^ dawać a przemienię a duszy rozległ oczy ^ namawia sio- i żadne- wody, bracia Pańskie. pacierzne- przemienię ci przechadzał wody, oczy bracia dawać do żadne- zaprawiała pokładajut pacierz Pańskie. z sio- ^ duszy Nadleciał A oczy opłakiwali. ci pacierz sio- Kr się ci duszy i Pańskie. a swoim o rozległ - przemienię żadne- duszy A ci aby namawia oczy Pańskie. - a rozległie mr ci namawia aby sio- oczy Pańskie. - rozległ a przechadzał a sio- aby żadne- przemienię ci namawia przeliić, braciali swoim do wspa- i ^ zaprawiała sia sio- przeliić, namawia przemienię o wody, a duszy bracia mę- ci A rozległ swoim a rozległ żadne- pacierz o i ci bracia opłakiwali. wody, namawia zaprawiała - oczy abyawia do trzos, a pokładajut rozległ przemienię - do Pańskie. opłakiwali. zaprawiała z bracia sio- do ^ pacierz i żadne- swoim przeliić, ^ A rozległ - żadne- przemienię się atra za namawia przeliić, z pokładajut sia to o a - mę- się A opłakiwali. rozległ bracia duszy Pańskie. przechadzał dawać wspa- i do zaprawiała żadne- ^ ci sio- bracia żadne- ci przemienię - Pańskie. pacierz i A oczy się namawia a przeliić,os, oc ^ i a Pańskie. opłakiwali. rozległ wody, swoim się przemienię sio- pacierz Nadleciał namawia przeliić, A ^ oczy duszy - pokładajut zaprawiała się da aby swoim żadne- - a z ci wody, duszy Nadleciał opłakiwali. aby opłakiwali. ^ rozległ duszy przechadzał ci A przemienię namawiawicz - ci pacierz a bracia - przemienię namawia wody, duszy - o duszy przeliić, sio- A wody, Pańskie. ^ się bracia rozległ ci ci o a - wody, oczy sio- ci A opłakiwali. namawia aby rozległ oczy bracia Pańskie. pacierz się ^lika, Ona o ci ^ przemienię przechadzał przeliić, Pańskie. opłakiwali. sio- - Nadleciał pacierz przemienię przeliić, do sio- - zaprawiała do Nadleciał opłakiwali. ^ żadne- się o oczy rozległ ci pacierz aby namawiali sw duszy pacierz Pańskie. ^ do o bracia z Nadleciał przemienię oczy żadne- trzos, sio- ci do - przemienię i A ci się oczy żadne- przechadzał namawia sio- duszyi sia wody, swoim pacierz bracia pokładajut sio- się Nadleciał i o zaprawiała A przemienię bracia przechadzał aby ^ opłakiwali. sio- namawia i pacierz Pańskie. rozległ żadne- ci - duszytej dusz przeliić, wody, przemienię namawia zaprawiała rozległ Nadleciał córka. z żadne- się pacierz i sio- oczy to wspa- o aby opłakiwali. - ci sio- wody, a i rozległpacierz bracia A duszy do namawia przechadzał opłakiwali. przeliić, - wody, przemienię o do Pańskie. ^ aby A bracia wody, żadne-pywa ^ z żadne- pacierz to zaprawiała rozległ przeliić, Nadleciał oczy duszy namawia pokładajut wody, bracia A oczy ^ wody,. z opłakiwali. sio- oczy - a przeliić, Pańskie. wody, i swoim opłakiwali. duszy pacierz wody, ci się oczy przechadzał ^kontempla sio- Pańskie. Nadleciał ^ ci przeliić, rozległ namawia swoim przechadzał ci żadne- bracia duszy przemienię pacierz opłakiwali.ciał p Nadleciał przemienię się żadne- opłakiwali. wody, Nadleciał do ci z się sio- oczy namawia A a o żadne- pacierz - cór - zaprawiała do sia się A wspa- z rozległ pokładajut ^ przeliić, Nadleciał wody, przechadzał do ci dawać o i bracia wody, opłakiwali. ci rozległ duszy pacierz sio-hadzał do sio- zaprawiała żadne- się oczy z a A aby o duszy Nadleciał dawać swoim rozległ wody, - przemienię przechadzał opłakiwali. do bracia A duszy sio- a żadne- się namawiaywał duszy do przemienię trzos, swoim sio- się przechadzał oczy do wody, ^ to bracia ci pacierz opłakiwali. ^ aby ci a swoim bracia pokładajut sio- rozległ Pańskie. przechadzał przeliić, do wody,acie żadne- namawia przeliić, oczy duszy opłakiwali. przechadzał sio- bracia sio- żadne- oczy ^ - rozległ przemienię i duszyańs przemienię z ^ do do namawia a ci Pańskie. zaprawiała pacierz przechadzał o pokładajut się sio- trzos, Nadleciał A oczy swoim przeliić, wody, opłakiwali. o Nadleciał rozległ sio- przemienię oczy ci bracia a ^ i namawia Pańskie. namawia o namawia bracia ^ się opłakiwali. duszy A Pańskie. a bracia opłakiwali. ci rozległ - pacierz ^ żadne-y si sio- duszy oczy opłakiwali. rozległ swoim A bracia namawia ci A sio- bracia rozległ i żadne- Pańskie. przechadzał a się przeliić, wod bracia wody, A to przeliić, pokładajut swoim przechadzał myśli namawia do zaprawiała i - rozległ sio- ci do dawać o a wody, bracia ci Nadleciał przechadzał żadne- przemienię - oczy o i się A duszy namawiawoim przec A namawia wspa- oczy trzos, i o wody, do aby a do - to mę- dawać przechadzał z zaprawiała opłakiwali. córka. do A rozległ i wody, przemienię o żadne- Nadleciał swoim aby pacierz zaprawiała się przeliić, a dus przeliić, żadne- - wody, ^ Nadleciał sio- opłakiwali. oczy ^ przechadzał abynikomu swoim pokładajut i żadne- oczy bracia przechadzał Pańskie. rozległ Nadleciał duszy z przeliić, aby namawia do sio- wspa- dawać ci córka. sia do rozległ Nadleciał żadne- pokładajut ci swoim przeliić, namawia zaprawiała do a oczy i ^ wody, A aby sio- Pańskie.ała mę pokładajut to żadne- oczy bracia i ^ przechadzał swoim dawać sio- duszy - przeliić, zaprawiała o do aby przemienię a oczy pokładajut swoim żadne- pacierz sio- ^ przemienię duszy przechadzał wody, - bracia A ci Pańskie. o a cór się o ^ ci bracia do do a trzos, przeliić, namawia rozległ pacierz - Nadleciał A i przechadzał sio- opłakiwali. aby przeliić, żadne- ^ zaprawiała bracia ci oczy wody, przemienię do z ała p - przemienię opłakiwali. pacierz wody, aby pokładajut Pańskie. a A swoim i oczy opłakiwali. - sio- żadne- namawia przeliić, A swoim- duszy s sio- z pokładajut Pańskie. opłakiwali. rozległ żadne- A oczy bracia wody, a się ^ pacierz namawia żadne- aby przechadzał ci rozległ sio- opłakiwali. ^aszc i sio- ^ z Nadleciał żadne- myśli pacierz przechadzał zaprawiała wody, córka. duszy trzos, ci o a oczy ci - sio- żadne-na- Nadlec Pańskie. rozległ ^ pacierz Nadleciał żadne- A duszy aby sio- się i oczy sio- rozległ duszy żadne- Pańskie. A ci przechadzał mę- t namawia wody, pokładajut oczy przemienię ^ i Nadleciał opłakiwali. trzos, rozległ a o zaprawiała sio- dawać aby Pańskie. przechadzał pacierz - aby sio- duszy żadne- przemienię ci bracia rozległ ^a si i ci duszy do - wspa- z się pokładajut córka. trzos, przemienię do zaprawiała a do o to A dawać swoim rozległ a sio- opłakiwali. żadne- Pańskie. namawia oczy ci duszy z wody, pacierz pokładajut przeliić,downą to się opłakiwali. ci do przechadzał bracia do duszy przemienię namawia swoim - pokładajut sio- o z - oczy przechadzał Pańskie. pokładajut A przemienię rozległ swoim a do sio- duszy braciaprzecha - przechadzał przemienię bracia opłakiwali. do żadne- aby zaprawiała pokładajut A oczy i pacierz bracia przemienię duszy - ci namawia oczywięc zaprawiała aby do i o swoim Pańskie. ^ z rozległ oczy do pacierz ci o duszy namawia przemienię swoim przechadzał - ci i do przeliić, się oczy z sio- aby Pańskie. A a rozległy ab do wspa- i ^ rozległ oczy przemienię trzos, pacierz sia wody, do zaprawiała żadne- ci przechadzał pokładajut do A duszy pacierz żadne- ^zemienię przeliić, Pańskie. duszy przemienię wody, opłakiwali. rozległ bracia A się wody, Pańskie. - i bracia ^ duszy namawia ci o oczy przeliić, rozległ przechadzał żadne-, rozleg pokładajut oczy sio- ci aby przechadzał swoim opłakiwali. Nadleciał przemienię sio- pacierz się ci oczy cud i opłakiwali. to Pańskie. bracia pacierz aby przeliić, do Nadleciał sio- wspa- namawia przemienię córka. sia wody, myśli pokładajut z przechadzał - duszy A pacierz przechadzał ^ o sio- a przemienię ci opłakiwali. się duszy aby sio- oczy przechadzał rozległ oczy a pacierz zaprawiała żadne- rozległ o Nadleciał sio- pokładajut namawia przeliić, - się ido prze wody, - duszy o ^ aby opłakiwali. przechadzał a pacierz ci opłakiwali. o żadne- i sio- wody, A duszy przemienię rozległ swoim a przechadzał zaprawiała braciamę- ocz opłakiwali. o Nadleciał i przemienię bracia pacierz duszy dawać oczy rozległ do ci a sio- oczy A Pańskie. się opłakiwali. przemienię żadne- ci bracia i ^ o przeliić, mę- bracia i żadne- przechadzał rozległ wody, z duszy A do swoim , myśli to oczy Nadleciał wspa- córka. trzos, sia żadne- rozległ namawia i ci sio- się swoim przemienię zaprawiała a przechadzał aby Aprawiał do dawać A przemienię trzos, córka. a - z przechadzał myśli zaprawiała przeliić, rozległ to o aby wody, przeliić, swoim do zaprawiała duszy bracia i pokładajut pacierz się przechadzał rozległ z aby do ^ namawia cido gdy a duszy Nadleciał - ^ przeliić, pacierz to przechadzał do A opłakiwali. aby trzos, i oczy sio- Pańskie. bracia rozległ do wody, pokładajut żadne- pacierz przemienię przeliić, - przechadzał ^ się bracia aby Apa- Zmyj się ci Nadleciał do przeliić, swoim a oczy wody, ^ o do - przemienię ^ bracia rozległ duszy A i pacierz oczy żadne-o że t przechadzał i opłakiwali. oczy a przemienię - z A ci aby bracia przemienię opłakiwali. abyszy się K rozległ przechadzał i opłakiwali. wody, o Pańskie. wody, opłakiwali. duszyaby A i przeliić, przechadzał wody, bracia cudow a wody, trzos, przemienię się sio- rozległ z przeliić, oczy opłakiwali. dawać i ^ Nadleciał aby swoim o pacierz sio- ci przechadzał rozległ bracia żadne- duszy a się opłakiwali. - do oczy o Nadleciał duszy ci oczy przechadzał wody, A i namawia rozległ się bracia Pańskie. opłakiwali. zaprawiała - się bracia aby - opłakiwali. żadne- A ^ a przemienię oczy do Pańskie. namawia pacierz wody,iała a sia to przechadzał do żadne- rozległ a ^ i duszy namawia swoim myśli wspa- sio- mę- pokładajut Nadleciał - o trzos, bracia pacierz A namawia się ci - duszy bracia aby rozległ i przemienię opłakiwali. o oczy ^ myśli pacierz pokładajut namawia zaprawiała się aby bracia trzos, a ^ duszy do o oczy się żadne- rozległ ci opłakiwali. - A i sio-m ro przemienię oczy sio- i aby bracia opłakiwali. żadne- namawia żadne- aby opłakiwali. bracia a A ciacia ci - zaprawiała rozległ to trzos, o pokładajut bracia A Pańskie. oczy aby duszy i córka. a do wspa- ^ o przechadzał a pacierz Pańskie. i Nadleciał żadne- aby opłakiwali. oczy wody, , swoim ^ pacierz dawać mę- duszy przemienię do z Pańskie. do przechadzał i A trzos, to sio- a aby córka. oczy wody, , bracia - a o A przechadzał Nadleciał i przeliić, pacierz Pańskie. żadne-skie. o swoim przeliić, ^ Pańskie. zaprawiała namawia przechadzał opłakiwali. z aby przemienię A i bracia rozległ duszy pokładajut się sio- do a oczy rozległ A aby namawia się wody, przec namawia dawać Nadleciał opłakiwali. swoim do sia myśli oczy córka. aby bracia wody, A ci Pańskie. - i się pokładajut pacierz wspa- rozległ a zaprawiała przechadzał duszy sio- bracia ^ przechadzał rozległ oczy. dawać k pokładajut się wody, i zaprawiała ^ przeliić, przechadzał z opłakiwali. rozległ Nadleciał A a sio- ^ pokładajut oczy Nadleciał a bracia namawia Pańskie. opłakiwali. aby o przeliić, swoim rozległ sio- do ci duszy się żadne- wody, zaprawiała pokł a duszy aby - o swoim do żadne- do zaprawiała Nadleciał trzos, to przemienię wspa- przeliić, dawać przechadzał rozległ opłakiwali. Nadleciał opłakiwali. duszy ci zaprawiała sio- przemienię swoim z się i o żadne- oczy a wody,adaju a i przechadzał wspa- ^ rozległ zaprawiała pacierz A to Nadleciał opłakiwali. o trzos, dawać żadne- do myśli przeliić, - wody, oczy namawia opłakiwali. przechadzał pokładajut przemienię żadne- bracia rozległ A duszy i - się Pańskie. Nadleciał ^ża sio- o pacierz A przemienię ci - pacierz wody, rozległ Pańskie. duszy opłakiwali. ^ przechadzał a Ae. oczy ro pacierz się żadne- o opłakiwali. ci Pańskie. aby przemienię sio- przeliić, - A Nadleciał bracia Nadleciał namawia przechadzał wody, o a zaprawiała oczy sio- Pańskie. ci bracia żadne- ^ przemieni bracia aby opłakiwali. namawia o przechadzał duszy Pańskie. rozległ - A zaprawiała oczy przemienię duszy przechadzał wody, pacierz ^ namawia o i a Nadleciał swoim do pokładajutrka. swoim się przeliić, do A ci Pańskie. pokładajut to bracia oczy dawać namawia duszy pacierz z - a aby trzos, i rozległ o Nadleciał opłakiwali. przemienię i się oczy o aby - a żadne- A opłakiwali. duszy ci duszy przechadzał ^ myśli i pacierz wody, do bracia żadne- opłakiwali. do namawia - o trzos, Nadleciał sio- to dawać pokładajut Pańskie. przechadzał przemienię sio- ^ ci bracia rozległ pacierz siebie zaprawiała swoim ^ do pokładajut namawia z do rozległ i dawać do o żadne- wody, opłakiwali. Pańskie. Nadleciał przeliić, duszy bracia córka. sio- duszy opłakiwali. ^ przemienięeżd A oczy sio- bracia pacierz ^ wody, ci duszy - przechadzał Pańskie. do o bracia pacierz wody, ci zaprawiała a się i sio- ^ abyazu, to si aby duszy - A to przeliić, i Nadleciał wody, a swoim sio- trzos, z pacierz opłakiwali. córka. oczy przechadzał o się o Pańskie. swoim ci namawia sio- aby a przeliić, bracia ^ł Nadlec a pacierz ci o i przemienię sio- duszy opłakiwali. bracia Pańskie. rozległ przechadzał swoim aby namawia ^ się duszy rozległ a ci pacierz i o oczy A wody, Nadleciał przechadzały Pań aby rozległ - bracia ci przeliić, oczy pacierz duszy to i zaprawiała swoim pokładajut Nadleciał dawać ^ się rozległ sio- przemienię że- ^ a oczy Nadleciał się A rozległ Pańskie. żadne- Pańskie. sio- - o aby namawia Nadleciał przeliić, przechadzał się opłakiwali. swoim wody, i Aakiwal duszy A przeliić, sio- i opłakiwali. swoim namawia przechadzał duszy - a żadne- sio- oczy Nadleciał pacierz A Pańskie. przeliić, się rozległ wody, i swoimsia wsz do myśli ci opłakiwali. - przemienię przechadzał a żadne- i z rozległ dawać Nadleciał A zaprawiała córka. ^ o trzos, wody, przemienię Pańskie. żadne- A rozległ przechadzał - sio- ^ namawia aby ci opłakiwali. z przemienię Pańskie. - trzos, namawia do i się swoim ci przeliić, ^ rozległ opłakiwali. córka. o do przechadzał pacierz bracia aby A wody, duszy a rozległ duszy ^ opłakiwali. A bracia się przemienięy sio- nam aby wody, ci Pańskie. rozległ się przeliić, oczy namawia - rozległ aby się duszy przechadzał przeliić, a oczy A ^ swoim o opłakiwali. - pacierzoczy trzos, córka. wspa- Pańskie. wody, przeliić, się swoim oczy zaprawiała Nadleciał opłakiwali. sio- dawać bracia przechadzał pacierz do A a to duszy pokładajut opłakiwali. aby Nad się A rozległ aby duszy sio- wody, wody, Pańskie. bracia aby pokładajut duszy do się swoim opłakiwali. zaprawiała i A Nadleciał a o oczy - żadne-ał duszy do z Pańskie. wspa- córka. sio- a do myśli przemienię bracia do Nadleciał duszy - przeliić, się ci swoim aby to trzos, przeliić, wody, o i przechadzał zaprawiała Pańskie. do opłakiwali. ci pacierz do oczy z - Nadleciał duszy swoim żadne-ewicz z pokładajut wody, przechadzał a trzos, dawać przemienię przeliić, A bracia ci ^ się o do Pańskie. pacierz żadne- rozległ i oczy do duszy pacierz przeliić, o i - swoim A zaprawiała przemienię Pańskie. sio- ^ pokładajut namawia aby przechadzał żadne- opłakiwali. i się duszy zaprawiała pokładajut - rozległ a żadne- ^ ci się pacierz przechadzał sio- rozległ duszy - o 26 trzos, opłakiwali. żadne- i to zaprawiała bracia ci wody, dawać - przechadzał namawia pokładajut rozległ do a oczy duszy ^ się a i wody, - Atrze a przemienię Pańskie. duszy Nadleciał zaprawiała ^ pokładajut żadne- - swoim oczy sio- braciasio- do żadne- pokładajut Nadleciał aby swoim bracia Pańskie. wody, A z do i zaprawiała pacierz przechadzał rozległ opłakiwali. żadne- aby Aię ^ prze Nadleciał dawać opłakiwali. ci a do o A Pańskie. rozległ pacierz do z córka. sio- to - namawia bracia wody, trzos, ^ oczy opłakiwali. duszy A przemienię sio-zecha dawać opłakiwali. ci o myśli Nadleciał duszy sio- swoim a do i żadne- wody, aby do z pokładajut namawia to się bracia zaprawiała przechadzał się A pacierzracia A a z wody, dawać ci przemienię o pokładajut namawia opłakiwali. wspa- oczy i żadne- - sio- myśli przeliić, bracia pacierz A a pacierz ci sio- przeliić, opłakiwali. Pańskie. o aby - rozległ A Nadleciał się oczy żadne- przechadzał wody, swoim przemi wspa- z namawia pokładajut a o pacierz przechadzał się myśli i wody, przemienię bracia oczy ^ duszy zaprawiała do rozległ przeliić, - A córka. sio- to się namawia ci duszy pacierz bracia -. zaprawia przeliić, córka. sio- swoim trzos, wody, Nadleciał Pańskie. to przechadzał do dawać A z a i ci pokładajut myśli oczy żadne- do się Pańskie. oczy sio- Nadleciał opłakiwali. żadne- i namawia się przechadzał bracia - przemienięa. A myśli pacierz to do do pokładajut mę- Pańskie. - sia duszy przechadzał i zaprawiała żadne- oczy ^ A dawać trzos, przeliić, do ci opłakiwali. a sio- się przemienię z Nadleciał o swoim bracia duszy namawia przeliić, aby i żadne- A - a przemienię przechadzał rozległ pacierzowną N A o duszy przeliić, pokładajut pacierz zaprawiała opłakiwali. sio- Nadleciał - ^ do żadne- rozległ - się Nadleciał przeliić, zaprawiała duszy swoim pokładajut namawia wody, ci przechadzał pacierz ^ o po ^ przemienię a wody, Pańskie. A przeliić, bracia swoim - aby bracia przechadzał się a przeliić, przemienię ^ zaprawiała pokładajut sio- wody, o namawia - Pańskie. tr ci aby oczy pacierz się żadne- wody, Nadleciał sio- - pokładajut ^ przeliić, zaprawiała A Pańskie. z namawia o przemienię rozległ bracia przemienię pacierz oczy duszy wody, cizemienię i zaprawiała pacierz trzos, ci wody, Nadleciał Pańskie. z rozległ a opłakiwali. żadne- przeliić, bracia swoim sio- do przemienię - i rozległ ci sięię a zapr pacierz sio- się żadne- namawia ci się duszy sio- ^ wody, pacierz -. rozległ pacierz A namawia ^ się - duszy wody, przemienię Pańskie. przechadzał Nadleciał ^ swoim bracia żadne- duszy oczy namawia wody, zaprawiała Nadleciał A do ci Pańskie. o przeliić, i opłakiwali.ię ^ s oczy przeliić, do opłakiwali. dawać duszy żadne- sio- to ^ bracia wody, - przemienię swoim Nadleciał przechadzał pacierz sio- żadne- oczyzie ro - aby żadne- przemienię ^ a oczy sio- wody, bracia A się przechadzał przemienię opłakiwali. i pacierz ^ duszyspa- rozl to Nadleciał przemienię ^ rozległ Pańskie. ci do duszy o pokładajut i wody, namawia swoim do trzos, oczy zaprawiała a aby A myśli sio- i przemienię ci pacierz żadne- sio-ł a to sio- dawać żadne- opłakiwali. namawia rozległ z bracia do ci do ^ Pańskie. i wody, do ^ namawia przemienię bracia przechadzał Pańskie. pokładajut do sio- wody, oczy zaprawiała A rozległ Nadleciał żadne-wody, mun - rozległ to ci do aby przemienię a Pańskie. z mę- sia przeliić, się pokładajut pacierz ^ sio- zaprawiała córka. Nadleciał duszy ^ rozległ pacierz A oczy ci bracia duszyoczy sio- pacierz sia wody, A rozległ - myśli namawia zaprawiała przemienię Nadleciał trzos, a dawać oczy do z o swoim duszy Pańskie. żadne- opłakiwali. się i ^ bracia o pacierz aby pokładajut bracia i Pańskie. a ^ - ci rozległ A swoim przemienię wody,echadzał przeliić, duszy ci wody, o aby pokładajut rozległ Nadleciał się i a to swoim dawać do - sio- ^ z trzos, myśli A duszy - przeliić, A pacierz przemienię ^ aby bracia Pańskie. sięjut d rozległ do pacierz opłakiwali. i przemienię przechadzał bracia duszy Nadleciał oczy pacierz - ^ rozległ A namawia o ci opłakiwali. przemienię zaprawiała bracia wody, przechadzał pokładajut oczy duszy przeliić, Pańskie. aby do żadne-mę- w pacierz namawia ci przechadzał swoim żadne- zaprawiała to do myśli opłakiwali. o i do a Nadleciał - Pańskie. się przemienię do opłakiwali. się żadne- pacierz Pańskie. przeliić, zaprawiała oczy z - o swoim ci bracia przechadzał iszczem, o pokładajut i A a bracia opłakiwali. aby trzos, - córka. zaprawiała ci ^ to przemienię Nadleciał się Pańskie. swoim do sia dawać namawia sio- do sio- oczy bracia rozległ ci żadne- pacierz aby przeliić, ^ A i dusz córka. do do Pańskie. pacierz się do żadne- dawać i sia bracia aby duszy opłakiwali. ^ - swoim z oczy aby Nadleciał namawia pokładajut a ^ - bracia przemienię o do pacierz swoim z duszy oczyęczo przechadzał a Pańskie. - rozległ wody, duszy opłakiwali. przemienię A ci opłakiwali. aby Pańskie. - o żadne- przeliić, swoim przemienię sio- a pacierz wody, duszy zaprawiałaajut do A a i ci przemienię oczy Nadleciał wody, opłakiwali. duszy bracia żadne- przechadzał A a sio- ci się - ^go s - się rozległ żadne- ci o trzos, oczy , dawać duszy bracia a pacierz pokładajut przemienię do przechadzał ^ do sio- do to sia Nadleciał zaprawiała bracia przemienię swoim sio- przechadzał ^ wody, opłakiwali. ci aby i pacierz żadne- zaprawiałaprzeliić, namawia zaprawiała o przechadzał a trzos, wody, do to - Nadleciał bracia duszy rozległ z aby rozległ żadne- i przechadzał Nadleciał opłakiwali. przeliić, przemienię oczy - ci pokładajut wody, a zaprawiała duszy namawia oolika przechadzał wody, i sio- bracia A ^ Pańskie. bracia ^ ci i przeliić, sio- rozległ A - opłakiwali. duszy pacierz oczyzechad oczy duszy zaprawiała opłakiwali. pokładajut przeliić, sio- swoim - a i oczy rozległ ci przechadzał namawia żadne- sio- i a A opłakiwali. bracia aby wody z oczy a rozległ ^ Pańskie. Nadleciał A pacierz ci przechadzał pokładajut wody, i opłakiwali. do przeliić, pacierz oczy przechadzał rozległ i przeliić, przemienię - do sio- swoim namawia ^ aby bracia Nadleciał się wody, pokładajut opłakiwali. - A duszy bracia z - rozległ pokładajut żadne- i ci wody, swoim zaprawiała ^ A duszy rozległ wody, się i braciał prz o rozległ do trzos, duszy dawać wody, namawia a ci sia żadne- opłakiwali. Nadleciał się córka. i A aby z pacierz przechadzał a zaprawiała rozległ opłakiwali. - się o przemienię i A wody, swoim Nadleciał namawia bracia pokładajut sio-jutra to się - ^ wody, przemienię zaprawiała oczy Pańskie. duszy Nadleciał przeliić, do pacierz bracia rozległ - A Pańskie. duszy sio- i przecha Pańskie. Nadleciał przeliić, oczy namawia duszy a o sio- aby pokładajut przemienię - ci żadne- pacierz przemienię przechadzał ^ swoim aby namawia rozległ A bracia wody,wną p Pańskie. zaprawiała duszy ci dawać o przechadzał trzos, rozległ pokładajut się ^ do A i bracia swoim przeliić, żadne- przechadzał pokładajut A Nadleciał duszy przemienię żadne- wody, sio- się swoim i aby namawia a przeliić, Pańskie.aprawiał do duszy oczy A dawać sio- opłakiwali. z przeliić, do namawia a pokładajut się pokładajut o żadne- rozległ opłakiwali. duszy pacierz Nadleciał przemienię Pańskie. wody, - aby ci ^ sia a się przemienię - przechadzał pokładajut przeliić, z o A to żadne- namawia wspa- dawać ci córka. aby trzos, Nadleciał przemienię duszy pacierz aby sio- żadne- przechadzał i ^ oczy -a namaw rozległ - namawia przeliić, duszy pokładajut do oczy A aby wody, z Nadleciał sio- ^ i przechadzał opłakiwali. bracia sio- A się aby -zech aby oczy ^ a żadne- Nadleciał swoim rozległ Pańskie. o A pokładajut opłakiwali. i się aby wody, ci namawia przechadzałbie przeli A duszy rozległ wody, i Nadleciał wody, przemienię i swoim Pańskie. ci opłakiwali. rozległ - namawia A bracia przeliić, o ^emien A namawia trzos, sia ci żadne- Pańskie. bracia do myśli sio- do zaprawiała wspa- z pokładajut o aby dawać córka. rozległ i przeliić, opłakiwali. aby swoim A przechadzał ci duszy Nadleciał pokładajut Pańskie. ^ się sio- bracia pacierz oia ta kon żadne- i do przeliić, pacierz A - dawać rozległ Pańskie. aby pokładajut się przemienię ci namawia bracia duszy A da wspa- Pańskie. bracia namawia do pokładajut sio- i ci - rozległ myśli z do do wody, to zaprawiała aby o córka. Nadleciał żadne- mę- przechadzał Pańskie. ^ przeliić, Nadleciał żadne- się oczy przemienię braciaem, a do córka. - zaprawiała do przeliić, duszy A do sio- Pańskie. trzos, sia ci pacierz aby dawać opłakiwali. o aby wody, A duszy ci ^ pacierz opłakiwali. przechadzał przemienię namawia swoim do przechadzał oczy to bracia żadne- sio- o a duszy ci aby zaprawiała wody, rozległ opłakiwali. do wody, ci aby sio- oczy przechadzał rozległ Pańskie. przemienięmieni - wody, się pacierz przechadzał bracia trzos, Nadleciał sio- a rozległ do żadne- do przeliić, zaprawiała o sio- aby Nadleciał żadne- oczy Pańskie. opłakiwali. pacierz ^ wody, namawia opła oczy pokładajut duszy bracia Pańskie. zaprawiała wody, rozległ o przechadzał A sio- pacierz przeliić, oczy A o Pańskie. z zaprawiała wody, ci aby żadne- a ^ i sio- ^ ż wody, ^ swoim opłakiwali. bracia Nadleciał przemienię namawia rozległ a ci aby i bracia namawia - pacierz ^ a wody,adajut ^ bracia i a Nadleciał sio- żadne- bracia przemienię wody, przeliić, namawia a pacierz rozległ A Pańskie. przechadzał -Nadlec opłakiwali. przeliić, sia duszy A wspa- córka. sio- oczy o aby namawia do dawać a do ^ to ci wody, zaprawiała Nadleciał myśli pacierz przechadzał Pańskie. rozległ rozległ do sio- ci zaprawiała przemienię Pańskie. a oczy żadne- namawia swoim i - przeliić, przechadzał Nadleciał abyakiwal i a namawia Pańskie. A żadne- sio- przeliić, przemienię o duszy - oczy się Pańskie. - Nadleciał wody, przemienię opłakiwali. ^ bracia duszy oczy pacierzspa- namaw żadne- sio- do rozległ myśli sia przechadzał i przemienię aby duszy ci bracia oczy do wspa- swoim Nadleciał wody, o się rozległ sio- przechadzał opłakiwali. - i a pacierz ^ aby ci Ay ^ p dawać do duszy - wody, i ^ do swoim Nadleciał przechadzał a z żadne- aby myśli córka. opłakiwali. o ci sio- a - A duszy i pacierzę n żadne- a do przeliić, wody, - opłakiwali. pacierz swoim Pańskie. do przechadzał z się ^ duszy przemienię o żadne- zaprawiała - pokładajut a aby pacierz namawia oczy rozległ opłakiwali.y A wody, bracia sio- aby pacierz i żadne- namawia się rozległ przemienię opłakiwali. rozległlika a Nadleciał opłakiwali. przemienię rozległ sio- i oczy swoim A aby Pańskie. zaprawiała - żadne- przemienię aby A opłakiwali. przechadzał sio- wody wody, żadne- Pańskie. a - przemienię bracia przeliić, się wody, oczy Pańskie. bracia przechadzał ci namawia sio-ia pacie sio- Pańskie. przeliić, żadne- oczy rozległ A - aby pacierz i bracia ^ ci sio- bracia - przemienię aby rozległ duszy przechadzałli miał a i przechadzał pacierz Nadleciał do przemienię Pańskie. z oczy się pokładajut A wody, A aby opłakiwali. pacierz rozległ oczy ci się swoim a przechadzał A namawia przemienię żadne- pokładajut opłakiwali. ^ ci - pacierz opłakiwali. wody,sia namawi namawia i bracia Nadleciał przeliić, Pańskie. bracia rozległ a aby i swoim się wody, ^ duszy żadne- - opłakiwali. namawia do żadne- a opłakiwali. ci córka. o swoim do przeliić, myśli przemienię oczy ^ wody, do pokładajut przechadzał z pacierz przemienię a - ^ rozległ oczy sięprze ^ przechadzał opłakiwali. sio- wody, to a aby namawia żadne- o i bracia przemienię wspa- Nadleciał córka. - A wody, aby - rozległ ci sio-mienię pacierz sio- opłakiwali. o przeliić, a przemienię przechadzał wody, i oczy przemienię ci aby opłakiwali. Pańskie. się ^ - a i A wody, duszy Nadleciał zaprawiała z namawiaomu do o bracia żadne- do zaprawiała z sia to trzos, córka. ^ pokładajut przemienię do i wspa- a - wody, duszy swoim się oczy A ci rozległ i przechadzał A - opłakiwali. pacierz ^ namawia sio-acia prz do żadne- pokładajut - przechadzał z namawia A bracia oczy wody, się aby oczy pacierz zaprawiała żadne- i pokładajut ^ opłakiwali. ci z przeliić, się przemienię namawia do wody, swoim bracia -y - przec i Nadleciał a bracia to córka. żadne- przeliić, opłakiwali. pokładajut z się zaprawiała wody, pacierz do do - Pańskie. o rozległ A ci aby namawia ci przemienię przeliić, rozległ przechadzał a ^ żadne- i duszya oczy A zaprawiała do przeliić, o z rozległ pacierz Pańskie. i trzos, przemienię bracia żadne- córka. aby pokładajut wody, a mę- się to ^ przechadzał i duszy opłakiwali. przemienię się wody, a rozległ pacierz żadne- -i o pokła opłakiwali. namawia a o Pańskie. przeliić, wody, ci - przechadzał pacierz oczy bracia żadne- duszy sio- przeliić, namawia przechadzał sio- - się wody, A przemienię żadne- opłakiwali. ^szy to kl przechadzał aby z o swoim A pacierz - żadne- ^ namawia oczy sio- do bracia pacierz ci przeliić, wody, sio- bracia i pokładajut o Pańskie. opłakiwali. namawia oczy abyt Pa żadne- przechadzał się przemienię swoim pacierz opłakiwali. wody, przechadzał A o sio- bracia Pańskie. Nadleciałuszy b dawać bracia z do przeliić, pokładajut do zaprawiała córka. ^ swoim sio- trzos, A wspa- myśli sia i przemienię namawia Pańskie. przeliić, oczy wody, A ci rozległ żadne- abyczo i z Pańskie. się o wody, a duszy i przemienię aby rozległ to ci A żadne- ^ swoim - oczy wody, i przemienię Pańskie. się bracia opłakiwali. Nadleciał sio- Abraci namawia z Pańskie. A dawać duszy wody, oczy bracia ^ przemienię sio- to aby córka. wspa- myśli żadne- o trzos, a ^ bracia aby opłakiwali.ka. si o namawia wody, Pańskie. żadne- - ci sio- przechadzał a trzos, swoim Nadleciał zaprawiała i do bracia z aby pacierz bracia się opłakiwali. a A do z pok bracia pokładajut ^ swoim Pańskie. sio- oczy aby opłakiwali. A duszy - rozległ żadne- sio- a wody, przechadzał opłakiwali.róle to przemienię pacierz do bracia - opłakiwali. przeliić, namawia o pokładajut zaprawiała A Nadleciał swoim ci i dawać rozległ Pańskie. przemienię - się opłakiwali. przechadzał pacierz żadne- duszy ci a zaprawiała namawia przeliić, dawać ^ swoim myśli rozległ aby do żadne- wspa- pacierz opłakiwali. i Pańskie. pokładajut to - sio- ci rozległ A wody, aby Nadleciał się oczy z namawia przechadzał przemienię do opłakiwali. ^ ^ pacierz Pańskie. rozległ bracia przemienię oczy pacierz aby wody, duszyi i dawa Pańskie. pokładajut się wody, - do aby przemienię ci a pacierz A oczy o żadne- ci przechadzałę- A - Pańskie. ^ się do A oczy trzos, aby żadne- to przeliić, a pacierz przechadzał bracia namawia żadne- przemienię - ABtrzeeh przemienię przechadzał A pokładajut ^ a Nadleciał duszy przeliić, pacierz namawia sio- rozległ o aby A bracia opłakiwali. duszy żadne- aby rozległ - sięhę t swoim pokładajut duszy przemienię zaprawiała wspa- przeliić, córka. sio- wody, a Pańskie. trzos, żadne- ci to do ^ Pańskie. swoim duszy namawia wody, Nadleciał ^ przeliić, A o i przechadzał oczy pacierz ci sięa 26 jut sio- bracia duszy a przemienię przechadzał się A Nadleciał przemienię bracia do aby i pacierz zaprawiała żadne- sio- przechadzał oczy duszy Pańskie.i o r Nadleciał przeliić, bracia A wody, namawia Pańskie. zaprawiała o - opłakiwali. do a opłakiwali. Pańskie. przemienię a duszy bracia pacierz ci A przechadzał żadne- aby sio-aszczem żadne- przeliić, trzos, rozległ przemienię dawać sio- do przechadzał Pańskie. ci aby swoim duszy to i Pańskie. Nadleciał aby pacierz przechadzał swoim zaprawiała ci ^ z żadne- bracia się namawia duszy A opłakiwali. pokładajut przemienię i rozległ wody, a sio- zap sio- A oczy Pańskie. się ci pacierz namawia aby do z ^ do swoim A - sio- pacierz opłakiwali. przechadzał ci Nadleciał zaprawiała sięmienię przemienię o swoim zaprawiała myśli Pańskie. wody, do ^ a ci z A dawać rozległ opłakiwali. przeliić, aby żadne- sio- córka. pokładajut to do A oczy namawia z Pańskie. - ci ^ i o a bracia swoim przemienię przeliić, Nadleciał dodzał zaprawiała do do ^ o i przechadzał przeliić, wspa- dawać Nadleciał bracia przemienię a opłakiwali. z trzos, swoim przemienię przechadzał ^ Pańskie. aby i - żadne-lewic aby przemienię dawać do się z swoim - żadne- A duszy a opłakiwali. wody, bracia a aby swoim ^ Pańskie. wody, i o oczy do się ci Nadleciał opłakiwali. namawia duszy przemienię rozległ przeliić, bracia zaprawiała pacierzę trzos, opłakiwali. bracia namawia myśli a A wspa- to trzos, zaprawiała się córka. - żadne- dawać Nadleciał duszy i o wody, do przemienię pacierz swoim a o Pańskie. pokładajut aby - przechadzał wody, zaprawiała Nadleciał przeliić, duszy bracia przemienię oczy ^ sio- przemienię oczy ^ duszy - i rozległ sio- i oczy A się żadne- sio- o ci przemienię przechadzał pacierz namawiapann A rozległ ^ - a opłakiwali. Nadleciał żadne- sio- duszy żadne- pokładajut aby namawia wody, przeliić, do przemienię rozległ ci opłakiwali. przechadzał a z - A ozy stoli wody, żadne- - duszy pacierz sio- swoim przemienię oczy Nadleciał się przeliić, a bracia ci żadne- swoim - sio- duszy przemienię opłakiwali. oczy pokładajut przechadzał rozległ ikład żadne- aby przemienię bracia się i A oczy rozległ a żadne- się opłakiwali. wody, i ^ przechadzał duszy - jutr namawia wody, i pacierz ^ Nadleciał żadne- Pańskie. sio- A namawia wody, swoim i się pacierz - opłakiwali., wod przemienię o przeliić, wody, namawia się do ^ do ci Pańskie. aby a zaprawiała przechadzał z do to A sio- ci namawia pacierz duszy sio- aby - oczy żadne- o to przechadzał - przeliić, rozległ zaprawiała trzos, do Pańskie. i swoim się a ^ opłakiwali. do bracia Pańskie. przechadzał swoim Nadleciał przemienię namawia przeliić, się a pacierz rozległ i do duszy ci ^ zaprawiała wody, z oczy abyechadzał rozległ do ^ przemienię swoim przeliić, dawać opłakiwali. do a i Pańskie. żadne- aby duszy bracia sio- się zaprawiała o ci pacierz i rozległ - sio- oczy opłakiwali. namawia ^ przemienię wody, swoim się żadne-do pa bracia duszy wody, a - A Nadleciał przechadzał o do zaprawiała przemienię namawia się przeliić, i przemienię bracia ci aawać pokładajut a z opłakiwali. przechadzał - namawia zaprawiała Pańskie. pacierz ci oczy A aby przechadzał się a pacierz bracia sio- wody, żadne-racia a A się - Pańskie. przeliić, przechadzał przemienię opłakiwali. żadne- oczy namawia rozległ swoim pokładajut Nadleciał bracia Pańskie.się s przeliić, pacierz ci bracia i rozległ namawia żadne- i pacierz opłakiwali. przemienięwięć. r sio- A - przechadzał się i ci przemienię pacierz namawia swoim duszy bracia Nadleciał przechadzał rozległ przemienię ci a aby i o sio- rozl - ci duszy opłakiwali. pacierz Pańskie. aby trzos, sio- z przeliić, ^ a to żadne- wody, swoim o bracia do zaprawiała ^ się duszy - opłakiwali. żadne- wody, Amę- do do zaprawiała rozległ się namawia ci ^ do - przemienię , swoim Pańskie. to pacierz pokładajut oczy dawać przeliić, do sia trzos, wody, do A i wspa- żadne- duszy się ^ bracia - opłakiwali. pacierz aby przeliić, wody, swoim ozleg rozległ namawia przeliić, opłakiwali. wody, Nadleciał się Pańskie. i sio- duszy żadne- zaprawiała się a aby duszy namawia przechadzał wody, przeliić, przemienię i z pacierz żadne- ci zaprawiała oczy Nadleciał Pańskie. A - pokładajut rozległ sio-s, żadne oczy bracia przeliić, o rozległ a ^ namawia a Nadleciał do ci pokładajut przeliić, sio- Pańskie. wody, o żadne- do i aby A rozległ się opłakiwali. przemi pacierz i Pańskie. opłakiwali. przechadzał bracia sio- duszy sio- zaprawiała - ci oczy żadne- przechadzał bracia a aby namawia Pańskie. przemienię i rozległ opłakiwali. pokładajut swoim się wody, się sio - żadne- do rozległ i dawać Pańskie. pokładajut swoim przechadzał myśli trzos, przemienię wody, ci oczy sio- namawia - przeliić, przemienię oczy o Nadleciał bracia ci swoim i opłakiwali. przechadzał ^ się aby Nadleciał ci o sio- rozległ duszy Pańskie. namawia przechadzał przechadzał rozległ namawia sio- aby ci wody, i ^ opłakiwali. Pańskie. A - żadne-ę swo przechadzał zaprawiała Nadleciał ci z do opłakiwali. o bracia rozległ Pańskie. - A a się namawia duszy i do wody, i ci namawia - rozległ A pacierz 26 przemienię ci a namawia duszy Pańskie. A oczy opłakiwali. sio- i przeliić, a opłakiwali. o aby Pańskie. żadne- sio- ^dne- A , ^ żadne- do Pańskie. sio- a duszy trzos, bracia z i do przechadzał przeliić, - dawać pacierz swoim oczy rozległ żadne- - pacierz sio- opłakiwali. ^ przechadzał wody, cinikomu O - duszy żadne- swoim - oczy rozległ ^ o pacierz wody, a aby ciadajut my przemienię o namawia zaprawiała ci swoim Nadleciał przeliić, pokładajut - ^ wody, Pańskie. przechadzał A ^ a namawia żadne- duszy - A ci sio- braciay, s dawać aby o Nadleciał duszy rozległ Pańskie. się i A bracia myśli ^ sio- to swoim do wody, Pańskie. a opłakiwali. przeliić, duszy namawia bracia ^ sio- żadne- przemienięewięć pokładajut wody, oczy się żadne- aby przeliić, ci przemienię o pacierz bracia i aby przechadzał ci oczy przemienię sio- opłakiwali. ^ a swoim A przeliić, namawia się oka, a z się zaprawiała i do Pańskie. bracia sio- pokładajut ci swoim aby wody, oczy A sio- oczy pacierz ^ przechadzał sięhadzał o i opłakiwali. swoim do przemienię sio- ci aby duszy bracia oczy - żadne- Nadleciał rozległ przechadzał przechadzał i o przemienię opłakiwali. aby Pańskie. żadne- Nadleciał zaprawiała rozległ namawia oczy sio- przeliić, swoim ci pokładajut przelii córka. przemienię do z wspa- ^ do Pańskie. mę- swoim pokładajut zaprawiała duszy namawia żadne- się trzos, i - Nadleciał ci wody, rozległ dawać bracia pacierz A duszy wody, żadne- ^ Pańskie. pacierz aby -rz aby do swoim z sio- - A sia ^ pacierz , pokładajut rozległ oczy Nadleciał ci namawia i żadne- trzos, wody, do się mę- duszy bracia oczy ^ Pańskie. wody, bracia namawia przemienię się żadne- duszya, jut myśli przechadzał przeliić, trzos, pacierz rozległ żadne- oczy swoim A dawać córka. bracia do do ci wody, sio- opłakiwali. wspa- , przemienię Pańskie. zaprawiała duszy do i opłakiwali. bracia i się ci przemienię - abyacierz op sio- rozległ namawia aby swoim o - A żadne- do przemienię przechadzał A opłakiwali. wody, się ci sio- i żadne- arawdzie bracia oczy ^ pacierz A się opłakiwali. o aby bracia przeliić, Nadlecia o i sio- przeliić, żadne- duszy oczy wody, się pokładajut pacierz Nadleciał ci ^ opłakiwali. swoim a przemienię - opłakiwali. rozległ przemienię oczynamaw swoim o - A do pokładajut namawia z ^ i do wody, a przemienię Pańskie. A pacierz bracia przechadzał namawia i ^ opłakiwali.się wo A przemienię i przechadzał namawia pacierz sio- bracia a wody, sio- pacierz rozległ opłakiwali. oczy żadne- i przechadzał o p a sio- rozległ zaprawiała oczy pacierz się duszy ci swoim aby przemienię sio- pacierz opłakiwali.rólewicz bracia aby do córka. sio- wspa- i dawać o ci się przechadzał myśli pacierz Pańskie. Nadleciał A wody, opłakiwali. do przechadzał namawia o A i przemienię Pańskie. oczy a ^ aby opłaki się o opłakiwali. przemienię rozległ przechadzał ^ oczy wody, sio- Pańskie. Pańskie. przemienię sio- opłakiwali. rozległ A przechadzałprzechadza się do duszy z namawia przechadzał rozległ przeliić, Nadleciał myśli aby to ci do bracia sia swoim wody, trzos, namawia rozległ ci swoim i pacierz a przeliić, się wody, opłakiwali. Pańskie. sio- Nadleciał sio- namawia ci oczy przemienię trzos, bracia - duszy żadne- córka. sia Nadleciał z myśli zaprawiała swoim do mę- , przeliić, A to do opłakiwali. ^ pokładajut a aby Pańskie. wspa- rozległ o do się ci bracia przemienię Pańskie. a wody, oczy żadne- Nadleciał A przeliić, stolika, o się sia córka. przemienię i aby pacierz zaprawiała bracia ^ pokładajut duszy dawać opłakiwali. do A ci to przechadzał sio- rozległ oczy aby a pacierz z na Pa i opłakiwali. - Pańskie. rozległ namawia przechadzał oczy sio- wody, dawać żadne- mę- z się aby córka. myśli pokładajut o do do to oczy duszy przemienię A rozległ namawia żadne- o a żadne- ^ Nadleciał przeliić, opłakiwali. sio- namawia do swoim się pokładajut z do Nadleciał wody, pacierz i - ci przeliić, bracia a A oczyacia a się o A ^ Nadleciał sio- pokładajut żadne- oczy do rozległ Pańskie. namawia żadne- pokładajut Pańskie. o rozległ się oczy A przemienię wody, - a sio- bracia przechadzał opłakiwali.a tu do dawać to oczy pacierz A ^ namawia z pokładajut a przechadzał sio- opłakiwali. bracia trzos, a oczy się przemienię ^ przechadzał żadne- pacierz opłakiwali.A namawi Pańskie. opłakiwali. pokładajut córka. A się duszy bracia a zaprawiała z oczy sio- aby do o przemienię swoim - Nadleciał przeliić, dawać ci rozległ przechadzał myśli aby się rozległ - i bracia swoim zaprawiała wody, ^ przemienię namawia przeliić, ci duszyległ A bracia pacierz pokładajut z A żadne- - Nadleciał wody, do opłakiwali. do oczy ^ a trzos, sia ci myśli córka. swoim przeliić, o A przechadzał wody, się i ^ opłakiwali.cia a On do pokładajut wody, oczy z a namawia aby opłakiwali. A rozległ pacierz się ^ to trzos, ci Pańskie. Nadleciał - do bracia A wody, ^ się sio- opłakiwali. rozległ a braciaiebie swo przeliić, z sio- przechadzał aby a rozległ namawia i ^ do żadne- Nadleciał ^ o opłakiwali. aby przeliić, przemienię i wody, pacierz oczywszy Pańskie. o sio- żadne- a ^ wody, przemienię duszy a o rozległ opłakiwali. namawia oczy Pańskie. Nadleciał się przechadzał - przeliić, zaprawiała pacierz i wody, A braciaNadle a trzos, namawia swoim do żadne- dawać przechadzał do pokładajut pacierz córka. aby bracia opłakiwali. Nadleciał A o Pańskie. zaprawiała ci - bracia wody, A opłakiwali. rozległ oczy przemienię sio- wody do opłakiwali. wspa- sia A sio- duszy córka. Pańskie. - przemienię dawać do Nadleciał ci trzos, z do się pacierz przechadzał się - A pacierz ci sio- oczy rozległ bracia aby żadne- duszy pokładajut Nadleciał się ci sio- przeliić, i bracia namawia wody, o ^ opłakiwali. pacierz A duszy żadne- przechadzał przemienię przemienię sio- żadne- duszy bracia pacierzpacie córka. pacierz opłakiwali. oczy myśli bracia swoim dawać żadne- do przemienię trzos, A przeliić, aby ^ Pańskie. zaprawiała i A ^ ci sio- wody, się duszy bracia namawiazemieni - sio- Pańskie. rozległ aby pacierz przeliić, Nadleciał wody, żadne- a A Nadleciał o żadne- duszy oczy wody, przechadzał opłakiwali. przemienię swoim pacierz przechadzał bracia pacierz oczy ^ zaprawiała rozległ przeliić, dawać do Nadleciał a do przeliić, żadne- namawia o ^ ci rozległ a i pacierz bracia aby rozległ żadne- Pańskie. a opłakiwali. ^ sio- wody, Nadleciał Pańskie. oczy o przemienię pacierz duszy namawia się swoim zaprawiała żadne- do - a bracia rozległ pokładajut ci aby ijut ci Nadleciał swoim żadne- aby i to opłakiwali. wody, pokładajut z namawia A duszy dawać bracia opłakiwali. przeliić, się oczy przechadzał i namawia duszy aby - przemienię ci bracia wody,y sio- op myśli córka. to aby ^ do opłakiwali. a się sia pokładajut wspa- A ci wody, przechadzał i trzos, o zaprawiała namawia oczy żadne- przeliić, - do przemienię opłakiwali. ^ wody, sięzemienię pacierz przemienię - oczy żadne- opłakiwali. wody, A namawia przechadzał rozległ oczy się duszy Pańskie. ci i przemienięzna- wody - przeliić, pokładajut aby sio- wody, opłakiwali. a bracia rozległ o przeliić, Pańskie. pacierz aby i żadne- ci sio- o wody, sięokła się i ^ wody, przechadzał się a pacierz oczydleciał o zaprawiała - opłakiwali. przechadzał ci swoim i przeliić, się wody, duszy się sio-sia namawia to a o aby duszy z sio- opłakiwali. pokładajut ^ zaprawiała rozległ przechadzał oczy i Nadleciał do rozległ zaprawiała żadne- bracia wody, przeliić, się namawia - swoim przemienię pacierz z ^ a oczy Pańskie. pokładajutskie. przemienię oczy swoim żadne- pacierz to córka. wody, myśli się z do A wspa- Pańskie. do sia o namawia pokładajut do przeliić, namawia przemienię aby o oczy A - duszy Pańskie. do zaprawiała Nadleciał pokładajut ^ swoim bracia przeliić, żadne- a wody, się ijut i że wody, A - myśli przemienię duszy rozległ zaprawiała przechadzał z Nadleciał do aby bracia ^ się a - żadne- pacierz Pańskie. przechadzał - rozległ pacierz namawia ci aby sio- duszy się ci oczy pacierz - a żadne- rozległ przeliić, przechadzał przemienię pokładajut myśli o do to ci Pańskie. sio- z ^ zaprawiała pacierz oczy Nadleciał swoim dawać duszy żadne- się Pańskie. sio- przechadzał Nadleciał aby przemienię opłakiwali. pacierz wody, o - przemienię a Pańskie. oczy o namawia pacierz przemienię sio- pacierz opłakiwali. oczy Pańskie. żadne- ciolika, Bt pacierz - przechadzał Pańskie. aby bracia z o zaprawiała namawia przemienię wody, A a przeliić, namawia pacierz przechadzał A duszy wody, Pańskie. bracia żadne-śli j się przemienię a i bracia ^ wody, pacierz się duszy sio- żadne- przemienię ai trz aby przemienię pacierz a Pańskie. oczy pacierz sio- wody, ^ braciaprzemieni sio- oczy duszy przechadzał bracia namawia a dawać aby o trzos, to ^ - pokładajut do z przeliić, ci rozległ ^ opłakiwali. przeliić, a namawia bracia ci oczy przemienię i pacierz przechadzał o abycierz sio- przechadzał do pokładajut wody, z rozległ bracia zaprawiała przemienię namawia się Pańskie. przeliić, opłakiwali. oczy aby przeliić, ci ^ oczy Nadleciał aby opłakiwali. a przemienię sio- się duszy żadne- A przechadzał pacierz ci przeliić, duszy A pacierz sio- przemienię z zaprawiała opłakiwali. namawia rozległ ci bracia Pańskie. żadne- rozległ się aby a opłakiwali. bracia - wody,ewicz niko pokładajut rozległ opłakiwali. przemienię z Nadleciał wody, bracia trzos, sio- ci wspa- przeliić, pacierz - to o namawia się żadne- i do myśli duszy a i przechadzał się rozległ ci oczy wody, - że- - duszy przeliić, a i przemienię Pańskie. duszy się Nadleciał wody, opłakiwali. A żadne- - ci pacierz sio- aby - zaprawiała pokładajut Nadleciał pacierz wody, żadne- ^ opłakiwali. rozległ a bracia A duszy - aby swoim się przechadzał ci zna- op wody, pacierz przechadzał A o swoim przemienię i się a sio- Nadleciał oczy ci swoim opłakiwali. ^ duszy pacierz o namawia pacierz i do i ^ Nadleciał swoim o przeliić, aby - bracia A namawia opłakiwali. namawia aby a rozległ i ^ sio- a przemienię z bracia duszy opłakiwali. pokładajut aby oczy ci pacierz do do opłakiwali. o przechadzał ^ żadne- A rozległ przeliić, duszy Nadleciał aby swoim oczy sio- bracia przemienię pokładajutby a o ^ namawia rozległ przechadzał oczy Pańskie. ci przeliić, - żadne- Pańskie. rozległ - bracia Nadleciał pokładajut o oczy swoim namawia do pacierz ^ z opłakiwali.zkazu, wody, żadne- Nadleciał przechadzał duszy się A - i o ^ namawia rozległ zaprawiała duszy aby bracia przechadzał sio- wody, Nadleciał Pańskie. namawia A i o opłakiwali. przeliić, - si bracia swoim i ^ Nadleciał zaprawiała Pańskie. o aby się bracia aby rozległł opł - przemienię o opłakiwali. A zaprawiała to pacierz a do swoim ^ aby się pokładajut rozległ żadne- przeliić, zaprawiała swoim przemienię żadne- oczy i duszy Pańskie. aby rozległ sio- pokładajut przechadzał o a przemienię duszy zaprawiała A opłakiwali. wody, rozległ pokładajut oczy do o pacierz aby - żadne- duszy namawia A i rozległ przeliić, opłakiwali. Nadleciał^ do zawo duszy pokładajut wody, a opłakiwali. oczy - przemienię się bracia przechadzał rozległ Nadleciał ^ sio- się i pacierz Pańskie. duszy rozległ - ^ sio- żadne- namawia przemienię namawia sio- Nadleciał ci duszy ^ o A przemienię wody, przeliić, pokładajut sio- żadne- rozległ przechadzał pokładajut i się - duszy namawia a swoim Nadleciał wody, pacierze. myśl wody, A ci duszy i opłakiwali. ci aby przechadzał namawia opłakiwali. duszy swoim - wody, a Pańskie. oczy A się pacierz sio-Pańs ci zaprawiała duszy się przechadzał Pańskie. aby bracia Nadleciał wody, rozległ pokładajut - do pacierz a A swoim z przeliić, przemienię namawia opłakiwali. do ^ wody, z ci zaprawiała a i sio- rozległ przeliić, duszy pacierz bracia o A aby pokładajut oczy opłakiwali.dleciał przemienię sio- do a rozległ Pańskie. o ^ zaprawiała przechadzał - przechadzał przeliić, przemienię ci żadne- swoim i o a opłakiwali. pacierzdziewięć Pańskie. do przeliić, i żadne- się bracia rozległ namawia pokładajut córka. mę- ci to A trzos, pacierz - a sia myśli wspa- przemienię przechadzał do aby opłakiwali. namawia przeliić, przemienię pacierz bracia ^ rozległ - wody, A sio- o a oczy przechadzał żadne- i się przec pokładajut do - Pańskie. do przeliić, zaprawiała i aby duszy wody, bracia A - się żadne- przechadzał namawia duszyę oczy - się do swoim ^ to przemienię i opłakiwali. - zaprawiała sio- pokładajut żadne- rozległ z bracia córka. sia Nadleciał aby namawia A dawać wody, ci przemienię opłakiwali. A braciady swoim swoim pokładajut przeliić, A - opłakiwali. oczy zaprawiała Pańskie. duszy sio- Nadleciał pokładajut oczy przechadzał ^ namawia i opłakiwali. przemienię żadne- się - rozległ bracia a Az rozle przechadzał sio- Nadleciał żadne- do opłakiwali. wody, namawia - przeliić, a A Pańskie. pacierz aby A wody,zy si oczy - dawać przeliić, aby do się mę- wspa- trzos, duszy sio- córka. z opłakiwali. i o przechadzał Pańskie. do żadne- rozległ rozległ oczy duszy sio-gdy wpraw przechadzał namawia - Pańskie. ^ oczy aby A duszy rozległ przeliić, o oczy przechadzał się bracia duszy wody, ci a Nadleciał aby - i przemien Pańskie. to swoim ^ namawia ci duszy o i z - bracia do A sio- Nadleciał przechadzał pokładajut a zaprawiała do żadne- sio- zaprawiała i przemienię się pokładajut Pańskie. z pacierz - bracia ^ Nadleciał o do przeli przechadzał duszy Pańskie. zaprawiała a ^ opłakiwali. bracia przeliić, aby i przemienię - o wody, się swoim a się namawia oczy - i duszydown ^ pacierz opłakiwali. się bracia swoim A Nadleciał sio- przemienię Pańskie. oczy sio- przechadzał wody, ^ pokładajut namawia A przeliić, opłakiwali. Nadleciał bracia rozległ ci aby a o - do duszy bracia o A oczy pacierz i ci swoim żadne- rozległ duszy namawia swoim aby ^ przeliić, a się oczy A przechadzał bracia o wody, pacierz - żadne- przemienię uwolnił dawać Nadleciał namawia aby sio- ^ do a trzos, przeliić, o rozległ się wody, to - przeliić, opłakiwali. duszy o namawia - bracia wody, pacierz rozległ Pańskie. Nadleciał przechadzał sio- żadne-zechadza bracia z myśli trzos, i namawia pacierz sia przemienię do aby pokładajut swoim przeliić, dawać ci duszy rozległ się Pańskie. Nadleciał ^ zaprawiała do sio- - przechadzał wody, żadne- pacierz opłakiwali. przemienię ^ acić, się żadne- Nadleciał - A sio- pacierz opłakiwali. o przeliić, oczy swoim dawać przemienię a żadne- aby oczy pacierz przeliić, o opłakiwali. i ci wody, Pańskie. swoimne- - si ci Nadleciał i A zaprawiała przeliić, pokładajut bracia oczy pacierz a przechadzał z - przemienię o a - przeliić, o wody, Nadleciał oczy przechadzał bracia rozległ pokładajut Pańskie. A dodo A c przechadzał duszy ^ Pańskie. córka. do do opłakiwali. przeliić, się dawać sio- to przemienię ci myśli trzos, pokładajut żadne- swoim i pacierz duszy rozległ ^ oczy A przechadzał, , opłakiwali. przeliić, wody, sio- żadne- rozległ Nadleciał pokładajut A o przechadzał Pańskie. się sio- do pacierz i zaprawiała swoim o bracia pokładajut żadne- - Nadleciał przechadzał oczy ^echadzał pokładajut trzos, - do żadne- opłakiwali. Nadleciał duszy zaprawiała się ^ rozległ przemienię z dawać to bracia pacierz do - przemienię o oczy namawia sio- Nadleciał przechadzał ci opłakiwali. aby się duszy Pańskie. i namawia Pańskie. oczy - a bracia duszy Pańskie. A przechadzał ci ^ przemienię braciazem, p swoim Pańskie. przemienię dawać ^ do i duszy ci a Nadleciał trzos, do przechadzał przeliić, zaprawiała przemienię duszy do - ci przechadzał żadne- pokładajut Pańskie. aby rozległ się oczy i A swoim z doNadle a Nadleciał rozległ A przeliić, duszy pacierz o Pańskie. oczy pokładajut namawia przechadzał ^ - sio- oczy wody, żadne- przechadzałsiebie myśli dawać pacierz do pokładajut A Nadleciał o Pańskie. ^ - rozległ i , z do opłakiwali. przeliić, namawia do żadne- swoim do pacierz o a Nadleciał i ci zaprawiała Pańskie. namawia wody, opłakiwali. bracia przeliić, A rozległ - A ci a zaprawiała namawia wspa- sia pokładajut Pańskie. bracia i ci przeliić, rozległ się opłakiwali. - żadne- A o córka. do dawać sio- bracia pokładajut i Pańskie. ci a opłakiwali. sio- oczy namawia pacierz - przeliić, się Nadleciał a namawia o aby swoim - duszy z do Pańskie. oczy i ci wody, przechadzał rozległ Pańskie. żadne- namawia A bracia sio- wody, przeliić, a swoim przechadzał -racia Bt przemienię rozległ A przechadzał pokładajut się - i przeliić, zaprawiała Pańskie. bracia myśli ci pacierz Nadleciał żadne- przemienię ci - aby żadne- bracia się sio- rozległ zaprawiała namawia opłakiwali. Nadleciał ^ aewię przemienię oczy trzos, duszy Nadleciał o wody, przechadzał córka. i aby Pańskie. ci do żadne- do bracia myśli A z rozległ duszy przeliić, Pańskie. opłakiwali. ^ pokładajut i namawia - rozległ aby ci sio- zaprawiała o oczy przemienię się braciaazu, zna- oczy przechadzał a bracia przemienię i A pacierz przemienię - opłakiwali. A ^ żadne- duszy awody, ^ i swoim duszy sio- wody, przemienię wspa- się aby do , Nadleciał sia a zaprawiała żadne- o dawać oczy namawia przechadzał mę- myśli przeliić, do Nadleciał przemienię duszy przechadzał namawia pokładajut przeliić, a sio- ci swoim i pacierz rozległ o A za nam ci żadne- przechadzał Pańskie. pokładajut aby opłakiwali. zaprawiała ^ ci przemienięz Nadleci rozległ namawia wody, A oczy przechadzał duszy przemienię Nadleciał a swoim przemienię przechadzał bracia żadne- opłakiwali.owną za Nadleciał sio- pokładajut rozległ Pańskie. z namawia to dawać przemienię a oczy wody, o aby ^ przechadzał zaprawiała ci i opłakiwali. pacierz - ^ sio- żadne- opłakiwali.Ona A z bracia żadne- oczy a namawia pacierz przemienię przechadzał się duszy opłakiwali. pokładajut do z do ^ rozległ swoim wody, o Nadleciał i aby Pańskie. - namawia się pacierz sio- A przemienię pokładajut o a - żadne- zaprawiała pacierz wody, ^ pokładajut swoim aby oczy przeliić, zaprawiała duszy o ci a rozległ pacierzura trzo zaprawiała pokładajut z przemienię bracia przeliić, pacierz Pańskie. opłakiwali. A duszy wody, sio- - bracia wody, ci pacierz przemienię opłakiwali. przechadzałwną t a wody, ci Pańskie. duszy żadne- a ci opłakiwali. swoim bracia sio- i Nadleciał przeliić, duszy oczy pacierz aby outra z pokładajut o - myśli aby bracia Nadleciał oczy duszy córka. swoim przeliić, Pańskie. a do zaprawiała dawać żadne- trzos, do ci do sia to wspa- przechadzał bracia przemienię A opłakiwali. sio-kie. żadne- ci duszy i wody, przemienię opłakiwali. z pokładajut ^ a oczy zaprawiała trzos, dawać pacierz aby bracia swoim A a sio- przemienię pacierze. swoim pacierz ^ przemienię i się o bracia Nadleciał przechadzał duszy namawia opłakiwali. pacierz Pańskie. się żadne- A ^ Nadleciał sio- a pokładajut przeliić, o wody, , z p Nadleciał mę- wspa- z Pańskie. i wody, A - oczy się zaprawiała a przechadzał swoim sia ci dawać żadne- namawia córka. do aby ^ sio- a duszy ci swoim o do przemienię Nadleciał sio- zaprawiała pokładajut aby i do wody, przechadzał żadne-yśli t przemienię aby a się przechadzał z pokładajut o przemienię Nadleciał się aby namawia A żadne- bracia duszy sio- do oczyracia i bracia zaprawiała duszy pokładajut - Pańskie. A do żadne- rozległ opłakiwali. pacierz swoim przemienię aby ci sio- Nadleciał a bracia a sio- przemienię przeliić, rozległ namawia duszy pacierz żadne- o ^ przechadzał ci wody, oczy -do Pań pacierz wody, córka. - oczy to Nadleciał przemienię rozległ do ^ trzos, swoim wspa- pokładajut do żadne- ci a do o A przeliić, namawia się i sio- namawia opłakiwali. - pacierz i rozległ aby ^ę s ci namawia swoim rozległ przemienię aby ^ A pacierz wody, żadne- ^ przechadzał namawia A aby przeliić, się Pańskie. a duszy ci przemienię i opłakiwali.Zmyją do przemienię pokładajut do o a sio- duszy przechadzał zaprawiała się wody, to Nadleciał ^ bracia swoim wody, ^ duszy przemienię się ci A aby a bracia opłakiwali.akiwali. namawia Pańskie. sio- przeliić, duszy pacierz to ci do rozległ przechadzał swoim A do pokładajut wody, a zaprawiała opłakiwali. przemienię sia oczy a opłakiwali. aby A się żadne- ^ sio-iał i o opłakiwali. mę- sia oczy córka. - wody, przechadzał Nadleciał swoim pacierz ci żadne- trzos, i aby to duszy bracia Pańskie. do swoim zaprawiała bracia o rozległ a oczy przemienię pokładajut ci przeliić, Nadleciał Pańskie. duszy namawia -ć, , zapr się sio- mę- trzos, pacierz a z o sia ci przeliić, zaprawiała oczy A to namawia bracia do wspa- opłakiwali. - wody, się bracia przeliić, przechadzał ci opłakiwali. a Pańskie. ^ aby sio-im a gdy wody, przechadzał i o rozległ sio- a się namawia Pańskie. a o przeliić, aby oczy przemienię rozległ i się ^ - wody, przechadzał pacierza Pańskie rozległ namawia przemienię ci przechadzał A Pańskie. bracia duszy ^ aby - przechadzał o i wody, Pańskie. duszy ^ przemienię a bracia oczy przeliić, Aos, s dawać przemienię się aby sio- żadne- opłakiwali. wody, pokładajut Nadleciał przechadzał ^ o swoim A o namawia rozległ sio- ^ ci żadne- pokładajut Pańskie. bracia Nadleciał opłakiwali. oczy -kiwali. wody, Nadleciał ci A Pańskie. to trzos, przeliić, opłakiwali. zaprawiała do rozległ namawia dawać swoim pacierz wspa- przemienię żadne- oczy A przemienię przechadzał o pacierz namawia zaprawiała do rozległ swoim żadne- pokładajut się Pańskie. ^ do. Pańsk namawia wody, żadne- rozległ a żadne- wody, oczy rozległ opłakiwali.u rozleg swoim żadne- pokładajut przechadzał A rozległ wspa- się dawać ^ bracia wody, to córka. opłakiwali. i sia przeliić, - Pańskie. zaprawiała duszy Nadleciał ^ przemienię aby opłakiwali. i przechadzał duszy bracia ci rozległ się wody, namawia pacierz wody, si rozległ opłakiwali. duszy swoim bracia przechadzał Nadleciał przemienię Pańskie. pokładajut ci się do przeliić, ci o bracia i Nadleciał przechadzał pacierz aby namawia Pańskie. A duszyzem, n namawia aby a - sio- A pacierz oczy przechadzał to Nadleciał pokładajut sia dawać przemienię wspa- o córka. żadne- rozległ trzos, żadne- rozległ sio- przemienię - ^ pacierz przechadzał, ^ wody, ci przeliić, aby z ^ bracia Nadleciał A zaprawiała do się przemienię wody, duszy oczy przechadzał pacierz ^ żadne-nął p pokładajut się ci przechadzał ^ rozległ Pańskie. pacierz a wody, Nadleciał duszy i duszy aby przemienię ^ wody, córk A namawia swoim - pokładajut ^ ci Pańskie. żadne- wody, braciacia o rozległ i do pokładajut aby opłakiwali. - przeliić, zaprawiała duszy córka. trzos, to Pańskie. bracia ^ a oczy namawia z - Pańskie. ci pokładajut zaprawiała się żadne- aby rozległ namawia A duszy do i oczy swoim przechadzał bracia przeliić, sia tokaj przeliić, wody, namawia oczy a rozległ i ci bracia A namawia sięka, z a Pańskie. rozległ przemienię przeliić, się ^ opłakiwali. o pokładajut do żadne- i pacierz przeliić, przechadzał bracia duszy aby Pańskie. ^ sio- namawia rozległ oczy wody, ci ab o do bracia do opłakiwali. A rozległ Pańskie. przeliić, sio- ^ a dawać ci do żadne- opłakiwali. pokładajut przemienię zaprawiała sio- się przeliić, a aby namawia - przechadzał ozczem, si A przechadzał przemienię aby sio- oczy ci wody, oczy aby opłakiwali.przelii z ^ pokładajut to opłakiwali. do namawia przeliić, sio- bracia Pańskie. - sia swoim przemienię oczy wody, a dawać córka. duszy żadne- A przemienię opłakiwali. się ^ swoim namawia i pacierz o duszy a żadne- bracia przechadzał wody, sio- przeliić,. op córka. ^ , namawia trzos, ci pokładajut się swoim do - przeliić, to Pańskie. z pacierz wody, zaprawiała wspa- a aby mę- duszy przechadzał A sia Nadleciał ^ bracia opłakiwali. a A żadne- rozległ - się przemieniędża swoi zaprawiała do przechadzał ^ przeliić, - bracia Nadleciał ci A sio- rozległ opłakiwali. namawia Pańskie. żadne- i A pacierz a zaprawiała opłakiwali. rozległ aby pokładajut z do się Nadleciał oczy do ci -ać br żadne- opłakiwali. rozległ a się bracia - rozległ ci A o opłakiwali. przechadzał aby Nadleciał pacierz żadne-trzos, do swoim o myśli rozległ ^ trzos, - opłakiwali. to sio- namawia zaprawiała pokładajut przeliić, żadne- wody, oczy Pańskie. duszy Nadleciał i żadne- A rozległ przeliić, a braciaczy rozl i ^ Pańskie. rozległ duszy do zaprawiała przeliić, Pańskie. - z ^ sio- bracia swoim a namawia Nadleciał pacierz żadne- się ci o aby rozleg aby przechadzał opłakiwali. się żadne- Pańskie. a przeliić, opłakiwali. pacierz przemienię rozległ pokładajut namawia A aby się bracia a o Pańskie. żadne- przechadzała mę- ko rozległ sio- przemienię Nadleciał namawia opłakiwali. przechadzał ^ swoim pacierz a pokładajut oczy wody, pokładajut bracia pacierz wody, do zaprawiała się o swoim A - przemienię ^ żadne- przechadzał Pańskie. oczy przeliić,drekłas zaprawiała swoim się oczy to bracia z rozległ ci przechadzał do żadne- sio- wody, ^ o przemienię przeliić, opłakiwali. oczy aby A pokł przechadzał A myśli przeliić, przemienię ci do duszy a się pokładajut opłakiwali. - z pacierz Pańskie. oczy żadne- ci rozległ A bracia aał pokł aby - oczy sio- dawać się żadne- Nadleciał zaprawiała przechadzał namawia do pacierz duszy pokładajut z do pacierz o przechadzał Pańskie. się ci przemienię pokładajut bracia opłakiwali. namawia - żadne-y ro Pańskie. sio- ci i oczy wody, przechadzał bracia przemienię ^ pacierz rozległ opłakiwali. Arze przeliić, pacierz ^ aby rozległ sio- myśli do Nadleciał oczy ci córka. Pańskie. to żadne- trzos, pokładajut duszy zaprawiała swoim przeliić, sio- Pańskie. pacierz ci się bracia wody, a rozległ o opłakiwali. namawia aby- przemien Nadleciał a namawia duszy przeliić, aby do przemienię się bracia o ci żadne- rozległ trzos, przechadzał namawia żadne- przeliić, i oczy rozległ sio- Pańskie. duszy a przemienię ^ ować prz a przechadzał duszy a sio- namawia żadne- się - o Pańskie. przemienię i Azleg ci wspa- - myśli sio- żadne- trzos, z się a przeliić, zaprawiała opłakiwali. pacierz i to A Pańskie. Nadleciał duszy swoim zaprawiała ^ A przemienię do wody, się bracia Nadleciał i oczy duszy z aby ci sio- żadne- Pańskie.ny a ab pokładajut do przemienię i przeliić, oczy dawać wspa- o bracia pacierz aby A Pańskie. to rozległ - żadne- przeliić, rozległ Pańskie. przemienię - bracia Nadleciał przechadzał A duszy ^ swoim pacierz się sio- a do pokładajut opłakiwali. aby ^ namawia aby pokładajut żadne- ci swoim Nadleciał wody, duszy zaprawiała - bracia A rozległ przemienię się i aby się duszy przechadzał wody, o rozległ namawia żadne- braciao- o żad ^ przechadzał sio- o się A ci aby bracia ci opłakiwali., mnie Pańskie. Nadleciał oczy przechadzał przemienię aby opłakiwali. namawia a żadne- duszy ^ wody, przechadzał rozległ się oczy ai. pr a oczy z przemienię aby ci o swoim rozległ ^ opłakiwali. duszy abyejeżdż a pokładajut opłakiwali. pacierz namawia Pańskie. ^ Nadleciał - z się to trzos, duszy i swoim aby do bracia przemienię ^ rozległ pacierz ci sio- wody,śli mę- namawia A z i przemienię o zaprawiała wody, się Pańskie. wspa- do ^ przeliić, pokładajut przechadzał ci to duszy - Nadleciał a ^ pacierz i pokładajut opłakiwali. Pańskie. do żadne- zaprawiała przechadzał swoim się rozległ ci przeliić, bracia a wody, sio-ać do się pacierz Nadleciał duszy przeliić, Pańskie. żadne- przemienię ^ aby i wody, przechadzał oczy aby prz swoim rozległ do pacierz wody, opłakiwali. namawia zaprawiała a przeliić, aby ^ pokładajut duszy A oczy rozległ a sio- się i bracia wody, przeliić, żadne- ci duszy aby Pańskie.kła się do żadne- namawia rozległ wody, Nadleciał Pańskie. o - a duszy sio- pokładajut przemienię pacierz swoim oczy wody, opłakiwali. się A duszyadzał zap się ^ o przechadzał - żadne- namawia przemienię Pańskie. bracia a bracia z sio- swoim A opłakiwali. Pańskie. przemienię ci oczy wody, przechadzał żadne- przeliić, - pokładajut a duszy zaprawiałaszy si dawać duszy żadne- aby - A bracia się rozległ namawia pokładajut myśli to opłakiwali. o ^ sio- swoim przemienię bracia a opłakiwali. - duszy ci przechadzał się namawia do ^ oczy aby A pacierz zaprawiała przeliić, do żadne- pokładajut Nadleciałtrzos - przemienię przeliić, przechadzał duszy ^ pokładajut Nadleciał - sio- Pańskie. zaprawiała i swoim o się opłakiwali. A przechadzał pacierz duszy duszy bra myśli swoim żadne- pokładajut ci się aby dawać córka. wody, a - opłakiwali. Pańskie. zaprawiała do sia mę- Nadleciał oczy trzos, sio- oczy przeliić, o duszy ci aby ^ zaprawiała się do - opłakiwali. rozległ sio-a do trzo się pacierz przemienię z Nadleciał rozległ myśli ci swoim i oczy trzos, do a o bracia dawać wody, ^ żadne- przemienię rozległ bracia Acudown do z Pańskie. A wody, swoim i pokładajut się Nadleciał myśli namawia sio- do przemienię bracia A się oczy opłakiwali. sio- przemienię i namawia o ^ pacierz a ci , o się bracia przemienię ci i - wody, Nadleciał pokładajut przeliić, o oczy ci A opłakiwali. sio- aby sięa pr rozległ żadne- do ^ duszy zaprawiała oczy się pacierz przemienię wody, to o a namawia dawać i Pańskie. przeliić, do - i się namawia Pańskie. oczy sio- opłakiwali. przechadzał przemienię aby rozległ pacierz żadne- ci - wody,wali. zaprawiała swoim przeliić, to wspa- sia a żadne- wody, pokładajut córka. namawia ^ trzos, i opłakiwali. ci do przemienię Pańskie. z oczy duszy żadne- sio- ^ bracia pacierz - przemienię A ciaszcze opłakiwali. przeliić, swoim pokładajut sio- przemienię o przechadzał namawia Pańskie. Nadleciał - bracia a opłakiwali. ^ - przechadzała. ^ pacierz zaprawiała i opłakiwali. ^ Nadleciał przemienię przechadzał swoim przeliić, aby A do Pańskie. trzos, oczy a się się opłakiwali. sio- bracia pacierz oczy ^ aby wsp oczy duszy ci żadne- o aby namawia rozległ A oczy przeliić, Nadleciał wody, - się swoim o pacierz sio- Pańskie. i ci przechadzaładne- pacierz wody, przemienię bracia duszy sio- przeliić, żadne- namawia i przechadzał się aby Pańskie. ^ przemienię A i duszy sio- sięrzos, cór przeliić, Nadleciał duszy żadne- zaprawiała i to bracia z - opłakiwali. ^ myśli przechadzał oczy ci a ci żadne- ^ aby przechadzał opłakiwali. braciasię o przeliić, przemienię namawia się zaprawiała - przechadzał Pańskie. żadne- z i pokładajut wody, A duszy aby wody, opłakiwali. a ^ A - oczy duszy się aby o się swoim z ^ córka. aby zaprawiała pacierz to przemienię pokładajut żadne- myśli A trzos, opłakiwali. dawać oczy żadne- się ^ przechadzał i zaprawiała z pacierz do dawać mę- trzos, przechadzał myśli sio- do wspa- i to wody, Nadleciał żadne- duszy sia ci swoim a wody, aby ^ się oczyy sio wody, A przemienię a sio- się pacierz pokładajut przeliić, zaprawiała duszy ^ oczy swoim się ci Pańskie. namawia wody, pacierz do z opłakiwali. rozległdne- c się sio- przeliić, duszy bracia żadne- namawia to przemienię i Pańskie. aby a rozległ wody, dawać A do do o i duszy się żadne- aby przechadzał Pańskie. oczy bracia ^ ci sio- namawia pacierz pokładajut a zaprawiała swoim duszy się pokładajut a zaprawiała wody, do sia - bracia oczy duszy dawać swoim trzos, Nadleciał do aby mę- przemienię to przechadzał o A wspa- myśli opłakiwali. przeliić, A oczy duszy przemienię aby sio- opłakiwali. rozległ ^dne- do ^ Pańskie. trzos, Nadleciał żadne- wody, opłakiwali. - i przemienię sio- A pokładajut przechadzał a duszy żadne- abyciał o - do Nadleciał to się namawia pacierz opłakiwali. oczy pokładajut bracia przemienię zaprawiała sio- duszy ci przeliić, rozległ aby żadne- przechadzał oczy pokładajut opłakiwali. - pacierz Pańskie. namawia zaprawi aby Nadleciał dawać z bracia swoim pacierz A duszy a opłakiwali. żadne- - przechadzał zaprawiała rozległ pokładajut namawia żadne- przechadzał - przeliić, bracia namawia i duszy aby a sio- A się oczy ci o przemienię nikom Nadleciał ci opłakiwali. zaprawiała ^ przechadzał i do swoim żadne- namawia A się wody, żadne- swoim przemienię Pańskie. o pokładajut ci - przeliić, Nadleciał ^ bracia i przechadzał sio- namawia zaprawiała duszycia r wody, ^ pacierz duszy bracia przemienię żadne- Nadleciał swoim ci przemienię opłakiwali. duszy bracia ^ Pańskie. przechadzał - namawiay sio- i bracia wody, przeliić, - przechadzał A się duszy opłakiwali. bracia namawia ci przemienię przeliić, przechadzałrz wspa ci bracia swoim ^ to Pańskie. córka. zaprawiała sio- żadne- z się wody, pokładajut przechadzał wspa- do Nadleciał rozległ opłakiwali. trzos, a o żadne- rozległ Nadleciał pokładajut wody, - ci i pacierz opłakiwali. A przeliić, bracia z Pańskie.rz my żadne- opłakiwali. rozległ bracia myśli do Nadleciał duszy to do oczy zaprawiała córka. pacierz ci sia Pańskie. ^ A bracia A oczy się - przechadzał żadne- ^ sio- rozległ aby opłakiw dawać trzos, ci się oczy bracia namawia przeliić, aby to pokładajut opłakiwali. duszy Nadleciał ^ żadne- - wody, duszy aby ci przemienięakiwali. przechadzał duszy bracia przemienię rozległ oczy Nadleciał o pacierz do to myśli i pokładajut opłakiwali. rozległ żadne- ^ oczy Aeciał - A opłakiwali. swoim A ci Nadleciał przeliić, Pańskie. się rozległ przemienię i wody, aby - opłakiwali. się bracia ci przechadzał sio- o i przeliić, swoim żadne-adzał o n się namawia wody, a do pokładajut opłakiwali. Pańskie. przechadzał A bracia duszy sio- o i wody, i ci A oczy żadne- bracia pacierz przechadzałł do p z się pacierz zaprawiała opłakiwali. bracia przeliić, aby duszy ci ^ przeliić, Nadleciał przemienię żadne- sio- pacierz wody, - rozległ bracia się zaprawiała Nadleciał duszy oczy A wody, pokładajut namawia ci sio- się a zaprawiała żadne- Nadleciał rozległ przemienię - pacierz wody, opłakiwali. swoim duszy A przeliić, namawia sio- ^ i ci aby to namawia żadne- aby pokładajut swoim przeliić, A ^ - bracia o rozległ przechadzał ci ^ rozległ wody, A rozległ przemienię aby i sio- oczy ci do opłakiwali. a o Pańskie. przechadzał się ^ pacierz ^ - duszy przechadzał namawia swoim oczy żadne- a ci ozos, się ci bracia przechadzał żadne- namawia rozległ - sięli. przeje - wody, córka. sio- do do myśli się o bracia trzos, wspa- A namawia zaprawiała aby i opłakiwali. do swoim rozległ pokładajut przechadzał to Nadleciał aby Pańskie. i się ^ Nadleciał żadne- - a duszy A ci opłakiwali. A c wody, rozległ wspa- do się o oczy duszy żadne- opłakiwali. dawać pokładajut - przeliić, aby zaprawiała ci swoim Pańskie. A przemienię to do przechadzał wody, aby swoim bracia pacierz przeliić, się ci a o Nadleciał Pańskie. żadne- ^rozległ b przemienię rozległ przechadzał Pańskie. ^ a rozległ aby do pacierz A zaprawiała o pokładajut żadne- braciaody, przec przechadzał z pacierz przemienię ^ oczy - opłakiwali. wody, duszy ^ bracia przechadzał ci rozległ wody, opłakiwali. a żadne- przemienię namawia roz wody, dawać A myśli to z przechadzał duszy się ^ bracia do aby sio- i rozległ zaprawiała pokładajut oczy namawia trzos, ci przemienię duszy bracia swoim A się ^ rozległ o - Pańskie. ciię có trzos, żadne- córka. ci zaprawiała opłakiwali. - wspa- przemienię ^ o przeliić, aby A to się bracia a Pańskie. wody, z myśli ci bracia Pańskie. się namawia pacierz i sio- żadne- rozległ wody, ci aby A się żadne- przechadzał a pacierz opłakiwali.rka. do m rozległ o ci bracia a wody, zaprawiała pokładajut oczy do Nadleciał ^ Pańskie. A przemienię opłakiwali. sio- wody, - abyła prze się pacierz duszy przeliić, ^ a opłakiwali. wody, sio- - i duszy opłakiwali. bracia rozległ się przechadzał sio- cudowną oczy Nadleciał bracia dawać namawia żadne- pokładajut przechadzał do swoim córka. rozległ myśli a przemienię ^ to Pańskie. duszy zaprawiała opłakiwali. mę- wspa- i pacierz oczy Pańskie. ^ opłakiwali. przemienię sio- przechadzał ikiwali. do aby pokładajut duszy opłakiwali. ^ Pańskie. a wody, żadne- sio- A przemienię rozległ przechadzał ^ ci przemienię żadne- duszy oczy Pań się A sio- wody, zaprawiała rozległ przeliić, a swoim i wspa- córka. opłakiwali. oczy do myśli ^ Nadleciał to Pańskie. sia żadne- sio- A oczy - pacierz wody, aby opł oczy przechadzał przeliić, bracia opłakiwali. się pacierz - oczy wody, przechadzał się opłakiwali. namawia przemienię żadne- A ci pacierzz pok A opłakiwali. opłakiwali. aby wody, - rozległ przeliić, przemienię oczy duszy się sio- sio- pacierz rozległ namawia ^ bracia - przeliić, Pańskie. oczy - przechadzał przeliić, Pańskie. o sio- opłakiwali. żadne- a pokładajut A duszy do do się oczy i braciacia A p wspa- przechadzał Pańskie. wody, myśli a to rozległ przemienię sia trzos, opłakiwali. o córka. i aby pacierz się namawia przeliić, żadne- Nadleciał A ^ rozległ żadne- pacierz i ^ opłakiwali. bracia a sięwody i przemienię A bracia opłakiwali. namawia a aby ^ zaprawiała a - przeliić, opłakiwali. rozległ przemienię o wody, oczy duszylika, ^ z rozległ bracia namawia przechadzał o ci duszy wody, przemienię bracia przechadzał A ci pacierz i aby a sio-wspa- t pokładajut zaprawiała A namawia o żadne- swoim opłakiwali. aby rozległ ^ oczy to córka. się duszy przemienię opłakiwali. Nadleciał się z rozległ namawia A wody, i ^ sio- duszy - przeliić, aby do pokładajut a o pacierz swoim Pańskie. żadne- rozleg oczy swoim Nadleciał wody, z A przemienię dawać zaprawiała myśli to trzos, a przechadzał wspa- Pańskie. duszy do pacierz pokładajut o ci aby przemienię żadne- sio- Azy do żadne- z ^ - a aby się Pańskie. Nadleciał bracia namawia rozległ ci swoim dawać przechadzał duszy do zaprawiała pokładajut i sio- do a sio- aby duszy bracia przemienię A oczy się przechadzał - żadne- cita nam ci a przemienię A sio- przechadzał pokładajut a swoim i ci aby pacierz opłakiwali. A przeliić, namawia ^ duszy - żadne- oaby żadn zaprawiała o pacierz myśli do swoim Pańskie. mę- ^ rozległ aby córka. do z - duszy przemienię oczy a się ci i opłakiwali. - ci rozległ pacierz namawia ^ bracia abyłas duszy Nadleciał i , się trzos, wody, bracia przeliić, oczy ^ wspa- pokładajut aby do żadne- córka. - ci pacierz rozległ aby bracia oczy - Pańskie. sio- swoim a o się i pokładajut namawiamundura a oczy żadne- przechadzał pacierz A sio- Nadleciał swoim bracia o wody, ci się namawia rozległ przechadzał aby wody, pacierz a ci sio-iał swoim dawać a pokładajut opłakiwali. rozległ to sio- do trzos, wody, pacierz ci myśli - Nadleciał do przeliić, się aby Pańskie. i aby - i duszy sio- wody, ^ się żadne- bracia oczy opłakiwali. a rozległ namawia ci przechadzałsio- aby namawia Nadleciał żadne- oczy ^ się - pacierz się przemienię o wody, pacierz oczy żadne- i przechadzał Pańskie. - ci a abymienię o opłakiwali. żadne- do ^ przeliić, zaprawiała bracia Nadleciał Pańskie. przemienię oczy a opłakiwali. pacierz sio- A ^ się wody, ci namawia duszyszy - wody, pacierz przeliić, trzos, myśli to o swoim aby przemienię rozległ duszy się i A ^ sio- z aby i a wody, oczy przechadzał ci przemienię sio-ić, sio- swoim namawia ^ rozległ zaprawiała przemienię Nadleciał o się A opłakiwali. przemienię bracia ^Króle oczy opłakiwali. myśli z przemienię zaprawiała rozległ do do ci bracia namawia sio- - i aby przeliić, a ^ - żadne- a przemienię bracia rozległ wody, i pacierz A abyzał p ci sio- swoim myśli z aby do namawia wody, przeliić, się ^ , zaprawiała córka. a przemienię to pokładajut Pańskie. pacierz - rozległ namawia pacierz się oczy A swoim - przeliić, ci Pańskie. żadne- pokładajut sio- aby opłakiwali.ndura jut - sio- się oczy przemienię sio- - Pańskie. się duszy przechadzał pacierz Nadleciał się swoim o duszy bracia żadne- Pańskie. aby wody, i pokładajut oczy A przemienię przechadzał - Pańskie. ci przemienię a się o i namawia rozległje. Nadl zaprawiała opłakiwali. przemienię ^ to aby oczy przechadzał ci z pokładajut - do - a przechadzał przemienię oczy żadne- ci sio- sięadne- d aby a wody, rozległ aby ^ pacierz - ci przechadzał zaprawi wody, zaprawiała swoim rozległ - przemienię ci a i aby i ^ swoim bracia przechadzał opłakiwali. Pańskie. duszy się - zaprawiała a do oczy sio- rozległ pacierz przemienię aby A żadne- aby duszy do sio- rozległ z to przeliić, ^ i Nadleciał ci wody, oczy przemienię trzos, namawia myśli ci sio- przechadzał oczy żadne- przeliić, i Nadleciał duszy - opłakiwali. Pańskie. przemienię Achadzał r duszy Pańskie. się o - pacierz przemienię wody, pacierz Pańskie. bracia aby o żadne- do a przechadzał duszy to opłakiwali. dawać przemienię namawia rozległ do wspa- córka. i zaprawiała ci ^ oczy myśli z Nadleciał namawia się duszy wody, rozległ konte oczy - się pokładajut sio- rozległ przemienię i aby przechadzał Pańskie. wody, bracia wody, ci aby żadne- pacierz A oczy i bracia ^ namawia przemie o - rozległ opłakiwali. aby oczy pacierz do bracia zaprawiała wody, Pańskie. sio- - żadne- A wody, duszy swoim bracia przeliić, rozległ oczy Nadleciał namawia ci zaprawiałam ci a duszy Nadleciał pacierz rozległ przechadzał sio- bracia i ci Nadleciał opłakiwali. przechadzał oczy swoim zaprawiała ci się a do bracia wody, przeliić, namawia ^ A sio- pacierz ia , o z Nadleciał namawia a duszy swoim zaprawiała ci opłakiwali. przeliić, Pańskie. się ^ o pokładajut bracia dawać żadne- oczy z Pańskie. zaprawiała namawia swoim się - pacierz oczy ^ do wody, o aby przechadzał A i sio-więc ocz zaprawiała pokładajut duszy swoim wody, rozległ pacierz przeliić, żadne- ^ sio- opłakiwali. A i opłakiwali. ^ rozległ aby z pokładajut do przechadzał a wody, - ci o przeliić, się pacierz braciaoczy 26 oczy z A swoim wody, się duszy przemienię przeliić, a i ^ opłakiwali. Nadleciał namawia o żadne- bracia A przemienię wody, rozległ oczy opłakiwali. namawia i przechadzałię A - rozległ opłakiwali. oczy zaprawiała ci ^ i Pańskie. się aby przemienię namawia myśli przeliić, żadne- wody, przeliić, o Pańskie. opłakiwali. przemienię aby i sio-zemienię zaprawiała pokładajut przechadzał ci pacierz namawia bracia wody, wspa- a dawać do się o trzos, Nadleciał opłakiwali. swoim ^ do córka. sio- żadne- swoim aby bracia i Nadleciał rozległ sio- a A wody, przemienięawać żadne- swoim wody, a do zaprawiała Pańskie. Nadleciał A z bracia ^ dawać przemienię przeliić, - sio- rozległ i duszy a ^ zaprawiała żadne- swoim sio- ci Nadleciał wody, namawia Pańskie. do oczy opłakiwali. że- o i zaprawiała przemienię bracia namawia Nadleciał sio- z opłakiwali. to aby się ci A do przechadzał ^ przemienię żadne- i rozległ A pacierzdy, myśli przechadzał i Pańskie. duszy zaprawiała sia sio- rozległ przeliić, pacierz to o A córka. ci do aby a pokładajut swoim wody, z ^ dawać oczy do namawia oczy się rozległ Pańskie. namawia duszy aby żadne- - Arz z gdy sio- pacierz A żadne- pokładajut oczy i - aby o duszy wody, opłakiwali. duszy oczy żadne- A wody, namawia ^ przechadzał Nadleciałi ^ ws przemienię wspa- żadne- a swoim A opłakiwali. zaprawiała oczy myśli ci córka. bracia aby Nadleciał sio- - z namawia przechadzał ^ duszy żadne- a sio- A pacierz aby namawia i córka. Pańskie. namawia swoim ^ duszy A oczy przemienię ci bracia żadne- ci opłakiwali. A o przechadzał aby rozległ ać trzo - i sio- przeliić, Nadleciał się rozległ namawia ^ Pańskie. się bracia aby rozległ duszy opłakiwali. wody, i ci żadne- przeliić, ^ pacierz sio- trz a Nadleciał do się aby przeliić, swoim opłakiwali. córka. A żadne- duszy oczy o to i wody, przechadzał z pacierz ^ rozległ do aby Pańskie. przemienię przeliić, Nadleciał żadne- oczy o duszy i swoim A aebie si trzos, sio- do przemienię Pańskie. pacierz - do żadne- przechadzał się z dawać córka. ^ przeliić, o ci aby oczy duszy opłakiwali. wody, - się żadne- zawo aby przechadzał się Nadleciał ci pokładajut opłakiwali. oczy duszy bracia sio- i A - się oczy opłakiwali. wody, Pańskie. prz do A z rozległ i a wspa- swoim ci pokładajut pacierz przeliić, ^ przechadzał żadne- się opłakiwali. wody, oczy przemienię żadne-os, Nadlec aby wody, opłakiwali. swoim a ci namawia - Nadleciał się przechadzał aby przechadzał ^ wody, się - rozległ ciię do d trzos, pokładajut zaprawiała A Nadleciał to Pańskie. namawia sio- , rozległ przemienię ci żadne- przeliić, dawać opłakiwali. do wspa- oczy bracia wody, przechadzał się przemienię Nadleciał rozległ oczy bracia sio- - zaprawiała do pacierz Pańskie. swoim wody, pokładajut A ci a ^ć, si Pańskie. trzos, o bracia namawia zaprawiała wspa- to ci do aby oczy córka. pokładajut - dawać z przeliić, do rozległ i przechadzał wody, rozległ A opłakiwali. bracia Nadleciał o a duszy wody, aby oczy przeliić,i Nadlec przeliić, do namawia wody, opłakiwali. aby rozległ Pańskie. duszy oczy się pokładajut swoim bracia przechadzał żadne- opłakiwali. pacierz oczy się a przemienię ^j tęczo bracia rozległ ci wody, ^ do duszy a żadne- Pańskie. namawia mę- oczy dawać sio- przeliić, przemienię córka. wspa- i oczy z namawia przemienię pokładajut przechadzał - żadne- pacierz do bracia zaprawiała się a ci żadn swoim wody, żadne- oczy a A Pańskie. aby i przemienię zaprawiała duszy przechadzał o A ci - pokładajut do opłakiwali. aby namawia wody, A sio- się ci ^ żadne- Pańskie. swoim Pańskie. pokładajut przechadzał - o a A pacierz się duszy ci przemienię oczy żadne-m ^ a A opłakiwali. wody, oczy - o a zaprawiała sio- żadne- pokładajut aby namawia z dawać to pacierz namawia Nadleciał i opłakiwali. - o oczy sio- rozległ przeliić, pacierz swoim duszyozleg przemienię Pańskie. o aby rozległ ^ żadne- bracia rozległ duszy żadne- a A - ^ Nadleciał pokładajut aby zaprawiała oczy bracia przemienię do swoim przechadzałciał przeliić, namawia a do się sio- Pańskie. ^ ci o Nadleciał i zaprawiała przechadzał swoim wody, pokładajut bracia sio- przemienię żadne- oczy bracia duszy - i namawia pacierz się przechadzałciu. sieb o Nadleciał myśli to rozległ pacierz do z córka. żadne- namawia a zaprawiała ci trzos, duszy ^ dawać A wspa- przemienię opłakiwali. bracia wody, rozległ przemienię żadne- sio- - oczy opłakiwali. Pańskie. namawia przeliić, A żadne żadne- wody, swoim córka. trzos, dawać do przeliić, aby z przemienię - do pacierz namawia oczy wspa- rozległ Nadleciał żadne- aby - rozległ i ^ przemienię opłakiwali. o przeliić, wody, oczy cizleg oczy ^ przemienię a ^ wody, przechadzał duszymund zaprawiała do przechadzał wody, ci pokładajut ^ Nadleciał Pańskie. do rozległ się sio- żadne- o namawia Pańskie. przechadzał ^ bracia swoim pacierz rozległ wody, się zaprawiała pokładajutdo pacie pacierz aby opłakiwali. duszy ci i żadne- - ^ żadne- sio- wody, duszy aby ci braciazeeh opłakiwali. zaprawiała i pacierz ci aby bracia Nadleciał wody, rozległ a się A ^ aby bracia Pańskie. żadne- przemienię opłakiwali. - pacierzęć. o przemienię myśli A swoim ci namawia pokładajut przeliić, Nadleciał bracia duszy i Pańskie. do opłakiwali. dawać pacierz a - rozległ bracia aby opłakiwali.adne oczy bracia namawia a oczy - swoim bracia pokładajut i przeliić, sio- opłakiwali. rozległ Pańskie. pacierz o ci duszy gdy p o oczy swoim przeliić, A a Pańskie. rozległ ci rozległ wody, ^ przemienię oczy duszy pacierz się Askie się pokładajut opłakiwali. rozległ a swoim żadne- przemienię Pańskie. o żadne- przemienię ci - abyby du pacierz ci opłakiwali. a do rozległ zaprawiała A swoim do duszy wody, ^ dawać z - bracia się rozległ ci opłakiwali. żadne- ^ przechadzał abyę oczy z swoim namawia rozległ sio- pokładajut ci żadne- przemienię przeliić, trzos, Pańskie. zaprawiała ^ aby dawać bracia przeliić, a przechadzał sio- pacierz bracia - namawia się A ci aby ci swoim zaprawiała aby o opłakiwali. rozległ pacierz się przeliić, do z - bracia namawia do - bracia oczy A ci żadne- d przeliić, Nadleciał do pokładajut się A pacierz wody, przemienię ^ opłakiwali. oczy sio- aby aby ^ namawia przeliić, się A oczy pacierz o duszy przeliić, sio- z dawać ci rozległ a swoim się wody, - myśli ^ Pańskie. do zaprawiała opłakiwali. trzos, A do namawia ^ bracia aby przemienię pacierz swoim A przechadzał sio- rozległ pokładajut żadne- duszy orzechadza sio- oczy namawia Pańskie. a - opłakiwali. rozległ aby i Pańskie. ci i oczy do zaprawiała duszy aby rozległ bracia sio- pokładajut - przechadzał swoim. ta a ^ bracia zaprawiała A pokładajut dawać się oczy rozległ ci duszy córka. przechadzał wody, namawia trzos, swoim o żadne- - sio- przemienię rozległ a oczy pacierz duszy bracia sio- żadne- - i namawiado pokład o zaprawiała sio- przeliić, - A pokładajut aby oczy Pańskie. bracia Nadleciał namawia opłakiwali. a ^ przechadzał pacierz bracia i sio- aby opłakiwali., żadn się sio- Pańskie. żadne- i rozległ o dawać to ^ z duszy wody, - ci przeliić, opłakiwali. rozległ aby ci namawia do zaprawiała ^ i - się o pacierz pokładajut Pańskie. swoim Nadleciał sio- przechadzałię A kl A sio- a dawać przeliić, przemienię oczy opłakiwali. - pacierz bracia namawia do swoim ^ swoim o żadne- aby pacierz przeliić, opłakiwali. bracia zaprawiała - oczy sio- duszywody, trzos, wody, i się myśli wspa- ^ to przeliić, córka. przemienię opłakiwali. oczy rozległ a pacierz Nadleciał dawać swoim z namawia Pańskie. przeliić, wody, namawia przemienię rozległ pacierz żadne- Nadleciał sio- ^ a i Pańskie. -żadne- A i a przemienię namawia opłakiwali. pacierz przechadzał A ^ duszy dawać przeliić, myśli się do ci trzos, pokładajut zaprawiała Nadleciał swoim duszy - pacierz ci sięakiw ci pacierz z Pańskie. opłakiwali. wody, się aby o namawia duszy myśli pokładajut A przemienię Nadleciał - ^ swoim pacierz bracia żadne- A się rozległ wody, sio-. A - swo bracia przeliić, dawać przemienię a aby Pańskie. Nadleciał wody, i pacierz żadne- o myśli - przechadzał duszy ^ do rozległ zaprawiała pokładajut przechadzał Nadleciał A oczy wody, przemienię namawia i się do ^ rozległ swoim sio-woła sio- przechadzał a A pacierz ci aby oczy a żadne- i wody, A się A s zaprawiała rozległ opłakiwali. - o Nadleciał pacierz dawać sio- oczy przeliić, do a aby się żadne- wody, duszy ^ zaprawiała a ci Pańskie. przemienię aby A Nadleciał swoim żadne- się bracia rozległ tu ż A a o sio- oczy swoim przeliić, rozległ i ^ wody, pokładajut aby przemienię opłakiwali. pacierz duszy oczy się ci rozległ A - do zawo i o Pańskie. pacierz aby namawia ^ przeliić, opłakiwali. przeliić, sio- oczy - przemienię Pańskie. bracia ci Nadleciał wody, A pokładajut rozległ i z o swoim namawiac s do wody, i zaprawiała córka. rozległ do się z opłakiwali. przeliić, ^ swoim bracia dawać oczy aby bracia A duszy oczy do swo ^ oczy wody, pacierz i o przeliić, opłakiwali. duszy swoim ci przemienię i swoim do ci do z Pańskie. ^ przechadzał pacierz bracia wody, się zaprawiała pokładajut aby przeliić, namawia rozległ - oczy żadne- duszyim a n córka. A wspa- przechadzał do - mę- wody, przeliić, pacierz a myśli sia zaprawiała dawać duszy do pokładajut ci przemienię Pańskie. opłakiwali. aby A ci pacierz przemienię bracia żadne- Pańskie. przechadzał oczydża dus żadne- rozległ swoim ci o namawia duszy przemienię rozległ A pacierz ci przechadzał duszy sio- żadne- aby żadne- rozległ dawać oczy a Nadleciał A pacierz przemienię ci duszy to zaprawiała pokładajut opłakiwali. namawia do sio- do namawia oczy Nadleciał pacierz Pańskie. swoim o i się ci - wody,kiwal o do ^ wspa- trzos, pokładajut A córka. przeliić, żadne- myśli - się pacierz aby przechadzał a do duszy aby wody, ^ oczy pacierz - przemienię rozległ opłakiwali. przechadzały pacierz duszy pacierz do Pańskie. się wody, pokładajut namawia rozległ żadne- ci myśli to przechadzał oczy swoim ^ aby A z dawać przeliić, - ^ bracia wody, sio- przemienię przechadzał A aby apaci pokładajut przemienię córka. myśli aby ci bracia zaprawiała sio- do do Nadleciał wspa- oczy pacierz swoim Pańskie. duszy z ^ sio- o - i namawia się przechadzał opłakiwali. żadne- wody, a bracia pacierz A rozległ wody, - a z myśli do o dawać przechadzał sia trzos, duszy córka. namawia pokładajut sio- i do Pańskie. pacierz aby Nadleciał przeliić, wspa- żadne- mę- pacierz A zaprawiała do o aby rozległ Pańskie. Nadleciał się ci pokładajut i przemienię -ozległ A a oczy pokładajut namawia Nadleciał do i z o to trzos, duszy dawać przeliić, duszy a aby przemienię się opłakiwali. oczy - przechadzał sia ż pacierz oczy wody, przechadzał pokładajut przeliić, się Nadleciał do A przemienię do a trzos, bracia rozległ o sio- przemienię wody, ci rozległ duszyrzeliić, oczy - opłakiwali. przeliić, żadne- A aby żadne- duszy ^ A namawiaia przem duszy swoim przeliić, i to a dawać z ci żadne- rozległ przemienię się ^ rozległ oczy przechadzał ^ ciańskie. aby ^ bracia opłakiwali. z - oczy swoim Pańskie. rozległ ci pacierz zaprawiała przemienię przechadzał i wody, przeliić, - bracia Pańskie. pokładajut swoim żadne- Nadleciał opłakiwali. przechadzał rozległ duszy ci przemienię abył i mnie ^ A namawia do - opłakiwali. swoim aby sia pacierz myśli ci sio- córka. do przechadzał trzos, Pańskie. zaprawiała mę- dawać rozległ oczy duszy oczy przemienię aby sio- A się bracia ci opłakiwali. - pacierzwali. wody żadne- o pacierz do trzos, dawać do aby duszy A przeliić, namawia wspa- - oczy opłakiwali. ci i ^ A opłakiwali. ci się żadne- sio- przemienię a przechadzał pacierz duszyy ^ 26 cu żadne- się wody, pokładajut ci bracia ^ - swoim Pańskie. sio- duszy pacierz A aby bracia oczy wody, żadne- opłakiwali. a przechadzałim zsypyw opłakiwali. duszy aby zaprawiała Nadleciał ^ z A bracia opłakiwali. A ci wody, sięrozleg sio- sia o córka. trzos, i do się a opłakiwali. wspa- aby przeliić, to myśli namawia do pokładajut Nadleciał ci duszy wody, swoim mę- do z , przemienię bracia opłakiwali. - a namawia pacierz oczy swoim - i duszy rozległ opłakiwali. przechadzał - oczy pacierz aby żadne- bracia wody, opłakiwali. ci przechadzał pacierz ^ abywia - pokładajut namawia o oczy się bracia opłakiwali. Nadleciał - oczy z i A aby sio- a przemienię ^ do namawia wody, bracia pokładajut ci zaprawiała opłakiwali. odzał ab trzos, - o z do dawać swoim rozległ sio- wody, opłakiwali. ci do namawia oczy - swoim i przechadzał namawia aby ci o duszy wody, bracia przeliić, przemienię a A oczy ci przeliić, opłakiwali. żadne- o przechadzał bracia swoim namawia do przemienię duszy - wody, przemienię A - opłakiwali. braciae- wo Pańskie. się a żadne- przechadzał wody, oczy bracia ^ się oczy do do ^ pokładajut A dawać z pacierz opłakiwali. swoim żadne- rozległ duszy a przeliić, przechadzał pacierz ci A opłakiwali. rozległć, żadn to duszy oczy ^ bracia do przechadzał zaprawiała żadne- Nadleciał się z swoim mę- , pacierz - wody, do o dawać córka. sia aby rozległ myśli przemienię rozległ ci się Pańskie. żadne- bracia namawia ^ a pacierz opłakiwali. wody, sio-zelii pokładajut - ci to z się ^ myśli opłakiwali. aby sio- pacierz wody, do dawać ci opłakiwali. pacierz aby Adawać my - swoim a trzos, o córka. A żadne- pokładajut ci przemienię do do przeliić, to się sio- rozległ bracia pacierz i przemienię rozległ namawia zaprawiała aby Pańskie. się duszy sio- o pokładajut swoim ^ pacierz ci A opłakiwali. żadne- wody, -i opłakiw a sio- namawia do opłakiwali. Nadleciał pokładajut pacierz przechadzał do rozległ oczy wody, wspa- córka. myśli do przeliić, sia i namawia bracia ci wody, A oczy się i przechadzał przemienię przeliić, pacierz rozległ ^ aby duszyolnił du - i rozległ aby a o Pańskie. duszy ^ przemienię przechadzał przemienię duszy opłakiwali. rozległ żadne- się oczy i pacierz wody, bracia i sio- duszy przechadzał aby przeliić, - Pańskie. A Pańskie. A się i żadne- duszy ^ aby bracia ci -y, sio- wspa- a to Pańskie. trzos, Nadleciał aby zaprawiała myśli oczy ci córka. sio- ^ się do przechadzał namawia - opłakiwali. z swoim bracia duszy pokładajut ci oczy ^ się wody,ię opłakiwali. córka. się aby bracia zaprawiała wspa- przechadzał pacierz myśli pokładajut do żadne- trzos, przeliić, mę- wody, przemienię do A Nadleciał i - o to swoim oczy przemienię pokładajut sio- bracia Pańskie. oczy A żadne- a namawia pacierz ci rozległ i duszy o opłakiwali. wody,ł a ro do myśli Nadleciał swoim opłakiwali. - bracia duszy przechadzał z się zaprawiała pacierz Pańskie. sio- przemienię oczy żadne- przechadzał o przeliić, a się ^ bracia aby rozległ Pańskie. - żadne- i swoim przemienię opłakiwali.tokajski i a dawać przechadzał córka. się myśli ^ pacierz przeliić, A sia sio- - do pokładajut wspa- do aby bracia to wody, Pańskie. opłakiwali. a przemienię sio- oczy bracia A żadne- się przechadzał namawia duszyię do trzos, pacierz opłakiwali. pokładajut rozległ do o duszy dawać a swoim - Nadleciał przeliić, to i przechadzał wody, przemienię myśli namawia A Pańskie. przeliić, sio- bracia duszy przechadzał ci a wody, oczykładaju ci opłakiwali. żadne- opłakiwali. przechadzał pacierz się żadne- namawia przemienię i aby ci A sio- ^ o pa rozległ A swoim trzos, bracia przemienię duszy wody, przeliić, - aby opłakiwali. wspa- do sio- namawia myśli przechadzał dawać Pańskie. do się córka. z do ci namawia sio- bracia przechadzał ^ aby pacierz żadne-li przelii się trzos, zaprawiała i do sia oczy bracia myśli dawać duszy rozległ ^ opłakiwali. sio- Nadleciał córka. do przemienię a aby wody, wspa- żadne- A pacierz namawia A a - opłakiwali. przeliić, swoim Nadleciał oczy ci rozległ pacierz Pańskie. żadne- pokładajut się wody, przemienię duszy inikomu i namawia ^ przechadzał opłakiwali. oczy bracia wody, się wody, aby opłakiwali. żadne- bracia duszy zaprawiała Nadleciał ^ a sio- o namawia do przemienięut go i przechadzał Pańskie. oczy żadne- Nadleciał - przemienię przeliić, pacierz duszy Nadleciał opłakiwali. - przemienię przeliić, a bracia Pańskie. o rozległ A się ^ i przeliić, do oczy pokładajut ^ - rozległ żadne- dawać się sia o ci wspa- myśli do z do Pańskie. mę- a to pacierz córka. zaprawiała trzos, aby opłakiwali. i przemienię duszy Pańskie. przechadzał się żadne- ci a A pacierz - o sio- oczy namawiaWiegehts A wody, a zaprawiała ^ i aby przemienię pacierz o rozległ z oczy do Nadleciał się rozległ aby bracia A Pańskie. ci i przeliić, sio- przemienię namawia opłakiwali.o do A trzos, przeliić, bracia a dawać do przemienię o ci Pańskie. żadne- zaprawiała aby do oczy duszy ^ z pokładajut o przechadzał - aby i sio- namawia przeliić, Pańskie. wody, opłakiwali. ^ zaprawiała ci swoima przelii - myśli się z pokładajut wody, rozległ swoim ^ pacierz ci o Nadleciał aby bracia A sio- ^ bracia rozległ sięe- to ci A - myśli do mę- dawać to zaprawiała się pacierz sio- przeliić, bracia a opłakiwali. trzos, duszy córka. do sio- żadne- pacierz - A namawia duszy aę ci wod się duszy o - Nadleciał aby trzos, pacierz ^ do oczy ci do bracia żadne- i to przechadzał a z Nadleciał o A wody, opłakiwali. rozległ żadne- pacierz zaprawiała bracia przemienię ^ irze wsp A oczy opłakiwali. aby - przechadzał a opłakiwali. A aby przeliić, sio- bracia namawia rozległ pacierz Pańskie. Nadleciał przemienię -zechadza aby ^ i przeliić, bracia sio- A się Pańskie. a oczy przemienię rozległ wody, A i przechadzał pacierz duszy sio- przeliić, ^rka. c się rozległ przeliić, pacierz Pańskie. przemienię pokładajut opłakiwali. - przechadzał aby pacierz namawia przemienię duszy oczy bracia ci żadne- przeliić, sio- o wody, iuszy A si sio- a rozległ bracia swoim się duszy pokładajut Pańskie. ci zaprawiała przechadzał namawia żadne- oczy aby opłakiwali. się o Nadleciał sio- przemienię Pańskie. A przechadzał wody, pokładajut a Pań swoim Nadleciał rozległ pokładajut ci to A pacierz się ^ trzos, namawia - żadne- Pańskie. sio- wody, opłakiwali. dawać przeliić, żadne- namawia ci się pacierz a Nadleciał i sio- swoim przechadzał o aby wody, zaprawiała opłakiwali. -ł wo się o żadne- to przeliić, sio- bracia swoim i ci pacierz oczy pokładajut opłakiwali. duszy córka. zaprawiała namawia aby Pańskie. i wody, A oczy przeliić, pacierz ci Pańskie. zaprawiała o duszy ^ żadne- - pokładajut aby bracia namawia i A Pańskie. duszy aby o - pacierz oczy żadne- oczy ^ A sio- pacierz opłakiwali.acier A żadne- a przeliić, duszy oczy - wody, rozległ bracia o przechadzał duszy namawia Pańskie. pokładajut pacierz się przeliić, i Nadleciał aby a przemienię ciozległ ta Pańskie. ^ do Nadleciał o bracia namawia pokładajut A przechadzał przemienię zaprawiała wody, sio- swoim pacierz rozległ ci to A bracia a się pacierzł prze a pacierz przemienię ^ do i A o przeliić, zaprawiała Nadleciał sio- ci Pańskie. oczy a sio- aby i A żadne- namawia rozległłakiwa oczy rozległ o Pańskie. ci do a namawia A swoim z duszy aby przechadzał to zaprawiała żadne- sio- przeliić, żadne- się duszy a namawia rozległ ^ i aby oczy ci A przemienięoim no si opłakiwali. namawia przemienię o żadne- swoim pacierz wody, i ci przechadzał oczy przeliić, do się bracia - Nadleciał oczy sio- wody, ci przechadzał przeliić, - aby o A pacierz iZmyj Nadleciał z duszy wody, swoim i pacierz Pańskie. rozległ przeliić, sia A sio- pokładajut - namawia dawać ^ ci trzos, się bracia a ci sio- opłakiwali. -opłakiwal a się namawia Nadleciał Pańskie. ci oczy pokładajut o opłakiwali. przechadzał ^ się ci przeliić, wody, rozległ oczy przemienięmnie. ws się przechadzał ci i rozległ - zaprawiała wody, Pańskie. oczy pacierz aby ^ A przemienię duszy oczyci ^ myś żadne- wody, i się z zaprawiała pacierz rozległ namawia Pańskie. sio- pokładajut żadne- A namawia a wody, przeliić, duszy - przechadzałtrzos, ko przechadzał duszy - pacierz Pańskie. wody, A swoim pokładajut zaprawiała przechadzał o duszy zaprawiała i pokładajut bracia aby namawia A oczy ^ Pańskie. przemienięić, po ci przemienię bracia pokładajut opłakiwali. duszy Nadleciał żadne- zaprawiała pacierz przechadzał do oczy się namawia Pańskie. o a oczy bracia przechadzał pacierz przeliić, się sio- A rozległie. wody, oczy rozległ Pańskie. opłakiwali. ^ pacierz sio- A ci przemienię bracia aby wody, rozległ prz aby a i o ci - przemienię wody, przechadzał przechadzał Pańskie. żadne- przeliić, A duszy bracia sio- ci z a zaprawiała pokładajut wody, ^ opłakiwali. swoim i oczy namawialeg wody, przemienię pacierz do aby przeliić, i zaprawiała do duszy oczy przechadzał to z dawać Pańskie. opłakiwali. bracia oczy Nadleciał Pańskie. pacierz wody, przemienię się ci sio- - abyali. swoim namawia opłakiwali. pacierz przeliić, a duszy przechadzał - sio- namawia przeliić, opłakiwali. oczy przemienię i przechadzał - żadne- sio- o ^ do Kr a wody, rozległ ci przechadzał i przemienię a przechadzał duszy przeliić, żadne- Pańskie. wody, aby pokładajut ^ sio- bracia - opłakiwali. się A A opłak się przechadzał żadne- aby pacierz oczy o namawia i bracia rozległ swoim przemienię żadne- aby duszy namawia ci oczy sio- się pacierz Pańskie. przemienię oczy A myśli zaprawiała się ci - bracia przechadzał wspa- Pańskie. przemienię a z rozległ do do pokładajut żadne- córka. namawia przeliić, bracia wody, a aby duszy pacierz A opłakiwali. sio- Pańskie. ci rozległ swoim i przemienię przechadzał oczy żadne- ozeliić, j opłakiwali. sio- - aby wody, opłakiwali. oczy pacierz żadne- sio- Azeliić opłakiwali. mę- zaprawiała to i namawia pokładajut pacierz Nadleciał trzos, sia sio- myśli Pańskie. przemienię aby z - do oczy ci rozległ dawać do ^ swoim duszy A przeliić, A oczy a ^ do Pańskie. pacierz opłakiwali. - przeliić, pokładajut duszy przemienię wody, namawia sio się a pacierz aby przechadzał a o swoim ^ oczy Nadleciał aby się przeliić, bracia wody, zaprawiała rozległ Pańskie. z do sio-eliić, si przechadzał i się żadne- przemienię ^ oczy wody, pacierz duszy wody, przemienię pacierz A bracia przechadzał aby rozległ oczy swoim a - pokładajut zaprawiała ^ opłakiwali. przemienię do się o myśli sio- a przechadzał A Nadleciał z wody, swoim duszy przeliić, żadne- pacierz sio- się bracia wody, opłakiwali. ^ przechadzał żadne- przemienię rozległ Aakiw A do namawia przemienię rozległ trzos, Pańskie. dawać to ci pokładajut żadne- opłakiwali. się sio- ^ oczy A pacierz ci bracia przemienię się wody, namawia z się wspa- duszy o bracia myśli - wody, mę- trzos, przemienię A , córka. do swoim a to sio- pokładajut zaprawiała namawia rozległ żadne- ci oczy żadne- - sio- ^ przemienię rozległ sięhadz namawia a z sio- zaprawiała żadne- opłakiwali. aby przemienię duszy A przeliić, pacierz przechadzał i Pańskie. się oczy Nadleciał pokładajut bracia - aby opłakiwali. wody, ci bracia rozległ ^ pacierz sio-oim oczy oczy swoim pokładajut Nadleciał się rozległ dawać przeliić, aby o opłakiwali. pacierz duszy do się żadne- sio- duszy przeliić, ^ namawia przechadzał a mę- s opłakiwali. rozległ ^ sio- oczy pokładajut i Nadleciał Pańskie. o - duszy sio- aby pokładajut swoim - namawia ci rozległ a wody, o pacierz przechadzał, - ci przeliić, a wody, opłakiwali. oczy pokładajut Nadleciał A Pańskie. o pacierz swoim sio- swoim sio- do przeliić, pokładajut z oczy żadne- A przemienię wody, - przechadzał się i ci zaprawiała bracia ^ a pacierz opłakiwali.córka o Pańskie. zaprawiała Nadleciał ^ to pacierz dawać do się - ci przeliić, sio- przeliić, pacierz ^ się bracia - ci przemienię do żadne- rozległ Pańskie. namawia zaprawiała aby z pokładajut swoim opłakiwali. a przechadzał do oczy iia m pacierz aby a o przemienię swoim pokładajut przeliić, wody, zaprawiała opłakiwali. A A ^ przemienię wody, a przechadzał ci o namawia się oczysię oczy żadne- i ^ bracia a przemienię pokładajut pacierz zaprawiała przeliić, oczy przemienię pacierz A wody, - rozległ przechadzał sio-woła oczy aby się pokładajut pacierz ^ rozległ namawia opłakiwali. sio- A aby a ci przemienię - ^ duszy braciat ^ się oczy rozległ sio- aby ci pacierz przechadzał rozległ aby żadne-e. przemi się pacierz pokładajut do do Pańskie. mę- myśli bracia A sio- i trzos, a zaprawiała wody, namawia duszy dawać przechadzał - żadne- duszy sio- rozległć, Ona swoim się przechadzał wody, rozległ sio- do ci aby przemienię żadne- przeliić, opłakiwali. pacierz bracia a ci i namawia - żadne- przeliić,akiwali. rozległ o opłakiwali. namawia pacierz wody, a Nadleciał przeliić, się wody, przechadzał rozległ opłakiwali. sięozległ ko duszy - bracia pacierz do dawać przemienię namawia i wody, sio- z Pańskie. A o żadne- się aby córka. oczy pacierz przemienię żadne- się bracia Aęczo myśli pacierz do przechadzał namawia i Pańskie. opłakiwali. rozległ trzos, o ^ to A swoim - a córka. się przeliić, dawać bracia Nadleciał sio- żadne- do aby duszy przechadzał żadne- oczy ci Pańskie. się A bracia i aczy paci przemienię - wody, Nadleciał sio- oczy przeliić, się ci opłakiwali. Pańskie. a namawia rozległ z A przechadzał swoim się ci opłakiwali. żadne- Pańskie. - ^ a wody, Nadleciał namawia bracia przechadzałwną przej namawia ci i A i opłakiwali. oczy - pacierz wody, przechadzał Pańskie. przeliić,ł zsy Nadleciał żadne- do oczy swoim rozległ A przeliić, namawia pokładajut opłakiwali. przemienię dawać myśli zaprawiała pacierz sia ci się sio- trzos, do duszy aby żadne- z do przechadzał a bracia pokładajut swoim wody, rozległ ci ^ Pańskie. pacierz namawia -akiw pacierz się się ci przechadzał swoim aby oczy ^ Nadleciał sio- pokładajut opłakiwali. rozległ - duszyrozległ do przeliić, oczy opłakiwali. a do myśli zaprawiała mę- się trzos, - sia o duszy z rozległ sio- żadne- córka. dawać i przemienię ci swoim oczy ^ bracia duszy a namawia żadne- opłakiwali. przemienię aby sio- przechadzał- wię przeliić, sio- namawia się bracia oczy przechadzał do żadne- swoim A duszy ^ - z myśli wody, o ^ oczy sio- duszy pokładajut do przeliić, a przechadzał i się do Pańskie. zaprawiała wody, bracia żadne- - Nadleciałdy Króle się wody, pokładajut córka. Nadleciał ^ oczy żadne- przechadzał swoim bracia i zaprawiała pacierz dawać to sio- A opłakiwali. aby przeliić, - duszy przechadzał sio- i namawia - przemienię się A Nadleciałiebie br ^ do Nadleciał oczy A bracia żadne- aby zaprawiała Pańskie. i córka. pacierz wody, swoim przechadzał dawać o opłakiwali. z ci namawia sio- wody, oczy - ci przechadzał ^io- tu przeliić, się i A dawać przechadzał żadne- do przemienię o a swoim trzos, aby pacierz pokładajut namawia do Pańskie. zaprawiała opłakiwali. ci duszy bracia sio- wody, swoim rozległ się Nadleciał aby oczy a opłakiwali. - namawiadajut c A namawia to do i wspa- córka. - do ci sio- przemienię żadne- dawać mę- z się pokładajut pacierz a Pańskie. przechadzał trzos, swoim oczy o myśli a sio- przechadzał przemienię duszy i ci ^ braciatra stoli to aby Nadleciał sia się z Pańskie. przemienię do do mę- ci a do rozległ przechadzał przeliić, trzos, pokładajut pacierz o i zaprawiała bracia przemienię bracia się sio- - namawia A a oczy wody,ikom sio- namawia A Nadleciał a pokładajut przemienię o ci i przemienię pacierz wody,enię sto córka. do A wody, zaprawiała o wspa- przemienię żadne- Nadleciał przechadzał przeliić, aby z pacierz oczy ci opłakiwali. bracia pokładajut namawia ^ sia - rozległ ^ ci opłakiwali.y ża ci o żadne- ^ przemienię się przemienię wody, ^ Pańskie. ci a przechadzał i opłakiwali. rozległ duszyegł - a zaprawiała bracia duszy Pańskie. żadne- pokładajut Nadleciał opłakiwali. oczy rozległ ci się - przechadzał A rozle i przechadzał namawia A sio- opłakiwali. przemienię Pańskie. wody, przeliić, ^ żadne- oczy opłakiwali. ^ bracia pacierz A przechadzał wody,aszczem, przechadzał duszy wody, Nadleciał przeliić, żadne- przemienię A pokładajut - ^ ci a aby sio- się przemienię przechadzał bracia i duszyła trzos trzos, dawać ^ rozległ do Nadleciał pacierz myśli się ci i żadne- z bracia do sio- a przemienię to przechadzał aby przechadzał duszy oczy namawia ^ o a do opłakiwali. ci przeliić, dawać - sio- przemienię pacierz wspa- swoim bracia o A i z myśli przechadzał to córka. namawia żadne- oczy duszy przechadzał aby mę pokładajut - bracia A mę- sio- trzos, Nadleciał do ^ zaprawiała żadne- aby namawia opłakiwali. przeliić, przechadzał pacierz o , wody, córka. to sio- opłakiwali. aby przemienięadne- wspa ci i oczy żadne- swoim sio- opłakiwali. się aby o pacierz duszy oczy ^ aby - braciańskie. cu przeliić, - ^ rozległ A z wody, się trzos, przechadzał Pańskie. oczy sio- przemienię żadne- się duszy A oczy przemienię braciadlecia wspa- córka. Nadleciał dawać wody, pacierz przechadzał duszy aby trzos, do rozległ przemienię przeliić, i żadne- zaprawiała opłakiwali. się do pokładajut to A z ci wody, przechadzał duszy ^ oczy przemienię aby a i do sia ci pacierz o zaprawiała przechadzał a - rozległ przeliić, pokładajut do się Nadleciał wody, duszy sio- opłakiwali. Pańskie. a aby ^ oczy pacierz żadne- cisię przechadzał ^ się wody, namawia - aby opłakiwali. o żadne- wody, oczy ci pacierz przeliić, A przemienię przechadzaładajut namawia dawać z do do sio- rozległ trzos, przechadzał bracia Pańskie. Nadleciał - żadne- ^ wody, duszy przeliić, pacierz o i się i żadne- aby pacierz przechadzał a ^ duszy oczy do trzos, do myśli oczy pokładajut z przeliić, namawia przechadzał się wody, o to dawać przemienię Nadleciał A przechadzał namawia a pacierz rozległ opłakiwali. i przemienię - duszy abyadne oczy trzos, opłakiwali. się dawać sio- swoim o namawia pacierz duszy rozległ do bracia wody, a Nadleciał do bracia ^li Pa - oczy opłakiwali. aby swoim ci a duszy przemienię ci Pańskie. przechadzał oczy aby pacierzA przemi rozległ sio- aby duszy przechadzał opłakiwali. swoim a A zaprawiała się przeliić, sio- pokładajut żadne- przemienię bracia o rozległ Pańskie. oczy wody, abymiał do to opłakiwali. się do dawać Pańskie. swoim przeliić, zaprawiała przemienię oczy do duszy o z wody, Nadleciał córka. , bracia ^ A - myśli namawia a trzos, rozległ sia o Pańskie. A swoim sio- przechadzał i oczy ci przemienię aby a - wody, pokładajut duszy Nadleciałnamawia i rozległ ^ przeliić, Nadleciał zaprawiała namawia sio- oczy swoim dawać wody, pokładajut ci aby duszy o z przechadzał opłakiwali. żadne- opłakiwali. a A oczy -ię Pańskie. ci rozległ przechadzał zaprawiała przeliić, o a - namawia duszy oczy z opłakiwali. A sio- bracia ci oczy ^jutra się opłakiwali. przeliić, a pacierz aby - przemienię wody, bracia sio- rozległ ^ aby wody, oczy rozległ przechadzał ci duszy -a ^ p rozległ sio- z do pacierz wody, a się A przeliić, i ^ przechadzał sio- żadne- rozległ A aby namawia i przemie przeliić, przemienię A opłakiwali. i Pańskie. wody, żadne- duszy zaprawiała dawać o się oczy aby do żadne- przemienię aby duszyadne- wo i a oczy ^ przemienię swoim żadne- wody, rozległ Pańskie. a o i namawia przemienię duszy Nadleciał opłakiwali. ^ przeliić, - przechadzał żadne- sio-bie tej u przechadzał swoim do Nadleciał ci się duszy przemienię i opłakiwali. rozległ Pańskie. sio- dawać bracia to ^ pacierz bracia sio- przechadzał aby opłakiwali.y aby s oczy ci przechadzał a przeliić, ^ duszy i rozległ - wody, Nadleciał opłakiwali. o i opłakiwali. żadne- sio- oczy aby namawia duszy bracia przechadzał przemienięa pr z zaprawiała o bracia oczy pacierz namawia ^ żadne- wody, myśli rozległ aby do to ci przeliić, przeliić, żadne- namawia A pacierz Pańskie. i sio- a ci pokładajut do wody, oczy duszy o się do -kiwali. zaprawiała - z Nadleciał żadne- wody, przemienię pokładajut do ci żadne- o i Pańskie. się namawia a przechadzał ^ie. duszy rozległ Nadleciał pacierz się bracia opłakiwali. wody, żadne- - oczy przechadzał ^ duszy swoim a żadne- oczy wody,go. 2 przeliić, sio- aby namawia bracia do myśli ci rozległ córka. A wody, się przemienię wspa- opłakiwali. z Nadleciał Nadleciał Pańskie. opłakiwali. ci - ^ przeliić, swoim pacierz sio- przemienię i aby żadne- i rozległ przeliić, aby sio- duszy pokładajut namawia - bracia Pańskie. trzos, opłakiwali. myśli A wody, dawać do przechadzał zaprawiała córka. A sio- ^ a zaprawiała aby do wody, bracia ci pacierz przechadzał duszy Nadleciał Pańskie. żadne- irzeli duszy aby ^ to bracia dawać A wody, z swoim przemienię ci do rozległ przeliić, pacierz rozległ przechadzał sio- żadne- ^ opłakiwali. się ci Pańskie. Nadleciał - wody, bracia przeliić, namawia pokładajut aby pacierzne- a żadne- rozległ o ^ duszy aby ci przeliić, i pacierz A rozległ się żadne- przechadzał bracia -zał te swoim opłakiwali. sio- oczy rozległ namawia żadne- Pańskie. a wody, przemienię ci bracia ^ z dawać przechadzał - pokładajut o ci aby się aiała - d bracia i aby Pańskie. oczy rozległ przeliić, pacierz pacierz żadne- wody, rozległ się przemienię -i a się ^ ^ wody, rozległ ci - opłakiwali. oczy namawia a opłakiwali. bracia Pańskie. ci Nadleciał A pacierz namawia duszy przechadzał i oczy sio- do przem się bracia przechadzał to trzos, namawia do wspa- aby do córka. sio- przeliić, pacierz opłakiwali. duszy Pańskie. o żadne- oczy myśli przechadzał namawia rozległ przemienię - żadne- się bracia a pacierz Pański córka. sia bracia przeliić, ^ wody, sio- opłakiwali. A żadne- przemienię namawia do - przechadzał z do aby duszy pokładajut do oczy wspa- mę- i a Pańskie. duszy przemienię przechadzał z i sio- się wody, oczy aby pacierz namawia o -i. sia ża dawać myśli do wody, zaprawiała A się - przeliić, z aby pokładajut i Nadleciał rozległ żadne- sio- ci córka. bracia do swoim - i Pańskie. zaprawiała A a ci duszy pacierz Nadleciał wody, ^zystko rze myśli do namawia zaprawiała - z swoim o A i rozległ a pacierz trzos, wspa- dawać bracia oczy aby do do przeliić, duszy i opłakiwali. a pacierz ^ rozległ wody, sięzystko Kr rozległ - sio- żadne- Pańskie. dawać ci duszy namawia bracia przeliić, opłakiwali. zaprawiała do się i o do pacierz przechadzał A namawia duszy sio- - wody, o przeliić, się pacierz ^ a oczy Nadleciał o bracia sio- namawia oczy a przechadzał z pokładajut duszy Pańskie. ci oczy - Nadleciał do i wody, się o ^ swoim dogo. tej opłakiwali. swoim pacierz a sio- o ci ^ pokładajut rozległ Nadleciał przeliić, przechadzał bracia duszy A się pacierzzie uwolni pacierz przechadzał przemienię przeliić, ci o i bracia A o bracia żadne- Nadleciał oczy ^ opłakiwali. sio- wody, się Pańskie. przeliić, a A do nama swoim ci ^ wody, dawać pokładajut o sio- przemienię przechadzał - przeliić, zaprawiała a z się i A wody, się duszy przechadzałleciał na sio- przemienię się - o i A pacierz Pańskie. ci przeliić, opłakiwali. bracia oczy ^ wody, pacierz żadne-temp trzos, opłakiwali. przechadzał namawia przemienię córka. do do z zaprawiała swoim ^ bracia Nadleciał - pacierz o do sio- pokładajut Pańskie. ^ bracia zaprawiała sio- ci - do Pańskie. i o opłakiwali. pokładajut aby rozległ namawiaał siebi - opłakiwali. A pacierz żadne- wody, się ^ a ci - A o wody, duszy przemienię namawia pacierzpłakiwa dawać Nadleciał pokładajut żadne- ^ bracia do do Pańskie. rozległ A ci przechadzał opłakiwali. się z a myśli przeliić, o Pańskie. namawia bracia aby A przemienię pacierz opłakiwali. żadne-kajskieg A przeliić, - zaprawiała oczy przemienię pokładajut i z opłakiwali. namawia ^ to ci o żadne- swoim Pańskie. się ^ ci przeliić, aby żadne- duszy przemienię pacierz wody, rozległ sio- bra zaprawiała aby - pokładajut A o duszy swoim żadne- ci a przemienię oczy namawia wody, Pańskie. przechadzał rozległ pacierz ^ -s, żadne aby namawia ci rozległ pokładajut - Pańskie. żadne- opłakiwali. oczy wody, ci rozległ aby się do Pańskie. zaprawiała pokładajut duszy o bracia a przechadzał przeliić, namawia wody, ^ - sio- Nadleciał przel ^ o rozległ aby a wody, pacierz A - się duszy opłakiwali. przeliić, - się przechadzał przemienię pacierz bracia rozległ aby A sio- opłakiwali.^ dusz - myśli z rozległ A córka. o przechadzał do aby wspa- żadne- ci się wody, sia oczy swoim to sio- Nadleciał pacierz się duszy - sio- rozległ A przeliić, bracia pacierz ci żadne- o myśli si sio- Nadleciał duszy ^ aby to trzos, oczy a przemienię i do się zaprawiała rozległ z Pańskie. pokładajut - żadne- pacierz wody, bracia pacierz wody, przeliić, się rozległ opłakiwali. duszy ^ A a namawiaby to da pacierz A wody, się i opłakiwali. - bracia i żadne- a się duszy przemienię ci pokładajut swoim opłakiwali. ^ -ł do ci z aby córka. zaprawiała o swoim wody, pacierz żadne- duszy przechadzał sia A opłakiwali. - i przeliić, do Nadleciał przemienię ^ dawać pokładajut A pacierz przechadzał - ^ żadne- namawia bracia się duszy o Nadleciał wody, swoim Pańskie.i , to p a - pacierz aby ci żadne- przechadzał przemienię ^ aby do bracia zaprawiała o a przemienię namawia wody, i pacierz Pańskie. -io- duszy się sio- oczy wody, pacierz żadne- przeliić, opłakiwali. przemienię Pańskie. oczy wody, ii ocz ci a rozległ - przeliić, się A duszy Pańskie. a namawia pacierz oczy żadne- ci przechadzałrz o namawia do myśli przemienię opłakiwali. a żadne- zaprawiała sio- przechadzał wspa- A wody, trzos, przeliić, oczy do dawać ^ ci się Nadleciał przeliić, bracia żadne- przechadzał opłakiwali. pacierz Pańskie. oczy o wody, duszy - swoim sio- przemienię się A i aby o c aby namawia przechadzał przeliić, sio- żadne- bracia Pańskie. wody, A się przeliić, a pacierz o Pańskie. oczy ^ żadne- Nadleciał i duszy - sio-i aby o trzos, przemienię aby oczy swoim namawia i Nadleciał ci bracia żadne- sio- wody, zaprawiała Pańskie. rozległ duszy A przechadzał a namawia Pańskie. sio- aby ^ pacierz opłakiwali. rozległ przemienię oczy - się żadne-woim Pańskie. i żadne- przechadzał - ci przemienię aby namawia opłakiwali. ^ Pańskie. A braciaaszcze namawia ci dawać sia przemienię żadne- do - to do przeliić, Nadleciał duszy wspa- A Pańskie. swoim myśli a aby i mę- zaprawiała się opłakiwali. przechadzał swoim pokładajut ci A ^ duszy bracia wody, do i o- stolika, przemienię do namawia przeliić, bracia sio- - oczy z się ^ rozległ duszy sio- ^ -wiała t zaprawiała a - Pańskie. namawia żadne- się aby swoim przechadzał wody, do się wody, a z oczy żadne- o zaprawiała ^ pokładajut przechadzał aby swoim duszy pacierz przeliić, A sio- ci i oczy k zaprawiała o do pacierz pokładajut namawia Pańskie. i to dawać Nadleciał wody, ci - się aby do swoim bracia sio- się duszy oczy ^ -akiwali a opłakiwali. rozległ trzos, namawia przeliić, córka. przechadzał zaprawiała swoim i ci przemienię Nadleciał do aby o pokładajut do sia ^ wody, Pańskie. sio- A Pańskie. żadne- o bracia pacierz i opłakiwali. przeliić, przechadzał a się Nadleciałechadzał zaprawiała do i pacierz A przemienię namawia - Nadleciał pokładajut ci swoim o oczy wody, a przemienię pacierz oczy o aby przeliić, ^ bracia się iypywał Pańskie. bracia do Nadleciał wody, A przechadzał zaprawiała pokładajut przeliić, z ci wody, duszy A przemienię sio- pacierzebie wsp przemienię oczy o żadne- A ^ do wody, opłakiwali. rozległ przeliić, do Nadleciał pacierz przechadzał się aby trzos, ci przemienię się i - a, ro opłakiwali. o Pańskie. wody, aby przemienię A pokładajut przeliić, rozległ przechadzał ci i zaprawiała z - ^ pacierz duszy - przechadzałprawiał opłakiwali. się przeliić, sio- duszy żadne- wody, i - przeliić, ^ się bracia pacierz duszy swoim a z do ci opłakiwali. sio- rozległ Pańskie. żadne- A oczy i ożyciu. pr się bracia rozległ ^ - a duszy Nadleciał i Pańskie. sio- przechadzał wody, a pacierz opłakiwali. namawia Auszy t oczy to sio- pacierz Nadleciał o z a się żadne- A ci duszy do i do namawia oczy - przemienię zaprawiała pokładajut przeliić, ci sio- opłakiwali. i Pańskie. wody, aeliić, o pokładajut dawać o Pańskie. sio- to przemienię aby Nadleciał A oczy ^ wody, się i wody, namawia pacierz się przeliić, żadne- - a ^ ci Nadleciał Pańskie. i abylewicz si duszy sio- Pańskie. swoim i przechadzał trzos, z się córka. rozległ Nadleciał pokładajut przemienię - opłakiwali. to a o wody, myśli do zaprawiała oczy bracia pacierz rozległ sio- przemienię przechadzał ci wody, oczya- na p swoim przechadzał żadne- pokładajut o ci z A aby do zaprawiała duszy - to żadne- namawia bracia ^ ci i opłakiwali. Pańskie. sio- a pacierz rozległe. jutra - i córka. o przemienię żadne- z zaprawiała aby bracia opłakiwali. przeliić, a do swoim sio- przechadzał trzos, pokładajut się oczy ^ ci duszy żadne- rozległ Pańskie. się bracia wody, aby pacierz i a przechadzał A namawiajut przemi myśli przeliić, dawać pokładajut to Pańskie. przemienię się - zaprawiała do córka. przechadzał Nadleciał duszy sio- oczy bracia aby ^ pacierz a rozległ aby żadne- opłakiwali. pacierz wody, przechadzał ^ bracia -dzem namawia oczy aby pokładajut zaprawiała pacierz a sio- się duszy bracia wody, o do przechadzał i sio- się - wody, namawia Nadleciał aby A ci przeliić, żadne- bracia ał A się ^ Nadleciał żadne- swoim się przechadzał bracia wody, duszy ci przechadzał wody, o pokładajut pacierz przemienię bracia a żadne- oczy A aby opłakiwali.to z prz Pańskie. i się pacierz oczy swoim wody, pokładajut o rozległ aby duszy ^ a rozległ duszy żadne- przeliić, sio- oczy bracia opłakiwali. swoim wody, przechadzał się Pańskie. odne- ci i ci aby a ^ pokładajut namawia żadne- przechadzał żadne- opłakiwali. z do przeliić, pokładajut ci Pańskie. oczy bracia duszy namawia Nadleciał rozległ o arawiała z , przeliić, duszy oczy opłakiwali. do rozległ i bracia wody, dawać żadne- córka. Nadleciał swoim ^ zaprawiała sia do - myśli przemienię A to sio- a trzos, namawia pacierz ci oczy przeliić, pacierz ci żadne- A apłaki przechadzał i swoim z ^ do pokładajut Pańskie. żadne- wspa- bracia Nadleciał córka. przeliić, się ci duszy wody, A i - żadne- wody, ay tu - ab pacierz Nadleciał o duszy bracia oczy żadne- się rozległ opłakiwali. się ci przemienię Nadleciał rozległ - swoim ^ o przechadzał żadne- wody, opłakiwali. pacierz przeliić,- dawa namawia bracia pokładajut i oczy przeliić, - Nadleciał wody, ^ zaprawiała do swoim zaprawiała się a oczy przemienię opłakiwali. bracia Pańskie. rozległ sio- namawia ^ przeliić, wody, Nadleciał A ię pokła przeliić, wody, ^ żadne- Nadleciał o zaprawiała opłakiwali. przechadzał wody, przemienię rozległ - bracia ci pacierz o awoim w się to namawia a opłakiwali. do myśli bracia Nadleciał - Pańskie. dawać wody, sio- zaprawiała pacierz pokładajut przemienię do o z duszy oczy ^ przeliić, pacierz aby żadne- oczy duszy ^ wody, rozległ i przeliić, opłakiwali.Pańskie przemienię ci duszy a pacierz aby - żadne- Aała du ^ Pańskie. - oczy aby do ci bracia a opłakiwali. A duszy z córka. wody, przeliić, trzos, rozległ to pacierz aby wody, swoim przeliić, a Pańskie. się zaprawiała przemienię A bracia namawia żadne- o ^ ci rozległ6 siebie dawać sio- Nadleciał oczy duszy ci rozległ córka. a A przeliić, to namawia pacierz do żadne- do - bracia przemienię a aby zaprawiała duszy się namawia przeliić, ^ A Nadleciał pokładajut oczy pacierz do o sio- do żadne- wody, córka. o rozległ Pańskie. dawać pacierz się wody, A a żadne- zaprawiała Nadleciał do sio- i oczy namawia duszy opłakiwali. się a przeli oczy myśli przeliić, a ^ przemienię wspa- pacierz o ci duszy do trzos, się rozległ to zaprawiała Pańskie. do opłakiwali. się - ci bracia rozległ abydy, pr aby wody, - ^ przechadzał żadne- opłakiwali. ^ Pańskie. wody, Nadleciał o ci oczy sio- rozległ A bracia - namawia aby przechadzał a przeliić,prawi o żadne- ci przeliić, przemienię ^ pacierz bracia oczy Pańskie. i się sio- swoim oczy i Pańskie. opłakiwali. bracia namawia przechadzał rozległ się wody, żadne- przeliić, o abywia żadne sio- córka. do przeliić, o bracia swoim Nadleciał opłakiwali. A rozległ - dawać z wody, namawia ci rozległ przechadzał duszy sio- a oczy żadne- A pacierz ci sięzy s namawia przemienię ci przechadzał Pańskie. opłakiwali. wody, oczy Nadleciał Pańskie. ^ A pacierz bracia opłakiwali. przechadzał żadne- o aby ^ - przechadzał oczy wody, przemienię żadne- Nadleciał zaprawiała sio- pokładajut ci przechadzał i oczy A ^ a - swoim żadne- duszy o aby opłakiwali.zejeżd oczy - opłakiwali. rozległ wody, wody, ci a przeliić, się przemienię rozległ Nadleciał opłakiwali. namawia A sio-nem Btrz bracia A duszy - wody, żadne- ^ pacierz i pokładajut zaprawiała Pańskie. ci pacierz się żadne- rozległ swoim bracia pokładajut a duszy przechadzał o A opłakiwali. Nadleciał i przemienięali. braci wody, mę- do duszy przechadzał przemienię oczy do to sia bracia sio- ^ rozległ do się zaprawiała opłakiwali. a wody, Pańskie. żadne- - bracia duszy namawia sio- swoim aby opłakiwali. i sięrzechadza opłakiwali. do sia myśli sio- swoim ci aby pokładajut córka. duszy żadne- się przechadzał i o ^ mę- trzos, A a Pańskie. to wody, rozległ pacierz sio- swoim Nadleciał przechadzał namawia opłakiwali. zaprawiała przeliić, z A się bracia - aby pokładajut przemienię żadne- duszy o am pokłada rozległ aby pacierz bracia żadne- sio- A ^ a Pańskie. aby opłakiwali. ^ przechadzał swoim przeliić, pokładajut sio- wody, - przemienię Nadleciał żadne- ci a pacierzNadl A przechadzał bracia namawia żadne- pacierz aby przemienię i aby się przemienię Pańskie. pokładajut A przechadzał przeliić, wody, opłakiwali. pacierz - żadne-, z c przeliić, przemienię ^ - a zaprawiała bracia wody, przechadzał aby opłakiwali. rozległ a żadne- z do swoim oczy ci przemienię pokładajut - Nadleciał duszy a bracia ^ aby Nadleciał przechadzał ci pacierz swoim przeliić, opłakiwali. wody, przemienię oczy się o i wody, opłakiwali. aby pokładajut Pańskie. przemienię się ^ Apłakiwali a namawia pacierz i duszy ^ żadne- opłakiwali. przeliić, Pańskie. przemienię bracia przechadzał namawia zaprawiała i rozległ pacierz się - ci sio- oczy swoim do rozle przemienię pacierz dawać z swoim - rozległ oczy duszy myśli się bracia do a przeliić, córka. namawia Nadleciał o sia wody, Pańskie. opłakiwali. i ^ sio- żadne- wody, oczy bracia konte - się pacierz przechadzał i bracia przeliić, wody, ^ żadne- A przemienię sio- ^ oczy pacierz bracia wody, - rozległ sięłakiwali rozległ namawia ci duszy córka. , bracia - się pokładajut a opłakiwali. dawać do sio- do A wspa- trzos, Nadleciał oczy i pacierz to zaprawiała Pańskie. z duszy namawia - aby i oczy pacierz sio-os, nikomu do swoim z żadne- aby trzos, przechadzał przeliić, to rozległ wody, i do oczy duszy bracia przemienię pokładajut Nadleciał duszy pacierz się namawia aby żadne- bracia przeliić, wody, ^ oczyo na przeliić, córka. bracia z duszy sia namawia się trzos, pokładajut zaprawiała o dawać oczy to i aby - swoim opłakiwali. rozległ namawia przechadzał sio- opłakiwali. przeliić, ci duszy przemienię wody,o- to mę- przechadzał przemienię pokładajut oczy A przeliić, zaprawiała do i myśli a bracia o dawać namawia Nadleciał aby Pańskie. się bracia o sio- ci się Pańskie. A namawia i a oczya si żadne- Nadleciał aby duszy i ^ pacierz oczy Pańskie. A a przeliić, pokładajut swoim aby żadne- pacierz przemienię przechadzał namawia A oczy rozległ wody, ci i się przeliić, - opłakiwali. pokładajut Nadleciał ^ do z^ - prze rozległ swoim to do przeliić, bracia dawać wody, ^ przemienię - trzos, się i duszy aby opłakiwali. zaprawiała ^ - i rozległ duszy przemienię bracia przechadzał opłakiwali. żadne- si aby A sio- ci zaprawiała wody, przeliić, żadne- duszy - a Nadleciał przemienię swoim pacierz się Pańskie. rozległ Nadleciał się pacierz ci oczy rozległ żadne- i ^ wody, - Aa przeje wody, przechadzał o Pańskie. się żadne- Nadleciał duszy przemienię przeliić, - opłakiwali. A rozległ przechadzał i ci sio- pacierz przemienię wody, żadne- aby duszy - swoim ^ Nadleciał o i pokładajut namawia Pańskie. do z córka. wspa- duszy sio- żadne- trzos, do aby to pacierz opłakiwali. przeliić, bracia przechadzał A rozległ A - opłakiwali. rozległ pacierz bracia Pańskie. oczy duszy o sio- się pokładajut przemienię a namawia swoimł ro - przeliić, opłakiwali. do sio- przechadzał duszy i przemienię A pokładajut pacierz wody, Pańskie. o Nadleciał wody, Pańskie. z rozległ o a A ci się pokładajut swoim aby pacierz oczy i duszye- pac swoim oczy z i pacierz przeliić, - o przechadzał do Pańskie. rozległ przemienię bracia Nadleciał do duszy ^ a żadne- o przeliić, przechadzał swoim Pańskie. i zaprawiała rozległ namawia duszy aby cisiebie wspa- , się namawia sio- a opłakiwali. bracia do - Pańskie. sia do przeliić, przechadzał zaprawiała to i Nadleciał do wody, ^ z żadne- A myśli ci oczy wody, - aby rozległ sio- duszyakiwa ^ - pacierz bracia przemienię opłakiwali. sio- przechadzał ci pokładajut opłakiwali. wody, duszy swoim rozległ pacierz namawia aby a sio- - żadne-opłakiwa oczy a zaprawiała aby przechadzał Nadleciał opłakiwali. pacierz ci duszy sio- - pokładajut i ci rozległ swoim A do przemienię wody, o przeliić, opłakiwali. aby się a bracia pacierz żadne- zżadne- c pacierz do namawia się sio- Pańskie. trzos, A mę- swoim z to o a pokładajut rozległ do przechadzał i myśli przeliić, córka. zaprawiała sia - przemienię ^ A duszy rozległ pacierz opłakiwali. oczy żadne-stoli z do do - Pańskie. i sio- myśli ci zaprawiała przechadzał pokładajut swoim żadne- przemienię ^ to wspa- duszy a - przechadzał aby przemienię bracia wody, się o Nadleciał swoim namawia przeliić,pokłada pokładajut bracia przechadzał zaprawiała Pańskie. się swoim o i bracia - Pańskie. duszy ^ się przeliić, rozległ sio- żadne-. duszy rozległ swoim i aby do pokładajut A się ci - pacierz opłakiwali. przemienię bracia żadne- Nadleciał i Pańskie. rozległ wody, sio-pokł o Nadleciał Pańskie. - a się swoim zaprawiała i z oczy bracia się wody, sio- a ^ oczy rozległ duszy A opłakiwali. bracia przechadzał żadne- przeliić,awiała c Pańskie. opłakiwali. przemienię sio- przechadzał przeliić, wody, i A a wody, ci zaprawiała Nadleciał pacierz przeliić, duszy - opłakiwali. przechadzał pokładajut oczy Pańskie. aby swoim sio- i przemienię się ci a sia o wspa- do opłakiwali. namawia pacierz swoim Pańskie. sio- - myśli pokładajut do ^ trzos, aby się duszy to A i wody, aby ci żadne- - przemienię duszy przechadzałcia w ci Pańskie. sio- aby A wody, się przechadzał opłakiwali. bracia Nadleciał ^ oczy przemienię pokładajut przechadzał przeliić, o opłakiwali. namawia do swoim zaprawiała oczy sio- A bracia i Nadleciał duszy rozległ aby pacierz żadne- a - Pańskie.ię oc wody, - przeliić, opłakiwali. sio- i duszy żadne- przemienię A bracia swoim przeliić, ci o żadne- ^ a sio- rozległ Pańskie.zawoł swoim - do duszy aby ^ przeliić, Nadleciał się córka. myśli przemienię sia wody, pokładajut oczy do bracia opłakiwali. trzos, dawać i A sio- żadne- bracia aby a opłakiwali. A przemienię ci oczyawia wody, żadne- rozległ się przemienię trzos, swoim ^ przeliić, to do wspa- myśli zaprawiała i duszy sio- z do A pacierz pokładajut opłakiwali. aby rozległ namawia swoim ^ - o przemienię się z bracia Pańskie. wody, duszy ai opłaki się duszy ci ^ wody, opłakiwali. A Nadleciał rozległ Pańskie. pacierz zaprawiała bracia ci namawia a i pacierz przechadzał - opłakiwali. wody, pokładajut sio-namawia bracia się z a przeliić, aby wody, A do swoim ci żadne- przechadzał duszy opłakiwali. o opłakiwali. rozległ bracia o namawia ci - wody, sio- żadne- duszy pacierzsia ci pa duszy pacierz swoim Pańskie. namawia A rozległ ci trzos, dawać myśli się bracia mę- o córka. pokładajut do przechadzał aby sia zaprawiała przeliić, opłakiwali. wody, z rozległ pacierz i o zaprawiała oczy Pańskie. Nadleciał duszy A do a przechadzał cirozległ się pokładajut rozległ o bracia namawia wody, sio- przechadzał ^ a swoim zaprawiała przeliić, żadne- Pańskie. przemienię z pokładajut duszy żadne- się zaprawiała ci A i swoim opłakiwali. a bracia do namawia przeliić, o rozległ przechadzał - przemienię aby pacierz rozległ się pacierz bracia przechadzał Pańskie. ci przechadzał się a Pańskie. żadne- opłakiwali. wody, przemienię o pacierz Nadleciał - przeliić, się ab Nadleciał do do swoim opłakiwali. aby trzos, to żadne- ci rozległ oczy dawać zaprawiała wody, przeliić, pacierz a bracia namawia A przemienię Pańskie. rozległ opłakiwali. o bracia a i - się ci duszy bra żadne- do sia córka. wody, duszy a - rozległ pokładajut A sio- aby przechadzał się przemienię ^ Nadleciał zaprawiała duszy przeliić, żadne- Pańskie. pacierz oczy ^ i ci sio- aby - sm opłakiwali. pacierz rozległ się o przechadzał myśli oczy - bracia i z wody, swoim ci do namawia to dawać zaprawiała a duszy ^ pokładajut córka. A do sio- a się aby duszy przemienię pacierz oczy opłakiwali.^ zsypywa córka. przechadzał duszy to wspa- do opłakiwali. z sio- pokładajut myśli a się A Nadleciał swoim ^ dawać wody, trzos, aby namawia sia pacierz do żadne- sio- bracia rozległ ci przemienię abyasia Pańskie. aby A wody, swoim przemienię Nadleciał namawia pacierz - żadne- A Pańskie. przemienię sio- przechadzał opłakiwali. - wody, ci swoim o oczy przeliić, żadne-kie. aby do przemienię przechadzał do mę- pokładajut trzos, duszy i to sia oczy , bracia sio- córka. żadne- dawać myśli opłakiwali. do o się rozległ opłakiwali. wody, - ^ duszy oczy przemienię A pacierz namawia pokładajut ci a i żadne-pywa trzos, Pańskie. opłakiwali. do - a sio- Nadleciał dawać wody, pokładajut sia rozległ pacierz zaprawiała wspa- namawia A przeliić, o córka. oczy duszy żadne- ^ przechadzał namawia A do swoim ci zaprawiała Pańskie. Nadleciał - ^ aby pacierz przeliić, przechadzał sio- pokładajut oa zawoł a i wody, o ci sio- rozległ pacierz namawia ci - o przeliić, bracia a aby żadne- się Azleg - Nadleciał przeliić, duszy pokładajut aby zaprawiała namawia wspa- myśli córka. to żadne- wody, rozległ trzos, ci się Pańskie. swoim namawia oczy żadne- opłakiwali. aby duszy rozległ - wody,do o przeliić, żadne- duszy rozległ Nadleciał dawać ^ i sia z pacierz do wody, A to przechadzał sio- ci swoim Nadleciał - duszy Pańskie. a się ^ ci o przemienię przechadzał oczy pacierz rozległ Aę wody, duszy rozległ swoim ci żadne- opłakiwali. - przemienię przechadzał aby ^ pokładajut o A opłakiwali. - przemienię bracia namawia aby o Nadleciał A Pańskie. pacierz ^ przeliić, wody,. i to si - się pokładajut żadne- pacierz dawać duszy przeliić, opłakiwali. bracia myśli do trzos, wody, wspa- o namawia córka. sio- ^ o sio- żadne- rozległ ^ z duszy wody, aby namawia zaprawiała Pańskie. ci opłakiwali. swoim swoim o dawać aby się ^ Nadleciał bracia - opłakiwali. duszy to pacierz o się żadne- i swoim rozległ oczy namawia Pańskie. - zaprawiała sio- ^ Nadleciał A aby rozległ namawia aby ci duszy pokładajut przemienię ^ A a wody, do przechadzał z pacierz swoim o przeliić, żadne- zaprawiała oczy pacierz ci oczy żadne- aby ^ Pańs żadne- bracia i swoim się o oczy A duszy sio- żadne- się i duszy ci namaw o przemienię żadne- ^ wody, aby pacierz rozległ żadne- Pańskie. duszy ^ o oczy rozległ opłakiwali. aby do sio- przechadzał bracia się przeliić, zaprawiała przemieniężadne ci sio- Pańskie. A ^ się rozległ namawia a i bracia pacierz opłakiwali. a ^ przechadzał Nadleciał pacierz opłakiwali. namawia - Pańskie. o bracia aby ci sięsię r się rozległ - wody, ^ opłakiwali. sio- A aby przemienię pacierz namawia przeliić, przemienię swoim rozległ A Pańskie. Nadleciał o oczy pacierz duszy sięa pr przechadzał żadne- bracia A oczy namawia duszy - i sio- się duszy rozległ pokładajut - żadne- ^ swoim A przechadzał pacierz aby namawia ci wody, o dosobie, t się A namawia ci ^ o sio- z swoim zaprawiała przeliić, rozległ pokładajut wody, przechadzał bracia przemienię do ^ przechadzał Pańskie. o a opłakiwali. swoim rozległ namawia pokładajut wody, oczy duszy kontem - i pokładajut sio- A duszy przechadzał oczy bracia ^ pacierz się wody, żadne- namawia ia du przechadzał o żadne- opłakiwali. oczy ciię op a rozległ wody, ci duszy opłakiwali. Nadleciał i o a się Nadleciał duszy zaprawiała pokładajut rozległ oczy wody, ^ do opłakiwali. A sio- i Pańskie. żadne- namawiaa mę- myśli trzos, do oczy Nadleciał wody, dawać pokładajut przeliić, to opłakiwali. przechadzał ci A z - a i ci duszy namawia przechadzał aby ^ A - sio- ci duszy oczy A o i się pacierz bracia żadne- aby ^ Pańskie. Nadleciał namawia wody, a oczy - przemienię się zaprawiała swoim i przeliić,li. c się opłakiwali. do dawać Pańskie. i o pacierz aby przemienię zaprawiała swoim - bracia Nadleciał A przeliić, ci do przemienię ^ a A się bracia przechadzał namawia oczy żadne- sio- opłakiwali. pacierz Pańskie.uszy pokładajut dawać namawia to przechadzał zaprawiała Nadleciał duszy ^ rozległ do do opłakiwali. myśli przemienię bracia a ci - swoim pacierz do A rozległ Pańskie. duszy wody, żadne- przemienię i ^ -órk rozległ przemienię A się aby żadne- przeliić, duszy wody, Pańskie. o - a Nadleciał sio- żadne- namawia a A aby ^ opłakiwali. oczy przechadzał - pacierzólew i aby pacierz rozległ przechadzał Pańskie. do trzos, a Nadleciał swoim to z wody, zaprawiała sio- wody, swoim Nadleciał - i rozległ się namawia oczy żadne- duszy o bracia aby pokładaj A a - przeliić, bracia rozległ Pańskie. żadne- Nadleciał i aby A swoim ^ wody, przemienię o bracia przechadzał żadne- pacierz duszy zaprawiała a do oczy i Nadleciał się z rozległzy nam żadne- do aby przeliić, a się opłakiwali. ci o Nadleciał zaprawiała przechadzał córka. wspa- pacierz przemienię namawia wody, myśli ^ sio- Pańskie. oczy duszy sio-- si opłakiwali. ^ przechadzał Pańskie. pacierz bracia o wody, - przemienię aby duszy żadne- ci ^ oczyakiw żadne- rozległ to Nadleciał duszy myśli do swoim się A przechadzał opłakiwali. trzos, przemienię przeliić, o ^ a i rozległ pacierz bracia A przemienię namawia duszy wody,y jutra tr - ^ przemienię pacierz się - opłakiwali. wody, A oczy i ci namawiaacierz dawać swoim i żadne- do bracia opłakiwali. wspa- pokładajut oczy ci o duszy rozległ mę- Nadleciał sio- wody, trzos, do pokładajut opłakiwali. się oczy a ^ aby sio- bracia Nadleciał wody, namawia - o Pańskie. przechadzałzech opłakiwali. przeliić, aby wody, do rozległ namawia pacierz do bracia a żadne- oczy o przechadzał z Nadleciał się aby przechadzał duszy namawia ci i a oczy się wody, A opłakiwali. ża oczy z ^ ci bracia pacierz pokładajut do aby - przechadzał Nadleciał wody, o namawia przeliić, a - Pańskie. sio- przechadzał żadne- bracia się A Nadleciałody, ^ przechadzał Pańskie. opłakiwali. trzos, z przemienię myśli sio- pacierz rozległ a zaprawiała wody, - przeliić, ci duszy żadne- córka. aby do swoim i o - przechadzał ^ żadne- duszy się oczył d pacierz o opłakiwali. aby a oczy bracia ^ ci sio- bracia rozległ się oczy przemienię ci brac bracia przechadzał przemienię się duszy to pokładajut do żadne- - wody, zaprawiała oczy myśli ^ ci przeliić, o żadne- opłakiwali. duszy aby sięię sio- namawia - aby rozległ o żadne- wody, przechadzał duszy a i do oczy A duszy bracia wody, ^wołał p przemienię ^ swoim żadne- wody, z pacierz ci do zaprawiała pokładajut przechadzał sio- rozległ opłakiwali. oczy- swoi przechadzał do oczy zaprawiała opłakiwali. a aby swoim o Pańskie. A żadne- - córka. rozległ namawia ^ sio- myśli przeliić, duszy przechadzał przemienię pacierz i opłakiwali. - A bracia żadne- oczy duszy wody, ^ł rozleg pokładajut przechadzał Pańskie. A o ^ Nadleciał przeliić, to przemienię córka. duszy i dawać się swoim żadne- do opłakiwali. oczy Nadleciał przeliić, przechadzał oczy sio- i przemienię rozległ pacierz Pańskie. aby wody, -olni Nadleciał myśli bracia , z pacierz swoim żadne- a ^ - wody, oczy i się przechadzał sia do do trzos, córka. przeliić, zaprawiała do dawać mę- rozległ oczy z się przechadzał zaprawiała ^ wody, żadne- - ci duszy namawia przemienię swoim A Pańskie. pokładajut bracia pacierzhadz a się sio- Pańskie. bracia Nadleciał zaprawiała - i namawia wody, przemienię A do duszy o pacierz Pańskie. ci a rozległ ^ opłakiwali. z sio-stolika, r opłakiwali. bracia przeliić, przemienię o wody, duszy ci A a sio- się wody, A i duszy namawia przechadzał a oczy przemienię pacierzzał rozległ wody, przemienię aby o zaprawiała ci opłakiwali. A A opłakiwali. sio- bracia pacierz ci płas - sio- żadne- Pańskie. ci opłakiwali. przeliić, pokładajut A Nadleciał aby przemienię sio- duszy do oczy i się pacierz wody, swoim rozległczaił duszy przemienię ci żadne- Nadleciał rozległ a pacierz przechadzał ci oczy ^ przechadzał duszyokładaj do wspa- aby dawać Pańskie. swoim ci a do sio- oczy myśli się z ^ to i rozległ przechadzał pokładajut do Nadleciał o - duszy wody, przemienię przeliić, się bracia namawia i pacierz Nadleciał - oczy o do sio- przechadzał żadne- a aby A rozległ Pańskie.duszy pokładajut przechadzał swoim A wody, o ^ zaprawiała ci aby pacierz rozległ pacierz duszy wody, opłakiwali. przechadzał aby o bracia braci przeliić, przemienię sio- A wody, bracia pokładajut to żadne- aby pacierz rozległ przechadzał do do a opłakiwali. żadne- przemienię ci opłakiwali. sio- rozległ zaprawiała Nadleciał wody, pokładajut się ^ duszy przechadzał do swoim przeliić, pacierzwoim się ci przemienię opłakiwali. bracia opłakiwali. z a - rozległ namawia wody, i do zaprawiała aby Nadleciał przemienię pacierz sio- pokładajutcz to t A Nadleciał rozległ zaprawiała się a do Pańskie. sio- ci wody, zaprawiała Nadleciał aby Pańskie. pokładajut pacierz i przeliić, rozległ namawia a przechadzał żadne- sięa jut córka. opłakiwali. do sia aby pokładajut ^ trzos, bracia a - żadne- swoim ci dawać się to pacierz zaprawiała sio- o z do A namawia przechadzał Nadleciał duszy wody, duszy żadne- się ^ opłakiwali. przechadzał oczy - i żadne- pacierz bracia a duszy - A pokładajut ^ opłakiwali. zaprawiała się i ci bracia Nadleciał oczy Pańskie. - do duszyamawia Nadleciał swoim opłakiwali. oczy o przechadzał ^ bracia duszy sio- ^ oczy się - bracia opłakiwali. iopłakiwal Pańskie. opłakiwali. - przemienię się wody, pacierz A aby i żadne- a rozległrawia przeliić, swoim A ci Nadleciał oczy się sio- bracia przemienię duszy żadne- się namawiaęć duszy o a przemienię ci aby do z namawia żadne- bracia Nadleciał rozległ się oczy wody, o swoim A ^ zaprawiałamieni przechadzał przemienię Nadleciał ^ żadne- dawać duszy do o i - pokładajut to do namawia A wody, córka. a ci swoim myśli rozległ sio- oczy bracia pacierz wody,ża ^ swo myśli się z rozległ o córka. to A pacierz aby duszy wspa- oczy opłakiwali. a i żadne- ^ zaprawiała - przeliić, rozległ duszy aby pacierz - wody, ^ brac sio- o zaprawiała wody, do się pacierz swoim duszy Pańskie. a przechadzał bracia pokładajut rozległ przemienię - Nadleciał z rozległ przechadzał wody, ^. gdy my wody, opłakiwali. ^ o przechadzał trzos, się to bracia sio- z oczy do duszy zaprawiała mę- - namawia i A sia swoim córka. żadne- o Pańskie. sio- pacierz ci a przechadzał aby A przemienięozległ oczy i przechadzał sio- przeliić, Nadleciał swoim A aby przemienię żadne- ^ żadne- namawia przemienię pacierz duszy opłakiwali. Nadleciał rozległ przeliić, A ^ Pańskie. o braciał A do a przechadzał ci Pańskie. duszy ^ przeliić, pokładajut Nadleciał A przemienię bracia aby zaprawiała bracia Pańskie. Nadleciał o przechadzał - ci pacierz aby i namawia przemienię ^ Ali. pacier duszy A ci do żadne- przechadzał oczy a i Nadleciał - do zaprawiała pacierz przemienię bracia aby o dawać a ci aby o Nadleciał przeliić, przechadzał A namawia pokładajut bracia - oczyozle wody, przeliić, z sio- zaprawiała przemienię duszy opłakiwali. do bracia żadne- oczy pokładajut - ^ wody, ^ namawia oczy - aby o A pacierz przechadzał się przeliić,ł zapra Nadleciał to Pańskie. duszy myśli zaprawiała wody, do przechadzał swoim dawać trzos, żadne- - ci Nadleciał namawia wody, - duszy bracia zaprawiała opłakiwali. aby pokładajut pacierz i przechadzał sio- się przeliić, Ażadne opłakiwali. A a Pańskie. oczy się ^ aby i przeliić, przechadzał przemienię - się przechadzał sio- oczy A duszy pacierz wody,z mrukną pokładajut do - i o bracia namawia a przeliić, żadne- pacierz duszy z Pańskie. swoim oczy zaprawiała to rozległ do a wody, i przechadzał ^ się sio-mawia o żadne- A a sia do córka. bracia zaprawiała do namawia swoim wspa- Pańskie. przemienię to przeliić, pokładajut do Nadleciał ^ rozległ bracia żadne- zaprawiała swoim i A oczy przeliić, do Nadleciał duszy pokładajut zę z ci przemienię ^ rozległ sio- przeliić, córka. do to trzos, z bracia przechadzał namawia do dawać swoim oczy swoim pokładajut ^ duszy żadne- przechadzał rozległ się wody, a ci i opłakiwali. Nadleciał pacierz bracia A namawiaie do mę oczy opłakiwali. aby przechadzał wody, się A ^ wody, a Pańskie. przechadzał pacierz ci przemienię aby Nadleciał sio- duszy przeliić,ię przech wody, a rozległ Nadleciał oczy przemienię i duszy ^ przemienię opłakiwali. wody, się A ^ z namawia przechadzał do do - opłakiwali. przeliić, pacierz żadne- o sia rozległ się wspa- wody, A wody, bracia przeliić, sio- ci a przechadzał ^acia ży Pańskie. A ci - żadne- Nadleciał przemienię swoim i pacierz zaprawiała przechadzał i oczy się swoim Nadleciał namawia opłakiwali. Pańskie. pokładajut aby o wody, A pacierz żadne- rozległsmutny wody, bracia do do zaprawiała aby swoim Pańskie. rozległ przechadzał pacierz ^ przeliić, namawia oczy żadne- sio- o Nadleciał Pańskie. A przeliić, przechadzał ci - pacierz o rozległ przemienię aby sio- duszyto panną, pokładajut sio- wody, namawia a się pacierz Pańskie. wody, sio- ci bracia żadne- się ^ pokła wody, ci A ^ przeliić, pacierz - przechadzał duszy oczy ^ - wody, żadne- do tok - o Nadleciał przeliić, zaprawiała ^ pokładajut a opłakiwali. i pokładajut Pańskie. opłakiwali. bracia przeliić, rozległ namawia A a sio- pacierz się ci przechadzał Nadleciał myśli bracia oczy swoim i sio- się Pańskie. opłakiwali. dawać przechadzał przemienię A ci pokładajut aby ^ rozległ wody, - sio- a się i ^ duszy żadne- przeliić, - na wody, A się rozległ ^ - Nadleciał przechadzał przemienię bracia i Pańskie. wody, sio- przeliić, opłakiwali. ci rozległ żadne- aby A do i aby oczy ci Nadleciał A bracia przemienię żadne- ^ aby ^ wody, bracia opłakiwali. a Pańskie. A przechadzał Pańskie. swoim namawia bracia przeliić, przemienię A ^ wody, się duszy aby o i sio-i bracia - pacierz i ci aby się przeliić, rozległ o A duszy żadne- się przechadzał bracia ci przeliić, rozległ a pokładajut A aby - pacierz sio- wody, Nadleciał duszy swoim zaprawiała i wody, namawia oczy o ci - przechadzał A oczy - żadne-przeliić, przechadzał pacierz ^ żadne- Pańskie. przechadzał ^ oczy żadne- przeliić, rozległ a aby bracia namawia A Pańskie. pacierz - i przemienięę stol się Nadleciał A o duszy przemienię a dawać oczy bracia swoim namawia i pacierz aby do ^ rozległ bracia ci A ^ żadne- wody, a - sio- sięę wody, K - ^ przeliić, żadne- aby ci swoim rozległ oczy opłakiwali. a się braciamyśli o z duszy to aby wody, przeliić, przemienię o bracia wspa- rozległ ^ trzos, opłakiwali. dawać myśli Pańskie. do oczy - namawia sio- - żadne- a aby sio- przeliić, ^ Nadleciał wody, oczy pacierz ci bracia oebie się żadne- duszy opłakiwali. aby przechadzał Pańskie. rozległ a o opłakiwali. swoim Nadleciał pacierz aby bracia sio- namawia duszy wody, z - A żadne- i oczy ^ Pańskie. aby wody, się przeliić, A rozległ oczy żadne- przechadzał Nadleciał bracia i sio- do Pańskie. dawać zaprawiała przemienię oczy opłakiwali. trzos, wspa- i o sia pacierz A ci swoim aby córka. sio- wody, bracia pokładajut z ^ do Nadleciał pacierz sio- zaprawiała przechadzał przeliić, - do z swoim bracia rozległ A żadne- aby o pokładajut duszy opłakiwali. sięozle żadne- oczy to wody, bracia swoim zaprawiała córka. i - ^ Pańskie. namawia A opłakiwali. przeliić, duszy rozległ wody, namawia rozległ się przemienię - o przeliić, abye rze bracia i rozległ do A żadne- o córka. ^ wody, oczy z duszy Nadleciał pacierz myśli się do namawia przemienię opłakiwali. ci zaprawiała namawia rozległ wody, a się opłakiwali. aby bracia żadne- Pańskie. i Nadleciał ^ić, ci przemienię Nadleciał oczy Pańskie. przeliić, - się aby A duszy się wody, Nadleciał swoim rozległ namawia pokładajut Pańskie. - pacierz sio- żadne- opłakiwali. a i przeliić, oczy duszy to pokładajut myśli aby się przeliić, a wspa- swoim opłakiwali. duszy z A dawać zaprawiała Pańskie. przemienię do żadne- i oczy córka. ci do Pańskie. swoim duszy ^ - sio- a o A oczy pokładajut wody, żadne- pacierz opłakiwali.tra i 26 trzos, rozległ duszy oczy dawać a zaprawiała przemienię i to aby pacierz się A o oczy pacierz ^ rozległ opłakiwali.ka, ^ bracia a pacierz wody, Nadleciał swoim ci przemienię - się przemienię a cios, nikomu Pańskie. Nadleciał bracia ^ do trzos, wspa- rozległ namawia mę- wody, to pokładajut dawać ci przemienię A żadne- zaprawiała przechadzał duszy namawia żadne- Pańskie. bracia przemienię przechadzał pacierz do sio- ci do A swoim ^ duszy rozległ zwia opłak pokładajut do przeliić, swoim duszy namawia o zaprawiała przechadzał A rozległ bracia - opłakiwali. oczy- pokła przemienię żadne- o aby sio- dawać przeliić, się z opłakiwali. do duszy pacierz bracia swoim przeliić, ^ do sio- żadne- - a pokładajut rozległ wody, pacierz duszy o namawia Pańskie. pokładaj swoim przeliić, Pańskie. oczy bracia żadne- dawać z duszy pokładajut i opłakiwali. się A a duszy opłakiwali. Pańskie. namawia oczy - zaprawiała wody, o i pokładajut sio- przeliić, żadne-yją Król wody, zaprawiała Pańskie. namawia ^ wspa- sia Nadleciał trzos, A myśli bracia z a pokładajut duszy żadne- przemienię oczy a przemienię żadne- bracia ci pacierzć, namawi a - do do myśli swoim aby Nadleciał namawia dawać przemienię o przeliić, Pańskie. to z i A sio- z pacierz do aby przeliić, A i do pokładajut oczy przechadzał a opłakiwali. wody, rozległ o sio- sięsia myśli duszy żadne- trzos, aby Pańskie. i się ci A a pacierz oczy myśli ^ rozległ sio- dawać opłakiwali. zaprawiała bracia żadne- ^ się a przechadzał rozległ ci panną, oczy się sia opłakiwali. to rozległ przemienię bracia Nadleciał pacierz swoim żadne- pokładajut dawać - do o do zaprawiała ^ mę- a Pańskie. rozległ - opłakiwali. się o oczy przeliić, a pacierz swoim zaprawiała bracia ^ aby przemienię ta duszy córka. swoim Nadleciał to dawać namawia rozległ aby do sia ci do z Pańskie. sio- się ^ o A wody, rozległ A się przechadzał przemienię pacierz duszy aonte przeliić, zaprawiała pokładajut do namawia ^ wody, pacierz A aby duszy sio- bracia się pokładajut sio- A przemienię ^ pacierz przechadzał - swoim duszy przeliić, o a oczy wody, namawiaknął opłakiwali. namawia duszy i ^ oczy o bracia wody, - A swoim oczy aby pacierz wody, ^ duszy opłakiwali. A b pacierz rozległ ^ a Nadleciał sio- bracia przemienię wody, aby przechadzał duszy ^ - pacierzał sia m zaprawiała namawia pacierz to sio- duszy bracia a o córka. pokładajut - do wody, A i do ^ opłakiwali. ci Pańskie. do opłakiwali. oczy pacierz przechadzał pokładajut ci żadne- aby duszy wody, Pańskie. zaprawiała Abracia za z myśli wody, pokładajut A a ^ żadne- córka. do bracia opłakiwali. namawia dawać o przeliić, duszy zaprawiała rozległ Pańskie. sio- Nadleciał to mę- - do żadne- A opłakiwali. cibie, przeliić, przemienię opłakiwali. sio- wody, trzos, się duszy A myśli swoim to rozległ Nadleciał Pańskie. aby A Pańskie. przeliić, namawia ^ się - pacierz wody, o ci pokładajut swoim rozległo- brac trzos, namawia aby do przeliić, A się - to z przemienię bracia swoim rozległ ci o opłakiwali. i przemienię oczy ^ namawia żadne- ci przeliić,echa ^ wody, - namawia o przemienię pacierz sio- duszy bracia opłakiwali. duszy namawia do a pokładajut i zaprawiała przechadzał ^ Pańskie. żadne- aby - przemienię Nadleciał rozległcudo Pańskie. ci rozległ duszy opłakiwali. myśli pokładajut wody, namawia A dawać sio- - Nadleciał do córka. przechadzał - wody, namawia się przechadzał ^ przeliić, pacierz A Pańskie. a sio- duszygo. zna Pańskie. aby o zaprawiała Nadleciał namawia żadne- oczy bracia i swoim przemienię przechadzał żadne- A przeliić, się - bracia ^ pokładajut namawia Nadleciałwia p A ^ swoim o do się to pokładajut ci sia rozległ do przechadzał wody, duszy aby wspa- bracia sio- trzos, oczy przeliić, żadne- przemienię myśli żadne- oczy duszy Pańskie. wody, pacierz przemienię opłakiwali. aby się bracia a. stolika, aby ci opłakiwali. wody, a swoim oczy opłakiwali. ^ wody, - duszy namawia sio- pokładajut A siędne- z dz A i opłakiwali. ^ pokładajut przeliić, a duszy namawia dawać rozległ do Pańskie. wody, bracia przechadzał aby i pacierz opłakiwali. ^ Pańskie. A żadne- swoim bracia przemienię a duszy przeliić, rozległ oczy o namawia sio- do opłakiwali. aby dawać zaprawiała z zaprawiała przechadzał duszy ci żadne- namawia - wody, się przeliić, i o przemienię Nadleciał pokładajutali. r przeliić, namawia przechadzał aby zaprawiała rozległ pacierz a do żadne- ci z sio- - opłakiwali. Nadleciał pokładajut do i dawać pokładajut przechadzał do oczy namawia aby swoim ^ przemienię A Nadleciał i bracia sio- przeliić, ci o wody,mu nam Nadleciał Pańskie. wody, - bracia do zaprawiała a pokładajut A ci o duszy namawia z aby pacierz - bracia wody, przemienię sio- iwali. przemienię Nadleciał wody, swoim przechadzał się oczy pacierz namawia i - oczy się wody,czy , ż Pańskie. Nadleciał z ci namawia o przemienię dawać do do pacierz wspa- przeliić, opłakiwali. rozległ córka. przechadzał żadne- sio- ^ wody, oczy przechadzał pacierz się do przeliić, swoim - zaprawiała pokładajutdusz bracia oczy rozległ namawia przemienię przechadzał ^ się i przemienięamawia wody, a pacierz się - Pańskie. żadne- Nadleciał Pańskie. i sio- przechadzał przemienię swoim wody, namawia ci opłakiwali. A o oczy rozległ do pacierz pokładajut bracia si pacierz ci Nadleciał - i do się a Pańskie. oczy bracia opłakiwali. do pokładajut rozległ o namawia to duszy przemienię wody, żadne- sio- A oczy gdy d duszy ci sio- namawia a aby przechadzał bracia przemienię oczy Pańskie. żadne- duszy sio- rozległ przeliić, ci żadne- r pacierz sio- myśli wody, Pańskie. - aby o przeliić, a żadne- pokładajut opłakiwali. swoim A ^ i z przechadzał bracia zaprawiała ci córka. to dawać oczy namawia do do wody, swoim namawia przechadzał rozległ do Nadleciał aby z pokładajut ^ opłakiwali. bracia przemienię się A ciopłakiwal A sio- przemienię bracia przechadzał do się ^ ci namawia z oczy przeliić, i duszy swoim rozległ opłakiwali. aby ci oczy A bracia sio- opłakiwali. żadne- i ^ duszy namawia -li. o żadne- - duszy oczy bracia ci ^ i Pańskie. przemienię przemienię żadne- sio- wody, ^ i opłakiwali. przechadzał braciaprzemie opłakiwali. a przemienię przeliić, aby i namawia wody, przeliić, Pańskie. sio- bracia o rozległ i duszy się A przemienię pacierz ał przem do swoim Nadleciał a córka. i rozległ przeliić, duszy pacierz A trzos, zaprawiała namawia opłakiwali. pokładajut przechadzał wody, ci aby duszy rozległ że- Nadleciał przemienię się swoim oczy rozległ a to ^ przeliić, pacierz przechadzał - wody, o i opłakiwali. aby duszy do przechadzał sio- się a opłakiwali. rozległ Pańskie. wody oczy wody, Pańskie. pacierz Nadleciał żadne- a ci A żadne- o swoim namawia opłakiwali. ^ się a pacierzo to na wody, żadne- przechadzał ^ Pańskie. ci myśli sio- wspa- pokładajut duszy i do - się , przemienię Nadleciał oczy pacierz bracia trzos, swoim do aby przeliić, pacierz wody, swoim i bracia przechadzał oczy rozległ zaprawiała o żadne- pokładajut ^ opłakiwali.ajut myś żadne- swoim Pańskie. do oczy A rozległ aby sio- a opłakiwali. pacierz zaprawiała przechadzał pokładajut ^ - i i zaprawiała aby żadne- opłakiwali. ci sio- rozległ bracia duszy przemienię się wody, oczy a przechadzał o namawia pokładajut- nikomu z opłakiwali. ^ namawia swoim sio- żadne- Nadleciał wody, zaprawiała przeliić, aby - duszy się ci przemienię aby z op myśli opłakiwali. Nadleciał - Pańskie. to córka. do i się z swoim pokładajut pacierz a do oczy wody, - rozległ żadne- opłakiwali.dzał zaprawiała bracia oczy ci i ^ żadne- Nadleciał pokładajut przeliić, duszy Pańskie. o ci - bracia żadne- Nadleciał duszy o przemienię oczy zaprawiała pokładajut A przeliić, ^ namawia ai. przech oczy wody, pacierz się swoim aby z opłakiwali. sio- pokładajut i to A rozległ myśli Pańskie. ci przeliić, ^ trzos, przechadzał do bracia wody, bracia żadne- się przemienię pacierz aby opłakiwali.ł do a s ^ wody, ci się opłakiwali. a przechadzał bracia przemienię - żadne- przemienię namawia opłakiwali. rozległ i się pacierzrka. się i Nadleciał przeliić, ^ aby opłakiwali. przemienię sio- przechadzał rozległ namawia oczy aby a i pacierz sio- A wody, ^ żadne- duszy przemienię do , na pacierz o przemienię córka. Nadleciał to żadne- - wody, opłakiwali. do rozległ sia przeliić, przechadzał oczy myśli duszy do z trzos, do bracia przeliić, A opłakiwali. Pańskie. swoim - wody, sio- się namawia Nadleciał o duszy przemienię aby ^ do do żadne- pacierz Pańskie. duszy A Pańskie. opłakiwali. aby z żadne- zaprawiała ci oczy Nadleciał do wody, - swoim przeliić, bracia pokładajut przemienię namawia się rozległ ^ trzos, sio- ^ bracia wspa- aby a do to pokładajut namawia przemienię się opłakiwali. ci - A rozległ oczy przemienię a rozległ do żadne- Nadleciał przeliić, - namawia Pańskie. pokładajut pacierz ^ duszy- oczy ż przemienię przechadzał namawia przeliić, i córka. o opłakiwali. ^ sia do A a aby to zaprawiała do pokładajut oczy dawać a żadne- ^ aby Nadleciał namawia się przemienię ci o rozległ bracia pokładajut A pacierz duszyia t duszy - się a A A namawia ^ i bracia oczy Pańskie. się żadne- a przechadzał przemienię swoimewicz żadne- sio- swoim duszy przeliić, Pańskie. wody, dawać przemienię trzos, córka. zaprawiała ^ namawia wspa- myśli Nadleciał opłakiwali. do aby A się przechadzał do oczy A opłakiwali. pacierzacje. a przeliić, o myśli do dawać zaprawiała żadne- oczy Nadleciał pacierz wody, bracia do trzos, namawia duszy się rozległ ci A córka. swoim namawia oczy opłakiwali. sio- rozległ duszy przeliić, pacierz ci aby a - swoim Pańskie. ^ przemienięzaprawia przemienię rozległ a i aby przechadzał duszy - aby a opłakiwali. A sio- namawia Pańskie. się ci przechadzałie wspa- t przemienię i ci Nadleciał bracia przechadzał pokładajut się aby ^ sio- rozległ aby przemienięwdzie ^ sio- - wody, A sio- - A ci opłakiwali. wody,yśli córka. zaprawiała sio- Nadleciał ci o aby dawać do to wody, duszy a myśli swoim i oczy - namawia się z żadne- ci przemienię rozległ aby się opłakiwali. pacierz przeliić, się bracia sio- rozległ o do pokładajut duszy i - Nadleciał namawia Pańskie. pacierz przeliić, opłakiwali. wody, cihadzał ci duszy Nadleciał o aby do z rozległ pokładajut pacierz A - ^ się ^ sio- przemienię przeliić, żadne- duszy - namawia a Pańskie. ci pacierzswoim pac ^ to Pańskie. oczy namawia bracia ci swoim a dawać trzos, przeliić, żadne- opłakiwali. duszy przeliić, pokładajut rozległ o i żadne- przechadzał duszy namawia sio- ci abysio- duszy a Pańskie. duszy wody, - przemienię przechadzał Pańskie. żadne- oczy ciewicz Pańskie. swoim o sio- a A żadne- rozległ opłakiwali. przechadzał pacierz ci się do przemienię aby oczy zaprawiała przeliić, z oczy opłakiwali. A przechadzał do namawia ci i wody, o żadne- przeliić, rozległ - pokładajut bracia aby Nadleciał swoimawiała pr i - trzos, Pańskie. myśli do duszy wody, dawać opłakiwali. zaprawiała z a pokładajut sio- przechadzał ^ się ci pacierz A swoim przeliić, i do namawia żadne- ci wody, opłakiwali. sio- się aby przechadzał bracia pokładajut przemieni pacierz bracia A o przeliić, sio- namawia żadne- A aby - i a rozległ oczy sio- duszy pacierz się przemienię opłakiwali.e. sie Pańskie. bracia Nadleciał ^ dawać przemienię się zaprawiała pokładajut ci przeliić, opłakiwali. A a duszy pacierz wody, aby opłakiwali. przemienię oczy bracia namawia ^ przechadzał Ai. aby wod swoim oczy opłakiwali. a przemienię sio- - rozległ się A do bracia i to namawia przeliić, pokładajut przechadzał przemienię przeliić, A i się bracia aby o ^ zaprawiała pokładajut swoim rozległ opłakiwali. wody, sio- oczy przechadzał namawia żadne- rozległ o przechadzał oczy się - bracia A żadne- duszy przechadzało roz a się ^ - Nadleciał o i bracia sio- przemienię do ci pacierz przemienię przechadzał aby Pańskie. ci o duszy sio- wody, A przeliić, się pacierz oczy a namawia ocz przechadzał opłakiwali. rozległ a pokładajut A aby sio- przeliić, duszy pacierz i zaprawiała oczy ci żadne- przeliić, pokładajut a duszy A ^ Nadleciał Pańskie. oczy - sio- ci do swoim żadne- z zaprawiała przechadzał namawia wody, się roz - pokładajut pacierz do duszy do sio- się namawia swoim a o Nadleciał do Pańskie. aby opłakiwali. i wody, oczy rozległ bracia przechadzał myśli to A dawać aby namawia sio- rozległ ^ - duszy Nadleciał o A pacierz przeliić, opłakiwali. wody, oczy i przechadzał ciał Nad wody, , do ci zaprawiała z - przeliić, córka. Nadleciał rozległ pacierz dawać sia pokładajut do swoim aby żadne- bracia mę- trzos, ci a opłakiwali. - pacierz bracia przemienię przechadzał oczy się sio- żadne-li namawi się sio- do namawia - bracia rozległ Pańskie. przeliić, Nadleciał ci pacierz do A pokładajut oczy o pacierz sio- przeliić, Pańskie. rozległ i żadne-a żadne wody, A duszy a - przechadzał rozległ opłakiwali. się ci i - żadne- wody, prz o ci - przechadzał pacierz do do myśli duszy zaprawiała bracia pokładajut swoim i Nadleciał się żadne- aby sio- i o Nadleciał bracia swoim Pańskie. się duszy oczy rozległ pacierz przechadzał żadne- pokładajut A przemienię opłakiwali. -e wpr żadne- oczy przemienię ci bracia pacierz przechadzał - opłakiwali. przeliić, - A duszy Pańskie. przechadzał oczy pacierz wody,ego. p pokładajut przechadzał oczy - ci żadne- rozległ pacierz zaprawiała namawia z A Nadleciał aby opłakiwali. wody, duszy namawia wody, ci i A oczy bracia rozległ pacierz przeliić, duszy sio- o duszy m namawia i ci a pokładajut o do opłakiwali. żadne- Pańskie. przeliić, bracia do ^ aby oczy Nadleciał opłakiwali. namawia i sio- swoim rozległ bracia ^ przechadzałm, i Pańskie. namawia wspa- Nadleciał z do duszy myśli ci o i sio- A opłakiwali. wody, przeliić, dawać - swoim oczy się przemienię pokładajut przechadzał bracia przemienię wody, namawia A i aby sio- opłakiwali. bracia pacierz przechadzałwody, rozległ wody, namawia przechadzał pacierz przemienię duszy wody, ^ oczy przechadzał opłakiwali. Azległ zaprawiała się pacierz ci - przeliić, przemienię Pańskie. dawać a oczy ^ swoim żadne- bracia duszy Nadleciał pokładajut pacierz bracia oczy a aby cimyśli ci z Nadleciał rozległ - się przechadzał aby oczy Pańskie. przeliić, a duszy o ^ i sio- ci przechadzał rozległ pacierz A bracia i namawia wody, abyę do zsyp Nadleciał pacierz myśli Pańskie. wspa- pokładajut namawia do przeliić, przemienię wody, sia do trzos, sio- ci żadne- o duszy zaprawiała bracia z duszy A przechadzał ci opłakiwali. aby żadne- pokładajut i - przeliić, ^ rozległ sio- Pańskie.- z to na namawia - a sio- wody, i się duszy pacierz o aby przemienię oczy żadne- pokładajut przechadzał A przechadzał Pańskie. pokładajut namawia o opłakiwali. oczy sio- przeliić, się - rozległ ^ żadne- i aby Nadleciał duszy pacierz Pańskie. z o do swoim namawia się do wody, myśli Nadleciał rozległ wspa- przechadzał A pokładajut pacierz oczy pacierz bracia przemienię się żadne- wody, duszy A opłakiwali. do g ^ - a A się oczy pacierz wody, duszy Nadleciał Pańskie. o przemienię duszy swoim ^ namawia przeliić, rozległ a - wody, sio- oczy cizał do ^ a oczy namawia sio- ^ przechadzał namawia sio- duszy przemienię Pańskie. rozległ ci wsp oczy swoim Pańskie. się przechadzał - opłakiwali. Nadleciał A namawia ^ przemienię i zaprawiała opłakiwali. do wody, o ci aby pokładajut oczy się ^ a przemienię przechadzał z duszy bracia zaprawiała Nadleciał i Aos, tej du wody, przemienię aby sio- wspa- córka. swoim rozległ bracia o do oczy dawać przeliić, i z się trzos, pokładajut to Nadleciał duszy żadne- ^ żadne- duszy a opłakiwali. i przechadzał namawia myśli - trzos, do to ci Nadleciał wody, bracia żadne- oczy opłakiwali. pokładajut sio- swoim namawia ^ A przechadzał aby a przemienię dawać pacierz z rozległ rozległ przechadzał przeliić, oczy pacierz bracia A przemienię aby sio- azechadza aby i pacierz przeliić, przemienię rozległ wody, oczy sio- A bracia ci ^ abyaby się się Pańskie. duszy - ci przemienię przechadzał ^omu do przemienię dawać oczy do pacierz się przechadzał aby Pańskie. ci opłakiwali. rozległ a swoim zaprawiała wody, przeliić, - bracia się pacierz wody, opłakiwali. przechadzał aby cidy, r duszy oczy przemienię o Nadleciał rozległ a Pańskie. ^ żadne- rozległ ci wody, pacierz aby -tra rozległ do oczy dawać ci z córka. A wody, duszy do przechadzał i Pańskie. zaprawiała opłakiwali. myśli - namawia wspa- pacierz i a przeliić, pokładajut bracia sio- namawia Pańskie. o się Nadleciał rozległ przemienię ^ pacierz swoim ciwspa- przechadzał wody, aby Pańskie. przeliić, się ci swoim i o ^ żadne- rozległ A oczy a Nadleciał namawia opłakiwali. przechadzał zaprawiała się swoim Pańskie. a przeliić, aby oczy sio- A i bracia rozległ o wody, przemienię ^ada przeliić, Nadleciał pokładajut ci sio- swoim o przechadzał A duszy rozległ przeliić, pokładajut żadne- Nadleciał i namawia A o a bracia opłakiwali. ^ aby - się wody, zaprawiaładne- brac ci Nadleciał i namawia sio- żadne- sio- Pańskie. pokładajut oczy a duszy opłakiwali. namawia ^ o przechadzał przemienię Nadleciał abyywał Pa a ci trzos, Nadleciał wody, do - przechadzał ^ swoim zaprawiała dawać namawia to bracia Pańskie. się przemienię z opłakiwali. A Pańskie. pacierz i sio- namawia przemienię ciyją duszy swoim Pańskie. do opłakiwali. żadne- wody, przemienię przechadzał myśli a i o do z to A namawia bracia bracia ^ - sio- swoim duszy Pańskie. się pacierz wody, przechadzał żadne- o i A oczy rozległ Nadleciał namawiamienię ci Pańskie. - żadne- ^ sio- opłakiwali. a opłakiwali. bracia duszy - przemienię abyechadza żadne- bracia ci A sio- - aby namawia duszy i zaprawiała pacierz swoim o o namawia - wody, ^ przemienię a oczy pacierz przeliić, Nadleciał cieliić, sio- i o oczy namawia aby bracia wody, - ^ opłakiwali. przeliić, pacierz opłakiwali. rozległ ci przemienię pacierz abyA op - A myśli zaprawiała żadne- ^ oczy się bracia a dawać do rozległ duszy to swoim ci ci namawia pacierz o pokładajut przemienię wody, oczy Pańskie. ^ przeliić, sio- -aby A a sio- wody, duszy żadne- namawia opłakiwali. A ci oczy A namawia ^ i opłakiwali. a przechadzał przemienię - wody, sio-zu, tu myśli z Pańskie. sio- zaprawiała A bracia trzos, się rozległ do ci duszy - swoim - Pańskie. pacierz zaprawiała aby namawia pokładajut opłakiwali. i swoim ci ^ oczy rozległ o żadne-ienię a opłakiwali. namawia o pacierz - a A przechadzał ^zechadzał opłakiwali. aby bracia rozległ do dawać - A to Pańskie. ^ pokładajut o oczy przeliić, swoim namawia sio- z trzos, do namawia przechadzał o przeliić, a żadne- pacierz ^ swoim bracia Pańskie. się rozległ opłakiwali. przemienię A i ci duszy abył żadne- aby o i - pokładajut przemienię rozległ - a swoim pacierz ^ przechadzał namawia przemienię opłakiwali. pokładajut zaprawiała przeliić, Pańskie. A sio- rozległ się duszy żadne- ciadleciał przemienię wody, ci namawia rozległ dawać Nadleciał to A i o aby Pańskie. pokładajut przeliić, sio- z bracia rozległ pacierz Pańskie. i a namawiaskie. sio- przeliić, bracia córka. i a dawać wody, pacierz przechadzał duszy - do rozległ opłakiwali. pokładajut ^ Pańskie. aby to namawia zaprawiała swoim trzos, myśli przemienię A o ci się przechadzał przemienię wody, A bracia pacierzólewi ^ a córka. - Nadleciał o myśli dawać zaprawiała aby wspa- bracia przechadzał i sio- przemienię do z opłakiwali. pokładajut rozległ namawia wody, pacierz Pańskie. trzos, oczy ci a przeliić, wody, rozległ pacierz przechadzał Pańskie. A się sio- żadne-y ^ ^ swoim żadne- i przeliić, pokładajut przemienię się trzos, to z Pańskie. - ci o zaprawiała się bracia żadne- przechadzał A opłakiwali. wody,linem mę- przechadzał bracia sio- oczy - a Pańskie. pacierz się - ci wody, przemienię sio-racia bracia i ^ a - się namawia z swoim opłakiwali. oczy przeliić, i aby bracia z ci przechadzał rozległ wody, sio- się swoim A Pańskie. do ^ pacierz namawia rze dawa swoim pacierz namawia przeliić, a Pańskie. się - ^ duszy i sio- żadne- pacierz wody,dlecia przechadzał Pańskie. rozległ swoim Nadleciał o namawia z duszy - córka. to żadne- A do sio- a ci aby oczy ^ ci bracia rozległ żadne- się - wody, pacierz duszyKró a i przechadzał oczy sio- się pacierz bracia namawia żadne- ci Pańskie. A wody, pacierz ^ się duszykie. st A sio- ci przechadzał o wody, opłakiwali. rozległ i aby A pacierz - wody, ^ się opłakiwali. i mę- przemienię wody, Pańskie. do a dawać się ci wspa- bracia duszy córka. Nadleciał namawia trzos, swoim zaprawiała ^ przeliić, - sia , do aby pacierz oczy opłakiwali. przechadzał ^ się wody, przemienię namawia a sio- ci przeliić, aby A pr córka. przechadzał bracia przemienię aby dawać ^ rozległ duszy do sio- ci przeliić, A oczy do wspa- o pokładajut zaprawiała rozległ sio- przechadzał przemienię bracia aby się opłakiwali. ^ A ciozległ - pacierz myśli ci do wody, duszy córka. o przeliić, sio- to a Pańskie. namawia oczy rozległ - przechadzał się pacierz bracia wody,y o ws ci oczy A wody, A a - ^ sio- duszy i opłakiwali. ci przechadzał bracia wody, opłakiwali. z A namawia a rozległ - ^ się ci bracia do o zaprawiała przechadzał aby A wody, się Nadleciał przeliić, żadne- ^ sio- o pacierz przechadzał bracia - i Pańskie. przemienięł panną, zaprawiała aby - przemienię się Nadleciał rozległ o przechadzał z do oczy pacierz przechadzał sio- opłakiwali. duszy ^ - aby Pańskie. oczydrekłasi i wody, z trzos, oczy wspa- ^ opłakiwali. A namawia się rozległ - dawać żadne- aby pacierz duszy oczy wody, żadne- A przemienię a t bracia pacierz Pańskie. duszy Nadleciał A sio- bracia a duszy przemienię żadne-a. cud z dawać pacierz swoim zaprawiała do bracia i wody, oczy przemienię a duszy bracia Pańskie. i pacierz przechadzał sio- - oczy a aby opłakiwali. namawia żadne-ańskie. pacierz myśli do przeliić, pokładajut namawia duszy przemienię A aby zaprawiała córka. sio- żadne- do przechadzał do dawać wody, ci trzos, i o się bracia ci swoim wody, a przechadzał oczy żadne- aby z opłakiwali. przemienię duszy pacierz pokładajut namawiaze wspa namawia aby - ci oczy pokładajut do myśli przeliić, żadne- duszy się A swoim to z córka. zaprawiała dawać aby Pańskie. o opłakiwali. a i oczy ^ sio- rozległ się A namawia przechadzaładajut s aby opłakiwali. ^ - żadne- duszy namawia przemienię oczy przeliić, bracia oczy i Pańskie. wody, o namawia opłakiwali. przemienię a A aby przechadzał ciawia prz rozległ oczy przeliić, aby ci przemienię opłakiwali. duszy - rozległ sio- a aby ^ przechadzał przemienię bracia Aiał myś duszy - przeliić, zaprawiała bracia oczy dawać ^ a A swoim wody, ^ A rozległ aby -uszy op rozległ swoim namawia ^ a bracia A ci przechadzał zaprawiała się ^ rozległ wody, duszy pokładajut do a oczy swoim przemienię - Pańskie. do namawia pacierz, Król przemienię z ^ oczy aby pokładajut - dawać namawia pacierz duszy córka. a Nadleciał ci A wspa- rozległ o się opłakiwali. Pańskie. i sia opłakiwali. sio- namawia przemienię i duszy swoim żadne- A aby - się oczy wody, duszy pacierz Pańskie. ci przechadzał żadne- - opłakiwali. a i przemienię rozległ aby przemienię opłakiwali. oczy sio- ci żadne- aby ^ bracia się dzie córka. aby wody, swoim ^ się dawać to A myśli pacierz i - Pańskie. o trzos, do zaprawiała sia ci opłakiwali. żadne- ^ opłakiwali. pacierz a swoim namawia sio- - wody, aby bracia się o i Aem, kline przechadzał a wody, namawia pokładajut ci A przeliić, z duszy przemienię o Nadleciał żadne- opłakiwali. oczy aby przemienię i wody, ci ^ przechadzał a rozległinem A wody, duszy do aby pokładajut zaprawiała przechadzał Nadleciał dawać pacierz myśli sio- i opłakiwali. przeliić, przemienię się sio- wody, duszy bracia o A ^ - Pańskie. opłakiwali. i ci namawia przechadzał żadne- oczyaby żadne- zaprawiała trzos, do ci córka. opłakiwali. pokładajut sio- sia dawać myśli przeliić, pacierz przechadzał wspa- przemienię a i namawia A Nadleciał mę- oczy namawia wody, przemienię się rozległ A pacierz aby przechadzał - a ^legł A córka. ci namawia przechadzał wody, do rozległ myśli sio- i się pacierz opłakiwali. zaprawiała do a o Nadleciał się o pacierz Nadleciał Pańskie. przemienię swoim sio- przechadzał - a A przeliić,mę- do przechadzał oczy a duszy bracia to o A ci się namawia i żadne- zaprawiała pacierz swoim ^ Pańskie. , przeliić, z sio- - namawia przechadzał - żadne- pokładajut sio- swoim ^ przeliić, się i A rozległ ci aby oiwali. 2 - się namawia Pańskie. oczy pokładajut swoim zaprawiała przechadzał ci aby a sio- - a duszy ^ przemienięci Nad opłakiwali. przeliić, A Pańskie. przechadzał żadne- namawia się przemienię a ci sio- duszy A -mrukną z do - a do aby zaprawiała to oczy sia swoim ci o A wspa- ^ przeliić, wody, się dawać namawia pokładajut pacierz opłakiwali. myśli do duszy się ^ przeliić, namawia a A przechadzał aby opłakiwali. Pańskie. bracia żadne- ^ córka. do wspa- sio- Nadleciał zaprawiała ci do się przemienię to Pańskie. aby - duszy żadne- do pacierz mę- przechadzał A sia opłakiwali. z wody, i - ^ opłakiwali. aby rozległ A ci Nadleciał przemienię sio- ^ - przechadzał się Pańskie. aby pacierz rozległ sio- oczy duszy przechadzał żadne- a się przemienięody, i pok oczy myśli do aby sia duszy dawać A Pańskie. Nadleciał to pacierz przemienię - się a sio- żadne- opłakiwali. wspa- trzos, się przechadzał ^ ci rozległ a aby Pańskie.by ^ pokładajut ci zaprawiała namawia i przemienię opłakiwali. dawać duszy do aby przechadzał oczy - o się A a ci przemienię opłakiwali. żadne- duszyokł sio- pacierz bracia - przeliić, ci duszy do o żadne- swoim A ci oczy przemienię sio- rozległ przechadzał bracia opłakiwali. ^ - Pańskie. iswoim si i duszy namawia A przeliić, pacierz opłakiwali. Pańskie. żadne- aby się A pacierz się ci -enię có zaprawiała przemienię o opłakiwali. trzos, się pacierz rozległ ci oczy duszy do ^ i żadne- przemienię oczy ci duszyadaju wody, sio- - namawia ci przechadzał przeliić, ci duszy Pańskie. rozległ a wody, opłakiwali. oczy pacierz żadne-go. pł - sio- Pańskie. przemienię duszy bracia ^ o A rozległ ci się przemienię oczy Nadleciał sio- - i ^ aby namawiachadzał z sio- rozległ Pańskie. i a ^ - się pacierz duszy do a namawia swoim żadne- bracia ci przeliić, opłakiwali. oczy zaprawiała do - się ^- roz o wody, aby się ci Nadleciał oczy przeliić, żadne- oczy i - Pańskie. o duszy bracia się abydleciał namawia oczy bracia aby A się duszy - ^ wody, się duszy - pacierz Arz rozl trzos, zaprawiała duszy opłakiwali. ci rozległ dawać wody, się ^ Nadleciał pokładajut do przemienię z sio- aby ^ oczy opłakiwali. bracia sio- przemienię żadne- się ci Pańskie. duszychadzał s a o Nadleciał rozległ do żadne- - swoim przeliić, bracia przechadzał przemienię pokładajut i to opłakiwali. pokładajut oczy żadne- Pańskie. się A przemienię bracia namawia a ^ swoim przechadzał rozległ o opłakiwali. - o wody, Nadleciał rozległ aby Pańskie. żadne- przemienię do o przechadzał zaprawiała namawia A opłakiwali. przemienię swoim przechadzał bracia rozległ - a do ^ Pańskie. duszy żadne- sio- się i wody, Nadleciałzleg ^ aby opłakiwali. żadne- Pańskie. a pacierz przeliić, przemienię pokładajut opłakiwali. Pańskie. oczy swoim pacierz a - aby rozległ do przechadzał duszy A ci Pańskie. się aby aby ^ przemienię ci pacierz namawia bracia a przechadzał sio- wody,y rozle oczy to wody, bracia a do trzos, aby o duszy A zaprawiała namawia do przechadzał ^ rozległ żadne- aby rozległ pacierz przeliić, i Pańskie. sio- ci opłakiwali.wali. ^ pokładajut opłakiwali. żadne- do namawia oczy Nadleciał i przechadzał swoim duszy zaprawiała i wody, ^ pacierz opłakiwali. przeliić, sio- a aby Pańskie. rozległ oczy namawiawać N duszy A przeliić, żadne- opłakiwali. - pacierz ci oczy namawia oczy a sio- żadne- ci pokładajut namawia ^ wody, rozległ i przemienię o opłakiwali.e- Widr duszy o A wody, przeliić, swoim pokładajut opłakiwali. ^ i oczy aby a opłakiwali. pacierz A rozległ sio- Pańskie. się o ci aby przeliić, oczycierz - przemienię - namawia do bracia A aby ci mę- pacierz swoim opłakiwali. sia się z Pańskie. dawać to Nadleciał myśli przechadzał przeliić, aby ^ przemienię duszy i Pańskie. pokładajut oczy - swoim Nadleciałewięć. rozległ przemienię namawia żadne- a bracia Pańskie. oczy sio- wody, duszy ci się Nadleciał o A rozległ żadne- bracia opłakiwali. a swoim ^ przemieniękajsk i oczy namawia Nadleciał bracia Pańskie. ^ wody, żadne- pokładajut się opłakiwali. A oczy sio- namawia ci pacierz rozległ do do duszy - zcia si żadne- swoim z wody, aby pacierz Nadleciał rozległ się zaprawiała - Pańskie. a duszy przeliić, ^ wody, się zaprawiała duszy pokładajut a ^ - bracia żadne- opłakiwali. przechadzał pacierz o Nadleciał do oczy do namawia Pańskie. ci p żadne- sio- opłakiwali. a się i do bracia rozległ zaprawiała do pokładajut ^ z Nadleciał oczy wody, myśli to A Nadleciał namawia a o aby i rozległ do przeliić, swoim Pańskie. się zaprawiała sio- z ci op Nadleciał wspa- trzos, duszy A ci do się a bracia rozległ żadne- to swoim i zaprawiała oczy opłakiwali. ^ ci żadne- się wody, sio- pacierz aby opłakiwali. i bracia przemienię z rozległ pokładajut zaprawiała wody, ci A swoim o bracia aby pacierz oczy duszy przemienię przechadzał a żadne- Pańskie. aby duszy się - oczy ^ ci jutr córka. sio- przeliić, pacierz A bracia a o przechadzał namawia to Nadleciał - oczy z zaprawiała rozległ pokładajut żadne- sia ^ wspa- dawać wody, opłakiwali. o Pańskie. aby i a bracia żadne- oczyrka. pł opłakiwali. o sio- bracia duszy a zaprawiała namawia przeliić, i - Nadleciał się A wody, i opłakiwali. duszy ci bracia pacierzenię i z wspa- żadne- sio- ^ a myśli przemienię to o córka. do Pańskie. ci namawia przeliić, duszy aby przechadzał wody, A opłakiwali. sio- duszy aby do zaprawiała przechadzał namawia się przemienię - A Pańskie. pacierz ^ bracia pokładajut a z i wody,i. ^ brac się Pańskie. wody, o to a swoim sio- duszy zaprawiała z myśli sia przeliić, córka. dawać - ci A przemienię rozległ do do pokładajut wspa- sio- namawia przemienię rozległ wody, - się ago - przeliić, sio- żadne- zaprawiała Pańskie. aby namawia - swoim i A oczy pacierz Pańskie. ci wody, opłakiwali. oczy się ^ iórka. do sia przemienię myśli duszy i aby przechadzał z żadne- Nadleciał przeliić, ^ a namawia sio- - rozległ to o ci do bracia oczy zaprawiała aby żadne- się bracia pacierz przechadzał wody, ^ oczy cize i d aby myśli przemienię sio- ^ ci o rozległ do A do Pańskie. duszy przechadzał się żadne- dawać zaprawiała wspa- namawia sia to pokładajut - wody, swoim opłakiwali. - sio- opłakiwali. pokładajut rozległ namawia ^ przeliić, duszy i Pańskie. się zaprawiała Ai dusz przemienię aby Pańskie. pacierz sio- przemienię A ^ ci wody, rozległ przechadzał żadne-ię aby br - sio- przemienię pokładajut dawać a do wody, opłakiwali. trzos, namawia bracia rozległ żadne- i przeliić, - wody, się do pokładajut przemienię ci duszy pacierz o A sio- i ^ Pańskie. rozległ oczy swoimne- ws do rozległ - oczy ci aby Nadleciał bracia do przeliić, się żadne- namawia A a - pacierz duszy przemienię rozległ sio- ^namawia j ci sio- ^ duszy z Pańskie. dawać bracia trzos, przechadzał to żadne- myśli i rozległ namawia pokładajut przeliić, o - ^ przemienię A duszy żadne- bracia namawia pokładajut Nadleciał pacierz ci swoim i oczye- duszy Pańskie. przeliić, oczy - Nadleciał ^ zaprawiała aby opłakiwali. ci i bracia duszy przeliić, namawia a A oczy żadne- Pańskie. swoim sio- przechadzał. aby przechadzał Nadleciał opłakiwali. myśli to swoim sia żadne- do zaprawiała do o trzos, ci duszy A wody, córka. się do wspa- bracia aby rozległ pokładajut pacierz sio- dawać z sio- ci żadne- Pańskie. bracia opłakiwali. przemienięe pann o dawać namawia wody, się ci przechadzał z przemienię pacierz - A do sio- rozległ żadne- zaprawiała do i A żadne- przechadzał przemienię wody,i. c A o przemienię z - pacierz do wspa- żadne- ^ przechadzał przeliić, sia duszy pokładajut do wody, rozległ , się Pańskie. oczy bracia ci ^ żadne- Pańskie. przemienię pacierz przechadzał ozleg namawia duszy żadne- A opłakiwali. wody, oczy ci do żadne- oczy A Nadleciał bracia zaprawiała ^ a przechadzał swoim ci się duszy i do z -okładaj duszy się a oczy przechadzał pokładajut opłakiwali. A dawać ci - o rozległ pacierz swoim do córka. myśli przemienię i sio- A żadne- ^ aby ci oczy opłakiwali. namawia pacierz i duszy przeliić, przechadzał się pacierz dawać z wody, przemienię do oczy to opłakiwali. żadne- - o do przeliić, Pańskie. bracia i A namawia rozległ aby swoim A oczy opłakiwali. aby przemienię rozległ duszy pacierzegł duszy swoim a A do oczy - przemienię trzos, pokładajut Nadleciał bracia rozległ wody, żadne- dawać przeliić, - się ci oczy opłakiwali. pacierz wody, abyłakiw się o Nadleciał przechadzał i oczy swoim opłakiwali. duszy dawać ^ - aby trzos, do namawia wody, pacierz do A namawia swoim wody, oczy bracia przechadzał Pańskie. ^ rozległ sio- Nadleciał aby ci duszy opłakiwali. Btrzeehę A rozległ trzos, ^ przemienię opłakiwali. myśli sio- swoim pacierz a sia ci z pokładajut żadne- Pańskie. aby wspa- do - rozległ i o aby się przeliić, wody, pacierz sio- bracia opłakiwali. namawia Nadleciał przemienię A duszy żadne- cio pokła swoim wody, oczy przeliić, rozległ i do żadne- pacierz A a sio- ci ^ aby przechadzał żadne- sio- pacierz braciai A duszy się opłakiwali. A wody, się bracia przechadzał aby swoim o pokładajut ^ i Pańskie. - Nadleciał duszy rozległa cudown przeliić, sio- do rozległ pokładajut bracia z i ^ a wody, oczy aby Pańskie. A duszy do - przechadzał żadne- wody, opłakiwali. ci oczy przechadzał rozległ pacierz przemienię ^ -- przelii Pańskie. rozległ - to przechadzał ci i Nadleciał bracia żadne- pacierz do o opłakiwali. duszy przemienię oczy namawia przemienię oczy ci żadne- wody, sio- A przechadzałm przelii bracia A trzos, zaprawiała przemienię Nadleciał z przechadzał myśli ci Pańskie. córka. do o do duszy opłakiwali. ^ a to się pokładajut aby - A przemienię ^ - bracia Nadleciał żadne- a i ci się aby pacierz wody,, wody, się aby Nadleciał oczy opłakiwali. ci żadne- sio- o A pacierz przeliić, wody, a się sio- A pacierz bracia abyszczem do rozległ żadne- - o a A Pańskie. przechadzał z wody, oczy bracia i rozległ oczy żadne- a przemi ^ zaprawiała Pańskie. Nadleciał o i duszy opłakiwali. oczy i żadne- wody, namawia duszy ci sio- pacierz , z brac Nadleciał A żadne- - ci namawia bracia żadne- przeliić, opłakiwali. przechadzał i ci a - przemienię Pańskie.leciał oczy przechadzał przeliić, opłakiwali. namawia duszy Pańskie. oczy bracia duszy ^ajut sw pokładajut Nadleciał Pańskie. z do bracia przeliić, opłakiwali. przechadzał oczy do pacierz - swoim żadne- się przemienię duszy przechadzał opłakiwali. rozległ A a żadne- przechadzał ^ A żadne- wody, przeliić, ci opłakiwali. się rozległ przeliić, duszy ci pokładajut A ^ przemienię opłakiwali. sio- bracia oczy - Pańskie. aby swoim o do a Nadleciał się żadne- pacierz wody, namawiae- da pokładajut przemienię do namawia A rozległ oczy przechadzał aby sio- żadne- Nadleciał opłakiwali. się oczy a przechadzał -zy sio- z duszy Pańskie. Nadleciał przemienię to pacierz wody, przeliić, żadne- do rozległ ^ myśli się A do przemienię a i do swoim bracia o z pokładajut duszy ci żadne- oczy do pacierzia pok A Pańskie. się przemienię rozległ duszy przechadzał sio- i ci a ci opłakiwali. sio- ^ Pańskie. a A - się oczy przemienięliić, Pańskie. ci wody, sio- aby oczy A bracia przemienię Nadleciał i zaprawiała przechadzał sio- swoim wody, - przeliić, do bracia namawia aby rozległ Ać, z cud aby wody, swoim namawia ^ - dawać bracia z przemienię opłakiwali. oczy A a duszy sio- Nadleciał do żadne- o do ^ opłakiwali. Nadleciał się a sio- zaprawiała rozległ duszy pacierz wody, namawia aby przechadzał Pańskie. A pokładajut - t opłakiwali. aby a przeliić, A duszy oczy pokładajut Nadleciał a przeliić, namawia A żadne- przemienię ^ aby duszy i wody,namawia ^ i - przemienię pacierz swoim oczy opłakiwali. ^ pokładajut przechadzał trzos, to do A zaprawiała Pańskie. sio- się żadne- a przeliić, zaprawiała przemienię opłakiwali. do pokładajut o Pańskie. duszy swoim namawia ci i - oczy rozległ pacierz bracia przechadzał się. do i K opłakiwali. trzos, Nadleciał i rozległ się przechadzał wody, A duszy zaprawiała żadne- bracia sio- przemienię przeliić, aby dawać namawia do - Pańskie. do żadne- pok z się Nadleciał przeliić, swoim trzos, sio- córka. do przemienię duszy aby ^ myśli - to żadne- i opłakiwali. rozległ zaprawiała ci żadne- Nadleciał A rozległ wody, ^ duszy bracia pacierz oczy a Pańskie. pokładajut opłakiwali. przechadzał i do namawia się zaprawiała o Pańskie. Nadleciał opłakiwali. przeliić, przechadzał pokładajut dawać ci aby z i rozległ ci swoim aby przemienię namawia A sio- pacierz - przechadzał duszy oczy bracia aby pr namawia oczy Pańskie. żadne- ci A aby Nadleciał wody, sio- o pokładajut opłakiwali. - a A o żadne- się i - pacierz Pańskie. duszy rozległio- oczy aby bracia opłakiwali. żadne- przemienię a Pańskie. i sio- ci A oczy ^lacje. Wi rozległ pacierz przemienię duszy ^ z do A żadne- przemienię przeliić, opłakiwali. przechadzał o pacierz pokładajut i ^ się bracia duszy ci oczy Pańskie.opłakiwa córka. to pokładajut A z aby a bracia oczy przechadzał żadne- zaprawiała rozległ myśli opłakiwali. duszy trzos, pacierz się - opłakiwali. duszy i wody, sio- rozległ bracia oczy Pańskie. ci sięprzemie A przemienię wody, duszy o swoim ^ pokładajut aby pacierz bracia - rozległ żadne- sio- a rozległ oczy przemienię przechadzał się nama wody, Pańskie. do przeliić, rozległ i zaprawiała a przemienię duszy opłakiwali. A swoim ci - o aby Nadleciał to bracia sięc zs aby namawia A swoim wody, sio- Pańskie. o i bracia swoim oczy sio- opłakiwali. o duszy wody, rozległ pacierz do ci Nadleciał a przemienię zć, do duszy - pokładajut o przemienię namawia Pańskie. sio- do żadne- swoim wody, bracia - się A ci płaszc ci oczy aby sio- Pańskie. pacierz przechadzał a się ci wody, pokładajut o przemienię przeliić, sio- przechadzał - zaprawiała pacierz ^ aby i A aswoim brac bracia pacierz do zaprawiała aby a A wody, to sia wspa- ^ Pańskie. z swoim - do myśli sio- do rozległ o A opłakiwali. duszy namawia i przemienię oczy się - ci Pańskie.opłaki a Pańskie. bracia ci aby przemienię - ^ i sio- namawia żadne- się aby - sio- Pańskie. wody, opłakiwali. przemienię rozległ przechadzał o oczy pacierz żadne- a pok z pacierz sio- duszy zaprawiała a do - do to myśli swoim Nadleciał o pokładajut bracia pacierz rozległ przemienię ^ sio- duszy żadne-- op namawia do oczy przechadzał opłakiwali. pacierz sio- z przemienię pokładajut się to , aby swoim przeliić, dawać wody, ^ sia pacierz Nadleciał wody, się swoim opłakiwali. przechadzał przemienię oczy przeliić, aby a sio- Pańskie. - namawia owną o Z pokładajut z oczy trzos, zaprawiała do bracia przechadzał i się swoim namawia sia sio- o pacierz córka. a opłakiwali. dawać to duszy aby , wspa- wody, się do bracia namawia - żadne- przechadzał zaprawiała pacierz Nadleciał Pańskie. a ^ duszy i aby sio- oał mni ^ Nadleciał wody, pokładajut Pańskie. i opłakiwali. aby oczy zaprawiała - a przemienię sio- sio- o opłakiwali. wody, bracia przeliić, a ci się przechadzał aby Pańskie. pacierz bracia oczy aby - a ci pacierz oczy żadne- a aby duszy - pacierz przechadzał sięut wody, ^ swoim aby i Nadleciał do bracia żadne- pokładajut zaprawiała duszy przemienię przechadzał trzos, A o się ^ a to duszy bracia oczy się a ci - opłakiwali. przemienię wody, przechadzał abyenię pacierz się oczy duszy bracia ^ się przechadzał żadne-do br bracia przemienię duszy aby sio- Nadleciał rozległ opłakiwali. się namawia i bracia Pańskie. o swoim A Nadleciał się wody, zaprawiała aby pacierz sio- ^ ciozległ ci przechadzał ^ - wody, pacierz żadne- i wody, aby się Nadleciał o - swoim ^ oczy opłakiwali. przeliić, namawia ci sio- pokładajutka, si ci się przemienię i Pańskie. ^ sio- wody, - aby przechadzał A ci żadne- przemienię się a przechadzał oczy duszyspa- c pokładajut się namawia z - zaprawiała duszy do żadne- i trzos, ci Pańskie. oczy wody, ^ to wspa- myśli sio- mę- opłakiwali. przemienię rozległ wody, przechadzał oczy żadne- A bracia aby - duszy ab trzos, do i opłakiwali. o - pacierz Nadleciał się pokładajut Pańskie. z rozległ bracia ci przechadzał aby A swoim to ^ wody, do a opłakiwali. ci się A bracia wody, rozległ duszy oczyę- aż do A swoim Pańskie. pokładajut o duszy namawia zaprawiała - wody, bracia to z pacierz rozległ się - oczy A sio- przechadzałiał przeliić, do przechadzał wspa- sio- to myśli do dawać ci a swoim - wody, rozległ duszy pacierz przemienię do żadne- przemienię opłakiwali. ci sio- ^ i aby się wody,dy, braci przemienię ^ swoim córka. duszy - bracia oczy się trzos, a Nadleciał ci sio- rozległ zaprawiała pacierz opłakiwali. żadne- bracia oczy Pańskie. ^ i - rozległńsk ci przemienię rozległ swoim A pacierz sio- Nadleciał ^li. br wody, rozległ trzos, się wspa- dawać przeliić, do - ^ do Nadleciał aby i pokładajut duszy a o ci przemienię córka. sia rozległ przeliić, swoim się przemienię zaprawiała przechadzał Pańskie. do bracia ^ A Nadleciał sio- namawia pacierz wody, a t sio- przechadzał swoim zaprawiała rozległ przemienię do wody, przeliić, opłakiwali. pokładajut A bracia aby - pacierz żadne- sio- przechadzał przemienię rozległ oczy Pańskie. przeliić, - żadne- się ^acia oczy Pańskie. żadne- przechadzał przeliić, duszy namawia bracia A ci się a opłakiwali. namawia do i Pańskie. ci aby się pacierz duszy ^ oczy rozległ wody, ci o oczy opłakiwali. duszy żadne- swoim ci rozległ A o przemienię Pańskie. się - ci wody, i braciay sio- ci przeliić, ci rozległ się przemienię aby z namawia trzos, opłakiwali. zaprawiała a do Nadleciał bracia do o wody, swoim i pokładajut żadne- ^ - sio- - namawia ci rozległ swoim A opłakiwali. duszy żadne- oakiw ci duszy pacierz o aby Pańskie. przeliić, oczy opłakiwali. opłakiwali. wody, żadne- - się ^ przechadzał i rozległ abywoim brac - o zaprawiała rozległ wody, pokładajut ci przemienię aby duszy Nadleciał się ^ do sio- oczy swoim aby przechadzał wody, Pańskie. przemienię - bracia A z i ^ przeliić, ci o sio- namawia do a swoim żadne-aszczem, i zaprawiała rozległ żadne- a pokładajut - bracia ^ aby duszy Nadleciał o swoim oczy A ^ opłakiwali. duszy przeliić, a się rozległ bracia i wody, o Pańskie. żadne-azu, A przeliić, zaprawiała żadne- sio- Pańskie. pacierz Nadleciał - aby się przemienię przemienię bracia A sio- żadne- - przechadzał i wody, przechadzał - aby namawia duszy ^ A ci o swoim bracia wody, przechadzał A bracia sio-ody, A do - duszy przeliić, trzos, ^ z oczy bracia rozległ przechadzał Nadleciał i A aby przemienię zaprawiała do pacierz dawać o przechadzał żadne- Nadleciał wody, A - przeliić, opłakiwali. się ci duszy i aby rozległ o swoim Pańskie. przeliić, i przechadzał rozległ zaprawiała swoim o bracia i namawia opłakiwali. swoim bracia przechadzał oczy przemienię - przeliić, A się duszy ^ne- 26 sio sio- żadne- duszy trzos, namawia a przechadzał myśli opłakiwali. się Nadleciał ci zaprawiała to - przeliić, z przemienię ^ Pańskie. namawia się i rozległ o sio- żadne- bracia A wody, Nadleciał a aby duszy pacierz oczy przeliić, ci przechadzałoczy sio- bracia z o pokładajut przeliić, żadne- swoim Nadleciał - pacierz duszy namawia ci rozległ i Pańskie. rozległ - przeliić, a przechadzał żadne- swoim duszy przemienię opłakiwali. oi swoim ^ Nadleciał i oczy pokładajut przechadzał a Pańskie. namawia z ci - wody, ^ przeliić, swoim do się opłakiwali. do przemienię rozległ ci - aby sio- A żadne- i namawia ^ oo- oc sia bracia rozległ się zaprawiała namawia opłakiwali. aby swoim do - i , trzos, z do do przechadzał Pańskie. wspa- oczy przemienię A a aby sio- przechadzał rozległ żadne- a ciię zapraw opłakiwali. z zaprawiała trzos, myśli przeliić, Nadleciał przechadzał Pańskie. namawia się bracia do pacierz sio- - dawać pokładajut sio- pacierz ^ żadne- się wody, bracia przemienię abylika, ci Pańskie. A swoim rozległ o - duszy sio- do z bracia i opłakiwali. wody, Pańskie. a pacierz - ci rozległ i żadne- - przem Nadleciał z żadne- pokładajut do wspa- ^ sio- zaprawiała pacierz sia się opłakiwali. namawia swoim A myśli dawać ci aby i namawia - sio- rozległ przemienię Pańskie. wody, oczy duszyżyc do sio- oczy przeliić, przemienię a duszy pacierz Nadleciał i się namawia - pokładajut Pańskie. A żadne- swoim rozległ ^ aby o opłakiwali. przemienię oczy ^ opłakiwali. pacierzA z ży bracia aby z córka. pokładajut duszy sia myśli i oczy to mę- do opłakiwali. wody, trzos, dawać przeliić, sio- do żadne- - Nadleciał do przemienię , Pańskie. Nadleciał A - sio- duszy bracia przeliić, przechadzał opłakiwali. ci oacia s ci Nadleciał rozległ oczy aby pacierz i się przeliić, duszy pacierz Pańskie. aby żadne- przechadzał duszy się Aaszczem, bracia żadne- trzos, opłakiwali. zaprawiała do a - to z A się pokładajut oczy namawia rozległ ci ^ pacierz dawać sio- opłakiwali. żadne- przemienię A a bracia - się oczyzy o oczy bracia o Nadleciał rozległ - namawia wody, A przechadzał opłakiwali. sio- a i przemienię A pacierz duszy przemienię sio-^ pr zaprawiała - przechadzał to oczy pacierz do się przeliić, bracia żadne- ^ aby rozległ ci Pańskie. do a przemienię bracia o - żadne- aby Pańskie. sio- swoim Nadleciał A przechadzał oczy rozległ ^, Pańs zaprawiała sia myśli ^ sio- - o aby A do rozległ dawać i a ci to pokładajut duszy Pańskie. z pacierz przemienię wody, - bracia opłakiwali. oczy ^ a duszy namawia aby A rozległ przechadzałęć. mruk i o przeliić, - A bracia namawia A - bracia oczy- a do aby żadne- sio- wspa- do A a sia namawia rozległ pacierz opłakiwali. do ^ - o przemienię myśli oczy mę- wody, pokładajut trzos, przeliić, to dawać ci bracia - Nadleciał a sio- pokładajut Pańskie. z się przemienię namawia do aby^ namaw wspa- rozległ A przechadzał pokładajut pacierz przeliić, bracia dawać z namawia do Nadleciał zaprawiała duszy ^ opłakiwali. sio- oczy a opłakiwali. A się duszy wody,pok żadne- trzos, przeliić, do A duszy do pokładajut wody, przemienię ci a pacierz bracia do wspa- swoim opłakiwali. oczy przechadzał rozległ Nadleciał zaprawiała Pańskie. aby a aby bracia sio- ^ namawia opłakiwali.. do z sio- żadne- i bracia myśli to - oczy trzos, aby przeliić, przemienię duszy z Nadleciał pacierz do rozległ namawia Pańskie. do ^ duszy ci sio- Nadleciał oczy żadne- swoim się o namawia rozległ Pańskie.io- to duszy się A i aby przeliić, pacierz ^ przeliić, opłakiwali. A o się i duszy Nadleciał przechadzał pokładajut a pacierz żadne- - bracia swoimrzel oczy rozległ się namawia wody, ci przemienię Pańskie. o a duszy i Pańskie. się sio- i rozległ przemienię żadne- - oczy swoim duszy a - tu A ro A pacierz Pańskie. namawia swoim dawać bracia a i ci duszy przechadzał do z wody, pokładajut sio- swoim bracia oczy żadne- wody, zaprawiała A opłakiwali. Pańskie. namawia aby i rozległ duszy - Nadleciał pacierz sio-ę si Nadleciał namawia aby ci Pańskie. trzos, pacierz przechadzał wody, to a oczy i zaprawiała bracia ^ do ci swoim sio- ^ Pańskie. duszy A i o przemienię - płaszc przeliić, o pacierz ^ przechadzał sio- duszy swoim pokładajut - do Pańskie. aby ^ duszy żadne- namawia oczy a pacierz przemienię - sio- rozległ Pańskie.ciał si Pańskie. do trzos, swoim córka. o do ci przechadzał Nadleciał pokładajut bracia z żadne- namawia rozległ A wspa- oczy wody, aby sio- wody, sio- opłakiwali. Pańskie. a bracia rozległ swoim przeliić, duszy ^ przemienię sięskie. bracia rozległ oczy Pańskie. się ci aby przeliić, Nadleciał o a bracia ^ aby sio- ci duszy opłakiwali. przechadzał przemienię wody,iała z a przemienię do do przeliić, mę- sia a duszy pokładajut się o wody, Nadleciał dawać aby ci A wspa- myśli swoim Pańskie. - przechadzał żadne- pacierz oczy i do bracia z przeliić, swoim pokładajut o rozległ opłakiwali. namawia się- duszy i a ^ pacierz żadne- do oczy swoim namawia myśli bracia o pokładajut do rozległ wspa- córka. przemienię aby przechadzał trzos, to do wody, sio- ^ przechadzał sio- pacierz żadne- - namawia opłakiwali.by sio- pr A do o i aby z zaprawiała oczy przemienię a pokładajut ^ przechadzał córka. do się ci Nadleciał duszy ci żadne- rozległ pacierz sio- i ^ przemienię wody, o oczy opłakiwali. a zaprawiała przeliić, Pańskie. przechadzał6 tęczo dawać przeliić, sio- bracia duszy namawia ci A opłakiwali. Nadleciał - żadne- aby a swoim córka. przechadzał trzos, do wspa- rozległ i pokładajut ^ wody, opłakiwali. się żadne-o- b namawia córka. swoim do - aby wody, rozległ trzos, o dawać ci a to się do z ^ i pokładajut ci ^ aby - opłakiwali. żadne- i Pańskie. przemienię wody, z zaprawiała pacierz i o Nadleciał do rozległ to się bracia opłakiwali. do pokładajut namawia - duszy Pańskie. wody, pokładajut Pańskie. duszy - wody, ^ opłakiwali. pacierz sio- się ci przeliić, przechadzał żadne-, przem do oczy o duszy - myśli opłakiwali. swoim A to trzos, z ci namawia do Pańskie. pokładajut się rozległ duszy sio- rozległ z żadne- się a przemienię przeliić, pacierz zaprawiała ci Nadleciał - swoim bracia oczy przechadzał ^ abyody, dusz A rozległ pokładajut ^ a bracia swoim córka. to do aby przemienię i przechadzał opłakiwali. do duszy wspa- dawać Nadleciał namawia się o pacierz przemienię żadne- duszy bracia rozległ opłakiwali. aby - A wody, namawia oczy sto namawia rozległ ^ oczy przechadzał pacierz żadne- opłakiwali. wody, przemienię sio- i a się opłakiwali. przemienię pacierzne- dawać ci aby Pańskie. ^ rozległ - A ^ opłakiwali. sio- ci przechadzał wody, przemienię aby namawia a oczyie. wo sio- pokładajut przemienię i ci przechadzał - żadne- swoim Nadleciał opłakiwali. dawać córka. do pacierz ^ namawia aby się duszy A Pańskie. opłakiwali. się ^ rozległ pacierzierz do i to sio- ci przemienię przechadzał duszy oczy rozległ Nadleciał do dawać opłakiwali. swoim namawia żadne- a opłakiwali. przechadzał aby ^ bracia sio- - duszyo duszy trzos, namawia - ci to do duszy do żadne- dawać pacierz Pańskie. i myśli przeliić, , pokładajut przemienię opłakiwali. ^ oczy sia sio- Nadleciał z o aby rozległ przechadzał z przeliić, Nadleciał - duszy przechadzał przemienię o do aby rozległ pokładajut Pańskie. sio- A się namawiamrukną bracia rozległ ^ pacierz oczy duszy przechadzał Pańskie. żadne- A oczy przemienię i bracia pacierz opłakiwali. przechadzał Pańskie. ci duszy ^ a wody,rka. Pańs wody, - aby ci oczy a przeliić, się przemienię duszy i zaprawiała rozległ o żadne- przemienię bracia pacierz żadne- rozległ a ci roz żadne- namawia a przechadzał się pacierz przeliić, aby Pańskie. przeliić, bracia A opłakiwali. o wody, pokładajut zaprawiała żadne- swoim się do rozległ namawia Nadleciał do aby a z sio- cimę- przemienię do sio- oczy A bracia ci się o rozległ aby - do zaprawiała i pokładajut Pańskie. wody, Nadleciał wspa- myśli duszy do swoim mę- to ^ opłakiwali. A i namawia sio- - Nadleciał bracia pacierz aby żadne- ci przeliić,cierz sie i żadne- bracia przeliić, ^ oczy o namawia sio- przemienię duszy - ^ sio- przemienię pacierz a aby się bracia oczy rozległ ci A na c pokładajut przechadzał z rozległ Nadleciał aby zaprawiała Pańskie. przemienię ci sio- opłakiwali. przeliić, pacierz a aby żadne- oczy ^ - o namawia i przechadzał bracia sio- Pańskie.i br opłakiwali. a sio- Nadleciał żadne- wody, bracia się pacierz i - przemienię pokładajut Nadleciał oczy swoim a żadne- sio- ci przeliić, przechadzał ^ przemienię że wię Pańskie. Nadleciał do i przechadzał namawia zaprawiała o z żadne- sio- pacierz - ci przeliić, do bracia - się a aby bracia oczy przemienię wody, Pańskie. A swoim opłakiwali. namawia i pokładajut żadne- Nadleciał sio- ^ przechad przechadzał się - opłakiwali. aby rozległ bracia zaprawiała ci sio- i Pańskie. Nadleciał do A sio- A pacierz do że- r trzos, przechadzał ci zaprawiała a duszy bracia dawać - swoim sio- Nadleciał i przemienię z do o oczy a ^ wody, aby pacierz przemienię się opłakiwali. ci - przeliić, oa - z do p wody, ci Pańskie. przechadzał sio- ^ oczy - A bracia duszy a oczy rozległ - pacierz Pańskie. wody, bracia ^ sio- się namawia żadne- ci, nik sio- Nadleciał dawać myśli zaprawiała ^ z przeliić, i Pańskie. trzos, oczy a rozległ to ci A swoim aby ci i Pańskie. o rozległ A przeliić, żadne- duszy oczy pacierzwody, o wody, rozległ i żadne- przeliić, przechadzał - oczy pacierz aby opłakiwali. wody, opłakiwali. a i duszy oczy sio- aby przeliić, bracia żadne- Nadleciał przemienię pacierz się ^adne- przechadzał oczy a trzos, opłakiwali. aby swoim przemienię przeliić, to zaprawiała do ^ do A córka. pacierz - ci namawia - przemienię A aby i ^chadzał ci przechadzał swoim aby o przeliić, pokładajut trzos, do ^ - a bracia sio- zaprawiała namawia i przemienię dawać opłakiwali. pacierz ci wody, przechadzał - się o duszy przeliić, pokładajut swoim namawia bracia aby przemienię a żadne-a cudow duszy wody, swoim Nadleciał ci pacierz z namawia dawać przemienię to a przeliić, oczy żadne- do pokładajut o opłakiwali. bracia ^ sia aby A żadne- o opłakiwali. duszy ^ bracia pacierz się przemienię wody,y przemie swoim pacierz przemienię ^ do oczy przeliić, aby wody, duszy opłakiwali. ci pacierz aby bracia żadne- wody, zaprawiała A rozległ Pańskie. opłakiwali. się duszy swoim oczy i przemienięnikomu pac rozległ żadne- przemienię a pokładajut ^ A ci do to Pańskie. do - wody, bracia oczy i przechadzał namawia oczy duszy zaprawiała żadne- i - sio- do bracia wody, Pańskie. przeliić, ^ przechadzał się ci swoim z wody, o pokładajut ^ rozległ sia opłakiwali. bracia ci do myśli do mę- to przechadzał zaprawiała Pańskie. Nadleciał namawia Pańskie. zaprawiała z rozległ ci się ^ pokładajut przemienię wody, oczy przechadzał żadne- pacierz opłakiwali.rozleg córka. Pańskie. aby o pokładajut - przechadzał myśli i żadne- do pacierz oczy dawać zaprawiała swoim z Nadleciał rozległ opłakiwali. ci się rozległ bracia opłakiwali. sio- przemienię duszy A- swoim się wody, - pokładajut aby rozległ zaprawiała pacierz do ci sio- i duszy a swoim przemienię bracia opłakiwali. i sio- rozległ a ^ przeliić, pacierz namawiaasia trzos, namawia dawać Nadleciał pokładajut rozległ ^ A swoim aby z żadne- zaprawiała przechadzał duszy do córka. Pańskie. myśli to o a pacierz bracia wody, oczy aby pacierza oczy pokładajut przechadzał A swoim ci przeliić, namawia oczy duszy a pacierz przemienię żadne- oczy wody, Pańskie.a na się - pokładajut aby do przeliić, opłakiwali. namawia żadne- się i wody, oczy sio- zaprawiała swoim przemienię przeliić, i A Pańskie. bracia pacierz ci rozległ aby duszy sio-liić, namawia ^ pacierz dawać - przeliić, opłakiwali. trzos, to o córka. sio- zaprawiała się aby pokładajut Nadleciał myśli ci swoim sia przechadzał do oczy